EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003T/TXT

Pogodba med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

OJ L 236, 23.9.2003, p. 17–930 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/sign

12003T/TXTUradni list L 236 , 23/09/2003 str. 0017 - 0930


POGODBA

MED

KRALJEVINO BELGIJO, KRALJEVINO DANSKO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, IRSKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO FINSKO, KRALJEVINO ŠVEDSKO, ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE

(DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE)

IN

ČEŠKO REPUBLIKO, REPUBLIKO ESTONIJO, REPUBLIKO CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, REPUBLIKO MADŽARSKO, REPUBLIKO MALTO, REPUBLIKO POLJSKO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO

O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE, REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MADŽARSKE, REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE K EVROPSKI UNIJI

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJCEV,

PREDSEDNIK ČEŠKE REPUBLIKE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE,

PREDSEDNIK ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE ESTONIJE,

PREDSEDNIK HELENSKE REPUBLIKE,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANIJE,

PREDSEDNIK FRANCOSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICA IRSKE,

PREDSEDNIK ITALIJANSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE CIPER,

PREDSEDNICA REPUBLIKE LATVIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE LITVE,

NJEGOVA KRALJEVA VISOKOST VELIKI VOJVODA LUKSEMBURŠKI,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MADŽARSKE,

PREDSEDNIK MALTE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE,

ZVEZNI PREDSEDNIK REPUBLIKE AVSTRIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE POLJSKE,

PREDSEDNIK PORTUGALSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE,

PREDSEDNIK SLOVAŠKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICA REPUBLIKE FINSKE,

VLADA KRALJEVINE ŠVEDSKE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

ZDRUŽENI v želji prizadevati si za doseganje ciljev pogodb, na katerih temelji Evropska unija,

ODLOČENI v duhu omenjenih pogodb nadaljevati proces vse tesnejše zveze med narodi Evrope na že postavljenih temeljih,

KER člen 49 Pogodbe o Evropski uniji evropskim državam daje možnost, da postanejo članice Unije,

KER so Češka republika, Republika Estonija, Republika Ciper, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Madžarska, Republika Malta, Republika Poljska, Republika Slovenija in Slovaška republika zaprosile za članstvo v Evropski uniji,

KER se je Svet Evropske unije, potem ko je pridobil mnenje Komisije in privolitev Evropskega parlamenta, izrekel v prid sprejemu teh držav,

SO SE ODLOČILI, da v medsebojnem soglasju določijo pogoje sprejema in prilagoditve pogodb, na katerih temelji Evropska unija, in so v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA BELGIJCEV,

Guy Verhofstadt

predsednik vlade

Louis Michel

namestnik predsednika vlade in minister za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA ČEŠKE REPUBLIKE,

Václav Klaus

predsednik republike

Vladimír Špidla

predsednik vlade

Cyril Svoboda

namestnik predsednika vlade in minister za zunanje zadeve

Pavel Telička

vodja pogajalske delegacije Češke republike za pristop k EU ter veleposlanik in vodja Misije Češke republike pri Evropskih skupnostih

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO DANSKE,

Anders Fogh Rasmussen

predsednik vlade

dr. Per Stig Møller

minister za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

Gerhard Schröder

zvezni kancler

Joseph Fischer

zvezni minister za zunanje zadeve in namestnik zveznega kanclerja

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ESTONIJE,

Arnold Rüütel

predsednik republike

Kristiina Ojuland

ministrica za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA HELENSKE REPUBLIKE,

Konstantinos Simitis

predsednik vlade

Giorgos Papandreou

minister za zunanje zadeve

Tassos Giannitsis

namestnik ministra za zunanje zadeve

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA ŠPANIJE,

José Maria Aznar López

predsednik vlade

Ana Palacio Vallelersundi

ministrica za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA FRANCOSKE REPUBLIKE,

Jean-Pierre Raffarin

predsednik vlade

Dominique Galouzeau De Villepin

minister za zunanje zadeve

Noëlle Lenoir

ministrica pri ministru za zunanje zadeve, s posebno zadolžitvijo za evropske zadeve

ZA PREDSEDNICO IRSKE,

Bertie Ahern

predsednik vlade (Taoiseach)

Brian Cowen

minister za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA ITALIJANSKE REPUBLIKE,

Silvio Berlusconi

predsednik vlade

Franco Frattini

minister za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE CIPER,

Tassos Papadopoulos

predsednik republike

George Iacovou

minister za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNICo REPUBLIKE LATVIJE,

Vaira Vīķe-Freiberga

predsednica republike

Einars Repše

predsednik vlade

Sandra Kalniete

ministrica za zunanje zadeve

Andris Ķesteris

glavni pogajalec za pristop Republike Latvije k Evropski uniji, državni podsekretar Ministrstva za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE LITVE,

Algirdas Mykolas Brazauskas

predsednik vlade

Antanas Valionis

minister za zunanje zadeve

ZA NJEGOVO KRALJEVO VISOKOST VELIKEGA VOJVODO LUKSEMBURŠKEGA,

Jean-Claude Juncker

predsednik vlade, Ministre d'Etat

Lydie Polfer

ministrica za zunanje zadeve in zunanjo trgovino

PREDSEDNIK REPUBLIKE MADŽARSKE,

dr. Péter Medgyessy

predsednik vlade

László Kovács

minister za zunanje zadeve

dr. Endre Juhász

veleposlanik Republike Madžarske pri Evropski uniji, glavni pogajalec za pristop Republike Madžarske k Evropski uniji

ZA PREDSEDNIKA MALTE,

The Hon Edward Fenech Adami

predsednik vlade

The Hon Joe Borg

minister za zunanje zadeve

Richard Cachia Caruana

vodja delegacije, pooblaščene za pogajanja

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO NIZOZEMSKE,

Jan Pieter Balkenende

predsednik vlade

Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer

minister za zunanje zadeve

ZA ZVEZNEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE AVSTRIJE,

dr. Wolfgang Schüssel

zvezni kancler

dr. Benita Ferrero-Waldner

zvezna ministrica za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE POLJSKE,

Leszek Miller

predsednik vlade

Włodzimierz Cimoszewicz

minister za zunanje zadeve

dr. Danuta Hübner

državna sekretarka Ministrstva za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA PORTUGALSKE REPUBLIKE,

José Manuel Durão Barroso

predsednik vlade

António Martins da Cruz

minister za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE,

dr. Janez Drnovšek

predsednik republike

Anton Rop

predsednik vlade

dr. Dimitrij Rupel

minister za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA SLOVAŠKE REPUBLIKE,

Rudolf Schuster

predsednik republike

Mikuláš Dzurinda

predsednik vlade

Eduard Kukan

minister za zunanje zadeve

Ján Figeľ

glavni pogajalec za pristop Slovaške republike k Evropski uniji

ZA PREDSEDNICO REPUBLIKE FINSKE,

Paavo Lipponen

predsednik vlade

Jari Vilén

minister za zunanjo trgovino

ZA VLADO KRALJEVINE ŠVEDSKE,

Göran Persson

predsednik vlade

Anna Lindh

ministrica za zunanje zadeve

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

The Rt. Hon Tony Blair

predsednik vlade

The Rt. Hon Jack Straw

državni sekretar za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

1. Češka republika, Republika Estonija, Republika Ciper, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Madžarska, Republika Malta, Republika Poljska, Republika Slovenija in Slovaška republika postanejo članice Evropske unije in podpisnice pogodb, na katerih temelji Unija, kakor so bile spremenjene ali dopolnjene.

2. Pogoji sprejema in prilagoditve pogodb, na katerih temelji Unija, kot jih narekuje sprejem, so navedeni v aktu, ki je priložen tej pogodbi. Določbe akta so sestavni del te pogodbe.

3. V zvezi s to pogodbo se uporabljajo določbe o pravicah in obveznostih držav članic ter o pooblastilih in pristojnostih institucij Unije, ki so navedene v pogodbah iz odstavka 1.

Člen 2

1. Visoke pogodbenice ratificirajo to pogodbo skladno s svojimi ustavnimi pravili. Listine o ratifikaciji se deponirajo pri Vladi Italijanske republike najpozneje do 30. aprila 2004.

2. Ta pogodba začne veljati 1. maja 2004 pod pogojem, da so vse listine o ratifikaciji deponirane pred tem datumom.

Če države iz člena 1(1) listin o ratifikaciji ne deponirajo pravočasno, začne ta pogodba veljati za tiste države, ki so te listine deponirale. V tem primeru Svet Evropske unije nemudoma soglasno sprejme odločitev o nujnih prilagoditvah člena 3 te pogodbe, členov 1, 6(6), od 11 do 15, 18, 19, 25, 26, od 29 do 31, od 33 do 35, od 46 do 49, 58 in 61 Akta o pristopu, Prilog od II do XV k temu aktu in njihovih dodatkov ter Protokolov od 1 do 10 priloženih aktu; s soglasno odločitvijo lahko tudi razglasi, da je prenehala veljavnost določb omenjenega akta vključno s prilogami, dodatki in protokoli, ki se izrecno nanašajo na državo, ki ni deponirala svoje listine o ratifikaciji, ali jih prilagodi.

3. Ne glede na odstavek 2 lahko institucije Unije pred pristopom sprejmejo ukrepe, omenjene v členih 6(2), drugi pododstavek; 6(6), drugi pododstavek; 6(7), drugi in tretji pododstavek; 6(8), drugi in tretji pododstavek; 6(9), tretji pododstavek; 21; 23; 28(1); 32(5); 33(1); 33(4); 33(5); 38; 39; 41; 42 in od 55 do 57 Akta o pristopu; v Prilogah od III do XIV k temu aktu; v Protokolu 2, v členu 6 Protokola 3, v členu 2(2) Protokola 4, v Protokolu 8 ter v členih 1, 2 in 4 Protokola 10, ki so priloženi k temu aktu. Ti ukrepi začnejo veljati le pod pogojem uveljavitve in z dnem uveljavitve te pogodbe.

Člen 3

Ta pogodba, sestavljena v enem izvirniku v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila v teh jezikih enako verodostojna, se deponira v arhivu Vlade Italijanske republike, ki bo overjeno kopijo izročila vladam drugih držav podpisnic.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.Fatto a Atene, addì sedici aprile duemilatre.Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.Sporządzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego.Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der Belgier

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

+++++ TIFF +++++

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

+++++ TIFF +++++

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por Su Majestad el Rey de España

+++++ TIFF +++++

Pour le Président de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il Presidente della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

+++++ TIFF +++++

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

+++++ TIFF +++++

Għall-President ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pelo Presidente da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Slovenije

+++++ TIFF +++++

Za prezidenta Slovenskej republiky

+++++ TIFF +++++

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sveriges regering

+++++ TIFF +++++

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

AKT

o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija

PRVI DEL

NAČELA

Člen 1

V tem aktu:

- izraz "izvirne pogodbe" pomeni:

(a) Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti ("Pogodba ES") in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ("Pogodba Euratom"), kakor jih dopolnjujejo ali spreminjajo pogodbe ali drugi akti, ki so začeli veljati pred tem pristopom,

(b) Pogodbo o Evropski uniji ("Pogodba EU"), kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti, ki so začeli veljati pred tem pristopom;

- izraz "sedanje države članice" pomeni Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Francosko republiko, Helensko republiko, Italijansko republiko, Irsko, Kraljevino Nizozemsko, Portugalsko republiko, Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Kraljevino Španijo, Kraljevino Švedsko, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Zvezno republiko Nemčijo;

- izraz "Unija" pomeni Evropsko unijo, kot je ustanovljena s Pogodbo EU;

- izraz "Skupnost" pomeni eno ali obe skupnosti iz prve alinee, odvisno od primera;

- izraz "nove države članice" pomeni Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko;

- izraz "institucije" pomeni institucije, ustanovljene z izvirnimi pogodbami.

Člen 2

Od dne pristopa so določbe izvirnih pogodb in aktov, ki so jih institucije in Evropska centralna banka sprejele pred pristopom, zavezujoče za nove države članice in se uporabljajo v teh državah pod pogoji, ki jih določajo omenjene pogodbe in ta akt.

Člen 3

1. Določbe schengenskega pravnega reda, kakor so vključene v okvir Evropske unije s protokolom, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju "Schengenski protokol"), in akti, ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani, našteti v Prilogi I k temu aktu, kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti, ki so sprejeti pred dnem pristopa, so zavezujoči in se uporabljajo v novih državah članicah od dne pristopa.

2. Določbe schengenskega pravnega reda, kakor so vključene v okvir Evropske unije, in določbe aktov, ki na njih temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezani in jih odstavek 1 ne vsebuje, so zavezujoče za nove države članice od dne pristopa, vendar se v novih državah članicah uporabljajo šele na podlagi posebnega sklepa Sveta, ki se sprejme po preveritvi v skladu s schengenskimi postopki ocenjevanja, da so v novih državah članicah izpolnjeni vsi potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda, in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Svet odloča s soglasjem svojih članov, ki predstavljajo vlade držav članic, za katere določbe iz tega odstavka že veljajo, in predstavnika vlade države članice, za katero se morajo določbe še uveljaviti. Člani Sveta, ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske sodelujejo pri teh odločitvah, če se le-te vežejo na določbe schengenskega pravnega reda in aktov, ki na njem temeljijo, ali so z njim kako drugače povezane, v katerih ti državi sodelujeta.

3. Sporazumi, ki jih v skladu s členom 6 Schengenskega protokola sklene Svet Evropske unije, so od dne pristopa zavezujoči za nove države članice.

4. Nove države članice se v zvezi s tistimi konvencijami ali instrumenti s področja pravosodja in notranjih zadev, ki so neločljivo povezani z doseganjem ciljev Pogodbe EU, zavezujejo, da bodo:

- pristopile k tistim, ki so jih sedanje države članice do dne pristopa odprle za podpis, in k tistim, ki jih je Svet pripravil v skladu z naslovom VI Pogodbe EU in jih državam članicam priporočil v sprejetje;

- uvedle upravne in druge ukrepe, take kot so jih do dne pristopa sprejele sedanje države članice ali Svet, da bi olajšale dejansko sodelovanje med institucijami in organizacijami držav članic na področju pravosodja in notranjih zadev.

Člen 4

Vse nove države članice od dne pristopa sodelujejo v ekonomski in monetarni uniji kot države članice z odstopanjem v smislu člena 122 Pogodbe ES.

Člen 5

1. Nove države članice s tem aktom pristopajo k sklepom in sporazumom, ki so jih sprejeli predstavniki vlad držav članic v okviru Sveta. Zavezujejo se, da bodo z dnem pristopa pristopile k vsem drugim sporazumom, ki so jih sedanje države članice sklenile v zvezi z delovanjem Unije ali ki so povezani z njenimi dejavnostmi.

2. Nove države članice se zavezujejo, da bodo pristopile h konvencijam iz člena 293 Pogodbe ES in k tistim, ki so neločljivo povezane z doseganjem ciljev iz Pogodbe ES, ter tudi k protokolom o razlagi omenjenih konvencij s strani Sodišča, ki so jih podpisale sedanje države članice, in se v ta namen zavezujejo, da bodo s sedanjimi državami članicami začele pogajanja zaradi potrebnih prilagoditev le-teh.

3. Nove države članice so v zvezi z izjavami ali resolucijami ali drugimi stališči Evropskega sveta ali Sveta in v zvezi s tistimi, ki zadevajo Skupnost ali Unijo in ki so jih države članice sprejele v medsebojnem soglasju, v enakem položaju kakor sedanje države članice; ustrezno bodo spoštovale načela in smernice, izhajajoče iz omenjenih izjav, resolucij ali drugih stališč, ter sprejele ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev njihovega izvajanja.

Člen 6

1. Sporazumi ali konvencije, ki jih sklene ali začasno uporablja Skupnost oziroma se sklenejo ali začasno uporabljajo v skladu s členom 24 ali členom 38 Pogodbe EU z eno ali več tretjimi državami, z mednarodno organizacijo ali državljanom tretje države, so pod pogoji iz izvirnih pogodb in tega akta zavezujoči za nove države članice.

2. Nove države članice se zavezujejo, da bodo pod pogoji iz tega akta pristopile k sporazumom ali konvencijam, ki so jih sedanje države članice in Skupnost sklenile skupaj ali jih skupaj začasno uporabljajo, ter k sporazumom, ki so jih sklenile te države in so povezani z omenjenimi sporazumi ali konvencijami.

Pristop novih držav članic k sporazumom ali konvencijam iz odstavka 6 spodaj, kakor tudi k sporazumom z Belorusijo, Kitajsko, Čilom, Mercosurjem in Švico, ki so jih Skupnost in države članice sklenile ali podpisale skupaj, se opravi s sklenitvijo protokola k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom, ki nastopa soglasno v imenu držav članic, in zadevno tretjo državo ali državami ali mednarodno organizacijo. Ta postopek ne posega v pristojnosti Skupnosti in ne vpliva na porazdelitev pristojnosti med Skupnostjo in državami članicami glede sklenitve teh sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb, ki niso povezane s pristopom. Na podlagi pogajalskih smernic, ki jih s soglasjem odobri Svet, in ob posvetovanju z odborom, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, se o teh protokolih v imenu držav članic pogaja Komisija. Komisija Svetu osnutke protokolov predloži v sklenitev.

3. Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz odstavka 2 pridobijo nove države članice iste pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij, kot jih imajo sedanje države članice.

4. S tem aktom nove države članice pristopijo k Sporazumu o partnerstvu med člani afriške, karibske in pacifiške skupine držav na eni strani in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani [1], ki je bil podpisan 23. junija 2000 v Cotonouju.

5. Nove države članice se zavezujejo, da pod pogoji iz tega akta, pristopijo k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru [2], v skladu s členom 128 tega sporazuma.

6. Od dne pristopa in dokler niso sklenjeni potrebni protokoli iz odstavka 2, nove države članice uporabljajo določbe sporazumov, ki so jih skupaj sklenile sedanje države članice in Skupnost z Alžirijo, Armenijo, Azerbajdžanom, Bolgarijo, Hrvaško, Egiptom, Gruzijo, Izraelom, Jordanijo, Kazahstanom, Kirgizistanom, Libanonom, Mehiko, Moldavijo, Marokom, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Romunijo, Rusko federacijo, San Marinom, Južno Afriko, Južno Korejo, Sirijo, Tunizijo, Turčijo, Turkmenistanom, Ukrajino in Uzbekistanom, kakor tudi določbe drugih sporazumov, ki so jih sedanje države članice in Skupnost skupaj sklenile pred pristopom.

Vse prilagoditve teh sporazumov se uredijo s protokoli, ki se sklenejo z državami sopogodbenicami skladno z določbami drugega pododstavka odstavka 2. Če protokoli do dne pristopa niso sklenjeni, Skupnost in države članice v okviru svojih pristojnosti sprejmejo potrebne ukrepe za ureditev tega stanja ob pristopu.

7. Od dne pristopa nove države članice uporabljajo dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu, ki jih je Skupnost sklenila s tretjimi državami.

Količinske omejitve, ki jih Skupnost uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil, se prilagodijo tako, da se upošteva pristop novih držav članic k Skupnosti. V ta namen se lahko Skupnost o spremembah zgoraj omenjenih dvostranskih sporazumov in dogovorov dogovori v pogajanjih z zadevnimi tretjimi državami pred dnem pristopa.

Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do dne pristopa, Skupnost sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav, tako da se upošteva pristop novih držav članic k Skupnosti.

8. Količinske omejitve, ki jih Skupnost uporablja za uvoz jekla in izdelkov iz jekla, se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v nove države članice v zadnjih letih.

V ta namen se pred dnem pristopa v pogajanjih dogovori o potrebnih spremembah dvostranskih sporazumov in dogovorov za jeklo, ki jih je Skupnost sklenila s tretjimi državami.

Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov ne začnejo veljati do dne pristopa, se uporabijo določbe prvega pododstavka.

9. Sporazume o ribolovu, ki so jih nove države članice sklenile s tretjimi državami, od dne pristopa upravlja Skupnost.

Pravice in obveznosti novih držav članic, ki izhajajo iz teh sporazumov, ostanejo v obdobju, v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo, nespremenjene.

Čim prej, vsekakor pa pred potekom sporazumov iz prvega pododstavka, Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino za vsak posamezni primer sprejme ustrezne odločitve o nadaljevanju ribolovne dejavnosti, ki izhaja iz teh sporazumov, vključno z možnostjo podaljševanja nekaterih sporazumov za obdobja največ enega leta.

10. Z dnem pristopa nove države članice odstopijo od sporazumov o prosti trgovini, sklenjenih s tretjimi državami, vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini.

Kolikor sporazumi med eno ali več novimi državami članicami na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi strani niso združljivi z obveznostmi, ki izhajajo iz tega akta, nove države članice ukrenejo vse potrebno, da odpravijo ugotovljene neskladnosti. Če se nova država članica sooča s težavami pri prilagoditvi sporazuma, ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami, od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji določenimi v sporazumu.

11. Nove države članice s tem aktom in pod pogoji, ki so v njem določeni, pristopajo k notranjim sporazumom med sedanjimi državami članicami, ki so bili sklenjeni za izvajanje sporazumov ali konvencij iz odstavkov 2 in 4 do 6.

12. Nove države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, kadar je to potrebno, da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do tistih mednarodnih sporazumov, katerih stranka je tudi Skupnost ali druge države članice, prilagodijo glede na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz njihovega pristopa k Uniji.

Še zlasti na dan pristopa, ali kakor hitro po tem dnevu je to mogoče, odstopijo od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopijo iz mednarodnih ribolovnih organizacij, katerih stranka je tudi Skupnost, razen če se njihovo članstvo nanaša na zadeve, ki niso povezane z ribolovom.

Člen 7

Določbe tega akta ne smejo biti, razen če v njem ni določeno drugače, spremenjene ali razveljavljene niti njihovo izvajanje ne sme biti odloženo drugače kakor s postopkom, določenim v izvirnih pogodbah, ki omogoča revizijo omenjenih pogodb.

Člen 8

Akti, ki so jih sprejele institucije in na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega akta, ohranijo svojo pravno naravo; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe omenjenih aktov.

Člen 9

Določbe tega akta, katerih namen ali učinek je, drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa, razveljaviti ali spremeniti akte, ki so jih sprejele institucije, imajo isto pravno naravo kakor določbe, ki jih razveljavljajo ali spreminjajo, in zanje veljajo enaka pravila kot za omenjene določbe.

Člen 10

Pri uporabi izvirnih pogodb in aktov, ki so jih sprejele institucije, veljajo odstopanja predvidena v tem aktu kot prehodni ukrep.

DRUGI DEL

PRILAGODITVE POGODB

NASLOV I

INSTITUCIONALNE DOLOČBE

POGLAVJE 1

Evropski parlament

Člen 11

Z veljavnostjo od začetka mandatne dobe 2004 — 2009 se prvi pododstavek člena 190(2) Pogodbe ES in člena 108(2) Pogodbe Euratom, nadomesti z naslednjim:

"Število predstavnikov, ki se izvolijo v posamezni državi članici, je naslednje:

Belgija | 24 |

Češka | 24 |

Danska | 14 |

Nemčija | 99 |

Estonija | 6 |

Grčija | 24 |

Španija | 54 |

Francija | 78 |

Irska | 13 |

Italija | 78 |

Ciper | 6 |

Latvija | 9 |

Litva | 13 |

Luksemburg | 6 |

Madžarska | 24 |

Malta | 5 |

Nizozemska | 27 |

Avstrija | 18 |

Poljska | 54 |

Portugalska | 24 |

Slovenija | 7 |

Slovaška | 14 |

Finska | 14 |

Švedska | 19 |

Združeno kraljestvo | 78." |

.

POGLAVJE 2

Svet

Člen 12

1. Z veljavnostjo od 1. novembra 2004:

(a) V členu 205 Pogodbe ES in členu 118 Pogodbe Euratom

(i) se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

"2. Kadar mora Svet odločati s kvalificirano večino, se glasovi njegovih članov ponderirajo takole:

Belgija | 12 |

Češka | 12 |

Danska | 7 |

Nemčija | 29 |

Estonija | 4 |

Grčija | 12 |

Španija | 27 |

Francija | 29 |

Irska | 7 |

Italija | 29 |

Ciper | 4 |

Latvija | 4 |

Litva | 7 |

Luksemburg | 4 |

Madžarska | 12 |

Malta | 3 |

Nizozemska | 13 |

Avstrija | 10 |

Poljska | 27 |

Portugalska | 12 |

Slovenija | 4 |

Slovaška | 7 |

Finska | 7 |

Švedska | 10 |

Združeno kraljestvo | 29 |

Kadar ta pogodba zahteva, da se odločitve Sveta sprejmejo na predlog Komisije, je za njihovo sprejetje potrebnih najmanj 232 glasov za, ki jih odda večina članov.

V drugih primerih je za sprejetje odločitev Sveta potrebnih najmanj 232 glasov za, ki jih odda najmanj dve tretjini članov."

(ii) doda se naslednji odstavek:

"4. Član Sveta lahko zahteva, da se pri sprejetju odločitve Sveta s kvalificirano večino preveri, ali države članice, ki tvorijo kvalificirano večino, predstavljajo najmanj 62 % celotnega prebivalstva Unije. Če se izkaže, da ta pogoj ni bil izpolnjen, se zadevna odločitev ne sprejme."

(b) V členu 23(2) Pogodbe EU, se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Glasovi članov Sveta se ponderirajo v skladu s členom 205(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Za sprejetje odločitev je potrebnih najmanj 232 glasov za, ki jih odda najmanj dve tretjini članov. Član Sveta lahko zahteva, da se pri sprejetju odločitve Sveta s kvalificirano večino preveri, ali države članice, ki tvorijo kvalificirano večino, predstavljajo najmanj 62 % celotnega prebivalstva Unije. Če se izkaže, da ta pogoj ni bil izpolnjen, se zadevna odločitev ne sprejme."

(c) V členu 34 Pogodbe EU, se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

"3. Kadar mora Svet odločati s kvalificirano večino, se glasovi njegovih članov ponderirajo v skladu s členom 205(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in za sprejetje odločitev Sveta je potrebnih najmanj 232 glasov za, ki jih odda najmanj dve tretjini članov. Član Sveta lahko zahteva, da se pri sprejetju odločitve Sveta s kvalificirano večino preveri, ali države članice, ki tvorijo kvalificirano večino, predstavljajo najmanj 62 % celotnega prebivalstva Unije. Če se izkaže, da ta pogoj ni bil izpolnjen, se zadevna odločitev ne sprejme."

.

2. Člen 3(1) Protokola o širitvi Evropske unije, ki je priložen Pogodbi EU in Pogodbi ES, se razveljavi.

3. V primeru, da pristopi k Evropski uniji manj kot deset novih držav članic, se prag za kvalificirano večino določi s sklepom Sveta, ki dosledno uporabi linearno, aritmetično interpolacijo, ki je zaokrožena navzgor ali navzdol najbližjemu glasu, z vrednostjo med 71 % v primeru Sveta s 300 glasovi in ravnijo 72,27 % za EU s 25 državami članicami.

POGLAVJE 3

Sodišče

Člen 13

1. Člen 9, prvi odstavek, Protokola o statutu Sodišča, ki je priložen Pogodbi EU, Pogodbi ES in Pogodbi Euratom, se nadomesti z naslednjim:

"Ko se vsaka tri leta izvede delna zamenjava sodnikov, se izmenično zamenja trinajst in dvanajst sodnikov."

2. Člen 48 Protokola o statutu Sodišča, ki je priložen Pogodbi EU in Pogodbi Euratom, se nadomesti z naslednjim:

"Člen 48

Sodišče prve stopnje ima petindvajset sodnikov."

POGLAVJE 4

Ekonomsko-socialni odbor

Člen 14

Drugi odstavek člena 258 Pogodbe ES in člena 166 Pogodbe Euratom se nadomestita z naslednjim:

"Število članov odbora je naslednje:

Belgija | 12 |

Češka | 12 |

Danska | 9 |

Nemčija | 24 |

Estonija | 7 |

Grčija | 12 |

Španija | 21 |

Francija | 24 |

Irska | 9 |

Italija | 24 |

Ciper | 6 |

Latvija | 7 |

Litva | 9 |

Luksemburg | 6 |

Madžarska | 12 |

Malta | 5 |

Nizozemska | 12 |

Avstrija | 12 |

Poljska | 21 |

Portugalska | 12 |

Slovenija | 7 |

Slovaška | 9 |

Finska | 9 |

Švedska | 12 |

Združeno kraljestvo | 24". |

.

POGLAVJE 5

Odbor regij

Člen 15

Tretji odstavek člena 263 Pogodbe ES se nadomesti z naslednjim:

"Število članov odbora je naslednje:

Belgija | 12 |

Češka | 12 |

Danska | 9 |

Nemčija | 24 |

Estonija | 7 |

Grčija | 12 |

Španija | 21 |

Francija | 24 |

Irska | 9 |

Italija | 24 |

Ciper | 6 |

Latvija | 7 |

Litva | 9 |

Luksemburg | 6 |

Madžarska | 12 |

Malta | 5 |

Nizozemska | 12 |

Avstrija | 12 |

Poljska | 21 |

Portugalska | 12 |

Slovenija | 7 |

Slovaška | 9 |

Finska | 9 |

Švedska | 12 |

Združeno kraljestvo | 24" |

POGLAVJE 6

Znanstveno-tehnični odbor

Člen 16

Prvi pododstavek člena 134(2) Pogodbe Euratom se nadomesti z naslednjim:

"2. Odbor ima 39 članov, ki jih Svet imenuje po posvetovanju s Komisijo."

POGLAVJE 7

Evropska centralna banka

Člen 17

V Protokolu št. 18 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priložen Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, se členu 49 doda naslednji odstavek:

"49.3 Ko ena ali več držav postane država članica in njihove centralne banke postanejo del ESCB, se vpisani kapital ECB ter najvišja možna meja zneska deviznih rezerv, ki se lahko prenese na ECB, avtomatično povečata. Povečanje se določi z množenjem takrat veljavnih ustreznih zneskov z razmerjem - znotraj razširjenega ključa za vpis kapitala - med ponderjem vstopajočih nacionalnih centralnih bank in ponderjem nacionalnih centralnih bank, ki so že članice ESCB. Ponder vsake nacionalne centralne banke v ključu za vpis kapitala se izračuna po analogiji s členom 29.1 ter v skladu s členom 29.2. Referenčna obdobja, ki se uporabijo za statistične podatke, so enaka tistim, ki so se uporabila za zadnjo petletno uskladitev ponderjev po členu 29.3."

NASLOV II

DRUGE PRILAGODITVE

Člen 18

V členu 57(1) Pogodbe ES se doda naslednje:

"Glede omejitev, ki veljajo v nacionalnem pravu v Estoniji in na Madžarskem, je ustrezni datum 31. december 1999."

Člen 19

Člen 299(1) Pogodbe ES se nadomesti z naslednjim:

"1. Ta pogodba se uporablja za Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske."

TRETJI DEL

TRAJNE DOLOČBE

NASLOV I

PRILAGODITVE AKTOV, KI SO JIH SPREJELE INSTITUCIJE

Člen 20

Akti našteti v Prilogi II k temu aktu, se prilagodijo, kakor je navedeno v omenjeni prilogi.

Člen 21

Prilagoditve aktov, naštetih v Prilogi III k temu aktu, ki so potrebne zaradi pristopa, se oblikujejo skladno s smernicami iz omenjene priloge in v skladu s postopkom ter pod pogoji iz člena 57.

NASLOV II

DRUGE DOLOČBE

Člen 22

Ukrepi našteti v Prilogi IV k temu Aktu se uporabijo pod pogoji, ki jih določa omenjena priloga.

Člen 23

Svet lahko na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme prilagoditve določb tega akta glede skupne kmetijske politike, ki bi se izkazale za potrebne zaradi spremembe pravil Skupnosti. Take prilagoditve so lahko sprejete pred dnem pristopa.

ČETRTI DEL

ZAČASNE DOLOČBE

NASLOV I

PREHODNI UKREPI

Člen 24

Ukrepi, navedeni v Prilogah V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII in XIV k temu aktu, se za nove države članice uporabljajo pod pogoji, določenimi v teh prilogah.

Člen 25

1. Z odstopanjem od drugega odstavka člena 189 Pogodbe ES in drugega odstavka člena 107 Pogodbe Euratom ter v zvezi s členom 190(2) Pogodbe ES in členom 108(2) Pogodbe Euratom je v obdobju od dne pristopa do začetka mandatne dobe Evropskega parlamenta 2004-2009 število sedežev v Evropskem parlamentu za nove države članice naslednje:

Češka | 24 |

Estonija | 6 |

Ciper | 6 |

Latvija | 9 |

Litva | 13 |

Madžarska | 24 |

Malta | 5 |

Poljska | 54 |

Slovenija | 7 |

Slovaška | 14 |

2. Z odstopanjem od člena 190(1) Pogodbe ES in člena 108(2) Pogodbe Euratom predstavnike narodov novih držav članic v Evropskem parlamentu za obdobje od dne pristopa do začetka mandatne dobe Evropskega parlamenta 2004-2009 imenujejo parlamenti teh držav izmed svojih članov v skladu s postopkom, ki ga določi vsaka od teh držav.

Člen 26

1. V obdobju do 31. oktobra 2004 se uporabljajo naslednje določbe:

(a) V zvezi s členom 205(2) Pogodbe ES in členom 118(2) Pogodbe Euratom:

Kadar mora Svet odločati s kvalificirano večino, se glasovi njegovih članov ponderirajo takole:

Belgija | 5 |

Češka | 5 |

Danska | 3 |

Nemčija | 10 |

Estonija | 3 |

Grčija | 5 |

Španija | 8 |

Francija | 10 |

Irska | 3 |

Italija | 10 |

Ciper | 2 |

Latvija | 3 |

Litva | 3 |

Luksemburg | 2 |

Madžarska | 5 |

Malta | 2 |

Nizozemska | 5 |

Avstrija | 4 |

Poljska | 8 |

Portugalska | 5 |

Slovenija | 3 |

Slovaška | 3 |

Finska | 3 |

Švedska | 4 |

Združeno kraljestvo | 10 |

(b) V zvezi z drugim in tretjim pododstavkom člena 205(2) Pogodbe ES in člena 118(2) Pogodbe Euratom:

Za sprejetje odločitev Sveta se zahteva najmanj:

- 88 glasov za, kadar ta pogodba nalaga, da se sprejmejo na predlog Komisije,

- 88 glasov za, ki jih odda najmanj dve tretjini članov, v vseh drugih primerih.

(c) V zvezi z drugim stavkom tretjega pododstavka člena 23(2) Pogodbe EU:

Za sprejetje odločitev je potrebnih najmanj 88 glasov za, ki jih odda najmanj dve tretjini članov.

(d) V zvezi s členom 34(3) Pogodbe EU:

Kadar mora Svet odločati s kvalificirano večino, se glasovi njegovih članov ponderirajo v skladu s členom 205(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, za sprejetje odločitev Sveta pa je potrebnih najmanj 88 glasov za, ki jih odda najmanj dve tretjini članov.

2. Če k Uniji pristopi manj kot deset novih držav članic, se za obdobje do 31. oktobra 2004 prag za kvalificirano večino določi s sklepom Sveta, tako da kar najbolj ustreza 71,26 % skupnega števila glasov.

Člen 27

1. Prihodek, določen kot "dajatve skupne carinske tarife in druge dajatve" iz člena 2(1)(b) Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti [3] ali ustrezna določba kateregakoli sklepa, ki ga nadomesti, vključuje carinske dajatve izračunane na podlagi stopenj iz skupne carinske tarife in iz katerekoli tarifne koncesije glede skupne carinske tarife, ki jo Skupnost uporablja za trgovino novih držav članic s tretjimi državami.

2. Usklajena osnova za odmero DDV in osnova bruto nacionalnega prihodka za vsako novo državo članico iz členov 2(1)(c) in (d) Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom je za leto 2004 enaka dvema tretjinama letne osnove. Osnova bruto nacionalnega prihodka za vsako novo državo članico, ki se upošteva pri izračunu financiranja popravka proračunskega neravnovesja v dobro Združenega kraljestva iz člena 5(1) Sklepa Sveta 2000/597/ES, je prav tako enaka dvema tretjinama letne osnove.

3. Za namene določitve zamrznjene stopnje v skladu s členom 2(4)(b) Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom za leto 2004, se omejene osnove za DDV za nove države članice se izračunajo na podlagi dveh tretjin njihove neomejene osnove za DDV in dveh tretjin njihovega bruto nacionalnega prihodka.

Člen 28

1. Splošni proračun Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2004 se z rebalansom proračuna, ki začne veljati s 1. majem 2004, prilagodi tako, da se upošteva pristop novih držav članic.

2. Dvanajst mesečnih dvanajstin DDV in prihodki na osnovi bruto nacionalnega prihodka, ki jih nove države članice vplačajo v skladu z rebalansom proračuna, ter retroaktivna prilagoditev mesečnih dvanajstin za obdobje od januarja do aprila 2004, ki se uporabi le za sedanje države članice, se pretvorijo v osmine, ki predstavljajo prevzete obveznosti za obdobje od maja do decembra 2004. Retroaktivne prilagoditve, ki izhajajo iz morebitnih naknadnih rebalansov proračuna v letu 2004, se prav tako pretvorijo v enake dele, ki predstavljajo prevzete obveznosti v preostanku leta.

Člen 29

Skupnost na prvi delovni dan vsakega meseca izplača Češki, Cipru, Malti in Sloveniji kot postavko porabe iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti eno osmino od dne pristopa dalje v letu 2004 ter eno dvanajstino v letu 2005 in 2006 od naslednjih zneskov začasnih proračunskih kompenzacij:

(v milijonih EUR, po cenah iz leta 1999) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Češka | 125,4 | 178,0 | 85,1 |

Ciper | 68,9 | 119,2 | 112,3 |

Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |

Slovenija | 29,5 | 66,4 | 35,5 |

Člen 30

Skupnost na prvi delovni dan vsakega meseca izplača Češki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški kot postavko porabe iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti eno osmino od dne pristopa dalje v letu 2004 ter eno dvanajstino v letu 2005 in 2006 od naslednjih zneskov posebnega povračila za krepitev denarnega toka:

(v milijonih EUR, po cenah iz leta 1999) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Češka | 174,7 | 91,55 | 91,55 |

Estonija | 15,8 | 2,9 | 2,9 |

Ciper | 27,7 | 5,05 | 5,05 |

Latvija | 19,5 | 3,4 | 3,4 |

Litva | 34,8 | 6,3 | 6,3 |

Madžarska | 155,3 | 27,95 | 27,95 |

Malta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |

Poljska | 442,8 | 550,0 | 450,0 |

Slovenija | 65,4 | 17,85 | 17,85 |

Slovaška | 63,2 | 11,35 | 11,35 |

1 milijarda EUR za Poljsko in 100 milijonov EUR za Češko, ki so vključeni v posebno povračilo za krepitev denarnega toka, se upoštevajo pri vseh izračunih razdelitve sredstev iz strukturnih skladov za leta 2004-2006.

Člen 31

1. Spodaj naštete nove države članice vplačajo v Raziskovalni sklad za premog in jeklo iz Sklepa 2002/234/ESPJ predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 27. februarja 2002 o finančnih posledicah izteka Pogodbe ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo [4]naslednje zneske:

(v milijonih EUR, po tekočih cenah) |

Češka | 39,88 |

Estonija | 2,5 |

Latvija | 2,69 |

Madžarska | 9,93 |

Poljska | 92,46 |

Slovenija | 2,36 |

Slovaška | 20,11 |

2. Prispevek v Raziskovalni sklad za premog in jeklo se opravi v štirih obrokih z začetkom v letu 2006 in vplačanih kot sledi, vedno na prvi delovni dan prvega meseca v letu:

2006: 15 %

2007: 20 %

2008: 30 %

2009: 35 %.

Člen 32

1. Če ta pogodba ne določa drugače, se po 31. decembru 2003 preneha prevzemati finančne obveznosti v okviru programa Phare [5], programa Phare za čezmejno sodelovanje [6], predpristopnih sredstev za Ciper in Malto [7], programa ISPA [8] in programa SAPARD [9] v korist novih držav članic. Nove države članice se od 1. januarja 2004 glede odhodkov v okviru prvih treh postavk finančne perspektive, kot je opredeljena v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 6. maja 1999 [10], obravnavajo enako kot sedanje države članice, ob upoštevanju posamičnih spodaj naštetih specifikacij in izjem ali drugačnih določb te pogodbe. Maksimalne dodatne odobrene pravice za širitev za postavke 1, 2, 3 in 5 finančne perspektive so navedene v Prilogi XV. Vendar se v okviru proračuna za leto 2004 pred pristopom zadevne države članice ne sme prevzeti nikakršnih finančnih obveznosti za katerikoli program ali agencijo.

2. Odstavek 1 se v skladu s členi 2(1), 2(2) in 3(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 o financiranju skupne kmetijske politike [11] ne uporablja za odhodke Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Jamstvenega oddelka, ki bodo v skladu s členom 2 tega akta upravičeni do financiranja s strani Skupnosti šele od dne pristopa.

Vendar pa se odstavek 1 tega člena v skladu s členom 47a Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb [12] uporablja za odhodke za razvoj podeželja v okviru Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Jamstvenega oddelka, ob upoštevanju pogojev iz spremembe te uredbe iz Priloge II k temu aktu.

3. Ob upoštevanju zadnjega stavka odstavka 1 nove države članice od 1. januarja 2004 sodelujejo v programih in agencijah Skupnosti pod enakimi pogoji kot sedanje države članice s financiranjem iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti. Z veljavnostjo od 1. januarja 2004 se sklepi Pridružitvenega sveta, sporazumi in memorandumi o soglasju med Evropskimi skupnostmi in novimi državami članicami o njihovem sodelovanju v programih in agencijah Skupnosti nadomestijo z določbami, ki urejajo zadevne programe in agencije.

4. Če katerakoli izmed držav iz člena 1(1) Pogodbe o pristopu v letu 2004 ne pristopi k Skupnosti, so prošnje te države oz. prošnje, ki izvirajo iz te države za financiranje z odhodki iz prvih treh postavk finančne perspektive za leto 2004, nične in neveljavne. V tem primeru se glede te države v celotnem letu 2004 še naprej uporabljajo ustrezni sklepi Pridružitvenega sveta, sporazumi in memorandumi o soglasju.

5. Če so potrebni ukrepi za olajšanje prehoda iz predpristopne ureditve na ureditev, ki izhaja iz uporabe tega člena, potrebne ukrepe sprejme Komisija.

Člen 33

1. Od dne pristopa z javnimi razpisi, oddajanjem naročil in izplačili predpristopne pomoči v okviru programa Phare [13], programa Phare za čezmejno sodelovanje [14] ter predpristopnih sredstev za Ciper in Malto [15] upravljajo izvajalske agencije v novih državah članicah.

V skladu z merili in pogoji iz Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 1266/1999 o usklajevanju pomoči za države prosilke v okviru predpristopne strategije in o spremembah Uredbe (EGS) št. 3906/89 [16] pozitivno ocenjenemu razširjenemu decentraliziranemu izvajalskemu sistemu (EDIS) sledi sklep Komisije o opustitvi ex-ante nadzora Komisije nad javnimi razpisi in oddajanjem naročil.

Če Komisija sklepa o opustitvi ex-ante nadzora ne sprejme pred dnem pristopa, pogodbe podpisane med dnem pristopa in dnem sprejetja sklepa niso upravičene do predpristopne pomoči.

Če sklep Komisije o opustitvi ex-ante nadzora ni sprejet do dne pristopa iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati novi državi članici, pa lahko Komisija v ustrezno utemeljenih primerih izjemoma dopusti, da so pogodbe podpisane med pristopom in dnem sklepa Komisije upravičene do predpristopne pomoči in da se v omejenem obdobju nadaljuje izvajanje predpristopne pomoči, ob upoštevanju ex-ante nadzora Komisije nad javnimi razpisi in oddajanjem naročil.

2. Za skupne proračunske obveznosti prevzete pred pristopom v okviru predpristopnih finančnih instrumentov iz odstavka 1, vključno s sklepanjem in registracijo posamičnih pravnih zavez in plačil opravljenih po pristopu, se še naprej uporabljajo pravila in uredbe o predpristopnih instrumentih financiranja in se do zaključka zadevnih programov in projektov zaračunajo ustreznim proračunskim poglavjem. Ne glede na to se postopki javnih naročil po pristopu vodijo v skladu z ustreznimi direktivami Skupnosti.

3. Zadnje programiranje za predpristopno pomoč iz odstavka 1 se izvede v zadnjem polnem letu pred pristopom. Pogodbe za oddajo naročil v okviru teh programov bo treba skleniti v dveh letih in izplačila bo treba izvesti, kot to določa finančni memorandum [17], običajno do konca tretjega leta po zavezi. Roka za oddajo naročil ni mogoče podaljšati. Izjemoma in v ustrezno utemeljenih primerih se lahko odobri omejeno podaljšanje roka za izplačila.

4. Da bi se zagotovilo potrebno postopno ukinjanje predpristopnih finančnih instrumentov iz odstavka 1 in programa ISPA [18] ter gladek prehod od pravil, ki so se uporabljala pred pristopom, k tistim, ki se uporabljajo po pristopu, lahko Komisija sprejme vse ustrezne ukrepe, da se v obdobju najmanj petnajst mesecev po pristopu zagotovi ohranitev potrebnih statutarnih uslužbencev v novih državah članicah. V tem obdobju uradniki, ki so bili na delovna mesta v novih državah članicah razporejeni pred pristopom in ki morajo po dnevu pristopa ostati v službi v teh državah, delajo izjemoma v istih finančnih in materialnih pogojih, kot jih je uporabljala Komisija pred pristopom v skladu s Prilogo X h kadrovskim predpisom za uradnike in pogojem zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti iz Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 [19]. Odhodki za poslovanje, potrebni za upravljanje s predpristopno pomočjo, vključno s plačami za drugo osebje, se za celotno leto 2004 in do konca julija 2005 krijejo iz postavke "podporni odhodki za ukrepe" (nekdanji del B proračuna) ali iz ustreznih postavk zadevnih predpristopnih proračunov za finančne instrumente iz odstavka 1 in za program ISPA.

