12003T/TXTHivatalos Lap L 236 , 23/09/2003 o. 0017 - 0930


SZERZŐDÉS

A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA

(AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI)

ÉS

A CSEH KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A LETT KÖZTÁRSASÁG, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTT, A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL

ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

ŐFELSÉGE SPANYOLORSZÁG KIRÁLYA,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

ÍRORSZÁG ELNÖKE,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

A LETT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Ő KIRÁLYI FENSÉGE A LUXEMBURGI NAGYHERCEG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

MÁLTA ELNÖKE,

ŐFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYNŐJE,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG SZÖVETSÉGI ELNÖKE,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

A FINN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

A SVÉD KIRÁLYSÁG KORMÁNYA,

ŐFELSÉGE NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK KIRÁLYNŐJE,

EGYESÜLVE azon óhajukban, hogy az Európai Unió alapját képező szerződések célkitűzéseinek megvalósítását továbbvigyék,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy e szerződések szellemében a már létrehozott alapokon továbbvigyék az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatát,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikke lehetőséget teremt az európai államoknak arra, hogy az Európai Unió tagjává váljanak,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság tagként való felvételét kérte az Unióba,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió Tanácsa a Bizottság véleményének és az Európai Parlament hozzájárulásának birtokában úgy nyilatkozott, hogy támogatja ezen államok felvételét,

ÚGY HATÁROZTAK, hogy közös megegyezéssel megállapítják a felvétel feltételeit és az Európai Unió alapját képező szerződéseken végrehajtandó kiigazításokat, és e célból meghatalmazottjaikként jelölték ki:

ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA,

Guy Verhofstadt

miniszterelnököt,

Louis Michel

miniszterelnök-helyettest, külügyminisztert;

A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Václav Klaus

köztársasági elnököt,

Vladimír Špidla

miniszterelnököt,

Cyril Svoboda

miniszterelnök-helyettest, külügyminisztert;

Pavel Teličká-t,

a Cseh Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozására irányuló tárgyalásokat folytató delegáció vezetőjét, a Cseh Köztársaság Európai Közösségek melletti képviseletét vezető nagykövetet;

ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE,

Anders Fogh Rasmussen

miniszterelnököt,

Dr. Per Stig Møller

külügyminisztert;

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Gerhard Schröder

szövetségi kancellárt,

Joseph Fischer

szövetségi külügyminisztert és szövetségi kancellárhelyettest;

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Arnold Rüütel

köztársasági elnököt,

Kristiina Ojuland

külügyminisztert;

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Konsztantinosz Szimitisz

miniszterelnököt,

Georgiosz Papandreou

külügyminisztert,

Tasszosz Giannitsisz

külügyminiszter-helyettest;

ŐFELSÉGE SPANYOLORSZÁG KIRÁLYA,

José Maria Aznar López-t,

a kormány elnökét,

Ana Palacio Vallelersundi

külügyminisztert;

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Jean-Pierre Raffarin

miniszterelnököt,

Dominique Galouzeau De Villepin

külügyminisztert,

Noëlle Lenoir-t,

a külügyminiszter mellé rendelt európai ügyekért felelős minisztert;

ÍRORSZÁG ELNÖKE,

Bertie Ahern

miniszterelnök (Taoiseach-et),

Brian Cowen

külügyminisztert;

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

Silvio Berlusconi

miniszterelnököt,

Franco Frattini

külügyminisztert;

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Tasszosz Papadopoulosz

köztársasági elnököt,

George Iakovou

külügyminisztert;

A LETT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Vaira Vīķe-Freiberga

köztársasági elnököt,

Einars Repše

miniszterelnököt,

Sandra Kalniete

külügyminisztert,

Andris Ķesteris-t,

a Lett Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozására irányuló tárgyalások főtárgyalóját, a külügyminisztérium helyettes államtitkárát;

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Algirdas Mykolas Brazauskas

miniszterelnököt,

Antanas Valionis

külügyminisztert;

Ő KIRÁLYI FENSÉGE A LUXEMBURGI NAGYHERCEG,

Jean-Claude Juncker

miniszterelnököt, Ministre d'État-t,

Lydie Polfer

külügyi és külkereskedelmi minisztert,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Dr. Péter Medgyessy

miniszterelnököt,

László Kovács

külügyminisztert,

Dr. Endre Juhász-t,

a Magyar Köztársaság Európai Unió melletti nagykövetét, a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozására irányuló tárgyalások főtárgyalóját;

MÁLTA ELNÖKE,

Hon. Edward Fenech Adami

miniszterelnököt,

Hon Joe Borg

külügyminisztert,

Richard Cachia Caruaná-t,

a tárgyalásokkal megbízott küldöttség vezetőjét;

ŐFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYNŐJE,

Jan Pieter Balkenende

miniszterelnököt,

Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer

külügyminisztert;

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG SZÖVETSÉGI ELNÖKE,

Dr. Wolfgang Schüssel

szövetségi kancellárt,

Dr. Benita Ferrero-Waldner

szövetségi külügyminisztert;

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Leszek Miller

miniszterelnököt,

Włodzimierz Cimoszewicz

külügyminisztert,

Dr. Danuta Hübner-t,

a külügyminisztérium államtitkárát;

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

José Manuel Durão Barroso

miniszterelnököt,

António Martins da Cruz

külügyminisztert;

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Dr. Janez Drnovšek

köztársasági elnököt,

Anton Rop

miniszterelnököt,

Dr. Dimitrij Rupel

külügyminisztert;

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Rudolf Schuster

köztársasági elnököt,

Mikuláš Dzurinda

miniszterelnököt,

Eduard Kukan

külügyminisztert,

Ján Figel-t

a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozására irányuló tárgyalások főtárgyalóját;

A FINN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Paavo Lipponen

miniszterelnököt,

Jari Vilén

külkereskedelmi minisztert;

A SVÉD KIRÁLYSÁG KORMÁNYA,

Göran Persson

miniszterelnököt,

Anna Lindh

külügyminisztert;

ŐFELSÉGE NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK KIRÁLYNŐJE,

Rt. Hon. Tony Blair

miniszterelnököt,

Rt. Hon. Jack Straw

külügyi és nemzetközösségi minisztert,

AKIK kicserélve jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

(1) A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság az Európai Unió tagjává, egyúttal az Unió alapját képező szerződéseknek, beleértve azok módosításait és kiegészítéseit, részes felévé válik.

(2) A felvétel feltételeit és az Unió alapját képező szerződéseknek a felvétellel együtt járó kiigazításait az e szerződéshez mellékelt okmány állapítja meg. Az okmány rendelkezései e szerződés szerves részét képezik.

(3) A tagállamok jogaira és kötelezettségeire, valamint az Unió intézményeinek jog- és hatáskörére vonatkozó, az (1) bekezdésben említett szerződésekben foglalt rendelkezéseket e szerződésre is alkalmazni kell.

2. cikk

(1) E szerződést a Magas Szerződő Felek alkotmányos követelményeiknek megfelelően megerősítik. A megerősítő okiratokat az Olasz Köztársaság kormányánál legkésőbb 2004. április 30-ig letétbe helyezik.

(2) E szerződés 2004. május 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy addig az időpontig valamennyi megerősítő okiratot letétbe helyezik.

Ha azonban az 1. cikk (1) bekezdésében említett államok közül megerősítő okiratát nem mindegyik helyezi kellő időben letétbe, a szerződés azon államok tekintetében lép hatályba, amelyek megerősítő okiratukat letétbe helyezték. Ebben az esetben az Európai Unió Tanácsa egyhangú határozattal haladéktalanul elfogadja az e szerződés 3. cikkének, a csatlakozási okmány 1. cikkének, 6. cikke (6) bekezdésének, 11-15. cikkének, 18., 19., 25., 26., 29-31. cikkének, 33-35. cikkének, 46-49. cikkének, 58. és 61. cikkének, az okmány II-XV. mellékletének és függelékeiknek és az okmányhoz csatolt 1-10. jegyzőkönyvnek azokat a kiigazításait, amelyek nélkülözhetetlenné válnak; a Tanács egyhangúlag azt is kinyilváníthatja, hogy a fent említett okmány és az ahhoz csatolt mellékletek, függelékek és jegyzőkönyvek azon rendelkezései, amelyek kifejezetten arra az államra vonatkoznak, amely megerősítő okiratát nem helyezte letétbe, nem lépnek hatályba, illetve e rendelkezéseket kiigazíthatja.

(3) A (2) bekezdés ellenére az Unió intézményei a csatlakozás előtt elfogadhatják a csatlakozási okmány 6. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében, 6. cikke (6) bekezdésének második albekezdésében, 6. cikke (7) bekezdésének második és harmadik albekezdésében, 6. cikke (9) bekezdésének harmadik albekezdésében, 21. és 23. cikkében, 28. cikkének (1) bekezdésében, 32. cikkének (5) bekezdésében, 33. cikkének (1) bekezdésében, 33. cikkének (4) bekezdésében, 33. cikkének (5) bekezdésében, 38., 39., 41., 42. és 55-57. cikkében, az okmány III-XIV. mellékletében, az okmányhoz csatolt 2. jegyzőkönyvben, a 3. jegyzőkönyv 6. cikkében, a 4. jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdésében, 8. jegyzőkönyvben és a 10. jegyzőkönyv 1., 2. és 4. cikkében említett intézkedéseket. Ezek az intézkedések csak e szerződés hatálybalépése esetén és napján lépnek hatályba.

3. cikk

E szerződést, amely egyetlen eredeti példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült, és amelynek az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles, az Olasz Köztársaság Kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további aláíró állam kormányának eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.Fatto a Atene, addì sedici aprile duemilatre.Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.Kelt Athénban, a kétezer-harmadik év április havának tizenhatodik napján.Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.Sporządzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego.Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der Belgier

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

+++++ TIFF +++++

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

+++++ TIFF +++++

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por Su Majestad el Rey de España

+++++ TIFF +++++

Pour le Président de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il Presidente della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

+++++ TIFF +++++

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

+++++ TIFF +++++

Għall-President ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pelo Presidente da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Slovenije

+++++ TIFF +++++

Za prezidenta Slovenskej republiky

+++++ TIFF +++++

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sveriges regering

+++++ TIFF +++++

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány

ELSŐ RÉSZ

ALAPELVEK

1. cikk

Ennek az okmánynak az alkalmazásában:

- az "eredeti szerződések" kifejezés a következő szerződéseket jelenti:

a) az Európai Közösséget létrehozó szerződés ("EK-Szerződés") és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés ("Euratom-Szerződés"), az e csatlakozást megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel, illetve egyéb jogi aktusokkal együtt,

b) az Európai Unióról szóló szerződés ("EU-Szerződés"), az e csatlakozást megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel, illetve egyéb jogi aktusokkal együtt

- a "jelenlegi tagállamok" kifejezés a Belga Királyságot, a Dán Királyságot, a Németországi Szövetségi Köztársaságot, a Görög Köztársaságot, a Spanyol Királyságot, a Francia Köztársaságot, Írországot, az Olasz Köztársaságot, a Luxemburgi Nagyhercegséget, a Holland Királyságot, az Osztrák Köztársaságot, a Portugál Köztársaságot, a Finn Köztársaságot, a Svéd Királyságot, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát jelenti

- az "Unió" kifejezés az EU-Szerződéssel létrehozott Európai Uniót jelenti

- a "Közösség" kifejezés az első francia bekezdésben említett közösségek közül jelenti az egyiket vagy mindkettőt, az adott esettől függően,

- az "új tagállamok" kifejezés a Cseh Köztársaságot, az Észt Köztársaságot, a Ciprusi Köztársaságot, a Lett Köztársaságot, a Litván Köztársaságot, a Magyar Köztársaságot, a Máltai Köztársaságot, a Lengyel Köztársaságot, a Szlovén Köztársaságot és a Szlovák Köztársaságot jelenti,

- az "intézmények" kifejezés az eredeti szerződések által létrehozott intézményeket jelenti.

2. cikk

A csatlakozás időpontjától kezdődően az eredeti szerződések rendelkezései és az intézmények, valamint az Európai Központi Bank által a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusok az új tagállamok számára kötelezőek, és az említett szerződésekben, illetve az ebben az okmányban megállapított feltételekkel alkalmazandók ezekben az államokban.

3. cikk

(1) A schengeni vívmányok rendelkezései, amelyeket az Európai Unió keretébe az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyv (a továbbiakban "schengeni jegyzőkönyv") illesztett be, és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő, ezen okmány I. mellékletében felsorolt jogi aktusok, valamint minden ilyen további jogi aktus, amelyet a csatlakozás időpontja előtt fogadnak el, az új tagállamokra nézve a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek, és azokat az új tagállamokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell.

(2) A schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok, amelyeket az (1) bekezdés nem említ, a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek az új tagállamok számára; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell valamely új tagállamban alkalmazni, ha a Tanács így határoz azt követően, hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta, hogy az új tagállam teljesíti-e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket, és erről az Európai Parlamenttel konzultációt folytatott.

A Tanács határozatát azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával hozza meg, amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették, illetve amelyekben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni. A Tanács Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában, amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik, amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek.

(3) A Tanács által a schengeni jegyzőkönyv 6. cikke alapján kötött megállapodások a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek az új tagállamokra.

(4) A bel- és igazságügyek terén azon egyezmények és okmányok vonatkozásában, amelyek elválaszthatatlanok az EU-Szerződés célkitűzéseinek megvalósításától, az új tagállamok vállalják, hogy:

- csatlakoznak azokhoz, amelyek a csatlakozás időpontjában a jelenlegi tagállamok számára aláírásra nyitva állnak, és azokhoz, amelyeket a Tanács az EU-Szerződés VI. címével összhangban kidolgozott, és a tagállamoknak elfogadásra javasolt

- a tagállamoknak a bel- és igazságügy terén működő intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket vezetnek be, amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak.

4. cikk

A csatlakozás időpontjától kezdődően, az EK-Szerződés 122. cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként valamennyi új tagállam részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban.

5. cikk

(1) Az új tagállamok ezen okmánnyal csatlakoznak a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz. Az új tagállamok vállalják, hogy a csatlakozás napjával csatlakoznak valamennyi egyéb olyan megállapodáshoz is, amelyet a jelenlegi tagállamok kötöttek, és amely az Unió működésére vonatkozik vagy annak tevékenységével kapcsolatos.

(2) Az új tagállamok vállalják, hogy csatlakoznak a jelenlegi tagállamok által aláírt, az EK-Szerződés 293. cikkében említett, illetve az EK-Szerződés célkitűzéseinek teljesítésétől elválaszthatatlan egyezményekhez, továbbá az ezen egyezményeknek a Bíróság általi értelmezéséről szóló jegyzőkönyvekhez, és hogy e célból az azokban szükséges kiigazítások megtétele érdekében tárgyalásokat kezdenek a jelenlegi tagállamokkal.

(3) Az új tagállamok helyzete megegyezik a jelenlegi tagállamokéval az Európai Tanács és a Tanács által tett nyilatkozatok és állásfoglalások, illetve egyéb álláspontok tekintetében, és azoknak az egyéb nyilatkozatoknak, állásfoglalásoknak és álláspontoknak a tekintetében, amelyeket a Közösségre vagy az Unióra vonatkozóan a tagállamok közös megállapodással elfogadtak; az új tagállamok ennek megfelelően tiszteletben tartják az ilyen nyilatkozatokból, állásfoglalásokból vagy egyéb álláspontokból eredő alapelveket és iránymutatásokat, és megteszik az ezek végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

6. cikk

(1) A Közösség által vagy az EU-Szerződés 24. vagy 38. cikkének megfelelően egy vagy több harmadik állammal, valamely nemzetközi szervezettel vagy egy harmadik állam állampolgárával megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodások és egyezmények az eredeti szerződésekben és az ebben az okmányban megállapított feltételek szerint kötelezőek az új tagállamokra.

(2) Az új tagállamok vállalják, hogy az ebben az okmányban megállapított feltételek szerint csatlakoznak a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen eljárva megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodásokhoz vagy egyezményekhez, valamint az ezen államok által kötött olyan megállapodásokhoz, amelyek ezekhez a megállapodásokhoz vagy egyezményekhez kapcsolódnak.

Az új tagállamoknak az alábbi (6) bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez, továbbá a Fehéroroszországgal, Chilével, Kínával, a Mercosurral vagy Svájccal a Közösség és tagállamai által együttesen kötött vagy aláírt megállapodásokhoz történő csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal, illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni. Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb, a csatlakozással nem összefüggő módosításai tekintetében nem sérti a Közösség saját hatásköreit, és nem érinti a Közösség és tagállamai közötti hatáskörmegosztást. E jegyzőkönyveket, a tagállamok nevében eljárva, a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva. A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak.

(3) A (2) bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással az új tagállamokat ezen megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a jelenlegi tagállamokat.

(4) Az új tagállamok ezzel az okmánnyal csatlakoznak az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi megállapodáshoz [1].

(5) Az új tagállamok vállalják, hogy az ebben az okmányban megállapított feltételek szerint csatlakoznak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz [2], annak 128. cikkével összhangban.

(6) A csatlakozás időpontjától kezdődően és a (2) bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek megkötéséig az új tagállamok alkalmazzák a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen Algériával, Azerbajdzsánnal, Bulgáriával, Dél-Afrikával, Dél-Koreával, Egyiptommal, Grúziával, Horvátországgal, Izraellel, Jordániával, Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal, Libanonnal, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal, Marokkóval, Mexikóval, Moldovával, az Orosz Föderációval, Örményországgal, Romániával, San Marinoval, Szíriával, Törökországgal, Tunéziával, Türkmenisztánnal, Ukrajnával, illetve Üzbegisztánnal kötött, valamint a csatlakozás időpontja előtt a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen kötött egyéb megállapodások rendelkezéseit.

E megállapodások bármilyen kiigazításáról csak a (2) bekezdés második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően a többi szerződő állammal megkötött jegyzőkönyvekben lehet rendelkezni. Amennyiben a jegyzőkönyvek megkötésére a csatlakozás időpontjáig nem kerül sor, a Közösség és a tagállamok saját hatáskörük keretein belül megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzet rendezésére a csatlakozástól kezdődően.

(7) A csatlakozás időpontjától kezdődően az új tagállamok alkalmazzák a Közösség által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és -megegyezéseket.

A Közösség által a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamok Közösséghez történő csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani. Ennek érdekében a Közösség a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat folytathat az érintett harmadik országokkal a fent említett megállapodások és megegyezések módosításáról.

Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és -megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba, a Közösség a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait az új tagállamok Közösséghez történő csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja.

(8) A Közösség által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamoknak az utóbbi években megvalósult, az érintett szállító országokból származó acéltermék-behozatala alapján ki kell igazítani.

Ennek érdekében a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat kell folytatni a Közösség által harmadik országokkal kötött kétoldalú acélmegállapodások és -megegyezések módosításairól.

Amennyiben a kétoldalú megállapodások és megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba, az első albekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) A csatlakozás időpontjától kezdődően az új tagállamok harmadik országokkal kötött halászati megállapodásainak igazgatását a Közösség látja el.

Az említett megállapodásokból eredő, az új tagállamokra vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig, amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak.

A Tanács a lehető legrövidebb időn belül, és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt, a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel minden egyes esetben meghozza azokat a határozatokat, amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek, ideértve azt a lehetőséget is, hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa.

(10) A csatlakozás időpontjával kezdődő hatállyal az új tagállamok felmondják valamennyi, harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásukat, köztük a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást.

Amennyiben az egyrészről egy vagy több új tagállam, másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az ezen okmányból eredő kötelezettségekkel, az új tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntessék. Ha egy új tagállam a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik, az új tagállam köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani.

(11) Az új tagállamok ezzel az okmánnyal és az ebben megállapított feltételek szerint csatlakoznak a jelenlegi tagállamok által a (2) és (4)-(6) bekezdésben említett megállapodások és egyezmények végrehajtása céljából megkötött belső megállapodásokhoz.

(12) Az új tagállamok — amennyiben szükséges — megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel, illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetüket, amelyeknek a Közösség vagy valamelyik más tagállam szintén tagja, illetve részese, hozzáigazítsák azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez, amelyek az Unióhoz való csatlakozásukból erednek.

Az új tagállamok a csatlakozás időpontjában vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondják különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat, és kilépnek azokból a halászati szervezetekből, amelyeknek a Közösség is részese, illetve tagja, kivéve, ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel is kapcsolatos.

7. cikk

Ha ez az okmány eltérően nem rendelkezik, rendelkezéseit kizárólag azzal az eredeti szerződésekben meghatározott eljárással lehet felfüggeszteni, módosítani vagy hatályon kívül helyezni, amely azoknak a szerződéseknek a felülvizsgálatára lehetőséget biztosít.

8. cikk

Az intézmények által elfogadott, az ezen okmányban megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell.

9. cikk

Az ebben az okmányban foglalt azon rendelkezéseknek a jogi természete, amelyek célja vagy eredménye az intézmények által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása, megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított rendelkezések jogi természetével, és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni.

10. cikk

Az eredeti szerződéseket és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az ebben az okmányban megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

MÁSODIK RÉSZ

A SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSA

I. CÍM

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

Az Európai Parlament

11. cikk

Az Európai Parlament 2004-2009-es megbízatási idejének elejétől kezdődő hatállyal az EK-Szerződés 190. cikke (2) bekezdésének és az Euratom-Szerződés 108. cikke (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az egyes tagállamokban megválasztott képviselők száma a következő:

Belgium | 24 |

Cseh Köztársaság | 24 |

Dánia | 14 |

Németország | 99 |

Észtország | 6 |

Görögország | 24 |

Spanyolország | 54 |

Franciaország | 78 |

Írország | 13 |

Olaszország | 78 |

Ciprus | 6 |

Lettország | 9 |

Litvánia | 13 |

Luxemburg | 6 |

Magyarország | 24 |

Málta | 5 |

Hollandia | 27 |

Ausztria | 18 |

Lengyelország | 54 |

Portugália | 24 |

Szlovénia | 7 |

Szlovákia | 14 |

Finnország | 14 |

Svédország | 19 |

Egyesült Királyság | 78" |

2. FEJEZET

A Tanács

12. cikk

(1) 2004. november 1-jével kezdődő hatállyal:

a) Az EK-Szerződés 205. cikkében és az Euratom-Szerződés 118. cikkében

i. a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a Tanács határozatához minősített többség szükséges, tagjainak szavazatait a következőképpen kell súlyozni:

Belgium | 12 |

Cseh Köztársaság | 12 |

Dánia | 7 |

Németország | 29 |

Észtország | 4 |

Görögország | 12 |

Spanyolország | 27 |

Franciaország | 29 |

Írország | 7 |

Olaszország | 29 |

Ciprus | 4 |

Lettország | 4 |

Litvánia | 7 |

Luxemburg | 4 |

Magyarország | 12 |

Málta | 3 |

Hollandia | 13 |

Ausztria | 10 |

Lengyelország | 27 |

Portugália | 12 |

Szlovénia | 4 |

Szlovákia | 7 |

Finnország | 7 |

Svédország | 10 |

Egyesült Királyság | 29 |

A Tanács határozatainak elfogadásához a tagok többsége által leadott, legalább 232 igen szavazat szükséges, ha azokat e szerződés értelmében a Bizottság javaslata alapján kell elfogadni.

Egyéb esetekben a Tanács határozatainak elfogadásához legalább a tagok kétharmada által leadott, legalább 232 igen szavazat szükséges."

;

ii. a cikk szövege a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a Tanács valamely határozatát minősített többséggel kell elfogadni, a Tanács tagjai annak megvizsgálását kérhetik, hogy a minősített többséget adó tagállamok képviselik-e az Unió népességének legalább 62 %-át. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kérdéses határozat nem kerül elfogadásra."

;

b) Az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Tanács tagjainak szavazatait az Európai Közösséget létrehozó szerződés 205. cikke (2) bekezdésének megfelelően kell súlyozni. A határozatok elfogadásához legalább a tagok kétharmada által leadott, legalább 232 igen szavazat szükséges. Ha a Tanács valamely határozatát minősített többséggel kell elfogadni, a Tanács tagjai annak megvizsgálását kérhetik, hogy a minősített többséget adó tagállamok képviselik-e az Unió népességének legalább 62 %-át. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kérdéses határozat nem kerül elfogadásra."

;

c) Az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a Tanács valamely határozatához minősített többség szükséges, tagjainak szavazatait az Európai Közösséget létrehozó szerződés 205. cikke (2) bekezdésének megfelelően kell súlyozni, és a határozat elfogadásához legalább a tagok kétharmada által leadott, legalább 232 igen szavazat szükséges. Ha a Tanács valamely határozatát minősített többséggel kell elfogadni, a Tanács tagjai annak megvizsgálását kérhetik, hogy a minősített többséget adó tagállamok képviselik-e az Unió népességének legalább 62 %-át. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kérdéses határozat nem kerül elfogadásra."

(2) Az EU-Szerződéshez és az EK-Szerződéshez csatolt, az Európai Unió bővítéséről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének (1) bekezdése hatályát veszti.

(3) Abban az esetben, ha kevesebb mint tíz új tagállam csatlakozik az Európai Unióhoz, a Tanács a minősített többséghez szükséges szavazatküszöböt szigorúan lineáris számtani interpoláció alkalmazása segítségével, a legközelebbi szavazathoz felfelé vagy lefelé kerekítve, egy 300 szavazattal rendelkező Tanács 71 %-os és egy 25 tagállamú EU 72,27 %-os szintje közötti értéken határozattal állapítja meg.

3. FEJEZET

A Bíróság

13. cikk

(1) Az EU-Szerződéshez, az EK-Szerződéshez és az Euratom-Szerződéshez csatolt, a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 9. cikke első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"A bírói kar részleges megújítása, amelyre háromévente kerül sor, felváltva tizenhárom, illetve tizenkét bírót érint."

.

(2) Az EU-Szerződéshez, az EK-Szerződéshez és az Euratom-Szerződéshez csatolt, a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 48. cikkének helyébe a következő rendelkezés lép:

"48. cikk

Az Elsőfokú Bíróság huszonöt bíróból áll."

4. FEJEZET

A Gazdasági és Szociális Bizottság

14. cikk

Az EK-Szerződés 258. cikke és az Euratom-Szerződés 166. cikke második bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak száma a következő:

Belgium | 12 |

Cseh Köztársaság | 12 |

Dánia | 9 |

Németország | 24 |

Észtország | 7 |

Görögország | 12 |

Spanyolország | 21 |

Franciaország | 24 |

Írország | 9 |

Olaszország | 24 |

Ciprus | 6 |

Lettország | 7 |

Litvánia | 9 |

Luxemburg | 6 |

Magyarország | 12 |

Málta | 5 |

Hollandia | 12 |

Ausztria | 12 |

Lengyelország | 21 |

Portugália | 12 |

Szlovénia | 7 |

Szlovákia | 9 |

Finnország | 9 |

Svédország | 12 |

Egyesült Királyság | 24" |

5. FEJEZET

A Régiók Bizottsága

15. cikk

Az EK-Szerződés 263. cikke harmadik bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Régiók Bizottsága tagjainak száma a következő:

Belgium | 12 |

Cseh Köztársaság | 12 |

Dánia | 9 |

Németország | 24 |

Észtország | 7 |

Görögország | 12 |

Spanyolország | 21 |

Franciaország | 24 |

Írország | 9 |

Olaszország | 24 |

Ciprus | 6 |

Lettország | 7 |

Litvánia | 9 |

Luxemburg | 6 |

Magyarország | 12 |

Málta | 5 |

Hollandia | 12 |

Ausztria | 12 |

Lengyelország | 21 |

Portugália | 12 |

Szlovénia | 7 |

Szlovákia | 9 |

Finnország | 9 |

Svédország | 12 |

Egyesült Királyság | 24" |

6. FEJEZET

A Tudományos és Műszaki Bizottság

16. cikk

Az Euratom-Szerződés 134. cikke (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bizottság harminckilenc tagból áll, akiket a Bizottsággal folytatott konzultációt követően a Tanács nevez ki."

7. FEJEZET

Az Európai Központi Bank

17. cikk

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló 18. jegyzőkönyv 49. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"49.3. Amikor egy vagy több ország tagállammá, azok nemzeti központi bankjai pedig a KBER részévé válnak, az EKB jegyzett tőkéjét és az EKB-nak átadható devizatartalékot megtestesítő eszközök összegére vonatkozó korlátot automatikusan meg kell növelni. Ezt a növekedést úgy kell kiszámítani, hogy az adott időpontban alkalmazandó megfelelő összegeket meg kell szorozni a kibővített tőkejegyzési kulcsnak megfelelően az érintett belépő nemzeti központi bankhoz rendelt súly és a KBER-ben már tag nemzeti bankokhoz rendelt súlyok közötti aránnyal. A tőkejegyzési kulcsban az egyes nemzeti központi bankokhoz rendelt súlyokat a 29.1. cikk értelemszerű alkalmazásával, a 29.2. cikkel összhangban kell megállapítani. A statisztikai adatok céljából alkalmazandó referencia-időszakok megegyeznek a súlyozás legutóbbi, a 29.3. cikk szerint végrehajtott ötévenkénti kiigazításakor alkalmazott referencia-időszakokkal."

II. CÍM

EGYÉB KIIGAZÍTÁSOK

18. cikk

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 57. cikkének (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"Az Észtország és Magyarország nemzeti jogszabályai alapján hatályban lévő korlátozások vonatkozásában ez az időpont 1999. december 31."

19. cikk

Az EK-Szerződés 299. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ezt a szerződést a Belga Királyságra, a Cseh Köztársaságra, a Dán Királyságra, a Németországi Szövetségi Köztársaságra, az Észt Köztársaságra, a Görög Köztársaságra, a Spanyol Királyságra, a Francia Köztársaságra, Írországra, az Olasz Köztársaságra, a Ciprusi Köztársaságra, a Lett Köztársaságra, a Litván Köztársaságra, a Luxemburgi Nagyhercegségre, a Magyar Köztársaságra, a Máltai Köztársaságra, a Holland Királyságra, az Osztrák Köztársaságra, a Lengyel Köztársaságra, a Portugál Köztársaságra, a Szlovén Köztársaságra, a Szlovák Köztársaságra, a Finn Köztársaságra, a Svéd Királyságra, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára kell alkalmazni."

HARMADIK RÉSZ

ÁLLANDÓ RENDELKEZÉSEK

I. CÍM

AZ INTÉZMÉNYEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK KIIGAZÍTÁSA

20. cikk

Az ezen okmány II. mellékletében felsorolt jogi aktusokat a mellékletben meghatározott módon ki kell igazítani.

21. cikk

Az ezen okmány III. mellékletében felsorolt jogi aktusoknak a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítására a mellékletben megadott iránymutatások alapján kerül sor az 57. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően és az ott megállapított feltételek szerint.

II. CÍM

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. cikk

Az ezen okmány IV. mellékletében felsorolt intézkedéseket az abban a mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni.

23. cikk

A Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag eljárva kiigazíthatja ezen okmány közös agrárpolitikára vonatkozó rendelkezéseit, amennyiben az a közösségi szabályozás változásai következtében szükségesnek bizonyul. Ilyen kiigazítások a csatlakozás időpontja előtt tehetők.

NEGYEDIK RÉSZ

IDEIGLENES RENDELKEZÉSEK

I. CÍM

ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

24. cikk

Az ezen okmány V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. és XIV. mellékletében felsorolt intézkedéseket az új tagállamok vonatkozásában az említett mellékletekben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni.

25. cikk

(1) Az EK-Szerződés 189. cikkének második bekezdésétől és az Euratom-Szerződés 107. cikkének második bekezdésétől eltérve, valamint az EK-Szerződés 190. cikkének (2) bekezdésére és az Euratom-Szerződés 108. cikkének (2) bekezdésére tekintettel, a csatlakozás időpontjától az Európai Parlament 2004-2009-es megbízatási idejének kezdetéig terjedő időszakban az új tagállamok részére az Európai Parlamentben biztosított helyek száma a következő:

Cseh Köztársaság | 24 |

Észtország | 6 |

Ciprus | 6 |

Lettország | 9 |

Litvánia | 13 |

Magyarország | 24 |

Málta | 5 |

Lengyelország | 54 |

Szlovénia | 7 |

Szlovákia | 14 |

(2) Az EK-Szerződés 190. cikkének (1) bekezdésétől és az Euratom-Szerződés 108. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a csatlakozás időpontjától az Európai Parlament 2004-2009-es megbízatási idejének kezdetéig terjedő időszakban az új tagállamok népeinek európai parlamenti képviselőit ezen államok parlamentjei saját tagjaik közül jelölik ki, az ezen államok által meghatározott eljárás szerint.

