EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:128:TOC

Službeni list Europske unije, C 128, 21. ožujka 2022.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 128

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.
21. ožujka 2022.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2022/C 128/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2022/C 128/02

Predmet C-461/20: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 3. veljače 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Högsta förvaltningsdomstolen – Švedska) – Advania Sverige AB, Kammarkollegiet/Dustin Sverige AB („Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2014/24/EU – Članak 72. – Izmjena ugovora tijekom njihova trajanja – Prijenos okvirnih sporazuma – Novi ugovaratelj koji je, uslijed proglašenja stečaja prvotnog ugovaratelja, preuzeo prava i obveze koji su potonjem dodijeljeni okvirnim sporazumom – Pitanje postojanja obveze provedbe novog postupka javne nabave”)

2

2022/C 128/03

Predmet C-515/20: Presuda Suda (šesto vijeće) od 3. veljače 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzhof – Njemačka) – B AG/Finanzamt A („Zahtjev za prethodnu odluku – Porez na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Članak 122. – Smanjena stopa za isporuku ogrjevnog drva – Razlikovanje s obzirom na objektivne karakteristike i svojstva proizvoda – Oblici drva namijenjeni spaljivanju koji služe istoj potrebi potrošača i međusobno si konkuriraju – Načelo porezne neutralnosti”)

3

2022/C 128/04

Predmet C-20/21: Presuda Suda (deveto vijeće) od 3. veljače 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Frankfurt am Main – Njemačka) – JW, HD, XS/LOT Polish Airlines („Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Sudska nadležnost i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Članak 7. točka 1. podtočka (b) druga alineja – Posebna nadležnost u stvarima povezanim s ugovorom – Pojam „mjesto izvršenja konkretne obveze” – Ugovor o pružanju usluga – Zračni prijevoz – Let za koji je karakteristična jedinstvena potvrđena rezervacija, koji su u više dijelova izvršila dva različita zračna prijevoznika – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Opća pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku – Članak 7. – Pravo na odštetu – Kašnjenje na prvom dijelu leta – Tužba za odštetu protiv zračnog prijevoznika odgovornog za taj prvi dio leta pred sudom u mjestu njegova dolaska”)

4

2022/C 128/05

Predmet C-717/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2021. uputio Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Poljska) – Provident Polska S.A./VF

4

2022/C 128/06

Predmet C-718/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2021. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – L.G./Krajowa Rada Sądownictwa

5

2022/C 128/07

Predmet C-720/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2021. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – Rzecznik Praw Obywatelskich

5

2022/C 128/08

Predmet C-729/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. prosinca 2021. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – W. Sp. z o. o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

6

2022/C 128/09

Predmet C-771/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. prosinca 2021. uputio Győri Járásbíróság (Mađarska) – JH/Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

7

2022/C 128/10

Predmet C-782/21 P: Žalba koju je 15. prosinca 2021. podnio Aeris Invest Sàrl protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 6. listopada 2021. u predmetu T-827/17, Aeris Invest/ESB

7

2022/C 128/11

Predmet C-807/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. prosinca 2021. uputio Kammergericht Berlin (Njemačka) – Deutsche Wohnen SE/Staatsanwaltschaft Berlin

8

2022/C 128/12

Predmet C-823/21: Tužba podnesena 22. prosinca 2021. – Komisija/Mađarska

9

2022/C 128/13

Predmet C-830/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. prosinca 2021. uputio Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Njemačka) – Syngenta Agro GmbH/Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

10

2022/C 128/14

Predmet C-5/22: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. siječnja 2022. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Green Network SpA/SF, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti i Ambiente (ARERA)

10

2022/C 128/15

Predmet C-27/22: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. siječnja 2022. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

11

2022/C 128/16

Predmet C-54/22 P: Žalba koju je 27. siječnja 2022. podnijela Rumunjska protiv presude Općeg suda (deseto vijeće) od 10. studenoga 2021. u predmetu T-495/19, Rumunjska/Komisija

12

 

Opći sud

2022/C 128/17

Predmet T-286/09 RENV: Presuda Općeg suda od 26. siječnja 2022. – Intel Corporation/Komisija („Tržišno natjecanje – Zlouporaba vladajućeg položaja – Tržište mikroprocesora – Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 102. UFEU-a i članka 54. Sporazuma o EGP-u – Rabati za vjernost – „Neprikrivena” ograničenja – Kvalificiranje prakse kao zlouporabe – Analiza jednako učinkovitog konkurenta – Cjelokupna strategija – Jedinstvena i trajna povreda”)

13

2022/C 128/18

Predmet T-868/16: Presuda Općeg suda od 9. veljače 2022. – QI i dr./Komisija i ESB („Izvanugovorna odgovornost – Ekonomska i monetarna politika – Restrukturiranje grčkog javnog duga – Sporazum o razmjeni vrijednosnih papira isključivo u korist središnjih banaka Eurosustava – Sudjelovanje privatnog sektora – Klauzule o zajedničkom djelovanju – Privatni vjerovnici – Javni vjerovnici – Pripisivost – Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila kojim se dodjeljuju prava pojedincima – Članak 63. stavak 1. UFEU-a – Članci 120. do 127. i članak 352. stavak 1. UFEU-a – Pravo vlasništva – Jednako postupanje”)