5. Če projektov, odobrenih v skladu z Uredbo (ES) št. 1268/1999, ni več mogoče financirati v okviru tega instrumenta, se jih lahko vključi v programiranje za razvoj podeželja in se jih financira iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada. Če so s tem v zvezi potrebni posebni prehodni ukrepi, jih Komisija sprejme v skladu s postopki iz člena 50(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih [20].

Člen 34

1. Med dnem pristopa in koncem leta 2006 Unija zagotavlja novim državam članicam začasno finančno pomoč, v nadaljnjem besedilu "prehodni vir", za razvoj in okrepitev njihove upravne usposobljenosti za izvajanje in izvrševanje zakonodaje Skupnosti in za podporo izmenjavi najboljše prakse.

2. Pomoč je namenjena stalni potrebi po okrepitvi institucionalne usposobljenosti na določenih področjih z ukrepi, ki jih ni mogoče financirati iz strukturnih skladov, predvsem na naslednjih področjih:

- pravosodje in notranje zadeve (okrepitev pravosodnega sistema, kontrola na zunanjih mejah, strategija za boj proti korupciji, okrepitev kazenskega pregona);

- finančni nadzor;

- varstvo finančnih interesov Skupnosti in boj proti goljufijam;

- notranji trg, vključno s carinsko unijo;

- okolje;

- veterinarske službe in okrepitev upravne usposobljenosti v zvezi z varnostjo hrane;

- upravne in nadzorne strukture za razvoj kmetijstva in podeželja, vključno z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IACS);

- jedrska varnost (okrepitev učinkovitosti in sposobnosti organov za jedrsko varnost in organizacij za tehnično podporo ter javnih agencij za ravnanje z odpadki);

- statistika;

- okrepitev javne uprave v skladu s potrebami, opredeljenimi v izčrpnem spremljevalnem poročilu Komisije, za katere se ne uporabljajo strukturni skladi.

3. Pomoč v okviru prehodnega vira se sprejme v skladu s postopkom iz člena 8 Uredbe Sveta (EGS) št. 3906/89 o gospodarski pomoči nekaterim državam Srednje in Vzhodne Evrope [21].

4. Program se izvaja v skladu s členom 53(1)(a) in (b) finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [22]. Za projekte tesnega medinstitucionalnega sodelovanja med javnimi upravami z namenom vzpostavljanja institucij se še naprej uporablja postopek zbiranja ponudb preko mreže kontaktnih točk v državah članicah, kot ga predvidevajo okvirni sporazumi s sedanjimi državami članicami za predpristopno pomoč.

Odobrene pravice za prevzem obveznosti za prehodni vir po cenah iz 1999 so 200 milijonov EUR v letu 2004, 120 milijonov EUR v letu 2005 in 60 milijonov EUR v letu 2006. Organi, pristojni za proračun, odobrijo letne odobrene pravice v okviru omejitev iz finančne perspektive.

Člen 35

1. Kot začasni instrument se ustanovi schengenski vir za pomoč upravičenim državam članicam med dnem pristopa in koncem leta 2006 pri financiranju ukrepov na novih zunanjih mejah Unije za izvajanje schengenskega pravnega reda in kontrole na zunanjih mejah.

Da se odpravi pomanjkljivosti, ki so bile identificirane med pripravami za sodelovanje v schengenu, so do financiranja iz schengenskega vira upravičene naslednje vrste ukrepov:

- naložbe v izgradnjo, obnovo ali posodobitev infrastrukture mejnih prehodov in drugih objektov na mejnih prehodih;

- naložbe v kakršnokoli opremo (npr. laboratorijsko opremo, naprave za odkrivanje, strojno in programsko opremo za schengenski informacijski sistem-SIS 2, prevozna sredstva);

- usposabljanje mejnih straž;

- prispevek k stroškom za logistiko in obratovanje.

2. V okviru schengenskega vira se od dne pristopa upravičenim državam članicam, ki so naštete spodaj, v obliki nepovratnih pavšalnih plačil dajo na razpolago naslednji zneski:

(v milijonih EUR, po cenah iz leta 1999) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Estonija | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Latvija | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Litva | 44,78 | 61,07 | 29,85 |

Madžarska | 49,3 | 49,3 | 49,3 |

Poljska | 93,34 | 93,33 | 93,33 |

Slovenija | 35,64 | 35,63 | 35,63 |

Slovaška | 15,94 | 15,93 | 15,93 |

3. Za izbiro in izvajanje posameznih operacij v skladu s tem členom so odgovorne upravičene države članice. Prav tako so odgovorne za usklajevanje uporabe vira s pomočjo iz drugih instrumentov Skupnosti, za zagotavljanje združljivosti s politikami in ukrepi Skupnosti ter upoštevanje finančno uredbo, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti.

Nepovratna pavšalna plačila se porabijo v treh letih od prvega izplačila in morebitna neporabljena ali neupravičeno porabljena sredstva se povrnejo Komisiji. Najkasneje šest mesecev po izteku triletnega roka upravičene države članice predložijo izčrpno poročilo o porabi nepovratnih pavšalnih plačil vključno z izkazi, ki opravičujejo odhodke.

Upravičena država izvršuje to odgovornost brez poseganja v odgovornost Komisije za izvajanje splošnega proračuna Evropskih skupnosti in v skladu z določbami finančne uredbe, ki se uporabljajo za decentralizirano upravljanje.

4. Preko urada za raziskave goljufij (OLAF) Komisija ohrani pravico preverjanja. Komisija in Računsko sodišče lahko v skladu z ustreznimi postopki izvajata preglede na kraju samem.

5. Komisija lahko sprejme potrebne tehnične določbe za delovanje tega vira.

Člen 36

Zneski iz členov 29, 30, 34 in 35 se vsako leto prilagodijo v okviru tehničnega prilagajanja iz odstavka 15 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999.

NASLOV II

DRUGE DOLOČBE

Člen 37

1. Če se do konca obdobja, ki traja največ tri leta po pristopu, v katerem koli gospodarskem sektorju pojavijo resne težave, ki bi utegnile trajati dalj časa ali ki bi lahko resno poslabšale gospodarske razmere na določenem območju, lahko nova država članica zaprosi za dovoljenje za sprejetje zaščitnih ukrepov, da bi nastale razmere popravila in da bi ta sektor prilagodila gospodarstvu skupnega trga.

V enakih razmerah lahko vsaka sedanja država članica zaprosi za dovoljenje za sprejetje zaščitnih ukrepov glede ene ali več novih držav članic.

2. Na prošnjo zadevne države Komisija po hitrem postopku določi zaščitne ukrepe, ki so po njenem mnenju potrebni, ter podrobno opredeli pogoje in način njihovega izvajanja.

V resnih gospodarskih težavah in na izrecno prošnjo zadevne države članice Komisija odloči v petih delovnih dneh po prejemu prošnje, ki so ji priloženi ustrezni podatki. Tako sprejeti ukrepi se začnejo uporabljati takoj, upoštevajo interese vseh zadevnih strank in nimajo za posledico mejnih kontrol.

3. Ukrepi, dovoljeni na podlagi odstavka 2, lahko vsebujejo odstopanja od pravil Pogodbe ES in tega akta v takšnem obsegu in za toliko časa, kolikor je nujno potrebno za doseganje ciljev iz odstavka 1. Prednost imajo ukrepi, ki kar najmanj ovirajo delovanje skupnega trga.

Člen 38

Če nova država članica ni izpolnila zavez, ki jih je prevzela v okviru pristopnih pogajanj, vključno z obveznostmi v vseh sektorskih politikah, povezanih z gospodarskimi aktivnostmi s čezmejnim učinkom, in je s tem povzročila hujšo nepravilnost v delovanju notranjega trga ali grozečo nevarnost take nepravilnosti, lahko Komisija do konca obdobja, ki lahko traja največ tri leta po dnevu začetka veljavnosti tega akta, na utemeljeno prošnjo države članice ali na lastno pobudo sprejme ustrezne ukrepe.

Ukrepi so sorazmerni, prednost pa imajo tisti, ki kar najmanj ovirajo delovanje notranjega trga, in, kjer je to primerno, uporaba obstoječih sektorskih zaščitnih mehanizmov. Ti zaščitni ukrepi se ne smejo uveljavljati kot sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovine med državami članicami. Na podlagi ugotovitev spremljanja se lahko zaščitna klavzula uveljavlja tudi pred pristopom in začne veljati z dnem pristopa. Ukrepi se ohranijo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno, in bodo v vsakem primeru ukinjeni, ko bo ustrezna zaveza izpolnjena. Dokler ustrezne zaveze niso izpolnjene, pa se ukrepi lahko uporabljajo tudi po izteku obdobja, ki je določeno v prvem odstavku. Ob upoštevanju napredka zadevne nove države članice pri izpolnjevanju zavez lahko Komisija ukrepe ustrezno prilagodi. Pred preklicem zaščitnih ukrepov bo Komisija pravočasno obvestila Svet in ustrezno upoštevala morebitne pripombe Sveta v tej zvezi.

Člen 39

Če v novih državah članicah obstajajo hujše pomanjkljivosti ali grozi nevarnost takih pomanjkljivosti pri prenosu, stanju izvajanja ali uporabi okvirnih sklepov ali drugih ustreznih zavez, instrumentov sodelovanja in sklepov o vzajemnem priznavanju na področju kazenskega prava iz Naslova VI Pogodbe EU in direktiv ter uredb o vzajemnem priznavanju v civilnih zadevah iz Naslova IV Pogodbe ES, lahko Komisija do konca obdobja, ki lahko traja največ tri leta od dne začetka veljavnosti tega akta, na utemeljeno prošnjo države članice ali na lastno pobudo in po posvetovanju z državami članicami, sprejme ustrezne ukrepe ter podrobno opredeli pogoje in način njihovega izvajanja.

Brez poseganja v nadaljevanje tesnega pravosodnega sodelovanja so ti ukrepi lahko sprejeti v obliki začasne odložitve izvajanja ustreznih določb in sklepov v odnosih med novo državo članico in katerokoli drugo oz. drugimi državami članicami. Na podlagi ugotovitev spremljanja se lahko zaščitna klavzula uveljavlja tudi pred pristopom in začne veljati z dnem pristopa. Ukrepi se ohranijo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno, in bodo v vsakem primeru ukinjeni, ko bodo pomanjkljivosti odpravljene. Dokler te pomanjkljivosti niso odpravljene, pa se ukrepi lahko uporabljajo tudi po izteku obdobja, ki je določeno v prvem odstavku. Ob upoštevanju napredka zadevne države članice pri odpravljanju opredeljenih pomanjkljivosti lahko Komisija po posvetovanju z državami članicami ukrepe ustrezno prilagodi. Pred preklicem zaščitnih ukrepov bo Komisija pravočasno obvestila Svet in ustrezno upoštevala morebitne pripombe Sveta v tej zvezi.

Člen 40

Da pravilno delovanje notranjega trga ne bi bilo ovirano, izvrševanje nacionalnih predpisov novih držav članic v prehodnih obdobjih iz Prilog od V do XIV ne sme imeti za posledico mejnih kontrol med državami članicami.

Člen 41

Če so potrebni prehodni ukrepi za olajšanje prehoda iz obstoječe ureditve v novih državah članicah na ureditev, ki izhaja iz uporabe skupne kmetijske politike pod pogoji iz tega akta, Komisija sprejme take ukrepe v skladu s postopkom iz člena 42(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja [23] ali, če je to primerno, iz ustreznih členov drugih uredb o skupni organizaciji kmetijskih trgov ali v skladu z ustreznim postopkom v odboru, kot je opredeljen v zakonodaji, ki se uporablja. Prehodni ukrepi iz tega člena se lahko sprejmejo v obdobju treh let od dne pristopa in njihova uporaba je omejena na to obdobje. Svet lahko na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno podaljša to obdobje.

Prehodne ukrepe v zvezi z izvajanjem instrumentov skupne kmetijske politike, ki v tem aktu niso določeni, so pa potrebni zaradi pristopa, sprejme pred dnem pristopa Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije ali Komisija, če vplivajo na instrumente, ki jih je prvotno sprejela Komisija, v skladu z zahtevanim postopkom za sprejetje zadevnih instrumentov.

Člen 42

Če so potrebni prehodni ukrepi za olajšanje prehoda iz obstoječe ureditve v novih državah članicah na ureditev, ki izhaja iz uporabe veterinarskih in fitosanitarnih pravil Skupnosti, Komisija sprejme take ukrepe v skladu z ustreznim postopkom v odboru, kot je opredeljen v zakonodaji, ki se uporablja. Ti ukrepi se sprejmejo v obdobju treh let od dne pristopa in njihova uporaba je omejena na to obdobje.

PETI DEL

DOLOČBE O IZVAJANJU TEGA AKTA

NASLOV I

VZPOSTAVITEV INSTITUCIJ IN ORGANOV

Člen 43

Evropski parlament prilagodi svoj poslovnik potrebam pristopa.

Člen 44

Svet prilagodi svoj poslovnik potrebam pristopa.

Člen 45

1. Vsaka država, ki pristopi k Uniji, ima pravico, da je en njen državljan član Komisije.

2. Ne glede na drugi pododstavek člena 213(1), prvi pododstavek člena 214(1), člen 214(2) Pogodbe ES in prvi pododstavek člena 126 Pogodbe Euratom:

(a) je državljan vsake nove države članice imenovan v Komisijo od dne njenega pristopa. Nove člane Komisije imenuje Svet s kvalificirano večino in v skupnem soglasju s predsednikom Komisije,

(b) mandat članov Komisije, ki so imenovani v skladu z (a), pa tudi tistih, ki so bili imenovani s 23. januarjem 2000, se izteče 31. oktobra 2004,

(c) nova Komisija, ki jo sestavljajo po en državljan iz vsake države članice, začne opravljati svoje naloge 1. novembra 2004; mandat članov te nove Komisije se izteče 31. oktobra 2009,

(d) v členu 4(1) Protokola o širitvi Evropske unije, ki je priložen Pogodbi EU in pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti, se datum 1. januar 2005 nadomesti s 1. novembrom 2004.

3. Komisija prilagodi svoj poslovnik potrebam pristopa.

Člen 46

1. Imenuje se deset sodnikov Sodišča in deset sodnikov Sodišča prve stopnje.

2. (a) Mandat petih sodnikov Sodišča, imenovanih v skladu z odstavkom 1, se izteče 6. oktobra 2006. Ti sodniki se izberejo z žrebom. Mandat drugih sodnikov se izteče 6. oktobra 2009.

(b) Mandat petih sodnikov Sodišča prve stopnje, imenovanih v skladu z odstavkom 1, se izteče 31. avgusta 2004. Ti sodniki se izberejo z žrebom. Mandat drugih sodnikov se izteče 31. avgusta 2007.

3. (a) Sodišče prilagodi svoj poslovnik potrebam pristopa.

(b) Sodišče prve stopnje v soglasju s Sodiščem prilagodi svoj poslovnik potrebam pristopa.

(c) Tako prilagojen poslovnik mora odobriti Svet s kvalificirano večino.

4. Pri razsojanju zadev, ki so nerešene na dan pristopa in za katere se je ustni postopek začel pred tem dnem, sodišči na občnih sejah ali v senatih zasedata v enaki sestavi kakor pred pristopom in uporabljata poslovnik, ki je veljal na dan pred dnem pristopa.

Člen 47

Računsko sodišče se razširi z imenovanjem desetih dodatnih članov z mandatom šest let.

Člen 48

Ekonomsko-socialni odbor se razširi z imenovanjem 95 članov, ki predstavljajo različne ekonomske in socialne komponente organizirane civilne družbe v novih državah članicah. Mandat tako imenovanih članov se izteče hkrati z mandatom članov, ki opravljajo funkcijo na dan pristopa.

Člen 49

Odbor regij se razširi z imenovanjem 95 članov, ki predstavljajo regionalne in lokalne organe novih držav članic in ki imajo predstavniški mandat regionalnih ali lokalnih oblasti ali so politično odgovorni voljeni skupščini. Mandat tako imenovanih članov se izteče hkrati z mandatom članov, ki opravljajo funkcijo na dan pristopa.

Člen 50

1. Mandat sedanjih članov Znanstveno-tehničnega odbora v skladu s členom 134(2) Pogodbe Euratom se izteče na dan začetka veljavnosti tega akta.

2. Ob pristopu Svet imenuje nove člane Znanstveno-tehničnega odbora v skladu s postopkom iz člena 134(2) Pogodbe Euratom.

Člen 51

Prilagoditve statutov in poslovnikov odborov, ustanovljenih z izvirnimi pogodbami, ki so potrebne zaradi pristopa, se opravijo čim prej po pristopu.

Člen 52

1. Mandat novih članov odborov, skupin in drugih organov, ki jih ustanavljajo Pogodbe in zakonodajalec in ki so našteti v Prilogi XVI, se izteče hkrati z mandatom članov, ki opravljajo funkcijo na dan pristopa.

2. Mandat novih članov odborov in skupin, ki jih ustanovi Komisija in ki so našteti v Prilogi XVII, se izteče hkrati z mandatom članov, ki opravljajo funkcijo na dan pristopa.

3. Ob pristopu se članstvo v odborih, ki so našteti v Prilogi XVIII, v celoti obnovi.

NASLOV II

UPORABA AKTOV INSTITUCIJ

Člen 53

Od pristopa se šteje, da so direktive in odločbe iz člena 249 Pogodbe ES in člena 161 Pogodbe Euratom naslovljene na nove države članice, če so bile omenjene direktive in odločbe naslovljene na vse sedanje države članice. Z izjemo direktiv in odločb, ki začnejo veljati skladno s členoma 254(1) in 254(2) Pogodbe ES, se šteje, da so bile nove države članice o direktivah in odločbah uradno obveščene ob pristopu.

Člen 54

Nove države članice izvajajo ukrepe, potrebne za to, da od dne pristopa upoštevajo določbe direktiv in odločb iz člena 249 Pogodbe ES in člena 161 Pogodbe Euratom, če v prilogah iz člena 24 ali v kateri koli določbi tega akta ali njegovih prilog ni predviden drugačen rok.

Člen 55

Na ustrezno utemeljeno zahtevo ene od novih držav članic lahko Svet pred 1. majem 2004 na predlog Komisije soglasno sprejme ukrepe, ki vsebujejo začasna odstopanja od aktov institucij, sprejetih med 1. novembrom 2002 in dnem podpisa Pogodbe o pristopu.

Člen 56

Razen če ni določeno drugače, Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme potrebne ukrepe za izvajanje določb iz Prilog II, III in IV in iz členov 20, 21 in 22 Akta.

Člen 57

1. Če je treba akte institucij zaradi pristopa prilagoditi pred pristopom in če ta akt ali njegove priloge potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, se te prilagoditve opravijo skladno s postopkom iz odstavka 2. Prilagoditve začnejo veljati s pristopom.

2. Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije ali Komisija, glede na to, katera od teh dveh institucij je sprejela izvirne akte, v ta namen pripravi potrebna besedila.

Člen 58

Besedila aktov institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred pristopom in so jih Svet, Komisija ali Evropska centralna banka pripravili v češkem, estonskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, poljskem, slovaškem in slovenskem jeziku, so od dne pristopa enako verodostojna kakor besedila, sestavljena v sedanjih enajstih jezikih. Besedila se objavijo v Uradnem listu Evropske unije, če so bila v njem objavljena v sedanjih jezikih.

Člen 59

O določbah zakonov in drugih predpisov za zagotovitev varovanja zdravja delavcev in prebivalstva na ozemljih novih držav članic pred nevarnostmi ionizirajočega sevanja te države v skladu s členom 33 Pogodbe Euratom obvestijo Komisijo v treh mesecih po pristopu.

NASLOV III

KONČNE DOLOČBE

Člen 60

Priloge od I do XVIII, Dodatki k tem prilogam in Protokoli št. od 1 do 10, ki so priloženi temu aktu, so njegov sestavni del.

Člen 61

Vlada Italijanske republike izroči vladam novih držav članic overjeno kopijo Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in pogodb, ki ju spreminjajo ali dopolnjujejo, vključno s Pogodbo o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska k Evropski gospodarski skupnosti in k Evropski skupnosti za atomsko energijo, Pogodbo o pristopu Helenske republike k Evropski gospodarski skupnosti in k Evropski skupnosti za atomsko energijo, Pogodbo o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike k Evropski gospodarski skupnosti in k Evropski skupnosti za atomsko energijo ter Pogodbo o pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku.

Besedila teh pogodb, sestavljena v češkem, estonskem, madžarskem, latvijskem, litovskem, malteškem, poljskem, slovaškem in slovenskem jeziku, se priložijo temu aktu. Ta besedila so enako verodostojna kakor besedila pogodb iz prvega odstavka, sestavljena v sedanjih jezikih.

Člen 62

Generalni sekretar izroči vladam novih držav članic overjeno kopijo mednarodnih sporazumov, deponiranih v arhivu Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije.

[1] UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

[2] UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

[3] UL L 253, 7.10.2000, str. 42.

[4] UL L 79, 22.3.2002, str. 42.

[5] Uredba (EGS) št. 3906/89 (UL L 375, 23.12.1989, str. 11), kakor je bila spremenjena.

[6] Uredba (ES) št. 2760/98 (UL L 345, 19.12.1998, str. 49), kakor je bila spremenjena.

[7] Uredba (ES) št. 555/2000 (UL L 68, 16.3.2000, str. 3), kakor je bila spremenjena.

[8] Uredba (ES) št. 1267/1999 (UL L 161, 26.6.1999, str. 73), kakor je bila spremenjena.

[9] Uredba (ES) št. 1268/1999 (UL L 161, 26.6.1999, str. 87), kakor je bila spremenjena.

[10] Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (UL C 172, 18.6.1999, str. 1).

[11] UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

[12] UL L 160, 26.6.1999, str. 80.

[13] Uredba (EGS) št. 3906/89 (UL L 375, 23.12.1989, str. 11), kakor je bila spremenjena.

[14] Uredba (ES) št. 2760/98 (UL L 345, 19.12.1998, str. 49), kakor je bila spremenjena.

[15] Uredba (ES) št. 555/2000 (UL L 68, 16.3.2000, str. 3), kakor je bila spremenjena.

[16] UL L 232, 2.9.1999, str. 34.

[17] Smernice Phare (SEC (1999) 1596, ažurirane dne 6.9.2002 s C 3303/2).

[18] Uredba (ES) št. 1267/1999 (UL L 161, 26.6.1999, str. 73), kakor je bila spremenjena.

[19] UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 2265/2002 (UL L 347, 20.12.2002, str. 1).

[20] UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1447/2001 (UL L 198, 21.7.2001, str. 1).

[21] UL L 375, 23.12.1989, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2500/2001 (UL L 342, 27.12.2001, str. 1).

[22] Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).

[23] UL L 178, 30.6.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Seznam določb schengenskega pravnega reda, kakor so vključene v okvir Evropske unije, in aktov, ki na njem temeljijo ali so z njim kako drugače povezani, ki so zavezujoči za in se uporabljajo v novih državah članicah od pristopa (iz člena 3 Akta o pristopu)

1. Sporazum med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah z dne 14. junija 1985 [1].

2. Naslednje določbe Konvencije, podpisane v Schengenu dne 19. junija 1990 [2], o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, ter z njo povezana Sklepna listina in skupne izjave, kakor so bile spremenjene z določenimi akti iz odstavka 7 spodaj:

Člen 1, v kolikor je povezan z določbami tega odstavka; členi od 3 do 7, razen člena 5 1(d); člen 13; člena 26 in 27; člen 39; členi od 44 do 59; členi od 61 do 63; členi od 65 do 69; členi od 71 do 73; člena 75 in 76; člen 82; člen 91; členi od 126 do 130, v kolikor so povezani z določbami tega odstavka; člen 136;

Skupni izjavi 1 in 3 Sklepne listine.

3 Naslednje določbe sporazumov o pristopu h Konvenciji, podpisani v Schengenu dne 19. junija 1990, o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, njihovih sklepnih listin in z njimi povezanih izjav, kakor so bile spremenjene z določenimi akti iz odstavka 7 spodaj:

(a) Sporazum podpisan dne 27. novembra 1990 o pristopu Italijanske republike:

- člen 4,

- Skupna izjava 1 v Delu II Sklepne listine;

(b) Sporazum podpisan dne 25. junija 1991 o pristopu Kraljevine Španije:

- člen 4,

- Skupna izjava 1 v Delu II Sklepne listine,

- Izjava 2 v Delu III Sklepne listine;

(c) Sporazum podpisan dne 25. junija 1991 o pristopu Portugalske republike:

- členi 4, 5 in 6,

- Skupna izjava 1 v Delu II Sklepne listine;

(d) Sporazum podpisan dne 6. novembra 1992 o pristopu Helenske republike:

- členi 3, 4 in 5,

- Skupna izjava 1 v Delu II Sklepne listine,

- Izjava 2 v Delu III Sklepne listine;

(e) Sporazum podpisan dne 28. aprila 1995 o pristopu Republike Avstrije:

- člen 4,

- Skupna izjava 1 v Delu II Sklepne listine;

(f) Sporazum podpisan dne 19. decembra 1996 o pristopu Kraljevine Danske:

- členi 4, 5(2) in 6,

- Skupni izjavi 1 in 3 v Delu II Sklepne listine;

(g) Sporazum podpisan dne 19. decembra 1996 o pristopu Kraljevine Finske:

- člena 4 in 5,

- Skupni izjavi 1 in 3 v Delu II Sklepne listine,

- Izjava vlade Republike Finske o Alandskih otokih v Delu III Sklepne listine;

(h) Sporazum podpisan dne 19. decembra 1996 o pristopu Kraljevine Švedske:

- člena 4 in 5,

- Skupni izjavi 1 in 3 v Delu II Sklepne listine.

4. Določbe naslednjih sklepov Izvršnega odbora, ustanovljenega s Konvencijo, podpisano v Schengenu dne 19. junija 1990, o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, kakor so bile spremenjene z določenimi akti iz odstavka 7 spodaj:

SCH/Com-ex (93) 10 Sklep Izvršnega odbora z dne 14. decembra 1993 o izjavah ministrov in državnih sekretrajev

SCH/Com-ex (93) 14 Sklep Izvršnega odbora z dne 14. decembra 1993 o izboljšanju praktičnega sodelovanja sodstva v boju proti trgovanju s prepovedanimi drogami

SCH/Com-ex (93) 22 rev Sklep Izvršnega odbora z dne 14. decembra 1993 o zaupnosti nekaterih dokumentov

SCH/Com-ex (94) 16 rev Sklep Izvršnega odbora z dne 21. novembra 1994 o nabavi enotnih vstopnih in izstopnih žigov

SCH/Com-ex (94) 28 rev Sklep Izvršnega odbora z dne 22. decembra 1994 o potrdilu iz člena 75 za prenašanje prepovedanih drog in psihotropnih snovi

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Sklep Izvršnega odbora z dne 22. decembra 1994 o uveljavitvi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 19. junija 1990

SCH/Com-ex (95) 21 Sklep Izvršnega odbora z dne 20. decembra 1995 o hitri izmenjavi statističnih in specifičnih podatkov med schengenskimi državami o možnih nepravilnostih na zunanjih mejah

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Sklep Izvršnega odbora z dne 21. aprila 1998 o dejavnostih delovnih skupin, v kolikor se nanašajo na določbe odstavka 2 zgoraj

SCH/Com-ex (98) 17 Sklep Izvršnega odbora z dne 23. junija 1998 o zaupnosti določenih dokumentov

SCH/ Com-ex (98) 26 def Sklep Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Sklep Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o posredovanju Skupnega priročnika državam kandidatkam za vstop v EU

SCH/Com-ex (98) 37 rev 2 Sklep Izvršnega odbora z dne 27. oktobra 1998 o sprejetju ukrepov za boj proti ilegalnim migracijam, v kolikor se nanašajo na določbe odstavka 2 zgoraj

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Sklep Izvršnega odbora z dne 16. decembra 1998 o čezmejnem policijskem sodelovanju pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj

SCH/Com-ex (98) 52 Sklep Izvršnega odbora z dne 16. decembra 1998 o Priročniku o čezmejnem policijskem sodelovanju, v kolikor se nanaša na določbe odstavka 2 zgoraj

SCH/Com-ex (98) 57 Sklep Izvršnega odbora z dne 16. decembra 1998 o uvedbi enotnega obrazca za dokazovanje vabil, garantnih izjav in izjav o namestitvi

SCH/Com-ex (98) 59 rev Sklep Izvršnega odbora z dne 16. decembra 1998 o usklajeni napotitvi svetovalcev za dokumente

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o schengenskih pravilih na področju prepovedanih drog

SCH/Com-ex (99) 6 Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o schengenskem pravnem redu na področju telekomunikacij

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o uradnikih za zvezo

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o splošnih načelih glede plačevanja informatorjev

SCH/Com-ex (99) 10 Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o nezakoniti trgovini z orožjem

SCH/Com-ex (99) 13 Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o dokončnih različicah Skupnega priročnika in Skupnih konzularnih navodil:

- Priloge 1-3, 7, 8 in 15 Skupnih konzularnih navodil

- Skupni priročnik, če je povezan z določbami iz odstavka 2 zgoraj, vključno s Prilogami 1, 5, 5A, 6, 10, 13

SCH/Com-ex (99) 18 Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o izboljšanju policijskega sodelovanja pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj

5. Naslednji izjavi Izvršnega odbora, ustanovljenega s Konvencijo, podpisano v Schengenu dne 19. junija 1990, o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, v kolikor sta povezani z določbami iz odstavka 2 zgoraj:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Izjava Izvršnega odbora z dne 26. junija 1996 o izročitvi

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Izjava Izvršnega odbora z dne 9. februarja 1998 o ugrabitvah mladoletnikov

6. Naslednja sklepa Centralne skupine, ustanovljene s Konvencijo, podpisano v Schengenu dne 19. junija 1990, o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, v kolikor sta povezana z določbami odstavka 2 zgoraj:

SCH/C (98) 117 Sklep Centralne skupine z dne 27. oktobra 1998 o delovnem načrtu za boj proti ilegalnim migracijam

SCH/C (99) 25 Sklep Centralne skupine z dne 22. marca 1999 o splošnih načelih za plačevanje informatorjev

7. Naslednji akti, ki temeljijo na schengenskem pravnem redu, ali so drugače z njim povezani:

Uredba Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume (UL L 164, 14.7.1995, str. 1),

Odločba Sveta 1999/307/ES z dne 1. maja 1999 o podrobnem programu za vključitev schengenskega sekretariata v generalni sekretariat Sveta (UL L 119, 7.5.1999, str. 49),

Sklep Sveta 1999/435/ES z dne 20. maja 1999 o opredelitvi schengenskega pravnega reda za namen določanja pravne podlage za vsako določbo ali sklep, ki sestavlja schengenski pravni red, skladno z ustreznimi določbami iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o Evropski uniji (UL L 176, 10.7.1999, str. 1),

Sklep Sveta 1999/436/ES z dne 20. maja 1999 o določitvi pravne podlage za vsako določbo ali sklep, ki sestavlja schengenski pravni red, skladno z ustreznimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o Evropski uniji (UL L 176, 10.7.1999, str. 17),

Sklep Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 176, 10.7.1999, str. 31),

Sklep Sveta 1999/848/ES z dne 13. decembra 1999 o popolni uporabi schengenskega pravnega reda v Grčiji (UL L 327, 21.12.1999, str. 58),

Sklep Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 131, 1.6.2000, str. 43),

Sklep Sveta 2000/586/PNZ z dne 28. septembra 2000 o vzpostavitvi postopka za spremembo členov 40(4) in (5), 41(7) in 65(2) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (UL L 248, 3.10.2000, str. 1),

Sklep Sveta 2000/751/ES z dne 30. novembra 2000 o umiku zaupnosti za nekatere dele Skupnega priročnika, ki ga je sprejel Izvršni odbor, ustanovljen s Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 (UL L 303, 2.12.2000, str. 29),

Sklep Sveta 2000/777/ES z dne 1. decembra 2000 o uporabi schengenskega pravnega reda na Danskem, Finskem in Švedskem ter v Islandiji in na Norveškem (UL L 309, 9.10.2000, str. 24),

Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L 81, 21.3.2001, str. 1),

Uredba Sveta št. 789/2001/ES z dne 24. aprila 2001, s katero se Svetu pridržijo izvedbena pooblastila v zvezi z nekaterimi podrobnejšimi predpisi in praktičnimi postopki preverjanja prošenj za vizume (UL L 116, 26.4.2001, str. 2),

Uredba Sveta št. 790/2001/ES z dne 24. aprila 2001, s katero se Svetu pridržijo izvedbena pooblastila v zvezi z nekaterimi podrobnejšimi predpisi in praktičnimi postopki izvajanja mejnih kontrol in nadzora (UL L 116, 26.4.2001, str. 5),

Odločba Sveta 2001/329/ES z dne 24. aprila 2001 o posodobitvi dela VI in prilog 3, 6 in 13 Skupnih konzularnih navodil in prilog 5(a), 6(a) in 8 k Skupnemu priročniku (UL L 116, 26.4.2001, str. 32), v kolikor je povezana s Prilogo 3 Skupnih konzularnih navodil in s Prilogo 5(a) Skupnega priročnika,

Direktiva Sveta 2001/51/ES z dne 28. junija 2001 o dopolnitvi določb iz člena 26 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 (UL L 187, 10.7.2001, str. 45),

Sklep Sveta 2001/886/PNZ z dne 6. decembra 2001 o razvoju druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 328, 13.12.2001, str. 1),

Uredba Sveta (ES) št. 2414/2001 z dne 7. decembra 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja držav članic imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L 327, 12.12.2001, str. 1),

Uredba Sveta (ES) št. 2424/2001 z dne 6. decembra 2001 o razvoju druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 328, 13.12.2001, str. 4),

Uredba Sveta (ES) št. 333/2002 z dne 18. februarja 2002 o enotni obliki obrazcev, na katere se nalepi vizum, ki ga je izdala država članica imetnikom potnih listin, ki jih država članica, katera je obrazec izdala, ne priznava (UL L 53, 23.2.2002, str. 4),

Uredba Sveta (ES) št. 334/2002 z dne 18. februarja 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 1683/95 o enotni obliki za vizume (UL L 53, 23.2.2002, str. 7),

Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20),

Odločba Sveta 2002/352/ES z dne 25. aprila 2002 o reviziji Skupnega priročnika (UL L 123, 9.5.2002, str. 47),

Sklep Sveta 2002/353/ES z dne 25. aprila 2002 o umiku zaupnosti za del II Skupnega priročnika, ki ga je sprejel Izvršni odbor, ustanovljen s Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985(UL L 123, 9.5.2002, str. 49),

Uredba Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L 157, 15.6.2002, str. 1),

Odločba Sveta 2002/587/ES z dne 12. julija 2002 o reviziji Skupnega priročnika (UL L 187, 16.7.2002, str. 50),

Okvirni sklep Sveta 2002/946/PNZ z dne 28. novembra 2002 o krepitvi kazenskega okvirja na področju preprečevanja nudenja pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju (UL L 328, 5.12.2002, str. 1),

Direktiva Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002 o opredelitvi pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju (UL L 328, 5.12.2002, str. 17).

[1] UL L 239, 22.9.2000, str. 13.

[2] UL L 239, 22.9.2000, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Seznam iz člena 20 Akta o pristopu

1. PROSTI PRETOK BLAGA

A. MOTORNA VOZILA

1. 31970 L 0156: Direktiva Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (UL L 42, 23.2.1970, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 11972 B: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (UL L 73, 27.3.1972, str. 14),

- 31978 L 0315: Direktivo Sveta 78/315/EGS z dne 21.12.1977 (UL L 81, 28.3.1978, str. 1),

- 31978 L 0547: Direktivo Sveta 78/547/EGS z dne 12.6.1978 (UL L 168, 26.6.1978, str. 39),

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 31980 L 1267: Direktivo Sveta 80/1267/EGS z dne 16.12.1980 (UL L 375, 31.12.1980, str. 34),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0358: Direktivo Sveta 87/358/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 51),

- 31987 L 0403: Direktivo Sveta 87/403/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 220, 8.8.1987, str. 44),

- 31992 L 0053: Direktivo Sveta 92/53/EGS z dne 18.6.1992 (UL L 225, 10.8.1992, str. 1),

- 31993 L 0081: Direktivo Komisije 93/81/EGS z dne 29.9.1993 (UL L 264, 23.10.1993, str. 49),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31995 L 0054: Direktivo Komisije 95/54/ES z dne 31.10.1995 (UL L 266, 8.11.1995, str. 1),

- 31996 L 0027: Direktivo 96/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.5.1996 (UL L 169, 8.7.1996, str. 1),

- 31996 L 0079: Direktivo 96/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.12.1996 (UL L 18, 21.1.1997, str. 7),

- 31997 L 0027: Direktivo 97/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22.7.1997 (UL L 233, 25.8.1997, str. 1),

- 31998 L 0014: Direktivo Komisije 98/14/ES z dne 6.2.1998 (UL L 91, 25.3.1998, str. 1),

- 31998 L 0091: Direktivo 98/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14.12.1998 (UL L 11, 16.1.1999, str. 25),

- 32000 L 0040: Direktivo 2000/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.6.2000 (UL L 203, 10.8.2000, str. 9),

- 32001 L 0056: Direktivo 2001/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.9.2001(UL L 292, 9.11.2001, str. 21),

- 32001 L 0085: Direktivo 2001/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.11.2001 (UL L 42, 13.2.2002, str. 1),

- 32001 L 0092: Direktivo Komisije 2001/92/ES z dne 30.10.2001 (UL L 291, 8.11.2001, str. 24),

- 32001 L 0116: Direktivo Komisije 2001/116/ES z dne 20.12.2001 (UL L 18, 21.1.2002, str. 1).

(a) V Prilogi VII se seznam v Oddelku 1 nadomesti z naslednjim:

"1 za Nemčijo;

2 za Francijo;

3 za Italijo;

4 za Nizozemsko;

5 za Švedsko;

6 za Belgijo;

7 za Madžarsko;

8 za Češko;

9 za Španijo;

11 za Združeno kraljestvo;

12 za Avstrijo;

13 za Luksemburg;

17 za Finsko;

18 za Dansko;

20 za Poljsko;

21 za Portugalsko;

23 za Grčijo;

24 za Irsko;

26 za Slovenijo;

27 za Slovaško;

29 za Estonijo;

32 za Latvijo;

36 za Litvo;

CY za Ciper;

MT za Malto."

(b) V Prilogi IX se točka 47, Dela I, strani 2, in Dela II, strani 2, nadomesti z naslednjim:

"47. Fiskalna moč ali, po potrebi, številka/e nacionalne kode:

+++++ TIFF +++++

."

2. 31970 L 0157: Direktiva Sveta 70/157/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil (UL L 42, 23.2.1970, str. 16), kakor je bila spremenjena z:

- 11972 B: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (UL L 73, 27.3.1972, str. 14),

- 31973 L 0350: Direktivo Komisije 73/350/EGS z dne 7.11.1973 (UL L 321, 22.11.1973, str. 33),

- 31977 L 0212: Direktivo Sveta 77/212/EGS z dne 8.3.1977 (UL L 66, 12.3.1977, str. 33),

- 31981 L 0334: Direktivo Komisije 81/334/EGS z dne 13.4.1981 (UL L 131, 18.5.1973, str. 6),

- 31984 L 0372: Direktivo Komisije 84/372/EGS z dne 3.7.1984 (UL L 196, 26.7.1984, str. 47),

- 31984 L 0424: Direktivo Sveta 84/424/EGS z dne 3.9.1984 (UL L 238, 6.9.1984, str. 31),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 31992 L 0097: Direktivo Sveta 92/97/EGS z dne 10.11.1992 (UL L 371, 19.12.1992, str. 1),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31996 L 0020: Direktivo Komisije 96/20/ES z dne 27.3.1996 (UL L 92, 13.4.1996, str. 23),

- 31999 L 0101: Direktivo Komisije 1999/101/ES z dne 15.12.1999 (UL L 334, 28.12.1999, str. 41).

V Prilogi II se v točki 4.2 doda naslednje:

""8" za Češko, "29" za Estonijo, "CY" za Ciper, "32" za Latvijo, "36" za Litvo, "7" za Madžarsko, "MT" za Malto, "20" za Poljsko, "26" za Slovenijo, "27" za Slovaško."

.

3. 31970 L 0220: Direktiva Sveta 70/220/EGS z dne 20. marca 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami motornih vozil (UL L 76, 6.4.1970, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 11972 B: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (UL L 73, 27.3.1972, str. 14),

- 31974 L 0290: Direktivo Sveta 74/290/EGS z dne 28.5.1974 (UL L 159, 15.6.1974, str. 61),

- 31977 L 0102: Direktivo Komisije 77/102/EGS z dne 30.11.1976 (UL L 32, 3.2.1977, str. 32),

- 31978 L 0665: Direktivo Komisije 78/665/EGS z dne 14.7.1978 (UL L 223, 14.8.1978, str. 48),

- 31983 L 0351: Direktivo Sveta 83/351/EGS z dne 16.6.1983 (UL L 197, 20.7.1983, str. 1),

- 31988 L 0076: Direktivo Sveta 88/76/EGS z dne 3.12.1987 (UL L 36, 9.2.1988, str. 1),

- 31988 L 0436: Direktivo Sveta 88/436/EGS z dne 16.6.1988 (UL L 214, 6.8.1988, str. 1),

- 31989 L 0458: Direktivo Sveta 89/458/EGS z dne 18.7.1989 (UL L 226, 3.8.1989, str. 1),

- 31989 L 0491: Direktivo Komisije 89/491/EGS z dne 17.7.1989 (UL L 238, 15.8.1989, str. 43),

- 31991 L 0441: Direktivo Sveta 91/441/EGS z dne 26.6.1991 (UL L 242, 30.8.1991, str. 1),

- 31993 L 0059: Direktivo Sveta 93/59/EGS z dne 28.6.1993 (UL L 186, 28.7.1993, str. 21),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31994 L 0012: Direktivo 94/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.3.1994 (UL L 100, 19.4.1994, str. 42),

- 31996 L 0044: Direktivo Komisije 96/44/ES z dne 1.7.1996 (UL L 210, 20.8.1996, str. 25),

- 31996 L 0069: Direktivo 96/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8.10.1996 (UL L 282, 1.11.1996, str. 64),

- 31998 L 0069: Direktivo 98/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13.10.1998 (UL L 350, 28.12.1998, str. 1),

- 31998 L 0077: Direktivo Komisije 98/77/ES z dne 2.10.1998 (UL L 286, 23.10.1998, str. 34),

- 31999 L 0102: Direktivo Komisije 1999/102/ES z dne 15.12.1999 (UL L 334, 28.12.1999, str. 43),

- 32001 L 0001: Direktivo 2001/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22.1.2001 (UL L 35, 6.2.2001, str. 34),

- 32001 L 0100: Direktivo 2001/100/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7.12.2001 (UL L 16, 18.1.2002, str. 32),

- 32002 L 0080: Direktivo Komisije 2002/80/ES z dne 3.10.2002 (OJ L 291, 28.10.2002, str. 20).

V Prilogi XIII se v stolpec pod točko 5.2 vstavi naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

4. 31970 L 0221: Direktiva Sveta 70/221/EGS z dne 20. marca 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o posodah za tekoče gorivo in napravah za zaščito pred podletom od zadaj za motorna in priklopna vozila (UL L 76, 6.4.1970, str. 23), kakor je bila spremenjena z:

- 11972 B: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (UL L 73, 27.3.1972, str. 14),

- 31979 L 0490: Direktivo Komisije 79/490/EGS z dne 18.4.1979 (UL L 128, 26.5.1979, str. 22),

- 31997 L 0019: Direktivo Komisije 97/19/ES z dne 18.4.1997 (UL L 125, 16.5.1997, str. 1),

- 32000 L 0008: Direktivo 2000/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.3.2000 (UL L 106, 3.5.2000, str. 7).

V Prilogi II se v stolpec pod točko 6.2 vstavi naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

5. 31970 L 0388: Direktiva Sveta 70/388/EGS z dne 27. julija 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o zvočnih opozorilnih napravah za motorna vozila (UL L 176, 10.8.1970, str. 12), kakor je bila spremenjena z:

- 11972 B: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (UL L 73, 27.3.1972, str. 14),

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

V Prilogi I se besedilu v oklepaju v točki 1.4.1. doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

6. 31971 L 0127: Direktiva Sveta 71/127/EGS z dne 1. marca 1971 o približevanju zakonodaje držav članic o vzvratnih ogledalih na motornih vozilih (UL L 68, 22.3.1971, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 11972 B: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (UL L 73, 27.3.1972, str. 14),

- 31979 L 0795: Direktivo Komisije 79/795/EGS z dne 20.7.1979 (UL L 239, 22.9.1979, str. 1),

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 31985 L 0205: Direktivo Komisije 85/205/EGS z dne 18.2.1985 (UL L 90, 29.3.1985, str. 1),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31986 L 0562: Direktivo Komisije 86/562/EGS z dne 6.11.1986 (UL L 327, 22.11.1986, str. 49),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 31988 L 0321: Direktivo Komisije 88/321/EGS z dne 16.5.1988 (UL L 147, 14.6.1988, str. 77),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

V Dodatku 2 k Prilogi II se k naštetim številčnim/črkovnim oznakam v točki 4.2 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

7. 31971 L 0320: Direktiva Sveta 71/320/EGS z dne 26. julija 1971 o približevanju zakonodaje držav članic o zavornih napravah določenih kategorij motornih in priklopnih vozil (UL L 202, 6.9.1971, str. 37), kakor je bila spremenjena z:

- 11972 B: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (UL L 73, 27.3.1972, str. 14),

- 31974 L 0132: Direktivo Komisije 74/132/EGS z dne 11.2.1974 (UL L 74, 19.3.1974, str. 7),

- 31975 L 0524: Direktivo Komisije 75/524/EGS z dne 25.7.1975 (UL L 236, 8.9.1975, str. 3),

- 31979 L 0489: Direktivo Komisije 79/489/EGS z dne 18.4.1979 (UL L 128, 26.5.1979, str. 12),

- 31985 L 0647: Direktivo Komisije 85/647/EGS z dne 23.12.1985 (UL L 380, 31.12.1985, str. 1),

- 31988 L 0194: Direktivo Komisije 88/194/EGS z dne 24.3.1988 (UL L 92, 9.4.1988, str. 47),

- 31991 L 0422: Direktivo Komisije 91/422/EGS z dne 15.7.1991 (UL L 233, 22.8.1991, str. 21),

- 31998 L 0012: Direktivo Komisije 98/12/ES z dne 27.1.1998 (UL L 81, 18.3.1998, str. 1).