26. cikk

(1) A 2004. október 31-ig terjedő időszakban a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) az EK-Szerződés 205. cikke (2) bekezdésének, valamint az Euratom-Szerződés 118. cikke (2) bekezdésének vonatkozásában:

Amennyiben a Tanács határozatához minősített többség szükséges, tagjainak szavazatait a következőképpen kell súlyozni:

Belgium | 5 |

Cseh Köztársaság | 5 |

Dánia | 3 |

Németország | 10 |

Észtország | 3 |

Görögország | 5 |

Spanyolország | 8 |

Franciaország | 10 |

Írország | 3 |

Olaszország | 10 |

Ciprus | 2 |

Lettország | 3 |

Litvánia | 3 |

Luxemburg | 2 |

Magyarország | 5 |

Málta | 2 |

Hollandia | 5 |

Ausztria | 4 |

Lengyelország | 8 |

Portugália | 5 |

Szlovénia | 3 |

Szlovákia | 3 |

Finnország | 3 |

Svédország | 4 |

Egyesült Királyság | 10 |

b) az EK-Szerződés 205. cikke (2) bekezdése második és harmadik albekezdésének, valamint az Euratom-Szerződés 118. cikke (2) bekezdésének vonatkozásában:

A Tanács határozatainak elfogadásához szükséges szavazatok legkisebb száma:

- ha ezeket e szerződés értelmében a Bizottság javaslata alapján kell elfogadni, 88 igen szavazat,

- minden más esetben legalább a tagok kétharmada által leadott 88 igen szavazat;

c) az EU-Szerződés 23. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdése második mondatának vonatkozásában:

A határozatok elfogadásához legalább a tagok kétharmada által leadott, legalább 88 igen szavazat szükséges;

d) az EU-Szerződés 34. cikke (3) bekezdésének vonatkozásában:

Amennyiben a Tanács valamely határozatához minősített többség szükséges, tagjainak szavazatait az Európai Közösséget létrehozó szerződés 205. cikke (2) bekezdésének megfelelően kell súlyozni, és a határozat elfogadásához legalább a tagok kétharmada által leadott, legalább 88 igen szavazat szükséges.

(2) Abban az esetben, ha kevesebb mint tíz új tagállam csatlakozik az Unióhoz, a Tanács a minősített többséghez szükséges szavazatküszöböt a 2004. október 31-ig terjedő időszakra úgy határozza meg, hogy az a lehető legközelebb essen az összes szavazat 71,26 %-ához.

27. cikk

(1) Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat [3] 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában, illetve az ennek helyébe lépő bármely határozat megfelelő rendelkezésében a "közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok" néven megjelölt bevétel azokat a közös vámtarifa szerinti vámtételek alapján számított vámokat és az azokra vonatkozó valamennyi olyan vámengedményt is magában foglalja, amelyeket a Közösség az új tagállamok harmadik országokkal folytatott kereskedelme során alkalmaz.

(2) 2004-re vonatkozóan, a 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett, az egyes új tagállamokra vonatkozó harmonizált hozzáadottértékadó-alap és GNI-alap (bruttónemzetijövedelem-alap) az éves alap kétharmadának felel meg. A 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat 5. cikke (1) bekezdésében említett, a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció finanszírozásának kiszámítása céljából az egyes új tagállamokra vonatkozó GNI-alap szintén az éves alap kétharmadának felel meg.

(3) A 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (4) bekezdése b) pontjának megfelelően a 2004. évi rögzített kulcs meghatározásának céljára, az új tagállamok maximált hozzáadottértékadó-alapjait ezen államok nem maximált hozzáadottértékadó-alapjának kétharmada, valamint GNI-jük kétharmada alapján kell kiszámítani.

28. cikk

(1) Az Európai Közösségeknek a 2004. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetését az új tagállamok csatlakozására figyelemmel, egy módosító költségvetéssel ki kell igazítani, amely 2004. május 1-jén lép hatályba.

(2) A módosító költségvetés alapján az új tagállamok által fizetendő hozzáadottértékadó- és GNI-alapú források tizenkét havi egytizenketted részét, valamint a kizárólag a jelenlegi tagállamokra alkalmazandó, a 2004. január-április közötti időszakra vonatkozó havi egytizenketted részek visszamenőleges hatályú kiigazítását a 2004. május-december közötti időszak során lehívandó egynyolcad részekké kell átszámítani. A 2004-es év során elfogadásra kerülő bármely további költségvetés-módosításból származó visszamenőleges hatályú kiigazítást szintén át kell számítani olyan egyenlő részekre, amelyeket az év fennmaradó része során kell lehívni.

29. cikk

A Közösség átmeneti költségvetési kompenzáció címén az Európai Közösségek általános költségvetésének kiadási tételeként a Cseh Köztársaság, Ciprus, Málta és Szlovénia részére minden hónap első munkanapján 2004-ben — a csatlakozás időpontjától kezdődően — az alábbi összegek egynyolcad, 2005-ben és 2006-ban pedig az alábbi összegek egytizenketted részét fizeti ki:

(millió euró, 1999-es árakon) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Cseh Köztársaság | 125,4 | 178,0 | 85,1 |

Ciprus | 68,9 | 119,2 | 112,3 |

Málta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |

Szlovénia | 29,5 | 66,4 | 35,5 |

30. cikk

A Közösség külön egyösszegű pénzforgalmi könnyítés címén az Európai Közösségek általános költségvetésének kiadási tételeként a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia részére minden hónap első munkanapján 2004-ben — a csatlakozás időpontjától kezdődően — az alábbi összegek egynyolcad, 2005-ben és 2006-ban pedig az alábbi összegek egytizenketted részét fizeti ki:

(millió euró, 1999-es árakon) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Cseh Köztársaság | 174,7 | 91,55 | 91,55 |

Észtország | 15,8 | 2,9 | 2,9 |

Ciprus | 27,7 | 5,05 | 5,05 |

Lettország | 19,5 | 3,4 | 3,4 |

Litvánia | 34,8 | 6,3 | 6,3 |

Magyarország | 155,3 | 27,95 | 27,95 |

Málta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |

Lengyelország | 442,8 | 550,0 | 450,0 |

Szlovénia | 65,4 | 17,85 | 17,85 |

Szlovákia | 63,2 | 11,35 | 11,35 |

A Lengyelország részére juttatott 1 milliárd eurót és a Cseh Köztársaság részére juttatott 100 millió eurót, amelyet a külön egyösszegű pénzforgalmi könnyítés tartalmaz, a 2004-2006 közötti időszak folyamán elosztásra kerülő strukturális alapok összegének kiszámításakor figyelembe kell venni.

31. cikk

(1) Az alábbiakban felsorolt új tagállamok a következő összegeket fizetik be a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló, 2002. február 27-i 2002/234/ESZAK határozatban [4]említett Szén- és Acélipari Kutatási Alapba:

(millió euró, folyó árakon) |

Cseh Köztársaság | 39,88 |

Észtország | 2,5 |

Lettország | 2,69 |

Magyarország | 9,93 |

Lengyelország | 92,46 |

Szlovénia | 2,36 |

Szlovákia | 20,11 |

(2) 2006-tól kezdődően a Szén- és Acélipari Kutatási Alapba befizetendő hozzájárulást négy részletben, minden év első hónapjának első munkanapján kell befizetni a következők szerint:

2006: 15 %

2007: 20 %

2008: 30 %

2009: 35 %

32. cikk

(1) Ha ez a szerződés eltérően nem rendelkezik, a PHARE-program [5], a PHARE határokon átnyúló együttműködési program [6], a Ciprusnak és Máltának juttatott előcsatlakozási pénzeszközök [7], az ISPA-program [8] és a SAPARD-program [9] keretében 2003. december 31-ét követően az új tagállamok javára semmiféle pénzügyi kötelezettségvállalás nem tehető. 2004. január 1-jétől kezdődően az új tagállamok, az alábbiakban meghatározott egyedi rendelkezésekre és kivételekre, illetve e szerződés eltérő rendelkezéseire is figyelemmel, az 1999. május 6-i intézményközi megállapodásban [10] meghatározott pénzügyi terv első három tétele alá tartozó kiadások tekintetében a jelenlegi tagállamokkal megegyező bánásmódban részesülnek. A pénzügyi terv 1., 2., 3. és 5. tétele alá tartozó, a bővítéshez kapcsolódó kiegészítő előirányzatok felső határát a XV. melléklet tartalmazza. A 2004. évi költségvetésben azonban sem programokra, sem szervezetekre vonatkozóan nem tehető pénzügyi kötelezettségvállalás az új tagállamok csatlakozását megelőzően.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1258/1999/EK tanácsi rendelet [11] 2. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint 3. cikkének (3) bekezdése szerinti, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből finanszírozott olyan kiadásokra, amelyekre ezen okmány 2. cikkének megfelelően kizárólag a csatlakozást követően nyújtható közösségi finanszírozás.

E cikk (1) bekezdését azonban alkalmazni kell az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet [12] 47a. cikke szerinti, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből nyújtandó vidékfejlesztési kiadásokra, az e rendelet ezen okmány II. mellékletében foglalt módosításaiban megállapított feltételek figyelembevételével.

(3) Az (1) bekezdés utolsó mondatára is figyelemmel, 2004. január 1-jétől kezdődően az új tagállamok a jelenlegi tagállamokkal megegyező feltételekkel vesznek részt a közösségi programokban és szervezetekben, amelyek finanszírozása az Európai Közösségek általános költségvetéséből történik. A közösségi programokban és szervezetekben való részvétel feltételeit, amelyeket az Európai Közösségek és az új tagállamok közötti társulási tanácsi határozatokban, megállapodásokban és szándéknyilatkozatokban állapítottak meg, 2004. január 1-jétől kezdődően az adott programokra és szervezetekre vonatkozó rendelkezések váltják fel.

(4) Amennyiben a csatlakozási szerződés 1. cikke (1) bekezdésében említett államok valamelyike 2004 folyamán nem csatlakozna a Közösséghez, az érintett államból származó vagy az általa tett, a pénzügyi terv első három tétele alá sorolt, 2004-re vonatkozó kiadások finanszírozása iránti kérelem semmis. Ebben az esetben az érintett állam tekintetében a teljes 2004. év folyamán továbbra is a vonatkozó társulási tanácsi határozatot, megállapodást vagy szándéknyilatkozatot kell alkalmazni.

(5) Amennyiben az előcsatlakozási szabályozási rendből az e cikk alkalmazásából eredő szabályozási rendbe történő átmenet megkönnyítése érdekében intézkedésekre van szükség, a Bizottság meghozza ezeket az intézkedéseket.

33. cikk

(1) A csatlakozás időpontjától kezdődően a PHARE-program [13] és a PHARE határokon átnyúló együttműködési program [14] keretében nyújtott előcsatlakozási támogatásokra, valamint a Ciprusnak és Máltának juttatott előcsatlakozási pénzeszközökre [15] vonatkozó pályáztatást, szerződéskötést, végrehajtást és kifizetéseket az új tagállamok végrehajtó szervezetei végzik.

A Bizottságnak a pályáztatás és a szerződéskötés feletti előzetes ellenőrzési jogkörét az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás összehangolásáról és a 3906/89/EGK rendelet módosításáról szóló 1266/1999/EK tanácsi rendelet [16] mellékletében megállapított szempontoknak és feltételeknek megfelelő kiterjesztett decentralizált végrehajtási rendszer (Extended Decentralised Implementation System — EDIS) pozitív elbírálását követően a Bizottság ilyen értelmű határozatával meg kell szüntetni.

Amennyiben a bizottsági előzetes ellenőrzés megszüntetéséről szóló bizottsági határozat a csatlakozás időpontjáig nem kerül elfogadásra, a csatlakozás időpontja és a bizottsági határozat elfogadásának időpontja között aláírt szerződések nem részesülhetnek előcsatlakozási támogatásban.

Kivételesen azonban, amennyiben a bizottsági előzetes ellenőrzés megszüntetéséről szóló bizottsági határozat meghozatalát a csatlakozás időpontját követő időszakra halasztják, és ez nem az új tagállam hatóságainak róható fel, a Bizottság kellően indokolt esetekben a csatlakozás és a bizottsági határozat meghozatala közötti időszakban aláírt szerződések tekintetében elfogadhatja az előcsatlakozási támogatásra való jogosultságot és az előcsatlakozási támogatás folytatását egy korlátozott időszakra, amelynek során a Bizottság előzetes ellenőrzést gyakorol a pályáztatás és a szerződéskötés felett.

(2) Az (1) bekezdésben említett előcsatlakozási pénzügyi eszközök alapján a csatlakozás előtt tett általános költségvetési kötelezettségvállalásokra, ideértve a csatlakozást követően ebből eredő egyenkénti kötelezettségvállalásokat és azok nyilvántartásba vételét, valamint a kifizetésekre továbbra is az előcsatlakozási pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályokat és rendeleteket kell alkalmazni, és a programok és projektek befejezéséig ezeket a költségvetés megfelelő fejezetének terhére kell elszámolni. A csatlakozást követően indított közbeszerzési eljárások lefolytatására azonban a vonatkozó közösségi irányelveket kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben említett előcsatlakozási támogatásra vonatkozó utolsó programozásra a csatlakozást megelőző utolsó teljes naptári évben kerül sor. Az e programok keretében végrehajtandó intézkedésekre vonatkozó szerződéseket az ezt követő két éven belül kell megkötni, a kifizetéseket pedig, a pénzügyi megállapodásban [17] előírtak szerint, rendszerint a kötelezettségvállalást követő harmadik év végéig kell teljesíteni. A szerződéskötésre nyitva álló határidő nem hosszabbítható meg. A kifizetésekre nyitva álló határidő kivételesen és kellően indokolt esetekben korlátozott mértékben meghosszabbítható.

(4) Az (1) bekezdésben említett előcsatlakozási pénzügyi eszközök és az ISPA-program [18] szükséges fokozatos megszüntetésének, valamint a csatlakozást megelőzően és az azt követően irányadó szabályok alkalmazásához vezető zökkenőmentes átmenet biztosítása céljából a Bizottság minden megfelelő intézkedést meghozhat annak érdekében, hogy a szükséges, jogszabályban meghatározott személyi állomány az új tagállamokban legfeljebb a csatlakozást követő tizenötödik hónapig tovább működhessen. Ezen időszak folyamán az új tagállamokban a csatlakozást megelőzően e feladatot betöltő tisztviselők részére, akiknek a csatlakozást követően is be kell tölteniük e tisztségeket, kivételesen ugyanazon pénzügyi és anyagi feltételeket kell biztosítani, mint amelyeket az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet [19] X. melléklete alapján a Bizottság rájuk a csatlakozást megelőzően alkalmazott. Az előcsatlakozási támogatások lebonyolításához szükséges igazgatási költségeket, beleértve az egyéb alkalmazottak fizetését is, a teljes 2004. évre, valamint 2005 júliusának végéig a költségvetés "intézkedések támogatására szolgáló kiadások" tételéből (a költségvetés korábbi B része) vagy az (1) bekezdésben említett pénzügyi eszközök, illetve az ISPA-program ennek megfelelő előcsatlakozási költségvetési tételéből kell finanszírozni.

(5) Amennyiben az 1268/1999/EK rendelet alapján jóváhagyott projektek a továbbiakban e jogi eszköz alapján nem finanszírozhatók, akkor ezeket a vidékfejlesztési programokba lehet integrálni, és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból lehet finanszírozni. Amennyiben külön átmeneti intézkedések meghozatala szükséges e tekintetben, ezeket a Bizottság fogadja el a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK tanácsi rendelet [20] 50. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásoknak megfelelően.

34. cikk

(1) A csatlakozás időpontja és 2006 vége közötti időszakban az Unió ideiglenes pénzügyi támogatást (a továbbiakban: Átmeneti Támogatás) nyújt az új tagállamoknak a közösségi jogszabályok végrehajtása és érvényesítése terén igazgatási kapacitásaik fejlesztésére és megerősítésére, valamint a bevált gyakorlatok kölcsönös cseréjének előmozdítása érdekében.

(2) A támogatásnak annak a folyamatosan jelentkező igénynek a kielégítését kell szolgálnia, hogy az intézményi kapacitásokat megerősítsék egyes területeken olyan intézkedések révén, amelyeket a strukturális alapokból nem lehetne finanszírozni; ez különösen a következő területeket érinti:

- bel- és igazságügy (az igazságszolgáltatási rendszer megerősítése, külső határok ellenőrzése, korrupcióellenes stratégia, a bűnüldözési kapacitásaik erősítése),

- pénzügyi ellenőrzés,

- a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem,

- belső piac, a vámuniót is beleértve,

- környezet,

- élelmiszer-biztonsághoz kapcsolódó állat-egészségügyi és igazgatási kapacitások fejlesztése,

- mezőgazdasági és vidékfejlesztési igazgatási és ellenőrzési rendszerek, beleértve az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (IIER),

- nukleáris biztonság (a nukleáris biztonságért felelős hatóságok eredményességének és szakmai képességeinek, valamint az ezeket támogató műszaki intézményeknek az erősítése, a radioaktívhulladék-gazdálkodásért felelős hatóságok támogatása),

- statisztika,

- a közigazgatás erősítése a Bizottság átfogó jellegű ellenőrző jelentésében megjelölt azokon a szükséges területeken, amelyekre a strukturális alapok támogatásai nem terjednek ki.

(3) Az Átmeneti Támogatás alapján nyújtott támogatásról az egyes közép- és kelet-európai országoknak nyújtott gazdasági támogatásról szóló 3906/89/EGK tanácsi rendelet [21] 8. cikkében meghatározott eljárás alapján határoznak.

(4) A programot a Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet [22] 53. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján kell végrehajtani. Az intézményfejlesztési célokra irányuló, közigazgatási ikerintézményi együttműködési ("twinning") projektek tekintetében, a tagállamokban található kapcsolattartó pontok hálózata segítségével lebonyolított ajánlatkérési eljárásokat, az előcsatlakozási támogatás céljaira a jelenlegi tagállamokkal megkötött keretmegállapodásban foglaltak szerint, a továbbiakban is alkalmazni kell.

Az Átmeneti Támogatásra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok összege, 1999-es árakon számolva, 2004-ben 200 millió euró, 2005-ben 120 millió euró, 2006-ban pedig 60 millió euró. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság a pénzügyi terv keretein belül engedélyezi.

35. cikk

(1) Ideiglenes eszközként létrejön a Schengeni Támogatás, amely a csatlakozás időpontja és 2006 vége között segíti a kedvezményezett tagállamokat az Unió új külső határain a schengeni vívmányok és a külső határellenőrzés végrehajtásának finanszírozásában.

A schengeni vívmányokban való részvétel előkészületei során felmerülő hiányosságok kiküszöbölése érdekében a Schengeni Támogatás keretében a következő típusú intézkedések finanszírozhatók:

- beruházás a határátkelők és a kapcsolódó épületek infrastruktúrájának kiépítésébe, felújításába vagy modernizációjába,

- beruházás bármilyen, a működést szolgáló felszerelésbe (pl. laboratóriumi felszerelések, felderítő eszközök, Schengeni Információs Rendszer [SIS 2] hardver és szoftver, szállítóeszközök),

- határőrök képzése,

- logisztikai és működési költségek támogatása.

(2) A csatlakozás időpontjától kezdődően a Schengeni Támogatás keretében az alábbiakban felsorolt kedvezményezett államokat egyösszegű vissza nem térítendő támogatásként a következő összegek illetik meg:

(millió euró, 1999-es árakon) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Észtország | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Lettország | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Litvánia | 44,78 | 61,07 | 29,85 |

Magyarország | 49,3 | 49,3 | 49,3 |

Lengyelország | 93,34 | 93,33 | 93,33 |

Szlovénia | 35,64 | 35,63 | 35,63 |

Szlovákia | 15,94 | 15,93 | 15,93 |

(3) Az egyes intézkedések e cikknek megfelelő megválasztásáért és végrehajtásáért a kedvezményezett tagállamok felelnek. A kedvezményezett tagállamok felelnek továbbá a támogatás egyéb közösségi eszközökből származó támogatásokkal történő összehangolt felhasználásáért, biztosítva a közösségi politikákkal és intézkedésekkel, valamint az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelettel való összeegyeztethetőséget.

Az egyösszegű vissza nem térítendő támogatásokat az első kifizetéstől számított három éven belül fel kell használni, és bármely felhasználásra nem kerülő vagy jogosulatlanul elköltött pénzeszközt a Bizottság részére vissza kell fizetni. A kedvezményezett tagállamok, legkésőbb a hároméves határidő lejártát követő hat hónapon belül, a kiadások indokolását tartalmazó beszámolóval egyetemben átfogó jelentést nyújtanak be az egyösszegű vissza nem térítendő támogatások felhasználásáról.

A kedvezményezett állam e hatáskörének gyakorlásakor nem sértheti a Bizottságnak az Európai Közösségek általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó hatáskörét, továbbá meg kell felelnie a költségvetési rendelet decentralizált igazgatására vonatkozó rendelkezéseinek.

(4) A Bizottság fenntartja vizsgálati jogát, amelyet az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által gyakorol. A Bizottság és a Számvevőszék, a megfelelő eljárási szabályokkal összhangban, helyszíni ellenőrzéseket is végezhet.

(5) A Bizottság elfogadhatja az e támogatás működéséhez szükséges technikai előírásokat.

36. cikk

A 29., 30., 34. és 35. cikkben említett összegeket az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás 15. cikkében meghatározott technikai kiigazítás részeként évente ki kell igazítani.

II. CÍM

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

37. cikk

(1) Legfeljebb a csatlakozást követő harmadik év végéig, amennyiben a gazdaság bármely ágazatában súlyos és tartósnak mutatkozó, illetve egy adott térség gazdasági helyzetének komoly romlásával fenyegető nehézségek merülnek fel, az új tagállam felhatalmazást kérhet arra, hogy a helyzet orvoslása és az érintett ágazatnak a közös piaci gazdasághoz történő hozzáigazítása érdekében védintézkedéseket tegyen.

Ugyanilyen körülmények fennállása esetén bármely jelenlegi tagállam is felhatalmazást kérhet védintézkedések megtételére egy vagy több új tagállammal szemben.

(2) Az érintett állam kérésére a Bizottság, sürgősségi eljárásban, meghatározza az általa szükségesnek ítélt védintézkedéseket, pontosan megjelölve azok alkalmazásának feltételeit és szabályait.

Súlyos gazdasági nehézségek esetén és az érintett tagállam kifejezett kérelmére a Bizottság a megfelelő indokolással ellátott kérelem kézhezvételétől számított öt munkanapon belül köteles eljárni. Az így elrendelt intézkedések azonnal alkalmazhatóak; ezeknek az intézkedéseknek valamennyi érintett fél érdekét figyelembe kell venniük, és nem járhatnak határellenőrzésekkel.

(3) A (2) bekezdés alapján engedélyezett intézkedések csak az (1) bekezdésben említett célok eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és időtartamra térhetnek el az EK-Szerződés, illetve ezen okmány szabályaitól. Elsősorban olyan intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek a közös piac működésében a legkisebb zavart okozzák.

38. cikk

Ha egy új tagállam nem teljesíti a csatlakozási tárgyalások keretében vállalt kötelezettségeit, beleértve valamennyi, határokon átnyúló hatással rendelkező gazdasági tevékenységre vonatkozó ágazati politikával kapcsolatban tett kötelezettségvállalását, és ez a belső piac működését súlyosan sérti, vagy ilyen sérelem közvetlen veszélye áll fenn, az ezen okmány hatálybalépését követő harmadik év végéig a Bizottság, valamely tagállam indokolt kérelmére vagy saját kezdeményezésére, megteheti a megfelelő intézkedéseket.

Ezeknek az intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük, és közülük a belső piac működésében a legkisebb zavart okozó intézkedések, illetve adott esetben a fennálló ágazati védintézkedési rendszerek alkalmazásának kell elsőbbséget biztosítani. Az ilyen védintézkedéseket nem lehet önkényes megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközeként alkalmazni. Az ellenőrzés megállapításai alapján a védzáradék a csatlakozást megelőzően is érvényesíthető; ebben az esetben a védintézkedés a csatlakozás időpontjától lép hatályba. Az intézkedéseket legfeljebb addig lehet fenntartani, amíg ez feltétlenül szükséges, és mindenképpen hatályon kívül kell helyezni, amint az adott kötelezettségvállalást teljesítették. Ezek az intézkedések azonban az első bekezdésben megjelölt időszakon túl is alkalmazhatók mindaddig, amíg az adott kötelezettségvállalást nem teljesítették. Az érintett új tagállam által a kötelezettségvállalás teljesítése terén elért előrehaladástól függően a Bizottság az intézkedéseket szükség szerint kiigazíthatja. A Bizottság a védintézkedések visszavonása előtt megfelelő időben tájékoztatja a Tanácsot, és a Tanács e vonatkozásban tett észrevételeit kellően figyelembe veszi.

39. cikk

Ha az EU-Szerződés VI. címében meghatározott, a büntetőjog területén való kölcsönös elismeréssel kapcsolatos kerethatározatok vagy bármely egyéb kötelezettségvállalás, együttműködési okmány vagy határozat, illetve az EK-Szerződés IV. címében meghatározott polgári ügyekben való kölcsönös elismeréssel kapcsolatos irányelvek vagy rendeletek tekintetében az átültetés, illetve a végrehajtás állapota vagy az alkalmazás során komoly hiányosságok lépnek fel, vagy ilyen hiányosságok közvetlen veszélye áll fenn, az ezen okmány hatálybalépését követő harmadik év végéig a Bizottság, valamely tagállam indokolással ellátott kérelmére vagy saját kezdeményezésére, a tagállamokkal folytatott konzultációt követően megteheti a megfelelő intézkedéseket, és meghatározhatja ezen intézkedések végrehajtásának feltételeit és szabályait.

A tagállamok közötti szoros igazságügyi együttműködés folytatásának sérelme nélkül ezek az intézkedések olyan formában is megvalósulhatnak, hogy a vonatkozó rendelkezések és határozatok alkalmazását ideiglenesen felfüggesztik valamely új tagállam és bármely más tagállam vagy tagállamok közötti kapcsolatokban. Az ellenőrzés megállapításai alapján a védzáradék a csatlakozást megelőzően is érvényesíthető; ebben az esetben a védintézkedés a csatlakozás időpontjától lép hatályba. Az intézkedéseket legfeljebb addig lehet fenntartani, amíg ez feltétlenül szükséges, és mindenképpen hatályon kívül kell helyezni, amint az adott hiányosságokat orvosolták. Ezek az intézkedések azonban az első bekezdésben megjelölt időszakon túl is alkalmazhatók mindaddig, amíg az adott hiányosságok fennállnak. Az új tagállam által a hiányosságok orvoslása terén elért előrehaladástól függően a Bizottság, a tagállamokkal folytatott konzultációt követően, az intézkedéseket szükség szerint kiigazíthatja. A Bizottság a védintézkedések visszavonása előtt megfelelő időben tájékoztatja a Tanácsot, és a Tanács e vonatkozásban tett észrevételeit kellően figyelembe veszi.

40. cikk

A belső piac megfelelő működése akadályozásának elkerülése érdekében az új tagállamok nemzeti jogszabályainak az V-XIV. mellékletben említett átmeneti időszakok alatt történő végrehajtása nem vezethet a tagállamok közötti határellenőrzésekhez.

41. cikk

Amennyiben az új tagállamokban fennálló szabályozási rendből az agrárpolitikának az ebben az okmányban meghatározott feltételek szerinti alkalmazásából eredő szabályozási rendbe való átmenet elősegítése érdekében átmeneti intézkedésekre van szükség, ezeket az intézkedéseket a Bizottság fogadja el a cukor piacának közös szervezéséről szóló 1260/2001/EK tanácsi rendelet [23] 42. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással, illetve adott esetben a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló egyéb rendeletek megfelelő cikkeivel vagy az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott bizottsági eljárással összhangban. Az e cikkben említett átmeneti intézkedéseket a csatlakozást követő hároméves időszak alatt lehet meghozni, és azokat csak ez alatt az időszak alatt lehet alkalmazni. A Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, ezt az időszakot egyhangú határozattal meghosszabbíthatja.

A közös agrárpolitikára vonatkozó és az ezen okmányban nem szereplő jogi aktusok alkalmazására vonatkozó azon átmeneti intézkedéseket, amelyek a csatlakozás következtében válnak szükségessé, a csatlakozás időpontját megelőzően a Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel fogadja el, illetve az eredetileg a Bizottság által elfogadott jogi aktusokat érintő intézkedéseket a Bizottság fogadja el az adott jogi aktus elfogadására irányadó eljárással összhangban.

42. cikk

Amennyiben az új tagállamokban fennálló szabályozási rendből a közösségi állat- és növény-egészségügyi szabályok alkalmazásából eredő szabályozási rendbe való átmenet elősegítése érdekében átmeneti intézkedésekre van szükség, ezeket az intézkedéseket a Bizottság fogadja el az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott bizottsági eljárással összhangban. Ilyen intézkedéseket a csatlakozást követő hároméves időszak alatt lehet hozni, és azokat csak ez alatt az időszak alatt lehet alkalmazni.

ÖTÖDIK RÉSZ

AZ EZEN OKMÁNY VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

I. CÍM

AZ INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK LÉTREHOZÁSA

43. cikk

Az Európai Parlament a csatlakozás következtében szükségessé váló mértékben kiigazítja eljárási szabályzatát.

44. cikk

A Tanács a csatlakozás következtében szükségessé váló mértékben kiigazítja eljárási szabályzatát.

45. cikk

(1) Az Unióhoz csatlakozó minden államnak joga van arra, hogy egy állampolgára a Bizottság tagja legyen.

(2) Az EK-Szerződés 231. cikke (1) bekezdésének második albekezdése, 214. cikke (1) bekezdésének első albekezdése és 214. cikkének (2) bekezdése, valamint az Euratom-Szerződés 126. cikkének első albekezdése ellenére:

a) a csatlakozás időpontjától valamennyi új tagállam egy-egy állampolgárát a Bizottság tagjává kell kinevezni. A Bizottság új tagjait a Tanács minősített többséggel és a Bizottság elnökével közös megegyezésben nevezi ki

b) az a) pontnak megfelelően kinevezett és a 2000. január 23-án kinevezett bizottsági tagok hivatali ideje egyaránt 2004. október 31-én jár le

c) a valamennyi tagállam egy-egy állampolgárából álló új Bizottság 2004. november 1-jén lép hivatalba; ezen új Bizottság tagjainak hivatali ideje 2009. október 31-én jár le

d) az EU-Szerződéshez és az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekhez csatolt, az Európai Unió bővítéséről szóló jegyzőkönyv 4. cikkének (1) bekezdésében szereplő 2005. január 1-jei időpont helyébe 2004. november 1-je lép.

(3) A Bizottság a csatlakozás következtében szükségessé váló mértékben kiigazítja eljárási szabályzatát.

46. cikk

(1) Tíz bírót kell kinevezni a Bírósághoz, és tíz bírót kell kinevezni az Elsőfokú Bírósághoz.

(2) a) Az (1) bekezdés szerint a Bírósághoz kinevezett bírák közül ötnek a hivatali ideje 2006. október 6-án jár le. Ezeket a bírákat sorsolás útján kell kiválasztani. A többi bíró hivatali ideje 2009. október 6-án jár le.

b) Az (1) bekezdés szerint az Elsőfokú Bírósághoz kinevezett bírák közül ötnek a hivatali ideje 2004. augusztus 31-én jár le. Ezeket a bírákat sorsolás útján kell kiválasztani. A többi bíró hivatali ideje 2007. augusztus 31-én jár le.