14

2022/C 128/19

Predmet T-799/17: Presuda Općeg suda od 2. veljače 2022. – Scania i dr./Komisija („Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Tržište proizvođača kamiona – Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u – Sporazumi i usklađena djelovanja o prodajnim cijenama kamiona, vremenskim planovima za uvođenje tehnologija s niskim razinama emisija i prenošenju na kupce troškova koji se odnose na te tehnologije – „Hibridni” postupak koji se provodi postupno u vremenu – Pretpostavka nedužnosti – Načelo nepristranosti – Povelja o temeljnim pravima – Jedinstvena i trajna povreda – Ograničenje tržišnog natjecanja s obzirom na cilj – Zemljopisni doseg povrede – Novčana kazna – Proporcionalnost – Jednako postupanje – Neograničena nadležnost”)

14

2022/C 128/20

Predmet T-616/18: Presuda Općeg suda od 2. veljače 2022. – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Komisija (Gazpromove obveze) („Tržišno natjecanje – Zlouporaba vladajućeg položaja – Tržišta plina srednje i istočne Europe – Odluka kojom se proglašava obvezujućim preuzimanje pojedinačnih obveza koje je ponudio poduzetnik – Članak 9. Uredbe (EZ) br. 1/2003 – Primjerenost preuzetih obveza u odnosu na zabrinutosti u pogledu tržišnog natjecanja koje su prvotno bile utvrđene u obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama – Komisijino odustajanje od zahtijevanja preuzimanja obveza u pogledu određenih prvotnih zabrinutosti – Načelo dobre uprave – Transparentnost – Obveza obrazlaganja – Ciljevi energetske politike Unije – Načelo energetske solidarnosti – Zlouporaba ovlasti”)

15

2022/C 128/21

Predmet T-740/18: Presuda Općeg suda od 9. veljače 2022. – Taminco i Arysta LifeScience Great Britain/Komisija („Sredstva za zaštitu bilja – Aktivna tvar tiram – Neproduljenje odobrenja – Uredba (EZ) br. 1107/2009 i Provedbena uredba (EU) br. 844/2012 – Prava obrane – Postupovna nepravilnost – Očita pogreška u ocjeni – Nadležnost EFSA-e – Proporcionalnost – Načelo opreznosti – Jednako postupanje”)

16

2022/C 128/22

Predmet T-27/19: Presuda Općeg suda od 2. veljače 2022. – Pilatus Bank i Pilatus Holding/ESB („Ekonomska i monetarna politika – Bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama – Posebne nadzorne zadaće povjerene ESB-u – Odluka o oduzimanju odobrenja za rad kreditne institucije – Podizanje optužnice protiv glavnog dioničara u trećoj zemlji – Kriterij dobrog ugleda – Tržišno poimanje dobrog ugleda – Pretpostavka nedužnosti – Proporcionalnost – Prava obrane”)

16

2022/C 128/23

Predmet T-317/19: Presuda Općeg suda od 9. veljače 2022. – AMVAC Netherlands/Komisija („Sredstva za zaštitu bilja – Aktivna tvar etoprofos – Neproduljenje odobrenja – Uredba (EZ) br. 1107/2009 i Provedbena uredba (EU) br. 844/2012 – Prava obrane – Očita pogreška u ocjeni – Pravna sigurnost – Proporcionalnost – Načelo opreznosti”)

17

2022/C 128/24

Predmet T-399/19: Presuda Općeg suda od 2. veljače 2022. – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Komisija (Odbacivanje pritužbe) („Tržišno natjecanje – Zlouporaba vladajućeg položaja – Tržišta plina srednje i istočne Europe – Odluka o odbacivanju pritužbe – Nepostojanje interesa Unije – Iznimka državnog djelovanja – Obveza savjesnog ispitivanja – Postupovna prava na temelju Uredbe (EZ) br. 773/2004”)

18

2022/C 128/25

Predmet T-652/19: Presuda Općeg suda od 9. veljače 2022. – Elevolution – Engenharia/Komisija („Javna nabava – Financijska uredba – Trogodišnje isključenje iz postupaka javne nabave i postupaka dodjele subvencija koje se financiraju iz ERF-a – Obveza obrazlaganja – Načelo dobre uprave – Pravo na saslušanje – Očita pogreška u ocjeni – Proporcionalnost”)

18

2022/C 128/26

Predmet T-849/19: Presuda Općeg suda od 26. siječnja 2022. – Leonardo/Frontex („Ugovori o javnoj nabavi usluga – Postupak javne nabave – Usluge zračnog nadzora – Tužba za poništenje – Nepostojanje pravnog interesa – Nedopuštenost – Izvanugovorna odgovornost”)

19

2022/C 128/27

Predmet T-33/20: Presuda Općeg suda od 9. veljače 2022. – Van Walle/ECDC („Javna služba – Privremeno osoblje – Osoblje ECDC-a – Izvješće o ocjeni za 2018. – Sloboda izražavanja – Obveza obrazlaganja – Slučaj koji zahtijeva posebno obrazloženje – Očita pogreška u ocjeni – Dužnost brižnog postupanja – Pravo na saslušanje”)