V Prilogi XV se v stolpec pod točko 4.4.2 vstavi naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

8. 31972 L 0245: Direktiva Sveta 72/245/EGS z dne 20. junija 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zmanjševanju radijskih motenj, ki jih povzročajo motorji na prisilni vžig, vgrajeni v motorna vozila (UL L 152, 6.7.1972, str. 15), kakor je bila spremenjena z:

- 31989 L 0491: Direktivo Komisije 89/491/EGS z dne 17.7.1989 (UL L 238, 15.8.1989, str. 43),

- 31995 L 0054: Direktivo Komisije 95/54/ES z dne 31.10.1995 (UL L 266, 8.11.1995, str. 1).

V Prilogi I se v stolpec pod točko 5.2 vstavi naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

9. 31974 L 0061: Direktiva Sveta 74/61/EGS z dne 17. decembra 1973 o približevanju zakonodaje držav članic o napravah za preprečevanje nedovoljene uporabe motornih vozil (UL L 38, 11.2.1974, str. 22), kakor je bila spremenjena z:

- 31995 L 0056: Direktivo Komisije 95/56/ES, Euratom z dne 8.11.1995 (UL L 286, 29.11.1995, str. 1).

V Prilogi I se v stolpec pod točko 5.1.1 vstavi naslednje:

""8" za Češko, "29" za Estonijo, "CY" za Ciper, "32" za Latvijo, "36" za Litvo, "7" za Madžarsko, "MT" za Malto, "20" za Poljsko, "26" za Slovenijo, "27" za Slovaško."

10. 31974 L 0150: Direktiva Sveta 74/150/EGS z dne 4. marca 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev na kolesih (UL L 84, 28.3.1974, str. 10), kakor je bila spremenjena z:

- 31979 L 0694: Direktivo Sveta 79/694/EGS z dne 24.7.1979 (UL L 205, 13.8.1979, str. 17),

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 31982 L 0890: Direktivo Sveta 82/890/EGS z dne 17.12.1982 (UL L 378, 31.12.1982, str. 45),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31988 L 0297: Direktivo Sveta 88/297/EGS z dne 3.5.1988 (UL L 126, 20.5.1988, str. 52),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0054: Direktivo 97/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.9.1997 (UL L 277, 10.10.1997, str. 24),

- 32000 L 0002: Direktivo Komisije 2000/2/ES z dne 14.1.2000 (UL L 21, 26.1.2000, str. 23),

- 32000 L 0025: Direktivo 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22.5.2000 (UL L 173, 12.7.2000, str. 1),

- 32001 L 0003: Direktivo Komisije 2001/3/ES z dne 8.1.2001 (UL L 28, 30.1.2001, str. 1).

(a) V členu 2(a) se dodajo naslednje alinee:

"— "vnitrostátní schválení typu" v češki zakonodaji;

— "riiklik tüübikinnitus" v estonski zakonodaji;

— "Έγκριση Τύπου" v ciprski zakonodaji;

— "Tipa apstiprināšana" v latvijski zakonodaji;

— "tipo patvirtinimas" v litovski zakonodaji;

— "típusjóváhagyás" v madžarski zakonodaji;

— "tip approvat" v malteški zakonodaji;

— "homologacja typu pojazdu" v poljski zakonodaji;

— "homologacija" v slovenski zakonodaji;

— "typové schválenie" v slovaškem pravu."

(b) V Prilogi II se seznamu v Poglavju C, Delu II, Dodatku 1, Oddelku 1, doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

(c) V Prilogi III, Delu 1, se točka 16 nadomesti z naslednjim:

"16. FISKALNA MOČ OZIROMA DAVČNI RAZRED(I)

+++++ TIFF +++++

"

11. 31974 L 0408: Direktiva Sveta 74/408/EGS z dne 22. julija 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o notranji opremi motornih vozil (trdnost sedežev in njihovih pritrdišč) (UL L 221, 12.8.1974, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 31981 L 0577: Direktivo Sveta 81/577/EGS z dne 20.7.1981 (UL L 209, 29.7.1981, str. 34),

- 31996 L 0037: Direktivo Komisije 96/37/ES z dne 17.6.1996 (UL L 186, 25.7.1996, str. 28).

V Prilogi I se v stolpec pod točko 6.2.1 vstavi naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

12. 31974 L 0483: Direktiva Sveta 74/483/EGS z dne 17. septembra 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o zunanjih štrlečih delih motornih vozil (UL L 266, 2.10.1974, str. 4), kakor je bila spremenjena z:

- 31979 L 0488: Direktivo Komisije 79/488/EGS z dne 18.4.1979 (UL L 128, 26.5.1979, str. 1),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

V Prilogi I se opombi k točki 3.2.2.2. doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

13. 31975 L 0322: Direktiva Sveta 75/322/EGS z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s preprečevanjem radijskih motenj, ki jih povzročajo motorji na prisilni vžig, vgrajeni v kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih (UL L 147, 9.6.1975, str. 28), kakor je bila spremenjena z:

- 31982 L 0890: Direktivo Sveta 82/890/EGS z dne 17.12.1982 (UL L 378, 31.12.1982, str. 45),

- 31997 L 0054: Direktivo 97/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.9.1997 (UL L 277, 10.10.1997, str. 24),

- 32000 L 0002: Direktivo Komisije 2000/2/ES z dne 14.1.2000 (UL L 21, 26.1.2000, str. 23),

- 32001 L 0003: Direktivo Komisije 2001/3/ES z dne 8.1.2001 (UL L 28, 30.1.2001, str. 1).

V Prilogi I se v točko 5.2 vstavi naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

14. 31976 L 0114: Direktiva Sveta 76/114/EGS z dne 18. decembra 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o predpisanih tablicah in oznakah za motorna in priklopna vozila ter njihovi namestitvi in načinu pritrditve (UL L 24, 30.1.1976, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 31978 L 0507: Direktivo Komisije 78/507/EGS z dne 19.5.1978 (UL L 155, 13.6.1978, str. 31),

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

V Prilogi se besedilu v oklepaju v točki 2.1.2. doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

15. 31976 L 0757: Direktiva Sveta 76/757/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o odsevnikih za motorna vozila in njihove priklopnike (UL L 262, 27.9.1976, str. 32), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0029: Direktivo Komisije 97/29/ES z dne 11.6.1997 (UL L 171, 30.6.1997, str. 11).

V Prilogi I se besedilu v točki 4.2.1. doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

16. 31976 L 0758: Direktiva Sveta 76/758/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z gabaritnimi svetilkami, prednjimi pozicijskimi svetilkami, zadnjimi pozicijskimi svetilkami in zavornimi svetilkami motornih vozil in njihovih priklopnikov (UL L 262, 27.9.1976, str. 54), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 31989 L 0516: Direktivo Komisije 89/516/EGS z dne 1.8.1989 (UL L 265, 12.9.1989, str. 1),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0030: Direktivo Komisije 97/30/ES z dne 11.6.1997 (UL L 171, 30.6.1997, str. 25).

V Prilogi I se v točki 5.2.1 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

17. 31976 L 0759: Direktiva Sveta 76/759/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o smernih svetilkah za motorna vozila in njihove priklopnike (UL L 262, 27.9.1976, str. 71), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 31989 L 0277: Direktivo Komisije 89/277/EGS z dne 28.3.1989 (UL L 109, 20.4.1989, str. 25),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0015: Direktivo Komisije 1999/15/ES z dne 16.3.1999 (UL L 97, 12.4.1999, str. 14).

V Prilogi I se v točki 4.2.1 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

18. 31976 L 0760: Direktiva Sveta 76/760/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice na motornih vozilih in njihovih priklopnikih (UL L 262, 27.9.1976, str. 85), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0031: Direktivo Komisije 97/31/ES z dne 11.6.1997 (UL L 171, 30.6.1997, str. 49).

V Prilogi I se v točki 4.2.1 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

19. 31976 L 0761: Direktiva Sveta 76/761/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na žaromete motornih vozil, ki delujejo kot žarometi za dolgi svetlobni pramen in/ali žarometi za kratki svetlobni pramen in na vire svetlobe (žarnice z žarilno nitko in druge) za uporabo v homologiranih svetilkah motornih in priklopnih vozil (UL L 262, 27.9.1976, str. 96), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 31989 L 0517: Direktivo Komisije 89/517/EGS z dne 1.8.1989 (UL L 265, 12.9.1989, str. 15),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0017: Direktivo Komisije 1999/17/ES z dne 18.3.1999 (UL L 97, 12.4.1999, str. 45).

V Prilogi I se seznama iz točke 5.2.1 in točke 6.2.1 nadomestita z naslednjim:

"1 za Nemčijo

2 za Francijo

3 za Italijo

4 za Nizozemsko

5 za Švedsko

6 za Belgijo

7 za Madžarsko

8 za Češko

9 za Španijo

11 za Združeno kraljestvo

12 za Avstrijo

13 za Luksemburg

17 za Finsko

18 za Dansko

20 za Poljsko

21 za Portugalsko

23 za Grčijo

24 za Irsko

26 za Slovenijo

27 za Slovaško

29 za Estonijo

32 za Latvijo

36 za Litvo

CY za Ciper

MT za Malto."

20. 31976 L 0762: Direktiva Sveta 76/762/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o žarometih za meglo za motorna vozila in žarnicah z žarilno nitko za te žaromete (UL L 262, 27.9.1976, str. 122), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0018: Direktivo Komisije 1999/18/ES z dne 18.3.1999 (UL L 97, 12.4.1999, str. 82).

V Prilogi I se v točki 4.2.1 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

21. 31977 L 0536: Direktiva Sveta 77/536/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o varnostni konstrukciji pri prevrnitvi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (UL L 220, 29.8.1977, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 31989 L 0680: Direktivo Sveta 89/680/EGS z dne 21.12.1989 (UL L 398, 30.12.1989, str. 26),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0055: Direktivo Komisije 1999/55/ES z dne 1.6.1999 (UL L 146, 11.6.1999, str. 28).

V Prilogi VI se doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

22. 31977 L 0538: Direktiva Sveta 77/538/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o zadnjih svetilkah za meglo za motorna in priklopna vozila (UL L 220, 29.8.1977, str. 60), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 31989 L 0518: Direktivo Komisije 89/518/EGS z dne 1.8.1989 (UL L 265, 12.9.1989, str. 24),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0014: Direktivo Komisije 1999/14/ES z dne 16.3.1999 (UL L 97, 12.4.1999, str. 1).

V Prilogi I se v točki 4.2.1 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

23. 31977 L 0539: Direktiva Sveta 77/539/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o žarometih za vzvratno vožnjo za motorna in priklopna vozila (UL L 220, 29.8.1977, str. 72), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0032: Direktivo Komisije 97/32/ES z dne 11.6.1997 (UL L 171, 30.6.1997, str. 63).

V Prilogi I se v točki 4.2.1 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

24. 31977 L 0540: Direktiva Sveta 77/540/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o parkirnih svetilkah za motorna vozila (UL L 220, 29.8.1977, str. 83), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0016: Direktivo Komisije 1999/16/ES z dne 16.3.1999 (UL L 97, 12.4.1999, str. 33).

V Prilogi I se v točki 4.2.1 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

25. 31977 L 0541: Direktiva Sveta 77/541/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o varnostnih pasovih in sistemih za zadrževanje potnikov v motornih vozilih (UL L 220, 29.8.1977, str. 95), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 31981 L 0576: Direktivo Sveta 81/576/EGS z dne 20.7.1981 (UL L 209, 29.7.1981, str. 32),

- 31982 L 0319: Direktivo Komisije 82/319/EGS z dne 2.4.1982 (UL L 139, 19.5.1982, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 31990 L 0628: Direktivo Komisije 90/628/EGS z dne 30.10.1990 (UL L 341, 6.12.1990, str. 1),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31996 L 0036: Direktivo Komisije 96/36/ES z dne 17.6.1996 (UL L 178, 17.7.1996, str. 15),

- 32000 L 0003: Direktivo Komisije 2000/3/ES z dne 22.2.2000 (UL L 53, 25.2.2000, str. 1).

V Prilogi III se v točki 1.1.1 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

26. 31978 L 0318: Direktiva Sveta 78/318/EGS z dne 21. decembra 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o sistemih za brisanje in pranje stekel na motornih vozilih (UL L 81, 28.3.1978, str. 49), kakor je bila spremenjena z:

- 31994 L 0068: Direktivo Komisije 94/68/ES z dne 16.12.1994 (UL L 354, 31.12.1994, str. 1).

V Prilogi I se v stolpec pod točko 7.2 vstavi naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

27. 31978 L 0764: Direktiva Sveta 78/764/EGS z dne 25. julija 1978 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z vozniškim sedežem na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih (UL L 255, 18.9.1978, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 31982 L 0890: Direktivo Sveta 82/890/EGS z dne 17.12.1982 (UL L 378, 31.12.1982, str. 45),

- 31983 L 0190: Direktivo Komisije 83/190/EGS z dne 28.3.1983 (UL L 109, 26.4.1983, str. 13),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 31988 L 0465: Direktivo Komisije 88/465/EGS z dne 30.6.1988 (UL L 228, 17.8.1988, str. 31),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0054: Direktivo 97/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.9.1997 (UL L 277, 10.10.1997, str. 24),

- 31999 L 0057: Direktivo Komisije 1999/57/ES z dne 7.6.1999 (UL L 148, 15.6.1999, str. 35).

V Prilogi II se v točki 3.5.2.1 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

28. 31978 L 0932: Direktiva Sveta 78/932/EGS z dne 16. oktobra 1978 o približevanju zakonodaje držav članic o naslonih za glavo na sedežih motornih vozil (UL L 325, 20.11.1978, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

V Prilogi VI se v točki 1.1.1 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

29. 31979 L 0622: Direktiva Sveta 79/622/EGS z dne 25. junija 1979 o približevanju zakonodaje držav članic o varnostni konstrukciji pri prevrnitvi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (statični preskus) (UL L 179, 17.7.1979, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 31982 L 0953: Direktivo Komisije 82/953/EGS z dne 15.12.1982 (UL L 386, 31.12.1982, str. 31),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 31988 L 0413: Direktivo Komisije 88/413/EGS z dne 22.6.1988 (UL L 200, 26.7.1988, str. 32),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0040: Direktivo Komisije 1999/40/ES z dne 6.5.1999 (UL L 124, 18.5.1999, str. 11).

V Prilogi VI se doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

30. 31986 L 0298: Direktiva Sveta 86/298/EGS z dne 26. maja 1986 o zadaj nameščenih varnostnih konstrukcijiah pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih (UL L 186, 8.7.1986, str. 26), kakor je bila spremenjena:

- 31989 L 0682: Direktivo Sveta 89/682/EGS z dne 21.12.1989 (UL L 398, 30.12.1989, str. 29),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 32000 L 0019: Direktivo Komisije 2000/19/ES z dne 13.4.2000 (UL L 94, 14.4.2000, str. 31).

V Prilogi VI se doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

31. 31987 L 0402: Direktiva Sveta 87/402/EGS z dne 25. junija 1987 o varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi, vgrajenih pred voznikovim sedežem na ozkokolotečnih kmetijskih in gozdarskih traktorjih na kolesih (UL L 220, 8.8.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena:

- 31989 L 0681: Direktivo Sveta 89/681/EGS z dne 21.12.1989 (UL L 398, 30.12.1989, str. 27),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 32000 L 0022: Direktivo Komisije 2000/22/ES z dne 28.4.2000 (UL L 107, 4.5.2000, str. 26).

V Prilogi VII se doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

32. 31988 L 0077: Direktiva Sveta 88/77/EGS z dne 3. decembra 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih okolju škodljivih snovi iz dizelskih motorjev, ki se uporabljajo v vozilih (UL L 36, 9.2.1988, str. 33), kakor je bila spremenjena z:

- 31991 L 0542: Direktivo Sveta 91/542/EGS z dne 1.10.1991 (UL L 295, 25.10.1991, str. 1),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31996 L 0001: Direktivo 96/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22.1.1996 (UL L 40, 17.2.1996, str. 1),

- 31999 L 0096: Direktivo 1999/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13.12.1999 (UL L 44, 16.2.2000, str. 1),

- 32001 L 0027: Direktivo Komisije 2001/27/ES z dne 10.4.2001 (UL L 107, 18.4.2001, str. 10).

V Prilogi I se opombi k točki 5.1.3 doda naslednje:

"8 = Češka, 29 = Estonija, CY = Ciper, 32 = Latvija, 36 = Litva, 7 = Madžarska, MT = Malta, 20 = Poljska, 26 = Slovenija, 27 = Slovaška."

33. 31989 L 0173: Direktiva Sveta 89/173/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o določenih sestavnih delih in značilnostih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (UL L 67, 10.3.1989, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0054: Direktivo 97/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.9.1997 (UL L 277, 10.10.1997, str. 24),

- 32000 L 0001: Direktivo Komisije 2000/1/ES z dne 14.1.2000 (UL L 21, 26.1.2000, str. 16).

(a) V Prilogi III A se opombi 1 k točki 5.4.1 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

(b) V Prilogi IV se v prvi alinei Dodatka 4 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

.

(c) V Prilogi V se v tretjem odstavku točke 2.1.3 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

34. 31991 L 0226: Direktiva Sveta 91/226/EGS z dne 27. marca 1991 o približevanju zakonodaje držav članic o sistemih za preprečevanje škropljenja izpod koles nekaterih kategorij motornih in priklopnih vozil (UL L 103, 23.4.1991, str. 5), kakor je bila spremenjena z:

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

V Prilogi II se v točki 3.4.1 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

35. 31994 L 0020: Direktiva 94/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o mehanskih napravah za spenjanje motornih in priklopnih vozil ter njihovo pritrditev na ta vozila (UL L 195, 29.7.1994, str. 1).

V Prilogi I se v točki 3.3.4 doda naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

36. 31995 L 0028: Direktiva 95/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o gorljivosti materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo določenih kategorij motornih vozil (UL L 281, 23.11.1995, str. 1).

V Prilogi I se v točko 6.1.1 vstavi naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

37. 32000 L 0025: Direktiva 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2000 o ukrepu, ki ga je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev, namenjenih za pogon kmetijskih ali gozdarskih traktorjev in spremembi Direktive Sveta 74/150/EGS (UL L 173, 12.7.2000, str. 1).

V Prilogi I se v Dodatek 4, točko 1, oddelek 1, vstavi naslednje:

""8" za Češko, "29" za Estonijo, "CY" za Ciper, "32" za Latvijo, "36" za Litvo, "7" za Madžarsko, "MT" za Malto, "20" za Poljsko, "26" za Slovenijo, "27" za Slovaško."

38. 32000 L 0040: Direktiva 2000/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o zaščiti motornih vozil pred podletom od spredaj in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (UL L 203, 10.8.2000, str. 9).

V Prilogi I se v stolpec pod točko 3.2 vstavi naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

39. 32001 L 0056: Direktiva 2001/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o ogrevalnih sistemih za motorna vozila in njihove priklopnike, o spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS in o razveljavitvi Direktive Sveta 78/548/EGS (UL L 292, 9.11.2001, str. 21).

V Prilogi I se v Dodatek 5, točko 1.1.1, vstavi naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

40. 32002 L 0024: Direktiva 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. marca 2002 o homologaciji motornih vozil na dve ali tri kolesa in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS (UL L 124, 9.5.2002, str. 1).

(a) V Prilogi IV, se v točki 47 na Strani 2 vzorec v delu A nadomesti z naslednjim:

"47. Fiskalna moč ali, po potrebi, številka/e nacionalne kode:

+++++ TIFF +++++

."

(b) V Prilogi V, A, točka 1, se opis za besedama "Oddelek 1:" nadomesti z naslednjim:

"mala tiskana črka "e", ki ji sledi številčna oznaka države članice, ki je izdala homologacijo:

1 za Nemčijo;

2 za Francijo;

3 za Italijo;

4 za Nizozemsko;

5 za Švedsko;

6 za Belgijo;

7 za Madžarsko;

8 za Češko;

9 za Španijo;

11 za Združeno kraljestvo;

12 za Avstrijo;

13 za Luksemburg;

17 za Finsko;

18 za Dansko;

20 za Poljsko;

21 za Portugalsko;

23 za Grčijo;

24 za Irsko;

26 za Slovenijo;

27 za Slovaško;

29 za Estonijo;

32 za Latvijo;

36 za Litvo;

CY za Ciper;

MT za Malto."

(c) V Prilogi V, B, se v seznam pod točko 1.1 vstavi naslednje:

"8 za Češko, 29 za Estonijo, CY za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo, 7 za Madžarsko, MT za Malto, 20 za Poljsko, 26 za Slovenijo, 27 za Slovaško."

B. GNOJILA

31976 L 0116: Direktiva Sveta 76/116/EGS z dne 18. decembra 1975 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z gnojili (UL L 24, 30.1.1976, str. 21), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31988 L 0183: Direktivo Sveta 88/183/EGS z dne 22.3.1988 (UL L 83, 29.3.1988, str. 33),

- 31989 L 0284: Direktivo Sveta 89/284/EGS z dne 13.4.1989 (UL L 111, 22.4.1989, str. 34),

- 31989 L 0530: Direktivo Sveta 89/530/EGS z dne 18.9.1989 (UL L 281, 30.9.1989, str. 116),

- 31993 L 0069: Direktivo Komisije 93/69/EGS z dne 23.7.1993 (UL L 185, 28.7.1993, str. 30),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31996 L 0028: Direktivo Komisije 96/28/ES z dne 10.5.1996 (UL L 140, 13.6.1996, str. 30),

- 31997 L 0063: Direktivo 97/63/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24.11.1997 (UL L 335, 6.12.1997, str. 15),

- 31998 L 0003: Direktivo Komisije 98/3/ES z dne 15.1.1998 (UL L 18, 23.1.1998, str. 25),

- 31998 L 0097: Direktivo 98/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22.12.1998 (UL L 18, 23.1.1999, str. 60).

(a) V Prilogi I, A II, se besedilu v oklepaju za "v Italiji" v stolpcu 6, prvem odstavku, doda naslednje:

"na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, v Litvi, na Madžarskem, na Malti, na Poljskem, v Sloveniji, na Slovaškem."

(b) V Prilogi I, B 1, 2 in 4, se besedilu v oklepaju za "Italija" v stolpcu 9, točki 3, doda naslednje:

"Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija, Slovaška."

C. KOZMETIČNI PROIZVODI

31995 L 0017: Direktiva Komisije 95/17/ES z dne 19. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi z nevključevanjem ene ali več sestavin na seznam, uporabljen za označevanje kozmetičnih izdelkov (UL L 140, 23.6.1995, str. 26).

V Prilogi se v točki 2 za "15 Švedska" doda naslednje:

"16 Češka

17 Estonija

18 Ciper

19 Latvija

20 Litva

21 Madžarska

22 Malta

23 Poljska

24 Slovenija

25 Slovaška."

D. ZAKONSKO MEROSLOVJE IN PREDPAKIRANJE

1. 31971 L 0316: Direktiva Sveta 71/316/EGS z dne 26. julija 1971 o približevanju zakonodaje držav članic o skupnih določbah za merilne naprave in metode meroslovnega nadzora (UL L 202, 6.9.1971, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 11972 B: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (UL L 73, 27.3.1972, str. 14),

- 31972 L 0427: Direktivo Sveta 72/427/EGS z dne 19.12.1972 (UL L 291, 28.12.1972, str. 156),

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 31983 L 0575: Direktivo Sveta 83/575/EGS z dne 26.10.1983 (UL L 332, 28.11.1983, str. 43),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 31987 L 0355: Direktivo Sveta 87/355/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 46),

- 31988 L 0665: Direktivo Sveta 88/665/EGS z dne 21.12.1988 (UL L 382, 31.12.1988, str. 42),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

(a) V prvi alinei točke 3.1 Priloge I in v prvi alinei točke 3.1.1.1(a) Priloge II se besedilu v oklepaju doda naslednje:

"CZ za Češko, EST za Estonijo, CY za Ciper, LV za Latvijo, LT za Litvo, H za Madžarsko, M za Malto, PL za Poljsko, SI za Slovenijo, SK za Slovaško."

(b) Risbe, na katere se nanaša Priloga II, točka 3.2.1, se dopolnijo s črkami potrebnimi za oznake CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK.

2. 31971 L 0347: Direktiva Sveta 71/347/EGS z dne 12. oktobra 1971 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na merjenje hektolitrske mase žita (UL L 239, 25.10.1971, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 11972 B: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (UL L 73, 27.3.1972, str. 14),

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

V členu 1(a) se v oklepaju doda naslednje:

"EHS objemová hmotnost obilí"

"EMÜ puistemass"

"EEK tilpummasa"

"EEB hektolitro masė"

"EGK-hektolitertömeg"

"Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar"

"gęstość zboża w stanie zsypnym EWG"

"EGS hektolitrska masa"

"EHS násypná hustota obilia."

3. 31971 L 0348: Direktiva Sveta 71/348/EGS z dne 12. oktobra 1971 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na pomožno opremo za pretočna merila za tekočine razen vode (UL L 239, 25.10.1971, str. 9), kakor je bila spremenjena z:

- 11972 B: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (UL L 73, 27.3.1972, str. 14),

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

V Poglavju IV Priloge se na koncu oddelka 4.8.1 doda naslednje:

"10 haléřů

1 estonski sent

1 σεντ Κύπρου

1 santīms

1 litovski centas

1 madžarski forint

1 malteški ċenteżmu

1 grosz

1 stotin

10 halierov."

E. TLAČNE POSODE

31976 L 0767: Direktiva Sveta 76/767/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s skupnimi določbami za tlačne posode in metode pregledovanja le-teh (UL L 262, 27.9.1976, str. 153), kakor je bila spremenjena z:

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Direktivo Sveta 87/354/EGS z dne 25.6.1987 (UL L 192, 11.7.1987, str. 43),

- 31988 L 0665: Direktivo Sveta 88/665/EGS z dne 21.12.1988 (UL L 382, 31.12.1988, str. 42),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

V prvi alinei točke 3.1 Priloge I in v prvi alinei točke 3.1.1.1.1 Priloge II se besedilu v oklepaju doda naslednje:

"CZ za Češko, EST za Estonijo, CY za Ciper, LV za Latvijo, LT za Litvo, H za Madžarsko, M za Malto, PL za Poljsko, SI za Slovenijo, SK za Slovaško."

F. TEKSTIL IN OBUTEV

1. 31994 L 0011: Direktiva 94/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. marca 1994 o približevanju na področju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z označevanjem materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom (UL L 100, 19.4.1994, str. 37).

(a) V točki 1(a) Priloge I se za "P Parte superior" doda naslednje:

"CZ | Vrch |

EST | Pealne |

LV | Virsa |

LT | Viršus |

HU | Felsőrész |

M | Wiċċ |

PL | Wierzch |

SI | Zgornji del |

SK | Vrch." |

(b) V točki 1(b) Priloge I se za "P Forro e Palmilha" doda naslednje:

"CZ | Podšívka a stélka |

EST | Vooder ja sisetald |

LV | Odere un ieliekamā saistzole |

LT | Pamušalas ir įklotė |

HU | Bélés és fedőtalpbélés |

M | Inforra u suletta |

PL | Podszewka z wyściółką |

SI | Podloga in vložek (steljka) |

SK | Podšívka a stielka." |

(c) V točki 1(c) Priloge I se za "P Sola" doda naslednje:

"CZ | Podešev |

EST | Välistald |

LV | Ārējā zole |

LT | Padas |

HU | Járótalp |

M | Pett ta' barra |

PL | Spód |

SI | Podplat |

SK | Podošva." |

(d) V točki 2(a)(i) Priloge I se za "P Couros e peles curtidas" doda naslednje:

"CZ | Useň |

EST | Nahk |

LV | Āda |

LT | Oda |

HU | Bőr |

M | Ġilda |

PL | Skóra |

SI | Usnje |

SK | Useň." |

(e) V točki 2(a)(ii) Priloge I se za "P Couro revestido" doda naslednje:

"CZ | Povrstvená useň |

EST | Kaetud nahk |

LV | Pārklāta āda |

LT | Padengta oda |

HU | Bevonatos bőr |

M | Ġilda miksija |

PL | Skóra pokryta |

SI | Krito usnje |

SK | Povrstvená useň." |

(f) V točki 2(b) Priloge I se za "P Téxteis" doda naslednje:

"CZ | Textilie |

EST | Tekstiil |

LV | Tekstilmateriāls |

LT | Tekstilė |

HU | Textilia |

M | Tessut |

PL | Materiał włókienniczy |

SI | Tekstil |

SK | Textil." |

(g) V točki 2(c) Priloge I se za "P Outros materiais" doda naslednje:

"CZ | Ostatní materiály |

EST | Teised materjalid |

LV | Citi materiāli |

LT | Kitos medžiagos |

HU | Egyéb anyag |

M | Materjal ieħor |

PL | Inny materiał |

SI | Drugi materiali |

SK | Iný materiál." |

2. 31996 L 0074: Direktiva 96/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o tekstilnih imenih (UL L 32, 3.2.1997, str. 38), kakor je bila spremenjena z:

- 31997 L 0037: Direktivo Komisije 97/37/ES z dne 19.6.1997 (UL L 169, 27.6.1997, str. 74).

V členu 5(1) se doda naslednje:

"— "střižní vlna",

— "uus vill",

— "pirmlietojuma vilna" ali "cirptā vilna",

— "natūralioji vilna",

— "élőgyapjú",

— "élőgyapjú",

— "suf verġni",

— "żywa wełna",

— "runska volna",

— "strižná vlna"."

G. STEKLO

31969 L 0493: Direktiva Sveta 69/493/EGS z dne 15. decembra 1969 o približevanju zakonodaje držav članic o kristalnem steklu (UL L 326, 29.12.1969, str. 36), kakor je bila spremenjena z:

- 11972 B: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (UL L 73, 27.3.1972, str. 14),

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23).

(a) V Prilogi I, stolpcu b, točki 1, se vstavi naslednje:

""VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %"

,

"KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %"

,

"AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %"

,

"DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %"

,

"NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %"

,

"KRISTALL SUPERJURI 30 %"

,

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %"

,

"KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %"

,

"VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30 % PbO""

.

(b) V Prilogi I, stolpcu b, točki 2, se vstavi naslednje:

""OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %"

,

"KVALITEETKRISTALL 24"

,

"SVINA KRISTĀLS 24 %"

,

"ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %"

,

"ÓLOMKRISTÁLY 24 %"

,

"KRISTALL BIĊ-ĊOMB 24 %"

,

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %"

,

"SVINČEV KRISTAL 24 %"

,

"OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24 % PbO""

.

(c) V Prilogi I, stolpcu b, točki 3, se vstavi naslednje:

""KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN"

,

"KRISTALLIINKLAAS"

,

"KRISTĀLSTIKLS"

,

"KRIŠTOLAS"

,

"KRISZTALIN ÜVEG"

,

"KRISTALLIN"

,

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE"S""

,

"KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN)"

,

"KRIŠTALÍN""

.

(d) V Prilogi I, stolpcu b, točki 4, se vstavi naslednje:

""KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO"

,

"KRISTALLKLAAS"

,

"KRISTĀLSTIKLS"

,

"KRIŠTOLO STIKLAS"

,

"KRISZTALLIN ÜVEG"

,

"KRISTALLIN"

,

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE"

,

"KRISTALNO STEKLO"

,

"KRIŠTÁĽOVÉ SKLO""

.

H. HORIZONTALNI IN PROCESNI UKREPI

1. 31993 R 0339: Uredba Sveta (EGS) št. 339/93 z dne 8. februarja 1993 o preverjanju skladnosti s pravili o varnosti proizvodov za izdelke, uvožene iz tretjih držav (UL L 40, 17.2.1993, p. 1), kakor je bila spremenjena:

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL L 241, 29.8.1994, str. 21).

(a) V členu 6(1) se doda naslednje:

"— "Nebezpečný výrobek - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Ohtlik toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Bīstama prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93".

— "Pavojingas produktas - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Veszélyes áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott perikoluż - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niebezpieczny — niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Nevaren izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Nebezpečný výrobok - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93"".

(b) V členu 6(2) se doda naslednje:

"— "Výrobek není ve shodě - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Nõuetele mittevastav toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Neatbilstoša prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Produktas neatitinka reikalavimų — išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - Reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Nem megfelelő áru - szabad forgalomba nem bocsátható — 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott mhux konformi - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niezgodny - niedopuszczony do obrotu — Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Neskladen izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Výrobok nie je v zhode - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č.339/93"".

2. 31998 L 0034: Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L 204, 21.7.1998, str. 37), kakor je bila spremenjena z:

- 31998 L 0048: Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.7.1998 (UL L 217, 5.8.1998, str. 18).

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

"PRILOGA II

NACIONALNI ORGANI ZA STANDARDIZACIJO

1. BELGIJA

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. ČEŠKA

ČSNI

Český normalizační institut

3. DANSKA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4. NEMČIJA

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5. ESTONIJA

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

6. GRČIJA

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7. ŠPANIJA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

8. FRANCIJA

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9. IRSKA

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

10. ITALIJA

UNI [1]

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI(2)

Comitato elettrotecnico italiano

11. CIPER

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

12. LATVIJA

LVS

Latvijas Standarts

13. LITVA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

14. LUKSEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

15. MADŽARSKA

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

16. MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

17. NIZOZEMSKA

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18. AVSTRIJA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19. POLJSKA

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

20. PORTUGALSKA

IPQ

Instituto Português da Qualidade

21. SLOVENIJA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

22. SLOVAŠKA

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

23. FINSKA

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24. ŠVEDSKA

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

25. ZDRUŽENO KRALJESTVO

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

I. JAVNA NAROČILA

1. 31992 L 0013: Direktiva Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov v zvezi z uporabo pravil Skupnosti, ki veljajo za oddajo javnih naročil na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (UL L 76, 23.3.1992, p. 14), kakor je bila spremenjena z:

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

V Prilogi se doda naslednje:

"ČEŠKA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ESTONIJA

Riigihangete Amet (Urad za javna naročila)

CIPER

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Republiška zakladnica)

LATVIJA

Iepirkumu uzraudzības birojs (Urad za spremljanje javnih naročil)

LITVA

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Urad za javna naročila v sestavi Vlade Republike Litve)

MADŽARSKA

Közbeszerzések Tanácsa (Svet za javna naročila)

MALTA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

POLJSKA

Urząd Zamówień Publicznych (Urad za javna naročila)

SLOVENIJA

Državna revizijska komisija

SLOVAŠKA

Úrad pre verejné obstarávanie (Urad za javna naročila)."

2. 31992 L 0050: Direktiva Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov oddaje javnih naročil za storitve (UL L 209, 24.7.1992, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 31993 L 0036: Direktivo Sveta 93/36/EGS z dne 14.6.1993 (UL L 199, 9.8.1993, str. 1),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0052: Direktivo 97/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13.10.1997 (UL L 328, 28.11.1997, str. 1),

- 32001 L 0078: Direktivo Komisije 2001/78/ES z dne 13.9.2001 (UL L 285, 29.10.2001, str. 1).

V členu 30(3) se doda naslednje:

"— na Češkem "obchodní rejstřík",

— v Estoniji "Keskäriregister",

— na Cipru se od ponudnika storitev lahko zahteva potrdilo Registra gospodarskih družb in stečajnega upravitelja (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o inkorporaciji ali registraciji, oziroma, če ne pridobi takega potrdila, potrdilo, da je ponudnik pod prisego izjavil, da opravlja zadevni poklic v državi, v kateri ima sedež, v določenem kraju in pod določenim poslovnim imenom,

— v Latviji "Uzņēmumu reģistrs" (Register podjetij),

— v Litvi "Juridinių asmenų registras",

— na Madžarskem "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", določeni "szakmai kamarák nyilvántartása" ali v primeru določenih dejavnosti potrdilo, iz katerega izhaja, da ima posameznik pravico opravljati zadevno poslovno dejavnost oz. poklic,

— na Malti ponudnik (ali dobavitelj) navede svojo "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ"in, če je osebna ali kapitalska družba, ustrezno registracijsko številko, ki jo izda Malteška oblast za finančne storitve,

— na Poljskem "Krajowy Rejestr Sądowy" (Nacionalni sodni register),

— v Sloveniji "Sodni register" in "obrtni register",

— na Slovaškem "Obchodný register""

.

3. 31993 L 0036: Direktiva Sveta 93/36/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov oddaje javnih naročil za blago (UL L 199, 9.8.1993, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0052: Direktivo 97/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13.10.1997 (UL L 328, 28.11.1997, str. 1),

- 32001 L 0078: Direktivo Komisije 2001/78/ES z dne 13.9.2001 (UL L 285, 29.10.2001, str. 1).

(a) V členu 21(2) se doda naslednje:

"na Češkem: "obchodní rejstřík",

v Estoniji: "Keskäriregister",

na Cipru: na Cipru se od dobavitelja lahko zahteva potrdilo Registra gospodarskih družb in stečajnega upravitelja (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o inkorporaciji ali registraciji, oziroma, če ne pridobi takega potrdila, potrdilo, da je dobavitelj pod prisego izjavil, da opravlja zadevni poklic v državi, v kateri ima sedež, v določenem kraju in pod določenim poslovnim imenom,

v Latviji: "Uzņēmumu reģistrs" (Register podjetij),

v Litvi: "Juridinių asmenų registras",

na Madžarskem: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

na Malti ponudnik (ali dobavitelj) navede svojo"numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal- liċenzja ta kummerċ" in, če je osebna ali kapitalska družba, ustrezno registracijsko številko, ki jo izda Malteška oblast za finančne storitve,

na Poljskem: "Krajowy Rejestr Sądowy",

v Sloveniji: "Sodni register in obrtni register",

na Slovaškem: "Obchodný register"."

(b) V Prilogi I se naslov nadomesti z naslednjim:

"A. SEZNAM NAROČNIKOV, ZA KATERE VELJA SPORAZUM STO O JAVNIH NAROČILIH"

(c) V Prilogi I se doda naslednje:

"B. SEZNAM DRUGIH CENTRALNIH VLADNIH ORGANOV

ČEŠKA

Naročniki so naslednji (neizčrpen seznam):

Ministrstva in drugi upravni organi:

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo informatiky

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcíí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba — BIS

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

ESTONIJA

1. Vabariigi Presidendi Kantselei

2. Eesti Vabariigi Riigikogu

3. Eesti Vabariigi Riigikohus

4. Riigikontroll

5. Õiguskantsler

6. Riigikantselei

7. Rahvusarhiiv

8. Haridus- ja Teadusministeerium

9. Justiitsministeerium

10. Kaitseministeerium

11. Keskkonnaministeerium

12. Kultuuriministeerium

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

14. Põllumajandusministeerium

15. Rahandusministeerium

16. Siseministeerium

17. Sotsiaalministeerium

18. Välisministeerium

19. Keeleinspektsioon

20. Riigiprokuratuur

21. Teabeamet

22. Maa-amet

23. Keskkonnainspektsioon

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

25. Muinsuskaitseamet

26. Patendiamet

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

28. Energiaturu Inspektsioon 5

29. Tarbijakaitseamet

30. Riigihangete Amet

31. Eesti Patendiraamatukogu

32. Taimetoodangu Inspektsioon

33. Tõuaretusinspektsioon

34. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

35. Veterinaar- ja Toiduamet

36. Konkurentsiamet

37. Maksuamet

38. Statistikaamet

39. Tolliamet

40. Proovikoda

41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

42. Piirivalveamet

43. Politseiamet

44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus

45. Keskkriminaalpolitsei

46. Päästeamet

47. Andmekaitse Inspektsioon

48. Ravimiamet

49. Sotsiaalkindlustusamet

50. Tööturuamet

51. Tervishoiuamet

52. Tervisekaitseinspektsioon

53. Tööinspektsioon

54. Lennuamet

55. Maanteeamet

56. Sideamet

57. Veeteede Amet

58. Raudteeamet

CIPER

Organi, ki jih ureja javno pravo (neizčrpen seznam)

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

2. Υπουργικό Συμβούλιο

3. Βουλή των Αντιπροσώπων

4. Δικαστική Υπηρεσία

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

11. Υπουργείο Άμυνας

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

13. Τμήμα Γεωργίας

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

15. Τμήμα Δασών

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία

19. Τμήμα Αναδασμού

20. Υπηρεσία Μεταλλείων

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

24. Αστυνομία

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

30. Τμήμα Εργασίας

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

37. Υπουργείο Εσωτερικών

38. Επαρχιακές Διοικήσεις

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

43. Πολιτική Άμυνα

44. Υπουργείο Εξωτερικών

45. Υπουργείο Οικονομικών

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

47. Τμήμα Τελωνείου

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

49. Στατιστική Υπηρεσία

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

54. Γραφείο Προγραμματισμού

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

65. Υπουργείο Υγείας

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

67. Γενικό Χημείο

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

LATVIJA

1. Valsts prezidenta kanceleja

2. Saeimas kanceleja

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

6. Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

19. Augstākās izglītības padome

20. Eiropas integrācijas birojs

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

22. Centrālā vēlēšanu komisija

23. Finansu un kapitāla tirgus komisija

24. Latvijas Banka

25. Nacionālie bruņotie spēki

26. Nacionālā radio un televīzijas padome

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

28. Satversmes aizsardzības birojs

29. Valsts cilvēktiesību birojs

30. Valsts kontrole

31. Satversmes tiesa

32. Augstākā tiesa

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

34. Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

LITVA

1. Prezidento kanceliarija

2. Seimo kanceliarija

3. Konstitucinis Teismas

4. Vyriausybės kanceliarija

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

7. Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

17. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijosNacionalinė teismų administracija

18. Nacionalinė teismų administracija

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai

20. Generalinė prokuratūra

21. Valstybės kontrolė

22. Lietuvos bankas

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba

24. Konkurencijos taryba

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

26. Nacionalinė sveikatos taryba

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

29. Seimo kontrolierių įstaiga

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija

31. Valstybinė paminklosaugos komisija

32. Vertybinių popierių komisija

33. Vyriausioji rinkimų komisija

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

35. Etninės kultūros globos taryba

36. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

37. Valstybės saugumo departamentas

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija

40. Mokestinių ginčų komisija

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija

42. Lietuvos archyvų departamentas

43. Europos teisės departamentas

44. Europos komitetas

45. Ginklų fondas

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas

49. Ryšių reguliavimo tarnyba

50. Statistikos departamentas

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

55. Valstybinė ligonių kasa

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba

57. Viešųjų pirkimų tarnyba

MADŽARSKA

Belügyminisztérium

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi Minisztérium

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Külügyminisztérium

Miniszterelnöki Hivatal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Oktatási Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága

MALTA

1. Uffiċċju tal-President

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru

4. Ministeru għall-Politika Soċjali

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni

6. Ministeru tal-Finanzi

7. Ministeru għar- Riżorsi u Infrastruttura

8. Ministeru għat-Turiżmu

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni

10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi

11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent

12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd

13. Ministeru għal Għawdex

14. Ministeru għas-Saħħa

15. Ministeru ta"l-Affarijiet Barranin"

16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali

POLJSKA

1. Kancelaria Prezydenta RP

2. Kancelaria Sejmu RP

3. Kancelaria Senatu RP

4. Sąd Najwyższy

5. Naczelny Sąd Administracyjny

6. Trybunał Konstytucyjny

7. Najwyższa Izba Kontroli

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

11. Krajowe Biuro Wyborcze

12. Państwowa Inspekcja Pracy

13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

15. Ministerstwo Finansów

16. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej

17. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej

18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

19. Ministerstwo Kultury

20. Komitet Badań Naukowych

21. Ministerstwo Obrony Narodowej

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23. Ministerstwo Skarbu Państwa

24. Ministerstwo Sprawiedliwości

25. Ministerstwo Infrastruktury

26. Ministerstwo Środowiska

27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

29. Ministerstwo Zdrowia

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

32. Urząd Zamówień Publicznych

33. Urząd Regulacji Energetyki

34. Urząd Służby Cywilnej

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

37. Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

39. Główny Urząd Statystyczny

40. Wyższy Urząd Górniczy

41. Urząd Patentowy RP

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

43. Główny Urząd Miar

44. Polski Komitet Normalizacyjny

45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

46. Polska Akademia Nauk

47. Państwowa Agencja Atomistyki

48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

49. Generalny Inspektorat Celny

50. Główny Inspektorat Kolejnictwa

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

53. Rządowe Centrum Legislacji

54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

55. Agencja Rynku Rolnego

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

57. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

58. Agencja Mienia Wojskowego

SLOVENIJA

1. Predsednik Republike Slovenije

2. Državni zbor

3. Državni svet

4. Varuh človekovih pravic

5. Ustavno sodišče

6. Računsko sodišče

7. Državna revizijska komisija

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

9. Vladne službe

10. Ministrstvo za finance

11. Ministrstvo za notranje zadeve

12. Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Ministrstvo za obrambo

14. Ministrstvo za pravosodje

15. Ministrstvo za gospodarstvo

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Ministrstvo za promet

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

20. Ministrstvo za zdravje

21. Ministrstvo za informacijsko družbo

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

23. Ministrstvo za kulturo

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije

25. Višja sodišča

26. Okrožna sodišča

27. Okrajna sodišča

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije

29. Okrožna državna tožilstva

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

32. Upravno sodišče Republike Slovenije

33. Senat za prekrške Republike Slovenije

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

35. Delovna sodišča

36. Sodniki za prekrške

37. Upravne enote

SLOVAŠKA

Ministrstva in drugi organi državne uprave (neizčrpen seznam):

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Úrad vlády

Ministerstvo zahraničných vecí

Ministerstvo hospodárstva

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo financií

Ministerstvo kultúry

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo školstva

Ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo pôdohospodárstva

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Ústavný súd

Najvyšší súd

Generálna prokuratúra

Najvyšší kontrolný úrad

Protimonopolný úrad

Úrad pre verejné obstarávanie

Štatistický úrad

Úrad geodézie, kartografie a katastra

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Telekomunikačný úrad

Úrad priemyselného vlastníctva

Úrad pre štátnu pomoc

Úrad pre finančný trh

Národný bezpečnostný úrad

Poštový úrad

Úrad na ochranu osobných údajov

Kancelária verejného ochrancu práv"

.