(3) a) Az Európai Bíróság a csatlakozás következtében szükségessé váló mértékben kiigazítja eljárási szabályzatát.

b) Az Elsőfokú Bíróság, az Európai Bírósággal egyetértésben, a csatlakozás következtében szükségessé váló mértékben kiigazítja eljárási szabályzatát.

c) A módosított eljárási szabályzatok elfogadásához a Tanács minősített többséggel hozott jóváhagyása szükséges.

(4) A fent említett bíróságok előtt a csatlakozás időpontjában folyamatban lévő olyan ügyek elbírálása során, amelyekben a szóbeli eljárás ezen időpont előtt megkezdődött, a teljes ülés, illetve a tanácsok összetétele a csatlakozás előtti helyzetnek felel meg, és eljárásuk során e bíróságoknak a csatlakozást megelőző napon hatályos eljárási szabályzatot kell alkalmazniuk.

47. cikk

A Számvevőszék tíz további tag kinevezésével bővül, akiknek a hivatali ideje 6 év.

48. cikk

A Gazdasági és Szociális Bizottság 95 olyan tag kinevezésével bővül, akik az új tagállamok szervezett civil társadalmának különböző gazdasági és társadalmi alkotóelemeit képviselik. Az így kinevezett tagok hivatali ideje ugyanakkor jár le, mint a csatlakozás időpontjában hivatalban lévő tagoké.

49. cikk

A Régiók Bizottsága 95 olyan tag kinevezésével bővül, akik az új tagállamok regionális és helyi testületeit képviselik, és akik valamely regionális vagy helyi testületben választással nyert képviselői megbízatással rendelkeznek, vagy valamely választott testületnek politikai felelősséggel tartoznak. Az így kinevezett tagok hivatali ideje ugyanakkor jár le, mint a csatlakozás időpontjában hivatalban lévő tagoké.

50. cikk

(1) Az Euratom-Szerződés 134. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Tudományos és Műszaki Bizottság jelenlegi tagjainak hivatali ideje ezen okmány hatálybalépésének időpontjában jár le.

(2) A csatlakozáskor a Tanács, az Euratom-Szerződés 134. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban, kinevezi a Tudományos és Műszaki Bizottság új tagjait.

51. cikk

Az eredeti szerződések által létrehozott bizottságok alapszabályának és eljárási szabályzatának a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítását a csatlakozást követően a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni.

52. cikk

(1) A szerződések és a jogalkotó által létrehozott, a XVI. mellékletben felsorolt bizottságok, csoportok és egyéb testületek új tagjainak hivatali ideje ugyanakkor jár le, mint a csatlakozás időpontjában hivatalban lévő tagoké.

(2) A Bizottság által létrehozott, a XVII. mellékletben felsorolt bizottságok és csoportok új tagjainak hivatali ideje ugyanakkor jár le, mint a csatlakozás időpontjában hivatalban lévő tagoké.

(3) A csatlakozáskor a XVIII. mellékletben felsorolt bizottságok tagságát teljes egészében meg kell újítani.

II. CÍM

AZ INTÉZMÉNYEK JOGI AKTUSAINAK ALKALMAZHATÓSÁGA

53. cikk

A csatlakozás időpontjától az új tagállamokat az EK-Szerződés 249. cikke és az Euratom-Szerződés 161. cikke szerinti irányelvek és határozatok címzettjeinek kell tekinteni, feltéve hogy ezeknek az irányelveknek és határozatoknak az összes jelenlegi tagállam a címzettje volt. Az EK-Szerződés 254. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint hatályba lépő irányelveket és határozatokat kivéve, az új tagállamokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a csatlakozáskor értesítést kaptak ezekről az irányelvekről és határozatokról.

54. cikk

Amennyiben a 24. cikkben említett melléklet, illetve ezen okmánynak vagy a mellékleteinek bármely egyéb rendelkezése más határidőt nem ír elő, az új tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az EK-Szerződés 249. cikke és az Euratom-Szerződés 161. cikke szerinti irányelvek és határozatok rendelkezéseinek a csatlakozás napjától megfeleljenek.

55. cikk

Az új tagállamok valamelyikének kellően megalapozott kérelmére 2004. május 1-je előtt a Tanács, a Bizottság javaslata alapján, egyhangú határozattal olyan intézkedéseket hozhat, amelyek az intézmények által 2002. november 1-je és a csatlakozási szerződés aláírásának időpontja között elfogadott jogi aktusoktól való ideiglenes eltérésekről rendelkeznek.

56. cikk

Eltérő rendelkezés hiányában a Tanács az ezen okmány 20., 21. és 22. cikkében említett II., III. és IV. mellékletben foglalt rendelkezések alkalmazásához szükséges intézkedéseket a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel fogadja el.

57. cikk

(1) Amennyiben az intézmények jogi aktusait a csatlakozás miatt a csatlakozást megelőzően ki kell igazítani, és ezen okmány vagy ennek mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, ezeket a kiigazításokat a (2) bekezdésben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Ezek a módosítások a csatlakozás időpontjától lépnek hatályba.

(2) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel, illetve a Bizottság — attól függően, hogy az eredeti jogi aktust a két intézmény közül melyik fogadta el — ennek érdekében gondoskodik a kiigazítás megszövegezéséről.

58. cikk

Az intézmények és az Európai Központi Bank által a csatlakozás előtt elfogadott jogi aktusoknak a Tanács, Bizottság vagy az Európai Központi Bank által cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelven megszövegezett szövege a csatlakozás időpontjától ugyanolyan feltételekkel hiteles, mint a jelenlegi tizenegy nyelven készült szövegek. Ezeket a szövegeket közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amennyiben a jelenlegi nyelveken készült szövegeket ott tették közzé.

59. cikk

Az új tagállamok a csatlakozástól számított három hónapon belül az Euratom-Szerződés 33. cikkének megfelelően tájékoztatják a Bizottságot a területükön a munkavállalók, illetve a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból eredő veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekről.

III. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

60. cikk

Az ehhez az okmányhoz csatolt I-XVIII. melléklet, ezek függelékei és az 1-10. jegyzőkönyv ezen okmány szerves részét képezik.

61. cikk

Az Olasz Köztársaság Kormánya eljuttatja az új tagállamok kormányainak az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés, valamint az azokat módosító vagy kiegészítő szerződések, köztük a Dán Királyságnak, Írországnak, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Gazdasági Közösséghez és az Európai Atomenergia-közösséghez történő csatlakozásáról szóló szerződés, a Görög Köztársaságnak az Európai Gazdasági Közösséghez és az Európai Atomenergia-közösséghez történő csatlakozásáról szóló szerződés, a Spanyol Királyságnak és a Portugál Köztársaságnak az Európai Gazdasági Közösséghez és az Európai Atomenergia-közösséghez történő csatlakozásáról szóló szerződés, valamint az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés egy-egy hitelesített másolatát angol, dán, finn, francia, görög, holland, ír, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven.

A fenti szerződések cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelven megszövegezett szövegei ezen okmány mellékletét képezik. E szövegek ugyanolyan feltételekkel hitelesek, mint a szerződések első bekezdésben említett, a jelenlegi nyelveken készült szövegei.

62. cikk

Az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának irattárában letétbe helyezett nemzetközi megállapodások egy-egy hitelesített másolatát a főtitkár juttatja el az új tagállamok kormányai számára.

[1] HL L 317. szám, 2000.12.15., 3. o.

[2] HL L 1. szám, 1994.1.3., 3. o.

[3] HL L 253. szám, 2000.10.7., 42. o.

[4] HL L 79. szám, 2002.3.22., 42. o.

[5] A módosított 3906/89/EGK rendelet (HL L 375. szám, 1989.12.23., 11. o.).

[6] A módosított 2760/98/EK rendelet (HL L 345. szám, 1998.12.19., 49. o.).

[7] A módosított 555/2000/EK rendelet (HL L 68. szám, 2000.3.16., 3. o.).

[8] A módosított 1267/1999/EK rendelet (HL L 161. szám, 1999.6.26., 73. o.)

[9] 1268/1999/EK rendelet (HL L 161. szám, 1999.6.26., 87. o.)

[10] 1999. május 6-i intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás fejlesztéséről (HL C 172. szám, 1999.6.18., 1. o.).

[11] HL L 160. szám, 1999.6.26., 103. o.

[12] HL L 160. szám, 1999.6.26., 80. o.

[13] A módosított 3906/89/EGK rendelet (HL L 375. szám, 1989.12.23., 11. o.).

[14] A módosított 2760/98/EK rendelet (HL L 345. szám, 1998.12.19., 49. o.).

[15] A módosított 555/2000/EK rendelet (HL L 68. szám, 2000.3.16., 3. o.).

[16] HL L 232. szám, 1999.9.2., 34. o.

[17] A Phare-iránymutatásokban meghatározottak szerint (SEC (1999) 1596, amelyet naprakésszé tett a 2002.9.6-i C 3303/2).

[18] A módosított 1267/1999/EK rendelet (HL L 161. szám, 1999.6.26., 73. o.).

[19] HL L 56. szám, 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a 2265/02/EK, Euratom rendelettel (HL L 347. szám, 2002.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

[20] HL L 161. szám, 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1447/2001/EK rendelettel (HL L 198. szám, 2001.7.21., 1. o.) módosított rendelet.

[21] HL L 375. szám, 1989.12.23., 11. o. A legutóbb a 2500/2001/EK rendelettel (HL L 342. szám, 2001.12.27., 1. o.) módosított rendelet.

[22] 1605/2002/EK, Euratom rendelet (HL L 248. szám, 2002.9.16., 1. o.).

[23] HL L 178. szám, 2001.6.30., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányok rendelkezéseinek és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktusoknak a listája, amelyek az új tagállamokra a csatlakozástól kezdődően kötelezőek, és amelyeket az új tagállamokban a csatlakozástól kezdődően alkalmazni kell (amint azt a csatlakozási okmány 3. cikke említi)

(1) Megállapodás a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről, kelt 1985. június 14-én [1].

(2) A közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezmény [2], az egyezmény záróokmánya és a csatolt együttes nyilatkozatok következő rendelkezései, ahogyan azokat az alábbi (7) bekezdésben felsorolt egyes jogi aktusok módosították:

az 1. cikk annyiban, amennyiben e bekezdés rendelkezéseivel kapcsolatos; 3-7. cikk, kivéve az 5. cikk (1) bekezdésének d) pontját; 13. cikk; 26. és 27. cikk; 39. cikk; 44-59. cikk; 61-63. cikk; 65-69. cikk; 71-73. cikk; 75. és 76. cikk; 82. cikk; 91. cikk; a 126-130. cikk annyiban, amennyiben e bekezdés rendelkezéseivel kapcsolatos; és a 136. cikk; a záróokmány 1. és 3. együttes nyilatkozata.

(3) A közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez történő csatlakozásokról szóló megállapodások, a megállapodások záróokmánya és a csatolt nyilatkozatok következő rendelkezései, ahogyan azokat az alábbi (7) bekezdésben felsorolt egyes jogi aktusok módosították:

a) az Olasz Köztársaság csatlakozásáról szóló, 1990. november 27-én aláírt megállapodás:

- a 4. cikk;

- a záróokmány II. részében található 1. együttes nyilatkozat;

b) a Spanyol Királyság csatlakozásáról szóló, 1991. június 25-én aláírt megállapodás:

- a 4. cikk;

- a záróokmány II. részében található 1. együttes nyilatkozat; és

- a záróokmány III. részében található 2. nyilatkozat;

c) a Portugál Köztársaság csatlakozásáról szóló, 1991. június 25-én aláírt megállapodás:

- a 4., 5. és 6. cikk;

- a záróokmány II. részében található 1. együttes nyilatkozat;

d) a Görög Köztársaság csatlakozásáról szóló, 1992. november 6-án aláírt megállapodás:

- a 3., 4. és 5. cikk;

- a záróokmány II. részében található 1. együttes nyilatkozat; és

- a záróokmány III. részében található 2. nyilatkozat;

e) az Osztrák Köztársaság csatlakozásáról szóló, 1995. április 28-án aláírt megállapodás:

- a 4. cikk;

- a záróokmány II. részében található 1. együttes nyilatkozat;

f) a Dán Királyság csatlakozásáról szóló, 1996. december 19-én aláírt megállapodás:

- a 4. cikk, az 5. cikk (2) bekezdése és a 6. cikk;

- a záróokmány II. részében található 1. és 3. együttes nyilatkozat;

g) a Finn Köztársaság csatlakozásáról szóló, 1996. december 19-én aláírt megállapodás:

- a 4. és 5. cikk;

- a záróokmány II. részében található 1. és 3. együttes nyilatkozat;

- a Finn Köztársaság kormányának nyilatkozata az Åland-szigetekről a záróokmány III. részében;

h) a Svéd Királyság csatlakozásáról szóló, 1996. december 19-én aláírt megállapodás:

- a 4. és 5. cikk;

- a záróokmány II. részében található 1. és 3. együttes nyilatkozat;

(4) A közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezménnyel létrehozott Végrehajtó Bizottság következő határozatainak rendelkezései, ahogyan azokat az alábbi (7) bekezdésben felsorolt egyes jogi aktusok módosították:

A Végrehajtó Bizottság 1993. december 14-i határozata a miniszterek és államtitkárok nyilatkozatairól (SCH/Com-ex (93) 10)

A Végrehajtó Bizottság 1993. december 14-i határozata a kábítószer-kereskedelem elleni gyakorlati igazságügyi együttműködés javításáról (SCH/Com-ex (93) 14)

A Végrehajtó Bizottság 1993. december 14-i határozata egyes dokumentumok bizalmas természetéről (SCH/Com-ex (93) 22 rev)

A Végrehajtó Bizottság 1994. november 21-i határozata a közös beléptetési és kiléptetési bélyegzők beszerzéséről (SCH/Com-ex (94) 16 rev)

A Végrehajtó Bizottság 1994. december 22-i határozata a 75. cikkben a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra előírt úti igazolásról (SCH/Com-ex (94) 28 rev)

A Végrehajtó Bizottság 1994. december 22-i határozata az 1990. június 19-i Schengeni Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetéséről (SCH/Com-ex (94) 29 rev 2)

A Végrehajtó Bizottság 1995. december 20-i határozata a schengeni államok között a külső határokon előforduló esetleges működési hibákra vonatkozó statisztikai és konkrét adatok gyors cseréjéről (SCH/Com-ex (95) 21)

A Végrehajtó Bizottság 1998. április 21-i határozata az akciócsoport tevékenységéről (SCH/Com-ex (98) 1 rev 2) annyiban, amennyiben a fenti (2) bekezdés rendelkezéseivel kapcsolatos

A Végrehajtó Bizottság 1998. június 23-i határozata egyes dokumentumok bizalmas természetéről (SCH/Com-ex (98) 17)

A Végrehajtó Bizottság 1998. szeptember 16-i határozata a Schengent értékelő és végrehajtását felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról (SCH/ Com-ex (98) 26 def)

A Végrehajtó Bizottság 1998. szeptember 16-i határozata a Közös Kézikönyvnek az EU-tagságra pályázó államoknak történő átadásáról (SCH/Com-ex (98) 35 rev 2)

A Végrehajtó Bizottság 1998. október 27-i határozata az illegális bevándorlás elleni intézkedések elfogadásáról (SCH/Com-ex (98) 37 def 2) annyiban, amennyiben a fenti (2) bekezdés rendelkezéseivel kapcsolatos

A Végrehajtó Bizottság 1998. december 16-i határozata a bűncselekmények megelőzése és nyomozása terén a határon átnyúló rendőrségi együttműködésről (SCH/Com-ex (98) 51 rev 3)

A Végrehajtó Bizottság 1998. december 16-i határozata a határon átnyúló rendőrségi együttműködésről szóló kézikönyvről (SCH/Com-ex (98) 52) annyiban, amennyiben a fenti (2) bekezdés rendelkezéseivel kapcsolatos

A Végrehajtó Bizottság 1998. december 16-i határozata a meghívólevél, a kötelezettségvállaló nyilatkozat és a szállás igazolására szolgáló harmonizált nyomtatvány bevezetéséről (SCH/Com-ex (98) 57)

A Végrehajtó Bizottság 1998. december 16-i határozata az okmányszakértők összehangolt igénybevételéről (SCH/Com-ex (98) 59 rev)

A Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a kábítószerek terén a schengeni normákról (SCH/Com-ex (99) 1 rev 2)

A Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a távközlésre vonatkozó schengeni vívmányokról (SCH/Com-ex (99) 6)

A Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata az összekötő tisztviselőkről (SCH/Com-ex (99) 7 rev 2)

A Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata az informátorok és bizalmi személyek díjazását szabályozó általános elvekről (SCH/Com-ex (99) 8 rev 2)

A Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a tiltott fegyverkereskedelemről (SCH/Com-ex (99) 10)

A Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a Közös Kézikönyv és a Közös Konzuli Utasítás végleges változatáról (SCH/Com-ex (99) 13):

- a Közös Konzuli Utasítás 1-3., 7., 8. és 15. melléklete,

- a Közös Kézikönyv annyiban, amennyiben a fenti (2) bekezdés rendelkezéseivel kapcsolatos, beleértve az 1., 5., 5A., 6., 10. és 13. mellékletet is

A Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a bűncselekmények megelőzése és nyomozása terén a rendőrségi együttműködés javításáról (SCH/Com-ex (99) 18)

(5) A közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezménnyel létrehozott Végrehajtó Bizottság következő nyilatkozatai annyiban, amennyiben a fenti (2) bekezdés rendelkezéseivel összefüggnek:

A Végrehajtó Bizottság 1996. június 26-i nyilatkozata a kiadatásról (SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2)

A Végrehajtó Bizottság 1998. február 9-i nyilatkozata a kiskorúak jogellenes elviteléről (SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2)

(6) A közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezménnyel létrehozott Központi Csoport következő határozatai annyiban, amennyiben a fenti (2) bekezdés rendelkezéseivel összefüggnek:

A Központi Csoport 1998. október 27-i határozata az illegális bevándorlás elleni intézkedések elfogadásáról (SCH/C (98) 117)

A Központi Csoport 1999. március 22-i határozata az informátorok és bizalmi személyek díjazását szabályozó általános elvekről (SCH/C (99) 25)

(7) A schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő következő jogi aktusok:

A Tanács 1995. május 29-i 1683/95/EK rendelete a vízumok egységes formátumának meghatározásáról (HL L 164. szám, 1995.7.14., 1. o.)

A Tanács 1999. május 1-jei 1999/307/EK határozata a schengeni titkárságnak a Tanács Főtitkárságába való beillesztésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 119. szám, 1999.5.7., 49. o.)

A Tanács 1999. május 20-i 1999/435/EK határozata az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a schengeni vívmányokat alkotó valamennyi rendelkezés, illetve határozat jogalapjának megállapítása céljából a schengeni vívmányok meghatározásáról (HL L 176. szám, 1999.7.10., 1. o.)

A Tanács 1999. május 20-i 1999/436/EK határozata az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a schengeni vívmányokat alkotó valamennyi rendelkezés, illetve határozat jogalapjának meghatározásáról (HL L 176. szám, 1999.7.10., 17. o.)

A Tanács 1999. május 17-i 1999/437/EK határozata az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176. szám, 1999.7.10., 31. o.)

A Tanács 1999. december 13-i 1999/848/EK határozata a schengeni vívmányok Görögországban történő teljes körű alkalmazásáról (HL L 327. szám, 1999.12.21., 58. o.)

A Tanács 2000. május 29-i 2000/365/EK határozata Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131. szám, 2000.6.1., 43. o.)

A Tanács 2000. szeptember 28-i 2000/586/IB határozata a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 40. cikke (4) és (5) bekezdésének, 41. cikke (7) bekezdésének és 65. cikke (2) bekezdésének módosítására vonatkozó eljárásról (HL L 248. szám, 2000.10.3., 1. o.)

A Tanács 2000. november 30-i 2000/751/EK határozata az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény alapján létrehozott Végrehajtó Bizottság által elfogadott Közös Kézikönyv egyes részei titkosításának megszüntetéséről (HL L 303. szám, 2000.12.2., 29. o.)

A Tanács 2000. december 1-jei 2000/777/EK határozata a schengeni vívmányok Dániában, Finnországban és Svédországban, valamint Izlandon és Norvégiában történő alkalmazásáról (HL L 309. szám, 2000.10.9., 24. o.)

A Tanács 2001. március 15-i 539/2001/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81. szám, 2001.3.21., 1. o.)

A Tanács 2001. április 24-i 789/2001/EK rendelete a vízumkérelmek megvizsgálására vonatkozó egyes részletes rendelkezések és gyakorlati eljárások végrehajtási hatásköreinek a Tanács részére történő fenntartásáról (HL L 116. szám, 2001.4.26., 2. o.)

A Tanács 2001. április 24-i 790/2001/EK rendelete a határellenőrzés és a határőrizet végrehajtására vonatkozó egyes részletes rendelkezések és gyakorlati eljárások végrehajtási hatásköreinek a Tanács részére történő fenntartásáról (HL L 116. szám, 2001.4.26., 5. o.)

A Tanács 2001. április 24-i 2001/329/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás VI. részének és 3., 6. és 13. mellékletének, valamint a Közös Kézikönyv 5a., 6a. és 8. mellékletének frissítéséről (HL L 116. szám, 2001.4.26., 32. o.) annyiban, amennyiben a Közös Konzuli Utasítás 3. mellékletével és a Közös Kézikönyv 5a. mellékletével összefügg

A Tanács 2001. június 28-i 2001/51/EK irányelve az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikke rendelkezéseinek kiegészítéséről (HL L 187. szám, 2001.7.10., 45. o.)

A Tanács 2001. december 6-i 2001/886/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II.) kifejlesztéséről (HL L 328. szám, 2001.12.13., 1. o.)

A Tanács 2001. december 7-i 2414/2001/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 327. szám, 2001.12.12., 1. o.)

A Tanács 2001. december 6-i 2424/2001/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II.) kifejlesztéséről (HL L 328. szám, 2001.12.13., 4. o.)

A Tanács 2002. február 18-i 333/2002/EK rendelete az érintett tagállam részéről el nem ismert útiokmány birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról (HL L 53. szám, 2002.2.23., 4. o.)

A Tanács 2002. február 18-i 334/2002/EK rendelete a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK rendelet módosításáról (HL L 53. szám, 2002.2.23., 7. o.)

A Tanács 2000. február 28-i 2002/192/EK határozata Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64. szám, 2002.3.7., 20. o.)

A Tanács 2002. április 25-i 2002/352/EK határozata a Közös Kézikönyv felülvizsgálatáról (HL L 123. szám, 2002.5.9., 47. o.)

A Tanács 2002. április 25-i 2002/353/EK határozata az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény alapján létrehozott Végrehajtó Bizottság által elfogadott Közös Kézikönyv II. része titkosításának megszüntetéséről (HL L 123. szám, 2002.5.9., 49. o.)

A Tanács 2002. június 13-i 1030/2002/EK rendelete a harmadik országok állampolgárainak tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról (HL L 157. szám, 2002.6.15., 1. o.)

A Tanács 2002. július 12-i 2002/587/EK határozata a Közös Kézikönyv felülvizsgálatáról (HL L 187. szám, 2002.7.16., 50. o.)

A Tanács 2002. november 28-i 2002/946/IB kerethatározata a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás elleni küzdelem büntetőjogi keretének megerősítéséről (HL L 328. szám, 2002.12.5., 1. o.)

A Tanács 2002. november 28-i 2002/90/EK irányelve a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás meghatározásáról (HL L 328. szám, 2002.12.5., 17. o.)

[1] HL L 239. szám, 2000.9.22., 13. o.

[2] HL L 239. szám, 2000.9.22., 19. o.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista

1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A. GÉPJÁRMŰVEK

(1) 31970 L 0156: A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42. szám, 1970.2.23., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73. szám, 1972.3.27., 14. o.),

- 31978 L 0315: A Tanács 1977.12.21-i 78/315/EGK irányelve (HL L 81. szám, 1978.3.28., 1. o.),

- 31978 L 0547: A Tanács 1978.6.12-i 78/547/EGK irányelve (HL L 168. szám, 1978.6.26., 39. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 31980 L 1267: A Tanács 1980.12.16-i 80/1267/EGK irányelve (HL L 375. szám, 1980.12.31., 34. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0358: A Tanács 1987.6.25-i 87/358/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 51. o.),

- 31987 L 0403: A Tanács 1987.6.25-i 87/403/EGK irányelve (HL L 220. szám, 1987.8.8., 44. o.),

- 31992 L 0053: A Tanács 1992.6.18-i 92/53/EGK irányelve (HL L 225. szám, 1992.8.10., 1. o.),

- 31993 L 0081: A Bizottság 1993.9.29-i 93/81/EGK irányelve (HL L 264. szám, 1993.10.23., 49. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

- 31995 L 0054: A Bizottság 1995.10.31-i 95/54/EK irányelve (HL L 266. szám, 1995.11.8., 1. o.),

- 31996 L 0027: Az Európai Parlament és a Tanács 1996.5.20-i 96/27/EK irányelve (HL L 169. szám, 1996.7.8., 1. o.),

- 31996 L 0079: Az Európai Parlament és a Tanács 1996.12.16-i 96/79/EK irányelve (HL L 18. szám, 1997.1.21., 7. o.),

- 31997 L 0027: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.7.22-i 97/27/EK irányelve (HL L 233. szám, 1997.8.25., 1. o.),

- 31998 L 0014: A Bizottság 1998.2.6-i 98/14/EK irányelve (HL L 91. szám, 1998.3.25., 1. o.),

- 31998 L 0091: Az Európai Parlament és a Tanács 1998.12.14-i 98/91/EK irányelve (HL L 11. szám, 1999.1.16., 25. o.),

- 32000 L 0040: Az Európai Parlament és a Tanács 2000.6.26-i 2000/40/EK irányelve (HL L 203. szám, 2000.8.10., 9. o.),

- 32001 L 0056: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.9.27-i 2001/56/EK irányelve (HL L 292. szám, 2001.11.9., 21. o.),

- 32001 L 0085: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.11.20-i 2001/85/EK irányelve (HL L 42. szám, 2002.2.13., 1. o.),

- 32001 L 0092: A Bizottság 2001.10.30-i 2001/92/EK irányelve (HL L 291. szám, 2001.11.8., 24. o.),

- 32001 L 0116: A Bizottság 2001.12.20-i 2001/116/EK irányelve (HL L 18. szám, 2002.1.21., 1. o.).

a) A VII. melléklet 1. szakaszában szereplő lista helyébe a következő lép:

"1 Németország esetében;

2 Franciaország esetében;

3 Olaszország esetében;

4 Hollandia esetében;

5 Svédország esetében;

6 Belgium esetében;

7 Magyarország esetében;

8 Cseh Köztársaság esetében;

9 Spanyolország esetében;

11 az Egyesült Királyság esetében;

12 Ausztria esetében;

13 Luxemburg esetében;

17 Finnország esetében;

18 Dánia esetében;

20 Lengyelország esetében;

21 Portugália esetében;

23 Görögország esetében;

24 Írország esetében;

26 Szlovénia esetében;

27 Szlovákia esetében;

29 Észtország esetében;

32 Lettország esetében;

36 Litvánia esetében;

CY Ciprus esetében;

MT Málta esetében."

b) A IX. melléklet I. része 2. oldalának és II. része 2. oldalának 47. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

"47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben alkalmazandó:

+++++ TIFF +++++

"

.

(2) 31970 L 0157: A Tanács 1970. február 6-i 70/157/EGK irányelve a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42. szám, 1970.2.23., 16. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73. szám, 1972.3.27., 14. o.),

- 31973 L 0350: A Bizottság 1973.11.7-i 73/350/EGK irányelve (HL L 321. szám, 1973.11.22., 33. o.),

- 31977 L 0212: A Tanács 1977. 3.8-i 77/212/EGK irányelve (HL L 66. szám, 1977.3.12., 33. o.),

- 31981 L 0334: A Bizottság 1981.4.13-i 81/334/EGK irányelve (HL L 131. szám, 1981.5.18., 6. o.),

- 31984 L 0372: A Bizottság 1984.7.3-i 84/372/EGK irányelve (HL L 196. szám, 1984.7.26., 47. o.),

- 31984 L 0424: A Tanács 1984.9.3-i 84/424/EGK irányelve (HL L 238. szám, 1984.9.6., 31. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 31992 L 0097: A Tanács 1992.11.10-i 92/97/EGK irányelve (HL L 371. szám, 1992.12.19., 1. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31996 L 0020: A Bizottság 1996.3.27-i 96/20/EK irányelve (HL L 92. szám, 1996.4.13., 23. o.),

- 31999 L 0101: A Bizottság 1999.12.15-i 1999/101/EK irányelve (HL L 334. szám, 1999.12.28., 41. o.).

A II. melléklet 4.2. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(3) 31970 L 0220: A Tanács 1970. március 20-i 70/220/EGK irányelve a gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 76. szám, 1970.4.6., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73. szám, 1972.3.27., 14. o.),

- 31974 L 0290: A Tanács 1974.5.28-i 74/290/EGK irányelve (HL L 159. szám, 1974.6.15., 61. o.),

- 31977 L 0102: A Bizottság 1976.11.30-i 77/102/EGK irányelve (HL L 32. szám, 1977.2.3., 32. o.),

- 31978 L 0665: A Bizottság 1978.7.14-i 78/665/EGK irányelve (HL L 223. szám, 1978.8.14., 48. o.),

- 31983 L 0351: A Tanács 1983.6.16-i 83/351/EGK irányelve (HL L 197. szám, 1983.7.20., 1. o.),

- 31988 L 0076: A Tanács 1987.12.3 -i 88/76/EGK irányelve (HL L 36. szám, 1988.2.9., 1. o.),

- 31988 L 0436: A Tanács 1988.6.16-i 88/436/EGK irányelve (HL L 214. szám, 1988.8.6., 1. o.),

- 31989 L 0458: A Tanács 1989.7.18-i 89/458/EGK irányelve (HL L 226. szám, 1989.8.3., 1. o.),

- 31989 L 0491: A Bizottság 1989.7.17-i 89/491/EGK irányelve (HL L 238. szám, 1989.8.15., 43. o.),

- 31991 L 0441: A Tanács 1991.6.26-i 91/441/EGK irányelve (HL L 242. szám, 1991.8.30., 1. o.),

- 31993 L 0059: A Tanács 1993.6.28-i 93/59/EGK irányelve (HL L 186. szám, 1993.7.28., 21. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 L 0012: Az Európai Parlament és a Tanács 1994.3.23-i 94/12/EK irányelve (HL L 100. szám, 1994.4.19., 42. o.),

- 31996 L 0044: A Bizottság 1996.7.1 -jei 96/44/EK irányelve (HL L 210. szám, 1996.8.20., 25. o.),

- 31996 L 0069: Az Európai Parlament és a Tanács 1996.10.8-i 96/69/EK irányelve (HL L 282. szám, 1996.11.1., 64. o.),

- 31998 L 0069: Az Európai Parlament és a Tanács 1998.10.13-i 98/69/EK irányelve (HL L 350. szám, 1998.12.28., 1. o.),

- 31998 L 0077: A Bizottság 1998.10.2-i 98/77/EK irányelve (HL L 286. szám, 1998.10.23., 34. o.),

- 31999 L 0102: A Bizottság 1999.12.15-i 1999/102/EK irányelve (HL L 334. szám, 1999.12.28., 43. o.),

- 32001 L 0001: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.1.22-i 2001/1/EK irányelve (HL L 35. szám, 2001.2.6., 34. o.),

- 32001 L 0100: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.12.7-i 2001/100/EK irányelve (HL L 16. szám, 2002.1.18., 32. o.),

- 32002 L 0080: A Bizottság 2002.10.3-i 2002/80/EK irányelve (HL L 291. szám, 2002.10.28., 20. o.).

A XIII. melléklet 5.2. pontjában szereplő oszlop a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(4) 31970 L 0221: A Tanács 1970. március 20-i 70/221/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik folyékonytüzelőanyag-tartályaira és hátsó aláfutásgátlóira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 76. szám, 1970.4.6., 23. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73. szám, 1972.3.27., 14. o.),

- 31979 L 0490: A Bizottság 1979.4.18-i 79/490/EGK irányelve (HL L 128. szám, 1979.5.26., 22. o.),

- 31997 L 0019: A Bizottság 1997.4.18-i 97/19/EK irányelve (HL L 125. szám, 1997.5.16., 1. o.),

- 32000 L 0008: Az Európai Parlament és a Tanács 2000.3.20-i 2000/8/EK irányelve (HL L 106. szám, 2000.3.5., 7. o.).