19

2022/C 128/28

Predmet T-498/20: Presuda Općeg suda od 26. siječnja 2022. – Diego/EUIPO – Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije WOOD STEP LAMINATE FLOORING – Raniji međunarodni verbalni žig STEP – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Slobodno kretanje robe”)

20

2022/C 128/29

Predmet T-536/20: Presuda Općeg suda od 2. veljače 2022. – LU/EIB („Javna služba – Osoblje EIB-a – Politika poštovanja ljudskog dostojanstva na radnom mjestu – Uznemiravanje – Istražni postupak – Tužba za poništenje – Konačno izvješće istražnog odbora – Pripremni akt – Nedopuštenost – Odluka o odbijanju pritužbe – Akt koji negativno utječe – Dopuštenost – Članak 41. Povelje o temeljnim pravima – Prava obrane – Pravo na saslušanje – Obveza obrazlaganja – Odgovornost”)

21

2022/C 128/30

Predmet T-589/20: Presuda Općeg suda od 9. veljače 2022. – Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO – Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije MAIMAI MADE IN ITALY – Raniji verbalni žig Europske unije YAMAMAY – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Stvarna uporaba ranijeg žiga – Dopuštenost novih dokaza – Izmjena razlikovnog karaktera”)

21

2022/C 128/31

Predmet T-694/20: Presuda Općeg suda od 2. veljače 2022. – Canisius/EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije CCLABELLE VIENNA – Raniji verbalni žig Europske unije LABELLO – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

22

2022/C 128/32

Predmet T-116/21: Presuda Općeg suda od 2. veljače 2022. – Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (WILD) („Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije WILD – Apsolutni razlog za odbijanje – Opisni karakter – Članak 52. stavak 1. točka (a) i članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 59. stavak 1. točka (a) i članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

22

2022/C 128/33

Predmet T-173/21: Presuda Općeg suda od 2. veljače 2022. – Novelis Deutschland/EUIPO – CU.CO. (Grill ploča) („Dizajn Zajednice – Postupak za proglašenje dizajna ništavim – Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje grill ploču – Raniji nacionalni dizajn – Razlog ništavosti – Nedostatak individualnog karaktera – Članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002”)

23

2022/C 128/34

Predmet T-202/21: Presuda Općeg suda od 2. veljače 2022. – Vita Zahnfabrik/EUIPO – VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija – Verbalni žig VITABLOCS TriLuxe forte – Raniji verbalni žig Europske unije TRILUX – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

24

2022/C 128/35

Predmet T-233/21: Presuda Općeg suda od 26. siječnja 2022. – Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin) („Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije Clustermedizin – Apsolutni razlog za odbijanje – Opisni karakter – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001”)

24

2022/C 128/36

Predmet T-765/14: Rješenje Općeg suda od 17. prosinca 2021. – Legakis i dr./Vijeće („Izvanugovorna odgovornost – Ekonomska i monetarna politika – Program potpore stabilnosti Cipra – Izjave Euroskupine od 16. i 25. ožujka 2013. u pogledu Cipra – Izjava predsjednika Euroskupine od 21. ožujka 2013. u pogledu Cipra – Pogrešna naznaka tuženika – Očita nedopuštenost”)

25

2022/C 128/37

Predmet T-418/21: Rješenje Općeg suda od 14. siječnja 2022. – Alauzun i dr./Komisija i EMA („Tužba za poništenje – Lijekovi za humanu primjenu – Izmjena odobrenja za uvjetno stavljanje u promet lijeka za humanu primjenu Comirnaty – Akt koji se ne može pobijati – Pripremni akt – Nepostojanje pravnog interesa – Nepostojanje izravnog utjecaja – Nepostojanje osobnog utjecaja – Neregulatorni akt – Nedopuštenost”)

25

2022/C 128/38

Predmet T-40/22: Tužba podnesena 22. siječnja 2022. – Dado Ceramica i dr./EUIPO – Italcer (Pločice)

26

2022/C 128/39

Predmet T-47/22: Tužba podnesena 26. siječnja 2022. – DDR Kultur/EUIPO – Groupe Canal+ (THE PLANET)

27

2022/C 128/40

Predmet T-48/22: Tužba podnesena 27. siječnja 2022. – Češka Republika/Komisija

27

2022/C 128/41

Predmet T-50/22: Tužba podnesena 21. siječnja 2022. – AL/Vijeće i Komisija

29

2022/C 128/42

Predmet T-52/22: Tužba podnesena 28. siječnja 2022. – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

30

2022/C 128/43

Predmet T-60/22: Tužba podnesena 28. siječnja 2022. – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

31

2022/C 128/44

Predmet T-65/22: Tužba podnesena 2. veljače 2022. – PS/EIB

31

2022/C 128/45

Predmet T-68/22: Tužba podnesena 2. veljače 2022. – Granini France/EUIPO – Pichler (Joro)

32


HR

 

Top