4. 31993 L 0037: Direktiva Sveta 93/37/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov oddaje javnih naročil za gradnje (UL L 199, 9.8.1993, str. 54), kakor je bila spremenjena z:

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0052: Direktivo 97/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13.10.1997 (UL L 328, 28.11.1997, str. 1),

- 32001 L 0078: Direktivo Komisije 2001/78/ES z dne 13.9.2001 (UL L 285, 29.10.2001, str. 1).

(a) V členu 25 se doda naslednje:

"— na Češkem "obchodní rejstřík",

— v Estoniji "Keskäriregister",

— na Cipru se od izvajalca zahteva potrdilo Sveta za registracijo in revizijo v gradbenem inženirstvu in gradbenih izvajalcih (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) v skladu z Zakonom o registraciji in reviziji v gradbenem inženirstvu in gradbenih izvajalcih,

— v Latviji "Uzņēmumu reģistrs" ("Registra podjetij"),

— v Litvi "Juridinių asmenų registras",

— na Madžarskem "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

— na Malti ponudnik (ali dobavitelj) navede svojo "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ" in, če je osebna ali kapitalska družba, ustrezno registracijsko številko, ki jo izda Malteška oblast za finančne storitve,

— na Poljskem "Krajowy Rejestr Sądowy" (Nacionalni sodni register),

— v Sloveniji "Sodni register" in "obrtni register",

— na Slovaškem "Obchodný register"."

(b) V Prilogi I "SEZNAMI ORGANOV IN KATEGORIJ ORGANOV, KI JIH UREJA JAVNO PRAVO IZ ČLENA 1 (b)" se doda naslednje:

"XVI. ČEŠKA

- Fond národního majetku (Sklad za državno premoženje),

- Pozemkový fond (Zemljiški sklad),

- drugi državni skladi,

- Česká národní banka (Češka nacionalna banka),

- Česká televize (Češka televizija),

- Český rozhlas (Češki radio),

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (Svet za radiodifuzijo),

- Česká konsolidační agentura (Češka konsolidacijska agencija),

- agencije za zdravstveno zavarovanje,

- univerze

in drugi pravni subjekti, ustanovljeni s posebnim zakonom, ki v skladu s proračunskimi predpisi denar za svoje delovanje črpajo iz državnega proračuna, državnih skladov, prispevkov mednarodnih instititucij, proračunov okrajnih oblasti ali proračunov samoupravnih ozemeljskih enot.

XVII. ESTONIJA:

Organi:

- Eesti Kunstiakadeemina (Estonska akademija za umetnost),

- Eesti Liikluskindlustuse Fond (Estonski zavod za avtomobilsko zavarovanje),

- Eesti Muusikaakadeemia (Estonska akademija za glasbo),

- Eesti Põllumajandusülikool (Estonska kmetijska univerza),

- Eesti Raadio (Estonski radio),

- Eesti Teaduste Akadeemia (Estonska akademija znanosti),

- Eesti Televisioon (Estonska televizija),

- Hoiuste Tagamise Fond (Jamstveni sklad za vloge),

- Hüvitusfond (Odškodninski sklad),

- Kaitseliidu Peastaap (Centrala Odvetniške zveze),

- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (Nacionalni inštitut za kemofiziko in biofiziko),

- Keskhaigekassa (Osrednji sklad za zdravstveno zavarovanje),

- Kultuurkapital (Kulturni zavod Estonije),

- Notarite Koda (Notarska zbornica),

- Rahvusooper Estonie (Estonska nacionalna opera),

- Rahvusraamatukogu (Nacionalna knjižnica Estonije),

- Tallinna Pedagoogikaülikool (Talinska pedagoška univerza),

- Tallinna Tehnikaülikool (Talinska tehniška univerza),

- Tartu Ülikool (Univerza v Tartu);

Kategorije:

- Druge pravne osebe javnega prava, katerih javna naročila so podrejena državnemu nadzoru.

XVIII. CIPER:

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Oblast za razvoj človeških virov),

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Ciprska državna sejemska oblast),

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Ciprska komisija za žito),

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Znanstvena in tehniška zbornica Cipra),

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Nacionalno gledališče Cipra),

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Ciprska športna zveza),

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Ciprska turistična zveza),

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Ciprsk o združenje za razvoj podeželja),

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (Organizacija za kmetijsko zavarovanje),

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Ciprska zveza mlečnopredelovalne industrije),

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Ciprski mladinski urad),

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Združenje za izgradnjo stanovanj),

- Συμβούλια Αποχετεύσεων (komunalni uradi),

- Συμβούλια Σφαγείων (klavnični uradi),

- Σχολικές Εφορίες (šolski uradi)

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Ciprska borza vrednostnih papirjev)

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Ciprska komisija za trg vrednostnih papirjev in devizni trg)

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (Univerza Cipra)

- Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Osrednja agencija za enako porazdelitev bremen)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Cyprus Radio- Television Authority.

XIX. LATVIJA:

Kategorije:

- Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības budžeta (Neprofitne organizacije, ki jih ustanovi država ali lokalna vlada in se financirajo iz državnega proračuna ali iz proračunskih sredstev lokalnih vlad)

- Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri (specializirani centri za socialno varstvo otrok)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti (specializirani državni domovi za socialno varstvo starejših občanov)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (specializirani državni centri za socialno varstvo in rehabilitacijo)

- Valsts bibliotēkas (državne knjižnice)

- Valsts muzeji (državni muzeji)

- Valsts teātri (državna gledališča)

- Valsts un pašvaldību aģentūras (državne agencije in agencije lokalnih vlad)

- Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (državne in lokalne institucije za predšolsko izobraževanje, ki so vpisane v Register izobraževalnih institucij pri Ministrstvu za šolstvo in znanost)

- Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (državne in lokalne institucije za izobraževanje za prosti čas, ki so vpisane v Register izobraževalnih institucij pri Ministrstvu za šolstvo in znanost)

- Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (državne in lokalne institucije za poklicno izobraževanje, ki so vpisane v Register izobraževalnih institucij pri Ministrstvu za šolstvo in znanost)

- Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (državne in lokalne institucije za splošno izobraževanje, ki so vpisane v Register izobraževalnih institucij pri Ministrstvu za šolstvo in znanost)

- Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (državne in lokalne institucije za osnovnošolsko in srednješolsko poklicno izobraževanje ter višje šole (institucije za prvostopenjsko višje poklicno izobraževanje), ki so vpisane v Register izobraževalnih institucij pri Ministrstvu za šolstvo in znanost)

- Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (državne in lokalne institucije za višje izobraževanje, ki so vpisane v Register izobraževalnih institucij pri Ministrstvu za šolstvo in znanost)

- Valsts zinātniskās institūcijas (državne znanstvene raziskovalne organizacije)

- Valsts veselības aprūpes iestādes (državne ustanove za zdravstveno varstvo)

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību (drugi organi, ki jih ureja javno pravo in ki nimajo gospodarskega značaja).

XX. LITVA:

Vsa telesa, ki niso industrijskega ali gospodarskega značaja in katerih naročila so podrejena nadzoru Urada za javna naročila v sestavi Vlade Republike Litve.

XXI. MADŽARSKA:

Organi:

- a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (Svet za lokalni in regionalni razvoj), az elkülönített állami pénzalap kezelője (upravna telesa samostojnih državnih skladov), a társadalombiztosítás igazgatási szerve (upravna telesa socialne varnosti)

- a köztestület (javno podjetje) és a köztestületi költségvetési szerv (proračunski organ javnega podjetja), valamint a közalapítvány (javni zavod)

- a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság(Madžarska tiskovna agencija, Plc.), a közszolgálati műsorszolgáltatók (javne radiotelevizije), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (javne radiotelevizije, ki se financirajo pretežno iz javnega proračuna)

- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Madžarska družba za privatizacijo in državno premoženje)

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság(Madžarska razvojna banka, Plc.), az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (poslovne organizacije pod prevladujočim vplivom Madžarske razvojne banke, Plc.).

Kategorije:

- egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (nekateri proračunski organi)

- alapítvány (zavod), társadalmi szervezet (organizacije civilne družbe), közhasznú társaság (dobrodelna družba), biztosító egyesület (zavarovalniško združenje), víziközmű-társulat (javno vodnogospodarsko združenje)

poslovne organizacije, ki so ustanovljene z namenom zadovoljitve potreb v splošnem interesu in jih kontrolirajo javne organizacije ali se financirajo pretežno iz javnega proračuna.

XXII. MALTA:

1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malteški svet za gospodarski in socialni razvoj)

2. Awtorità tax-Xandir (Oblast za radiodifuzijo)

3. MITTS Ltd. (Malteške službe za informacijsko tehnologijo in usposabljanje, Ltd.)

4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (Oblast za zdravje in varnost pri delu)

5. Awtorità tad-Djar (Stanovanjska oblast)

6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (Združenje za zaposlovanje in usposabljanje)

7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (Zavod za socialne storitve)

8. Sedqa

9. Appoġġ

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita' (Nacionalna komisija za invalide)

11. Bord tal-Koperattivi (Zadružna agencija)

12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita' (Zavod za center kreativnosti)

13. Orkestra Nazzjonali (Nacionalni orkester)

14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Malteški svet za znanost in tehnologijo)

15. Teatru Manoel (Gledališče Manoel)

16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Sredozemski konferenčni center)

17. Bank Ċentrali ta' Malta (Centralna banka Malte)

18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malteška oblast za finančne storitve)

19. Borża ta' Malta (Malteška borza vrednostnih papirjev)

20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (Oblast za loterije in igre na srečo)

21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malteška oblast za gospodarjenje z viri)

22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (Posvetovalni svet gradbene industrije)

23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (Inštitut za turistične študije)

24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Malteška turistična oblast)

25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Malteška oblast za komunikacije)

26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Malteško razvojno združenje)

27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE Ltd.)

28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Malteška oblast za standardizacijo)

29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Malteška oblast za statistiko)

30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malteški nacionalni laboratorij)

31. Metco Ltd.

32. MGI / Mimcol

33. Maltapost plc

34. Gozo Channel Co Ltd

35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Malteška oblast za okolje in prostorsko planiranje)

36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Zavod za zdravstvene storitve)

37. Sptar Zammit Clapp (Bolnica Zammit Clapp)

38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Malteški arbitražni center)

39. Kunsilli Lokali (Lokalni sveti).

XXIII. POLJSKA:

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne m.in. (Univerze in akademije, pedagoške, ekonomske, kmetijske, umetnostne, teološke akademije itn.)

- Uniwersytet w Białymstoku (Univerza v Białystoku)

- Uniwersytet Gdański (Univerza v Gdansku)

- Uniwersytet Śląski (Šlezijska univerza v Katovicah),

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jagelonska univerza v Krakovu),

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Univerza Kardinal Stefan Wyszyńskiego Wyszyński v Varšavi),

- Katolicki Uniwersytet Lubelski (Katoliška univerza v Lubinu),

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Univerza Marie Curie-Skłodowska v Lubinu),

- Uniwersytet Łódzki (Univerza v Lodžu),

- Uniwersytet Opolski (Univerza v Opolah),

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Univerza Adam Mickiewicz v Poznanju),

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Univerza Mikołaj Kopernik v Toruńu),

- Uniwersytet Szczeciński (Univerza v Szczecinu),

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Univerza Varmije in Mazurije v Olsztynu),

- Uniwersytet Warszawski (Univerza v Varšavi),

- Uniwersytet Wrocławski (Univerza v Vroclavu)

- Uniwersytet Zielonogórski (Univerza v Zieloni Góri),

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Tehnično-humanistična akademija v Bielski Biała),

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Univerza Stanisław Staszic za rudarstvo in metalurgijo),

- Politechnika Białostocka (Tehniška univerza v Białystoku),

- Politechnika Częstochowska (Tehniška univerza v Čenstohovi),

- Politechnika Gdańska (Tehniška univerza v Gdansku),

- Politechnika Koszalińska (Tehniška univerza v Koszalinu),

- Politechnika Krakowska (Tehniška univerza v Krakovu),

- Politechnika Lubelska (Tehniška univerza v Lubinu),

- Politechnika Łódzka Tehniška univerza v Lodžu),

- Politechnika Opolska (Tehniška univerza v Opolah),

- Politechnika Poznańska (Tehniška univerza v Poznanju),

- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (Tehniška univerza Kazimierz Puławskiv Radomu),

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Tehniška univerza Ignacy Łukasiewicz v Rzeszówu),

- Politechnika Szczecińska (Tehniška univerza v Szczecinu),

- Politechnika Śląska (Tehniška univerza Šlezije v Gliwicah),

- Politechnika Świętokrzyska (Świętokrzyska tehnična univerza v Kielcah),

- Politechnika Warszawska (Tehniška univerza v Varšavi),

- Politechnika Wrocławska (Tehniška univerza v Vroclavu),

- Akademia Morska w Gdyni (Univerza za pomorstvo v Gdynji),

- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Univerza za pomorstvo v Szczecinu),

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Ekonomska univerza Karol Adamiecki v Katovicah),

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Ekonomska univerza v Krakovu),

- Akademia Ekonomiczna w PoznaniuEkonomska univerza v Poznanju),

- Szkoła Główna Handlowa (Varšavska ekonomska šola),

- Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu (Ekonomska univerza Oscar Lange v Vroclavu),

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (Ekonomska univerza Kazimierz Wielki v Bydgoszczu),

- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Pedagoška univerza v Krakovu),

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Univerza Maria Grzegorzewska za specialno pedagogiko v Varšavi),

- Akademia Podlaska w Siedlcach (Podlaska akademija v Siedlcu),

- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Swiętokrzyska Akademija Jan Kochanowski v Kielcah),

- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Pomorjanska pedagoška akademija v Slupsku),

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"w Krakowie (Filozofsko-pedagoška šola "Ignatianum" v Krakovu),

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (Pedagoška šola Tadeusz Kotarbiński v Zieloni Góri),

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Pedagoška šola v Čenstohovi),

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Pedagoška šola v Rzeszówu),

- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (Tehniško-kmetijska akademija J. J. Śniadeckich v Bydgoszczu),

- Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie (Kmetijska univerza Hugo Kołłątaj v Krakovu),

- Akademia Rolnicza w Lublinie (Kmetijska univerza v Lublinu),

- Akademia Pedagogiczna im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (Kmetijska univerza August Cieszkowski v Pozananju),

- Akademia Rolnicza w Szczecinie (Kmetijska univerza v Szczecinu),

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Kmetijska univerza v Varšavi),

- Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Kmetijska univerza v Vroclavu),

- Akademia Medyczna w Białymstoku (Medicinska akademija v Białystoku),

- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Medicinska akademija Ludwik Rydygier v Bydgoszczu),

- Akademia Medyczna w Gdańsku (Medicinska akademija v Gdansku),

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Šlezijska medicinska akademija v Katovicah),

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Collegium Medicum Jagelonske univerze v Krakovu),

- Akademia Medyczna w Lublinie (Medicinska akademija v Lublinu),

- Akademia Medyczna w Łodzi (Medicinska akademija v Lodžu),

- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Medicinska akademija Karol Marcinkowski v Poznanju),

- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Pomorjanska medicinska akademija v Szczecinu),

- Akademia Medyczna w Warszawie (Medicinska akademija v Varšavi)

- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Medicinska akademija Piastów Sląskich v Vroclavu),

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Medicinski center za podiplomsko izpopolnjevanje),

- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Katoliška teološka akademija v Varšavi),

- Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (Papeški teološki oddelek v Pozanju),

- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Papeška teološka fakulteta v Vroclavu),

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Papeški teološki oddelek v Varšavi),

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Pomorska univerza junakov Westerplatteja v Gdyniji),

- Akademia Obrony Narodowej (Akademija za nacionalno obrambo),

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Tehnična vojaška akademija Jarosław Dąbrowski v Varšavi),

- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (Medicinska vojaška akademija gen. Bolesław Szarecki v Lodžu),

- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Vojaška akademija Tadeusz Kościuszko v Vroclavu),

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (Protiletalska akademija Romuald Traugutt),

- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu Vojaška akademija gen. J. Bem v Toruńu),

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (Letalska vojaška akademija v Dęblinu),

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Visoka policijska šola v Szczytnu),

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Osrednja gasilska šola v Varšavi),

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Akademija za glasbo Feliks Nowowiejski v Bydgoszczu),

- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Glasbena akademija Stanisław Moniuszko v Gdansku),

- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Glasbena akademija Karol Szymanowski v Katovicah),

- Akademia Muzyczna w Krakowie (Glasbena akademija v Krakovu),

- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Glasbena akademija Grażyna i Kiejstut Bacewicz v Lodžu),

- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Glasbena akademija Ignacy Jan Paderewski v Poznanju),

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Glasbena akademija Fryderyk Chopin v Varšavi),

- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Glasbena akademija Karol Lipiński v Vroclavu),

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Umetnostna akademija v Gdansku),

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Umetnostna akademija v Katovicah)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Umetnostna akademija Jan Matejko v Krakovu)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Umetnostna akademija Władysław Strzemiński v Lodžu)

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Umetnostna akademija v Poznanju)

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Umetnostna akademija v Varšavi)

- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Umetnostna akademija v Vroclavu)

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Državna višja šola za gledališče Ludwik Solski v Krakovu)

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Državna višja šola za film, televizijo in gledališče Leon Schiller v Lodžu)

- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Akademija za gledališče Aleksander Zelwerowicz v Varšavi)

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademija za telesno kulturo in šport Jędrzej Śniadecki v Gdansku),

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Akademija za telesno kulturo v Katovicah),

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademija za telesno kulturo Bronisław Czech v Krakovu),

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademija za telesno kulturo Eugeniusz Piasecki v Poznanju),

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Akademija za telesno kulturo Józef Piłsudski v Varšavi),

- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Akademija za telesno kulturo v Vroclavu);

2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (nacionalne in samoupravne kulturne institucije)

3. Parki narodowe (Nacionalni parki)

4. Agencje państwowe działające w formie spółek (nacionalne agencije, ki nastopajo kot družbe)

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" ("Državni gozdovi" Nacionalni gozdni holding)

6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (javne osnovne in srednje šole)

7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (Javni radiji in televizije)

- Telewizja Polska S. A. (Poljska televizija),

- Polskie Radio S. A. (Poljski radio);

8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kultury (Javni muzeji, gledališča, knjižnice in druge javne kulturne institucije):

- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Nacionalni kulturni center v Varšavi)

- Zachęta - Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta - Državna umetnostna v Varšavi)

- Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie (Center za sodobno umetnost - grad Ujazdowski v Varšavi)

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Center poljskega kiparstva v Orońsku),

- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Mednarodni kulturni center v Krakovu),

- Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej — Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (Center za mednarodno kulturno sodelovanje — Inštitut Adam Mickiewicz v Varšavi),

- Dom Dom Pracy Twórczej w Wigrach (Dom umetnosti v Wigry),

- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Dom umetnosti v Radziejowicah),

- Biblioteka Narodowa w Warszawie (Nacionalna knjižnica v Varšavi),

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Uprava Poljskih državnih arhivov),

- Muzeum Narodowe w Krakowie (Nacionalni muzej v Krakovu),

- Muzeum Narodowe w Poznaniu (Nacionalni muzej v Poznanju),

- Muzeum Narodowe w Warszawie (Nacionalni muzej v Varšavi),

- Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Kraljevi dvorec v Varšavi - Spomenik nacionalne zgodovine in kulture),

- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (Kraljevi dvorec Wawel, Nacionalna umetniška zbirka v Krakovu),

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Krakovski muzejski rudnik soli v Wieliczki),

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Državni muzej Auschwitz-Birkenau v Oświęcimu),

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (Državni muzej Majdanek v Lublinu),

- Muzeum Stutthof w Sztutowie (Muzej Stutthof v Sztutowu),

- Muzeum Zamkowe w Malborku (Muzejski dvorec v Malborku),

- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Osrednji pomorski muzej v Gdansku),

- Muzeum "Łazienki Królewskie"- Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (Muzej "Łazienki Królewskie"- Kompleks palače in parka v Varšavi),

- Muzeum Pałac w Wilanowie (Palača-muzej v Wilanówu),

- Muzeum Wojska Polskiego (Muzej poljskih oboroženih sil),

- Teatr Narodowy w Warszawie (Nacionalno gledališče v Varšavi),

- Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (Staro gledališče Helena Modrzejewska v Krakovu),

- Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie (Veliko gledališče — Nacionalna opera v Varšavi),

- Filharmonia Narodowa w Warszawie (Nacionalna filharmonična dvorana v Varšavi);

9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo- rozwojowe oraz inne placówki badawcze (Javne raziskovalne institucije, institucije za raziskave in razvoj ter druge raziskovalne institucije).

XXIV. SLOVENIJA:

- občine,

- javni zavodi s področja zdravstva,

- javni zavodi s področja socialnega varstva,

- javni zavodi s področja kulture,

- javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti,

- javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva,

- javni zavodi s področja okolja in prostora,

- javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti,

- javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma,

- javni zavodi s področja javnega reda in varnosti,

- agencije,

- skladi socialnega zavarovanja,

- javni skladi na ravni države in na ravni občin,

- Družba za avtoceste v RS,

- Pošta Slovenije.

XXV. SLOVAŠKA:

Naročnik je v členu 3 §1 Zakona št. 263/1999 Z. z. o javnih naročilih s spremembami opredeljen kot:

1. organizacija, ki se financira iz državnega proračuna (npr. ministrstva, drugi državni upravni organi) ali ki se sofinancira iz državnega proračuna (npr. univerze, srednje šole) in iz državnega sklada s specifičnim namenom,

2. samoupravna regija, občina, organizacija samoupravne regije ali občine, ki jo ta financira ali sofinancira,

3. agencija za zdravstveno zavarovanje,

4. pravni subjekti, ki so ustanovlljeni kot institucije javnega prava (npr. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa),

5. Sklad za državno premoženje Slovaške republike,

6. Slovaški zemljiški sklad,

7. združenje pravnih subjektov, nastalo iz javnih naročnikov iz postavk od 1) do 3)."

5. 31993 L 0038: Direktiva Sveta 93/38/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov naročanja naročnikov v vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju (UL L 199, 9.8.1993, str. 84), kakor je bila spremenjena z:

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31998 L 0004: Direktivo 98/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.2.1998 (UL L 101, 1.4.1998, str. 1),

- 32001 L 0078: Direktivo Komisije 2001/78/ES z dne 13.9.2001 (UL L 285, 29.10.2001, str. 1).

(a) V Prilogi I "PROIZVODNJA, TRANSPORT ALI DISTRIBUCIJA PITNE VODE" se doda naslednje:

"ČEŠKA

Vsi proizvajalci, dobavitelji ali distributorji pitne vode, ki opravljajo svoje storitve za javnost (člen 2 b) Zakona št. 199/1994 Sb. o javnih naročilih).

ESTONIJA

Organizacije, ki poslujejo v skladu s členom 5 Zakona o javnih naročilih (RT I 2001, 40, 224) in členom 14 Zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332).

CIPER

Vodni uradi za distribucijo vode na območjih občin in drugih območjih v skladu z Zakonom o distribuciji vode (območja občin in druga območja), Cap. 350. (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LATVIJA

Javne organizacije lokalnih oblasti za proizvodnjo in distribucijo pitne vode po fiksnih omrežjih, ki so namenjena opravljanju storitev za javnost.

LITVA

Organizacije, ki proizvajajo, transportirajo in distribuirajo pitno vodo v skladu z Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, št. 64-2327) in Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, št. 104-2615) in upoštevajo določbe Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, št. 118-5296).

MADŽARSKA

Organizacije, ki proizvajajo, prevažajo ali distribuirajo vodo v skladu z Zakonom LVII iz 1995 o upravljanju z vodami (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

MALTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Združenje za vodne storitve).

POLJSKA

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekóv prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność. (Vodovodna in komunalna podjetja iz Zakona z dne 7. junija 2001 o kolektivni oskrbi z vodo in odvajanju odpadnih voda).

SLOVENIJA

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list Republike Slovenije, 32/93, 1/96) in odloki občin.

SLOVAŠKA

Naročnik je v členih 3 §2 in §3 Zakona št. 263/1999 Z. z. o javih naročilih s spremembami opredeljen kot pravni subjekt, ki v okviru upravljanja z vodami proizvaja in opravlja javno distribucijo pitne vode, upravlja z odpadnimi vodami ali z napravami za odpadne vode (npr. Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie)."

(b) V Prilogi II "PROIZVODNJA, TRANSPORT ALI DISTRIBUCIJA ELEKTRIKE" se doda naslednje:

"ČEŠKA

Naročnik je opredeljen v členu 2 b) Zakona št. 199/1994 Sb. o javnih naročilih kot České energetické závody, a.s. (Češke elektrarne, proizvajalec) in 8 regionalnih distribucijskih podjetij: Středočeská energetická a.s. (Osrednječeško podjetje za distribucijo elektrike), Východočeská energetická, a.s. (Vzhdonočeško podjetje za distribucijo elektrike), Severočeská energetická a.s. (Severnočeško podjetje za distribucijo elektrike), Západočeská energetická, a.s. (Zahodnočeško podjetje za distribucijo elektrike), Jihočeská a.s. (Južnočeško podjetje za distribucijo elektrike), Pražské energetické závody, a.s. (Praške elektrarne), Jihomoravská energetická, a.s. (Južnomoravsko podjetje za distribucijo elektrike), Severomoravská energetická, a.s. (Severnomoravsko podjetje za distribucijo elektrike), ki proizvajajo ali transportirajo elektriko na podlagi Energetskega zakona št. 458/2000 Sb.

ESTONIJA

Organizacije, ki delujejo v skladu s členom 5 Zakona o javnih naročilih (RT I 2001, 40, 224) in členom 14 Zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332).

CIPER

Elektro-oblast Cipra, ustanovljena z Zakonom za razvoj elektrike, Cap. 171. (. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LATVIJA

Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" (javno podjetje z omejeno odgovornostjo "Latvenergo").

LITVA

Organizacije, ki v skladu z Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, št. 66-1984) proizvajajo, transportirajo ali distribuirajo elektriko in upoštevajo določbe Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, št. 118-5296).

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (Državno podjetje nuklearka Ignalina), ustanovljeno v skladu z Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, št. 119-2771).

MADŽARSKA

Organizacije, ki proizvajajo, transportirajo ali distribuirajo elektriko na podlagi dovoljenja v skladu z Zakonom CX iz 2001 o električni energiji (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Združenje Enemalta).

POLJSKA

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energetska podjetja v smislu "Energetskega zakona" z dne 10. aprila 1997).

SLOVENIJA

ELES- Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list Republike Slovenije, 79/99).

SLOVAŠKA

Naročnik je v členih 3 §2 in §3 Zakona št. 263/1999 Z. z. o javnih naročilih s spremembami opredeljen kot pravni subjekt, ki v okviru dejavnosti na energetskem področju proizvaja, kupuje, opravlja distribucijo in transport elektrike (Zakon št. 70/1998 Z. z. s spremembami - npr. Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody)."

(c) V Prilogi III "TRANSPORT ALI DISTRIBUCIJA PLINA ALI TOPLOTE" se doda naslednje:

"ČEŠKA

Vsi proizvajalci, dobavitelji ali distributorji plina ali toplote, ki preko javnega omrežja opravljajo svoje storitve za javnost (člen 2 b) Zakona št. 199/1994 Sb. o javnih naročilih).

ESTONIJA

Organizacije, ki delujejo v skladu s členom 5 Zakona o javnih naročilih (RT I 2001, 40, 224) in členom 14 Zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332).

LATVIJA

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze" (javno podjetje z omejeno odgovornostjo "Latvijas gāze").

Javne organizacije lokalnih oblasti, ki javnosti dobavljajo toploto.

LITVA

Organizacije, ki v skladu z Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, št. 89-2743) opravljajo transport in distribucijo plina in upoštevajo določbe Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, št. 118-5296).

Lokalne oblasti ali združenja teh oblasti, ki javnosti dobavljajo toploto in upoštevajo določbe Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, št. 118-5296).

MADŽARSKA

Organizacije, ki na podlagi dovoljenja v skladu z Zakonom XLI iz 1994 o dobavi plina (1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról) opravljajo transport in distribucijo plina.

Organizacije, ki na podlagi dovoljenja v skladu z Zakonom XVIII iz 1998 o okrožnih ogrevalnih storitvah (1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról) opravljajo transport in distribucijo toplote.

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Združenje Enemalta).

POLJSKA

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energetska podjetja v smislu "Energetskega zakona" z dne 10. aprila 1997).

SLOVENIJA

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina v skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. Republike Slovenije, št. 79/99) in podjetja, opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin.

SLOVAŠKA

Naročnik je v členih 3 §2 in §3 Zakona št. 263/1999 Z. z. o javnih naročilih s spremembami opredeljen kot pravni subjekt, ki v okviru dejavnosti na energetskem področju proizvaja, kupuje, opravlja distribucijo plina in toplote in prenos plina (Zakon št. 70/1998 Z. z. s spremembami - npr. Slovenský plynárenský priemysel)."

;

(d) V Prilogi IV "ISKANJE IN ČRPANJE NAFTE ALI PLINA" se doda naslednje:

"ČEŠKA

Gospodarske družbe, ki iščejo ali črpajo surovo nafto in plin (člen 2 b) Zakona št. 199/1994 Sb. o javnih naročilih).

ESTONIJA

Organizacije, ki delujejo v skladu s členom 5 Zakona o javnih naročilih (RT I 2001, 40, 224) in členom 14 Zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332).

LITVA

Organizacije, ki delujejo v skladu z Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas įstatymas (Zakon Rebulike Litve o podzemlju) ((Žin., 2001, št. 35-1164) in upoštevajo določbe Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, št. 118-5296).

MADŽARSKA

Organizacije, ki na podlagi dovoljenja ali koncesije v skladu z Zakonom XLVIII iz 1993 o rudarstvu (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról) iščejo ali izkopavajo nafto ali plin.

MALTA

Zakon o proizvodnji nafte (Cap. 156) in izvedbena zakonodaja na podlagi tega zakona ter Zakon o epikontinentalnem pasu (Cap. 194) in izvedbena zakonodaja na podlagi tega zakona.

POLJSKA

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Organizacije, ki na podlagi Zakona o geologiji in rudarstvu z dne 4. februarja 1994 delujejo na področju iskanja in predvidevanja nahajališč zemeljskega plina, nafte in njunih naravnih derivatov, rjavega premoga, šote ali drugih trdih goriv).

SLOVENIJA

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVAŠKA

Naročnik je v členih 3 §2 in §3 Zakona št. 263/1999 Z. z. o javnih naročilih s spremembami opredeljen kot pravni subjekt, ki v okviru geološke in rudarske dejavnosti išče najdišča surove nafte in črpa surovo nafto in zemeljski plin.".""

;

e) V Prilogi V "ISKANJE IN IZKOPAVANJE PREMOGA ALI DRUGIH TRDIH GORIV" se doda naslednje:

"ČEŠKA

Gospodarske družbe, ki iščejo, izkopavajo ali v rudnikih pridobivajo premog ali druge vrste goriv (člen 2 b) Zakona št. 199/1994 Sb. o javnih naročilih).

ESTONIJA

Organizacije, ki delujejo v skladu s členom 5 Zakona o javnih naročilih (RT I 2001, 40, 224) in členom 14 Zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332).

LITVA

Organizacije, ki iščejo ali izkopavajo šoto v skladu z Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 2001, št. 35-1164) in upoštevajo določbe Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, št. 118-5296).

MADŽARSKA

Organizacije, ki na podlagi dovoljenja ali koncesije v skladu z Zakonom XLVIII iz 1993 o rudarstvu (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról) iščejo ali izkopavajo premog ali druga trda goriva.

POLJSKA

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Organizacije, ki na podlagi Zakona o geologiji in rudarstvu z dne 4. februarja 1994 delujejo na področju iskanja in predvidevanja nahajališč zemeljskega plina, nafte in njunih naravnih derivatov, rjavega premoga, šote ali drugih trdih goriv).

SLOVENIJA

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVAŠKA

Naročnik je v členih 3 §2 in §3 Zakona št. 263/1999 Z. z. o javnih naročilih s spremembami opredeljen kot pravni subjekt, ki v okviru geološke in rudarske dejavnosti išče najdišča premoga in izkopava premog in druga trda goriva."

.

(f) V Prilogi VI "NAROČNIKI NA PODROČJU ŽELEZNIŠKIH STORITEV" se doda naslednje:

"ČEŠKA

Upravljalci sistemov javnega prevoza in ponudniki storitev javnosti v železniškem prevozu (člen 2 b) Zakona št. 199/1994 Sb o javnih naročilih).

ESTONIJA

Organizacije, ki delujejo v skladu s členom 5 Zakona o javnih naročilih (RT I 2001, 40, 224) in členom 14 Zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332).

LATVIJA

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (javno podjetje z omejeno odgovornostjo "Latvijas dzelzceļš").

Valsts akciju sabiedrība "Vaiņodes dzelzceļš" (javno podjetje z omejeno odgovornostjo "Vaiņodes dzelzceļš".

LITVA

AB "Lietuvos geležinkeliai", ki delujejo v skladu z Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 1996, št. 59-1402) in druge organizacije, ki delujejo na področju železniških storitev in upoštevajo določbe Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, št. 118-5296).

MADŽARSKA

Organizacije, ki na podlagi Zakona XCV iz 1993 o železnicah (1993. évi XCV. törvény a vasútról) in dovoljenja v skladu z Dekretom ministra za promet in upravljanje z vodami št. 15/2002. (II.27.) KöViM o podeljevanju licenc železniškim podjetjem (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről) opravljajo železniške prevozne storitve za javnost).

POLJSKA

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 08 września 2000 r., w szczególności:

- PKP Intercity Sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

(Organizacije, ki opravljajo storitve na področju železniškega prevoza in delujejo v skladu z Zakonom z dne 8. septembra 2000 o trženju, prestrukturiranju in privatizaciji državnega podjetja "Poljske železnice" ter predvsem:

- PKP Intercity sp. z o.o.

- PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).

SLOVENIJA

Slovenske železnice, d.d.

SLOVAŠKA

Naročnik je v členu 3 §2 in §3 Zakona št. 263/1999 Z. z. o javnih naročilih s spremembami opredeljen kot pravni subjekt, ki opravlja dejavnost upravljanja prevoza po železnicah (Zakon št. 164/1996 Z. z. s spremembami, Zakon št. 258/1993 Z. z. s spremebami - npr. Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.)."

(g) V Prilogi VII "NAROČNIKI NA PODROČJU STORITEV MESTNIH ŽELEZNIC, TRAMVAJEV, TROLEJBUSOV ALI STORITEV AVTOBUSNEGA PREVOZA" se doda naslednje:

"ČEŠKA

Vsak upravljalec sistemov javnega prevoza in ponudnik storitev javnosti v železniškem, tramvajskem ali avtobusnem prevozu (člen 2 b) Zakona št. 199/1994 Sb. o javnih naročilih).

ESTONIJA

Organizacije, ki delujejo v skladu s členom 5 Zakona o javnih naročilih (RT I 2001, 40, 224) in členom 14 Zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332).

LATVIJA

Javne organizacije, ki opravljajo storitve avtobusnega, trolejbusnega ali tramvajskega prevoza potnikov v naslednjih mestih: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LITVA

Organizacije, ki opravljajo za javnost mestne trolejbusne, avtobusne ali žičniške storitve v skladu z Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, št. 119-2772) in upoštevajo določbe Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, št. 118-5296).

MADŽARSKA

Organizacije, ki na podlagi Zakona I iz 1988 o cestnem prevozu (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) in dovoljenja v skladu z Dekretom Ministrskega sveta št. 89/1988. (XII.20.) MT o storitvah cestnega prevoza in o upravljanju s cestnimi vozili (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról) opravljajo cestne prevozne storitve za javnost.

Organizacije, ki na podlagi Zakona XCV iz 1993 o železnicah (1993. évi XCV. törvény a vasútról) in dovoljenja v skladu z Dekretom Ministra za promet in upravljanje z vodami št. 15/2002. (II.27.) KöViM o podeljevanju licenc železniškim podjetjem (15/ 2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről) opravljajo železniške prevozne storitve za javnost.

MALTA

L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Malteška prometna oblast).

POLJSKA

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.). (Organizacije, ki opravljajo storitve na področju mestnega železniškega prevoza in ki delujejo na podlagi Zakona z dne 27. junija 1997 o železniškem prevozu (Dz. U. št. 96, poz. 591 s spremembami).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (Organizacije, ki opravljajo storitve za javnost v mestnem avtobusnem prevozu in ki delujejo na podlagi dovoljenja izdanega na podlagi Zakona z dne 6. septembra 2001 o cestnem prevozu (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 s spremembami) in organizacije, ki opravljajo storitve za javnost na področju mestnega prevoza).

SLOVENIJA

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

SLOVAŠKA

Naročnik je v členu 3 §2 in §3 Zakona št. 263/1999 Z. z. o javnih naročilih s spremembami opredeljen kot pravni subjekt, ki opravlja dejavnost upravljanja rednega avtobusnega prevoza in prevoza po železnicah (Zakon št. 164/1996 Z. z. s spremembami, Zakon št. 168/1996 Z. z. s spremembami - npr.

Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.)"

;

(h) V Prilogi VIII "NAROČNIKI NA PODROČJU LETALIŠKIH ZMOGLJIVOSTI" se doda naslednje:

"ČEŠKA

Upravljalci letališč (člen 2 b) Zakona št. 199/1994 Sb. o javnih naročilih).

ESTONIJA

Organizacije, ki delujejo v skladu s členom 5 Zakona o javnih naročilih (RT I 2001, 40, 224) in členom 14 Zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332).

LATVIJA

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (javno podjetje z omejeno odgovornostjo "Latvijas gaisa satiksme").

Valsts akciju sabiedrība 'Starptautiskā lidosta "Rīga" (javno podjetje z omejeno odgovornostjo "Mednarodno letališče "Rīga"").

LITVA

Letališča, ki delujejo v skladu z Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, št. 94-2918) in Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, št. 66-1983).

Valstybės įmonė "Oro navigacija" (državno podjetje "Oro navigacija"), ki deluje v skladu z Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, št. 94-2918) in Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, št. 66-1983).

Druge organizacije, ki delujejo na področju letaliških zmogljivosti in upoštevajo določbe Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, št. 118-5296).

MADŽARSKA

Letališča, ki delujejo na podlagi dovoljenja v skladu z Zakonom XCVII iz 1995 o zračnem prometu (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt. na podlagi Zakona XVI iz 1991 o koncesijah (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), Zakona XCVII iz 1995 o zračnem prometu (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), Dekreta ministra za promet in upravljanje z vodami št. 45/2001. (XII.20.) KöViM o likvidaciji Uprave za zračni promet in letališča in ustanovitvi HungaroControl-madžarske službe za zračni promet (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTA

L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Mednarodno letališče Malta).

POLJSKA

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (Državno podjetje "Poljska letališča").

SLOVENIJA

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).

SLOVAŠKA

Naročnik je v členu 3 §2 in §3 Zakona št. 263/1999 Z. z. o javnih naročilih s spremembami opredeljen kot pravni subjekt, ki v okviru dejavnosti civilnega letalstva ustanavlja in upravlja javna letališča in zemeljske letališke zmogljivosti (Zakon št. 143/1998 Z. z. s spremembami - npr. letališča — Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice — Barca, Letisko Poprad — Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany — ki jih upravlja Slovenská správa letísk /Slovaška uprava za letališča/ in ki delujejo na podlagi dovoljenja izdanega s strani Ministrstva za promet, pošto in telekomunikacije Slovaške republike v skladu s § 32 Zakona št. 143/1998 Z. z. o civilnem letalstvu)."

(i) V Prilogi IX "NAROČNIKI NA PODROČJU POMORSKIH ALI REČNIH PRISTANIŠČALI DRUGIH TERMINALNIH NAPRAV" se doda naslednje:

"ČEŠKA

Upravljalci pristanišč (člen 2 b) Zakona št. 199/1994 Sb. o javnih naročilih).

ESTONIJA

Organizacije, ki delujejo v skladu s členom 5 Zakona o javnih naročilih (RT I 2001, 40, 224) in členom 14 Zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332).

CIPER

Ciprska pristaniška oblast, ustanovljena z Zakonom o Ciprski pristaniški oblasti iz leta 1973 (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LATVIJA

Organi, ki upravljajo pristanišča v skladu z zakonom "Likums par ostām".

Rīgas brīvostas pārvalde (Pristaniška oblast svobodnega pristanišča Rīga)

Ventspils brīvostas pārvalde (Pristaniška oblast svobodnega pristanišča Ventspils)

Liepājas ostas pārvalde (Pristaniška oblast pristanišča Liepāja)

Salacgrīvas ostas pārvalde (Pristaniška oblast pristanišča Salacgrīva)

Skultes ostas pārvalde (Pristaniška oblast pristanišča Skulte)

Lielupes ostas pārvalde (Pristaniška oblast pristanišča Lielupe)

Engures ostas pārvalde (Pristaniška oblast pristanišča Engure)

Mērsraga ostas pārvalde (Pristaniška oblast pristanišča Mērsrags)

Pāvilostas pārvalde (Pristaniška oblast pristanišča Pāvilosta)

Rojas ostas pārvalde (Pristaniška oblast pristanišča Rojay).

LITVA

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" (državno podjetje Uprava državnega morskega pristanišča Klaipėda), ki deluje v skladu z Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, št. 53-1245).

Valstybės įmonė "Vidaus vandes kelių direkcija" (državno podjetje Uprava za celinske vodne poti), ki deluje v skladu z Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, št. 105-2393).

Druge organizacije, ki delujejo na področju morskih, celinskih ali drugih terminalnskih zmogljivosti in upoštevajo določbe Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, št. 118-5296).

MADŽARSKA

Javna pristanišča, ki jih v celoti ali delno upravlja država v skladu z Zakonom XLII iz 2000 o vodnem prometu (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTA

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malteška pomorska uprava).

POLJSKA

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowymi. (Organizacije, ki delujejo na področju upravljanja morskih ali celinskih pristanišč ter njihovega dajanja v uporabo morskim in celinskim prevoznikom).

SLOVENIJA

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01).

SLOVAŠKA

Naročnik je v členu 3 §2 in §3 Zakona št. 263/1999 Z. z. o javnih naročilih s spremembami opredeljen kot pravni subjekt, ki v okviru svoje dejavnosti celinske plovbe vzdržuje plovno pot in ustanavlja ter vzdržuje javna pristanišča in zmogljivosti na vodni poti (Zakon št. 338/2000 Z. z.- npr. Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo)."

;

(j) V Prilogi X "ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ ALI OPRAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV" se doda naslednje:

"ČEŠKA

Operaterji telekomunikacijskih storitev, če svoje storitve opravljajo za javnost (člen 2 b) Zakona št. 199/1994 Sb o javnih naročilih).

ESTONIJA

Organizacije, ki delujejo v skladu s členom 5 Zakona o javnih naročilih (RT I 2001, 40, 224) in členom 14 Zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332).

CIPER

Ciprska oblast za telekomunikacije, ustanovljena z Zakonom o telekomunikacijskih storitvah Cap. 302. (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).

LATVIJA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" (zasebna družba z omejeno odgovornostjo "Lattelekom").

MADŽARSKA

Organizacije, ki delujejo v telekomunikacijskem sektorju v skladu s členi 3(2) in (3), 104 in 105 Zakona XL iz 2001 o komunikacijah (2001. évi XL. törvény a hírközlésről).

MALTA

Malteške telekomunikacijske storitve so bile liberalizirane in vse izključne pravice so bile ukinjene, razen za opravljanje storitev fiksne glasovne telefonije in posredovanja mednarodnih podatkov, ki so bile liberalizirane 1. januarja 2003. Nobeno izmed podjetij pa ni sprejelo predpisov o javnih naročilih iz Okrožnice 70 iz 2003, ki izvajajo trenutne uredbe o javnih naročilih. Kljub temu se navaja vse organizacije, ki delujejo v telekomunikacijskem sektorju:

Melita Cable plc

Maltacom plc

Vodafone (Malta) Ltd

Mobisle Communication Ltd

Datatrak Ltd

Telepage Ltd

POLJSKA

Telekomunikacja Polska S. A.

SLOVAŠKA

Naročnik je v členu 3 §2 in §3 Zakona št. 263/1999 Z. z. o javnih naročilih s spremembami opredeljen kot pravni subjekt, ki v okviru svoje dejavnosti v telekomunikacijah opravlja javne telekomunikacijske storitve, nabavlja in razdeljuje telekomunikacijsko opremo za javno telekomunikacijsko omrežje (Zakon št. 195/2000 Z. z. s spremembami)."

J. ŽIVILA

1. 31980 L 0590: Direktiva Komisije 80/590/EGS z dne 9. junija 1980 o določitvi znaka na materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L 151, 19.6.1980, str. 21), kakor je bila spremenjena z:

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

(a) V naslovu Priloge se doda naslednje:

""PŘÍLOHA"

"LISA"

"PIELIKUMS"

"PRIEDAS"

"MELLÉKLET"

"ANNESS"

"ZAŁĄCZNIK"

"PRILOGA"

"PRÍLOHA"

."

(b) V besedilu Priloge se doda naslednje:

""Symbol"

"Sümbol"

"Simbols"

"Simbolis"

"Szimbólum"

"Simbolu"

"Symbol"

"Simbol"

"Symbol"

."

2. 31989 L 0108: Direktiva Sveta 89/108/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o hitro zamrznjenih živilih za prehrano ljudi (UL L 40, 11.2.1989, str. 34), kakor je bila spremenjena z:

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21).