A II. melléklet 6.2. pontjában szereplő oszlop a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 esetében Lettország, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(5) 31970 L 0388: A Tanács 1970. július 27-i 70/388/EGK irányelve a gépjárművek hangjelző berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 176. szám, 1970.8.10., 12. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73. szám, 1972.3.27., 14. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

Az I. melléklet 1.4.1. pontjában a zárójelben szereplő szöveg a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(6) 31971 L 0127: A Tanács 1971. március 1-jei 71/127/EGK irányelve a gépjárművek visszapillantó tükreire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 68. szám, 1971.3.22., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73. szám, 1972.3.27., 14. o.),

- 31979 L 0795: A Bizottság 1979.7.20-i 79/795/EGK irányelve (HL L 239. szám, 1979.9.22., 1. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 31985 L 0205: A Bizottság 1985.2.18-i 85/205/EGK irányelve (HL L 90. szám, 1985.3.29., 1. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31986 L 0562: A Bizottság 1986.11.6 -i 86/562/EGK irányelve (HL L 327. szám, 1986.11.22., 49. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 31988 L 0321: A Bizottság 1988.5.16-i 88/321/EGK irányelve (HL L 147. szám, 1988.6.14., 77. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

A II. melléklet 2. függelékének 4.2. pontjában szereplő megkülönböztető számok/betűk felsorolása a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(7) 31971 L 0320: A Tanács 1971. július 26-i 71/320/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 202. szám, 1971.9.6., 37. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73. szám, 1972.3.27., 14. o.),

- 31974 L 0132: A Bizottság 1974.2.11-i 74/132/EGK irányelve (HL L 74. szám, 1974.3.19., 7. o.),

- 31975 L 0524: A Bizottság 1975.7.25-i 75/524/EGK irányelve (HL L 236. szám, 1975.9.8., 3. o.),

- 31979 L 0489: A Bizottság 1979.4.18-i 79/489/EGK irányelve (HL L 128. szám, 1979.5.26., 12. o.),

- 31985 L 0647: A Bizottság 1985.12.23-i 85/647/EGK irányelve (HL L 380. szám, 1985.12.31., 1. o.),

- 31988 L 0194: A Bizottság 1988.3.24-i 88/194/EGK irányelve (HL L 92. szám, 1988.4.9., 47. o.),

- 31991 L 0422: A Bizottság 1991.7.15-i 91/422/EGK irányelve (HL L 233. szám, 1991.8.22., 21. o.),

- 31998 L 0012: A Bizottság 1998.1.27-i 98/12/EK irányelve (HL L 81. szám, 1998.3.18., 1. o.).

A XV. melléklet 4.4.2. pontjában szereplő oszlop a következővel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(8) 31972 L 0245: A Tanács 1972. június 20-i 72/245/EGK irányelve a gépjárművek külső gyújtású motorjai által előidézett rádiózavarok szűrésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 152. szám, 1972.7.6., 15. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31989 L 0491: A Bizottság 1989.7.17-i 89/491/EGK irányelve (HL L 238. szám, 1989.8.15., 43. o.),

- 31995 L 0054: A Bizottság 1995.10.31-i 95/54/EK irányelve (HL L 266. szám, 1995.11.8., 1. o.).

A I. melléklet 5.2. pontjában szereplő oszlop a következővel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(9) 31974 L 0061: A Tanács 1973. december 17-i 74/61/EGK irányelve a gépjárművek jogosulatlan használata elleni védelemre szolgáló eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 38. szám, 1974.2.11., 22. o.), az alábbi módosítással:

- 31995 L 0056: A Bizottság 1995.11.8-i 95/56/EK és Euratom irányelve (HL L 286. szám, 1995.11.29., 1. o.).

Az I. melléklet 5.1.1. pontjában szereplő oszlop a következővel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(10) 31974 L 0150: A Tanács 1974. március 4-i 74/150/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 84. szám, 1974.3.28., 10. o.), az alábbi módosítással:

- 31979 L 0694: A Tanács 1979.7.24-i 79/694/EGK irányelve (HL L 205. szám, 1979.8.13., 17. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 31982 L 0890: A Tanács 1982.12.17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378. szám, 1982.12.31., 45. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31988 L 0297: A Tanács 1988.5.3-i 88/297/EGK irányelve (HL L 126. szám, 1988.5.20., 52. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0054: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.9.23-i 97/54/EK irányelve (HL L 277. szám, 1997.10.10., 24. o.),

- 32000 L 0002: A Bizottság 2000.1.14-i 2000/2/EK irányelve (HL L 21. szám, 2000.1.26., 23. o.),

- 32000 L 0025: Az Európai Parlament és a Tanács 2000.5.22-i 2000/25/EK irányelve (HL L 173. szám, 2000.7.12., 1. o.),

- 32001 L 0003: A Bizottság 2001.1.8-i 2001/3/EK irányelve (HL L 28. szám, 2001.1.30., 1. o.).

a) A 2. cikk a) pontja a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

"— "vnitrostátní schválení typu" a cseh jogban,

— "riiklik tüübikinnitus" az észt jogban,

— "Έγκριση Τύπου" a ciprusi jogban,

— "Tipa apstiprināšana" a lett jogban,

— "tipo patvirtinimas" a litván jogban,

— "típusjóváhagyás" a magyar jogban,

— "tip approvat" a máltai jogban,

— "homologacja typu pojazdu" a lengyel jogban,

— "homologacija" a szlovén jogban,

— "typové schválenie" a szlovák jogban."

b) A II. melléklet C. fejezete II. része 1. függelékének 1. szakasza a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

c) A III. melléklet 1. részének 16. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"16. ADÓZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TELJESÍTMÉNY VAGY ADÓOSZTÁLY(OK)

+++++ TIFF +++++

"

(11) 31974 L 0408: A Tanács 1974. július 22-i 74/408/EGK irányelve a gépjárművek belső berendezéseire (ülések és rögzítésük szilárdsága) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 221. szám, 1974.8.12., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 31981 L 0577: A Tanács 1981.7.20-i 81/577/EGK irányelve (HL L 209. szám, 1981.7.29., 34. o.),

- 31996 L 0037: A Bizottság 1996.6.17-i 96/37/EK irányelve (HL L 186. szám, 1996.7.25., 28. o.).

Az I. melléklet 6.2.1. pontja alatti táblázat a következővel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(12) 31974 L 0483: A Tanács 1974. szeptember 17-i 74/483/EGK irányelve a gépjárművek kiálló részeire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 266. szám, 1974.10.2., 4. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31979 L 0488: A Bizottság 1979.4.18-i 79/488/EGK irányelve (HL L 128. szám, 1979.5.26., 1. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

Az I. mellékletben a 3.2.2.2. pontra vonatkozó lábjegyzet a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(13) 31975 L 0322: A Tanács 1975. május 20-i 75/322/EGK irányelve a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok által előidézett rádiózavarok szűréséről (elektromágneses összeférhetőség) (HL L 147. szám, 1975.6.9., 28. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31982 L 0890: A Tanács 1982.12.17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378. szám, 1982.12.31., 45. o.),

- 31997 L 0054: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.9.23-i 97/54/EK irányelve (HL L 277. szám, 1997.10.10., 24. o.),

- 32000 L 0002: A Bizottság 2000.1.14-i 2000/2/EK irányelve (HL L 21. szám, 2000.1.26., 23. o.),

- 32001 L 0003: A Bizottság 2001.1.8-i 2001/3/EK irányelve (HL L 28. szám, 2001.1.30., 1. o.).

Az I. melléklet 5.2. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(14) 31976 L 0114: A Tanács 1975.december 18-i 76/114/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt tábláira és felirataira, valamint elhelyezésükre és rögzítési módjukra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 24. szám, 1976.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31978 L 0507: A Bizottság 1978.5.19-i 78/507/EGK irányelve (HL L 155. szám, 1978.6.13., 31. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

A melléklet 2.1.2. pontjában a zárójelben szereplő szöveg a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(15) 31976 L 0757: A Tanács 1976. július 27-i 76/757/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik fényvisszaverőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262. szám, 1976.9.27., 32. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0029: A Bizottság 1997.6.11-i 97/29/EK irányelve (HL L 171. szám, 1997.6.30., 11. o.).

A I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

.

(16) 31976 L 0758: A Tanács 1976. július 27-i 76/758/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik méretjelző, első (oldalsó) és hátsó (oldalsó) helyzetjelző, valamint féklámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262. szám, 1976.9.27., 54. o.), az alábbi módosítással:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 31989 L 0516: A Bizottság 1989.8.1 -i 89/516/EGK irányelve (HL L 265. szám, 1989.9.12., 1. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0030: A Bizottság 1997.6.11-i 97/30/EK irányelve (HL L 171. szám, 1997.6.30., 25. o.).

Az I. melléklet 5.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(17) 31976 L 0759: A Tanács 1976. július 27-i 76/759/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262. szám, 1976.9.27., 71. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 31989 L 0277: A Bizottság 1989.3.28-i 89/277/EGK irányelve (HL L 109. szám, 1989.4.20., 25. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0015: A Bizottság 1999.3.16-i 1999/15/EK irányelve (HL L 97. szám, 1999.4.12., 14. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(18) 31976 L 0760: A Tanács 1976. július 27-i 76/760/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262. szám, 1976.9.27., 85. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0031: A Bizottság 1997.6.11-i 97/31/EK irányelve (HL L 171. szám, 1997.6.30., 49. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(19) 31976 L 0761: A Tanács 1976. július 27-i 76/761/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik távolsági és/vagy tompított fényszóróira és a gépjárművek és pótkocsijaik engedélyezett lámpaegységében használatos fényforrásokra (izzók és egyéb lámpák) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262. szám, 1976.9.27., 96. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 31989 L 0517: A Bizottság 1989.8.1 -i 89/517/EGK irányelve (HL L 265. szám, 1989.9.12., 15. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0017: A Bizottság 1999.3.18-i 1999/17/EK irányelve (HL L 97. szám, 1999.4.12., 45. o.).

Az I. melléklet 5.2.1. és 6.2.1. pontjában szereplő lista helyébe a következő lép:

"1 Németország esetében

2 Franciaország esetében

3 Olaszország esetében

4 Hollandia esetében

5 Svédország esetében

6 Belgium esetében

7 Magyarország esetében

8 a Cseh Köztársaság esetében

9 Spanyolország esetében

11 az Egyesült Királyság esetében

12 Ausztria esetében

13 Luxemburg esetében

17 Finnország esetében

18 Dánia esetében

20 Lengyelország esetében

21 Portugália esetében

23 Görögország esetében

24 Írország esetében

26 Szlovénia esetében

27 Szlovákia esetében

29 Észtország esetében

32 Lettország esetében

36 Litvánia esetében

CY Ciprus esetében

MT Málta esetében"

.

(20) 31976 L 0762: A Tanács 1976. július 27-i 76/762/EGK irányelve a gépjárművek ködfényszóróira és az azokhoz használt izzólámpákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262. szám, 1976.9.27., 122. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0018: A Bizottság 1999.3.18-i 1999/18/EK irányelve (HL L 97. szám, 1999.4.12., 82. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(21) 31977 L 0536: A Tanács 1977. június 28-i 77/536/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220. szám, 1977.8.29., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 31989 L 0680: A Tanács 1989.12.21-i 89/680/EGK irányelve (HL L 398. szám, 1989.12.30., 26. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.)

- 31999 L 0055: A Bizottság 1999.6.1 -i 1999/55/EK irányelve (HL L 146. szám, 1999.6.11., 28. o.).

A VI. melléklet a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(22) 31977 L 0538: A Tanács 1977. június 28-i 77/538/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220. szám, 1977.8.27., 60. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 31989 L 0518: A Bizottság 1989.8.1 -i 89/518/EGK irányelve (HL L 265. szám, 1989.9.12., 24. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0014: A Bizottság 1999.3.16-i 1999/14/EK irányelve (HL L 97. szám, 1999.4.12., 1. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(23) 31977 L 0539: A Tanács 1977. június 28-i 77/539/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik hátrameneti lámpájára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220. szám, 1977.8.29., 72. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0032: A Bizottság 1997.6.11-i 97/32/EK irányelve (HL L 171. szám, 1997.6.30., 63. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(24) 31977 L 0540: A Tanács 1977. június 28-i 77/540/EGK irányelve a gépjárművek várakozást jelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220. szám, 1977.8.29., 83. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0016: A Bizottság 1999.3.16-i 1999/16/EK irányelve (HL L 97. szám, 1999.4.12., 33. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(25) 31977 L 0541: A Tanács 1977. június 28-i 77/541/EGK irányelve a gépjárművek biztonsági öveire és utasbiztonsági rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220. szám, 1977.8.29., 95. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 31981 L 0576: A Tanács 1981.7.20-i 81/576/EGK irányelve (HL L 209. szám, 1981.7.29., 32. o.),

- 31982 L 0319: A Bizottság 1982.4.2 -i 82/319/EGK irányelve (HL L 139. szám, 1982.5.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.11.7., 43. o.),

- 31990 L 0628: A Bizottság 1990.10.30-i 90/628/EGK irányelve (HL L 341. szám, 1990.12.6., 1. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31996 L 0036: A Bizottság 1996.6.17-i 96/36/EK irányelve (HL L 178. szám, 1996.7.17., 15. o.),

- 32000 L 0003: A Bizottság 2000.2.22-i 2000/3/EK irányelve (HL L 53. szám, 2000.2.25., 1. o.).

A III. melléklet 1.1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(26) 31978 L 0318: A Tanács 1977. december 21-i 78/318/EGK irányelve a gépjárművek ablaktörlő és ablakmosó rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 81. szám, 1978.3.28., 49. o.), az alábbi módosítással:

- 31994 L 0068: A Bizottság 1994.12.16-i 94/68/EK irányelve (HL L 354. szám, 1994.12.31., 1. o.).

Az I. melléklet 7.2. pontjában szereplő oszlop a következővel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CYCiprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(27) 31978 L 0764: A Tanács 1978. július 25-i 78/764/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 255. szám, 1978.9.18., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 31982 L 0890: A Tanács 1982.12.17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378. szám, 1982.12.31., 45. o.),

- 31983 L 0190: A Bizottság 1983.3.28-i 83/190/EGK irányelve (HL L 109. szám, 1983.4.26., 13. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 31988 L 0465: A Bizottság 1988.6.30-i 88/465/EGK irányelve (HL L 228. szám, 1988.8.17., 31. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0054: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.9.23-i 97/54/EK irányelve (HL L 277. szám, 1997.10.10., 24. o.),

- 31999 L 0057: A Bizottság 1999.6.7 -i 1999/57/EK irányelve (HL L 148. szám, 1999.6.15., 35. o.).

A II. melléklet 3.5.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(28) 31978 L 0932: A Tanács 1978. október 16-i 78/932/EGK irányelve a gépjárművek üléseinek fejtámláira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 325. szám, 1978.11.20., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

A VI. mellékletben az 1.1.1. pont a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(29) 31979 L 0622: A Tanács 1979. június 25-i 79/622/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (statikus vizsgálat) (HL L 179. szám, 1979.7.17., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31982 L 0953: A Bizottság 1982.12.15-i 82/953/EGK irányelve (HL L 386. szám, 1982.12.31., 31. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 31988 L 0413: A Bizottság 1988.6.22-i 88/413/EGK irányelve (HL L 200. szám, 1988.7.26., 32. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0040: A Bizottság 1999.5.6 -i 1999/40/EK irányelve (HL L 124. szám, 1999.5.18., 11. o.).

A VI. melléklet a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(30) 31986 L 0298: A Tanács 1986. május 26-i 86/298/EGK irányelve a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (HL L 186. szám, 1986.7.8., 26. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31989 L 0682: A Tanács 1989.12.21-i 89/682/EGK irányelve (HL L 398. szám, 1989.12.30., 29. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 32000 L 0019: A Bizottság 2000.4.13-i 2000/19/EK irányelve (HL L 94. szám, 2000.4.14., 31. o.).

A VI. melléklet a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(31) 31987 L 0402: A Tanács 1987. június 25-i 87/402/EGK irányelve a keskeny nyomtávú mezőgazdasági és erdészeti traktorok vezetőülés elé szerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (HL L 220. szám, 1987.8.8., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31989 L 0681: A Tanács 1989.12.21-i 89/681/EGK irányelve (HL L 398. szám, 1989.12.30., 27. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 32000 L 0022: A Bizottság 2000.4.28-i 2000/22/EK irányelve (HL L 107. szám, 2000.5.4., 26. o.).

A VII. melléklet a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(32) 31988 L 0077: A Tanács 1987. december 3-i 88/77/EGK irányelve a járművekben használt dízelmotorok gázhalmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 36. szám, 1988.2.9., 33. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31991 L 0542: A Tanács 1991.10.1 -i 91/542/EGK irányelve (HL L 295. szám, 1991.10.25., 1. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31996 L 0001: Az Európai Parlament és a Tanács 1996.1.22-i 96/1/EK irányelve (HL L 40. szám, 1996.2.17., 1. o.),

- 31999 L 0096: Az Európai Parlament és a Tanács 1999.12.13-i 1999/96/EK irányelve (HL L 44. szám, 2000.2.16., 1. o.),

- 32001 L 0027: A Bizottság 2001.4.10-i 2001/27/EK irányelve (HL L 107. szám, 2001.4.18., 10. o.).

Az I. melléklet 5.1.3. pontjára vonatkozó lábjegyzet a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(33) 31989 L 0173: A Tanács 1988. december 21-i 89/173/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok egyes alkatrészeire és jellemzőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 67. szám, 1989.3.10., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0054: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.9.23-i 97/54/EK irányelve (HL L 277. szám, 1997.10.10., 24. o.),

- 32000 L 0001: A Bizottság 2000.1.14-i 2000/1/EK irányelve (HL L 21. szám, 2000.1.26., 16. o.).

a) A III A. melléklet 5.4.1. pontjára vonatkozó 1. lábjegyzet a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

b) A IV. melléklet 4. függelékének első francia bekezdése a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

c) Az V. melléklet 2.1.3. pontjának harmadik bekezdése a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(34) 31991 L 0226: A Tanács 1991. március 27-i 91/226/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak a felcsapódó víz elleni védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL 103. szám, 1991.4.23., 5. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

A II. melléklet 3.4.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(35) 31994 L 0020: Az Európai Parlament és aTanács 1994. május 30-i 94/20/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik mechanikus kapcsolószerkezeteiről, valamint ezeknek a gépjárművekre történő felszereléséről (HL L 195. szám, 1994.7.29., 1. o.).

Az I. melléklet 3.3.4. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(369 31995 L 0028: Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/28/EK irányelve egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságairól (HL L 281. szám, 1995.11.23., 1. o.).

Az I. melléklet 6.1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(37) 32000 L 0025: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. május 22-i 2000/25/EK irányelve a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 173. szám, 2000.7.12., 1. o.).

Az I. melléklet 4. függeléke 1. pontjának 1. szakasza a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(38) 32000 L 0040: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 26-i 2000/40/EK irányelve a gépjárművek elülső aláfutásgátlásával kapcsolatos tagállami jogszabályok közelítéséről és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 203. szám, 2000.8.10., 9. o.).

Az I. melléklet 3.2. pontjában szereplő oszlop a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(39) 39. 32001 L 0056: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. szeptember 27-i 2001/56/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik fűtőrendszereiről, a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról és a 78/548/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 292. szám, 2001.11.9., 21. o.).

Az I. melléklet 5. függelékének 1.1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

(40) 32002 L 0024: Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 18-i 2002/24/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 124. szám, 2002.5.9., 1. o.).

a) A IV. melléklet A. részében szereplő minta 2. oldalán lévő 47. pont helyébe a következő táblázat lép:

"47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben alkalmazandó:

+++++ TIFF +++++

"

;

b) Az V. melléklet A. részének 1. pontjában az "1. szakasz" szót követő szöveg helyébe a következő lép:

"kis "e" betű, amelyet a típusjóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető száma követ:

1 Németország esetében;

2 Franciaország esetében;

3 Olaszország esetében;

4 Hollandia esetében;

5 Svédország esetében;

6 Belgium esetében;

7 Magyarország esetében;

8 a Cseh Köztársaság esetében;

9 Spanyolország esetében;

11 az Egyesült Királyság esetében;

12 Ausztria esetében;

13 Luxemburg esetében;

17 Finnország esetében;

18 Dánia esetében;

20 Lengyelország esetében;

21 Portugália esetében;

23 Görögország esetében;

24 Írország esetében;

26 Szlovénia esetében;

27 Szlovákia esetében;

29 Észtország esetében;

32 Lettország esetében;

36 Litvánia esetében;

CY Ciprus esetében;

MT Málta esetében."

;

c) Az V. melléklet B. részének 1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"8 a Cseh Köztársaság esetében, 29 Észtország esetében, CY Ciprus esetében, 32 Lettország esetében, 36 Litvánia esetében, 7 Magyarország esetében, MT Málta esetében, 20 Lengyelország esetében, 26 Szlovénia esetében, 27 Szlovákia esetében."

B. MŰTRÁGYÁK

31976 L 0116: A Tanács 1975. december 18-i 76/116/EGK irányelve a műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 24. szám, 1976.1.30., 21. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31988 L 0183: A Tanács 1988.3.22-i 88/183/EGK irányelve (HL L 83. szám, 1988.3.29., 33. o.),

- 31989 L 0284: A Tanács 1989.4.13-i 89/284/EGK irányelve (HL L 111. szám, 1989.4.22., 34. o.),

- 31989 L 0530: A Tanács 1989.9.18-i 89/530/EGK irányelve (HL L 281. szám, 1989.9.30., 116. o.),

- 31993 L 0069: A Bizottság 1993.7.23-i 93/69/EGK irányelve (HL L 185. szám, 1993.7.28., 30. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31996 L 0028: A Bizottság 1996.5.10-i 96/28/EK irányelve (HL L 140. szám, 1996.6.13., 30. o.),

- 31997 L 0063: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.11.24-i 97/63/EK irányelve (HL L 335. szám, 1997.12.6., 15. o.),

- 31998 L 0003: A Bizottság 1998.1.15-i 98/3/EK irányelve (HL L 18. szám, 1998.1.23., 25. o.),

- 31998 L 0097: Az Európai Parlament és a Tanács 1998.12.22-i 98/97/EK irányelve (HL L 18. szám, 1999.1.23., 60. o.).

a) Az I. melléklet A II. részében, a 6. oszlop első bekezdésében a zárójelben szereplő szöveg az "Olaszország" szót követően a következőkkel egészül ki:

"a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában, Szlovákiában"

;

b) Az I. mellékletben a B rész 1., 2. és 4. pontja 9. oszlopának harmadik pontjában a zárójelben szereplő szöveg az "Olaszország" szót követően a következőkkel egészül ki:

"Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia"

.

C. KOZMETIKUMOK

31995 L 0017: A Bizottság 1995. június 19-i 95/17/EK irányelve egy vagy több összetevőnek a kozmetikai termékek címkézésére vonatkozóan előírt felsorolásba történő fel nem vétele tekintetében a 76/768/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 140. szám, 1995.6.23., 26. o.).

A melléklet 2. pontja a "15 Svédország" szót követően az alábbiakkal egészül ki:

"16 Cseh Köztársaság

17 Észtország

18 Ciprus

19 Lettország

20 Litvánia

21 Magyarország

22 Málta

23 Lengyelország

24 Szlovénia

25 Szlovákia"

.

D. TÖRVÉNYES METROLÓGIA ÉS ELŐRECSOMAGOLÁS

(1) 31971 L 0316: A Tanács 1971. július 26-i 71/316/EGK irányelve a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 202. szám, 1971.9.6., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73. szám, 1972.3.27., 14. o.),

- 31972 L 0427: A Tanács 1972.12.19-i 72/427/EGK irányelve (HL L 291. szám, 1972.12.28., 156. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 31983 L 0575: A Tanács 1983.10.26-i 83/575/EGK irányelve (HL L 332. szám, 1983.11.28., 43. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 31987 L 0355: A Tanács 1987.6.25-i 87/355/EGK (HL L 192. szám, 1987.7.11., 46. o.),

- 31988 L 0665: A Tanács 1988.12.21-i 88/665/EGK (HL L 382. szám, 1988.12.31., 42. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

a) Az I. melléklet 3.1. pontjának első francia bekezdésében és a II. melléklet 3.1.1.1. pontja a) alpontjának első francia bekezdésében a zárójelben szereplő szöveg a következőkkel egészül ki:

"CZ a Cseh Köztársaság esetében, EST Észtország esetében, CY Ciprus esetében, LV Lettország esetében, LT Litvánia esetében, H Magyarország esetében, M Málta esetében, PL Lengyelország esetében, SI Szlovénia esetében, SK Szlovákia esetében"

;

b) A rajzokat, amelyekre a II. melléklet 3.2.1. pontja hivatkozik, ki kell egészíteni a CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK jelöléseknek megfelelő betűkkel.

(2) 31971 L 0347: A Tanács 1971. október 12-i 71/347/EGK irányelve a gabona hektolitertömegének mérésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 239. szám, 1971.10.25., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73. szám, 1972.3.27., 14. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

Az 1. cikk a) pontjában a zárójelben szereplő szöveg a következőkkel egészül ki:

"EHS objemová hmotnost obilí"

"EMÜ puistemass"

"EEK tilpummasa"

"EEB hektolitro masė"

"EGK-hektolitertömeg"

"Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar"

"gęstość zboża w stanie zsypnym EWG"

"EGS hektolitrska masa"

"EHS násypná hustota obilia"

.

(3) 31971 L 0348: A Tanács 1971. október 12-i 71/348/EGK irányelve a folyadékmérők (kivéve a vízmérők) segédkészülékeire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 239. szám, 1971.10.25., 9. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73. szám, 1972.3.27., 14. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

A melléklet IV. fejezete a 4.8.1. pont végén a következőkkel egészül ki:

"10 haléřů

1 észt sent

1 σεντ Κύπρου

1 santīms

1 litván centas

1 magyar forint

1 máltai ċenteżmu

1 grosz

1 stotin

10 szlovák halierov"

.

E. NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK

31976 L 0767: A Tanács 1976. július 27-i 76/767/EGK irányelve a nyomástartó edényekre vonatkozó közös rendelkezésekre és vizsgálati módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262. szám, 1976.9.27., 153. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192. szám, 1987.7.11., 43. o.),

- 31988 L 0665: A Tanács 1988.12.21-i 88/665/EGK irányelve (HL L 382. szám, 1988.12.31., 42. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

Az I. melléklet 3.1. pontjának első francia bekezdésében és a II. melléklet 3.1.1.1.1. pontjának első francia bekezdésében a zárójelben szereplő szöveg a következő szövegrésszel egészül ki:

"CZ a Cseh Köztársaság esetében, EST Észtország esetében, CY Ciprus esetében, LV Lettország esetében, LT Litvánia esetében, H Magyarország esetében, M Málta esetében, PL Lengyelország esetében, SI Szlovénia esetében, SK Szlovákia esetében"

.

F. TEXTIL ÉS LÁBBELI

(1) 31994 L 0011: Az Európai Parlament és a Tanács 1994. március 23-i 94/11/EK irányelve a fogyasztók részére értékesített lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 100. szám, 1994.4.19., 37. o.).

a) Az I. melléklet 1. a) pontja a következőkkel egészül ki "P Parte superior" szavakat követően:

"CZ | Vrch |

EST | Pealne |

LV | Virsa |

LT | Viršus |

HU | Felsőrész |

M | Wiċċ |

PL | Wierzch |

SI | Zgornji del |

SK | Vrch" |

;

b) Az I. melléklet 1. b) pontja a következőkkel egészül ki a "P Forro e Palmilha" szavakat követően:

"CZ | Podšívka a stélka |

EST | Vooder ja sisetald |

LV | Odere un ieliekamā saistzole |

LT | Pamušalas ir įklotė |

HU | Bélés és fedőtalpbélés |

M | Inforra u suletta |

PL | Podszewka z wyściółką |

SI | Podloga in vložek (steljka) |

SK | Podšívka a stielka" |

;

c) Az I. melléklet 1. c) pontja a következőkkel egészül ki a "P Sola" szavakat követően:

"CZ | Podešev |

EST | Välistald |

LV | Ārējā zole |

LT | Padas |

HU | Járótalp |

M | Pett ta' barra |

PL | Spód |

SI | Podplat |

SK | Podošva" |

;

d) Az I. melléklet 1. a) pontjának i. alpontja a következőkkel egészül ki a "P Couros e peles curtidas" szavakat követően:

"CZ | Useň |

EST | Nahk |

LV | Āda |

LT | Oda |

HU | Bőr |

M | Ġilda |

PL | Skóra |

SI | Usnje |

SK | Useň" |

;

e) Az I. melléklet 2. a) pontjának ii. alpontja a következőkkel egészül ki a "P Couro revestido" szavakat követően:

"CZ | Povrstvená useň |

EST | Kaetud nahk |

LV | Pārklāta āda |

LT | Padengta oda |

HU | Bevonatos bőr |

M | Ġilda miksija |

PL | Skóra pokryta |

SI | Krito usnje |

SK | Povrstvená useň" |

;

f) Az I. melléklet 2. b) pontja a következőkkel egészül ki a "P Téxteis" szavakat követően:

"CZ | Textilie |

EST | Tekstiil |

LV | Tekstilmateriāls |

LT | Tekstilė |

HU | Textil |

M | Tessut |

PL | Materiał włókienniczy |

SI | Tekstil |

SK | Textil" |

;

g) Az I. melléklet 2. c) pontja a következőkkel egészül ki a "P Outros materiais" szavakat követően:

"CZ | Ostatní materiály |

EST | Teised materjalid |

LV | Citi materiāli |

LT | Kitos medžiagos |

HU | Egyéb anyag |

M | Materjal ieħor |

PL | Inny materiał |

SI | Drugi materiali |

SK | Iný materiál" |

.

(2) 31996 L 0074: Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/74/EK irányelve a textiltermékek elnevezéséről (HL L 32. szám, 1997.2.3., 38. o.), az alábbi módosítással:

- 31997 L 0037: A Bizottság 1997.6.19-i 97/37/EK irányelve (HL L 169. szám, 1997.6.27., 74. o.).

Az 5. cikk (1) bekezdése a következő szavakkal egészül ki:

"— "střižní vlna",

— "uus vill",

— "élőgyapjú",

— "pirmlietojuma vilna" vagy "cirptā vilna",

— "natūralioji vilna",

— "suf verġni",

— "żywa wełna",

— "runska volna",

— "střižná vlna"."

G. ÜVEG

31969 L 0493: A Tanács 1969. december 15-i 69/493/EGK irányelve a kristályüvegre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 326. szám, 1969.12.29., 36. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73. szám, 1972.3.27., 14. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.).

a) Az I. melléklet b) oszlopának 1. pontja a következőkkel egészül ki:

""VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %,"

"KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %,"

"AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %,"

"DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %,"

"NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %,"

"KRISTALL SUPERJURI 30 %,"

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %,"

"KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %,"

"VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30 % PbO"

"

;

b) Az I. melléklet b) oszlopának 2. pontja a következőkkel egészül ki:

""OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %,"

"KVALITEETKRISTALL 24 %,"

"SVINA KRISTĀLS 24 %,"

"ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %,"

"ÓLOMKRISTÁLY 24 %,"

"KRISTALL BIĊ-ĊOMB 24 %,"

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %,"

"SVINČEV KRISTAL 24 %,"

"OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24 % PbO"

"

;

c) Az I. melléklet b) oszlopának 3. pontja a következőkkel egészül ki:

""KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN,"

"KRISTALLIINKLAAS,"

"KRISTĀLSTIKLS,"

"KRIŠTOLAS,"

"KRISZTALLIN ÜVEG,"

"KRISTALLIN,"

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE S,"

"KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN),"

"KRIŠTALÍN"

"

;

d) Az I. melléklet b. oszlopának 4. pontja a következőkkel egészül ki:

""KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO,"

"KRISTALLKLAAS,"

"KRISTĀLSTIKLS,"

"KRIŠTOLO STIKLAS,"

"KRISZTALLIN ÜVEG,"

"KRISTALLIN,"

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE,"

"KRISTALNO STEKLO,"

"KRIŠTÁĽOVÉ SKLO"

"

.