V členu 8(1)(a) se doda naslednje:

"— v češčini: hluboce zmrazené nebo hluboce zmrazená nebo hluboce zmrazený,

— v estonščini: sügavkülmutatud or külmutatud,

— v latvijščini: ātri sasaldēts,

— v litovščini greitai užšaldyti,

— v madžarščini gyorsfagyasztott,

— v poljščini produkt głęboko mrożony,

— v slovenščini hitro zamrznjen,

— v slovaščini hlbokozmrazené."

3. 31991 L 0321: Direktiva Komisije 91/321/EGS z dne 14. maja 1991 o pripravkih za dojenčke in male otroke (UL L 175, 4.7.1991, str. 35), kakor je bila spremenjena z:

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31996 L 0004: Direktivo Komisije 96/4/ES z dne 16.2.1996 (UL L 49, 28.2.1996, str. 12),

- 31999 L 0050: Direktivo Komisije 1999/50/ES z dne 25.5.1999 (UL L 139, 2.6.1999, str. 29).

(a) V členu 7(1) se za besedama "Modersmjölksersättning" in "Tillskottsnäring" doda naslednje:

"— v češčini:

"počáteční kojenecká výživa" in pokračovací kojenecká výživa,

— v estonščini:

"imiku piimasegu" in "jätkupiimasegu",

— v latvijščini:

"Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" in"Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— v litovščini:

"mišinys kūdikiams iki 4 — 6 mėn" in "mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— v madžarščini:

"anyatej-helyettesítő tápszer" in "anyatej-kiegészítő tápszer",

— v malteščini:

"formula tat-trabi" in "formula tal-prosegwiment",

— v poljščini:

"preparat do początkowego żywienia niemowląt" in "preparat do dalszego żywienia niemowląt",

— v slovenščini:

"začetna formula za dojenčke" in "nadaljevalna formula za dojenčke",

— v slovaščini:

"počiatočná dojčenská výživa" in "následná dojčenská výživa"."

(b) V členu 7(1) se za besedami "Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" in "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk" doda naslednje:

"— v češčini:

"počáteční mléčná kojenecká výživa" in "pokračovací mléčná kojenecká výživa",

— v estonščini:

"Piimal põhinev imiku piimasegu" in "Piimal põhinev jätkupiimasegu",

— v latvijščini:

"Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" in "Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— v litovščini:

"pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" in"pieno mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— v madžarščini:

"tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer" and"tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer",

— v malteščini:

"ħalib tat-trabi" in "ħalib tal-prosegwiment",

— v poljščini:

"mleko początkowe" in "mleko następne",

— v slovenščini:

"začetno mleko za dojenčke" in "nadaljevalno mleko za dojenčke",

— v slovaščini:

"počiatočná dojčenská mliečna výživa" in"následná dojčenská mliečna výživa"."

4. 31999 L 0021: Direktiva Komisije 1999/0021/ES z dne 25. marca 1999 o živilih za posebne zdravstvene namene (UL L 91, 7.4.1999, str. 29).

V členu 4(1) se seznam, ki se začenja z "v španščini" in končuje z "medicinska ändamål", nadomesti z naslednjim seznamom:

"— v španščini:

"Alimento dietetico para usos médicos especiales"

— v češčini:

"Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely"

— v danščini:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

— v nemščini:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)"

— v estonščini:

"Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks"

— v grščini:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

— v angleščini:

"Food(s) for special medical purposes"

— v francoščini:

"Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales"

— v italijanščini:

"Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"

— v latvijščini:

"Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem"

— v litovščini:

"Specialios medicininės paskirties maisto produktai"

— v madžarščini:

"Speciális — gyógyászati célra szánt — tápszer"

— v malteščini:

"Ikel dijetetiku ghal skopijiet medici specifici"

— v nizozemščini:

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

— v poljščini:

">Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego"

— v portugalščini:

"Produto dietético de uso clínico"

— v slovaščini:

"dietetická potravina na osobitné lekárske účely"

— v slovenščini:

"Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene"

— v finščini:

"Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita"

— v švedščini:

"Livsmedel för speciella medicinska ändamål"

."

5. 32000 L 0013: Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (UL L 109, 6.5.2000, str. 29), kakor je bila spremenjena z:

- 32001 L 0101: Direktivo Komisije 2001/101/ES z dne 26.11.2001 (UL L 310, 28.11.2001, str. 19),

- 32002 L 0067: Direktiva Komisije 2002/67/EC z dne 18.7.2002 (UL L 191, 19.7.2002, p. 20).

(a) V členu 5(3) se seznam, ki se začenja z "v španščini" in končuje z "joniserande strålning", nadomesti z naslednjim seznamom:

"— v španščini:

"irradiadο" ali "tratado con radiación ionizante",

— v češčini:

"ozářeno" ali "ošetřeno ionizujícím zářením",

— v danščini:

"bestrålet/…" ali "strålekonserveret" ali "behandlet med ioniserende stråling" ali "konserveret med ioniserende stråling",

— v nemščini:

"bestrahlt" ali "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

— v estonščini:

"kiiritatud" ali "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",

— v grščini:

"επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία" ali "ακτινοβοληµένο",

— v angleščini:

"irradiated" ali "treated with ionising radiation",

— v francoščini:

"traité par rayonnements ionisants" ali "traité par ionisation",

— v italijanščini:

"irradiato" ali "trattato con radiazioni ionizzanti",

— v latvijščini:

"apstarots" ali "apstrādāts ar jonizējošo starojumu",

— v litovščini:

"apšvitinta" ali "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote",

— v madžarščini:

"sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt",

— v malteščini:

"ittrattat bir-radjazzjoni" ali "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti",

— v nizozemščini:

"doorstraald" ali "door bestraling behandeld"aliu "met ioniserende stralen behandeld",

— v poljščini:

"napromieniony" ali "poddany działaniu promieniowania jonizującego",

— v portugalščini:

"irradiado" ali "tratado por irradiação" ali "tratado por radiação ionizante",

— v slovaščini:

"ošetrené ionizujúcim žiarením",

— v slovenščini:

"obsevano" ali "obdelano z ionizirajočim sevanjem",

— v finščini:

"säteilytetty" ali "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

— v švedščini:

"bestrålad" ali "behandlad med joniserande strålning"."

(b) V členu 10(2) se seznam, ki se začenja z "v španščini" in končuje z "sista förbrukningsdag", nadomesti z naslednjim seznamom:

"— v španščini:

"fecha de caducidad"

,

— v češčini:

"spotřebujte do"

,

— v danščini:

"sidste anvendelsesdato"

,

— v nemščini:

"verbrauchen bis"

,

— v estonščini:

"kõlblik kuni"

,

— v grščini:

"ανάλωση μέχρι"

,

— v angleščini:

"use by"

,

— v francoščini:

"à consommer jusqu'au"

,

— v italijanščini:

"da consumare entro"

,

— v latvijščini:

"izlietot līdz"

,

— v litovščini:

"tinka vartoti iki"

,

— v madžarščini:

"fogyasztható"

,

— v malteščini:

"uża sa"

,

— v nizozemščini:

"te gebruiken tot"

,

— v poljščini:

"należy spożyć do"

,

— v portugalščini:

"a consumir até"

,

— v slovaščini:

"spotrebujte do"

,

— v slovenščini:

"porabiti do"

,

— v finščini:

"viimeinen käyttöajankohta"

,

— v švedščini:

"sista förbrukningsdag"

."

6. 32000 L 0036: Direktiva 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2000 o izdelkih iz kakava in čokolade, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 197, 3.8.2000, str. 19).

V Prilogi I se točka A(4)(d) nadomesti z naslednjim:

"(d) Združeno kraljestvo, Irska in Malta lahko na svojem ozemlju dovolijo uporabo izraza "milk chocolate" za označevanje proizvodov iz točke 5, pod pogojem, da je v vseh treh primerih za vsak proizvod ob izrazu navedena tudi vsebnost suhe snovi mleka v obliki "milk solids: … % minimum"."

7. 32001 L 0114: Direktiva Sveta 2001/114/ES z dne 20. decembra 2001 o določenih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi (UL L 15, 17.1.2002, str. 19).

V prilogi II se doda naslednje:

"(k) Malteški izraz "Halib evaporat" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I(1)(b).

(l) Malteški izraz "Halib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I(1)(c).

(m) Estonski izraz "koorepulber" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I(2)(a).

(n) Estonski izraz "piimapulber" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I(2)(b).

(o) Estonski izraz "väherasvane kondenspiim" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I(1)(c).

(p) Estonski izraz "magustatud väherasvane kondenspiim" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I(1)(f).

(q) Estonski izraz "väherasvane piimapulber" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I(2)(c).

(r) Češki izraz "zahuštěná neslazená smetana" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I (1)(a).

(s) Češki izraz "zahuštěné neslazené plnotučné mléko" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I (1)(b).

(t) Češki izraz "zahuštěné neslazené polotučné mléko" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I (1)(c) in vsebuje, po teži, med 4 % in 4,5 % maščobe.

(u) Češki izraz "zahuštěné slazené plnotučné mléko" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I (1)(e).

(v) Češki izraz "zahuštěné slazené polotučné mléko" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I (1)(f) in vsebuje, po teži, med 4 % in 4,5 % maščobe.

(w) Češki izraz "sušená smetana" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I (2)(a).

(x) Češki izraz "zahuštěné slazené polotučné mléko" pomeni proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I (2)(c) in vsebuje, po teži, med 14 % in 16 % maščobe."

8. 32001 R 0466: Uredba Komisije (ES) št. 466/2001 z dne 8. marca 2001 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih kontaminatov v živilih (UL L 77, 16.3.2001, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 32001 R 2375: Uredbo Sveta (ES) št. 2375/2001 z dne 29.11.2001 (UL L 321, 6.12.2001, str. 1),

- 32002 R 0221: Uredbo Komisije (ES) št. 221/2002 z dne 6.2.2002 (UL L 37, 7.2.2002, str. 4),

- 32002 R 0257: Uredbo Komisije (ES) št. 257/2002 z dne 12.2.2002 (UL L 41, 13.2.2002, str. 12),

- 32002 R 0472: Uredbo Komisije (ES) št. 472/2002 z dne 12.3.2002 (UL L 75, 16.3.2002, str. 18),

- 32002 R 0563: Uredbo Komisije (ES) št. 563/2002 z dne 2.4.2002 (UL L 86, 3.4.2002, str. 5).

Za členom 1(1a) se doda naslednji odstavek:

"1b. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko Komisija v prehodnem obdobju do 31. decembra 2006 Estoniji dovoli dajati na trg ribe s poreklom iz baltske regije, namenjene za porabo na njenem ozemlju, z višjimi ravnmi dioksina od tistih, določenih v točki 5.2 Oddelka 5 Priloge I. Odstopanje se odobri v skladu s postopkom iz člena 8 Uredbe Sveta št. 315/93 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani [1]. V ta namen Estonija dokaže, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1a, ki se uporabljajo za Finsko in Švedsko, in da v Estoniji izpostavljenost ljudi dioksinom ni višja od najvišje povprečne ravni v državah članicah Skupnosti na dan 30. aprila 2004.

Če se Estoniji prizna odstopanje, se njegova morebitna uporaba v prihodnosti preuči v okviru ponovnega pregleda Oddelka 5 Priloge I v skladu s členom 5(3).

Ne glede na zgornje, Estonija izvaja potrebne ukrepe za zagotovitev, da se ribe in ribiški proizvodi, ki niso v skladu s točko 5.2 Oddelka 5 Priloge I, ne tržijo v drugih državah članicah.

K. KEMIKALIJE

31967 L 0548: Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL L 196, 16.8.1967, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 31969 L 0081: Direktivo Sveta 69/81/EGS z dne 13.3.1969 (UL L 68, 19.3.1969, str. 1),

- 31970 L 0189: Direktivo Sveta 70/189/EGS z dne 6.3.1970 (UL L 59, 14.3.1970, str. 33),

- 31971 L 0144: Direktivo Sveta 71/144/EGS z dne 22.3.1971 (UL L 74, 29.3.1971, str. 15),

- 31973 L 0146: Direktivo Sveta 73/146/EGS z dne 21.5.1973 (UL L 167, 25.6.1973, str. 1),

- 31975 L 0409: Direktivo Sveta 75/409/EGS z dne 24.6.1975 (UL L 183, 14.7.1975, str. 22),

- 31976 L 0907: Direktivo Komisije 76/907/EGS z dne 14.7.1976 (UL L 360, 30.12.1976, str. 1),

- 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

- 31979 L 0370: Direktivo Komisije 79/370/EGS z dne 30.1.1979 (UL L 88, 7.4.1979, str. 1),

- 31979 L 0831: Direktivo Sveta 79/831/EGS z dne 18.9.1979 (UL L 259, 15.10.1979, str. 10),

- 31980 L 1189: Direktivo Sveta 80/1189/EGS z dne 4.12.1980 (UL L 366, 31.12.1980, str. 1),

- 31981 L 0957: Direktivo Komisije 81/957/EGS z dne 23.10.1981 (UL L 351, 7.12.1981, str. 5),

31982 L 0232: Direktivo Komisije 82/232/EGS z dne 25.3.1982 (UL L 106, 21.4.1982, str. 18),

- 31983 L 0467: Direktivo Komisije 83/467/EGS z dne 29.7.1983 (UL L 257, 16.9.1983, str. 1),

- 31984 L 0449: Direktivo Komisije 84/449/EGS z dne 25.4.1984 (UL L 251, 19.9.1984, str. 1),

- 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

- 31986 L 0431: Direktivo Komisije 86/431/EGS z dne 24.6.1986 (UL L 247, 1.9.1986, str. 1),

- 31987 L 0432: Direktivo Sveta 87/432/EGS z dne 3.8.1987 (UL L 239, 21.8.1987, str. 1),

- 31988 L 0302: Direktivo Komisije 88/302/EGS z dne 18.11.1987 (UL L 133, 30.5.1988, str. 1),

- 31988 L 0490: Direktivo Komisije 88/490/EGS z dne 22.7.1988 (UL L 259, 19.9.1988, str. 1),

- 31990 L 0517: Direktivo Sveta 90/517/EGS z dne 9.10.1990 (UL L 287, 19.10.1990, str. 37),

- 31991 L 0325: Direktivo Komisije 91/325/EGS z dne 1.3.1991 (UL L 180, 8.7.1991, str. 1),

- 31991 L 0326: Direktivo Komisije 91/326/EGS z dne 5.3.1991 (ULL 180, 8.7.1991, str. 79),

- 31991 L 0410: Direktivo Komisije 91/410/EGS z dne 22.7.1991 (UL L 228, 17.8.1991, str. 67),

- 31991 L 0632: Direktivo Komisije 91/632/EGS z dne 28.10.1991 (UL L 338, 10.12.1991, str. 23),

- 31992 L 0032: Direktivo Sveta 92/32/EGS z dne 30.4.1992 (UL L 154, 5.6.1992, str. 1),

- 31992 L 0037: Direktivo Komisije 92/37/EGS z dne 30.4.1992 (UL L 154, 5.6.1992, str. 30),

- 31993 L 0021: Direktivo Komisije 93/21/EGS z dne 27.4.1993 (UL L 110, 4.5.1993, str. 20),

- 31993 L 0072: Direktivo Komisije 93/72/EGS z dne 1.9.1993 (UL L 258, 16.10.1993, str. 29),

- 31993 L 0101: Direktivo Komisije 93/101/ES z dne 11.11.1993 (UL L 13, 15.1.1994, str. 1),

- 31993 L 0105: Direktivo Komisije 93/105/ES z dne 25.11.1993 (UL L 294, 30.11.1993, str. 21),

- 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

- 31994 L 0069: Direktivo Komisije 94/69/ES z dne 19.12.1994 (UL L 381, 31.12.1994, str. 1),

- 31996 L 0054: Direktivo Komisije 96/54/ES z dne 30.7.1996 (UL L 248, 30.9.1996, str. 1),

- 31996 L 0056: Direktivo 96/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3.9.1996 (UL L 236, 18.9.1996, str. 35),

- 31997 L 0069: Direktivo Komisije 97/69/ES z dne 5.12.1997 (UL L 343, 13.12.1997, str. 19),

- 31998 L 0073: Direktivo Komisije 98/73/ES z dne 18.9.1998 (UL L 305, 16.11.1998, str. 1),

- 31998 L 0098: Direktivo Komisije 98/98/ES z dne 15.12.1998(UL L 355, 30.12.1998, str. 1),

- 31999 L 0033: Direktivo 1999/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10.5.1999 (UL L 199, 30.7.1999, str. 57),

- 32000 L 0032: Direktivo Komisije 2000/32/ES z dne 19.5.2000 (UL L 136, 8.6.2000, str. 1),

- 32000 L 0033: Direktivo Komisije 2000/33/ES z dne 25.4.2000 (UL L 136, 8.6.2000, str. 90),

- 32001 L 0059: Direktivo Komisije 2001/59/ES z dne 6.8.2001 (UL L 225, 21.8.2001, str. 1).

(a) Tabela A v uvodu k Prilogi I se nadomesti z naslednjim:

"TABLA A — TABULKA A — TABEL A — TABELLE A — TABEL A — ΠΙΝΑΚΑΣ A — TABLE A — TABLEAU A — TABELLA A — A TABULA — A LENTELĖ — A. TÁBLÁZAT — TABELLA A — TABEL A — TABELA A — TABELA A — TABUĽKA A — TABELA A — TAULUKKO A — TABELL A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Ķīmisko elementu saraksts — sakārtojums pēc atomnumuriem (Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z)

Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej (Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)

Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)

Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)

Z | Simbol | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |

2 | He | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Carbono | Uhlík | Carbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |

7 | N | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |

8 | O | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Όξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Na | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |

13 | Al | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |

14 | Si | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Ar | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Aργό | Argon | Argon | Argon | Argons |

19 | K | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |

20 | Ca | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |

21 | Sc | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |

22 | Ti | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |

23 | V | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |

24 | Cr | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |

26 | Fe | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |

28 | Ni | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |

30 | Zn | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Ga | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |

32 | Ge | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanium | Germanium | Germānijs |

33 | As | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |

34 | Se | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |

47 | Ag | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |

48 | Cd | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδμιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |

49 | In | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |

51 | Sb | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιμόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |

52 | Te | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Ba | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |

57 | La | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |

58 | Ce | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύμιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodims |

60 | Nd | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodims |

61 | Pm | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαμάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |

63 | Eu | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |

65 | Tb | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lutetium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |

73 | Ta | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |

74 | W | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |

75 | Re | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |

79 | Au | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |

81 | Tl | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |

82 | Pb | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | At | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astats | Astato | Astats |

86 | Rn | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |

87 | Fr | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |

88 | Ra | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |

89 | Ac | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |

90 | Th | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pa | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |

92 | U | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |

93 | Np | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Am | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αμερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |

96 | Cm | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |

99 | Es | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendelejevijs |

102 | No | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Laurensijs |

Z | Simbol | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bór | Bor | Boori | Bor |

6 | C | Anglis | Szén | Karbonju | Koolstof | Węgiel | Carbono | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |

7 | N | Azotas | Nitrogén | Azotu | Stikstof | Azot | Azoto | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |

8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Kyslík | Kisik | Happi | Syre |

9 | F | Fluoras | Fluor | Fluworin | Fluor | Fluor | Flúor | Fluór | Fluor | Fluori | Fluor |

10 | Ne | Neonas | Neon | Neon | Neon | Neon | Néon | Neón | Neon | Neon | Neon |

11 | Na | Natris | Nátrium | Sodju | Natrium | Sód | Sódio | Sodík | Natrij | Natrium | Natrium |

12 | Mg | Magnis | Magnézium | Manjesju | Magnesium | Magnez | Magnésio | Horčík | Magnezij | Magnesium | Magnesium |

13 | Al | Aliuminis | Alumínium | Aluminju | Aluminium | Glin | Alumínio | Hliník | Aluminij | Alumiini | Aluminium |

14 | Si | Silicis | Szilicium | Silikon | Silicium | Krzem | Silício | Kremík | Silicij | Pii | Kisel |

15 | P | Fosforas | Foszfor | Fosfru | Fosfor | Fosfor | Fósforo | Fosfor | Fosfor | Fosfori | Fosfor |

16 | S | Siera | Kén | Kubrit | Zwavel | Siarka | Enxofre | Síra | Žveplo | Rikki | Svavel |

17 | Cl | Chloras | Klór | Kloru | Chloor | Chlor | Cloro | Chlór | Klor | Kloori | Klor |

18 | Ar | Argonas | Argon | Argon | Argon | Argon | Árgon | Argón | Argon | Argon | Argon |

19 | K | Kalis | Kálium | Potassju | Kalium | Potas | Potássio | Draslík | Kalij | Kalium | Kalium |

20 | Ca | Kalcis | Kalcium | Kalċju | Calcium | Wapń | Cálcio | Vápnik | Kalcij | Kalsium | Kalcium |

21 | Sc | Skandis | Szkandium | Skandju | Scandium | Skand | Escândio | Skandium | Skandij | Skandium | Skandium |

22 | Ti | Titanas | Titán | Titanju | Titaan | Tytan | Titânio | Titán | Titan | Titaani | Titan |

23 | V | Vanadis | Vanádium | Vanadju | Vanadium | Wanad | Vanádio | Vanád | Vanadij | Vanadiini | Vanadin |

24 | Cr | Chromas | Króm | Kromju | Chroom | Chrom | Crómio | Chróm | Krom | Kromi | Krom |

25 | Mn | Manganas | Mangán | Manganiż | Mangaan | Mangan | Manganês | Mangán | Mangan | Mangaani | Mangan |

26 | Fe | Geležis | Vas | Ħadid | Ijzer | Żelazo | Ferro | Železo | Železo | Rauta | Järn |

27 | Co | Kobaltas | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Cobalto | Kobalt | Kobalt | Koboltti | Kobolt |

28 | Ni | Nikelis | Nikkel | Nikil | Nikkel | Nikiel | Níquel | Nikel | Nikelj | Nikkeli | Nickel |

29 | Cu | Varis | Réz | Ram | Koper | Miedź | Cobre | Meď | Baker | Kupari | Koppar |

30 | Zn | Cinkas | Cink | Żingu | Zìnk | Cynk | Zinco | Zinok | Cink | Sinkki | Zink |

31 | Ga | Galis | Gallium | Gallju | Gallium | Gal | Gálio | Gálium | Galij | Gallium | Gallium |

32 | Ge | Germanis | Germánium | Ġermanju | Germanium | German | Germânio | Germánium | Germanij | Germanium | Germanium |

33 | As | Arsenas | Arzén | Arseniku | Arseen | Arsen | Arsénio | Arzén | Arzen | Arseeni | Arsenik |

34 | Se | Selenas | Szelén | Selenju | Selenium | Selen | Selénio | Selén | Selen | Seleeni | Selen |

35 | Br | Bromas | Bróm | Bromu | Broom | Brom | Bromo | Bróm | Brom | Bromi | Brom |

36 | Kr | Kriptonas | Kripton | Kripton | Krypton | Krypton | Krípton | Kryptón | Kripton | Krypton | Krypton |

37 | Rb | Rubidis | Rubídium | Rubidju | Rubidium | Rubid | Rubídio | Rubídium | Rubidij | Rubidium | Rubidium |

38 | Sr | Stroncis | Stroncium | Stronzju | Strontium | Stront | Estrôncio | Stroncium | Stroncij | Strontium | Strontium |

39 | Y | Itris | Ittrium | Ittriju | Yttrium | Itr | Ítrio | Ytrium | Itrij | Yttrium | Yttrium |

40 | Zr | Cirkonis | Cirkónium | Żirkonju | Zirkonium | Cyrkon | Zircónio | Zirkónium | Cirkonij | Zirkonium | Zirkonium |

41 | Nb | Niobis | Nióbium | Nijobju | Niobium | Niob | Nióbio | Niób | Niobij | Niobium | Niob |

42 | Mo | Molibdenas | Molibdén | Molibdenu | Molybdeen | Molibden | Molibdénio | Molybdén | Molibden | Molybdeeni | Molybden |

43 | Tc | Technecis | Technécium | Teknezju | Technetium | Technet | Tecnécio | Technécium | Tehnecij | Teknetium | Teknetium |

44 | Ru | Rutenis | Ruténium | Rutenju | Ruthernium | Ruten | Ruténio | Ruténium | Rutenij | Rutenium | Rutenium |

45 | Rh | Rodis | Ródium | Rodju | Rodium | Rod | Ródio | Ródium | Rodij | Rodium | Rodium |

46 | Pd | Paladis | Palládium | Palladju | Palladium | Pallad | Paládio | Paládium | Paladij | Palladium | Palladium |

47 | Ag | Sidabras | Ezüst | Fidda | Zilver | Srebro | Prata | Striebro | Srebro | Hopea | Silver |

48 | Cd | Kadmis | Kadmium | Kadmju | Cadmium | Kadm | Cádmio | Kadmium | Kadmij | Kadmium | Kadmium |

49 | In | Indis | Indium | Indju | Indium | Ind | Índio | Indium | Indij | Indium | Indium |

50 | Sn | Alavas | Ón | Landa | Tin | Cyna | Estanho | Cín | Kositer | Tina | Tenn |

51 | Sb | Stibis | Antimon | Antimonju | Antimoon | Antymon | Antimónio | Antimón | Antimon | Antimoni | Antimon |

52 | Te | Telūras | Tellúr | Tellurju | Telluur | Tellur | Telúrio | Telúr | Telur | Telluuri | Tellur |

53 | I | Jodas | Jód | Jodju | Jood | Jod | Iodo | Jód | Jod | Jodi | Jod |

54 | Xe | Ksenonas | Xenon | Kseno | Xenon | Ksenon | Xénon | Xenón | Ksenon | Ksenon | Xenon |

55 | Cs | Cezis | Cézium | Ċesju | Cesium | Cez | Césio | Césium | Cezij | Cesium | Cesium |

56 | Ba | Baris | Bárium | Barju | Barium | Bar | Bário | Bárium | Barij | Barium | Barium |

57 | La | Lantanas | Lantán | Lantanu | Lanthaan | Lantan | Lantânio | Lantán | Lantan | Lantaani | Lantan |

58 | Ce | Ceris | Cérium | Ċerju | Cerium | Cer | Cério | Cér | Cerij | Cerium | Cerium |

59 | Pr | Prazeodimis | Prazeodímium | Prasedimju | Praseodymium | Prazeodym | Praseodímio | Prazeodým | Prazeodim | Praseodyymi | Praseodym |

60 | Nd | Neodimis | Neodímium | Neodimju | Neodymium | Neodym | Neodímio | Neodým | Neodim | Neodyymi | Neodym |

61 | Pm | Prometis | Prométium | Prometju | Promethium | Promet | Promécio | Prométium | Prometij | Prometium | Prometium |

62 | Sm | Samaris | Szamárium | Samarju | Samarium | Samar | Samário | Samárium | Samarij | Samarium | Samarium |

63 | Eu | Europis | Európium | Ewropju | Europium | Europ | Európio | Európium | Evropij | Europium | Europium |

64 | Gd | Gadolinis | Gadolínium | Gadolinju | Gadolinium | Gadolin | Gadolínio | Gadolínium | Gadolinij | Gadolinium | Gadolinium |

65 | Tb | Terbis | Terbium | Terbju | Terbium | Terb | Térbio | Terbium | Terbij | Terbium | Terbium |

66 | Dy | Disprozis | Diszprózium | Disprosju | Dysprosium | Dysproz | Disprósio | Dysprózium | Disprozij | Dysprosium | Dysprosium |

67 | Ho | Holmis | Holmium | Olmju | Holmium | Holm | Hólmio | Holmium | Holmij | Holmium | Holmium |

68 | Er | Erbis | Erbium | Erbju | Erbium | Erb | Érbio | Erbium | Erbij | Erbium | Erbium |

69 | Tm | Tulis | Túlium | Tulju | Thulium | Tul | Túlio | Túlium | Tulij | Tulium | Tulium |

70 | Yb | Iterbis | Itterbium | Itterbju | Ytterbium | Iterb | Itérbio | Yterbium | Iterbij | Ytterbium | Ytterbium |

71 | Lu | Liutecis | Lutécium | Lutezju | Lutetium | Lutet | Lutécio | Lutécium | Lutecij | Lutetium | Lutetium |

72 | Hf | Hafnis | Hafnium | Ħafnju | Hafnium | Hafn | Háfnio | Hafnium | Hafnij | Hafnium | Hafnium |

73 | Ta | Tantalas | Tantál | Tantalu | Tantaal | Tantal | Tântalo | Tantal | Tantal | Tantaali | Tantal |

74 | W | Volframas | Volfrám | Tungstenu | Wolfram | Wolfram | Tungsténio | Volfrám | Volfram | Volframi | Wolfram |

75 | Re | Renis | Rénium | Rênju | Renium | Ren | Rénio | Rénium | Renij | Renium | Rhenium |

76 | Os | Osmis | Ozmium | Osmju | Osmium | Osm | Ósmio | Osmium | Osmij | Osmium | Osmium |

77 | Ir | Iridis | Irídium | Iridju | Iridium | Iryd | Irídio | Irídium | Iridij | Iridium | Iridium |

78 | Pt | Platina | Platina | Platinu | Platinum | Platyna | Platina | Platina | Platina | Platina | Platina |

79 | Au | Auksas | Arany | Deheb | Goud | Złoto | Ouro | Zlato | Zlato | Kulta | Guld |

80 | Hg | Gyvsidabris | Higany | Merkurju | Kwik | Rtęć | Mercúrio | Ortuť | Živo srebro | Elohopea | Kvicksilver |

81 | Tl | Talis | Tallium | Tallju | Thallium | Tal | Tálio | Tálium | Talij | Tallium | Tallium |

82 | Pb | Švinas | Ólom | Ċomb | Lood | Ołów | Chumbo | Olovo | Svinec | Lyijy | Bly |

83 | Bi | Bismutas | Bizmut | Bismùt | Bismuth | Bizmut | Bismuto | Bizmut | Bizmut | Vismutti | Vismut |

84 | Po | Polonis | Polónium | Polonju | Polonium | Polon | Polónio | Polónium | Polonij | Polonium | Polonium |

85 | At | Astatinas | Asztácium | Astatina | Astaat | Astat | Astato | Astát | Astat | Astatiini | Astat |

86 | Rn | Radonas | Radon | Radon | Radon | Radon | Rádon | Radón | Radon | Radon | Radon |

87 | Fr | Francis | Francium | Franċju | Francium | Frans | Frâncio | Francium | Francij | Frankium | Francium |

88 | Ra | Radis | Rádium | Radju | Radium | Rad | Rádio | Rádium | Radij | Radium | Radium |

89 | Ac | Aktinis | Aktínium | Aktinju | Actinium | Aktyn | Actínio | Aktínium | Aktinij | Aktinium | Aktinium |

90 | Th | Toris | Tórium | Torju | Thorium | Tor | Tório | Tórium | Torij | Torium | Torium |

91 | Pa | Protaktinis | Protaktínium | Protaktinju | Protactinium | Protaktyn | Protactínio | Protaktínium | Protaktinij | Protaktinium | Protaktinium |

92 | U | Uranas | Urán | Uranju | Uranium | Uran | Urânio | Urán | Uran | Uraani | Uran |

93 | Np | Neptūnis | Neptúnium | Nettunju | Neptunium | Neptun | Neptúnio | Neptúnium | Neptunij | Neptunium | Neptunium |

94 | Pu | Plutonis | Plutónium | Plutonju | Plutonium | Pluton | Plutónio | Plutónium | Plutonij | Plutonium | Plutonium |

95 | Am | Americis | Amerícium | Ameriċju | Americium | Ameryk | Amerício | Amerícium | Americij | Amerikium | Americium |

96 | Cm | Kiuris | Kűrium | Kurju | Curium | Kiur | Cúrio | Curium | Kirij | Curium | Curium |

97 | Bk | Berklis | Berkélium | Berkelju | Berkelium | Berkel | Berquélio | Berkelium | Berkelij | Berkelium | Berkelium |

98 | Cf | Kalifornis | Kalifornium | Kalifornju | Californium | Kaliforn | Califórnio | Kalifornium | Kalifornij | Kalifornium | Californium |

99 | Es | Einšteinis | Einsteinium | Enstejnju | Einsteinium | Einstein | Einsteinio | Einsteinium | Ajnštajnij | Einsteinium | Einsteinium |

100 | Fm | Fermis | Fermium | Fermju | Fermium | Ferm | Férmio | Fermium | Fermij | Fermium | Fermium |

101 | Md | Mendelevis | Mendelévium | Mendelevju | Mendelevium | Mendelew | Mendelévio | Mendelevium | Mendelevij | Mendelevium | Mendelevium |

102 | No | Nobelis | Nobélium | Nobelju | Nobelium | Nobel | Nobélio | Nobelium | Nobelij | Nobelium | Nobelium |

103 | Lw | Lorensis | Laurencium | Lawrenċju | Laurentium | Lorens | Laurêncio | Laurencium | Lavrencij | Lawrensium | Lawrentium" |

(b) Tabela B v uvodu k Prilogi I se nadomesti z naslednjim:

"TABLA B — TABULKA B — TABEL B — TABELLE B — TABEL B — ΠΙΝΑΚΑΣ B — TABLE B — TABLEAU B — TABELLA B — B TABULA — B LENTELĖ — B. TÁBLÁZAT — TABELLA B — TABEL B — TABELA B — TABELA B — TABUĽKA B — TABELA B — TAULUKKO B — TABELL B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Speciální třídy organických látek

Særlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe

Spetsiaalne orgaaniliste ainete klassifikatsioon'

Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών

Special classification for organic substances

Classification particulière aux substances organiques

Classificazione speciale per le sostanze organiche

Organisko ķīmisko vielu grupas

Speciali organinių medžiagų klasifikacija

Szerves anyagok speciális osztályozása

Klassifikazzjoni speċjali għal sustanzi organiċi

Speciale indeling voor de organische stoffen

Numery klas substancji organicznych

Classificação especial para as substâncias orgânicas

Prehľadná klasifikácia organických látok

Posebna razvrstitev organskih spojin v skupine

Erityisryhmät orgaanisille aineille

Särskild indelning av organiska ämnen

601 | Hidrocarburos Uhlovodíky Carbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwasserstoffe Süsivesinikud Υδρογονάνθρακες Hydrocarbons Hydrocarbures Idrocarburi Ogļūdeņraži Angliavandeniliai Szénhidrogének Idrokarburi Koolwaterstoffen Węglowodory Hidrocarbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten |

602 | Hidrocarburos halogenados Halogenované uhlovodíky Halogensubstituerede carbonhydrider Halogen-Kohlenwasserstoffe Halogeenitud süsivesinikud Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων Halogenated hydrocarbons Dérivés halogénés des hydrocarbures Derivati idrocarburi alogenati Halogenētie ogļūdeņraži Halogeninti angliavandeniliai Halogénezett szénhidrogének Idrokarburi aloġenati Gehalogeneerde koolwaterstoffen Halogenowe pochodne węglowodorów Hidrocarbonetos halogenados Halogénované uhľovodíky Halogenirani ogljikovodiki Halogenoidut hiilivedyt Halogenerade kolväten |

603 | Alcoholes y derivados Alkoholy a jejich deriváty Alkoholer og deres derivater Alkohole und ihre Derivate Alkoholid ja nende derivaadid Αλκοόλες και παράγωγά τους Alcohols and their derivatives Alcools et dérivés Alcoli e derivati Spirti un to atvasinājumi Alkoholiai ir jų dariniai Alkoholok és származékaik Alkoħoliċi u derivati Alcoholen en derivaten Alkohole i ich pochodne Álcoois e derivados Alkoholy a ich deriváty Alkoholi in njihovi derivati Alkoholit ja niiden johdannaiset Alkoholer och deras derivat |

604 | Fenoles y derivados Fenoly a jejich deriváty Phenoler og deres derivater Phenole und ihre Derivate Fenoolid ja nende derivaadid Φαινόλες και παράγωγά τους Phenols and their derivatives Phénols et dérivés Fenoli e derivati Fenoli un to atvasinājumi Fenoliai ir jų dariniai Fenolok és származékaik Fenoli u derivati Fenolen en derivaten Fenole i ich pochodne Fenóis e derivados Fenoly a ich deriváty Fenoli in njihovi derivati Fenolit ja niiden johdannaiset Fenoler och deras derivat |

605 | Aldehídos y derivados Aldehydy a jejich deriváty Aldehyder og deres derivater Aldehyde und ihre Derivate Aldehüüdid ja nende derivaadid Αλδεΰδες και παράγωγά τους Aldehydes and their derivatives Aldéhydes et dérivés Aldeidi e derivati Aldehīdi un to atvasinājumi Aldehidai ir jų dariniai Aldehidek és származékaik Aldeidi u derivati Aldehyden en derivaten Aldehydy i ich pochodne Aldeidos e derivados Aldehydy a ich deriváty Aldehidi in njihovi derivati Aldehydit ja niiden johdannaiset Aldehyder och deras derivat |

606 | Cetonas y derivados Ketony a jejich deriváty Ketoner og deres derivater Ketone und ihre Derivate Ketoonid ja nende derivaadid Κετόνες και παράγωγά τους Ketones and their derivatives Cétones et dérivés Chetoni e derivati Ketoni un to atvasinājumi Ketonai ir jų dariniai Ketonok és származékaik Keton u derivati Ketonen en derivaten Ketony i ich pochodne Cetonas e derivados Ketóny a ich deriváty Ketoni in njihovi derivati Ketonit ja niiden johdannaiset Ketoner och deras derivat |

607 | Ácidos orgánicos y derivados Organické kyseliny a jejich deriváty Organiske syrer og deres derivater Organische Säuren und ihre Derivate Orgaanilised happed ja nende derivaadid Οργανικά οξέα και παράγωγά τους Organic acids and their derivatives Acides organiques et dérivés Acidi organici e derivati Organiskās skābes un to atvasinājumi Organinės rūgštys ir jų dariniai Szerves savak és származékaik Aċidi organiċi u derivati Organische zuren en derivaten Kwasy organiczne i ich pochodne Ácidos orgânicos e derivados Organické kyseliny a ich deriváty Organske kisline in njihovi derivati Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset Organiska syror och deras derivat |

608 | Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Νιτρίλια Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsavienojumi un to atvasinājumi Nitrilai Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler |

609 | Derivados nitrados Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Νιτροενώσεις Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivati Nitrosavienojumi Nitrojunginiai Nitrovegyületek Komposti tan-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivados nitrados Nitrozlúčeniny Nitro spojine Nitroyhdisteet Kväveföreningar |

610 | Derivados cloronitrados Chlorované nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid Χλωρονιτροενώσεις Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivati Hlornitrosavienojumi Chlornitrojunginiai Klór-nitrovegyületek Komposti tal-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivados cloronitrados Chlórované nitrozlúčeniny Kloro-nitro spojine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningar |

611 | Derivados azoicos y azoxi Azoxysloučeniny a azosloučeniny Azoxy- og azoforbindelser Azoxy- und Azoverbindungen Asoksü- ja asoühendid Άζωξυ- και άζω-ενώσεις Azoxy- and azo compounds Dérivés azoxy et azoïques Azossi- e azoderivati Azoksisavienojumi un azosavienojumi Azoksijunginiai ir azojunginiai Azoxi és azo-vegyületek Komposti ta' l-azossi u ta' l-azo Azoxy- en azoverbindingen Azoksy- i azozwiązki Derivados azoxi e azóicos Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny Azoksi- in azo spojine Atsoksi- ja atsoyhdisteet Azoxi- och azoföreningar |

612 | Derivados aminados Aminosloučeniny Aminer Aminoverbindungen Amiinühendid Αμινοενώσεις Amine compounds Dérivés aminés Aminoderivati Aminosavienojumi Aminojunginiai Amin vegyületek Komposti ta' l-amino Aminoverbindingen Aminozwiązki Derivados aminados Aminozlúčeniny Amino- spojine Amiiniyhdisteet Aminer |

613 | Bases heterocíclicas y derivados Heterocyklické báze a jejich deriváty Heterocykliske baser og deres derivater Heterocyclische Basen und ihre Derivate Heterotsüklilised alused ja nende derivaadid Ετεροκυκλικές βάσεις και παράγωγά τους Heterocyclic bases and their derivatives Bases hétérocycliques et dérivés Basi eterocicliche e derivati Heterocikliskie savienojumi un to atvasinājumi Heterociklinės bazės ir jų dariniai Heterociklusos bázisok és származékaik Bażijiet eteroċikliċi u derivati Heterocyclische basen en hun derivaten Zasady heterocykliczne i ich pochodne Bases heterocíclicas e derivados Heterocyklické bázy a ich deriváty Heterociklične baze in njihovi derivati Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset Heterocykliska baser och deras derivat |

614 | Glucósidos y alcaloides Glykosidy a alkaloidy Glycosider og alkaloider Glycoside und Alkaloide Glükosiidid ja alkaloidid Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή Glycosides and alkaloids Glucosides et alcaloïdes Glucosidi e alcaloidi Glikozīdi un alkaloīdi Glikozidai ir alkaloidai Glikozidok és alkaloidok Glukosidi u alkalojdi Glycosiden en alkaloïden Glikozydy i alkaloidy Glicósidos e alcalóides Glykozidy a alkaloidy Glikozidi in alkaloidi Glykosidit ja alkaloidit Glykosider och alkaloider |

615 | Cianatos e isocianatos Kyanáty a isokyanáty Cyanater og isocyanater Cyanate und Isocyanate Tsüanaadid ja isotsüanaadid Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις Cyanates and isocyanates Cyanates et isocyanates Cianati e isocianati Cianāti un izocianāti Cianatai ir izocianatai Cianátok és izocianátok Ċjanati u isoċjanati Cyanaten en isocyanaten Cyjaniany i izocyjaniany Cianatos e isocianatos Kyanáty a izokyanáty Cianati in izocianati Syanaatit ja isosyanaatit Cyanater och isocyanater |

616 | Amidas y derivados Amidy a jejich deriváty Amider og deres derivater Amide und ihre Derivate Amiidid ja nende derivaadid Αμίδια και παράγωγά τους Amides and their derivatives Amides et dérivés Ammidi e derivati Amīdi un to atvasinājumi Amidai ir jų dariniai Amidok és származékaik Amidi u derivati Amiden en derivaten Amidy i ich pochodne Amidas e derivados Amidy a ich deriváty Amidi in njihovi derivati Amidit ja niiden johdannaiset Amider och deras derivat |

617 | Peróxidos orgánicos Organické peroxidy Organiske peroxider Organische Peroxide Orgaanilised peroksiidid Οργανικά υπεροξείδια Organic peroxides Peroxydes organiques Perossidi organici Organiskie peroksīdi Organiniai peroksidai Szerves peroxidok Perossidi organiċi Organische peroxiden Nadtlenki organiczne Peróxidos orgânicos Organické peroxidy Organski peroksidi Orgaaniset peroksidit Organiska peroxider |

647 | Enzimas Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid Ένζυμα Enzymes Enzymes Enzimi Enzīmi Enzimai Enzimek Enzīmi Enzymen Enzymy Enzimas Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer |

648 | Sustancias complejas derivadas del carbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivater Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από άνθρακα Complex substances derived from coal Substances complexes dérivées du charbon Sostanze complesse derivate dal carbone Kompleksa sastāva akmeņogļu pārstrādes produkti Iš akmens anglių pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex kőszénszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-faħam Complexe steenkoolderivaten Złożone związki wytworzone z węgla kamiennego Substâncias complexas derivadas do carvão Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga Monimutkaiset hiilijohdannaiset Komplexa kolderivat |

649 | Sustancias complejas derivadas del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivater Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe Petrooleumist saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο Complex substances derived from petroleum Substances complexes dérivées du pétrole Sostanze complesse derivate dal petrolio Kompleksa sastāva naftas pārstrādes produkti Iš naftos pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex olajszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju Complexe aardoliederivaten Złożone związki wytworzone z ropy naftowej Substâncias complexas derivadas do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nafte Monimutkaiset öljyjohdannaiset Komplexa oljederivat |

650 | Sustancias diversas Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segaained Διάφορες ουσίες Miscellaneous substances Substances diverses Sostanze diverse Dažādas vielas Įvairios medžiagos Különböző anyagok Sustanzi mixxellanji Diversen Różne substancje Substâncias diversas Rôzne chemické látky Ostale snovi Muut aineet Diverse ämnen" |

(c) Priloga II se nadomesti z naslednjim:

"ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

ANEXO II

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA II

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX II

Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations

ANNEXE II

Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi

II PRIEDAS

Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos

II. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

ANNESS II

Simboli u indikazzjonijiet ta' periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ZALĄCZNIK II

Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie

ANEXO II

Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA II

Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky

PRILOGA II

Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

LIITE II

varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille

BILAGA II

Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka: Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu.

Bemærkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu: tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση: Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme: Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba: Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés: Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota: L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga: litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Poznámka: Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.

Opomba: črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

Huomautus: Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning: Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

+++++ TIFF +++++

E

ES : Explosivo

CS : Výbušný

DA : Eksplosiv

DE : Explosionsgefährlich

ET : Plahvatusohtlik

EL : Εκρηκτικό

EN : Explosive

FR : Explosif

IT : Esplosivo

LV : Sprādzienbīstams

LT : Sprogstamoji

HU : Robbanásveszélyes

MT : Splussiv

NL : Ontplofbaar

PL : Produkt wybuchowy

PT : Explosivo

SK : Výbušný

SL : Eksplozivno

FI : Räjähtävä

SV : Explosivt

+++++ TIFF +++++

O

ES : Comburente

CS : Oxidující

DA : Brandnærende

DE : Brandfördernd

ET : Oksüdeeriv

EL : Οξειδωτικό

EN : Oxidizing

FR : Comburant

IT : Comburente

LV : Spēcīgs oksidētājs

LT : Oksiduojanti

HU : Égést tápláló, oxidáló

MT : Iqabbad

NL : Oxyderend

PL : Produkt utleniający

PT : Comburente

SK : Oxidujúci

SL : Oksidativno

FI : Hapettava

SV : Oxiderande

+++++ TIFF +++++

F

ES : Fácilmente inflamable

CS : Vysoce hořlavý

DA : Meget brandfarlig

DE : Leichtentzündlich

ET : Väga tuleohtlik

EL : Πολύ εύφλεκτο

EN : Highly flammable

FR : Facilement inflammable

IT : Facilmente infiammabile

LV : Viegli uzliesmojošs

LT : Labai degi

HU : Tűzveszélyes

MT : Jaqbad malajr

NL : Licht ontvlambaar

PL : Produkt wysoce łatwopalny

PT : Facilmente inflamável

SK : Veľmi horľavý

SL : Lahko vnetljivo

FI : Helposti syttyvä

SV : Mycket brandfarligt

+++++ TIFF +++++

F+

ES : Extremadamente inflamable

CS : Extrémně hořlavý

DA : Yderst brandfarlig

DE : Hochentzündlich

ET : Eriti tuleohtlik

EL : Εξαιρετικά εύφλεκτο

EN : Extremely flammable

FR : Extrêmement inflammable

IT : Estremamente infiammabile

LV : Īpaši viegli uzliesmojošs

LT : Ypač degi

HU : Fokozottan tűzveszélyes

MT : Jaqbad malajr ħafna

NL : Zeer licht ontvlambaar

PL : Produkt skrajnie łatwopalny

PT : Extremamente inflamável

SK : Mimoriadne horľavý

SL : Zelo lahko vnetljivo

FI : Erittäin helposti syttyvä

SV : Extremt brandfarligt

+++++ TIFF +++++

T

ES : Tóxico

CS : Toxický

DA : Giftig

DE : Giftig

ET : Mürgine

EL : Τοξικό

EN : Toxic

FR : Toxique

IT : Tossico

LV : Toksisks

LT : Toksiška

HU : Mérgező

MT : Tossiku

NL : Vergiftig

PL : Produkt toksyczny

PT : Tóxico

SK : Jedovatý

SL : Strupeno

FI : Myrkyllinen

SV : Giftig

+++++ TIFF +++++

T+

ES : Muy tóxico

CS : Vysoce toxický

DA : Meget giftig

DE : Sehr giftig

ET : Väga mürgine

EL : Πολύ τοξικό

EN : Very toxic

FR : Très toxique

IT : Molto tossico

LV : Ļoti toksisks

LT : Labai toksiška

HU : Nagyon mérgező

MT : Tossiku ħafna

NL : Zeer vergiftig

PL : Produkt bardzo toksyczny

PT : Muito tóxico

SK : Veľmi jedovatý

SL : Zelo strupeno

FI : Erittäin myrkyllinen

SV : Mycket giftig

+++++ TIFF +++++

C

ES : Corrosivo

CS : Žíravý

DA : Ætsende

DE : Ätzend

ET : Sööbiv

EL : Διαβρωτικό

EN : Corrosive

FR : Corrosif

IT : Corrosivo

LV : Kodīgs

LT : Ardanti (ėsdinanti)

HU : Maró

MT : Korrużiv

NL : Bijtend

PL : Produkt żrący

PT : Corrosivo

SK : Žieravý

SL : Jedko

FI : Syövyttävä

SV : Frätande

+++++ TIFF +++++

Xn

ES : Nocivo

CS : Zdraví škodlivý

DA : Sundhedsskadelig

DE : Gesundheitsschädlich

ET : Kahjulik

EL : Επιβλαβές

EN : Harmful

FR : Nocif

IT : Nocivo

LV : Kaitīgs

LT : Kenksminga

HU : Ártalmas

MT : Jagħmel il-ħsara

NL : Schadelijk

PL : Produkt szkodliwy

PT : Nocivo

SK : Škodlivý

SL : Zdravju škodljivo

FI : Haitallinen

SV : Hälsoskadlig

+++++ TIFF +++++

Xi

ES : Irritante

CS : Dráždivý

DA : Lokalirriterende

DE : Reizend

ET : Ärritav

EL : Ερεθιστικό

EN : Irritant

FR : Irritant

IT : Irritante

LV : Kairinošs

LT : Dirginanti

HU : Irritatív

MT : Irritanti

NL : Irriterend

PL : Produkt drażniący

PT : Irritante

SK : Dráždivý

SL : Dražilno

FI : Ärsyttävä

SV : Irriterande

+++++ TIFF +++++

N

ES : Peligroso para el medio ambiente

CS : Nebezpečný pro životní prostředí

DA : Miljøfarlig

DE : Umweltgefährlich

ET : Keskkonnaohtlik

EL : Επικίνδυνο για το περιβάλλον

EN : Dangerous for the environment

FR : Dangereux pour l'environnement

IT : Pericoloso per l'ambiente

LV : Bīstams videi

LT : Aplinkai pavojinga

HU : Környezetre veszélyes

MT : Perikoluż għall-ambjent

NL : Milieugevaarlijk

PL : Produkt niebezpieczny dla środowiska

PT : Perigoso para o ambiente

SK : Nebezpečný pre životné prostredie

SL : Okolju nevarno

FI : Ympäristölle vaarallinen

SV : Miljöfarlig"

(d) Priloga III se nadomesti z naslednjim:

"ANEXO III - PŘÍLOHA III - BILAG III - ANHANG III - III LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - III PIELIKUMS - III PRIEDAS - III. MELLÉKLET - ANNESS III - BIJLAGE III - ZAŁĄCZNIK III - ANEXO III - PRÍLOHA III - PRILOGA III - LIITE III - BILAGA III

ANEXO III

Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky

BILAG III

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater

ANHANG III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen

III LISA

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX III

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

III PRIEDAS

Pavojingoms medžiagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

ANNESS III

In-natura ta' riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK III

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny

ANEXO III

Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA III

Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku

PRILOGA III

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

BILAGA III

Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar

R1

ES :

Explosivo en estado seco.

CS :

Výbušný v suchém stavu.

DA :

Eksplosiv i tør tilstand.

DE :

In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik kuivana.

EL :

Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN :

Explosive when dry.

FR :

Explosif à l'état sec.

IT :

Esplosivo allo stato secco.

LV :

Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT :

Sausa gali sprogti.

HU :

Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jinxef.

NL :

In droge toestand ontplofbaar.

PL :

Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT :

Explosivo no estado seco.

SK :

V suchom stave výbušný.

SL :

Eksplozivno v suhem stanju.

FI :

Räjähtävää kuivana.

SV :

Explosivt i torrt tillstånd.

R2

ES :

Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL :

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

ES :

Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET :

Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT :

Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL :

Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

ES :

Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS :

Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.

DA :

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE :

Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET :

Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL :

Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN :

Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR :

Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

IT :

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV :

Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT :

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU :

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT :

Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL :

Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL :

Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT :

Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

SK :

Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.

SL :

Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI :

Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV :

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

ES :

Peligro de explosión encaso de calentamiento.

CS :

Zahřívání může způsobit výbuch.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE :

Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET :

Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL :

Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN :

Heating may cause an explosion.

FR :

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

IT :

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV :

Karsēšana var izraisīt eksploziju.

LT :

Kaitinama gali sprogti.

HU :

Hő hatására robbanhat.

MT :

Jista' jisplodi bis-sħana.

NL :

Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL :

Ogrzanie grozi wybuchem.

PT :

Perigo de explosão sob a acção do calor.

SK :

Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

SL :

Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

FI :

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV :

Explosivt vid uppvärmning.

R6

ES :

Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS :

Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

DA :

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE :

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET :

Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL :

Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN :

Explosive with or without contact with air.

FR :

Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

IT :

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV :

Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT :

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU :

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

NL :

Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL :

Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT :

Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

SK :

Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL :

Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI :

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV :

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

ES :

Puede provocar incendios.

CS :

Může způsobit požár.

DA :

Kan forårsage brand.

DE :

Kann Brand verursachen.

ET :

Võib põhjustada tulekahju.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

May cause fire.

FR :

Peut provoquer un incendie.

IT :

Può provocare un incendio.

LV :

Var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU :

Tüzet okozhat.

MT :

Jista' jqabbad nar.

NL :

Kan brand veroorzaken.

PL :

Może spowodować pożar.

PT :

Pode provocar incêndio.

SK :

Môže spôsobiť požiar.

SL :

Lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV :

Kan orsaka brand.

R8

ES :

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS :

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA :

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE :

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL :

Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

Contact with combustible material may cause fire.

FR :

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

IT :

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV :

Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT :

Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL :

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL :

Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT :

Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

SK :

Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

SL :

V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV :

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

ES :

Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS :

Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE :

Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.

EN :

Explosive when mixed with combustible material.

FR :

Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

IT :

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV :

Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL :

Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT :

Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

SK :

Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.

SL :

Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

FI :

Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

ES :

Inflamable.

CS :

Hořlavý.

DA :

Brandfarlig.

DE :

Entzündlich.

ET :

Tuleohtlik.

EL :

Εύφλεκτο.

EN :

Flammable.

FR :

Inflammable.

IT :

Infiammabile.

LV :

Uzliesmojošs.

LT :

Degi.

HU :

Kis mértékben tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar.

NL :

Ontvlambaar.

PL :

Produkt łatwopalny.

PT :

Inflamável.

SK :

Horľavý.

SL :

Vnetljivo.

FI :

Syttyvää.

SV :

Brandfarligt.

R11

ES :

Fácilmente inflamable.

CS :

Vysoce hořlavý.

DA :

Meget brandfarlig.

DE :

Leichtentzündlich.

ET :

Väga tuleohtlik.

EL :

Πολύ εύφλεκτο.

EN :

Highly flammable.

FR :

Facilement inflammable.

IT :

Facilmente infiammabile.

LV :

Viegli uzliesmojošs.

LT :

Labai degi.

HU :

Tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr.

NL :

Licht ontvlambaar.

PL :

Produkt wysoce łatwopalny.

PT :

Facilmente inflamável.

SK :

Veľmi horľavý.

SL :

Lahko vnetljivo.

FI :

Helposti syttyvää.

SV :

Mycket brandfarligt.

R12

ES :

Extremadamente inflamable.

CS :

Extrémně hořlavý.

DA :

Yderst brandfarlig.

DE :

Hochentzündlich.

ET :

Eriti tuleohtlik.

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN :

Extremely flammable.

FR :

Extrêmement inflammable.

IT :

Estremamente infiammabile.

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs.

LT :

Ypač degi.

HU :

Fokozottan tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL :

Zeer licht ontvlambaar.

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny.

PT :

Extremamente inflamável.

SK :

Mimoriadne horľavý.

SL :

Zelo lahko vnetljivo.

FI :

Erittäin helposti syttyvää.

SV :

Extremt brandfarligt.

R14

ES :

Reacciona violentamente con el agua.

CS :

Prudce reaguje s vodou.

DA :

Reagerer voldsomt med vand.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser.

ET :

Reageerib ägedalt veega.

EL :

Αντιδρά βίαια με νερό.

EN :

Reacts violently with water.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU :

Vízzel hevesen reagál.

MT :

Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL :

Reageert heftig met water.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą.

PT :

Reage violentamente em contacto com a água.

SK :

Prudko reaguje s vodou.

SL :

Burno reagira z vodo.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV :

Reagerar häftigt med vatten.

R15

ES :

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

SL :

V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI :

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

ES :

Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS :

Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE :

Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN :

Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR :

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

IT :

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV :

Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

HU :

Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL :

Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT :

Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

SK :

Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SL :

Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

FI :

Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

ES :

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS :

Samovznětlivý na vzduchu.

DA :

Selvantændelig i luft.

DE :

Selbstentzündlich an der Luft.

ET :

Isesüttiv õhu käes.

EL :

Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN :

Spontaneously flammable in air.

FR :

Spontanément inflammable à l'air.

IT :

Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV :

Spontāni uzliesmo gaisā.

LT :

Savaime užsideganti ore.

HU :

Levegőn öngyulladó.

MT :

Jaqbad waħdu fl-arja.

NL :

Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL :

Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT :

Espontaneamente inflamável ao ar.

SK :

Vznietivý na vzduchu.

SL :

Samovnetljivo na zraku.

FI :

Itsestään syttyvää ilmassa.

SV :

Självantänder i luft.

R18

ES :

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS :

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

DA :

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE :

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET :

Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL :

Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN :

In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR :

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

IT :

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV :

Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT :

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.

HU :

A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT :

Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL :

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL :

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT :

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

SK :

Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

SL :

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI :

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV :

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

ES :

Puede formar peróxidos explosivos.

CS :

Může vytvářet výbušné peroxidy.

DA :

Kan danne eksplosive peroxider.

DE :

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET :

Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL :

Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN :

May form explosive peroxides.

FR :

Peut former des peroxydes explosifs.

IT :

Può formare perossidi esplosivi.

LV :

Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT :

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU :

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT :

Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL :

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL :

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT :

Pode formar peróxidos explosivos.

SK :

Môže vytvárať výbušné peroxidy.

SL :

Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI :

Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV :

Kan bilda explosiva peroxider.

R20

ES :

Nocivo por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování.

DA :

Farlig ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET :

Kahjulik sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful by inhalation.

FR :

Nocif par inhalation.

IT :

Nocivo per inalazione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot.

LT :

Kenksminga įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL :

Schadelijk bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT :

Nocivo por inalação.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV :

Farligt vid inandning.

R21

ES :

Nocivo en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

DA :

Farlig ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful in contact with skin.

FR :

Nocif par contact avec la peau.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid hudkontakt.

R22

ES :

Nocivo por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při požití.

DA :

Farlig ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful if swallowed.

FR :

Nocif en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo per ingestione.

LV :

Kaitīgs norijot.

LT :

Kenksminga prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL :

Schadelijk bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu.

PT :

Nocivo por ingestão.

SK :

Škodlivý po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista nieltynä.

SV :

Farligt vid förtäring.

R23

ES :

Tóxico por inhalación.

CS :

Toxický při vdechování.

DA :

Giftig ved indånding.

DE :

Giftig beim Einatmen.

ET :

Mürgine sissehingamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic by inhalation.

FR :

Toxique par inhalation.

IT :

Tossico per inalazione.

LV :

Toksisks ieelpojot.

LT :

Toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Tóxico por inalação.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Strupeno pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Giftigt vid inandning.

R24

ES :

Tóxico en contacto con la piel.

CS :

Toxický při styku s kůží.

DA :

Giftig ved hudkontakt.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic in contact with skin.

FR :

Toxique par contact avec la peau.

IT :

Tossico a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid hudkontakt.

R25

ES :

Tóxico por ingestión.

CS :

Toxický při požití.

DA :

Giftig ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Verschlucken.

ET :

Mürgine allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic if swallowed.

FR :

Toxique en cas d'ingestion.

IT :

Tossico per ingestione.

LV :

Toksisks norijot.

LT :

Toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu.

PT :

Tóxico por ingestão.

SK :

Jedovatý po požití.

SL :

Strupeno pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä nieltynä.

SV :

Giftigt vid förtäring.

R26

ES :

Muy tóxico por inhalación.

CS :

Vysoce toxický při vdechování.

DA :

Meget giftig ved indånding.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic by inhalation.

FR :

Très toxique par inhalation.

IT :

Molto tossico per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Muito tóxico por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning.

R27

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic in contact with skin.

FR :

Très toxique par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

ES :

Muy tóxico por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při požití.

DA :

Meget giftig ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic if swallowed.

FR :

Très toxique en cas d'ingestion.

IT :

Molto tossico per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks norijot.

LT :

Labai toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý po požití.

SL :

Zelo strupeno pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid förtäring.

R29

ES :

En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL :

Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

ES :

Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS :

Při používání se může stát vysoce hořlavým.

DA :

Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE :

Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET :

Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL :

Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN :

Can become highly flammable in use.

FR :

Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

IT :

Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV :

Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.

LT :

Naudojama gali tapti labai degi.

HU :

A használat során tűzveszélyessé válik.

MT :

Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL :

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL :

Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT :

Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

SK :

Pri použití sa môže stať veľmi horľavým.

SL :

Med uporabo utegne postati "lahko vnetljivo".

FI :

Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV :

Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

ES :

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

ES :

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS :

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates very toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI :

Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

ES :

Peligro de efectos acumulativos.

CS :

Nebezpečí kumulativních účinků.

DA :

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE :

Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET :

Kumulatiivse toime oht.

EL :

Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN :

Danger of cumulative effects.

FR :

Danger d'effets cumulatifs.

IT :

Pericolo di effetti cumulativi.

LV :

Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT :

Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU :

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT :

Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL :

Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL :

Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT :

Perigo de efeitos cumulativos.

SK :

Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

SL :

Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

FI :

Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV :

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

ES :

Provoca quemaduras.

CS :

Způsobuje poleptání.

DA :

Ætsningsfare.

DE :

Verursacht Verätzungen.

ET :

Põhjustab söövitust.

EL :

Προκαλεί εγκαύματα.

EN :

Causes burns.

FR :

Provoque des brûlures.

IT :

Provoca ustioni.

LV :

Rada apdegumus.

LT :

Nudegina.

HU :

Égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt brandwonden.

PL :

Powoduje oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras.

SK :

Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča opekline.

FI :

Syövyttävää.

SV :

Frätande.

R35

ES :

Provoca quemaduras graves.

CS :

Způsobuje těžké poleptání.

DA :

Alvorlig ætsningsfare.

DE :

Verursacht schwere Verätzungen.

ET :

Põhjustab tugevat söövitust.

EL :

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN :

Causes severe burns.

FR :

Provoque de graves brûlures.

IT :

Provoca gravi ustioni.

LV :

Rada smagus apdegumus.

LT :

Stipriai nudegina.

HU :

Súlyos égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL :

Powoduje poważne oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras graves.

SK :

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča hude opekline.

FI :

Voimakkaasti syövyttävää.

SV :

Starkt frätande.

R36

ES :

Irrita los ojos.

CS :

Dráždí oči.

DA :

Irriterer øjnene.

DE :

Reizt die Augen.

ET :

Ärritab silmi.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια.

EN :

Irritating to eyes.

FR :

Irritant pour les yeux.

IT :

Irritante per gli occhi.

LV :

Kairina acis.

LT :

Dirgina akis.

HU :

Szemizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn.

NL :

Irriterend voor de ogen.

PL :

Działa drażniąco na oczy.

PT :

Irritante para os olhos.

SK :

Dráždi oči.

SL :

Draži oči.

FI :

Ärsyttää silmiä.

SV :

Irriterar ögonen.

R37

ES :

Irrita las vías respiratorias.

CS :

Dráždí dýchací orgány.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to respiratory system.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires.

IT :

Irritante per le vie respiratorie.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus.

HU :

Izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT :

Irritante para as vias respiratórias.

SK :

Dráždi dýchacie cesty.

SL :

Draži dihala.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä.

SV :

Irriterar andningsorganen.

R38

ES :

Irrita la piel.

CS :

Dráždí kůži.

DA :

Irriterer huden.

DE :

Reizt die Haut.

ET :

Ärritab nahka.

EL :

Ερεθίζει το δέρμα.

EN :

Irritating to skin.

FR :

Irritant pour la peau.

IT :

Irritante per la pelle.

LV :

Kairina ādu.

LT :

Dirgina odą.

HU :

Bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de huid.

PL :

Działa drażniąco na skórę.

PT :

Irritante para a pele.

SK :

Dráždi pokožku.

SL :

Draži kožo.

FI :

Ärsyttää ihoa.

SV :

Irriterar huden.

R39

ES :

Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS :

Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

DA :

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE :

Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET :

Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL :

Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN :

Danger of very serious irreversible effects.

FR :

Danger d'effets irréversibles très graves.

IT :

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV :

Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT :

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL :

Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL :

Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

SK :

Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov.

SL :

Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI :

Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

ES :

Posibles efectos cancerígenos.

CS :

Podezření na karcinogenní účinky.

DA :

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE :

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET :

Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL :

Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN :

Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR :

Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

IT :

Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV :

Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT :

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

HU :

A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT :

Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta' effetti kanċeroġeni.

NL :

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT :

Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK :

Možnosť karcinogénneho účinku.

SL :

Možen rakotvoren učinek.

FI :

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Misstänks kunna ge cancer.

R41

ES :

Riesgo de lesiones oculares graves.

CS :

Nebezpečí vážného poškození očí.

DA :

Risiko for alvorlig øjenskade.

DE :

Gefahr ernster Augenschäden.

ET :

Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN :

Risk of serious damage to eyes.

FR :

Risque de lésions oculaires graves.

IT :

Rischio di gravi lesioni oculari.

LV :

Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT :

Gali smarkiai pažeisti akis.

HU :

Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT :

Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL :

Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL :

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT :

Risco de lesões oculares graves.

SK :

Riziko vážneho poškodenia očí.

SL :

Nevarnost hudih poškodb oči.

FI :

Vakavan silmävaurion vaara.

SV :

Risk för allvarliga ögonskador.

R42

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN :

May cause sensitization by inhalation.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU :

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL :

Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning.

R43

ES :

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET :

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

SL :

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

ES :

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS :

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE :

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET :

Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN :

Risk of explosion if heated under confinement.

FR :

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

IT :

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV :

Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT :

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

HU :

Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL :

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL :

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT :

Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

SK :

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL :

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI :

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV :

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

ES :

Puede causar cáncer.

CS :

Může vyvolat rakovinu.

DA :

Kan fremkalde kræft.

DE :

Kann Krebs erzeugen.

ET :

Võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN :

May cause cancer.

FR :

Peut provoquer le cancer.

IT :

Può provocare il cancro.

LV :

Kancerogēna viela.

LT :

Gali sukelti vėžį.

HU :

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jġib il-kanċer.

NL :

Kan kanker veroorzaken.

PL :

Może powodować raka.

PT :

Pode causar cancro.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu.

SL :

Lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Kan ge cancer.

R46

ES :

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS :

Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

DA :

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE :

Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET :

Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN :

May cause heritable genetic damage.

FR :

Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

IT :

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV :

Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT :

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU :

Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL :

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL :

Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT :

Pode causar alterações genéticas hereditárias.

SK :

Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie.

SL :

Lahko povzroči dedne genetske okvare.

FI :

Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV :

Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

ES :

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS :

Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.

DA :

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE :

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET :

Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN :

Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR :

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

IT :

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV :

Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.

LT :

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL :

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL :

Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

SK :

Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL :

Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

FI :

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV :

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

ES :

Puede causar cáncer por inhalación.

CS :

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

DA :

Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE :

Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN :

May cause cancer by inhalation.

FR :

Peut provoquer le cancer par inhalation.

IT :

Può provocare il cancro per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT :

Gali sukelti vėžį įkvėpus.

HU :

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL :

Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar cancro por inalação.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.

SL :

Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV :

Kan ge cancer vid inandning.

R50

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Very toxic to aquatic organisms.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT :

Labai toksiška vandens organizmams.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Toxický pro vodní organismy.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Giftig für Wasserorganismen.

ET :

Mürgine veeorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Toxic to aquatic organisms.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Toksisks ūdens organismiem.

LT :

Toksiška vandens organizmams.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Strupeno za vodne organizme.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen.

ET :

Kahjulik veeorganismidele.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Harmful to aquatic organisms.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici.

LV :

Kaitīgs ūdens organismiem.

LT :

Kenksminga vandens organizmams.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT :

Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy.

SL :

Škodljivo za vodne organizme.

FI :

Haitallista vesieliöille.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL :

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

ES :

Tóxico para la flora.

CS :

Toxický pro rostliny.

DA :

Giftig for planter.

DE :

Giftig für Pflanzen.

ET :

Mürgine taimedele.

EL :

Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN :

Toxic to flora.

FR :

Toxique pour la flore.

IT :

Tossico per la flora.

LV :

Toksisks augiem.

LT :

Toksiška augmenijai.

HU :

Mérgező a növényekre.

MT :

Tossiku għall-flora.

NL :

Vergiftig voor planten.

PL :

Działa toksycznie na rośliny.

PT :

Tóxico para a flora.

SK :

Jedovatý pre flóru.

SL :

Strupeno za rastline.

FI :

Myrkyllistä kasveille.

SV :

Giftigt för växter.

R55

ES :

Tóxico para la fauna.

CS :

Toxický pro živočichy.

DA :

Giftig for dyr.

DE :

Giftig für Tiere.

ET :

Mürgine loomadele.

EL :

Τοξικό για την πανίδα.

EN :

Toxic to fauna.

FR :

Toxique pour la faune.

IT :

Tossico per la fauna.

LV :

Toksisks dzīvniekiem.

LT :

Toksiška gyvūnijai.

HU :

Mérgező az állatokra.

MT :

Tossiku għall-fawna.

NL :

Vergiftig voor dieren.

PL :

Działa toksycznie na zwierzęta.

PT :

Tóxico para a fauna.

SK :

Jedovatý pre faunu.

SL :

Strupeno za živali.

FI :

Myrkyllistä eläimille.

SV :

Giftigt för djur.

R56

ES :

Tóxico para los organismos del suelo.

CS :

Toxický pro půdní organismy.

DA :

Giftig for organismer i jordbunden.

DE :

Giftig für Bodenorganismen.

ET :

Mürgine mullaorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN :

Toxic to soil organisms.

FR :

Toxique pour les organismes du sol.

IT :

Tossico per gli organismi del terreno.

LV :

Toksisks augsnes organismiem.

LT :

Toksiška dirvožemio organizmams.

HU :

Mérgező a talaj szervezeteire.

MT :

Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL :

Vergiftig voor bodemorganismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy glebowe.

T :

Tóxico para os organismos do solo.

SK :

Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL :

Strupeno za organizme v zemlji.

FI :

Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV :

Giftigt för marklevande organismer.

R57

ES :

Tóxico para las abejas.

CS :

Toxický pro včely.

DA :

Giftig for bier.

DE :

Giftig für Bienen.

ET :

Mürgine mesilastele.

EL :

Τοξικό για τις μέλισσες.

EN :

Toxic to bees.

FR :

Toxique pour les abeilles.

IT :

Tossico per le api.

LV :

Toksisks bitēm.

LT :

Toksiška bitėms.

HU :

Mérgező a méhekre.

MT :

Tossiku għan-naħal.

NL :

Vergiftig voor bijen.

PL :

Działa toksycznie na pszczoły.

PT :

Tóxico para as abelhas.

SK :

Jedovatý pre včely.

SL :

Strupeno za čebele.

FI :

Myrkyllistä mehiläisille.

SV :

Giftigt för bin.

R58

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE :

Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV :

Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU :

A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL :

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

SK :

Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

ES :

Peligroso para la capa de ozono.

CS :

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

DA :

Farlig for ozonlaget.

DE :

Gefährlich für die Ozonschicht.

ET :

Ohtlik osoonikihile.

EL :

Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EN :

Dangerous for the ozone layer.

FR :

Dangereux pour la couche d'ozone.

IT :

Pericoloso per lo strato di ozono.

LV :

Bīstams ozona slānim.

LT :

Pavojinga ozono sluoksniui.

HU :

Veszélyes az ózonrétegre.

MT :

Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL :

Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL :

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT :

Perigoso para a camada de ozono.

SK :

Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SL :

Nevarno za ozonski plašč.

FI :

Vaarallista otsonikerrokselle.

SV :

Farligt för ozonskiktet.

R60

ES :

Puede perjudicar la fertilidad.

CS :

Může poškodit reprodukční schopnost.

DA :

Kan skade forplantningsevnen.

DE :

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võib kahjustada sigivust.

EL :

Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN :

May impair fertility.

FR :

Peut altérer la fertilité.

IT :

Può ridurre la fertilità.

LV :

Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT :

Kenkia vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT :

Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL :

Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL :

Może upośledzać płodność.

PT :

Pode comprometer a fertilidade.

SK :

Môže poškodiť plodnosť.

SL :

Lahko škoduje plodnosti.

FI :

Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

ES :

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Může poškodit plod v těle matky.

DA :

Kan skade barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET :

Võib kahjustada loodet.

EL :

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

May cause harm to the unborn child.

FR :

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV :

Var kaitēt augļa attīstībai.

LT :

Kenkia negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT :

Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Kan het ongeboren kind schaden.

PL :

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT :

Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL :

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI :

Vaarallista sikiölle.

SV :

Kan ge fosterskador.

R62

ES :

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS :

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

DA :

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE :

Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN :

Possible risk of impaired fertility.

FR :

Risque possible d'altération de la fertilité.

IT :

Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV :

Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT :

Gali pakenkti vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT :

Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL :

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL :

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT :

Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

SK :

Možné riziko poškodenia plodnosti.

SL :

Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI :

Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

ES :

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

DA :

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET :

Võimalik loote kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

Possible risk of harm to the unborn child.

FR :

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV :

Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT :

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermeket károsíthatja.

MT :

Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL :

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT :

Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

SL :

Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

FI :

Voi olla vaarallista sikiölle.

SV :

Möjlig risk för fosterskador.

R64

ES :

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS :

Může poškodit kojené dítě.

DA :

Kan skade børn i ammeperioden.

DE :

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET :

Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL :

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN :

May cause harm to breastfed babies.

FR :

Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

IT :

Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV :

Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT :

Kenkia žindomam vaikui.

HU :

A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL :

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL :

Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT :

Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie dojčiat.

SL :

Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

FI :

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV :

Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

ES :

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS :

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

DA :

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET :

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL :

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN :

Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR :

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

LT :

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

HU :

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL :

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT :

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

SK :

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

SL :

Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

FI :

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV :

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

ES :

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS :

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

DA :

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE :

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET :

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL :

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN :

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR :

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IT :

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV :

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT :

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

HU :

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT :

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL :

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL :

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT :

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

SK :

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

SL :

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

FI :

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV :

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

ES :

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS :

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

DA :

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE :

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET :

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL :

Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN :

Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR :

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

IT :

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV :

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT :

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU :

A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT :

Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL :

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL :

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT :

Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

SK :

Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

SL :

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

FI :

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV :

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

ES :

Posibilidad de efectos irreversibles.

CS :

Možné nebezpečí nevratných účinků.

DA :

Mulighed for varig skade på helbred.

DE :

Irreversibler Schaden möglich.

ET :

Pöördumatute kahjustuste oht.

EL :

Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN :

Possible risk of irreversible effects.

FR :

Possibilité d'effets irréversibles.

IT :

Possibilità di effetti irreversibili.

LV :

Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT :

Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL :

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Possibilidade de efeitos irreversíveis.

SK :

Možné riziká ireverzibilných účinkov.

SL :

Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI :

Pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Combinación de frases-R.

Kombinace R-vět.

Kombination af R-sætninger.

Kombination der R-Sätze.

R ühendlaused.

Συνδυασμός των R-φράσεων.

Combination of R-phrases.

Combinaison des phrases R.

Combinazioni delle frasi R.

R frāžu kombinācija.

R frazių derinys.

Összetett R-mondatok.

Kombinazzjoni ta' Frażi R.

Combinatie van R-zinnen.

Łączone zwroty R.

Combinação das frases R.

Kombinácie R-viet.

Sestavljena stavki "R".

Yhdistetyt R-lausekkeet.

Sammansatta R-fraser.

R14/15

ES :

Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.

DA :

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL :

Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN :

Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

SK :

Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

SL :

Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV :

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

ES :

En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT :

Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

ES :

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

ES :

Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

DA :

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

ES :

Nocivo por inhalación, por ingestión y encontacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

ES :

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

ES :

Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

ES :

Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Toxický při vdechování a při požití.

DA :

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione e ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

ES :

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

ES :

Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

ES :

Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

ES :

Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

ES :

Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

ES :

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči a dýchací orgány.

DA :

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to eyes and respiratory system.

FR :

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

IT :

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV :

Kairina acis un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU :

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT :

Irritante para os olhos e vias respiratórias.

SK :

Dráždi oči a dýchacie cesty.

SL :

Draži oči in dihala.

FI :

Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV :

Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

ES :

Irrita los ojos y la piel.

CS :

Dráždí oči a kůži.

DA :

Irriterer øjnene og huden.

DE :

Reizt die Augen und die Haut.

ET :

Ärritab silmi ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes and skin.

FR :

Irritant pour les yeux et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi e la pelle.

LV :

Kairina acis un ādu.

LT :

Dirgina akis ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT :

Irritante para os olhos e pele.

SK :

Dráždi oči a pokožku.

SL :

Draži oči in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

ES :

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži oči, dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

ES :

Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS :

Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para as vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET :

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

SL :

Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

LT :

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

LT :

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

ES :

Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring."

(e) Priloga IV se nadomesti z naslednjim:

"ANEXO IV — PŘÍLOHA IV — BILAG IV — ANHANG IV — IV LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — IV PIELIKUMS — IV PRIEDAS — IV. MELLÉKLET — ANNESS IV — BIJLAGE IV — ZAŁĄCZNIK IV — ANEXO IV — PRÍLOHA IV — PRILOGA IV — LIITE IV — BILAGA IV

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků

BILAG IV

Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PIELIKUMS

Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavojingų medžiagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S-mondatok)

ANNESS IV

Pariri ta' sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA IV

Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

ES :

Consérvese bajo llave.

CS :

Uchovávejte uzamčené.

DA :

Opbevares under lås.

DE :

Unter Verschluss aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult.

EL :

Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN :

Keep locked up.

FR :

Conserver sous clé.

IT :

Conservare sotto chiave.

LV :

Turēt noslēgtu.

LT :

Laikyti užrakintą.

HU :

Elzárva tartandó.

MT :

Żomm maqful.

NL :

Achter slot bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem.

PT :

Guardar fechado à chave.

SK :

Uchovávajte uzamknuté.

SL :

Hraniti zaklenjeno.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV :

Förvaras i låst utrymme.

S2

ES :

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares utilgængeligt for børn.

DE :

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET :

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Μακριά από παιδιά.

EN :

Keep out of the reach of children.

FR :

Conserver hors de la portée des enfants.

IT :

Conservare fuori della portata dei bambini.

LV :

Sargāt no bērniem.

LT :

Saugoti nuo vaikų.

HU :

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT :

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL :

Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Chronić przed dziećmi.

PT :

Manter fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

ES :

Consérvese en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte na chladném místě.

DA :

Opbevares køligt.

DE :

Kühl aufbewahren.

ET :

Hoida jahedas.

EL :

Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep in a cool place.

FR :

Conserver dans un endroit frais.

IT :

Conservare in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt vēsā vietā.

LT :

Laikyti vėsioje vietoje.

HU :

Hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm f'post frisk.

NL :

Op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT :

Guardar em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste.

SL :

Hraniti na hladnem.

FI :

Säilytettävä viileässä.

SV :

Förvaras svalt.

S4

ES :

Manténgase lejos de locales habitados.

CS :

Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA :

Må ikke opbevares i nærheden af bebølse.

DE :

Von Wohnplätzen fernhalten.

ET :

Mitte hoida eluruumides.

EL :

Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN :

Keep away from living quarters.

FR :

Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

IT :

Conservare lontano da locali di abitazione.

LV :

Neuzglabāt dzīvojamās telpās.

LT :

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU :

Lakóterülettől távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL :

Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL :

Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT :

Manter fora de qualquer zona de habitação.

SK :

Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL :

Hraniti izven bivališč.

FI :

Ei saa säilyttää asuintiloissa.

SV :

Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

S5

ES :

Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida sisu … all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti užpiltą … (tinkamą skystį nurodo gamintojas).

HU :

… alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

PT :

Manter sob … (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

SK :

Obsah uchovávajte pod … (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Sisältö säilytettävä … (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S6

ES :

Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida … all (inertgaasi määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti … (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

HU :

… alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

PT :

Manter sob … (gás inerte a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä … (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras i … (inert gas anges av tillverkaren).

S7

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Keep container tightly closed.

FR :

Conserver le récipient bien fermé.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

NL :

In goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PT :

Manter o recipiente bem fechado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S8

ES :

Manténgase el recipiente en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal suchý.

DA :

Emballagen skal opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken halten.

ET :

Hoida pakend kuivana.

EL :

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container dry.

FR :

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu.

LT :

Pakuotę laikyti sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur niexef.

NL :

Verpakking droog houden.

PL :

Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

PT :

Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu suchú.

SL :

Posodo hraniti na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana.

SV :

Förpackningen förvaras torrt.

S9

ES :

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

IT :

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.

NL :

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente num local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

SL :

Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S12

ES :

No cerrar el recipiente herméticamente.

CS :

Neuchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen må ikke lukkes tæt.

DE :

Behälter nicht gasdicht verschließen.

ET :

Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.

EL :

Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Do not keep the container sealed.

FR :

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

IT :

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

LV :

Neuzglabāt slēgtā veidā.

LT :

Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės.

HU :

Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

MT :

Tħallix il-kontenitur magħluq.

NL :

De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL :

Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

PT :

Não fechar o recipiente hermeticamente.

SK :

Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL :

Posoda ne sme biti tesno zaprta.

FI :

Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV :

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

ES :

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

CS :

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DA :

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DE :

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ET :

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

EL :

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN :

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

FR :

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

IT :

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

LV :

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT :

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

HU :

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.

NL :

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

PL :

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PT :

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

SL :

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

FI :

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

SV :

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

ES :

Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares adskilt fra … (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

DE :

Von … fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

LV :

Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti atokiau nuo … ( nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

… -tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm 'il bogħod minn … (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

PT :

Manter afastado de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte mimo dosahu … (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca).

SL :

Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S15

ES :

Conservar alejado del calor.

CS :

Chraňte před teplem.

DA :

Må ikke udsættes for varme.

DE :

Vor Hitze schützen.

ET :

Hoida eemal soojusallikast.

EL :

Μακριά από θερμότητα.

EN :

Keep away from heat.

FR :

Conserver à l'écart de la chaleur.

IT :

Conservare lontano dal calore.

LV :

Sargāt no sasilšanas.

LT :

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

HU :

Hőhatástól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod mis-sħana.

NL :

Verwijderd houden van warmte.

PL :

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

PT :

Manter afastado do calor.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu tepla.

SL :

Varovati pred toploto.

FI :

Suojattava lämmöltä.

SV :

Får inte utsättas för värme.

S16

ES :

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

CS :

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

DA :

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

DE :

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

ET :

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

EL :

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN :

Keep away from sources of ignition - No smoking.

FR :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

IT :

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

LV :

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

LT :

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

HU :

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

MT :

Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar - Tpejjipx.

NL :

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

PL :

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

PT :

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

SL :

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

FI :

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

SV :

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S17

ES :

Manténgase lejos de materias combustibles.

CS :

Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

DA :

Holdes væk fra brandbare stoffer.

DE :

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ET :

Hoida eemal süttivatest ainetest.

EL :

Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN :

Keep away from combustible material.

FR :

Tenir à l'écart des matières combustibles.

IT :

Tenere lontano da sostanze combustibili.

LV :

Sargāt no degoša materiāla.

LT :

Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.

HU :

Éghető anyagoktól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.

NL :

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PL :

Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

PT :

Manter afastado de matérias combustíveis.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

SL :

Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

FI :

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

SV :

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

ES :

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

CS :

Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

DA :

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

DE :

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

ET :

Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

EL :

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN :

Handle and open container with care.

FR :

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

IT :

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

LV :

Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

LT :

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

HU :

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

MT :

Attent kif tħarrek u tiftaħ il-kontenitur.

NL :

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

PL :

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

PT :

Manipular e abrir o recipiente com prudência.

SK :

S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

SL :

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

FI :

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

SV :

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S20

ES :

No comer ni beber durante su utilización.

CS :

Nejezte a nepijte při používání.

DA :

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ET :

Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

EL :

Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not eat or drink.

FR :

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare né bere durante l'impiego.

LV :

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti ir negerti.

HU :

Használat közben enni, inni nem szabad.

MT :

Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.

NL :

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer nem beber durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte ani nepite.

SL :

Med uporabo ne jesti in ne piti.

FI :

Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

SV :

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S21

ES :

No fumar durante su utilización.

CS :

Nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht rauchen.

ET :

Käitlemisel suitsetamine keelatud.

EL :

Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not smoke.

FR :

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non fumare durante l'impiego.

LV :

Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nerūkyti.

HU :

Használat közben tilos a dohányzás.

MT :

Tpejjipx waqt li qed tużah.

NL :

Niet roken tijdens gebruik.

PL :

Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nefajčite.

SL :

Med uporabo ne kaditi.

FI :

Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Rök inte under hanteringen.

S22

ES :

No respirar el polvo.

CS :

Nevdechujte prach.

DA :

Undgå indånding af støv.

DE :

Staub nicht einatmen.

ET :

Vältida tolmu sissehingamist.

EL :

Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN :

Do not breathe dust.

FR :

Ne pas respirer les poussières.

IT :

Non respirare le polveri.

LV :

Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

LT :

Neįkvėpti dulkių.

HU :

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

MT :

Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.

NL :

Stof niet inademen.

PL :

Nie wdychać pyłu.

PT :

Não respirar as poeiras.

SK :

Nevdychujte prach.

SL :

Ne vdihavati prahu.

FI :

Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av damm.

S23

ES :

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).

DA :

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

EL :

Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs).

LT :

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).

NL :

Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

PT :

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca).

SL :

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

FI :

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

ES :

Evítese el contacto con la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží.

DA :

Undgå kontakt med huden.

DE :

Berührung mit der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kokkupuudet nahaga.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN :

Avoid contact with skin.

FR :

Éviter le contact avec la peau.

IT :

Evitare il contatto con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

LT :

Vengti patekimo ant odos.

HU :

A bőrrel való érintkezés kerülendő.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda.

NL :

Aanraking met de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry.

PT :

Evitar o contacto com a pele.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

SL :

Preprečiti stik s kožo.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle.

SV :

Undvik kontakt med huden.

S25

ES :

Evítese el contacto con los ojos.

CS :

Zamezte styku s očima.

DA :

Undgå kontakt med øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen vermeiden.

ET :

Vältida silma sattumist.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with eyes.

FR :

Éviter le contact avec les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

LT :

Vengti patekimo į akis.

HU :

Kerülni kell a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia oczu.

PT :

Evitar o contacto com os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s očami.

SL :

Preprečiti stik z očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SV :

Undvik kontakt med ögonen.

S26

ES :

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

CS :

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DA :

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

DE :

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

ET :

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

EL :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN :

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

FR :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

IT :

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

LV :

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

LT :

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

HU :

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT :

F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.

NL :

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

PL :

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PT :

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

SK :

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

SL :

Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

FI :

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

SV :

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S27

ES :

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

CS :

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

DA :

Tilsmudset tøj tages straks af.

DE :

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ET :

Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

EL :

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN :

Take off immediately all contaminated clothing.

FR :

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

IT :

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

LV :

Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

LT :

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

HU :

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

MT :

Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL :

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

PT :

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

SK :

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

SL :

Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

FI :

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

SV :

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S28

ES :

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre kerül, … -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna … (ikun speċifikat mill- manifattur).

NL :

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

PT :

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com … (produtos adequados a indicar pelo produtor).

SK :

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29

ES :

No tirar los residuos por el desagüe.

CS :

Nevylévejte do kanalizace.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN :

Do not empty into drains.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature.

LV :

Aizliegts izliet kanalizācijā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją.

HU :

Csatornába engedni nem szabad.

MT :

Titfax il-fdal fid- drenaġġ.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto.

SK :

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin.

SV :

Töm ej i avloppet.

S30

ES :

No echar jamás agua a este producto.

CS :

K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.

DA :

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

DE :

Niemals Wasser hinzugießen.

ET :

Kemikaalile vett mitte lisada.

EL :

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN :

Never add water to this product.

FR :

Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

IT :

Non versare acqua sul prodotto.

LV :

Stingri aizliegts pievienot ūdeni.

LT :

Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu.

HU :

Soha nem szabad vizet hozzáadni.

MT :

Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

NL :

Nooit water op deze stof gieten.

PL :

Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

PT :

Nunca adicionar água a este produto.

SK :

Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.

SL :

Nikoli dolivati vode.

FI :

Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.

SV :

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

ES :

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

CS :

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

DA :

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

DE :

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET :

Vältida staatilise elektri teket.

EL :

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN :

Take precautionary measures against static discharges.

FR :

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

IT :

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV :

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

LT :

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

HU :

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT :

Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.

NL :

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

PL :

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

PT :

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

SK :

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

SL :

Preprečiti statično naelektrenje.

FI :

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

SV :

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

ES :

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN :

This material and its container must be disposed of in a safe way.

FR :

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

IT :

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

LT :

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew bil-prekawzjonijiet meħtieġa.

NL :

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

PT :

Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

SL :

Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

S36

ES :

Úsese indumentaria protectora adecuada.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv.

DA :

Brug særligt arbejdstøj.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust.

EL :

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN :

Wear suitable protective clothing.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

HU :

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT :

Usar vestuário de protecção adequado.

SK :

Noste vhodný ochranný odev.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder.

S37

ES :

Úsense guantes adecuados.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

DE :

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

EL :

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN :

Wear suitable gloves.

FR :

Porter des gants appropriés.

IT :

Usare guanti adatti.

LV :

Strādāt aizsargcimdos.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adatt.

NL :

Draag geschikte handschoenen.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar luvas adequadas.

SK :

Noste vhodné rukavice.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar.

S38

ES :

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

CS :

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

DA :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

DE :

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

ET :

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

EL :

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

EN :

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

FR :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

IT :

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

LV :

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

LT :

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

HU :

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

MT :

F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.

NL :

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

PL :

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

PT :

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

SK :

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

SL :

Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

FI :

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

ES :

Úsese protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

DA :

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda silmade/näokaitset.

EL :

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear eye/face protection.

FR :

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Valkāt acu vai sejas aizsargu.

LT :

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.

NL :

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

PL :

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar um equipamento protector para os olhos/face.

SK :

Použite ochranu očí a tváre.

SL :

Nositi zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä silmiem - tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S40

ES :

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar por el fabricante).

CS :

Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce).

DA :

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med … (midlerne angives af fabrikanten).

DE :

Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit … reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).

ET :

Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

EL :

Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

IT :

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (da precisare da parte del produttore).

LV :

Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs).

LT :

Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat … -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

PT :

Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar … (a especificar pelo produtor).

SK :

Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite … (špecifikuje výrobca).

SL :

Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).

FI :

Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen … (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av tillverkaren).

S41

ES :

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

CS :

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

DA :

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

DE :

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ET :

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

EN :

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

FR :

En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées.

IT :

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

LV :

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

LT :

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.

HU :

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

MT :

F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.

NL :

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

PL :

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

PT :

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SK :

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

SL :

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

FI :

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

ES :

Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce).

DA :

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).

EL :

Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato (i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus … (norāda ražotājs).

LT :

Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).

PL :

Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

PT :

Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado (termo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca).

SL :

Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).

FI :

Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

ES :

En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").

CS :

V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").

DA :

Brug … ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

DE :

Zum Löschen … (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: "Kein Wasser verwenden").

ET :

Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: "Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό").