H. HORIZONTÁLIS ÉS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

(1) 31993 R 0339: A Tanács 1993. február 8-i 339/93/EGK rendelete a harmadik országokból behozott termékek termékbiztonsági szabályoknak való megfelelősége ellenőrzéséről (HL L 40. szám, 1993.2.17., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

a) A 6. cikk (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"— "Nebezpečný výrobek — propuštění do volného oběhu není povoleno — Nařízení (EHS) č. 339/93"

— "Ohtlik toode — vabasse ringlusse mitte lubatud — nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93"

— "Bīstama prece — izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Pavojingas produktas — išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama — reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Veszélyes áru — szabad forgalomba nem bocsátható — 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott perikoluż — ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat — Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niebezpieczny — niedopuszczony do obrotu — Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Nevaren izdelek — sprostitev v prosti promet ni dovoljena — Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Nebezpečný výrobok — uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené — nariadenie (EHS) č. 339/93";"

b) A 6. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"— "Výrobek není ve shodě — propuštění do volného oběhu není povoleno — Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Nõuetele mittevastav toode — vabasse ringlusse mitte lubatud — nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Neatbilstoša prece — izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Produktas neatitinka reikalavimų — išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama — Reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Nem megfelelő áru — szabad forgalomba nem bocsátható — 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott mhux konformi — ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat — Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niezgodny — niedopuszczony do obrotu — Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Neskladen izdelek — sprostitev v prosti promet ni dovoljena — Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Výrobok nie je v zhode — uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené — nariadenie (EHS) č.339/93"."

(2) 31998 L 0034: Az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 204, 21.7.1998, p. 37), az alábbi módosítással:

- 31998 L 0048: Az Európai Parlament és a Tanács 1998.7.20-i 98/48/EK irányelve (HL L 217. szám, 1998.8.5., 18. o.).

A II. melléklet helyébe a következő lép:

"II. MELLÉKLET

NEMZETI SZABVÁNYOSÍTÁSI TESTÜLETEK

1. BELGIUM

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. CSEH KÖZTÁRSASÁG

ČSNI

Český normalizační institut

3. DÁNIA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4. NÉMETORSZÁG

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5. ÉSZTORSZÁG

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

6. GÖRÖGORSZÁG

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7. SPANYOLORSZÁG

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

8. FRANCIAORSZÁG

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9. ÍRORSZÁG

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

10. OLASZORSZÁG

UNI [1]

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI(2)

Comitato elettrotecnico italiano

11. CIPRUS

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

12. LETTORSZÁG

LVS

Latvijas Standarts

13. LITVÁNIA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

14. LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

15. MAGYARORSZÁG

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

16. MÁLTA

MSA

L-Awtorita' ta' Málta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

17. HOLLANDIA

NNI

Nederlands Normalisatie

Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18. AUSZTRIA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19. LENGYELORSZÁG

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

20. PORTUGÁLIA

IPQ

Instituto Português da Qualidade

21. SZLOVÉNIA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

22. SZLOVÁKIA

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

23. FINNORSZÁG

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24. SVÉDORSZÁG

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

25. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

I. KÖZBESZERZÉS

(1) 31992 L 0013: A Tanács 1992. február 25-i 92/13/EGK irányelve a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 76. szám, 1992.3.23., 14. o.), az alábbi módosítással:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

A melléklet a következőkkel egészül ki:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÉSZTORSZÁG

Riigihangete Amet (Közbeszerzési Hivatal)

CIPRUS

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Köztársasági Kincstár)

LETTORSZÁG

Iepirkumu uzraudzības birojs (Közbeszerzéseket Vizsgáló Iroda)

LITVÁNIA

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (A litván kormány alatt működő Közbeszerzési Hivatal)

MAGYARORSZÁG

Közbeszerzések Tanácsa

MÁLTA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

LENGYELORSZÁG

Urząd Zamówień Publicznych (Közbeszerzési Hivatal)

SZLOVÉNIA

Državna revizijska komisija

SZLOVÁKIA

Úrad pre verejné obstarávanie (Közbeszerzési Hivatal)"

.

(2) 31992 L 0050: A Tanács 1992. június 18-i 92/50/EGK irányelve a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (HL L 209. szám, 1992.7.24., 1. o.) az alábbi módosításokkal:

- 31993 L 0036: A Tanács 1993.6.14-i 93/36/EGK irányelve (HL L 199. szám, 1993.8.9., 1. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0052: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.10.13-i 97/52/EK irányelve (HL L 328. szám, 1997.11.28., 1. o.),

- 32001 L 0078: A Bizottság 2001.9.13-i 2001/78/EK irányelve (HL L 285. szám, 2001.10.29., 1. o.).

A 30. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"— Cseh Köztársaságban az "obchodní rejstřík",

— Észtországban a "Keskäriregister",

— Cipruson a szolgáltatást nyújtó felhívható arra, hogy a Cégek és csődgondnokok nyilvántartása (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) által kiadott cégkivonattal igazolja a bejegyzés illetve a nyilvántartás tényét, vagy eltérő esetben egy arra vonatkozó igazolást mutasson be, hogy a kérdéses foglalkozást a letelepedése szerinti országban, meghatározott helyen és meghatározott cégnév alatt gyakorolja,

— Lettországban az "Uzņēmumu reģistrs" ("Cégnyilvántartás"),

— Litvániában a "Juridinių asmenų registras",

— Magyarországon a "Cégnyilvántartás", az "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", a "szakmai kamarák nyilvántartása", illetve egyes tevékenységek esetében egy arra vonatkozó igazolás, hogy az érintett személy az adott gazdasági vagy szakmai tevékenység folytatására jogosult,

— Máltán az ajánlattevő (vagy a szállító) megjelöli a "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ"-t, illetve társas vállalkozások vagy társaságok esetében a Máltai Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága által kiállított megfelelő nyilvántartási számot,

— Lengyelországban a "Krajowy Rejestr Sądowy"(Országos Bírósági Nyilvántartás),

— Szlovéniában a "Sodni register" és az "obrtni register",

— Szlovákiában az "Obchodný register""

.

(3) 31993 L 0036: A Tanács 1993. június 14-i 93/36/EGK irányelve az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (HL L 199. szám, 1993.8.9., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0052: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.10.13-i 97/52/EK irányelve (HL L 328. szám, 1997.11.28., 1. o.),

- 32001 L 0078: A Bizottság 2001.9.13-i 2001/78/EK irányelve (HL L 285. szám, 2001.10.29., 1. o.).

a) A 21. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Cseh Köztársaságban az "obchodní rejstřík",

Észtországban a "Keskäriregister",

Cipruson a szállító felhívható arra, hogy a Cégek és csődgondnokok nyilvántartása (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) által kiadott cégkivonattal igazolja a bejegyzés illetve a nyilvántartás tényét, vagy eltérő esetben egy arra vonatkozó igazolást mutasson be, hogy a kérdéses foglalkozást a letelepedése szerinti országban, meghatározott helyen és meghatározott cégnév alatt gyakorolja.

Lettországban az "Uzņēmumu reģistrs" ("Cégnyilvántartás"),

Litvániában a"Juridinių asmenų registras",

Magyarországon a "Cégnyilvántartás", az "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

Máltán az ajánlattevő (vagy szolgáltató) megjelöli a "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ"-t, illetve társas vállalkozások vagy társaságok esetében a Máltai Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága által kiállított megfelelő nyilvántartási számot,

Lengyelországban a "Krajowy Rejestr Sądowy", (Országos Bírósági Nyilvántartás),

Szlovéniában a "Sodni register" és az "obrtni register",

Szlovákiában az "Obchodný register""

;

b) Az I. melléklet címe helyébe a következő lép:

"A. A KÖZBESZERZÉSI WTO-MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ AJÁNLATKÉRŐK JEGYZÉKE"

c) Az I. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"B. A KÖZPONTI KORMÁNYZATI SZERVEK

CSEH KÖZTÁRSASÁG

A következő ajánlatkérők (a lista nem kimerítő felsorlást tartalmaz):

Minisztériumok és egyéb közigazgatási szervek:

Ministerstvo informatiky

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba — BIS

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

ÉSZTORSZÁG

1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4. Riigikontroll

5. Õiguskantsler

6. Riigikantselei

7. Rahvusarhiiv

8. Haridus- ja Teadusministeerium

9. Justiitsministeerium

10. Kaitseministeerium

11. Keskkonnaministeerium

12. Kultuuriministeerium

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

14. Põllumajandusministeerium

15. Rahandusministeerium

16. Siseministeerium

17. Sotsiaalministeerium

18. Välisministeerium

19. Keeleinspektsioon

20. Riigiprokuratuur

21. Teabeamet

22. Maa-amet

23. Keskkonnainspektsioon

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

25. Muinsuskaitseamet

26. Patendiamet

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

28. Energiaturu Inspektsioon

29. Tarbijakaitseamet

30. Riigihangete Amet

31. Eesti Patendiraamatukogu

32. Taimetoodangu Inspektsioon

33. Tõuaretusinspektsioon

34. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

35. Veterinaar- ja Toiduamet

36. Konkurentsiamet

37. Maksuamet

38. Statistikaamet

39. Tolliamet

40. Proovikoda

41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

42. Piirivalveamet

43. Politseiamet

44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus

45. Keskkriminaalpolitsei

46. Päästeamet

47. Andmekaitse Inspektsioon

48. Ravimiamet

49. Sotsiaalkindlustusamet

50. Tööturuamet

51. Tervishoiuamet

52. Tervisekaitseinspektsioon

53. Tööinspektsioon

54. Lennuamet

55. Maanteeamet

56. Sideamet

57. Veeteede Amet

58. Raudteeamet

CIPRUS

Közjogi testületek (a lista nem kimerítő felsorlást tartalmaz):

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

2. Υπουργικό Συμβούλιο

3. Βουλή των Αντιπροσώπων

4. Δικαστική Υπηρεσία

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

11. Υπουργείο Άμυνας

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

13. Τμήμα Γεωργίας

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

15. Τμήμα Δασών

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία

19. Τμήμα Αναδασμού

20. Υπηρεσία Μεταλλείων

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

24. Αστυνομία

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

30. Τμήμα Εργασίας

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

37. Υπουργείο Εσωτερικών

38. Επαρχιακές Διοικήσεις

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

43. Πολιτική Άμυνα

44. Υπουργείο Εξωτερικών

45. Υπουργείο Οικονομικών

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

47. Τμήμα Τελωνείου

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

49. Στατιστική Υπηρεσία

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

54. Γραφείο Προγραμματισμού

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Communications)

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

65. Υπουργείο Υγείας

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

67. Γενικό Χημείο

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

LETTORSZÁG

1. Valsts prezidenta kanceleja

2. Saeimas kanceleja

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

6. Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

19. Augstākās izglītības padome

20. Eiropas integrācijas birojs

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

22. Centrālā vēlēšanu komisija

23. Finansu un kapitāla tirgus komisija

24. Latvijas Banka

25. Nacionālie bruņotie spēki

26. Nacionālā radio un televīzijas padome

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

28. Satversmes aizsardzības birojs

29. Valsts cilvēktiesību birojs

30. Valsts kontrole

31. Satversmes tiesa

32. Augstākā tiesa

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

34. Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

LITVÁNIA

1. Prezidento kanceliarija

2. Seimo kanceliarija

3. Konstitucinis Teismas

4. Vyriausybės kanceliarija

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

7. Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

17. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

18. Nacionalinė teismų administracija

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai

20. Generalinė prokuratūra

21. Valstybės kontrolė

22. Lietuvos bankas

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba

24. Konkurencijos taryba

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

26. Nacionalinė sveikatos taryba

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

29. Seimo kontrolierių įstaiga

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija

31. Valstybinė paminklosaugos komisija

32. Vertybinių popierių komisija

33. Vyriausioji rinkimų komisija

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

35. Etninės kultūros globos taryba

36. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

37. Valstybės saugumo departamentas

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija

40. Mokestinių ginčų komisija

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija

42. Lietuvos archyvų departamentas

43. Europos teisės departamentas

44. Europos komitetas

45. Ginklų fondas

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas

49. Ryšių reguliavimo tarnyba

50. Statistikos departamentas

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

55. Valstybinė ligonių kasa

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba

57. Viešųjų pirkimų tarnyba

MAGYARORSZÁG

Belügyminisztérium

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi Minisztérium

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Külügyminisztérium

Miniszterelnöki Hivatal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Oktatási Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága

MÁLTA

1. Uffiċċju tal-President

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru

4. Ministeru għall-Politika Soċjali

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni

6. Ministeru tal-Finanzi

7. Ministeru għar- Riżorsi u Infrastruttura

8. Ministeru għat-Turiżmu

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni

10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi

11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent

12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd

13. Ministeru għal Għawdex

14. Ministeru għas-Saħħa

15. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali

LENGYELORSZÁG

1. Kancelaria Prezydenta RP

2. Kancelaria Sejmu RP

3. Kancelaria Senatu RP

4. Sąd Najwyższy

5. Naczelny Sąd Administracyjny

6. Trybunał Konstytucyjny

7. Najwyższa Izba Kontroli

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

11. Krajowe Biuro Wyborcze

12. Państwowa Inspekcja Pracy

13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

15. Ministerstwo Finansów

16. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej

17. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

19. Ministerstwo Kultury

20. Komitet Badań Naukowych

21. Ministerstwo Obrony Narodowej

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23. Ministerstwo Skarbu Państwa

24. Ministerstwo Sprawiedliwości

25. Ministerstwo Infrastruktury

26. Ministerstwo Środowiska

27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

29. Ministerstwo Zdrowia

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

32. Urząd Zamówień Publicznych

33. Urząd Regulacji Energetyki

34. Urząd Służby Cywilnej

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

37. Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

39. Główny Urząd Statystyczny

40. Wyższy Urząd Górniczy

41. Urząd Patentowy RP

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

43. Główny Urząd Miar

44. Polski Komitet Normalizacyjny

45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

46. Polska Akademia Nauk

47. Państwowa Agencja Atomistyki

48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

49. Generalny Inspektorat Celny

50. Główny Inspektorat Kolejnictwa

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

53. Rządowe Centrum Legislacji

54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

55. Agencja Rynku Rolnego

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

57. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

58. Agencja Mienia Wojskowego

SZLOVÉNIA

1. Predsednik Republike Slovenije

2. Državni zbor

3. Državni svet

4. Varuh človekovih pravic

5. Ustavno sodišče

6. Računsko sodišče

7. Državna revizijska komisija

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

9. Vladne službe

10. Ministrstvo za finance

11. Ministrstvo za notranje zadeve

12. Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Ministrstvo za obrambo

14. Ministrstvo za pravosodje

15. Ministrstvo za gospodarstvo

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Ministrstvo za promet

18. Ministrstvo za okolje in prostor in energijo

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

20. Ministrstvo za zdravje

21. Ministrstvo za informacijsko družbo

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

23. Ministrstvo za kulturo

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije

25. Višja sodišča

26. Okrožna sodišča

27. Okrajna sodišča

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije

29. Okrožna državna tožilstva

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

32. Upravno sodišče Republike Slovenije

33. Senat za prekrške Republike Slovenije

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

35. Delovna sodišča

36. Sodniki za prekrške

37. Upravne enote

SZLOVÁKIA

Minisztériumok és egyéb országos közigazgatási hatóságok (a lista nem kimerítő felsorlást tartalmaz):

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Úrad vlády

Ministerstvo zahraničných vecí

Ministerstvo hospodárstva

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo financií

Ministerstvo kultúry

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo školstva

Ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo pôdohospodárstva

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Ústavný súd

Najvyšší súd

Generálna prokuratúra

Najvyšší kontrolný úrad

Protimonopolný úrad

Úrad pre verejné obstarávanie

Štatistický úrad

Úrad geodézie, kartografie a katastra

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Telekomunikačný úrad

Úrad priemyselného vlastníctva

Úrad pre štátnu pomoc

Úrad pre finančný trh

Národný bezpečnostný úrad

Poštový úrad

Úrad na ochranu osobných údajov

Kancelária verejného ochrancu práv"

.

(4) 31993 L 0037: A Tanács 1993. június 14-i 93/37/EGK irányelve az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (HL L 199. szám, 1993.8.9., 54. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0052: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.10.13-i 97/52/EK irányelve (HL L 328. szám, 1997.11.28., 1. o.),

- 32001 L 0078: A Bizottság 2001.9.13-i 2001/78/EK irányelve (HL L 285. szám, 2001.10.29., 1. o.).

a) A 25. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"— a Cseh Köztársaságban az "obchodní rejstřík",

— Észtországban a "Keskäriregister",

— Cipruson az ajánlattevő felhívható arra, hogy mutasson be a polgári mérnöki és építészi ajánlattevők nyilvántartását és felügyeletét ellátó tanács "(Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)" által a polgári mérnöki és építészi ajánlattevők nyilvántartásáról és felügyeletéről szóló törvény alapján kiadott igazolást,

— Lettországban az "Uzņēmumu reģistrs" (Cégnyilvántartás),

— Litvániában a "Juridinių asmenų registras",

— Magyarországon a "Cégnyilvántartás", az "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

— Máltán az ajánlattevő (vagy szolgáltató) megjelöli a "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ"-t, társas vállalkozások vagy társaságok esetében a Máltai Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága által kiállított megfelelő nyilvántartási számot,

— Lengyelországban a "Krajowy Rejestr Sądowy" (Országos Bírósági Nyilvántartás),

— Szlovéniában a "Sodni register" és az "obrtni register",

— Szlovákiában az "Obchodný register""

.

b) Az I. melléklet "Az 1. CIKK b) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZJOGI INTÉZMÉNYEK ÉS INTÉZMÉNYCSOPORTOK JEGYZÉKE" a következőkkel egészül ki:

"XVI. CSEH KÖZTÁRSASÁG:

- Fond národního majetku (Nemzeti Tulajdonalap)

- Pozemkový fond (Földalap)

- és más állami alapok

- Česká národní banka (Cseh Nemzeti Bank)

- Česká televize (Cseh Televízió)

- Český rozhlas (Cseh Rádió)

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (Rádió és Televízió Műsorszóró Tanács)

- Česká konsolidační agentura (Cseh Konszolidációs Ügynökség)

- egészségbiztosító intézmények

- egyetemek,

valamint olyan egyéb jogalanyok, amelyek az őket létrehozó külön törvény értelmében működésükhöz a költségvetési rendelkezésekkel összhangban, állami költségvetésből, állami alapokból, nemzetközi szervezetek hozzájárulásaiból, területi vagy helyi önkormányzati költségvetésből vagy helyhatósági költségvetésből származó forrásokkal gazdálkodnak.

XVII. ÉSZTORSZÁG:

Intézmények:

- Eesti Kunstiakadeemia (Észt Szépművészeti Akadémia)

- Eesti Liikluskindlustuse Fond (Észt Közlekedésbiztosítási Alapítvány)

- Eesti Muusikaakadeemia (Észt Zeneakadémia)

- Eesti Põllumajandusülikool (Észt Mezőgazdasági Egyetem

- Eesti Raadio (Észt Rádió)

- Eesti Teaduste Akadeemia (Észt Tudományos Akadémia)

- Eesti Televisioon (Észt Televízió)

- Hoiuste Tagamise Fond (Betétbiztosítási Alap)

- Hüvitusfond (Kárpótlási Alap)

- Kaitseliidu Peastaap (a Védelmi Liga Főhadiszállása)

- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (Országos Kémiai és Biofizikai Intézet)

- Keskhaigekassa (Központi Egészségbiztosítási Pénztár)

- Kultuurkapital (Észt Kulturális Alapítvány)

- Notarite Koda (Közjegyzői Kamara)

- Rahvusooper Észtország (Észt Nemzeti Opera)

- Rahvusraamatukogu (Észt Nemzeti Könyvtár)

- Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinni Tanárképző Egyetem)

- Tallinna Tehnikaülikool (Tallinni Műszaki Egyetem)

- Tartu Ülikool (Tartu-i Egyetem)

Intézménycsoportok:

- Olyan egyéb közjogi jogi személyek, amelyek építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződései állami ellenőrzés alá tartoznak.

XVIII. CIPRUS:

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Humánerőforrás-fejlesztési Hatóság)

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Ciprusi Állami Vásárhatóság)

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Ciprusi Gabonabizottság)

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ciprusi Tudományos és Műszaki Kamara)

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Ciprusi Nemzeti Színház)

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Ciprusi Sportszövetség)

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Ciprusi Turizmus Szövetség)

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Ciprusi Területfejlesztési Társaság)

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (Mezőgazdasági Biztosítótársaság)

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Ciprusi Tejipari Szervezet)

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Ciprusi Ifjúsági Szervezet)

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Lakásépítés-finanszírozási Szervezet)

- Συμβούλια Αποχετεύσεων (Szennyvíztisztító Tanácsok)

- Συμβούλια Σφαγείων (Vágóhídtanácsok)

- Σχολικές Εφορείες (Iskolatanácsok)

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Ciprusi Tőzsde)

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Ciprusi Ėrtékpapírpiac-felügyeleti Bizottság)

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ciprusi Egyetem)

- Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (A Terhek Egyenlő Megosztásáért Felelős Központi Iroda)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου — (Ciprusi Rádió és Televíziós Hatóság).

XIX. LETTORSZÁG:

Intézménycsoportok:

- Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības budžeta (Állami vagy önkormányzati alapítású, állami vagy önkormányzati költségvetésből finaszírozott non-profit szervezetek)

- Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri (Különleges szociális gyermekvédelmi központok)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti (Különleges Állami szociális otthonok időskorúak számára)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (Különleges Állami szociális és rehabilitációs központok)

- Valsts bibliotēkas (Állami könyvtárak)

- Valsts muzeji (Állami múzeumok)

- Valsts teātri (Állami színházak)

- Valsts un pašvaldību aģentūras (Állami és helyi önkormányzati ügynökségek)

- Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium Oktatási Intézmények Nyilvántartásában nyilvántartott állami és helyi önkormányzati iskolaelőkészítő oktatási intézmények)

- Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium Oktatási Intézmények Nyilvántartásában nyilvántartott állami és helyi önkormányzati szabadidős oktatási intézmények)

- Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium Oktatási Intézmények Nyilvántartásában nyilvántartott állami és helyi önkormányzati szakképzési oktatási intézmények)

- Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium Oktatási Intézmények Nyilvántartásában nyilvántartott állami és helyi önkormányzati általános oktatási intézmények)

- Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium Oktatási Intézmények Nyilvántartásában nyilvántartott állami és helyi önkormányzati alapfokú és középfokú oktatási intézmények és kollégiumok)

- Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium Oktatási Intézmények Nyilvántartásában nyilvántartott állami és helyi önkormányzati felsőoktatási intézmények)

- Valsts zinātniskās institūcijas (Állami tudományos kutatóközpontok)

- Valsts veselības aprūpes iestādes (Állami egészségügyi intézmények)

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību (Egyéb, nem kereskedelmi jellegű közjogi testületek).

XX. LITVÁNIA:

Valamennyi, nem ipari vagy kereskedelmi jellegű intézmény, amelynek beszerzései a litván kormány alatt működő Közbeszerzési Hivatal felügyelete alá tartoznak.

XXI. MAGYARORSZÁG:

Intézmények:

- a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács, az elkülönített állami pénzalap kezelője, a társadalombiztosítás igazgatási szerve

- a köztestület és a köztestületi költségvetési szerv, valamint a közalapítvány

- a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák

- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság, az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik.

Intézménycsoportok:

- egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek

- alapítvány, társadalmi szervezet, közhasznú társaság, biztosító egyesület, víziközmű-társulat

- közszervek által ellenőrzött vagy elsősorban a központi költségvetésből finanszírozott közhasznú gazdasági társaságok.

XXII. MÁLTA:

1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Máltai Gazdasági és Szociális Fejlesztési Tanács)

2. Awtorità tax-Xandir (Műsorszóró Hatóság)

3. MITTS Ltd. (Máltai Információs Technológiai és Képzési Szolgálat)

4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (Foglalkozás-egészségügyi és biztonsági Szolgálat)

5. Awtorità tad-Djar (Lakásfejlesztési Hatóság)

6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (Foglalkoztatási és Szakképzési Szövetség)

7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (Szociális Jóléti Szolgálatok Alapítványa)

8. Sedqa

9. Appoġġ

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita' (Fogyatékos Személyek Országos Bizottsága)

11. Bord tal-Koperattivi (Szövetkezetek Tanácsa)

12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita' (Kreativitás Központ Alapítvány)

13. Orkestra Nazzjonali (Nemzeti Zenekar)

14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Máltai Tudományos és Technológiai Tanács)

15. Teatru Manoel (Manoel Színház)

16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Mediterrán Konferenciaközpont)

17. Bank Ċentrali ta' Malta (Máltai Központi Bank)

18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Máltai Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága)

19. Borża ta' Malta (Máltai Tőzsde)

20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (Lottó- és Szerencsejáték Hatóság)

21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Máltai Erőforrás Hatóság)

22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (Építőipari Tanácsadó Testület)

23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (Turisztikai Tanulmányok Intézete)

24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Máltai Turisztikai Hatóság)

25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Máltai Hírközlési Hatóság)

26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Máltai Fejlesztési Szövetség)

27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE)

28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Máltai Szabványhatóság)

29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Máltai Statisztikai Hatóság)

30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Máltai Országos Laboratórium)

31. Metco Ltd.

32. MGI / Mimcol

33. Maltapost plc.

34. Gozo Channel Co. Ltd.

35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Máltai Környezetvédelmi és Tervezési Hatóság)

36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Orvosi Szolgálatok Alapítvány)

37. Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Kórház)

38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Máltai Választottbíróság)

39. Kunsilli Lokali (Helyi tanácsok).

XXIII. LENGYELORSZÁG:

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne m.in. (Tanárképző, közgazdasági, mezőgazdasági, művészeti, teológiai stb. egyetemek és főiskolák)

- Uniwersytet w Białymstoku (Białystoki Egyetem)

- Uniwersytet Gdański (Gdański Egyetem)

- Uniwersytet Śląski (Katowicei Szilézia Egyetem)

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Krakkói Jagelló Egyetem)

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Varsói Stefan Wyszyński bíboros Egyetem)

- Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublini Katolikus Egyetem)

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublini Maria-Curie Skłodowska Egyetem)

- Uniwersytet Łódzki (Łódźi Egyetem)

- Uniwersytet Opolski (Opolei Egyetem)

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznańi Adam Mickiewicz Egyetem)

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruńi Kopernikusz Egyetem)

- Uniwersytet Szczeciński (Szczecini Egyetem)

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Olsztyni Warmia-Mazuri Egyetem)

- Uniwersytet Warszawski (Varsói Egyetem)

- Uniwersytet Wrocławski (Wrocławi Egyetem)

- Uniwersytet Zielonogórski (Zielona Górai Egyetem)

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Bielsko Białai Humán- és Műszaki Egyetem)

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Krakkói Stanisław Staszic Bányászati és Kohászati Egyetem)

- Politechnika Białostocka (Białystoki Műszaki Egyetem)

- Politechnika Częstochowska (Częstochowai Műszaki Egyetem)

- Politechnika Gdańska (Gdański Műszaki Egyetem)

- Politechnika Koszalińska (Koszalini Műszaki Egyetem)

- Politechnika Krakowska (Krakkói Műszaki Egyetem)

- Politechnika Lubelska (Lublini Műszaki Egyetem)

- Politechnika Łódzka (Łódźi Műszaki Egyetem)

- Politechnika Opolska (Opolei Műszaki Egyetem)

- Politechnika Poznańska (Poznańi Műszaki Egyetem)

- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (Radomi Kazimierz Puławski Műszaki Egyetem)

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Rzeszówi Ignacy Łukasiewicz Műszaki Egyetem)

- Politechnika Szczecińska (Szczecini Műszaki Egyetem)

- Politechnika Śląska (Gliwicei Sziléziai Műszaki Egyetem)

- Politechnika Świętokrzyska (Kielcei Świętokrzyskie Műszaki Egyetem)

- Politechnika Warszawska (Varsói Műszaki Egyetem)

- Politechnika Wrocławska (Wroclawi Műszaki Egyetem)

- Akademia Morska w Gdyni (Gdyniai Tengerészeti Egyetem)

- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Szczecini Tengerészeti Főiskola)

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Katowicei Karol Adamiecki Közgazdasági Egyetem)

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Krakkói Közgazdasági Egyetem)

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Poznańi Közgazdasági Egyetem)

- Szkoła Główna Handlowa (Varsói Közgazdasági Főiskola)

- Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu (Wroclawi Oscar Lange Közgazdasági Egyetem)

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (Bydgoszczi Kazimierz Wielki Közgazdasági Egyetem)

- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Krakkói Tanárképző Egyetem)

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Varsói Maria Grzegorzewska Gyógypedagógiai Egyetem)

- Akademia Podlaska w Siedlcach (Siedlcei Podlaska Egyetem)

- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Kielce-i Jan Kochanowski Swiętokrzyska Egyetem)

- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Slupski Pomerániai Tanárképző Egyetem)

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie (Krakkói "Ignatianum" Filozófiai és Tanárképző Főiskola)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (Zielona Górai Tadeusz Kotarbiński Tanárképző Főiskola)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Częstochowai Tanárképző Főiskola)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Rzeszówi Tanárképző Főiskola)

- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (Bydgoszczi J.J. Śniadecky Műszaki és Mezőgazdasági Egyetem)

- Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie (Krakkói Hugo Kołłątaj Mezőgazdasági Egyetem)

- Akademia Rolnicza w Lublinie (Lublini Mezőgazdasági Egyetem)

- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (Poznańi August Cieszkowski Mezőgazdasági Egyetem)

- Akademia Rolnicza w Szczecinie (Szczecini Mezőgazdasági Egyetem)

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Varsói Mezőgazdasági Főiskola)

- Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Wrocławi Mezőgazdasági Egyetem)

- Akademia Medyczna w Białymstoku (Białystoki Orvosi Egyetem)

- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Bydgoszczi Ludwik Rydygier Orvosi Egyetem)

- Akademia Medyczna w Gdańsku (Gdański Orvosi Egyetem)

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Katowicei Szilézia Orvosi Egyetem)

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Krakkói Jagelló Egyetem Collegium Medicuma)

- Akademia Medyczna w Lublinie (Lublini Orvosi Egyetem)

- Akademia Medyczna w Łodzi (Łódźi Orvosi Egyetem)

- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Poznańi Karol Marcinkowski Orvosi Egyetem)

- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Szczecini Pomerániai Orvosi Egyetem)

- Akademia Medyczna w Warszawie (Varsói Orvosi Egyetem)

- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wroclawi Piastów Sląskich Orvosi Egyetem)

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Posztgraduális Gyakorlati Képzési Orvosi Központ)

- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Varsói Keresztény Teológiai Egyetem)

- Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (Poznańi Pápai Teológiai Tanszék)

- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Wrocławi Pápai Teológiai Kar)

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Varsói Pápai Teológiai Tanszék)

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (A Westerplatte-i Hősökről Elnevezett Gdyniai Tengerészeti Egyetem)

- Akademia Obrony Narodowej (Nemzetvédelmi Egyetem)

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Varsói Jarosław Dąbrowski Katonai Műszaki Akadémia)

- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (Łódźi Bolesław Szarecki tábornok Katonaorvosi Egyetem)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Wrocław-i Tadeusz Kościuszko Katonai Főiskola)

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (Romuald Traugutt Légvédelmi Erők Főiskolája)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (Toruńi Gen. J. Bem Katonai Főiskola)

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (Dęblini Légierő Főiskola)

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Szczytnoi Rendőrfőiskola)

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Varsói Tűzoltó Főiskola)

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Bydgoszczi Feliks Nowowiejski Zeneakadémia)

- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Gdański Stanisław Moniuszko Zeneakadémia)

- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Katowicei Karol Szymanowski Zeneakadémia)

- Akademia Muzyczna w Krakowie (Krakkói Zeneakadémia)

- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów Łodzi (Łódźi Grażyna i Kiejstut Bacewiczów Zeneakadémia)

- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Poznańi Ignacy Jan Paderewski Zeneakadémia)

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Varsói Fryderyk Chopin Zeneakadémia)

- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Wrocławi Karol Lipiński Zeneakadémia)

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Gdański Képzőművészeti Akadémia)

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Katowicei Képzőművészeti Akadémia)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Krakkói Jan Matejko Képzőművészeti Akadémia)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Łódźi Władysław Strzemiński Képzőművészeti Akadémia)

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Poznańi Képzőművészeti Akadémia)

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Varsói Képzőművészeti Akadémia)

- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Wrocławi Képzőművészeti Akadémia)

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Krakkói Ludwik Solski Állami Színművészeti Főiskola)

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Łódź Leon Schiller Állami Film-, Televízió- és Színművészeti Főiskola)

- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Varsói Aleksander Zelwerowicz Színművészeti Főiskola)

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Gdański Jędrzej Śniadecki Testnevelési és Sportegyetem)

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Katowicei Testnevelési Egyetem)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Krakkói Bronisław Czech Testnevelési Egyetem)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Poznańi Eugeniusz Piasecki Testnevelési Egyetem)

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Varsói Józef Piłsudski Testnevelési Egyetem)

- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Wroclawi Testnevelési Egyetem)

2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (országos és önkormányzati kulturális intézmények)

3. Parki narodowe (nemzeti parkok)

4. Agencje państwowe działające w formie spółek (társasági formában működő országos ügynökségek)

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" ("Állami erdők" Országos Erdészeti Vállalat)

6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (állami alapfokú és középfokú oktatási intézmények)

7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (országos rádió- és televíziós műsorszolgáltatók)

- Telewizja Polska S. A. (Lengyel TV)

- Polskie Radio S. A. (Lengyel Rádió)

8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kultury (állami múzeumok, színházak, könyvtárak és más kulturális intézmények)

- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Varsói Nemzeti Kulturális Központ)

- Zachęta - Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta - Varsói Állami Művészeti Galéria)

- Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie (Kortárs Művészeti Központ — Varsói Ujazdowski Vár)

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Oroński Lengyel Szobrászati Központ)

- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Krakkói Nemzetközi Kulturális Központ)

- Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej — Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (Nemzetközi Kulturális Együttműködési Központ — Varsói Adam Mickiewicz Intézet)

- Dom Pracy Twórczej w Wigrach (Wigryi Alkotóház)

- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Radziejowicei Alkotóház)

- Biblioteka Narodowa w Warszawie (Varsói Nemzeti Könyvtár)

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Lengyel Állami Levéltár Igazgatósága)

- Muzeum Narodowe w Krakowie (Krakkói Nemzeti Múzeum)

- Muzeum Narodowe w Poznaniu (Poznańi Nemzeti Múzeum)

- Muzeum Narodowe w Warszawie (Varsói Nemzeti Múzeum)

- Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Varsói Királyi Vár - Nemzeti Történelmi és Kulturális Emlékmű)

- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (A Krakkói Waweli Királyi Vár Szépművészeti Gyűjteménye)

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Wieliczkai Krakkói Sóbánya Múzeum)

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Oświęcim-i Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum)

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (Lublini Majdanek Állami Múzeum)

- Muzeum Stutthof w Sztutowie (Sztutowoi Stutthof Múzeum)

- Muzeum Zamkowe w Malborku (Marlborki Vármúzeum)

- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Központi Tengerészeti Múzeum)

- Muzeum "'Łazienki Królewskie" - Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie ("Łazienki Królewskie" Múzeum - Varsói Várkert-együttes)

- Muzeum Pałac w Wilanowie (Wilanówi Kastélymúzeum)

- Muzeum Wojska Polskiego (Lengyel Fegyveres Erők Múzeuma)

- Teatr Narodowy w Warszawie (Varsói Nemzeti Színház)

- Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (Krakkói Helena Modrzejewska Régi Színház)

- Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie (Varsói Nagy Színház — Nemzeti Opera)

- Filharmonia Narodowa w Warszawie (Varsói Nemzeti Filharmóniaterem)

9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo- rozwojowe oraz inne placówki badawcze (állami kutatóintézetek, kutatási és fejlesztési intézetek és egyéb kutatóintézetek).

XXIV. SZLOVÉNIA:

- občine

- javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa

- javni zavodi s področja zdravstva

- javni zavodi s področja socialnega varstva

- javni zavodi s področja kulture

- javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti

- javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva

- javni zavodi s področja okolja in prostora

- javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti

- javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma

- javni zavodi s področja javnega reda in varnosti

- agencije

- skladi socialnega zavarovanja

- javni skladi na ravni države in na ravni občin

- Družba za avtoceste v RS

- Pošta Slovenije.

XXV. SZLOVÁKIA:

A közbeszerzésekről szóló, módosított 263/1999 Z.z. törvény 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők:

1. az állami költségvetésből finanszírozott szervezetek (pl. minisztériumok, egyéb központi közigazgatási szervek) és az olyan szervezetek, amelyeket a központi költségvetés és valamely célhoz kötött állami alap közösen finanszíroz (pl. egyetemek, főiskolák)

2. az önkormányzattal rendelkező régiók, helyhatóságok, az önkormányzattal rendelkező régiók vagy helyhatóságok szervezetei, amelyeket ezek a hatóságok finanszíroznak vagy közösen finanszíroznak

3. egészségbiztosító

4. törvény által közintézményként létrehozott jogi személy (e.g. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa)

5. a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tulajdoni Alapja

6. Szlovák Földalap

7. jogalanyok társulása, amelyet az 1)-3) pontban felsorolt ajánlatkérők hoztak létre"

.

(5) 31993 L 0038: A Tanács 1993. június 14-i 93/38/EGK irányelve a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról (HL L 199. szám, 1993.8.9 ., 84. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31998 L 0004: Az Európai Parlament és a Tanács 1998.2.16-i 98/4/EK irányelve (HL L 101. szám, 1998.4.1., 1. o.),

- 32001 L 0078: A Bizottság 2001.9.13-i 2001/78/EK irányelve (HL L 285. szám, 2001.10.29., 1. o.).

a) Az "IVÓVÍZ ELŐÁLLÍTÁSA, SZÁLLÍTÁSA VAGY ELOSZTÁSA" című I. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG

Minden, ivóvíz előállításával, szállításával vagy elosztásával foglalkozó, közszolgáltatást nyújtó vállalkozás (a közbeszerzésről szóló 199/1994 Sb. törvény 2 b) szakasza).

ÉSZTORSZÁG

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 2001, 40, 224) 5. cikke és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke értelmében működő vállalkozások.

CIPRUS

A vízellátásról (települési és egyéb területek) szóló törvény, Cap. 350. értelmében a települési és egyéb területeken vízelosztással foglalkozó Vízügyi Testületek (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LETTORSZÁG

Ivóvíz előállításával és zárt hálózaton keresztül történő elosztásával foglalkozó közszolgáltatást nyújtó helyi önkormányzati közjogi jogalanyok.

LITVÁNIA

A Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) és a Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615) értelmében, valamint a Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) rendelkezéseivel összhangban álló, ivóvíz előállításával, szállításával és elosztásával foglalkozó társaságok.

MAGYARORSZÁG

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében ivóvíz előállításával és elosztásával foglalkozó vállalkozások.

MÁLTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Vízgazdálkodási Társaság).

LENGYELORSZÁG

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków (A vízellátásról és szennyvíz-elvezetésről szóló 2001. június 7-i törvény értelmében vízelosztással és szennyvíz-elvezetéssel foglalkozó vállalkozások).

SZLOVÉNIA

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin. (A környezetvédelemről szóló törvény [A Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 32/93, 1/96] alapján odaítélt koncesszióval, valamint a helyhatóság határozatával összhangban víz előállításával, szállításával vagy elosztásával foglalkozó szervezetek).

SZLOVÁKIA

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 263/1999 Z.z. törvény 3. cikkének 2. és 3. bekezdése értelmében olyan jogi személy, amely vízgazdálkodással, víz előállításával és ivóvíz-elosztási hálózat működtetésével, szennyvízelvezetéssel foglalkozik vagy szennyvíztisztítót működtet. (pl. Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie)."

;

b) A "VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSA, SZÁLLÍTÁSA VAGY ELOSZTÁSA" című II. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG

A közbeszerzésről szóló 199/1994 Sb. törvény 2 b) cikke értelmében az ajánlatkérők körébe tartozik a České energetické závody, a.s. (Cseh Erőművek, gyártó) valamint a 8 regionális elosztó társaság: Středočeská energetická a.s. (Közép-csehországi Erőmű), Východočeská energetická, a.s. (Kelet-csehországi Erőmű), Severočeská energetická a.s. (Észak-csehországi Erőmű), Západočeská energetická, a.s. (Nyugat-csehországi Erőmű), Jihočeská a.s. (Dél- csehországi Erőmű), Pražské energetické závody, a.s. (Prágai Erőművek), Jihomoravská energetická, a.s. (Dél-morva Társaság), Severomoravská energetická, a.s. (Észak-morva Erőmű Társaság), amelyek az energiáról szóló 458/2000 Sb. törvény alapján foglalkoznak elektromos áram előállításával vagy szállításával.

ÉSZTORSZÁG

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 2001, 40, 224) 5. cikke és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke értelmében működő vállalkozások.

CIPRUS

A villamos energia fejlesztéséről szóló törvény, Cap. 171. értelmében létrehozott Ciprusi Villamos Energia Hatóság, (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LETTORSZÁG

Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" ("Latvenergo" Állami részvénytársaság).

LITVÁNIA

A Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) értelmében villamos energia előállításával, szállításával vagy elosztásával foglalkozó, és a Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) rendelkezéseivel összhangban Álló vállalkozások.

A Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771) értelmében létrehozott Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (Ignalina Atomerőmű Állami Vállalat).

MAGYARORSZÁG

A villamos energia termeléséről, szállításáról vagy szolgáltatásáról szóló 2001. évi CX. törvény értelmében kiadott engedély alapján villamos energia termelésével, szállításával vagy elosztásával foglalkozó vállalkozások.

MÁLTA

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Társaság).

LENGYELORSZÁG

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Az 1997. április 10-i energiatörvény értelmében az energiaágazatban működő vállalkozások).

SZLOVÉNIA

ELES- Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES- Elektro Slovenija; az energiatörvény [a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 79/99] értelmében villamos energia előállításával, szállításával vagy elosztásával foglalkozó szervezetek).

SZLOVÁKIA

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 263/1999 Z.z. törvény 3. cikkének 2. és 3. bekezdése értelmében olyan jogi személy, amely az energiaágazatban villamos energia előállításával, vásárlásával, elosztásával, valamint szállításával foglalkozik (A módosított 70/1998 Z.z. törvény - pl. Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody)."

;

c) A "GÁZ VAGY HŐ SZÁLLÍTÁSA VAGY ELOSZTÁSA" című III. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG

Minden, gáz vagy hő előállításával, szállításával vagy elosztásával foglalkozó, közszolgáltatást nyújtó vállalkozás (a közbeszerzésről szóló 199/1994 Sb. törvény 2 b) szakasza).

ÉSZTORSZÁG

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 2001, 40, 224) 5. cikke és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke értelmében működő vállalkozások.

LETTORSZÁG

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze" ("Latvijas gāze" állami részvénytársaság)

Hőszolgáltatással foglalkozó helyi önkormányzati közjogi jogalanyok.

LITVÁNIA

A Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743) értelmében gázszállítással vagy -elosztással foglalkozó, és a Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) rendelkezéseivel összhangban Álló vállalkozások.

Hőszolgáltatással foglalkozó, és a Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) rendelkezéseivel összhangban álló helyi hatóságok vagy a helyi hatóságok társulásai.

MAGYARORSZÁG

A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény értelmében kiadott engedély alapján gázszállítással vagy -elosztással foglalkozó vállalkozások.

A távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény értelmében kiadott engedély alapján hőszállítással vagy -elosztással foglalkozó vállalkozások.

MÁLTA

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Társaság).

LENGYELORSZÁG

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Az 1997. április 10-i energiatörvény értelmében az energiaágazatban működő vállalkozások).

SZLOVÉNIA

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS,) in podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin.

Az energiatörvény (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, št. 79/99) értelmében gáz szállításával vagy elosztásával foglalkozó vállalkozások, valamint a helyhatóság határozata alapján hő szállításával vagy elosztásával foglalkozó szervezetek.

SZLOVÁKIA

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 263/1999 Z.z. törvény 3. cikkének 2. és 3. bekezdése értelmében olyan jogi személy, amely az energia ágazatban gáz és hő előállításával, vásárlásával, elosztásával, valamint szállításával foglalkozik (A módosított 70/1998 Z.z. törvény - pl. Slovenský plynárenský priemysel)."

;

d) Az "OLAJ VAGY GÁZ FELTÁRÁSA ÉS BÁNYÁSZATA" című IV. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG

Kereskedelmi társaságok, amelyek nyersolaj és gáz feltárásával vagy bányászatával foglalkoznak (a közbeszerzésről szóló 199/1994 Sb. törvény 2 b) szakasza).

ÉSZTORSZÁG

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 2001, 40, 224) 5. cikke és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke értelmében működő vállalkozások.

LITVÁNIA

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas įstatymas (A Litván Köztársaság bányászatról szóló törvénye) (Žin., 2001, Nr.35-1164) értelmében működő, és a Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) rendelkezéseivel összhangban álló vállalkozások.

MAGYARORSZÁG

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény értelmében kiadott engedély vagy koncesszió alapján olaj vagy gáz feltárását vagy bányászatát végző vállalkozások.

MÁLTA

A kőolaj (gyártásáról) szóló törvény (Cap. 156) és az annak alapján hozott másodlagos jogszabályok, valamint a kontinentális talapzatról szóló törvény (Cap. 194) és az annak alapján hozott másodlagos jogszabályok.

LENGYELORSZÁG

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Földgáz, olaj és természetes származékai, barnaszén, kőszén és egyéb szilárd tüzelőanyagok lelőhelyének kutatásával, feltárásával vagy bányászatával foglalkozó, az 1994. február 4-i geológiai és bányaszati törvény értelmében működő vállalkozások).

SZLOVÉNIA

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SZLOVÁKIA

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 263/1999 Z.z. törvény 3. cikkének 2. és 3. bekezdése értelmében olyan jogi személy, amely geológiai és bányaszati tevékenységet végez, valamint nyersolajlelőhelyek feltárásával és nyersolaj és földgáz kitermelésével foglalkozik."

;

e) A "SZÉN VAGY MÁS SZILÁRD TÜZELŐANYAGOK FELTÁRÁSA ÉS BÁNYÁSZATA" című V. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG

Kereskedelmi társaságok, amelyek szén vagy más tüzelőanyag feltárásával vagy bányászatával foglalkoznak (a közbeszerzésről szóló 199/1994 Sb. törvény 2 b) szakasza).

ÉSZTORSZÁG

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 2001, 40, 224) 5. cikke és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke értelmében működő vállalkozások.

LITVÁNIA

A Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 2001, Nr. 35-1164) értelmében tőzeg feltárásával és bányászatával foglalkozó, és a Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) rendelkezéseivel összhangban álló vállalkozások.

MAGYARORSZÁG

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény értelmében kiadott engedély vagy koncesszió alapján szén vagy más tüzelőanyag feltárását vagy bányászatát végző vállalkozások.

LENGYELORSZÁG

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Az 1994. február 4-i geológiai és bányászati törvény értelmében földgáz, olaj és természetes származékai, barnaszén, kőszén és egyéb szilárd tüzelőanyag lelőhelyének kutatásával, feltárásával vagy bányászatával foglalkozó vállalkozások).

SZLOVÉNIA

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SZLOVÁKIA

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 263/1999 Z.z. törvény 3. cikkének 2. és 3. bekezdése értelmében olyan jogi személy, amely geológiai és bányászati tevékenységet végez, valamint nyersszénlelőhelyek feltárásával és nyersszén, valamint más szilárd tüzelőanyag kitermelésével foglalkozik."

;

f) Az "AJÁNLATKÉRŐK A VASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN" című VI. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG

Tömegközlekedési hálózatok üzemeltetői és az utazóközönség részére vasúti szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások (a közbeszerzésről szóló 199/1994 Sb. törvény 2 b) szakasza).

ÉSZTORSZÁG

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 2001, 40, 224) 5. cikke és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke értelmében működő vállalkozások.

LETTORSZÁG

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" ("Latvijas dzelzceļš" állami részvénytársaság)

Valsts akciju sabiedrība "Vaiņodes dzelzceļš" ("Vaiņodes dzelzceļš "állami részvénytársaság)

LITVÁNIA

A Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 59-1402) értelmében működő AB "Lietuvos geležinkeliai", és a Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) rendelkezéseivel összhangban Álló, vasúti szolgáltatásokat nyújtó más vállalkozások.

MAGYARORSZÁG

A vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény és a vasútvállalatok működésének engedélyezéséről szóló 15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet értelmében kiadott engedély alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások.

LENGYELORSZÁG

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 8 września 2000 r., w szczególności:

- PKP Intercity Sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

(A "Lengyel Vasutak" állami vállalat működésének üzleti alapokra helyezéséről, szerkezetváltásáról és privatizációjáról szóló 2000. szeptember 8-i törvény értelmében vasúti szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, különösen:

- PKP Intercity sp. z o.o.

- PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A).

SZLOVÉNIA

Slovenske železnice, d.d.

SZLOVÁKIA

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 263/1999 Z.z. törvény 3. cikkének 2. és 3. bekezdése értelmében olyan jogi személy, amely vasúti szolgáltatásokat nyújt (A módosított 164/1996 Z.z. törvény, a módosított 258/1993 Z.z. törvény - pl. Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.)"

;

g) Az "AJÁNLATKÉRŐK A VÁROSI VASÚTI, VILLAMOS-, TROLIBUSZ- VAGY AUTÓBUSZ-SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN" című VII. melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG

Tömegközlekedési hálózatok üzemeltetői, valamint vasúti, villamos, trolibusz vagy autóbusz közlekedési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások (a közbeszerzésről szóló 199/1994 Sb. törvény 2 b) szakasza).

ÉSZTORSZÁG

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 2001, 40, 224) 5. cikke és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke értelmében működő vállalkozások.

LETTORSZÁG

Közüzemi vállalatok, amelyek villamos-, trolibusz- vagy autóbusz-személyszállítási-közlekedési szolgáltatásokat nyújtanak Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils városokban.

LITVÁNIA

A Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772) értelmében városi trolibusz-, autóbusz- és drótköteles közlekedési szolgáltatásokat nyújtó és a Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) rendelkezéseivel összhangban álló vállalkozások.

MAGYARORSZÁG

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet értelmében kiadott engedély alapján közúti közlekedési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások.

A vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény, valamint a vasútvállalatok működésének engedélyezéséről szóló 15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet értelmében kiadott engedély alapján vasúti közlekedési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások.

MÁLTA

L-Awtoritá dwar it-Trasport ta' Malta (Máltai Közlekedési Hatóság).

LENGYELORSZÁG

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.) (A vasúti közlekedésről szóló 1997. június 27-i törvény [Dz. U. Nr 96, poz. 591, a módosításokkal] alapján városi vasúti közlekedési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (A közúti közlekedésről szóló, 2001. szeptember 6-i törvény (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, a módosításokkal) alapján kiadott engedély birtokában városi autóbusz-közlekedési szolgáltatást nyújtó vállalkozások és a városi közlekedési szolgáltatást nyújtó vállalkozások).

SZLOVÉNIA

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

SZLOVÁKIA

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 263/1999 Z.z. törvény 3. cikkének 2. és 3. bekezdése értelmében olyan jogi személy, amely menetrendszerű közúti autóbusz- közlekedési, illetve vasúti szolgáltatásokat nyújt (A módosított 164/1996 Z.z. törvény, a módosított 168/1996 Z.z. törvény - pl.

Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.)."

;

h) Az "AJÁNLATKÉRŐK A REPÜLŐTÉRI LÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETÉN" című VIII. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG

Repülőterek üzemeltetői (a közbeszerzésről szóló 199/1994 Sb. törvény 2 b) szakasza).

ÉSZTORSZÁG

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 2001, 40, 224) 5. cikke és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke értelmében működő vállalkozások.

LETTORSZÁG

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" ("Latvijas gaisa satiksme" állami részvénytársaság).

Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"" ("International airport "Rīga"" Állami részvénytársaság).

LITVÁNIA

A Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) és a Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983) értelmében üzemelő repülőterek.

A Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) és a Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983) értelmében működő Valstybės įmonė "Oro navigacija" ("Oro navigacija" állami vállalat).

Repülőtéri szolgáltatásokat nyújtó és a Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) rendelkezéseivel összhangban Álló egyéb vállalkozások.

MAGYARORSZÁG

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény értelmében kiadott engedély alapján üzemeltetett repülőterek.

A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt. által a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról szóló 45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet alapján üzemeltetett Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér.

MÁLTA

L-Ajruport Internazzjonali ta' Málta (Máltai Nemzetközi Repülőtér).

LENGYELORSZÁG

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ("Lengyel Repülőterek" állami vállalat).

SZLOVÉNIA

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).

SZLOVÁKIA

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 263/1999 Z.z. törvény 3. cikkének 2. és 3. bekezdése értelmében olyan jogi személy, amely polgári repülési szolgáltatásokat nyújt repülőterek létrehozása és üzemeltetése, valamint földi kiszolgáló eszközök működtetése útján (A módosított 143/1998 Z.z. törvény - pl. a Slovenská správa letísk /Szlovák Repülőtéri Igazgatóság/ által a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Posta és Távközlési Minisztériumának a polgári légi közlekedésről szóló 143/1998 Z.z. törvény 32. §-a értelmében kiadott engedélye alapján üzemeltetett Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice — Barca, Letisko Poprad — Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany — repülőterek)."

;

i) Az "AJÁNLATKÉRŐK A TENGERI VAGY BELVÍZI KIKÖTŐI VAGY EGYÉB TERMINÁL LÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETÉN" című IX. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG

Kikötők üzemeltetői (a közbeszerzésről szóló 199/1994 Sb. törvény 2 b) szakasza).

ÉSZTORSZÁG

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 2001, 40, 224) 5. cikke és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke értelmében működő vállalkozások.

CIPRUS

A Ciprusi Kikötői Hatóságról szóló 1973. évi törvény értelmében létrehozott Ciprusi Kikötői Hatóság (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LETTORSZÁG

A "Likums par ostām" jogszabállyal összhangban kikötőket üzemeltető hatóságok.

Rīgas brīvostas pārvalde (Rīga szabadkikötő-hatóság)

Ventspils brīvostas pārvalde (Ventspils szabadkikötő-hatóság)

Liepājas ostas pārvalde (Liepāja kikötő-hatóság)

Salacgrīvas ostas pārvalde (Salacgrīva kikötő-hatóság)

Skultes ostas pārvalde (Skulte kikötő-hatóság)

Lielupes ostas pārvalde (Lielupe kikötő-hatóság)

Engures ostas pārvalde (Engure kikötő-hatóság)

Mērsraga ostas pārvalde (Mērsrags kikötő-hatóság)

Pāvilostas pārvalde (Pāvilosta kikötő-hatóság)

Rojas ostas pārvalde (Roja kikötő-hatóság).

LITVÁNIA

A Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245) alapján üzemeltetett Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" ("Klaipėda Oszágos Kikötői Hatóság" állami vállalat).

A Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393) alapján üzemeltetett Valstybės įmonė "Vidaus vandes kelių direkcija" (Belvízi Hajózási Utak Igazgatósága).

Tengeri és belvízi kikötői szolgáltatásokat nyújtó és a Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) rendelkezéseivel összhangban álló egyéb vállalkozások.

MAGYARORSZÁG

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény értelmében részben vagy egészben az állam által üzemeltetett kikötők.

MÁLTA

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Máltai Tengerészeti Hatóság).

LENGYELORSZÁG

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Tengeri és belvizi szállítók részére nyitva álló, tengeri és belvizi kikötők üzemeltetését végző vállalkozások).

SZLOVÉNIA

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01).

SZLOVÁKIA

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 263/1999 Z.z. törvény 3. cikkének 2. és 3. bekezdése értelmében olyan jogi személy, amely belvizi vizi utak, kikötők és kikötői létesítmények kialakításával és üzemeltetésével foglalkozik (338/2000 Z.z. törvény - pl. Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo)."

;

j) A "TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZATOK ÜZEMELTETÉSE VAGY TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA" című X. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG

Távközlési szolgáltatások nyújtásával foglalkozó vállalkozások (a közbeszerzésről szóló 199/1994 Sb. törvény 2 b) szakasza).

ÉSZTORSZÁG

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 2001, 40, 224) 5. cikke és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke értelmében működő vállalkozások.

CIPRUS

A ciprusi távközlési szolgáltatásokról szóló törvény, Cap. 302, értelmében létrehozott Ciprusi Távközlési Hatóság (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).

LETTORSZÁG

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" ("Lattelekom" állami részvénytársaság).

MAGYARORSZÁG

A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 3.§ (2) és (3) bekezdése, 104. és 105.§-a alapján a távközlési ágazatban működő vállalkozások.

MÁLTA

Máltán valamennyi távközlési szolgáltatást liberalizáltak és eltörölték a kapcsolódó kizárólagos jogokat, kivéve a vezetékes távbeszélő szolgáltatást és a nemzetközi adatszolgáltatást, amelyeket 2003. január 1-jén liberalizáltak. Azonban egyik társaság sem fogadta el az 1996. évi 70. Jogi Értesítőben meghatározott kormányzati beszerzési szabályzatokat, amelyek alapján a jelenlegi közbeszerzési rendeletek hatályba léptek. Ennek ellenére az alábbi felsorolásban a távközlési ágazatban működő valamennyi vállalkozás szerepel:

Melita Cable plc

Maltacom plc

Vodafone (Malta) Ltd

Mobisle Communication Ltd

Datatrak Ltd

Telepage Ltd

LENGYELORSZÁG

Telekomunikacja Polska S. A.

SZLOVÁKIA

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 263/1999 Z.z. törvény 3. cikkének 2. és 3. bekezdése értelmében olyan jogi személy, amely távközlési szolgáltatásokat nyújt, beszerzi és működteti az egységes távközlési hálózat távközlési berendezéseit. (A módosított 195/2000 Z.z. törvény, a módosított 507/2001 Z.z. törvény)."

J. ÉLELMISZEREK

(1) 31980 L 0590: A Bizottság 1980. június 9-i 80/590/EGK irányelve az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokon és tárgyakon feltüntethető szimbólum meghatározásáról (HL L 151. szám, 1980.6.19., 21. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

a) A melléklet a következőkkel egészül ki:

""PŘÍLOHA"

"LISA"

"PIELIKUMS"

"PRIEDAS"

"MELLÉKLET"

"ANNESS"

"ZAŁĄCZNIK"

"PRILOGA"

"PRÍLOHA"

"

;

b) A melléklet szövege a következőkkel egészül ki:

""Symbol"

"Sümbol"

"Simbols"

"Simbolis"

"Szimbólum"

"Simbolu"

"Symbol"

"Simbol"

"Symbol"

."

(2) 31989 L 0108: A Tanács 1988. december 21-i 89/108/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 40. szám, 1989.2.11., 34. o.) az alábbi módosítással:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontja a következőkkel egészül ki:

"— csehül :

hluboce zmrazené nebo hluboce zmrazená nebo hluboce zmrazený,

— észtül :

sügavkülmutatud vagy külmutatud,

— lettül :

ātri sasaldēts,

— litvánul :

greitai užšaldyti,

— magyarul :

gyorsfagyasztott,

— máltaiul :

iffriżat,

— lengyelül :

produkt głęboko mrożony,

— szlovénul :

hitro zamrznjen,

— szlovákul :

hlobokozmrazené"

.

(3) 31991 L 0321: A Bizottság 1991. május 14-i 91/321/EGK irányelve az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről (HL L 175. szám, 1991.7.4 ., 35. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31996 L 0004: A Bizottság 1996.2.16-i 96/4/EK irányelve (HL L 49. szám, 1996.2.28., 12. o.),

- 31999 L 0050: A Bizottság 1999.5.25-i 1999/50/EK irányelve (HL L 139. szám, 1999.6.2 ., 29. o.).

a) A 7. cikk (1) bekezdése a "Modersmjölksersättning" és "Tillskottsnäring" szavakat követően a következőkkel egészül ki:

"— csehül:

"počáteční kojenecká výživa" és "pokračovací kojenecká výživa",

— észtül:

"imiku piimasegu" és "jätkupiimasegu",

— lettül:

"Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" és "Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— litvánul:

"mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" és "mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— magyarul:

"anyatej-helyettesítő tápszer" és "anyatej-kiegészítő tápszer",

— máltaiul:

"formula tat-trabi" és "formula tal-prosegwiment",

— lengyelül:

"preparat do początkowego żywienia niemowląt" és "preparat do dalszego żywienia niemowląt",

— szlovénül:

"začetna formula za dojenčke" és "nadaljevalna formula za dojenčke"

— szlovákul:

"počiatočná dojčenská výživa" és "následná dojčenská výživa""

.

b) A 7. cikk (1) bekezdése a "Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" és "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk" szavakat követően a következőkkel egészül ki:

"— csehül:

"počáteční mléčná kojenecká výživa" és "pokračovací mléčná kojenecká výživa",

— észtül:

"Piimal põhinev imiku piimasegu" és "Piimal põhinev jätkupiimasegu",

— lettül:

"Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" és "Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— litvánul:

"pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" és "pieno mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— magyarul:

"tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer" és "tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer",

— máltaiul:

"ħalib tat-trabi" és "ħalib tal-prosegwiment",

— lengyelül:

"mleko początkowe" és "mleko następne",

— szlovénül:

"začetno mleko za dojenčke" és "nadaljevalno mleko za dojenčke"

— szlovákul:

"počiatočná dojčenská mliečna výživa" és "následná dojčenská mliečna výživa"."

(4) 31999 L 0021: A Bizottság 1999. március 25-i 1999/21/EK irányelve a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekről (HL L 91. szám, 1999.4.7 ., 29. o.).

A 4. cikk (1) bekezdésáben a "spanyolul" szóval kezdődő és a "medicinska ändamål" szavakkal végződő lista helyébe a következő lép:

"— spanyolul:

"Alimento dietético para usos médicos especiales"

— csehül:

"Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely"

— dánul:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

— németül:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)"

— észtül:

"Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks"

— görögül:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

— angolul:

"Food(s) for special medical purposes"

— franciául:

"Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales"

— olaszul:

"Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"

— lettül:

"Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem"

— litvánul:

"Specialios medicininės paskirties maisto produktai"

— magyarul:

"Speciális — gyógyászati célra szánt — tápszer"

— máltaiul:

"Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi"

— hollandul:

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

— lengyelül:

"Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego"

— portugálul:

"Produto dietético de uso clínico"

— szlovákul:

"dietetická potravina na osobitné lekárske účely"

— szlovénül:

"Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene"

— finnül:

"Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita"

— svédül:

"Livsmedel för speciella medicinska ändamål"

."