EN :

In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add - "Never use water").

FR :

En cas d'incendie, utiliser … (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: "Ne jamais utiliser d'eau").

IT :

In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").

LV :

Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni").

LT :

Gaisrui gesinti naudoti … (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti "Nenaudoti vandens").

HU :

Tűz esetén … -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a "Víz használata tilos." mondattal is ki kell egészíteni.

MT :

F'każ ta' nar uża … (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid "Qatt tuża l-ilma").

NL :

In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").

PL :

W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać … nigdy nie używać wody).

PT :

Em caso de incêndio, utilizar … (meios de extinção a especificar pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar "Nunca utilizar água").

SK :

V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - "Nikdy nehaste vodou").

SL :

Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").

FI :

Sammutukseen käytettävä … (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: "Sammutukseen ei saa käyttää vettä").

SV :

Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").

S45

ES :

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CS :

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

DA :

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

DE :

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ET :

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

EN :

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

FR :

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

IT :

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LV :

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

LT :

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

HU :

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

MT :

F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib mill-ewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).

NL :

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

PL :

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PT :

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

SK :

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

SL :

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

FI :

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

SV :

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

ES :

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

EN :

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

MT :

Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.

NL :

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S47

ES :

Consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke opbevares ved temperaturer på over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

… °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej …°C (teplotu špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S48

ES :

Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce).

DA :

Holdes befugtet med … (passende middel angives af fabrikanten).

DE :

Feucht halten mit … (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).

FR :

Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant).

IT :

Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs).

LT :

Laikyti sudrėkintą … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

…-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm umdu b'… (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

PT :

Manter húmido com … (material adequado a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä kosteana … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SV :

Innehållet skall hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu.

DA :

Må kun opbevares i den originale emballage.

DE :

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

EN :

Keep only in the original container.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

IT :

Conservare soltanto nel recipiente originale.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

HU :

Csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi.

FI :

Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen.

S50

ES :

No mezclar con … (a especificar por el fabricante).

CS :

Nesměšujte s … (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke blandes med … (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht mischen mit … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant).

IT :

Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

LV :

Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs).

LT :

Nemaišyti su … (nurodo gamintojas).

HU :

…val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Tħallatx ma' … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie mieszać z … (określi producent).

PT :

Não misturar com … (a especificar pelo produtor).

SK :

Nemiešajte s … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).

FI :

Ei saa sekoittaa … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.

SV :

Blanda inte med … (anges av tillverkaren).

S51

ES :

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CS :

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

DA :

Må kun bruges på steder med god ventilation.

DE :

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

ET :

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EL :

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

EN :

Use only in well-ventilated areas.

FR :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

IT :

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

LV :

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

LT :

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

HU :

Csak jól szellőztetett helyen használható.

MT :

Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

NL :

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PL :

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PT :

Utilizar somente em locais bem ventilados.

SK :

Používajte len na dobre vetranom mieste.

SL :

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

FI :

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

SV :

Sörj för god ventilation.

S52

ES :

No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

CS :

Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.

DA :

Bør ikke anvendes til større flader i bebølses- eller opholdsrum.

DE :

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.

ET :

Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.

EL :

Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

EN :

Not recommended for interior use on large surface areas.

FR :

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

IT :

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

LV :

Nav ieteicams izmantot iekštelpās uz lielām virsmām.

LT :

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.

HU :

Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.

MT :

Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.

NL :

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

PL :

Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

PT :

Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

SK :

Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách.

SL :

Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.

FI :

Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.

SV :

Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.

S53

ES :

Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

CS :

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.

DA :

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

DE :

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

ET :

Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

EL :

Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

EN :

Avoid exposure - obtain special instructions before use.

FR :

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

IT :

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

LV :

Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.

LT :

Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

HU :

Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

MT :

Evita li jitħalla espost - ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.

NL :

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

PL :

Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

PT :

Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.

SK :

Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

SL :

Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

FI :

Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.

SV :

Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

S56

ES :

Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

FR :

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S57

ES :

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

CS :

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

DA :

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

DE :

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ET :

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

EL :

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

EN :

Use appropriate container to avoid environmental contamination.

FR :

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

IT :

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

LV :

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

LT :

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

HU :

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

MT :

Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta' l-ambjent.

NL :

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

PL :

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PT :

Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SK :

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

SL :

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

FI :

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

SV :

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

ES :

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

CS :

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

DA :

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren.

DE :

Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

ET :

Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.

EL :

Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

EN :

Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

FR :

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

IT :

Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

LV :

Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju.

LT :

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.

HU :

A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

MT :

Irreferi għall-manifattur/fornitur għal informazzjoni fuq rekuperu/riċiklaġġ.

NL :

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

PL :

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

PT :

Solicitar ao produtor/fornecedor informações relativas à sua recuperação/reciclagem.

SK :

Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.

SL :

Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

FI :

Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.

SV :

Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.

S60

ES :

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

DA :

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

DE :

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

EN :

This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

FR :

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

IT :

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

LV :

Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

LT :

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

HU :

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew ma' skart perikoluż.

NL :

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

PL :

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

PT :

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

SK :

Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

SL :

Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.

SV :

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S61

ES :

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

CS :

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DA :

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

DE :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ET :

Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

EL :

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

EN :

Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.

FR :

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

IT :

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

LT :

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

HU :

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

MT :

Titfax fl-ambjent. Irreferi għall-istruzzjonijiet speċjali/informazzjoni fuq sigurtà.

NL :

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

PL :

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PT :

Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.

SK :

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

SL :

Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

FI :

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

SV :

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

S62

ES :

En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

EN :

If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

MT :

Jekk jinbela', tippruvax tikkaġuna l-vomitu; mur għand tabib u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.

NL :

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S63

ES :

En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

CS :

V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

DA :

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

DE :

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

ET :

Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.

EN :

In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.

FR :

En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

IT :

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'i infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

LV :

Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt.

LT :

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.

HU :

Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.

MT :

F'każ ta' inċident ikkaġunat mix-xamm: ħu l-pazjent fl-arja friska u qiegħdu jistrieħ.

NL :

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

PL :

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

PT :

Em caso de inalação acidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.

SK :

Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud.

SL :

V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.

FI :

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.

SV :

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

S64

ES :

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

CS :

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

DA :

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

DE :

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

ET :

Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

EN :

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).

FR :

En cas d' ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

IT :

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

LV :

Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

LT :

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

HU :

Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

MT :

Jekk jinbela', laħlaħ il-ħalq bl-ilma (iżda biss jekk il-persuna tkun f'sensiha).

NL :

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

PL :

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

PT :

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

SK :

Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).

SL :

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

FI :

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

SV :

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Combinación de frases-S

Kombinace S-vět

Kombination af S-sætninger

Kombination der S-Sätze

S ühendohutuslaused

Συνδυασμός των S-φράσεων

Combination of S-phrases

Combinaison des phrases S

Combinazioni delle frasi S

S frāžu kombinācija

S frazių derinys

Összetett S-mondatok

Taħlita ta' frażijiet S

Combinatie van S-zinnen

Łączone zwroty S

Combinação das frases S

Kombinácie S-viet

Sestavljeni stavki S

Yhdistetyt S-lausekkeet

Sammansatta S-fraser

S1/2

ES :

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

DE :

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

EN :

Keep locked up and out of the reach of children.

FR :

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

IT :

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

LV :

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

LT :

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

HU :

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

MT :

Żomm maqful u fejn ma jilħqux it-tfal.

NL :

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

PT :

Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S3/7

ES :

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

DA :

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.

EL :

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep container tightly closed in a cool place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje.

HU :

Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb f'post frisk.

NL :

Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

PT :

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

FI :

Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

S3/9/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od … (materiału wskazanego przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/14/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

S3/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, von … entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä viileässä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras svalt och åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S7/8

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container tightly closed and dry.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u xott.

NL :

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

PT :

Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

S7/9

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'post ivventilat tajjeb.

NL :

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

S7/47

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle …°C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).

EN :

Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva … °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'temperatura li ma taqbiżx …°C (tkun speċifikata mill-manifattur).

NL :

Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej …°C (określi producent).

PT :

Manter o recipiente bem fechado e conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S20/21

ES :

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

CS :

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

ET :

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

EL :

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

EN :

When using do not eat, drink or smoke.

FR :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

LV :

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

HU :

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

MT :

Meta tużah tikolx, tixrobx u tpejjipx.

NL :

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

SL :

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

FI :

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

S24/25

ES :

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží a očima.

DA :

Undgå kontakt med huden og øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

EL :

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with skin and eyes.

FR :

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

LT :

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

HU :

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

PT :

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

SL :

Preprečiti stik s kožo in očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

SV :

Undvik kontakt med huden och ögonen.

S27/28

ES :

Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Jekk imiss il-ġilda, inża' mill-ewwel l-ilbies imniġġes kollu, u aħsel immedjatament b'ħafna … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością … (rodzaj cieczy określi producent).

PT :

Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com … (produto adequado a indicar pelo produtor).

SK :

Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte … (vhodný prípravok uvedie výrobca).

SL :

Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29/35

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.

EN :

Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu b'mod li ma jagħmilx ħsara.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

S29/56

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S36/37

ES :

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

EN :

Wear suitable protective clothing and gloves.

FR :

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u ingwanti.

NL :

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S36/37/39

ES :

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S36/39

ES :

Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S37/39

ES :

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable gloves and eye/face protection.

FR :

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S47/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må kun opbevares I originalemballagen ved en temperatur på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über … °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Legfeljebb … °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem a temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren)."

2. PROSTO GIBANJE OSEB

A. SOCIALNA VARNOST

1. 31971 R 1408: Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, 5.7.1971, str. 2), kakor je bila spremenjena in nazadnje ažurirana z:

- 31997 R 0118: Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2.12.1996 (UL L 28, 30.1.1997, str. 1) in nadaljnje spremenjena z:

- 31997 R 1290: Uredbo Sveta (ES) št. 1290/97 z dne 27.6.1997 (UL L 176, 4.7.1997, str. 1),

- 31998 R 1223: Uredbo Sveta (ES) št. 1223/98 z dne 4.6.1998 (UL L 168, 13.6.1998, str. 1),

- 31998 R 1606: Uredbo Sveta (ES) št. 1606/98 z dne 29.6.1998 (UL L 209, 25.7.1998, str. 1),

- 31999 R 0307: Uredbo Sveta (ES) št. 307/1999 z dne 8.2.1999 (UL L 38, 12.2.1999, str. 1),

- 31999 R 1399: Uredbo Sveta (ES) št. 1399/1999 z dne 29.4.1999 (UL L 164, 30.6.1999, str. 1),

- 32001 R 1386: Uredbo (ES) št. 1386/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.6.2001 (UL L 187, 10.7.2001, str. 1).

(a) V členu 82(B)(1) se "90" nadomesti s "150".

(b) V Prilogi I, v delu I "Zaposlene osebe in/ali samozaposlene osebe (člen 1 (a) (ii) in (iii) uredbe)", se spremeni naslednje:

(i) za besedami "Se ne uporablja." pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

Se ne uporablja."

;

(ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSKA", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSKA", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za zadnjim vnosom pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

Se ne uporablja."

;

(iv) za besedami "Se ne uporablja." pod naslovom "J. ITALIJA" se vstavi naslednje:

"K. CIPER

Se ne uporablja.

L. LATVIJA

Se ne uporablja.

M. LITVA

Se ne uporablja."

;

(v) za besedami "Se ne uporablja." pod naslovom "N. LUKSEMBURG" se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

Se ne uporablja.

P. MALTA

Vsaka samozaposlena ali samoaktivna oseba v smislu Zakona o socialni varnosti (Cap. 318) 1987 se šteje za samozaposleno osebo v smislu člena 1 (a) (ii) uredbe."

;

(vi) za besedami "Se ne uporablja." pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

Se ne uporablja."

;

(vii) za besedami "Se ne uporablja." pod naslovom "T. PORTUGALSKASKA" se vstavi naslednje:

"U. SLOVENIJA

Se ne uporablja.

V. SLOVAŠKA

Se ne uporablja."

;

(c) V Prilogi I, v delu II "Družinski člani (drugi stavek člena 1 (f) uredbe)", se spremeni naslednje:

(i) za besedami "Se ne uporablja." pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

Za določanje upravičenosti do storitev v skladu z določbami Poglavja 1 iz Naslova III uredbe pomeni izraz "družinski član" zakonca in/ali vzdrževanega otroka, kakor je ta opredeljen v Zakonu o državni socialni pomoči št. 117/1995 Sb."

;

(ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSKA", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSK", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za besedami "Se ne uporablja." pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

Se ne uporablja."

;

(iv) za besedami "Se ne uporablja." pod naslovom "J. ITALIJA" se vstavi naslednje:

"K. CIPER

Se ne uporablja.

L. LATVIJA

Za določanje upravičenosti do storitev v skladu z določbami Poglavja 1 iz Naslova III uredbe pomeni izraz "družinski član" zakonca ali otroka, ki še ni dopolnil 18 let.

M. LITVA

Za določanje upravičenosti do storitev v skladu z določbami Poglavja 1 iz Naslova III uredbe pomeni izraz "družinski član" zakonca ali otroka, ki še ni dopolnil 18 let."

;

(v) za besedami "Se ne uporablja." pod naslovom "N. LUKSEMBURG"se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

Se ne uporablja.

P. MALTA

Se ne uporablja."

;

(vi) za besedami "Se ne uporablja." pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

Se ne uporablja."

;

(vii) za besedami "Se ne uporablja."pod naslovom "T. PORTUGALSKASKA" se vstavi naslednje:

"U. SLOVENIJA

Se ne uporablja.

V. SLOVAŠKA

Za določanje upravičenosti do storitev v skladu z določbami Poglavja 1 iz Naslova III uredbe pomeni izraz "družinski član" zakonca in/ali vzdrževanega otroka, kakor je ta opredeljen v Zakonu o otroškem dodatku in dodatnih otroških dodatkih."

.

(d) V Prilogi II, v delu I "Posebni sistemi za samozaposlene osebe, ki so na podlagi četrtega pododstavka člena 1(j) izključeni iz področja uporabe uredbe", se spremeni naslednje:

(i) za besedami "Se ne uporablja."pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

Se ne uporablja."

;

(ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSK", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSKA", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za vnosom pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

Se ne uporablja."

;

(iv) za besedami "Se ne uporablja." pod naslovom "J. ITALIJA"se vstavi naslednje:

"K. CIPER

1. Pokojninska shema za zdravnike z zasebno prakso, ki jo vzpostavljajo Zdravstvene uredbe (pokojnine in dodatki) iz leta 1999 (P.I. 295/99), izdane na podlagi Zdravstvenega zakona (združenja, disciplina in pokojninski sklad) iz leta 1967 (Zakon 16/67) s spremembami.

2. Pokojninska shema za odvetnike, ki jo vzpostavljajo Odvetniške uredbe (pokojnine in dodatki) iz leta 1966 (P.I. 642/66) s spremembami, izdane na podlagi Odvetniškega zakona, Cap. 2 s spremembami.

L. LATVIJA

Se ne uporablja.

M. LITVA

Se ne uporablja."

;

(v) za besedami "Se ne uporablja."pod naslovom "N. LUKSEMBURG" se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

Se ne uporablja.

P. MALTA

Se ne uporablja."

;

(vi) za vnosom pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

Se ne uporablja."

;

(vii) za besedami "Se ne uporablja." pod naslovom "T. PORTUGALSKASKA" se vstavi naslednje:

"U. SLOVENIJA

Se ne uporablja.

V. SLOVAŠKA

Se ne uporablja."

.

(e) V Prilogi II, v delu II "Posebni dodatki ob rojstvu ali posvojitvi otroka, ki so v skladu s pogoji iz člena 1 (u) (i) izključeni iz področja uporabe uredbe", se spremeni naslednje:

(i) za zadnjim vnosom pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

Dodatek ob rojstvu otroka."

;

(ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSKA", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSKA", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

Dodatek ob rojstvu otroka."

;

(iv) za besedama "Jih ni." pod naslovom "J. ITALIJA" se vstavi naslednje:

"K. CIPER

Jih ni.

L. LATVIJA

Pomoč ob rojstvu otroka.

M. LITVA

Pomoč ob rojstvu otroka."

;

(v) za zadnjim vnosom pod naslovom "N. LUKSEMBURG" se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

Pomoč za materinstvo.

P. MALTA

Jih ni."

;

(vi) za besedama "Jih ni." pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

Enkratna dajatev socialne pomoči ob rojstvu otroka (Zakon z dne 29. novembra 1990 o socialni pomoči)."

;

(vii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "T. PORTUGALSKASKA" se vstavi naslednje:

"U. SLOVENIJA

Pomoč ob rojstvu otroka.

V. SLOVAŠKA

Dodatek ob rojstvu otroka."

.

(f) V Prilogi II, v delu III "Posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki, v smislu člena 4 (2b), ki so izključene iz področja uporabe Uredbe", se spremeni naslednje:

(i) za besedama "Jih ni." pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

Jih ni."

;

(ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSKA", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSKA", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za zadnjim vnosom pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

Jih ni."

;

(iv) za besedama "Jih ni." pod naslovom "J. ITALIJA" se vstavi naslednje:

"K. CIPER

Jih ni.

L. LATVIJA

Jih ni.

M. LITVA

Jih ni."

;

(v) za besedama "Jih ni." pod naslovom "N. LUKSEMBURG" se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

Jih ni.

P. MALTA

Jih ni."

;

(vi) za vnosom pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

Jih ni."

;

(vii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "T. PORTUGALSKA" se vstavi naslednje:

"U. SLOVENIJA

Jih ni.

V. SLOVAŠKA

Jih ni."

.

(g) V Prilogi IIa "Posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki (člen 10a uredbe)" se spremeni naslednje:

(i) za zadnjim vnosom pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

Socialni dodatek (Zakon o državni socialni pomoči št. 117/1995 Sb.)."

;

(ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSKA", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSKA", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

(a) Dodatek za odrasle invalidne osebe (Zakon o socialnih dajatvah za invalidne osebe z dne 27. januarja 1999).

(b) Državni dodatek za brezposelnost (Zakon o socialnem varstvu brezposelnih oseb z dne 1. oktobra 2000)."

;

(iv) za zadnjim vnosom pod naslovom "J. ITALIJA" se vstavi naslednje:

"K. CIPER

(a) Socialna pokojnina (Zakon o socialni pokojnini iz leta 1995 (Zakon 25(I)/95) s spremembami).

(b) Dodatek za hudo motorično okvaro (sklepi Ministrskega sveta št. 38.210 z dne 16. oktobra 1992, št. 41.370 z dne 1. avgusta 1994, št. 46.183 z dne 11. junija 1997 in 53.675 z dne 16. maja 2001).

(c) Posebna pomoč za slepe (Zakon o posebnih pomočeh iz leta 1996 (Zakon 77(I)/96) s spremembami).

L. LATVIJA

(a) Državna dajatev socialne varnosti (Zakon o socialni pomoči z dne 26. oktobra 1995).

(b) Dodatek za povračilo stroškov prevoza invalidnim osebam z omejeno mobilnostjo (Zakon o socialni pomoči z dne 26. oktobra 1995).

M. LITVA

(a) Socialna pokojnina (Zakon iz leta 1994 o socialnih pokojninah).

(b) Posebno povračilo stroškov prevoza invalidnim osebam z omejeno mobilnostjo (Zakon iz leta 2000 o povračilih prevoznih stroškov, člen 7)."

;

(v) za zadnjim vnosom pod naslovom "N. LUKSEMBURG" se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

(a) Invalidska renta (Dekret št. 83/1987 (XII 27) Ministrskega sveta o invalidski renti).

(b) Neprispevni starostni dodatek (Zakon III z dne 1993 o organih socialne varnosti in socialnih dajatvah).

(c) Dodatek za prevoz (Dekret vlade št. 164/1995 (XII 27) o dodatkih za prevoz za osebe s hudo telesno okvaro).

P. MALTA

(a) Dopolnilni dodatek (člen 73 Zakona o socialni varnosti (Cap. 318) 1987).

(b) Starostna pokojnina (Zakon o socialni varnosti (Cap. 318) 1987)."

;

(vi) za zadnjim vnosom pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

Socialna pokojnina (Zakon z dne 29. novembra 1990 o socialni pomoči)."

;

(vii) za zadnjim vnosom pod naslovom "T. PORTUGALSKA" se vstavi naslednje:

"U. SLOVENIJA

(a) Državna pokojnina (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z dne 23. decembra 1999).

(b) Varstveni dodatek (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z dne 23. decembra 1999).

(c) Oskrbnina (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z dne 23. decembra 1999).

V. SLOVAŠKA

Prilagoditev pokojnine, če je ta edini vir dohodka (Zakon št. 100/1988 Zb.)."

.

(h) V Prilogi III, v delu A "Določbe konvencij o socialni varnosti, ki veljajo kljub členu 6 Uredbe (člen 7 (2) (c) uredbe)", se spremeni naslednje:

(i) pred vnosom pod naslovom "1. BELGIJA — DANSKA" se vstavi naslednje:

"1. BELGIJA — ČEŠKA

Ni konvencije."

;

(ii) oštevilčenje naslova "BELGIJA — DANSKA" se spremeni iz "1" v "2" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"3. BELGIJA — NEMČIJA"

;

(iii) za zadnjim vnosom pod naslovom "3. BELGIJA — NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"4. BELGIJA — ESTONIJA

Ni konvencije."

;

(iv) naslovi od 3 do 7 se skupaj z ustreznimi vnosi preštevilčijo in prerazporedijo kot sledi:

"5. BELGIJA — GRČIJA"

"6. BELGIJA — ŠPANIJA"

"7. BELGIJA — FRANCIJA"

"8. BELGIJA — IRSKA"

"9. BELGIJA — ITALIJA"

;

(v) za vnosom pod naslovom "9. BELGIJA — ITALIJA" se vstavi naslednje:

"10. BELGIJA — CIPER

Ni konvencije.

11. BELGIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

12. BELGIJA — LITVA

Ni konvencije."

;

(vi) oštevilčenje naslova "BELGIJA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "8" v "13" in vstavi se naslednje:

"14. BELGIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

15. BELGIJA — MALTA

Ni konvencije."

;

(vii) oštevilčenje naslova "BELGIJA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "9" v "16" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"17. BELGIJA — AVSTRIJA"

;

(viii) za zadnjim vnosom pod naslovom "17. BELGIJA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"18. BELGIJA — POLJSKA

Jih ni."

;

(ix) oštevilčenje naslova "BELGIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "11" v "19" in vstavi se naslednje:

"20. BELGIJA — SLOVENIJA

Jih ni.

21. BELGIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(x) oštevilčenje naslova "BELGIJA — FINSKA" se spremeni iz "12" v "22" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"23. BELGIJA — ŠVEDSKA"

"24. BELGIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(xi) za besedama "Jih ni." pod naslovom "24. BELGIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"25. ČEŠKA — DANSKA

Ni konvencije.

26. ČEŠKA — NEMČIJA

Ni konvencije.

27. ČEŠKA — ESTONIJA

Ni konvencije.

28. ČEŠKA — GRČIJA

Jih ni.

29. ČEŠKA — ŠPANIJA

Jih ni.

30. ČEŠKA — FRANCIJA

Jih ni.

31. ČEŠKA — IRSKA

Ni konvencije.

32. ČEŠKA — ITALIJA

Ni konvencije.

33. ČEŠKA — CIPER

Jih ni.

34. ČEŠKA — LATVIJA

Ni konvencije.

35. ČEŠKA — LITVA

Jih ni.

36. ČEŠKA — LUKSEMBURG

Jih ni.

37. ČEŠKA — MADŽARSKA

Jih ni.

38. ČEŠKA — MALTA

Ni konvencije.

39. ČEŠKA — NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

40. ČEŠKA — AVSTRIJA

Člen 32 (3) Konvencije o socialni varnosti z dne 20. julija 1999.

41. ČEŠKA — POLJSKA

Jih ni.

42. ČEŠKA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

43. ČEŠKA — SLOVENIJA

Jih ni.

44. ČEŠKA — SLOVAŠKA

Člen 20 Konvencije o socialni varnosti z dne 29. oktobra 1992.

45. ČEŠKA — FINSKA

Ni konvencije.

46. ČEŠKA — ŠVEDSKA

Ni konvencije.

47. ČEŠKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(xii) oštevilčenje naslova "DANSKA — NEMČIJA" se spremeni iz "15" v "48" in vstavi se naslednje:

"49. DANSKA — ESTONIJA

Ni konvencije."

;

(xiii) naslovi od 16 do 20 se skupaj z ustreznimi vnosi preštevilčijo in prerazporedijo kot sledi:

"50. DANSKA — GRČIJA"

"51. DANSKA — ŠPANIJA"

"52. DANSKA — FRANCIJA"

"53. DANSKA — IRSKA"

"54. DANSKA — ITALIJA"

;

(xiv) za besedama "Ni konvencije." pod naslovom "54. DANSKA — ITALIJA" se vstavi naslednje:

"55. DANSKA — CIPER

Ni konvencije.

56. DANSKA — LATVIJA

Ni konvencije.

57. DANSKA — LITVA

Ni konvencije."

;

(xv) oštevilčenje naslova "DANSKA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "21" v "58" in vstavi se naslednje:

"59. DANSKA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

60. DANSKA — MALTA

Ni konvencije."

;

(xvi) oštevilčenje naslova "DANSKA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "22" v "61" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"62. DANSKA — AVSTRIJA"

;

(xvii) a zadnjim vnosom pod naslovom "62. DANSKA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"63. DANSKA — POLJSKA

Ni konvencije."

;

(xviii) oštevilčenje naslova "DANSKA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "24" v "64" in vstavi se naslednje:

"65. DANSKA — SLOVENIJA

Jih ni.

66. DANSKA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(xix) oštevilčenje naslova "DANSKA — FINSKA" se spremeni iz "25" v "67" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"68. DANSKA — ŠVEDSKA"

"69. DANSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(xx) za besedama "Jih ni." pod naslovom "69. DANSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"70. NEMČIJA — ESTONIJA

Ni konvencije."

;

(xxi) naslovi od 28 do 32 se skupaj z ustreznimi vnosi preštevilčijo in prerazporedijo kot sledi:

"71. NEMČIJA — GRČIJA"

"72. NEMČIJA — ŠPANIJA"

"73. NEMČIJA — FRANCIJA"

"74. NEMČIJA — IRSKA"

"75. NEMČIJA — ITALIJA"

;

(xxii) za zadnjim vnosom pod naslovom "75. NEMČIJA — ITALIJA" se vstavi naslednje:

"76. NEMČIJA — CIPER

Ni konvencije.

77. NEMČIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

78. NEMČIJA — LITVA

Ni konvencije."

;

(xxiii) oštevilčenje naslova "NEMČIJA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "33" v "79" in vstavi se naslednje:

"80. NEMČIJA — MADŽARSKA

(a) Členi 27 (3) in 40 (1) (b) Konvencije o socialni varnosti z dne 2. maja 1998.

(b) Točka 16 Zaključnega protokola omenjene konvencije.

81. NEMČIJA — MALTA

Ni konvencije."

;

(xxiv) oštevilčenje naslova "NEMČIJA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "34" v "82" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"83. NEMČIJA — AVSTRIJA"

;

(xxv) za zadnjim vnosom pod naslovom "83. NEMČIJA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"84. NEMČIJA — POLJSKA

(a) Konvencija z dne 9. oktobra 1975 o dajatvah za starost in nesreče pri delu pod pogoji in v obsegu določenimi v členu 27 (2) do (4) Konvencije o socialni varnosti z dne 8. decembra 1990.

(b) Členi 11 (3), 19 (4), 27 (5) in 28 (2) Konvencije o socialni varnosti z dne 8. decembra 1990."

;

(xxvi) oštevilčenje naslova "NEMČIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "36" v "85" in vstavi se naslednje:

"86. NEMČIJA — SLOVENIJA

(a) Člen 42 Konvencije o socialni varnosti z dne 24. septembra 1997.

(b) Točka 15 Zaključnega protokola omenjene konvencije.

87. NEMČIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(xxvii) oštevilčenje naslova "NEMČIJA — FINSKA" se spremeni iz "37" v "88" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"89. NEMČIJA — ŠVEDSKA"

"90. NEMČIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(xxviii) za zadnjim vnosom pod naslovom "90. NEMČIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"91. ESTONIJA — GRČIJA

Ni konvencije.

92. ESTONIJA — ŠPANIJA

Ni konvencije.

93. ESTONIJA — FRANCIJA

Ni konvencije.

94. ESTONIJA — IRSKA

Ni konvencije.

95. ESTONIJA — ITALIJA

Ni konvencije.

96. ESTONIJA — CIPER

Ni konvencije.

97. ESTONIJA — LATVIJA

Jih ni.

98. ESTONIJA — LITVA

Jih ni.

99. ESTONIJA — LUKSEMBURG

Ni konvencije.

100. ESTONIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

101. ESTONIJA — MALTA

Ni konvencije.

102. ESTONIJA — NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

103. ESTONIJA — AVSTRIJA

Ni konvencije.

104. ESTONIJA — POLJSKA

Ni konvencije.

105. ESTONIJA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

106. ESTONIJA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

107. ESTONIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije.

108. ESTONIJA — FINSKA

Jih ni.

109. ESTONIJA — ŠVEDSKA

Jih ni.

110. ESTONIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Ni konvencije."

;

(xxix) naslovi 41, 51, 61 in 62 se skupaj z ustreznimi vnosi preštevilčijo in prerazporedijo kot sledi:

"111. GRČIJA — ŠPANIJA"

"112. GRČIJA — FRANCIJA"

"113. GRČIJA — IRSKA"

"114. GRČIJA — ITALIJA"

;

(xxx) za besedama "Ni konvencije." pod naslovom "114. GRČIJA — ITALIJA" se vstavi naslednje:

"115. GRČIJA — CIPER

Jih ni.

116. GRČIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

117. GRČIJA — LITVA

Ni konvencije."

;

(xxxi) oštevilčenje naslova "GRČIJA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "63" v "118" in vstavi se naslednje:

"119. GRČIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

120. GRČIJA — MALTA

Ni konvencije."

;

(xxxii) oštevilčenje naslova "GRČIJA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "64" v "121" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"122. GRČIJA — AVSTRIJA"

;

(xxxiii) za zadnjim vnosom pod naslovom "122. GRČIJA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"123. GRČIJA — POLJSKA

Jih ni."

;

(xxxiv) oštevilčenje naslova "GRČIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "66" v "124" in vstavi se naslednje:

"125. GRČIJA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

126. GRČIJA — SLOVAŠKA

Jih ni."

;

(xxxv) oštevilčenje naslova "GRČIJA — FINSKA" se spremeni iz "67" v "127" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"128. GRČIJA — ŠVEDSKA"

"129. GRČIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(xxxvi) oštevilčenje naslova "ŠPANIJA — FRANCIJA" se spremeni iz "40" v "130" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"131. ŠPANIJA — IRSKA"

"132. ŠPANIJA — ITALIJA"

;

(xxxvii) za vnosom pod naslovom "132. ŠPANIJA — ITALIJA" se vstavi naslednje:

"133. ŠPANIJA — CIPER

Ni konvencije.

134. ŠPANIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

135. ŠPANIJA — LITVA

Ni konvencije."

;

(xxxviii) oštevilčenje naslova "ŠPANIJA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "44" v "136" in vstavi se naslednje:

"137. ŠPANIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

138. ŠPANIJA — MALTA

Ni konvencije."

;

(xxxix) oštevilčenje naslova "ŠPANIJA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "45" v "139" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"140. ŠPANIJA — AVSTRIJA"

;

(xl) za zadnjim vnosom pod naslovom "140. ŠPANIJA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"141. ŠPANIJA — POLJSKA

Jih ni."

;

(xli) oštevilčenje naslova "ŠPANIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "47" v "142" in vstavi se naslednje:

"143. ŠPANIJA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

144. ŠPANIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(xlii) oštevilčenje naslova "ŠPANIJA — FINSKA" se spremeni iz "48" v "145" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"146. ŠPANIJA — ŠVEDSKA"

"147. ŠPANIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(xliii) oštevilčenje naslova "FRANCIJA — IRSKA" se spremeni iz "52" v "148" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"149. FRANCIJA — ITALIJA"

;

(xliv) za zadnjim vnosom pod naslovom "149. FRANCIJA — ITALIJA" se vstavi naslednje:

"150. FRANCIJA — CIPER

Ni konvencije.

151. FRANCIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

152. FRANCIJA — LITVA

Ni konvencije."

;

(xlv) oštevilčenje naslova "FRANCIJA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "54" v "153" in vstavi se naslednje:

"154. FRANCIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

155. FRANCIJA — MALTA

Ni konvencije."

;

(xlvi) oštevilčenje naslova "FRANCIJA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "55" v "156" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"157. FRANCIJA — AVSTRIJA"

;

(xlvii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "157. FRANCIJA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"158. FRANCIJA — POLJSKA

Jih ni."

;

(xlviii) oštevilčenje naslova "FRANCIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "57" v "159" in vstavi se naslednje:

"160. FRANCIJA — SLOVENIJA

Jih ni.

161. FRANCIJA — SLOVAŠKA

Jih ni."

;

(xlix) oštevilčenje naslova "FRANCIJA — FINSKA" se spremeni iz "58" v "162" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"163. FRANCIJA — ŠVEDSKA"

"164. FRANCIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(l) oštevilčenje naslova "IRSKA — ITALIJA" se spremeni iz "70" v "165" in vstavi se naslednje:

"166. IRSKA — CIPER

Ni konvencije.

167. IRSKA — LATVIJA

Ni konvencije.

168. IRSKA — LITVA

Ni konvencije."

;

(li) oštevilčenje naslova "IRSKA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "71" v "169" in vstavi se naslednje:

"170. IRSKA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

171. IRSKA — MALTA

Ni konvencije."

;

(lii) oštevilčenje naslova "IRSKA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "72" v "172" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"173. IRSKA — AVSTRIJA"

;

liii) za vnosom pod naslovom "173. IRSKA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"174. IRSKA — POLJSKA

Ni konvencije."

;

(liv) oštevilčenje naslova "IRSKA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "74" v "175" in vstavi se naslednje:

"176. IRSKA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

177. IRSKA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(lv) oštevilčenje naslova "IRSKA — FINSKA" se spremeni iz "75" v "178" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"179. IRSKA — ŠVEDSKA"

"180. IRSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lvi) za vnosom pod naslovom "180. IRSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"181. ITALIJA — CIPER

Ni konvencije.

182. ITALIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

183. ITALIJA — LITVA

Ni konvencije."

;

(lvii) oštevilčenje naslova "ITALIJA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "78" v "184" in vstavi se naslednje:

"185. ITALIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

186. ITALIJA — MALTA

Ni konvencije."

;

(lviii) oštevilčenje naslova "ITALIJA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "79" v "187" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"188. ITALIJA — AVSTRIJA"

;

(lix) za vnosom pod naslovom "188. ITALIJA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"189. ITALIJA — POLJSKA

Ni konvencije."

;

(lx) oštevilčenje naslova "ITALIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "81" v "190" in vstavi se naslednje:

"191. ITALIJA — SLOVENIJA

(a) Sporazum o ureditvi medsebojnih obveznosti iz socialnega zavarovanja v zvezi s 7. odstavkom Priloge XIV Mirovne pogodbe (sklenjen z izmenjavo not dne 5. februarja 1959).

(b) Člen 45(3) Konvencije o socialni varnosti z dne 7. julija 1997 glede nekdanje Cone B Svobodnega tržaškega ozemlja.

192. ITALIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(lxi) oštevilčenje naslova "ITALIJA — FINSKA" se spremeni iz "82" v "193" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"194. ITALIJA — ŠVEDSKA"

"195. ITALIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

.

(lxii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "195. ITALIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"196. CIPER — LATVIJA

Ni konvencije.

197. CIPER — LITVA

Ni konvencije.

198. CIPER — LUKSEMBURG

Ni konvencije.

199. CIPER — MADŽARSKA

Ni konvencije.

200. CIPER — MALTA

Ni konvencije.

201. CIPER — NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

202. CIPER — AVSTRIJA

Jih ni.

203. CIPER — POLJSKA

Ni konvencije.

204. CIPER — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

205. CIPER — SLOVENIJA

Ni konvencije.

206. CIPER — SLOVAŠKA

Jih ni.

207. CIPER — FINSKA

Ni konvencije.

208. CIPER — ŠVEDSKA

Ni konvencije.

209. CIPER — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(lxiii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "209. CHYPRE — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"210. LATVIJA — LITVA

Jih ni.

211. LATVIJA — LUKSEMBURG

Ni konvencije.

212. LATVIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

213. LATVIJA — MALTA

Ni konvencije.

214. LATVIJA — NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

215. LATVIJA — AVSTRIJA

Ni konvencije.

216. LATVIJA — POLJSKA

Ni konvencije.

217. LATVIJA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

218. LATVIJA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

219. LATVIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije.

220. LATVIJA — FINSKA

Jih ni.

221. LATVIJA — ŠVEDSKA

Jih ni.

222. LATVIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Ni konvencije."

;

(lxiv) za besedama "Ni konvencije." pod naslovom "222. LETTONIE — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"223. LITVA — LUKSEMBURG

Ni konvencije.

224. LITVA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

225. LITVA — MALTA

Ni konvencije.

226. LITVA — NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

227. LITVA — AVSTRIJA

Ni konvencije.

228. LITVA — POLJSKA

Ni konvencije.

229. LITVA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

230. LITVA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

231. LITVA — SLOVAŠKA

Ni konvencije.

232. LITVA — FINSKA

Jih ni.

233. LITVA — ŠVEDSKA

Jih ni.

234. LITVA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Ni konvencije."

;

(lxv) za besedama "Ni konvencije." pod naslovom "234. LITUANIE — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"235. LUKSEMBURG — MADŽARSKA

Ni konvencije.

236. LUKSEMBURG — MALTA

Ni konvencije."

;

(lxvi) oštevilčenje naslova "LUKSEMBURG — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "85" v "237" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"238. LUKSEMBURG — AVSTRIJA"

;

(lxvii) za zadnjim vnosom pod naslovom "238. LUKSEMBURG — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"239. LUKSEMBURG — POLJSKA

Jih ni."

;

(lxviii) oštevilčenje naslova "LUKSEMBURG — PORTUGALSKA" se spremeni iz "87" v "240" in vstavi se naslednje:

"241. LUKSEMBURG — SLOVENIJA

Jih ni.

242. LUKSEMBURG — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(lxix) oštevilčenje naslova "LUKSEMBURG — FINSKA" se spremeni iz "88" v "243" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"244. LUKSEMBURG — ŠVEDSKA"

"245. LUKSEMBURG — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lxx) za besedama "Jih ni." pod naslovom "245. LUKSEMBURG — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"246. MADŽARSKA — MALTA

Ni konvencije.

247. MADŽARSKA — NIZOZEMSKA

Jih ni.

248. MADŽARSKA — AVSTRIJA

Člena 23 (2) in 36 (3) Konvencije o socialni varnosti z dne 31. marca 1999.

249. MADŽARSKA — POLJSKA

Jih ni.

250. MADŽARSKA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

251. MADŽARSKA — SLOVENIJA

Člen 31 Konvencije o ureditvi socialnega zavarovanja z dne 7. oktobra 1957.

252. MADŽARSKA — SLOVAŠKA

Jih ni.

253. MADŽARSKA — FINSKA

Jih ni.

254. MADŽARSKA — ŠVEDSKA

Jih ni.

255. MADŽARSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(lxxi) za besedama "Jih ni." pod naslovom "255. MADŽARSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"256. MALTA — NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

257. MALTA — AVSTRIJA

Ni konvencije.

258. MALTA — POLJSKA

Ni konvencije.

259. MALTA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

260. MALTA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

261. MALTA — SLOVAŠKA

Ni konvencije.

262. MALTA — FINSKA

Ni konvencije.

263. MALTA — ŠVEDSKA

Ni konvencije.

264. MALTA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(lxxii) oštevilčenje naslova "NIZOZEMSKA — AVSTRIJA" se spremeni iz "91" v "265" in vstavi se naslednje:

"266. NIZOZEMSKA — POLJSKA

Ni konvencije."

;

(lxxiii) oštevilčenje naslova "NIZOZEMSKA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "92" v "267" in vstavi se naslednje:

"268. NIZOZEMSKA — SLOVENIJA

Jih ni.

269. NIZOZEMSKA — SLOVAŠKA

Jih ni."

;

(lxxiv) oštevilčenje naslova "NIZOZEMSKA — FINSKA" se spremeni iz "93" v "270" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"271. NIZOZEMSKA — ŠVEDSKA"

"272. NIZOZEMSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lxxv) za besedama "Jih ni." pod naslovom "272. NIZOZEMSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"273. AVSTRIJA — POLJSKA

Člen 33 (3) Konvencije o socialni varnosti z dne 7. septembra 1998."

;

(lxxvi) oštevilčenje naslova "AVSTRIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "96" v "274" in vstavi se naslednje:

"275. AVSTRIJA — SLOVENIJA

Člen 37 Konvencije o socialni varnosti z dne 10. marca 1997.

276. AVSTRIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(lxxvii) oštevilčenje naslova "AVSTRIJA — FINSKA" se spremeni iz "97" v "277" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"278. AVSTRIJA — ŠVEDSKA"

"279. AVSTRIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lxxviii) za zadnjim vnosom pod naslovom "279. AVSTRIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"280. POLJSKA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

281. POLJSKA — SLOVENIJA

Jih ni.

282. POLJSKA — SLOVAŠKA

Jih ni.

283. POLJSKA — FINSKA

Ni konvencije.

284. POLJSKA — ŠVEDSKA

Jih ni.

285. POLJSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(lxxix) za besedama "Jih ni." pod naslovom "285. POLJSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"286. PORTUGALSKA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

287. PORTUGALSKA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(lxxx) oštevilčenje naslova "PORTUGALSKA — FINSKA" se spremeni iz "100" v "288" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"289. PORTUGALSKA — ŠVEDSKA"

"290. PORTUGALSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lxxxi) za zadnjim vnosom pod naslovom "290. PORTUGALSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"291. SLOVENIJA — SLOVAŠKA

Jih ni.

292. SLOVENIJA — FINSKA

Ni konvencije.

293. SLOVENIJA — ŠVEDSKA

Jih ni.

294. SLOVENIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(lxxxii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "294. SLOVENIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"295. SLOVAŠKA — FINSKA

Ni konvencije.

296. SLOVAŠKA — ŠVEDSKA

Ni konvencije.

297. SLOVAŠKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(lxxxiii) oštevilčenje naslova "FINSKA — ŠVEDSKA" se spremeni iz "103" v "298" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"299. FINSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lxxxiv) oštevilčenje naslova "ŠVEDSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se spremeni iz "105" v "300".

(i) V Prilogi III, v delu B "Določbe konvencij, ki se ne uporabljajo za vse osebe, za katere se uporablja uredba (člen 3(3) uredbe)", se spremeni naslednje:

(i) pred vnosom pod naslovom "1. BELGIJA — DANSKA" se vstavi naslednje:

"1. BELGIJA — ČEŠKA

Ni konvencije."

;

(ii) oštevilčenje naslova "BELGIJA — DANSKA" se spremeni iz "1" v "2" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"3. …"

;

(iii) za naslovom "3. …" se vstavi naslednje:

"4. BELGIJA — ESTONIJA

Ni konvencije."

;

(iv) naslovi od 3 do 7 se skupaj z ustreznimi vnosi preštevilčijo in prerazporedijo kot sledi:

"5. BELGIJA — GRČIJA"

"6. BELGIJA — ŠPANIJA"

"7. BELGIJA — FRANCIJA"

"8. BELGIJA — IRSKA"

"9. BELGIJA — ITALIJA"

;

(v) za vnosom pod naslovom "9. BELGIJA — ITALIJA" se vstavi naslednje:

"10. BELGIJA — CIPER

Ni konvencije.

11. BELGIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

12. BELGIJA — LITVA

Ni konvencije."

;

(vi) oštevilčenje naslova "BELGIJA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "8" v "13" in vstavi se naslednje:

"14. BELGIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

15. BELGIJA — MALTA

Ni konvencije."

;

(vii) oštevilčenje naslova "BELGIJA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "9" v "16" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"17. BELGIJA — AVSTRIJA"

;

(viii) za zadnjim vnosom pod naslovom "17. BELGIJA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"18. BELGIJA — POLJSKA

Jih ni."

;

(ix) oštevilčenje naslova "BELGIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "11" v "19" in vstavi se naslednje:

"20. BELGIJA — SLOVENIJA

Jih ni.

21. BELGIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(x) oštevilčenje naslova "BELGIJA — FINSKA" se spremeni iz "12" v "22" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"23. BELGIJA — ŠVEDSKA"

"24. BELGIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(xi) za besedama "Jih ni." pod naslovom "24. BELGIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"25. ČEŠKA — DANSKA

Ni konvencije.

26. ČEŠKA — NEMČIJA

Ni konvencije.

27. ČEŠKA — ESTONIJA

Ni konvencije.

28. ČEŠKA — GRČIJA

Jih ni.

29. ČEŠKA — ŠPANIJA

Jih ni.

30. ČEŠKA — FRANCIJA

Jih ni.

31. ČEŠKA — IRSKA

Ni konvencije.

32. ČEŠKA — ITALIJA

Ni konvencije.

33. ČEŠKA — CIPER

Jih ni.

34. ČEŠKA — LATVIJA

Ni konvencije.

35. ČEŠKA — LITVA

Jih ni.

36. ČEŠKA — LUKSEMBURG

Jih ni.

37. ČEŠKA — MADŽARSKA

Jih ni.

38. ČEŠKA — MALTA

Ni konvencije.

39. ČEŠKA — NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

40. ČEŠKA — AVSTRIJA

Člen 32 (3) Konvencije o socialni varnosti z dne 20. julija 1999.

41. ČEŠKA — POLJSKA

Jih ni.

42. ČEŠKA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

43. ČEŠKA — SLOVENIJA

Jih ni.

44. ČEŠKA — SLOVAŠKA

Jih ni.

45. ČEŠKA — FINSKA

Ni konvencije.

46. ČEŠKA — ŠVEDSKA

Ni konvencije.

47. ČEŠKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(xii) oštevilčenje naslova "DANSKA — NEMČIJA" se spremeni iz "15" v "48" in vstavi se naslednje:

"49. DANSKA — ESTONIJA

Ni konvencije."

;

(xiii) naslovi od 16 do 20 se skupaj z ustreznimi vnosi preštevilčijo in prerazporedijo kot sledi:

"50. DANSKA — GRČIJA"

"51. DANSKA — ŠPANIJA"

"52. DANSKA — FRANCIJA"

"53. DANSKA — IRSKA"

"54. DANSKA — ITALIJA"

;

(xiv) za besedama "Ni konvencije." pod naslovom "54. DANSKA — ITALIJA" se vstavi naslednje:

"55. DANSKA — CIPER

Ni konvencije.

56. DANSKA — LATVIJA

Ni konvencije.

57. DANSKA — LITVA

Ni konvencije."

;

(xv) oštevilčenje naslova "DANSKA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "21" v "58" in vstavi se naslednje:

"59. DANSKA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

60. DANSKA — MALTA

Ni konvencije."

;

(xvi) oštevilčenje naslova "DANSKA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "22" v "61" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"62. DANSKA — AVSTRIJA"

;

(xvii) za zadnjim vnosom pod naslovom "62. DANSKA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"63. DANSKA — POLJSKA

Ni konvencije."

;

(xviii) oštevilčenje naslova "DANSKA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "24" v "64" in vstavi se naslednje:

"65. DANSKA — SLOVENIJA

Jih ni.

66. DANSKA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(xix) oštevilčenje naslova "DANSKA — FINSKA" se spremeni iz "25" v "67" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"68. DANSKA — ŠVEDSKA"

"69. DANSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

.

(xx) za besedama "Jih ni." pod naslovom "69. DANSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"70. NEMČIJA — ESTONIJA

Ni konvencije."

;

(xxi) naslovi od 28 do 32 se skupaj z ustreznimi vnosi preštevilčijo in prerazporedijo kot sledi:

"71. NEMČIJA — GRČIJA"

"72. NEMČIJA — ŠPANIJA"

"73. NEMČIJA — FRANCIJA"

"74. NEMČIJA — IRSKA"

"75. NEMČIJA — ITALIJA"

;

(xxii) za zadnjim vnosom pod naslovom "75. NEMČIJA — ITALIJA" se vstavi naslednje:

"76. NEMČIJA — CIPER

Ni konvencije.

77. NEMČIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

78. NEMČIJA — LITVA

Ni konvencije."

;

(xxiii) oštevilčenje naslova "NEMČIJA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "33" v "79" in vstavi se naslednje:

"80. NEMČIJA — MADŽARSKA

Točka 16 Zaključnega protokola Konvencije o socialni varnosti z dne 2. maja 1998.

81. NEMČIJA — MALTA

Ni konvencije."

;

(xxiv) oštevilčenje naslova "NEMČIJA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "34" v "82" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"83. NEMČIJA — AVSTRIJA"

;

(xxv) za zadnjim vnosom pod naslovom "83. NEMČIJA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"84. NEMČIJA — POLJSKA

Jih ni."

;

(xxvi) oštevilčenje naslova "NEMČIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "36" v "85" in vstavi se naslednje:

"86. NEMČIJA — SLOVENIJA

(a) Člen 42 Konvencije o socialni varnosti z dne 24. septembra 1997.

(b) Točka 15 Zaključnega protokola omenjene konvencije.

87. NEMČIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(xxvii) oštevilčenje naslova "NEMČIJA — FINSKA" se spremeni iz "37" v "88" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"89. NEMČIJA — ŠVEDSKA"

"90. NEMČIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(xxviii) za zadnjim vnosom pod naslovom "90. NEMČIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"91. ESTONIJA — GRČIJA

Ni konvencije.

92. ESTONIJA — ŠPANIJA

Ni konvencije.

93. ESTONIJA — FRANCIJA

Ni konvencije.

94. ESTONIJA — IRSKA

Ni konvencije.

95. ESTONIJA — ITALIJA

Ni konvencije.

96. ESTONIJA — CIPER

Ni konvencije.

97. ESTONIJA — LATVIJA

Jih ni.

98. ESTONIJA — LITVA

Jih ni.

99. ESTONIJA — LUKSEMBURG

Ni konvencije.

100. ESTONIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

101. ESTONIJA — MALTA

Ni konvencije.

102. ESTONIJA — NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

103. ESTONIJA — AVSTRIJA

Ni konvencije.

104. ESTONIJA — POLJSKA.

Ni konvencije.

105. ESTONIJA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

106. ESTONIJA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

107. ESTONIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije.

108. ESTONIJA — FINSKA

Jih ni.

109. ESTONIJA — ŠVEDSKA

Jih ni.

110. ESTONIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Ni konvencije."

;

(xxix) naslovi 41, 51, 61 in 62 se skupaj z ustreznimi vnosi preštevilčijo in prerazporedijo kot sledi:

"111. GRČIJA — ŠPANIJA"

"112. GRČIJA — FRANCIJA"

"113. GRČIJA — IRSKA"

"114. GRČIJA — ITALIJA"

;

(xxx) za besedama "Ni konvencije." pod naslovom "114. GRČIJA — ITALIJA" se vstavi naslednje:

"115. GRČIJA — CIPER

Jih ni.

116. GRČIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

117. GRČIJA — LITVA

Ni konvencije."

;

(xxxi) oštevilčenje naslova "GRČIJA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "63" v "118" in vstavi se naslednje:

"119. GRČIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

120. GRČIJA — MALTA

Ni konvencije."

;

(xxxii) oštevilčenje naslova "GRČIJA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "64" v "121" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"122. GRČIJA — AVSTRIJA"

;

(xxxiii) za zadnjim vnosom pod naslovom "122. GRČIJA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"123. GRČIJA — POLJSKA

Jih ni."

;

(xxxiv) oštevilčenje naslova "GRČIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "66" v "124" in vstavi se naslednje:

"125. GRČIJA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

126. GRČIJA — SLOVAŠKA

Jih ni."

;

(xxxv) oštevilčenje naslova "GRČIJA — FINSKA" se spremeni iz "67" v "127" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"128. GRČIJA — ŠVEDSKA"

"129. GRČIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(xxxvi) oštevilčenje naslova "ŠPANIJA — FRANCIJA" se spremeni iz "40" v "130" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"131. ŠPANIJA — IRSKA"

"132. ŠPANIJA — ITALIJA"

;

(xxxvii) za vnosom pod naslovom "132. ŠPANIJA — ITALIJA" se vstavi naslednje:

"133. ŠPANIJA — CIPER

Ni konvencije.

134. ŠPANIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

135. ŠPANIJA — LITVA

Ni konvencije."

;

(xxxviii) oštevilčenje naslova "ŠPANIJA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "44" v "136" in vstavi se naslednje:

"137. ŠPANIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

138. ŠPANIJA — MALTA

Ni konvencije."

;

(xxxix) oštevilčenje naslova "ŠPANIJA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "45" v "139" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"140. ŠPANIJA — AVSTRIJA"

;

(xl) za zadnjim vnosom pod naslovom "140. ŠPANIJA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"141. ŠPANIJA — POLJSKA

Jih ni."

;

(xli) oštevilčenje naslova "ŠPANIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "47" v "142" in vstavi se naslednje:

"143. ŠPANIJA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

144. ŠPANIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(xlii) oštevilčenje naslova "ŠPANIJA — FINSKA" se spremeni iz "48" v "145" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"146. ŠPANIJA — ŠVEDSKA"

"147. ŠPANIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(xliii) oštevilčenje naslova "FRANCIJA — IRSKA" se spremeni iz itre "52" v "148" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"149. FRANCIJA — ITALIJA"

;

(xliv) za vnosom pod naslovom "149. FRANCIJA — ITALIJA" se vstavi naslednje:

"150. FRANCIJA — CIPER

Ni konvencije.

151. FRANCIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

152. FRANCIJA — LITVA

Ni konvencije."

;

(xlv) oštevilčenje naslova "FRANCIJA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "54" v "153" in vstavi se naslednje:

"154. FRANCIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

155. FRANCIJA — MALTA

Ni konvencije."

;

(xlvi) oštevilčenje naslova "FRANCIJA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "55" v "156" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"157. FRANCIJA — AVSTRIJA"

;

(xlvii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "157. FRANCIJA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"158. FRANCIJA — POLJSKA

Jih ni."

;

(xlviii) oštevilčenje naslova "FRANCIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "57" v "159" in vstavi se naslednje:

"160. FRANCIJA — SLOVENIJA

Jih ni.

161. FRANCIJA — SLOVAŠKA

Jih ni."

;

(xlix) oštevilčenje naslova "FRANCIJA — FINSKA" se spremeni iz "58" v "162" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"163. FRANCIJA — ŠVEDSKA"

"164. FRANCIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(l) oštevilčenje naslova "IRSKA — ITALIJA" se spremeni iz "70" v "165" in vstavi se naslednje:

"166. IRSKA — CIPER

Ni konvencije.

167. IRSKA — LATVIJA

Ni konvencije.

168. IRSKA — LITVA

Ni konvencije."

;

(li) oštevilčenje naslova "IRSKA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "71" v "169" in vstavi se naslednje:

"170. IRSKA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

171. IRSKA — MALTA

Ni konvencije."

;

(lii) oštevilčenje naslova "IRSKA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "72" v "172" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"173. IRSKA — AVSTRIJA"

;

(liii) za vnosom pod naslovom "173. IRSKA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"174. IRSKA — POLJSKA

Ni konvencije."

;

(liv) oštevilčenje naslova "IRSKA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "74" v "175" in vstavi se naslednje:

"176. IRSKA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

177. IRSKA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(lv) oštevilčenje naslova "IRSKA — FINSKA" se spremeni iz "75" v "178" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"179. IRSKA — ŠVEDSKA"

"180. IRSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lvi) za besedama "Jih ni." pod naslovom "180. IRSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"181. ITALIJA — CIPER

Ni konvencije.

182. ITALIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

183. ITALIJA — LITVA

Ni konvencije."

;

(lvii) oštevilčenje naslova "ITALIJA — LUKSEMBURG" se spremeni iz "78" v "184" in vstavi se naslednje:

"185. ITALIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

186. ITALIJA — MALTA

Ni konvencije."

;

(lviii) oštevilčenje naslova "ITALIJA — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "79" v "187" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"188. ITALIJA — AVSTRIJA"

;

(lix) za zadnjim vnosom pod naslovom "188. ITALIJA — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"189. ITALIJA — POLJSKA

Ni konvencije."

;

(lx) oštevilčenje naslova "ITALIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "81" v "190" in vstavi se naslednje:

"191. ITALIJA — SLOVENIJA

(a) Sporazum o ureditvi medsebojnih obveznosti iz socialnega zavarovanja v zvezi s 7. odstavkom Priloge XIV Mirovne pogodbe (sklenjen z izmenjavo not dne 5. februarja 1959).

(b) Člen 45(3) Konvencije o socialni varnosti z dne 7. julija 1997 glede nekdanje Cone B Svobodnega tržaškega ozemlja.

192. ITALIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(lxi) oštevilčenje naslova "ITALIJA — FINSKA" se spremeni iz "82" v "193" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"194. ITALIJA — ŠVEDSKA"

"195. ITALIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lxii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "195. ITALIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"196. CIPER — LATVIJA

Ni konvencije.

197. CIPER — LITVA

Ni konvencije.

198. CIPER — LUKSEMBURG

Ni konvencije.

199. CIPER — MADŽARSKA

Ni konvencije.

200. CIPER — MALTA

Ni konvencije.

201. CIPER — NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

202. CIPER — AVSTRIJA

Jih ni.

203. CIPER — POLJSKA

Ni konvencije.

204. CIPER — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

205. CIPER — SLOVENIJA

Ni konvencije.

206. CIPER — SLOVAŠKA

Jih ni.

207. CIPER — FINSKA

Ni konvencije.

208. CIPER — ŠVEDSKA

Ni konvencije.

209. CIPER — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(lxiii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "209. CIPER — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"210. LATVIJA — LITVA

Jih ni.

211. LATVIJA — LUKSEMBURG

Ni konvencije.

212. LATVIJA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

213. LATVIJA — MALTA

Ni konvencije.

214. LATVIJA — NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

215. LATVIJA — AVSTRIJA

Ni konvencije.

216. LATVIJA — POLJSKA

Ni konvencije.

217. LATVIJA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

218. LATVIJA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

219. LATVIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije.

220. LATVIJA — FINSKA

Jih ni.

221. LATVIJA — ŠVEDSKA

Jih ni.

222. LATVIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Ni konvencije."

;

(lxiv) za besedama "Ni konvencije." pod naslovom "222. LETTONIE — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"223. LITVA — LUKSEMBURG

Ni konvencije.

224. LITVA — MADŽARSKA

Ni konvencije.

225. LITVA — MALTA

Ni konvencije.

226. LITVA — NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

227. LITVA — AVSTRIJA

Ni konvencije.

228. LITVA — POLJSKA

Ni konvencije.

229. LITVA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

230. LITVA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

231. LITVA — SLOVAŠKA

Ni konvencije.

232. LITVA — FINSKA

Jih ni.

233. LITVA — ŠVEDSKA

Jih ni.

234. LITVA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Ni konvencije."

;

(lxv) za besedama "Ni konvencije." pod naslovom "234. LITVA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"235. LUKSEMBURG — MADŽARSKA

Ni konvencije.

236. LUKSEMBURG — MALTA

Ni konvencije."

;

(lxvi) oštevilčenje naslova "LUKSEMBURG — NIZOZEMSKA" se spremeni iz "85" v "237" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"238. LUKSEMBURG — AVSTRIJA"

;

(lxvii) za zadnjim vnosom pod naslovom "238. LUKSEMBURG — AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"239. LUKSEMBURG — POLJSKA

Jih ni."

;

(lxviii) oštevilčenje naslova "LUKSEMBURG — PORTUGALSKA" se spremeni iz "87" v "240" in vstavi se naslednje:

"241. LUKSEMBURG — SLOVENIJA

Jih ni.

242. LUKSEMBURG — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(lxix) oštevilčenje naslova "LUKSEMBURG — FINSKA" se spremeni iz "88" v "243" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"244. LUKSEMBURG — ŠVEDSKA"

"245. LUKSEMBURG — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lxx) za besedama "Jih ni." pod naslovom "245. LUKSEMBURG — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"246. MADŽARSKA — MALTA

Ni konvencije.

247. MADŽARSKA — NIZOZEMSKA

Jih ni.

248. MADŽARSKA — AVSTRIJA

Člen 36 (3) Konvencije o socialni varnosti z dne 31. marca 1999.

249. MADŽARSKA — POLJSKA

Jih ni.

250. MADŽARSKA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

251. MADŽARSKA — SLOVENIJA

Člen 31 Konvencije o ureditvi socialnega zavarovanja z dne 7. oktobra 1957.

252. MADŽARSKA — SLOVAŠKA

Jih ni.

253. MADŽARSKA — FINSKA

Jih ni.

254. MADŽARSKA — ŠVEDSKA

Jih ni.

255. MADŽARSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(lxxi) za besedama "Jih ni." pod naslovom "255. MADŽARSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"256. MALTA — NIZOZEMSKA

Ni konvencije.

257. MALTA — AVSTRIJA

Ni konvencije.

258. MALTA — POLJSKA

Ni konvencije.

259. MALTA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

260. MALTA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

261. MALTA — SLOVAŠKA

Ni konvencije.

262. MALTA — FINSKA

Ni konvencije.

263. MALTA — ŠVEDSKA

Ni konvencije.

264. MALTA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(lxxii) oštevilčenje naslova "NIZOZEMSKA — AVSTRIJA" se spremeni iz "91" v "265" in vstavi se naslednje:

"266. NIZOZEMSKA — POLJSKA

Ni konvencije."

;

(lxxiii) oštevilčenje naslova "NIZOZEMSKA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "92" v "267" in vstavi se naslednje:

"268. NIZOZEMSKA — SLOVENIJA

Jih ni.

269. NIZOZEMSKA — SLOVAŠKA

Jih ni."

;

(lxxiv) oštevilčenje naslova "NIZOZEMSKA — FINSKA" se spremeni iz "93" v "270" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"271. NIZOZEMSKA — ŠVEDSKA"

"272. NIZOZEMSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lxxv) za besedama "Jih ni." pod naslovom "272. NIZOZEMSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"273. AVSTRIJA — POLJSKA

Člen 33 (3) Konvencije o socialni varnosti z dne 7. septembra 1998."

;

(lxxvi) oštevilčenje naslova "AVSTRIJA — PORTUGALSKA" se spremeni iz "96" v "274" in vstavi se naslednje:

"275. AVSTRIJA — SLOVENIJA

Člen 37 Konvencije o socialni varnosti z dne 10. marca 1997.

276. AVSTRIJA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(lxxvii) oštevilčenje naslova "AVSTRIJA — FINSKA" se spremeni iz "97" v "277" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"278. AVSTRIJA — ŠVEDSKA"

"279. AVSTRIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lxxviii) za zadnjim vnosom pod naslovom "279. AVSTRIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"280. POLJSKA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

281. POLJSKA — SLOVENIJA

Jih ni.

282. POLJSKA — SLOVAŠKA

Jih ni.

283. POLJSKA — FINSKA

Ni konvencije.

284. POLJSKA — ŠVEDSKA

Jih ni.

285. POLJSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(lxxix) za besedama "Jih ni." pod naslovom "285. POLJSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"286. PORTUGALSKA — SLOVENIJA

Ni konvencije.

287. PORTUGALSKA — SLOVAŠKA

Ni konvencije."

;

(lxxx) oštevilčenje naslova "PORTUGALSKA — FINSKA" se spremeni iz "100" v "288" in naslednja naslova se preštevilčita kot sledi:

"289. PORTUGALSKA — ŠVEDSKA"

"290. PORTUGALSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lxxxi) za zadnjim vnosom pod naslovom "290. PORTUGALSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"291. SLOVENIJA — SLOVAŠKA

Jih ni.

292. SLOVENIJA — FINSKA

Ni konvencije.

293. SLOVENIJA — ŠVEDSKA

Jih ni.

294. SLOVENIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(lxxxii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "294. SLOVENIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se vstavi naslednje:

"295. SLOVAŠKA — FINSKA

Ni konvencije.

296. SLOVAŠKA — ŠVEDSKA

Ni konvencije.

297. SLOVAŠKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni."

;

(lxxxiii) oštevilčenje naslova "FINSKA — ŠVEDSKA" se spremeni iz "103" v "298" in naslednji naslov se preštevilči kot sledi:

"299. FINSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO"

;

(lxxxiv) oštevilčenje naslova "ŠVEDSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO" se spremeni iz "105" v "300".

(j) V Prilogi IV, v delu A "Zakonodaje, navedene v členu 37 (1) uredbe, po katerih je višina invalidskih dajatev neodvisna od trajanja zavarovalnih dob", se spremeni naslednje:

(i) za zadnjim vnosom pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

Jih ni."

;

(ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSKA", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSKA", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

(a) Invalidske pokojnine, pridobljene pred 1. aprilom 2000 po Zakonu o državnih dodatkih in zagotovljene tudi po Zakonu o državnem pokojninskem zavarovanju.

(b) Nacionalne pokojnine, pridobljene zaradi invalidnosti po Zakonu o državnem pokojninskem zavarovanju.

(c) Invalidske pokojnine, pridobljene po Zakonu o službi v obrambnih silah, Zakonu o policijski službi, Zakonu o položaju državnih tožilcev, Zakonu o položaju sodnikov, Zakonu o plačah, pokojninah in drugih socialnih dajatvah članov Riigikogu in Zakonu o položaju predsednika republike."

;

(iv) za besedama "Jih ni." pod naslovom "J. ITALIJA" se vstavi naslednje:

"K. CIPER

Jih ni.

L. LATVIJA

Člen 16 (1) (2) Zakona o državnih pokojninah z dne 1. januarja 1996.

M. LITVA

Jih ni."

;

(v) za besedama "Jih ni." pod naslovom "N. LUKSEMBURG" se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

Jih ni.

P. MALTA

Jih ni."

;

(vi) za besedama "Jih ni." pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

Jih ni."

;

(vii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "T. PORTUGALSKA" se vstavi naslednje:

"U. SLOVENIJA

Jih ni.

V. SLOVAŠKA

Jih ni."

.

(k) V Prilogi IV, v delu B "Posebni sistemi za samozaposlene osebe v smislu členov 38 (3) in 45 (3) Uredbe 1408/71", se spremeni naslednje:

(i) za besedama "Jih ni." pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

Jih ni."

;

(ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSKA", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSKA", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za vnosom pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

Jih ni."

;

(iv) za vnosom pod naslovom "J. ITALIJA" se vstavi naslednje:

"K. CIPER

Jih ni.

L. LATVIJA

Jih ni.

M. LITVA

Jih ni."

;

(v) za besedama "Jih ni." pod naslovom "N. LUKSEMBURG" se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

Jih ni.

P. MALTA

Jih ni."

;

(vi) za besedama "Jih ni." pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

Jih ni."

;

(vii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "T. PORTUGALSKA" se vstavi naslednje:

"U. SLOVENIJA

Jih ni.

V. SLOVAŠKA

Jih ni."

;

(l) V Prilogi IV, v delu C "Primeri, navedeni v členu 46 (1) (b) uredbe, v katerih se skladno s členom 46 (2) Uredbe izračun dajatve lahko opusti", se spremeni naslednje:

i) za besedama "Jih ni." pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

Invalidske pokojnine (za polno in delno invalidnost) in pokojnine preživelih oseb (vdovske in družinske)."

;

(ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSKA", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSKA", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

Jih ni."

;

(iv) za vnosom pod naslovom "J. ITALIJA" se vstavi naslednje:

"K. CIPER

Vse vloge za starostne, invalidske in vdovske pokojnine.

L. LATVIJA

Jih ni.

M. LITVA

Jih ni."

;

(v) za besedama "Jih ni." pod naslovom "N. LUKSEMBURG" se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

Zahtevki za starostne in invalidske pokojnine, če je prosilec na Madžarskem dopolnil najmanj 20 let zavarovalne dobe. Zahtevki za dajatve preživelim osebam, če je umrli pridobil pravico do polne pokojnine izključno po madžarskem pravu.

P. MALTA

Jih ni."

;

(vi) za besedama "Jih ni." pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

Vse vloge za starostne in invalidske pokojnine ter pokojnine preživelih oseb."

;

(vii) za vnosom pod naslovom "T. PORTUGALSKA" se vstavi naslednje:

"U. SLOVENIJA

Jih ni.

V. SLOVAŠKA

Jih ni."

.

(m) Priloga IV, del D, se nadomesti z naslednjim:

"Dajatve in sporazumi navedeni v členu 46b(2) uredbe

1. Dajatve, navedene v členu 46b (2) (a) Uredbe, katerih višina je neodvisna od dolžine dopolnjene zavarovalne dobe ali dobe prebivanja.

(a) Invalidske dajatve, ki so predvidene v zakonodajah, navedenih v delu A te priloge.

(b) Polna danska državna starostna pokojnina, ki so jo osebe pridobile po 10 letih prebivanja in jim je bila pokojnina dodeljena najpozneje do 1. oktobra 1989.

(c) Estonska nacionalna pokojnina, pridobljena v skladu z Zakonom o državnem pokojninskem zavarovanju, starostne pokojnine, pridobljene v skladu z Zakonom o računskem sodišču, Zakonom o policijski službi, Zakonom o položaju državnih tožilcev, ter starostne pokojnine in pokojnine preživelih oseb, pridobljene v skladu z Zakonom o varuhu človekovih pravic, Zakonom o službi v obrambnih silah, Zakonom o položaju sodnikov, Zakonom o plačah, pokojninah in drugih socialnih dajatvah članov Riigikogu in Zakonom o položaju predsednika republike.

(d) Španski dodatki ob smrti in pokojnine preživelih oseb, dodeljeni po splošnih in posebnih sistemih.

(e) Dodatek za vdove na podlagi zavarovanja za ovdovelost v francoskem splošnem sistemu socialne varnosti ali sistemu za kmetovalce.

(f) Vdovska invalidska pokojnina po francoskem splošnem sistemu socialne varnosti ali sistemu za kmetovalce, kadar je izračunana na podlagi invalidske pokojnine umrlega zakonca, plačane skladno s členom 46 (1) (a) (i).

(g) Nizozemska pokojnina preživelih oseb na podlagi Zakona z dne 21. decembra 1995 o splošnem zavarovanju za preživele preživljane osebe.

(h) Finske nacionalne pokojnine, določene v skladu z Zakonom o nacionalnih pokojninah z dne 8. junija 1956 in pridobljene na podlagi prehodnih določb Zakona o nacionalnih pokojninah (547/93) ter dodatni znesek otroške pokojnine v skladu z Zakonom o pokojninah preživelih oseb z dne 17. januarja 1969.

(i) Polna švedska osnovna pokojnina, dodeljena na podlagi zakonodaje o osnovni pokojnini, ki je bila v veljavi pred 1. januarjem 1993, in polna osnovna pokojnina, dodeljena na podlagi prehodnih določb v zakonodaji, ki velja od tega datuma.

2. Dajatve, navedene v členu 46b (2) (b) Uredbe, katerih višina se določa glede na fiktivno dobo, ki velja za izpolnjeno med datumom, ko nastopi tveganje in poznejšim datumom:

(a) Danske pokojnine za predčasno upokojitev, katerih višina se določi skladno z zakonodajo, ki je veljala pred 1. oktobrom 1984.

(b) Nemške invalidske pokojnine in pokojnine preživelih oseb, pri katerih se upošteva prišteta doba, in nemške starostne pokojnine, pri katerih se upošteva že pridobljena prišteta doba.

(c) Italijanske pokojnine za popolno nezmožnost za delo (inabilità).

(d) Latvijske invalidske pokojnine in pokojnine preživelih oseb, pri katerih se upošteva fiktivno zavarovalno dobo.

(e) Litvanske invalidske pokojnine socialnega zavarovanja in pokojnine socialnega zavarovanja preživelih oseb.

(f) Luksemburške invalidske pokojnine in pokojnine preživelih oseb.

(g) Slovaške invalidske pokojnine in pokojnine za delno invalidnost ter iz njih izhajajoče pokojnine preživelih oseb.

(h) Finske pokojnine zaposlenih, pri katerih se skladno z nacionalno zakonodajo upošteva prihodnje dobe.

(i) Švedske invalidske pokojnine in pokojnine preživelih oseb, pri katerih se upošteva fiktivne zavarovalne dobe, in švedske starostne pokojnine, pri katerih se upoštevajo že pridobljene fiktivne dobe.

3. Sporazumi, navedeni v členu 46b (2) (b) (i) Uredbe, katerih namen je preprečiti, da bi se isto fiktivno dobo upoštevalo dva- ali večkrat:

(a) Nordijska konvencija z dne 15. junija 1992 o socialni varnosti.;

(b) Sporazum o socialni varnosti z dne 28. aprila 1997med Zvezno republiko Nemčijo in Finsko."

(n) V Prilogi VI "Posebni postopki za uporabo zakonodaj nekaterih držav članic" se spremeni naslednje:

(i) za zadnjim vnosom pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

Jih ni."

;

(ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSKA", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSKA", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za zadnjim vnosom pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

Jih ni."

;

(iv) za besedama "Jih ni." pod naslovom "J. ITALIJA" se vstavi naslednje:

"K. CIPER

Za uporabo določb členov 18 (1), 38, od 45 (1) do (3), 64, 67 (1) in (2) ter 72 uredbe se teden zavarovanja po zakonodaji Republike Ciper, za katerokoli obdobje, ki se začne na ali po 6. oktobru 1980, določi tako, da se skupne zavarovane zaslužke upoštevanega obdobja deli s tedenskim zneskom osnovnih zavarovanih zaslužkov za posamezno prispevno leto, pod pogojem, da tako določeno število tednov ne preseže števila koledarskih tednov v omenjenem obdobju.

L. LATVIJA

Jih ni.

M. LITVA

Jih ni."

;

(v) za zadnjim vnosom pod naslovom "N. LUKSEMBURG" se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

Jih ni.

P. MALTA

Jih ni."

;

(vi) za zadnjim vnosom pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

Za uporabo člena 88 Učiteljske listine z dne 26. januarja 1982 glede pravice učiteljev do predčasne upokojitve se delovna doba učiteljev, dopolnjena po zakonodaji druge države članice, šteje za delovno dobo učiteljev, dopolnjeno po poljski zakonodaji, prav tako se prenehanje delovnega razmerja učitelja po zakonodaji druge države članice šteje za prenehanje delovnega razmerja učitelja po poljski zakonodaji."

;

(vii) za vnosom pod naslovom "T. PORTUGALSKA" se vstavi naslednje:

"U. SLOVENIJA

Jih ni.

V. SLOVAŠKA

Jih ni."

;

(o) Priloga VII se nadomesti z naslednjim:

"PRILOGA VII

PRIMERI, V KATERIH ZA OSEBO ISTOČASNO VELJA ZAKONODAJA DVEH DRŽAV ČLANIC

(ČLEN 14c (1) (b) uredbe)

1. V primeru, da je oseba samozaposlena v Belgiji in tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

2. V primeru, da je na Češkem samozaposlena oseba tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

3. V primeru, da ima na Danskem samozaposlena oseba tam tudi prebivališče in je tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

4. Za sistem kmetijskega nezgodnega zavarovanja in sistem zavarovanja za primer starosti za kmete: v primeru, da je v Nemčiji v kmetijstvu samozaposlena oseba tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

5. V primeru, da ima v Estoniji samozaposlena oseba tam tudi prebivališče in je tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

6. Za sistem pokojninskega zavarovanja za samozaposlene osebe: v primeru, da je v Grčiji samozaposlena oseba tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

7. V primeru, da ima v Španiji samozaposlena oseba tam tudi prebivališče in je tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

8. V primeru, da je oseba samozaposlena v Franciji in je tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici razen v Luksemburgu.

9. V primeru, da je oseba samozaposlena v kmetijstvu v Franciji in je tudi redno zaposlena v Luksemburgu.

10. V primeru, da je oseba samozaposlena v Italiji in je tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

11. V primeru, da ima na Cipru samozaposlena oseba tam tudi prebivališče in je tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

12. V primeru, da je na Malti samozaposlena oseba tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

13. V primeru, da je oseba samozaposlena na Portugalskem in je tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

14. V primeru, da ima na Finskem samozaposlena oseba tam tudi prebivališče in je tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

15. V primeru, da je na Slovaškem samozaposlena oseba tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

16. V primeru, da ima na Švedskem samozaposlena oseba tam tudi prebivališče in je tudi redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici."

.

(p) V Prilogi VIII "Sistemi, ki predvidevajo le družinske dodatke, dopolnilne dodatke ali posebne dodatke za sirote (člen 78a uredbe)" se spremeni naslednje:

(i) za zadnjim vnosom pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

Jih ni."

;

(ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSKA", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSKA", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

Jih ni."

;

(iv) za besedama "Jih ni." pod naslovom "J. ITALIJA" se vstavi naslednje:

"K. CIPER

Jih ni.

L. LATVIJA

Jih ni.

M. LITVA

Jih ni."

;

(v) za besedama "Jih ni." pod naslovom "N. LUKSEMBURG" se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

Jih ni.

P. MALTA

Jih ni."

;

(vi) za besedama "Jih ni." pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

Jih ni."

;

(vii) za besedama "Jih ni." pod naslovom "T. PORTUGALSKA" se vstavi naslednje:

"U. SLOVENIJA

Jih ni.

V. SLOVAŠKA

Jih ni."

.

2. 31972 R 0574: Uredba Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 74, 27.3.1972, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z:

- 31997 R 0118: Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2.12.1996 (UL L 28, 30.1.1997, str. 1)

in nadaljnje spremenjena z:

- 31997 R 1290: Uredbo Sveta (ES) št. 1290/97 z dne 27.6.1997 (UL L 176, 4.7.1997, str. 1),

- 31998 R 1223: Uredbo Sveta (ES) št. 1223/98 z dne 4.6.1998 (UL L 168, 13.6.1998, str. 1),

- 31998 R 1606: Uredbo Sveta (ES) št. 1606/98 z dne 29.6.1998 (UL L 209, 25.7.1998, str. 1),

- 31999 R 0307: Uredbo Sveta (ES) št. 307/1999 z dne 8.2.1999 (UL L 38, 12.2.1999, str. 1),

- 31999 R 1399: Uredbo Sveta (ES) št. 1399/1999 z dne 29.4.1999 (UL L 164, 30.6.1999, str. 1),

- 32001 R 0089: Uredbo Komisije (ES) št. 89/2001 z dne 17.1.2001 (UL L 14, 18.1.2001, str. 16),

- 32001 R 1386: Uredbo (ES) št. 1386/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.6.2001 (UL L 187, 10.7.2001, str. 1),

- 32002 R 0410: Uredbo Komisije (ES) št. 410/2002 z dne 27.2.2002 (UL L 62, 5.3.2002, str. 17).

(a) V Prilogi 1 "Pristojni organi (člen 1 (1) uredbe ter člena 4 (1) in 122 izvedbene uredbe)" se spremeni naslednje:

(i) za zadnjim vnosom pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministrstvo za delo in socialne zadeve), Praha.

2. Ministerstvo zdravotnictví (Ministrstvo za zdravje), Praha.

3. Ministerstvo obrany (Ministrstvo za obrambo), Praha.

4. Ministerstvo vnitra (Ministrstvo za notranje zadeve), Praha.

5. Ministerstvo spravedlnosti (Ministrstvo za pravosodje), Praha.

6. Ministerstvo financí (Ministrstvo za finance), Praha."

;

ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSKA", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSKA", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za vnosom pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

Sotsiaalministeerium (Ministrstvo za socialne zadeve), Tallinn."

;

(iv) za zadnjim vnosom pod naslovom "J. ITALIJA" se vstavi naslednje:

"K. CIPER

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (minister za delo in socialno zavarovanje), Λευκωσία.

2. Υπουργός Υγείας (minister za zdravje), Λευκωσία.

L. LATVIJA

Labklājības ministrija (Ministrstvo za socialno varnost), Rīga.

M. LITVA

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (minister za socialno varnost in delo), Vilnius.

2. Sveikatos apsaugos ministras (minister za zdravje), Vilnius;"

;

(v) za zadnjim vnosom pod naslovom "N. LUKSEMBURG" se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministrstvo za zdravje, socialne in družinske zadeve), Budapest.

2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministrstvo za politiko zaposlovanja in delo), Budapest.

3. Pénzügyminisztérium (Ministrstvo za finance), Budapest.

P. MALTA

1. Ministru għall-Politika Soċjali (minister za socialno politiko), Valletta.

2. Ministru tas-Saħħa (minister za zdravje), Valletta."

;

(vi) za zadnjim vnosom pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (minister za gopodarstvo, delo in socialno politiko), Warszawa.

2. Minister Zdrowia (minister za zdravje), Warszawa."

;

(vii) za zadnjim vnosom pod naslovom "T. PORTUGALSKA" se vstavi naslednje:

"U. SLOVENIJA

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana.

2. Ministrstvo za zdravje, Ljubljana.

V. SLOVAŠKA

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino Slovaške republike), Bratislava.

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministrstvo za zdravje Slovaške republike), Bratislava."

.

(b) V Prilogi 2 "Pristojni nosilci (člen 1 (o) uredbe in člen 4 (2) izvedbene uredbe)" se spremeni naslednje:

(i) za zadnjim vnosom pod naslovom "A. BELGIJA" se vstavi naslednje:

"B. ČEŠKA

1. Bolezen in materinstvo (a) Storitve : zavarovalnica, pri kateri je oseba zavarovana;

(i)

splošno: Česká správa sociálního zabezpečení (Češka uprava za socialno varnost), Praha , in njene regionalne enote;(ii)

za pripadnike oboroženih sil:

poklicne vojake: Agencija za socialno varnost Ministrstva za obrambo;

pripadnike policije: Agencija za socialno varnost Ministrstva za notranje zadeve;

osebje zaporov: Agencija za socialno varnost Ministrstva za pravosodje;

pripadnike carinske uprave: Agencija za socialno varnost Ministrstva za finance.

2. Invalidnost, starost in smrt (pokojnine) (a) splošno : Česká správa sociálního zabezpečení (Češka uprava za socialno varnost), Praha;

poklicne vojake: Agencija za socialno varnost Ministrstva za finance;

pripadnike policije: Agencija za socialno varnost Ministrstva za notranje zadeve;

osebje zaporov: Agencija za socialno varnost Ministrstva za pravosodje;

pripadnike carinske uprave: Agencija za socialno varnost Ministrstva za finance.

3. Nesreče pri delu in poklicne bolezni (a) Storitve : zavarovalnica, pri kateri je oseba zavarovana;

(i)

splošno:

odškodnina za nesreče pri delu in poklicne bolezni:

delodajalec ali zavarovalec v njegovem imenu;

Česká pojišťovna a.s. (Češka zavarovalna družba, d. d.);

Kooperativa pojišťovna, a.s. (Zavarovalna družba Kooperativa, d. d.);

pokojnine: Česká správa sociálního zabezpečení (Češka uprava za socialno varnost), Praha;

kratkoročne dajatve: Česká správa sociálního zabezpečení (Češka uprava za socialno varnost), Praha , in njene regionalne enote.(ii)

za pripadnike oboroženih sil:

poklicne vojake: Agencija za socialno varnost Ministrstva za obrambo, Praha;

pripadnike policije: Agencija za socialno varnost Ministrstva za notranje zadeve, Praha;

osebje zaporov: Agencija za socialno varnost Ministrstva za pravosodje, Praha;

pripadnike carinske uprave: Agencija za socialno varnost Ministrstva za finance, Praha.

4. Pomoči ob smrti pooblaščeni občinski organi po kraju stalnega (začasnega) prebivališča osebe.

5. Dajatve za brezposelnost uradi za zaposlovanje v kraju stalnega (začasnega) prebivališča osebe.

6. Družinske dajatve pooblaščeni občinski organi po kraju stalnega (začasnega) prebivališča osebe."

;

(ii) naslovi "B. DANSKA", "C. NEMČIJA", "D. ŠPANIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRČIJA", "G. IRSKA", "H. ITALIJA", "I. LUKSEMBURG", "J. NIZOZEMSKA", "K. AVSTRIJA", "L. PORTUGALSKA", "M. FINSKA", "N. ŠVEDSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo "C. DANSKA", "D. NEMČIJA", "F. GRČIJA", "G. ŠPANIJA", "H. FRANCIJA", "I. IRSKA", "J. ITALIJA", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIZOZEMSKA", "R. AVSTRIJA", "T. PORTUGALSKA", "W. FINSKA", "X. ŠVEDSKA" in "Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO";

(iii) za zadnjim vnosom pod naslovom "D. NEMČIJA" se vstavi naslednje:

"E. ESTONIJA

1. Bolezen in materinstvo : Eesti Haigekassa (Estonski sklad za zdravstveno zavarovanje), Tallinn.

2. Invalidske, starostne pokojnine in pokojnine preživelih oseb : Sotsiaalkinlustusamet (Agencija za socialno zavarovanje), Tallinn.

3. Nesreče pri delu in poklicne bolezni (a) odškodnina, izplačana v skladu s Civilnim zakonikom : delodajalci;

(b) pokojnine : Sotsiaalkinlustusamet (Agencija za socialno zavarovanje), Tallinn.

4. Pomoči ob smrti Sotsiaalkinlustusamet (Agencija za socialno zavarovanje), Tallinn.

5. Brezposelnost Tööturuamet (Agencija za trg dela), Tallinn.

6. Družinske dajatve Sotsiaalkinlustusamet (Agencija za socialno zavarovanje), Tallinn.

7. Zadeve povezane s plačili prispevkov za socialno varnost (socialni davek) Maksuamet (Agencija za davke), Tallinn."

;

(iv) za zadnjim vnosom pod naslovom "J. ITALIJA" se vstavi naslednje:

"K. CIPER

1. Storitve : Υπουργείο Υγείας (Ministrstvo za zdravje), Λευκωσία.

2. Denarne dajatve : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Oddelek za socialno zavarovanje, Ministrstvo za delo in socialno zavarovanje), Λευκωσία.

L. LATVIJA

Pristojnost nosilcev urejajo določbe latvijske zakonodaje, če ni v nadaljevanju določeno drugače.

1. Za vse zavarovalne primere razen zdravstvenih storitev : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Državna agencija za socialno zavarovanje), Rīga.

2. Zdravstvene storitve : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Državna agencija za obvezno zdravstveno zavarovanje), Rīga.

M. LITVA

(i)

storitve: Valstybinė ligonių kasa (Državni bolniški sklad), Vilnius;(ii)

denarne dajatve: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Državni sklad za socialno zavarovanje);

(i)

storitve: Valstybinė ligonių kasa (Državni bolniški sklad), Vilnius;(ii)

denarne dajatve: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Državni sklad za socialno zavarovanje), Vilnius.

2. Invalidnost Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Državni sklad za socialno zavarovanje), Vilnius.

3. Starost, smrt (pokojnine) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Državni sklad za socialno zavarovanje), Vilnius.

4. Nesreče pri delu, poklicne bolezni (a) storitve : Valstybinė ligonių kasa (Državni bolniški sklad), Vilnius;

(b) denarne dajatve : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Državni sklad za socialno zavarovanje), Vilnius.

5. Pomoč ob smrti Savivaldybių socialinės paramos skyriai (občinski oddelki za socialno pomoč).

6. Brezposelnost Respublikinė darbo birža (Nacionalni urad za trg dela), Vilnius.

7. Družinske dajatve Savivaldybių socialinės paramos skyriai (občinski oddelki za socialno pomoč)."

;

(v) za zadnjim vnosom pod naslovom "N. LUKSEMBURG" se vstavi naslednje:

"O. MADŽARSKA

1. Bolezen in materinstvo storitve in denarne dajatve : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), Budapest.

2. Invalidnost (a) storitve : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), Budapest;

(b) denarne dajatve : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralna uprava za nacionalno pokojninsko zavarovanje), Budapest.

3. Starost, smrt (pokojnine) (a) starostna pokojnina — steber socialnega zavarovanja : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralna uprava za nacionalno pokojninsko zavarovanje), Budapest;

(b) starostna pokojnina — zasebni steber : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Državna nadzorna finančna oblast), Budapest;

(c) pokojnine preživelih oseb : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralna uprava za nacionalno pokojninsko zavarovanje), Budapest;

(d) neprispevni starostni dodatek : Illetékes helyi önkormányzat (pristojna lokalna vlada).

4. Nesreče pri delu, poklicne bolezni: (a) storitve : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), Budapest;

(b) denarne dajatve — nesreče pri delu : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), Budapest;

(c) druge denarne dajatve : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralna uprava za nacionalno pokojninsko zavarovanje), Budapest.

5. Brezposelnost denarne dajatve : Foglalkoztatási Hivatal (Urad za zaposlovanje), Budapest.

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (urad za izplačevanje družinskih podpor, če tak urad obstaja pri delodajalcu);

Államháztartási Hivatal (Urad za javne finance);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje).

P. MALTA

1. Denarne dajatve : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Oddelek za socialno varnost), Valletta.

2. Storitve : Diviżjoni tas-Saħħa (Oddelek za zdravje), Valletta."

;

(vi) za zadnjim vnosom pod naslovom "R. AVSTRIJA" se vstavi naslednje:

"S. POLJSKA

1. Bolezen in materinstvo (a) storitve : kasa chorych (sklad za zdravstveno zavarovanje), pri katerem je oseba zavarovana;

(i)

delodajalci, ki so odgovorni za izplačilo dajatev;(ii)

področni uradi Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sklada za socialno zavarovanje — ZUS), katerih krajevna pristojnost se v času zavarovanja določa po uradnem sedežu zavarovančevega delodajalca ali samozaposlene osebe, in področni uradi Zakład Ubezpieczeń (Sklada za socialno zavarovanje — ZUS), katerih krajevna pristojnost se po izteku zavarovanja določa po stalnem ali začasnem prebivališču zavarovane osebe;(iii)

regionalne izpostave Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijskega sklada za socialno zavarovanje — KRUS), katerih krajevna pristojnost je določena po kraju kmetovega zavarovanja.

2. Invalidnost, starost in smrt (pokojnine) (a) za zaposlene in samozaposlene osebe, z izjemo samozaposlenih kmetov : organizacijske enote Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sklada za socialno zavarovanje — ZUS), pooblaščene za sodelovanje s pristojnimi nosilci v določenih državah članicah;

(b) za samozaposlene kmete : regionalne izpostave Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijskega sklada za socialno zavarovanje — KRUS), pooblaščeni za sodelovanje s pristojnimi nosilci v določenih državah članicah;

(c) za poklicne vojake razen tistih, ki so vstopili v službo po 1. januarju 1999 : specializirana telesa Ministrstva za nacionalno obrambo;

(d) za pripadnike Policije, pripadnike Nacionalne gasilske brigade, pripadnike Mejne straže, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers in pripadnike Vladne varnostne službe razen tistih, ki so vstopili v službo po 1. januarju 1999 : specializirana telesa Ministrstva za notanje zadeve in upravo;

(e) za pripadnike Zaporne straže razen tistih, ki so vstopili v službo po 1. januarju 1999 : specializirana telesa Ministrstva za pravosodje;

(f) za sodnike in državne tožilce : specializirana telesa Ministrstva za pravosodje.

3. Nesreče pri delu in poklicne bolezni (a) storitve : kasa chorych (sklad za zdravstveno zavarovanje), pri katerem je oseba zavarovana;

(i)

za primer bolezni:

delodajalci, odgovorni za izplačilo dajatev;

področni uradi Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sklada za socialno zavarovanje — ZUS), katerih krajevna pristojnost se v času zavarovanja določa po uradnem sedežu zavarovančevega delodajalca ali samozaposlene osebe, in področni uradi Zakład Ubezpieczeń (Sklada za socialno zavarovanje — ZUS), katerih krajevna pristojnost se po izteku zavarovanja določa po stalnem ali začasnem prebivališču zavarovane osebe;

regionalne izpostave Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijskega sklada za socialno zavarovanje — KRUS), katerih krajevna pristojnost je d