(5) 32000 L 0013: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. március 20-i 2000/13/EK irányelve az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 109. szám, 2000.5.6 ., 29. o.), az alábbi módosítással:

- 32001 L 0101: A Bizottság 2001.11.26-i 2001/101/EK irányelve (HL L 310. szám, 2001.11.28., 19. o.),

- 32002 L 0067: A Bizottság 2002.7.18-i 2002/67/EK irányelve (HL L 191. szám, 2002.7.19., 20. o.).

a) Az 5. cikk (3) bekezdésében a "spanyolul" szóval kezdődő és a "joniserande strålning" szavakkal végződő lista helyébe a következő lép:

"— spanyolul:

"irradiado" vagy "tratado con radiación ionizante",

— csehül:

"ozářeno" vagy "ošetřeno ionizujícím zářením",

— dánul:

"bestrålet/…" vagy "strålekonserveret" vagy "behandlet med ioniserende stråling" vagy "konserveret med ioniserende stråling",

— németül:

"bestrahlt" vagy "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

— észtül:

"kiiritatud" vagy "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",

— görögül:

"επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία" vagy "ακτινοβοληµένο",

— angolul:

"irradiated" vagy "treated with ionising radiation",

— franciául:

"traité par rayonnements ionisants" vagy "traité par ionisation",

— olaszul:

"irradiato" vagy "trattato con radiazioni ionizzanti",

— lettül:

"apstarots" vagy "apstrādāts ar jonizējošo starojumu",

— litvánul:

"apšvitinta" vagy "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote",

— magyarul:

"sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt",

— máltaiul:

"ittrattat bir-radjazzjoni" vagy "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti",

— hollandul:

"doorstraald" vagy "door bestraling behandeld" vagy "met ioniserende stralen behandeld",

— lengyelül:

"napromieniony" vagy "poddany działaniu promieniowania jonizującego",

— portugálul:

"irradiado" vagy "tratado por irradiação" vagy "tratado por radiação ionizante",

— szlovákul:

"ošetrené ionizujúcim žiarením",

— szlovénül:

"obsevano" vagy "obdelano z ionizirajočim sevanjem",

— finnül:

"säteilytetty" vagy "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

— svédül:

"bestrålad" vagy "behandlad med joniserande strålning"."

b) A 10. cikk (2) bekezdésében a "spanyolul" szóval kezdődő és a "sista förbrukningsdag" szavakkal végződő lista helyébe a következő lép:

"— spanyolul:

"fecha de caducidad"

,

— csehül:

"spotřebujte do"

,

— dánul:

"sidste anvendelsesdato"

,

— németül:

"verbrauchen bis"

,

— észtül:

"kõlblik kuni"

,

— görögül:

"ανάλωση μέχρι"

— angolul:

"use by"

,

— franciául:

"à consommer jusqu'au"

,

— olaszul:

"da consumare entro"

,

— lettül:

"izlietot līdz"

,

— litvánul:

"tinka vartoti iki"

,

— magyarul:

"fogyasztható"

,

— máltaiul:

"uża sa"

,

— hollandul:

"te gebruiken tot"

,

— lengyelül:

"należy spożyć do"

,

— portugálul:

"a consumir até"

,

— szlovákul:

"spotrebujte do"

,

— szlovénül:

"porabiti do"

,

— finnül:

"viimeinen käyttöajankohta"

,

— svédül:

"sista förbrukningsdag"

."

(6) 32000 L 0036: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 23-i 2000/36/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről (HL L 197. szám, 2000.8.3 ., 19. o.).

Az I. melléklet A. szakasz 4. d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"d) Az Egyesült Királyság, Írország és Málta saját területén engedélyezheti a "tejcsokoládé" megnevezés használatát az 5) pontban említett termék jelölésére azzal a feltétellel, hogy a kifejezéshez mindhárom esetben hozzáfűzik az adott termékre megállapított tejszárazanyag-tartalom mértékének megjelölését a következő formában: "tejszárazanyag-tartalom: legalább… %"."

(7) 32001 L 0114: A Tanács 2001. december 20-i 2001/114/EK irányelve egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékekről (HL L 15. szám, 2002.1.17., 19. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki:

"k) A máltai "Ħalib evaporat" kifejezés az I. melléklet 1. b) pontjában meghatározott terméket jelenti.

l) A máltai "Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam" kifejezés az I. melléklet 1. c) pontjában meghatározott terméket jelenti.

m) Az észt "koorepulber" kifejezés az I. melléklet 2. a) pontjában meghatározott terméket jelenti.

n) Az észt "piimapulber" kifejezés az I. melléklet 2. b) pontjában meghatározott terméket jelenti.

o) Az észt "väherasvane kondenspiim" kifejezés az I. melléklet 1. c) pontjában meghatározott terméket jelenti.

p) Az észt "väherasvane kondenspiim" kifejezés az I. melléklet 1. f) pontjában meghatározott terméket jelenti.

q) Az észt "väherasvane piimapulber" kifejezés az I. melléklet 2. c) pontjában meghatározott terméket jelenti.

r) A cseh "zahuštěná neslazená smetana" kifejezés az I. melléklet 1. a) pontjában meghatározott terméket jelenti.

s) A cseh "zahuštěné neslazené plnotučné mléko" kifejezés az I. melléklet 1. b) pontjában meghatározott terméket jelenti.

t) A cseh "zahuštěné neslazené polotučné mléko" kifejezés az I. melléklet 1. c) pontjában meghatározott, tömegében 4-4,5 % zsírtartalmú terméket jelenti.

u) A cseh "zahuštěné slazené plnotučné mléko" kifejezés az I. melléklet 1. cikke e) pontjában meghatározott terméket jelenti.

v) A cseh "zahuštěné slazené polotučné mléko" kifejezés az I. melléklet 1. f) pontjában meghatározott, tömegében 4-4,5 % zsírtartalmú terméket jelenti.

w) A cseh "sušená smetana" kifejezés az I. melléklet 2. a) pontjában meghatározott terméket jelenti.

x) A cseh "sušené polotučné mléko" kifejezés az I. melléklet 2. c) pontjában meghatározott, tömegében 14-16 % zsírtartalmú terméket jelenti."

8. 32001 R 0466: A Bizottság 2001. március 8-i 466/2001/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok legmagasabb értékének meghatározásáról (HL L 77. szám, 2001.3.16., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32001 R 2375: A Tanács 2001.11.29-i 2375/2001/EK rendelete (HL L 321. szám, 2001.12.6., 1. o.),

- 32002 R 0221: A Bizottság 2002.2.6-i 221/2002/EK rendelete (HL L 37. szám, 2002.2.7., 4. o.),

- 32002 R 0257: A Bizottság 2002.2.12-i 257/2002/EK rendelete (HL L 41. szám, 2002.2.13., 12. o.),

- 32002 R 0472: A Bizottság 2002.3.12-i 472/2002/EK rendelete (HL L 75. szám, 2002.3.16., 18. o.),

- 32002 R 0563: A Bizottság 2002.4.2-i 563/2002/EK rendelete (HL L 86. szám, 2002.4.3., 5. o.).

Az 1. cikk az (1a) bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az (1) bekezdéstől eltérve, a 2006. december 31-ig tartó átmeneti időszakra a Bizottság engedélyezheti Észtországnak, hogy a saját területén történő fogyasztás céljára a balti területről származó olyan halakat hozzon forgalomba, amelyek dioxinszintje magasabb az I. melléklet 5. szakaszának 5.2. pontjában meghatározott értéknél. Ezt az eltérést az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló 315/93/EGK tanácsi rendelet [1] 8. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell megadni. E célból Észtország igazolja, hogy az (1a) bekezdésben meghatározott, Finnországra és Svédországra alkalmazandó feltételek teljesültek, és az emberek dioxinnak való kitettsége Észtországban nem magasabb, mint a 2004. április 30-i összetételű Közösség tagállamainak bármelyikében fennálló legmagasabb átlagos érték.

Ha Észtország ilyen eltérésben részesül, ennek bármely jövőbeni alkalmazását az I. melléklet 5. szakaszának az 5. cikk (3) bekezdésében előírt felülvizsgálata keretében kell elbírálni.

A fentiek ellenére Észtország megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az I. melléklet 5. szakasza 5.2. pontjának nem megfelelő halakat és haltermékeket más tagállamokban ne forgalmazzák.

K. VEGYI ANYAGOK

31967 L 0548: A Tanács 1967 június 27-i 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 196. szám, 1967.8.16., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31969 L 0081: A Tanács 1969.3.13-i 69/81/EGK irányelve (HL L 68. szám, 1969.3.19., 1. o.)

- 31970 L 0189: A Tanács 1970.3.6-i 70/189/EGK irányelve (HL L 59. szám, 1970.3.14., 33. o.),

- 31971 L 0144: A Tanács 1971.3.22-i 71/144/EGK irányelve (HL L 74. szám, 1971.3.29., 15. o.),

- 31973 L 0146: A Tanács 1971.5.21-i 73/146/EGK irányelve (HL L 167. szám, 1973.6.25., 1. o.),

- 31975 L 0409: A Tanács 1975.6.24-i 75/409/EGK irányelve (HL L 183. szám, 1975.7.14., 22. o.),

- 31976 L 0907: A Bizottság 1971.7.14-i 76/907/EGK irányelve (HL L 360. szám, 1976.12.30., 1. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 31979 L 0370: A Bizottság 1979.1.30-i 79/370/EGK irányelve (HL L 88. szám, 1979.4.7., 1. o.),

- 31979 L 0831: A Tanács 1979.9.18-i 79/831/EGK irányelve (HL L 259. szám, 1979.10.15., 10. o.),

- 31980 L 1189: A Tanács 1980.12.4-i 80/1189/EGK irányelve (HL L 366. szám, 1980.12.31., 1. o.),

- 31981 L 0957: A Bizottság 1981.10.23-i 81/957/EGK irányelve (HL L 351. szám, 1981.12.7., 5. o.),

31982 L 0232: A Bizottság 1982.3.25-i 82/232/EGK irányelve (HL L 106. szám, 1982.4.21., 18. o.),

- 31983 L 0467: A Bizottság 1983.7.29-i 83/467/EGK irányelve (HL L 257. szám, 1983.9.16., 1. o.),

- 31984 L 0449: A Bizottság 1984.4.25-i 84/449/EGK irányelve (HL L 251. szám, 1984.9.19., 1. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 31986 L 0431: A Bizottság 1986.6.24-i 86/431/EGK irányelve (HL L 247. szám, 1986.9.1., 1. o.),

- 31987 L 0432: A Tanács 1987.8.3-i 87/432/EGK irányelve (HL L 239. szám, 1987.8.21., 1. o.),

- 31988 L 0302: A Bizottság 1987.11.18-i 88/302/EGK irányelve (HL L 133. szám, 1988.5.30, 1. o.),

- 31988 L 0490: A Bizottság 1988.7.22-i 88/490/EGK irányelve (HL L 259. szám, 1988.9.19., 1. o.),

- 31990 L 0517: A Tanács 1990.10.9-i 90/517/EGK irányelve (HL L 287. szám, 1990. 10. 19., 37. o.),

- 31991 L 0325: A Bizottság 1991.3.1-i 91/325/EGK irányelve (HL L 180. szám, 1991.7.8., 1. o.),

- 31991 L 0326: A Bizottság 1991.3.5-i 91/326/EGK irányelve (HL L 180. szám, 1991.7.8., 79. o.),

- 31991 L 0410: A Bizottság 1991.7.22-i 91/410/EGK irányelve (HL L 228. szám, 1991.8.17., 67. o.),

- 31991 L 0632: A Bizottság 1991.10.28-i 91/632/EGK irányelve (HL L 338. szám, 1991.12.10., 23. o.),

- 31992 L 0032: A Tanács 1992.4.30-i 92/32/EGK irányelve (HL L 154. szám, 1992.6.5., 1. o.),

- 31992 L 0037: A Bizottság 1992.4.30-i 92/37/EGK irányelve (HL L 154. szám, 1992.6.5., 30. o.),

- 31993 L 0021: A Bizottság 1993.4.27-i 93/21/EGK irányelve (HL L 110. szám, 1993.5.4., 20. o.),

- 31993 L 0072: A Bizottság 1993.9.1-i 93/72/EGK irányelve (HL L 258. szám, 1993.10.16., 29. o.),

- 31993 L 0101: A Bizottság 1993.11.11-i 93/101/EK irányelve (HL L 13. szám, 1994.1.15., 1. o.),

- 31993 L 0105: A Bizottság 1993.11.25-i 93/105/EK irányelve (HL L 294. szám, 1993.11.30., 21. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 L 0069: A Bizottság 1994.12.19-i 94/69/EK irányelve (HL L 381. szám, 1994.12.31., 1. o.),

- 31996 L 0054: A Bizottság 1996.7.30-i 96/54/EK irányelve (HL L 248. szám, 1996.9.30., 1. o.),

- 31996 L 0056: Az Európai Parlament és a Tanács 1996.9.3-i 96/56/EK irányelve (HL L 236. szám, 1996.9.18., 35. o.),

- 31997 L 0069: A Bizottság 1997.12.5-i 97/69/EK irányelve (HL L 343. szám, 1997.12.13., 19. o.),

- 31998 L 0073: A Bizottság 1998.9.18-i 98/73/EK irányelve (HL L 305. szám, 1998.11.16., 1. o.),

- 31998 L 0098: A Bizottság 1998.12.15-i 98/98/EK irányelve (HL L 355. szám, 1998.12.30., 1. o.),

- 31999 L 0033: Az Európai Parlament és a Tanács 1999.5.10-i 1999/33/EK irányelve (HL L 199. szám, 1999.7.30., 57. o.),

- 32000 L 0032: A Bizottság 2000.5.19-i 2000/32/EK irányelve (HL L 136. szám, 2000.6.8., 1. o.),

- 32000 L 0033: A Bizottság 2000.4.25-i 2000/33/EK irányelve (HL L 136. szám, 2000.6.8., 90. o.),

- 32001 L 0059: A Bizottság 2001.8.6-i 2001/59/EK irányelve (HL L 225. szám, 2001.8.21., 1. o.).

a) Az I. melléklet előszavában az A táblázat helyébe a következő szöveg lép:

"TABLA A — TABULKA A — TABEL A — TABELLE A — TABEL A — ΠΙΝΑΚΑΣ A — TABLE A — TABLEAU A — TABELLA A — A TABULA — A LENTELĖ — A. TÁBLÁZAT — TABELLA A — TABEL A — TABELA A — TABELA A — TABUĽKA A — TABELA A — TAULUKKO A — TABELL A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Ķīmisko elementu saraksts — sakārtojums pēc atomnumuriem (Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében(Z)

Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej(Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)

Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)

Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)

Z | Symbol | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |

2 | He | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Carbono | Uhlík | Carbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |

7 | N | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |

8 | O | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Όξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Na | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |

13 | Al | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |

14 | Si | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Ar | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Aργό | Argon | Argon | Argon | Argons |

19 | K | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |

20 | Ca | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |

21 | Sc | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |

22 | Ti | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |

23 | V | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |

24 | Cr | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |

26 | Fe | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |

28 | Ni | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |

30 | Zn | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Ga | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |

32 | Ge | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanium | Germanium | Germānijs |

33 | As | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |

34 | Se | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |

47 | Ag | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |

48 | Cd | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδμιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |

49 | In | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |

51 | Sb | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιμόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |

52 | Te | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Ba | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |

57 | La | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |

58 | Ce | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύμιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodims |

60 | Nd | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodims |

61 | Pm | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαμάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |

63 | Eu | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |

65 | Tb | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lutetium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |

73 | Ta | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |

74 | W | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |

75 | Re | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |

79 | Au | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |

81 | Tl | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |

82 | Pb | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | At | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astats | Astato | Astats |

86 | Rn | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |

87 | Fr | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |

88 | Ra | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |

89 | Ac | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |

90 | Th | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pa | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |

92 | U | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |

93 | Np | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Am | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αμερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |

96 | Cm | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |

99 | Es | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendelejevijs |

102 | No | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Laurensijs |

Z | Symbol | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bór | Bor | Boori | Bor |

6 | C | Anglis | Szén | Karbonju | Koolstof | Węgiel | Carbono | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |

7 | N | Azotas | Nitrogén | Azotu | Stikstof | Azot | Azoto | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |

8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Kyslík | Kisik | Happi | Syre |

9 | F | Fluoras | Fluor | Fluworin | Fluor | Fluor | Flúor | Fluór | Fluor | Fluori | Fluor |

10 | Ne | Neonas | Neon | Neon | Neon | Neon | Néon | Neón | Neon | Neon | Neon |

11 | Na | Natris | Nátrium | Sodju | Natrium | Sód | Sódio | Sodík | Natrij | Natrium | Natrium |

12 | Mg | Magnis | Magnézium | Manjesju | Magnesium | Magnez | Magnésio | Horčík | Magnezij | Magnesium | Magnesium |

13 | Al | Aliuminis | Alumínium | Aluminju | Aluminium | Glin | Alumínio | Hliník | Aluminij | Alumiini | Aluminium |

14 | Si | Silicis | Szilicium | Silikon | Silicium | Krzem | Silício | Kremík | Silicij | Pii | Kisel |

15 | P | Fosforas | Foszfor | Fosfru | Fosfor | Fosfor | Fósforo | Fosfor | Fosfor | Fosfori | Fosfor |

16 | S | Siera | Kén | Kubrit | Zwavel | Siarka | Enxofre | Síra | Žveplo | Rikki | Svavel |

17 | Cl | Chloras | Klór | Kloru | Chloor | Chlor | Cloro | Chlór | Klor | Kloori | Klor |

18 | Ar | Argonas | Argon | Argon | Argon | Argon | Árgon | Argón | Argon | Argon | Argon |

19 | K | Kalis | Kálium | Potassju | Kalium | Potas | Potássio | Draslík | Kalij | Kalium | Kalium |

20 | Ca | Kalcis | Kalcium | Kalċju | Calcium | Wapń | Cálcio | Vápnik | Kalcij | Kalsium | Kalcium |

21 | Sc | Skandis | Szkandium | Skandju | Scandium | Skand | Escândio | Skandium | Skandij | Skandium | Skandium |

22 | Ti | Titanas | Titán | Titanju | Titaan | Tytan | Titânio | Titán | Titan | Titaani | Titan |

23 | V | Vanadis | Vanádium | Vanadju | Vanadium | Wanad | Vanádio | Vanád | Vanadij | Vanadiini | Vanadin |

24 | Cr | Chromas | Króm | Kromju | Chroom | Chrom | Crómio | Chróm | Krom | Kromi | Krom |

25 | Mn | Manganas | Mangán | Manganiż | Mangaan | Mangan | Manganês | Mangán | Mangan | Mangaani | Mangan |

26 | Fe | Geležis | Vas | Ħadid | Ijzer | Żelazo | Ferro | Železo | Železo | Rauta | Järn |

27 | Co | Kobaltas | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Cobalto | Kobalt | Kobalt | Koboltti | Kobolt |

28 | Ni | Nikelis | Nikkel | Nikil | Nikkel | Nikiel | Níquel | Nikel | Nikelj | Nikkeli | Nickel |

29 | Cu | Varis | Réz | Ram | Koper | Miedź | Cobre | Meď | Baker | Kupari | Koppar |

30 | Zn | Cinkas | Cink | Żingu | Zìnk | Cynk | Zinco | Zinok | Cink | Sinkki | Zink |

31 | Ga | Galis | Gallium | Gallju | Gallium | Gal | Gálio | Gálium | Galij | Gallium | Gallium |

32 | Ge | Germanis | Germánium | Ġermanju | Germanium | German | Germânio | Germánium | Germanij | Germanium | Germanium |

33 | As | Arsenas | Arzén | Arseniku | Arseen | Arsen | Arsénio | Arzén | Arzen | Arseeni | Arsenik |

34 | Se | Selenas | Szelén | Selenju | Selenium | Selen | Selénio | Selén | Selen | Seleeni | Selen |

35 | Br | Bromas | Bróm | Bromu | Broom | Brom | Bromo | Bróm | Brom | Bromi | Brom |

36 | Kr | Kriptonas | Kripton | Kripton | Krypton | Krypton | Krípton | Kryptón | Kripton | Krypton | Krypton |

37 | Rb | Rubidis | Rubídium | Rubidju | Rubidium | Rubid | Rubídio | Rubídium | Rubidij | Rubidium | Rubidium |

38 | Sr | Stroncis | Stroncium | Stronzju | Strontium | Stront | Estrôncio | Stroncium | Stroncij | Strontium | Strontium |

39 | Y | Itris | Ittrium | Ittriju | Yttrium | Itr | Ítrio | Ytrium | Itrij | Yttrium | Yttrium |

40 | Zr | Cirkonis | Cirkónium | Żirkonju | Zirkonium | Cyrkon | Zircónio | Zirkónium | Cirkonij | Zirkonium | Zirkonium |

41 | Nb | Niobis | Nióbium | Nijobju | Niobium | Niob | Nióbio | Niób | Niobij | Niobium | Niob |

42 | Mo | Molibdenas | Molibdén | Molibdenu | Molybdeen | Molibden | Molibdénio | Molybdén | Molibden | Molybdeeni | Molybden |

43 | Tc | Technecis | Technécium | Teknezju | Technetium | Technet | Tecnécio | Technécium | Tehnecij | Teknetium | Teknetium |

44 | Ru | Rutenis | Ruténium | Rutenju | Ruthernium | Ruten | Ruténio | Ruténium | Rutenij | Rutenium | Rutenium |

45 | Rh | Rodis | Ródium | Rodju | Rodium | Rod | Ródio | Ródium | Rodij | Rodium | Rodium |

46 | Pd | Paladis | Palládium | Palladju | Palladium | Pallad | Paládio | Paládium | Paladij | Palladium | Palladium |

47 | Ag | Sidabras | Ezüst | Fidda | Zilver | Srebro | Prata | Striebro | Srebro | Hopea | Silver |

48 | Cd | Kadmis | Kadmium | Kadmju | Cadmium | Kadm | Cádmio | Kadmium | Kadmij | Kadmium | Kadmium |

49 | In | Indis | Indium | Indju | Indium | Ind | Índio | Indium | Indij | Indium | Indium |

50 | Sn | Alavas | Ón | Landa | Tin | Cyna | Estanho | Cín | Kositer | Tina | Tenn |

51 | Sb | Stibis | Antimon | Antimonju | Antimoon | Antymon | Antimónio | Antimón | Antimon | Antimoni | Antimon |

52 | Te | Telūras | Tellúr | Tellurju | Telluur | Tellur | Telúrio | Telúr | Telur | Telluuri | Tellur |

53 | I | Jodas | Jód | Jodju | Jood | Jod | Iodo | Jód | Jod | Jodi | Jod |

54 | Xe | Ksenonas | Xenon | Kseno | Xenon | Ksenon | Xénon | Xenón | Ksenon | Ksenon | Xenon |

55 | Cs | Cezis | Cézium | Ċesju | Cesium | Cez | Césio | Césium | Cezij | Cesium | Cesium |

56 | Ba | Baris | Bárium | Barju | Barium | Bar | Bário | Bárium | Barij | Barium | Barium |

57 | La | Lantanas | Lantán | Lantanu | Lanthaan | Lantan | Lantânio | Lantán | Lantan | Lantaani | Lantan |

58 | Ce | Ceris | Cérium | Ċerju | Cerium | Cer | Cério | Cér | Cerij | Cerium | Cerium |

59 | Pr | Prazeodimis | Prazeodímium | Prasedimju | Praseodymium | Prazeodym | Praseodímio | Prazeodým | Prazeodim | Praseodyymi | Praseodym |

60 | Nd | Neodimis | Neodímium | Neodimju | Neodymium | Neodym | Neodímio | Neodým | Neodim | Neodyymi | Neodym |

61 | Pm | Prometis | Prométium | Prometju | Promethium | Promet | Promécio | Prométium | Prometij | Prometium | Prometium |

62 | Sm | Samaris | Szamárium | Samarju | Samarium | Samar | Samário | Samárium | Samarij | Samarium | Samarium |

63 | Eu | Europis | Európium | Ewropju | Europium | Europ | Európio | Európium | Evropij | Europium | Europium |

64 | Gd | Gadolinis | Gadolínium | Gadolinju | Gadolinium | Gadolin | Gadolínio | Gadolínium | Gadolinij | Gadolinium | Gadolinium |

65 | Tb | Terbis | Terbium | Terbju | Terbium | Terb | Térbio | Terbium | Terbij | Terbium | Terbium |

66 | Dy | Disprozis | Diszprózium | Disprosju | Dysprosium | Dysproz | Disprósio | Dysprózium | Disprozij | Dysprosium | Dysprosium |

67 | Ho | Holmis | Holmium | Olmju | Holmium | Holm | Hólmio | Holmium | Holmij | Holmium | Holmium |

68 | Er | Erbis | Erbium | Erbju | Erbium | Erb | Érbio | Erbium | Erbij | Erbium | Erbium |

69 | Tm | Tulis | Túlium | Tulju | Thulium | Tul | Túlio | Túlium | Tulij | Tulium | Tulium |

70 | Yb | Iterbis | Itterbium | Itterbju | Ytterbium | Iterb | Itérbio | Yterbium | Iterbij | Ytterbium | Ytterbium |

71 | Lu | Liutecis | Lutécium | Lutezju | Lutetium | Lutet | Lutécio | Lutécium | Lutecij | Lutetium | Lutetium |

72 | Hf | Hafnis | Hafnium | Ħafnju | Hafnium | Hafn | Háfnio | Hafnium | Hafnij | Hafnium | Hafnium |

73 | Ta | Tantalas | Tantál | Tantalu | Tantaal | Tantal | Tântalo | Tantal | Tantal | Tantaali | Tantal |

74 | W | Volframas | Volfrám | Tungstenu | Wolfram | Wolfram | Tungsténio | Volfrám | Volfram | Volframi | Wolfram |

75 | Re | Renis | Rénium | Rênju | Renium | Ren | Rénio | Rénium | Renij | Renium | Rhenium |

76 | Os | Osmis | Ozmium | Osmju | Osmium | Osm | Ósmio | Osmium | Osmij | Osmium | Osmium |

77 | Ir | Iridis | Irídium | Iridju | Iridium | Iryd | Irídio | Irídium | Iridij | Iridium | Iridium |

78 | Pt | Platina | Platina | Platinu | Platinum | Platyna | Platina | Platina | Platina | Platina | Platina |

79 | Au | Auksas | Arany | Deheb | Goud | Złoto | Ouro | Zlato | Zlato | Kulta | Guld |

80 | Hg | Gyvsidabris | Higany | Merkurju | Kwik | Rtęć | Mercúrio | Ortuť | Živo srebro | Elohopea | Kvicksilver |

81 | Tl | Talis | Tallium | Tallju | Thallium | Tal | Tálio | Tálium | Talij | Tallium | Tallium |

82 | Pb | Švinas | Ólom | Ċomb | Lood | Ołów | Chumbo | Olovo | Svinec | Lyijy | Bly |

83 | Bi | Bismutas | Bizmut | Bismùt | Bismuth | Bizmut | Bismuto | Bizmut | Bizmut | Vismutti | Vismut |

84 | Po | Polonis | Polónium | Polonju | Polonium | Polon | Polónio | Polónium | Polonij | Polonium | Polonium |

85 | At | Astatinas | Asztácium | Astatina | Astaat | Astat | Astato | Astát | Astat | Astatiini | Astat |

86 | Rn | Radonas | Radon | Radon | Radon | Radon | Rádon | Radón | Radon | Radon | Radon |

87 | Fr | Francis | Francium | Franċju | Francium | Frans | Frâncio | Francium | Francij | Frankium | Francium |

88 | Ra | Radis | Rádium | Radju | Radium | Rad | Rádio | Rádium | Radij | Radium | Radium |

89 | Ac | Aktinis | Aktínium | Aktinju | Actinium | Aktyn | Actínio | Aktínium | Aktinij | Aktinium | Aktinium |

90 | Th | Toris | Tórium | Torju | Thorium | Tor | Tório | Tórium | Torij | Torium | Torium |

91 | Pa | Protaktinis | Protaktínium | Protaktinju | Protactinium | Protaktyn | Protactínio | Protaktínium | Protaktinij | Protaktinium | Protaktinium |

92 | U | Uranas | Urán | Uranju | Uranium | Uran | Urânio | Urán | Uran | Uraani | Uran |

93 | Np | Neptūnis | Neptúnium | Nettunju | Neptunium | Neptun | Neptúnio | Neptúnium | Neptunij | Neptunium | Neptunium |

94 | Pu | Plutonis | Plutónium | Plutonju | Plutonium | Pluton | Plutónio | Plutónium | Plutonij | Plutonium | Plutonium |

95 | Am | Americis | Amerícium | Ameriċju | Americium | Ameryk | Amerício | Amerícium | Americij | Amerikium | Americium |

96 | Cm | Kiuris | Kűrium | Kurju | Curium | Kiur | Cúrio | Curium | Kirij | Curium | Curium |

97 | Bk | Berklis | Berkélium | Berkelju | Berkelium | Berkel | Berquélio | Berkelium | Berkelij | Berkelium | Berkelium |

98 | Cf | Kalifornis | Kalifornium | Kalifornju | Californium | Kaliforn | Califórnio | Kalifornium | Kalifornij | Kalifornium | Californium |

99 | Es | Einšteinis | Einsteinium | Enstejnju | Einsteinium | Einstein | Einsteinio | Einsteinium | Ajnštajnij | Einsteinium | Einsteinium |

100 | Fm | Fermis | Fermium | Fermju | Fermium | Ferm | Férmio | Fermium | Fermij | Fermium | Fermium |

101 | Md | Mendelevis | Mendelévium | Mendelevju | Mendelevium | Mendelew | Mendelévio | Mendelevium | Mendelevij | Mendelevium | Mendelevium |

102 | No | Nobelis | Nobélium | Nobelju | Nobelium | Nobel | Nobélio | Nobelium | Nobelij | Nobelium | Nobelium |

103 | Lw | Lorensis | Laurencium | Lawrenċju | Laurentium | Lorens | Laurêncio | Laurencium | Lavrencij | Lawrensium | Lawrentium" |

b) Az I. melléklet előszavában a B táblázat helyébe a következő szöveg lép:

"TABLA B — TABULKA B — TABEL B — TABELLE B — TABEL B — ΠΙΝΑΚΑΣ B — TABLE B — TABLEAU B — TABELLA B — B TABULA — B LENTELĖ — B. TÁBLÁZAT — TABELLA B — TABEL B — TABELA B — TABELA B — TABUĽKA B — TABELA B — TAULUKKO B — TABELL B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Speciální třídy organických látek

Særlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe

Spetsiaalne orgaaniliste ainete klassifikatsioon'

Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών

Special classification for organic substances

Classification particulière aux substances organiques

Classificazione speciale per le sostanze organiche

Organisko ķīmisko vielu grupas

Speciali organinių medžiagų klasifikacija

Szerves anyagok speciális osztályozása

Klassifikazzjoni speċjali għal sustanzi organiċi

Speciale indeling voor de organische stoffen

Numery klas substancji organicznych

Classificação especial para as substâncias orgânicas

Prehľadná klasifikácia organických látok

Posebna razvrstitev organskih spojin v skupine

Erityisryhmät orgaanisille aineille

Särskild indelning av organiska ämnen

601 | Hidrocarburos Uhlovodíky Carbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwasserstoffe Süsivesinikud Υδρογονάνθρακες Hydrocarbons Hydrocarbures Idrocarburi Ogļūdeņraži Angliavandeniliai Szénhidrogének Idrokarburi Koolwaterstoffen Węglowodory Hidrocarbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten |

602 | Hidrocarburos halogenados Halogenované uhlovodíky Halogensubstituerede carbonhydrider Halogen-Kohlenwasserstoffe Halogeenitud süsivesinikud Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων Halogenated hydrocarbons Dérivés halogénés des hydrocarbures Derivati idrocarburi alogenati Halogenētie ogļūdeņraži Halogeninti angliavandeniliai Halogénezett szénhidrogének Idrokarburi aloġenati Gehalogeneerde koolwaterstoffen Halogenowe pochodne węglowodorów Hidrocarbonetos halogenados Halogénované uhľovodíky Halogenirani ogljikovodiki Halogenoidut hiilivedyt Halogenerade kolväten |

603 | Alcoholes y derivados Alkoholy a jejich deriváty Alkoholer og deres derivater Alkohole und ihre Derivate Alkoholid ja nende derivaadid Αλκοόλες και παράγωγά τους Alcohols and their derivatives Alcools et dérivés Alcoli e derivati Spirti un to atvasinājumi Alkoholiai ir jų dariniai Alkoholok és származékaik Alkoħoliċi u derivati Alcoholen en derivaten Alkohole i ich pochodne Álcoois e derivados Alkoholy a ich deriváty Alkoholi in njihovi derivati Alkoholit ja niiden johdannaiset Alkoholer och deras derivat |

604 | Fenoles y derivados Fenoly a jejich deriváty Phenoler og deres derivater Phenole und ihre Derivate Fenoolid ja nende derivaadid Φαινόλες και παράγωγά τους Phenols and their derivatives Phénols et dérivés Fenoli e derivati Fenoli un to atvasinājumi Fenoliai ir jų dariniai Fenolok és származékaik Fenoli u derivati Fenolen en derivaten Fenole i ich pochodne Fenóis e derivados Fenoly a ich deriváty Fenoli in njihovi derivati Fenolit ja niiden johdannaiset Fenoler och deras derivat |

605 | Aldehídos y derivados Aldehydy a jejich deriváty Aldehyder og deres derivater Aldehyde und ihre Derivate Aldehüüdid ja nende derivaadid Αλδεΰδες και παράγωγά τους Aldehydes and their derivatives Aldéhydes et dérivés Aldeidi e derivati Aldehīdi un to atvasinājumi Aldehidai ir jų dariniai Aldehidek és származékaik Aldeidi u derivati Aldehyden en derivaten Aldehydy i ich pochodne Aldeidos e derivados Aldehydy a ich deriváty Aldehidi in njihovi derivati Aldehydit ja niiden johdannaiset Aldehyder och deras derivat |

606 | Cetonas y derivados Ketony a jejich deriváty Ketoner og deres derivater Ketone und ihre Derivate Ketoonid ja nende derivaadid Κετόνες και παράγωγά τους Ketones and their derivatives Cétones et dérivés Chetoni e derivati Ketoni un to atvasinājumi Ketonai ir jų dariniai Ketonok és származékaik Keton u derivati Ketonen en derivaten Ketony i ich pochodne Cetonas e derivados Ketóny a ich deriváty Ketoni in njihovi derivati Ketonit ja niiden johdannaiset Ketoner och deras derivat |

607 | Ácidos orgánicos y derivados Organické kyseliny a jejich deriváty Organiske syrer og deres derivater Organische Säuren und ihre Derivate Orgaanilised happed ja nende derivaadid Οργανικά οξέα και παράγωγά τους Organic acids and their derivatives Acides organiques et dérivés Acidi organici e derivati Organiskās skābes un to atvasinājumi Organinės rūgštys ir jų dariniai Szerves savak és származékaik Aċidi organiċi u derivati Organische zuren en derivaten Kwasy organiczne i ich pochodne Ácidos orgânicos e derivados Organické kyseliny a ich deriváty Organske kisline in njihovi derivati Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset Organiska syror och deras derivat |

608 | Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Νιτρίλια Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsavienojumi un to atvasinājumi Nitrilai Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler |

609 | Derivados nitrados Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Νιτροενώσεις Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivati Nitrosavienojumi Nitrojunginiai Nitrovegyületek Komposti tan-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivados nitrados Nitrozlúčeniny Nitro spojine Nitroyhdisteet Kväveföreningar |

610 | Derivados cloronitrados Chlorované nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid Χλωρονιτροενώσεις Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivati Hlornitrosavienojumi Chlornitrojunginiai Klór-nitrovegyületek Komposti tal-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivados cloronitrados Chlórované nitrozlúčeniny Kloro-nitro spojine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningar |

611 | Derivados azoicos y azoxi Azoxysloučeniny a azosloučeniny Azoxy- og azoforbindelser Azoxy- und Azoverbindungen Asoksü- ja asoühendid Άζωξυ- και άζω-ενώσεις Azoxy- and azo compounds Dérivés azoxy et azoïques Azossi- e azoderivati Azoksisavienojumi un azosavienojumi Azoksijunginiai ir azojunginiai Azoxi és azo-vegyületek Komposti ta' l-azossi u ta' l-azo Azoxy- en azoverbindingen Azoksy- i azozwiązki Derivados azoxi e azóicos Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny Azoksi- in azo spojine Atsoksi- ja atsoyhdisteet Azoxi- och azoföreningar |

612 | Derivados aminados Aminosloučeniny Aminer Aminoverbindungen Amiinühendid Αμινοενώσεις Amine compounds Dérivés aminés Aminoderivati Aminosavienojumi Aminojunginiai Amin vegyületek Komposti ta' l-amino Aminoverbindingen Aminozwiązki Derivados aminados Aminozlúčeniny Amino- spojine Amiiniyhdisteet Aminer |

613 | Bases heterocíclicas y derivados Heterocyklické báze a jejich deriváty Heterocykliske baser og deres derivater Heterocyclische Basen und ihre Derivate Heterotsüklilised alused ja nende derivaadid Ετεροκυκλικές βάσεις και παράγωγά τους Heterocyclic bases and their derivatives Bases hétérocycliques et dérivés Basi eterocicliche e derivati Heterocikliskie savienojumi un to atvasinājumi Heterociklinės bazės ir jų dariniai Heterociklusos bázisok és származékaik Bażijiet eteroċikliċi u derivati Heterocyclische basen en hun derivaten Zasady heterocykliczne i ich pochodne Bases heterocíclicas e derivados Heterocyklické bázy a ich deriváty Heterociklične baze in njihovi derivati Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset Heterocykliska baser och deras derivat |

614 | Glucósidos y alcaloides Glykosidy a alkaloidy Glycosider og alkaloider Glycoside und Alkaloide Glükosiidid ja alkaloidid Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή Glycosides and alkaloids Glucosides et alcaloïdes Glucosidi e alcaloidi Glikozīdi un alkaloīdi Glikozidai ir alkaloidai Glikozidok és alkaloidok Glukosidi u alkalojdi Glycosiden en alkaloïden Glikozydy i alkaloidy Glicósidos e alcalóides Glykozidy a alkaloidy Glikozidi in alkaloidi Glykosidit ja alkaloidit Glykosider och alkaloider |

615 | Cianatos e isocianatos Kyanáty a isokyanáty Cyanater og isocyanater Cyanate und Isocyanate Tsüanaadid ja isotsüanaadid Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις Cyanates and isocyanates Cyanates et isocyanates Cianati e isocianati Cianāti un izocianāti Cianatai ir izocianatai Cianátok és izocianátok Ċjanati u isoċjanati Cyanaten en isocyanaten Cyjaniany i izocyjaniany Cianatos e isocianatos Kyanáty a izokyanáty Cianati in izocianati Syanaatit ja isosyanaatit Cyanater och isocyanater |

616 | Amidas y derivados Amidy a jejich deriváty Amider og deres derivater Amide und ihre Derivate Amiidid ja nende derivaadid Αμίδια και παράγωγά τους Amides and their derivatives Amides et dérivés Ammidi e derivati Amīdi un to atvasinājumi Amidai ir jų dariniai Amidok és származékaik Amidi u derivati Amiden en derivaten Amidy i ich pochodne Amidas e derivados Amidy a ich deriváty Amidi in njihovi derivati Amidit ja niiden johdannaiset Amider och deras derivat |

617 | Peróxidos orgánicos Organické peroxidy Organiske peroxider Organische Peroxide Orgaanilised peroksiidid Οργανικά υπεροξείδια Organic peroxides Peroxydes organiques Perossidi organici Organiskie peroksīdi Organiniai peroksidai Szerves peroxidok Perossidi organiċi Organische peroxiden Nadtlenki organiczne Peróxidos orgânicos Organické peroxidy Organski peroksidi Orgaaniset peroksidit Organiska peroxider |

647 | Enzimas Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid Ένζυμα Enzymes Enzymes Enzimi Enzīmi Enzimai Enzimek Enzīmi Enzymen Enzymy Enzimas Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer |

648 | Sustancias complejas derivadas del carbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivater Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από άνθρακα Complex substances derived from coal Substances complexes dérivées du charbon Sostanze complesse derivate dal carbone Kompleksa sastāva akmeņogļu pārstrādes produkti Iš akmens anglių pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex kőszénszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-faħam Complexe steenkoolderivaten Złożone związki wytworzone z węgla kamiennego Substâncias complexas derivadas do carvão Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga Monimutkaiset hiilijohdannaiset Komplexa kolderivat |

649 | Sustancias complejas derivadas del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivater Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe Petrooleumist saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο Complex substances derived from petroleum Substances complexes dérivées du pétrole Sostanze complesse derivate dal petrolio Kompleksa sastāva naftas pārstrādes produkti Iš naftos pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex olajszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju Complexe aardoliederivaten Złożone związki wytworzone z ropy naftowej Substâncias complexas derivadas do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nafte Monimutkaiset öljyjohdannaiset Komplexa oljederivat |

650 | Sustancias diversas Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segaained Διάφορες ουσίες Miscellaneous substances Substances diverses Sostanze diverse Dažādas vielas Įvairios medžiagos Különböző anyagok Sustanzi mixxellanji Diversen Różne substancje Substâncias diversas Rôzne chemické látky Ostale snovi Muut aineet Diverse ämnen" |

c) A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

ANEXO II

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA II

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX II

Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations

ANNEXE II

Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi

II PRIEDAS

Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos

II. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

ANNESS II

Simboli u indikazzjonijiet ta' periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK II

Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie

ANEXO II

Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA II

Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky

PRILOGA II

Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

LIITE II

varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille

BILAGA II

Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka: Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu.

Bemærkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu: tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση: Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme: Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba: Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés: Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota: L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga: litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Poznámka: Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.

Opomba: črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

Huomautus: Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning: Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

+++++ TIFF +++++

E

ES :

Explosivo

CS :

Výbušný

DA :

Eksplosiv

DE :

Explosionsgefährlich

ET :

Plahvatusohtlik

EL :

Εκρηκτικό

EN :

Explosive

FR :

Explosif

IT :

Esplosivo

LV :

Sprādzienbīstams

LT :

Sprogstamoji

HU :

Robbanásveszélyes

MT :

Splussiv

NL :

Ontplofbaar

PL :

Produkt wybuchowy

PT :

Explosivo

SK :

Výbušný

SL :

Eksplozivno

FI :

Räjähtävä

SV :

Explosivt

+++++ TIFF +++++

O

ES :

Comburente

CS :

Oxidující

DA :

Brandnærende

DE :

Brandfördernd

ET :

Oksüdeeriv

EL :

Οξειδωτικό

EN :

Oxidizing

FR :

Comburant

IT :

Comburente

LV :

Spēcīgs oksidētājs

LT :

Oksiduojanti

HU :

Égést tápláló, oxidáló

MT :

Iqabbad

NL :

Oxyderend

PL :

Produkt utleniający

PT :

Comburente

SK :

Oxidujúci

SL :

Oksidativno

FI :

Hapettava

SV :

Oxiderande

+++++ TIFF +++++

F

ES :

Fácilmente inflamable

CS :

Vysoce hořlavý

DA :

Meget brandfarlig

DE :

Leichtentzündlich

ET :

Väga tuleohtlik

EL :

Πολύ εύφλεκτο

EN :

Highly flammable

FR :

Facilement inflammable

IT :

Facilmente infiammabile

LV :

Viegli uzliesmojošs

LT :

Labai degi

HU :

Tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr

NL :

Licht ontvlambaar

PL :

Produkt wysoce łatwopalny

PT :

Facilmente inflamável

SK :

Veľmi horľavý

SL :

Lahko vnetljivo

FI :

Helposti syttyvä

SV :

Mycket brandfarligt

+++++ TIFF +++++

F+

ES :

Extremadamente inflamable

CS :

Extrémně hořlavý

DA :

Yderst brandfarlig

DE :

Hochentzündlich

ET :

Eriti tuleohtlik

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο

EN :

Extremely flammable

FR :

Extrêmement inflammable

IT :

Estremamente infiammabile

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs

LT :

Ypač degi

HU :

Fokozottan tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr ħafna

NL :

Zeer licht ontvlambaar

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny

PT :

Extremamente inflamável

SK :

Mimoriadne horľavý

SL :

Zelo lahko vnetljivo

FI :

Erittäin helposti syttyvä

SV :

Extremt brandfarligt

+++++ TIFF +++++

T

ES :

Tóxico

CS :

Toxický

DA :

Giftig

DE :

Giftig

ET :

Mürgine

EL :

Τοξικό

EN :

Toxic

FR :

Toxique

IT :

Tossico

LV :

Toksisks

LT :

Toksiška

HU :

Mérgező

MT :

Tossiku

NL :

Vergiftig

PL :

Produkt toksyczny

PT :

Tóxico

SK :

Jedovatý

SL :

Strupeno

FI :

Myrkyllinen

SV :

Giftig

+++++ TIFF +++++

T+

ES :

Muy tóxico

CS :

Vysoce toxický

DA :

Meget giftig

DE :

Sehr giftig

ET :

Väga mürgine

EL :

Πολύ τοξικό

EN :

Very toxic

FR :

Très toxique

IT :

Molto tossico

LV :

Ļoti toksisks

LT :

Labai toksiška

HU :

Nagyon mérgező

MT :

Tossiku ħafna

NL :

Zeer vergiftig

PL :

Produkt bardzo toksyczny

PT :

Muito tóxico

SK :

Veľmi jedovatý

SL :

Zelo strupeno

FI :

Erittäin myrkyllinen

SV :

Mycket giftig

+++++ TIFF +++++

C

ES :

Corrosivo

CS :

Žíravý

DA :

Ætsende

DE :

Ätzend

ET :

Sööbiv

EL :

Διαβρωτικό

EN :

Corrosive

FR :

Corrosif

IT :

Corrosivo

LV :

Kodīgs

LT :

Ardanti (ėsdinanti)

HU :

Maró

MT :

Korrużiv

NL :

Bijtend

PL :

Produkt żrący

PT :

Corrosivo

SK :

Žieravý

SL :

Jedko

FI :

Syövyttävä

SV :

Frätande

+++++ TIFF +++++

Xn

ES :

Nocivo

CS :

Zdraví škodlivý

DA :

Sundhedsskadelig

DE :

Gesundheitsschädlich

ET :

Kahjulik

EL :

Επιβλαβές

EN :

Harmful

FR :

Nocif

IT :

Nocivo

LV :

Kaitīgs

LT :

Kenksminga

HU :

Ártalmas

MT :

Jagħmel il-ħsara

NL :

Schadelijk

PL :

Produkt szkodliwy

PT :

Nocivo

SK :

Škodlivý

SL :

Zdravju škodljivo

FI :

Haitallinen

SV :

Hälsoskadlig

+++++ TIFF +++++

Xi

ES :

Irritante

CS :

Dráždivý

DA :

Lokalirriterende

DE :

Reizend

ET :

Ärritav

EL :

Ερεθιστικό

EN :

Irritant

FR :

Irritant

IT :

Irritante

LV :

Kairinošs

LT :

Dirginanti

HU :

Irritatív

MT :

Irritanti

NL :

Irriterend

PL :

Produkt drażniący

PT :

Irritante

SK :

Dráždivý

SL :

Dražilno

FI :

Ärsyttävä

SV :

Irriterande

+++++ TIFF +++++

N

ES :

Peligroso para el medio ambiente

CS :

Nebezpečný pro životní prostředí

DA :

Miljøfarlig

DE :

Umweltgefährlich

ET :

Keskkonnaohtlik

EL :

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

EN :

Dangerous for the environment

FR :

Dangereux pour l'environnement

IT :

Pericoloso per l'ambiente

LV :

Bīstams videi

LT :

Aplinkai pavojinga

HU :

Környezetre veszélyes

MT :

Perikoluż għall-ambjent

NL :

Milieugevaarlijk

PL :

Produkt niebezpieczny dla środowiska

PT :

Perigoso para o ambiente

SK :

Nebezpečný pre životné prostredie

SL :

Okolju nevarno

FI :

Ympäristölle vaarallinen

SV :

Miljöfarlig"

d) A III. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"ANEXO III — PŘÍLOHA III — BILAG III — ANHANG III — III LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — III PIELIKUMS — III PRIEDAS — III. MELLÉKLET — ANNESS III — BIJLAGE III — ZAŁĄCZNIK III — ANEXO III — PRÍLOHA III — PRILOGA III — LIITE III — BILAGA III

ANEXO III

Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky

BILAG III

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater

ANHANG III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen

III LISA

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX III

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

III PRIEDAS

Pavojingoms medžiagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

ANNESS III

In-natura ta' riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK III

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny

ANEXO III

Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA III

Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku

PRILOGA III

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

BILAGA III

Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar

R1

ES :

Explosivo en estado seco.

CS :

Výbušný v suchém stavu.

DA :

Eksplosiv i tør tilstand.

DE :

In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik kuivana.

EL :

Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN :

Explosive when dry.

FR :

Explosif à l'état sec.

IT :

Esplosivo allo stato secco.

LV :

Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT :

Sausa gali sprogti.

HU : Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jinxef.

NL :

In droge toestand ontplofbaar.

PL :

Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT :

Explosivo no estado seco.

SK :

V suchom stave výbušný.

SL :

Eksplozivno v suhem stanju.

FI :

Räjähtävää kuivana.

SV :

Explosivt i torrt tillstånd.

R2

ES :

Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU : Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL :

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

ES :

Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET :

Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU : Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT :

Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL :

Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

ES :

Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS :

Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.

DA :

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE :

Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET :

Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL :

Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN :

Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR :

Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

IT :

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV :

Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT :

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU : Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT :

Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL :

Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL :

Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT :

Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

SK :

Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.

SL :

Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI :

Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV :

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

ES :

Peligro de explosión encaso de calentamiento.

CS :

Zahřívání může způsobit výbuch.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE :

Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET :

Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL :

Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN :

Heating may cause an explosion.

FR :

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

IT :

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV :

Karsēšana var izraisīt eksploziju.

LT :

Kaitinama gali sprogti.

HU : Hő hatására robbanhat.

MT :

Jista' jisplodi bis-sħana.

NL :

Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL :

Ogrzanie grozi wybuchem.

PT :

Perigo de explosão sob a acção do calor.

SK :

Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

SL :

Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

FI :

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV :

Explosivt vid uppvärmning.

R6

ES :

Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS :

Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

DA :

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE :

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET :

Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL :

Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN :

Explosive with or without contact with air.

FR :

Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

IT :

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV :

Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT :

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU : Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

NL :

Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL :

Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT :

Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

SK :

Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL :

Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI :

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV :

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

ES :

Puede provocar incendios.

CS :

Může způsobit požár.

DA :

Kan forårsage brand.

DE :

Kann Brand verursachen.

ET :

Võib põhjustada tulekahju.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

May cause fire.

FR :

Peut provoquer un incendie.

IT :

Può provocare un incendio.

LV :

Var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU : Tüzet okozhat.

MT :

Jista' jqabbad nar.

NL :

Kan brand veroorzaken.

PL :

Może spowodować pożar.

PT :

Pode provocar incêndio.

SK :

Môže spôsobiť požiar.

SL :

Lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV :

Kan orsaka brand.

R8

ES :

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS :

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA :

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE :

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL :

Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

Contact with combustible material may cause fire.

FR :

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

IT :

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV :

Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU : Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT :

Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL :

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL :

Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT :

Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

SK :

Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

SL :

V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV :

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

ES :

Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS :

Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE :

Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.

EN :

Explosive when mixed with combustible material.

FR :

Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

IT :

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV :

Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

HU : Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL :

Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT :

Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

SK :

Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.

SL :

Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

FI :

Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

ES :

Inflamable.

CS :

Hořlavý.

DA :

Brandfarlig.

DE :

Entzündlich.

ET :

Tuleohtlik.

EL :

Εύφλεκτο.

EN :

Flammable.

FR :

Inflammable.

IT :

Infiammabile.

LV :

Uzliesmojošs.

LT :

Degi.

HU : Kis mértékben tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar.

NL :

Ontvlambaar.

PL :

Produkt łatwopalny.

PT :

Inflamável.

SK :

Horľavý.

SL :

Vnetljivo.

FI :

Syttyvää.

SV :

Brandfarligt.

R11

ES :

Fácilmente inflamable.

CS :

Vysoce hořlavý.

DA :

Meget brandfarlig.

DE :

Leichtentzündlich.

ET :

Väga tuleohtlik.

EL :

Πολύ εύφλεκτο.

EN :

Highly flammable.

FR :

Facilement inflammable.

IT :

Facilmente infiammabile.

LV :

Viegli uzliesmojošs.

LT :

Labai degi.

HU : Tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr.

NL :

Licht ontvlambaar.

PL :

Produkt wysoce łatwopalny.

PT :

Facilmente inflamável.

SK :

Veľmi horľavý.

SL :

Lahko vnetljivo.

FI :

Helposti syttyvää.

SV :

Mycket brandfarligt.

R12

ES :

Extremadamente inflamable.

CS :

Extrémně hořlavý.

DA :

Yderst brandfarlig.

DE :

Hochentzündlich.

ET :

Eriti tuleohtlik.

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN :

Extremely flammable.

FR :

Extrêmement inflammable.

IT :

Estremamente infiammabile.

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs.

LT :

Ypač degi.

HU : Fokozottan tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL :

Zeer licht ontvlambaar.

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny.

PT :

Extremamente inflamável.

SK :

Mimoriadne horľavý.

SL :

Zelo lahko vnetljivo.

FI :

Erittäin helposti syttyvää.

SV :

Extremt brandfarligt.

R14

ES :

Reacciona violentamente con el agua.

CS :

Prudce reaguje s vodou.

DA :

Reagerer voldsomt med vand.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser.

ET :

Reageerib ägedalt veega.

EL :

Αντιδρά βίαια με νερό.

EN :

Reacts violently with water.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU : Vízzel hevesen reagál.

MT :

Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL :

Reageert heftig met water.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą.

PT :

Reage violentamente em contacto com a água.

SK :

Prudko reaguje s vodou.

SL :

Burno reagira z vodo.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV :

Reagerar häftigt med vatten.

R15

ES :

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU : Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

SL :

V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI :

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

ES :

Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS :

Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE :

Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN :

Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR :

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

IT :

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV :

Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

HU : Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL :

Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT :

Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

SK :

Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SL :

Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

FI :

Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

ES :

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS :

Samovznětlivý na vzduchu.

DA :

Selvantændelig i luft.

DE :

Selbstentzündlich an der Luft.

ET :

Isesüttiv õhu käes.

EL :

Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN :

Spontaneously flammable in air.

FR :

Spontanément inflammable à l'air.

IT :

Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV :

Spontāni uzliesmo gaisā.

LT :

Savaime užsideganti ore.

HU : Levegőn öngyulladó.

MT :

Jaqbad waħdu fl-arja.

NL :

Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL :

Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT :

Espontaneamente inflamável ao ar.

SK :

Vznietivý na vzduchu.

SL :

Samovnetljivo na zraku.

FI :

Itsestään syttyvää ilmassa.

SV :

Självantänder i luft.

R18

ES :

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS :

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

DA :

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE :

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET :

Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL :

Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN :

In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR :

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

IT :

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV :

Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT :

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.

HU : A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT :

Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL :

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL :

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT :

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

SK :

Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

SL :

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI :

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV :

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

ES :

Puede formar peróxidos explosivos.

CS :

Může vytvářet výbušné peroxidy.

DA :

Kan danne eksplosive peroxider.

DE :

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET :

Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL :

Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN :

May form explosive peroxides.

FR :

Peut former des peroxydes explosifs.

IT :

Può formare perossidi esplosivi.

LV :

Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT :

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU : Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT :

Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL :

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL :

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT :

Pode formar peróxidos explosivos.

SK :

Môže vytvárať výbušné peroxidy.

SL :

Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI :

Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV :

Kan bilda explosiva peroxider.

R20

ES :

Nocivo por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování.

DA :

Farlig ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET :

Kahjulik sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful by inhalation.

FR :

Nocif par inhalation.

IT :

Nocivo per inalazione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot.

LT :

Kenksminga įkvėpus.

HU : Belélegezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL :

Schadelijk bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT :

Nocivo por inalação.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV :

Farligt vid inandning.

R21

ES :

Nocivo en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

DA :

Farlig ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful in contact with skin.

FR :

Nocif par contact avec la peau.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid hudkontakt.

R22

ES :

Nocivo por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při požití.

DA :

Farlig ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful if swallowed.

FR :

Nocif en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo per ingestione.

LV :

Kaitīgs norijot.

LT :

Kenksminga prarijus.

HU : Lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL :

Schadelijk bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu.

PT :

Nocivo por ingestão.

SK :

Škodlivý po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista nieltynä.

SV :

Farligt vid förtäring.

R23

ES :

Tóxico por inhalación.

CS :

Toxický při vdechování.

DA :

Giftig ved indånding.

DE :

Giftig beim Einatmen.

ET :

Mürgine sissehingamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic by inhalation.

FR :

Toxique par inhalation.

IT :

Tossico per inalazione.

LV :

Toksisks ieelpojot.

LT :

Toksiška įkvėpus.

HU : Belélegezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Tóxico por inalação.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Strupeno pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Giftigt vid inandning.

R24

ES :

Tóxico en contacto con la piel.

CS :

Toxický při styku s kůží.

DA :

Giftig ved hudkontakt.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic in contact with skin.

FR :

Toxique par contact avec la peau.

IT :

Tossico a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid hudkontakt.

R25

ES :

Tóxico por ingestión.

CS :

Toxický při požití.

DA :

Giftig ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Verschlucken.

ET :

Mürgine allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic if swallowed.

FR :

Toxique en cas d'ingestion.

IT :

Tossico per ingestione.

LV :

Toksisks norijot.

LT :

Toksiška prarijus.

HU : Lenyelve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu.

PT :

Tóxico por ingestão.

SK :

Jedovatý po požití.

SL :

Strupeno pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä nieltynä.

SV :

Giftigt vid förtäring.

R26

ES :

Muy tóxico por inhalación.

CS :

Vysoce toxický při vdechování.

DA :

Meget giftig ved indånding.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic by inhalation.

FR :

Très toxique par inhalation.

IT :

Molto tossico per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus.

HU : Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Muito tóxico por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning.

R27

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic in contact with skin.

FR :

Très toxique par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

ES :

Muy tóxico por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při požití.

DA :

Meget giftig ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic if swallowed.

FR :

Très toxique en cas d'ingestion.

IT :

Molto tossico per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks norijot.

LT :

Labai toksiška prarijus.

HU : Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý po požití.

SL :

Zelo strupeno pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid förtäring.

R29

ES :

En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.

HU : Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL :

Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

ES :

Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS :

Při používání se může stát vysoce hořlavým.

DA :

Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE :

Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET :

Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL :

Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN :

Can become highly flammable in use.

FR :

Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

IT :

Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV :

Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.

LT :

Naudojama gali tapti labai degi.

HU : A használat során tűzveszélyessé válik.

MT :

Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL :

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL :

Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT :

Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

SK :

Pri použití sa môže stať veľmi horľavým.

SL :

Med uporabo utegne postati "lahko vnetljivo".

FI :

Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV :

Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

ES :

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.

HU : Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

ES :

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS :

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates very toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.

HU : Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI :

Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

ES :

Peligro de efectos acumulativos.

CS :

Nebezpečí kumulativních účinků.

DA :

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE :

Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET :

Kumulatiivse toime oht.

EL :

Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN :

Danger of cumulative effects.

FR :

Danger d'effets cumulatifs.

IT :

Pericolo di effetti cumulativi.

LV :

Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT :

Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU : A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT :

Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL :

Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL :

Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT :

Perigo de efeitos cumulativos.

SK :

Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

SL :

Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

FI :

Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV :

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

ES :

Provoca quemaduras.

CS :

Způsobuje poleptání.

DA :

Ætsningsfare.

DE :

Verursacht Verätzungen.

ET :

Põhjustab söövitust.

EL :

Προκαλεί εγκαύματα.

EN :

Causes burns.

FR :

Provoque des brûlures.

IT :

Provoca ustioni.

LV :

Rada apdegumus.

LT :

Nudegina.

HU : Égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt brandwonden.

PL :

Powoduje oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras.

SK :

Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča opekline.

FI :

Syövyttävää.

SV :

Frätande.

R35

ES :

Provoca quemaduras graves.

CS :

Způsobuje těžké poleptání.

DA :

Alvorlig ætsningsfare.

DE :

Verursacht schwere Verätzungen.

ET :

Põhjustab tugevat söövitust.

EL :

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN :

Causes severe burns.

FR :

Provoque de graves brûlures.

IT :

Provoca gravi ustioni.

LV :

Rada smagus apdegumus.

LT :

Stipriai nudegina.

HU : Súlyos égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL :

Powoduje poważne oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras graves.

SK :

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča hude opekline.

FI :

Voimakkaasti syövyttävää.

SV :

Starkt frätande.

R36

ES :

Irrita los ojos.

CS :

Dráždí oči.

DA :

Irriterer øjnene.

DE :

Reizt die Augen.

ET :

Ärritab silmi.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια.

EN :

Irritating to eyes.

FR :

Irritant pour les yeux.

IT :

Irritante per gli occhi.

LV :

Kairina acis.

LT :

Dirgina akis.

HU : Szemizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn.

NL :

Irriterend voor de ogen.

PL :

Działa drażniąco na oczy.

PT :

Irritante para os olhos.

SK :

Dráždi oči.

SL :

Draži oči.

FI :

Ärsyttää silmiä.

SV :

Irriterar ögonen.

R37

ES :

Irrita las vías respiratorias.

CS :

Dráždí dýchací orgány.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to respiratory system.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires.

IT :

Irritante per le vie respiratorie.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus.

HU : Izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT :

Irritante para as vias respiratórias.

SK :

Dráždi dýchacie cesty.

SL :

Draži dihala.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä.

SV :

Irriterar andningsorganen.

R38

ES :

Irrita la piel.

CS :

Dráždí kůži.

DA :

Irriterer huden.

DE :

Reizt die Haut.

ET :

Ärritab nahka.

EL :

Ερεθίζει το δέρμα.

EN :

Irritating to skin.

FR :

Irritant pour la peau.

IT :

Irritante per la pelle.

LV :

Kairina ādu.

LT :

Dirgina odą.

HU : Bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de huid.

PL :

Działa drażniąco na skórę.

PT :

Irritante para a pele.

SK :

Dráždi pokožku.

SL :

Draži kožo.

FI :

Ärsyttää ihoa.

SV :

Irriterar huden.

R39

ES :

Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS :

Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

DA :

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE :

Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET :

Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL :

Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN :

Danger of very serious irreversible effects.

FR :

Danger d'effets irréversibles très graves.

IT :

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV :

Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT :

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU : Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL :

Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL :

Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

SK :

Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov.

SL :

Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI :

Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

ES :

Posibles efectos cancerígenos.

CS :

Podezření na karcinogenní účinky.

DA :

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE :

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET :

Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL :

Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN :

Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR :

Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

IT :

Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV :

Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT :

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

HU : A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT :

Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta' effetti kanċeroġeni.

NL :

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT :

Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK :

Možnosť karcinogénneho účinku.

SL :

Možen rakotvoren učinek.

FI :

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Misstänks kunna ge cancer.

R41

ES :

Riesgo de lesiones oculares graves.

CS :

Nebezpečí vážného poškození očí.

DA :

Risiko for alvorlig øjenskade.

DE :

Gefahr ernster Augenschäden.

ET :

Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN :

Risk of serious damage to eyes.

FR :

Risque de lésions oculaires graves.

IT :

Rischio di gravi lesioni oculari.

LV :

Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT :

Gali smarkiai pažeisti akis.

HU : Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT :

Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL :

Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL :

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT :

Risco de lesões oculares graves.

SK :

Riziko vážneho poškodenia očí.

SL :

Nevarnost hudih poškodb oči.

FI :

Vakavan silmävaurion vaara.

SV :

Risk för allvarliga ögonskador.

R42

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN :

May cause sensitization by inhalation.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU : Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL :

Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning.

R43

ES :

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET :

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

SL :

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

ES :

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS :

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE :

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET :

Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN :

Risk of explosion if heated under confinement.

FR :

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

IT :

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV :

Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT :

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

HU : Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL :

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL :

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT :

Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

SK :

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL :

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI :

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV :

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

ES :

Puede causar cáncer.

CS :

Může vyvolat rakovinu.

DA :

Kan fremkalde kræft.

DE :

Kann Krebs erzeugen.

ET :

Võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN :

May cause cancer.

FR :

Peut provoquer le cancer.

IT :

Può provocare il cancro.

LV :

Kancerogēna viela.

LT :

Gali sukelti vėžį.

HU : Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jġib il-kanċer.

NL :

Kan kanker veroorzaken.

PL :

Może powodować raka.

PT :

Pode causar cancro.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu.

SL :

Lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Kan ge cancer.

R46

ES :

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS :

Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

DA :

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE :

Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET :

Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN :

May cause heritable genetic damage.

FR :

Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

IT :

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV :

Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT :

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU : Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL :

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL :

Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT :

Pode causar alterações genéticas hereditárias.

SK :

Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie.

SL :

Lahko povzroči dedne genetske okvare.

FI :

Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV :

Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

ES :

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS :

Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.

DA :

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE :

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET :

Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN :

Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR :

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

IT :

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV :

Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.

LT :

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL :

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL :

Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

SK :

Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL :

Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

FI :

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV :

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

ES :

Puede causar cáncer por inhalación.

CS :

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

DA :

Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE :

Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN :

May cause cancer by inhalation.

FR :

Peut provoquer le cancer par inhalation.

IT :

Può provocare il cancro per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT :

Gali sukelti vėžį įkvėpus.

HU : Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL :

Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar cancro por inalação.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.

SL :

Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV :

Kan ge cancer vid inandning.

R50

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Very toxic to aquatic organisms.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT :

Labai toksiška vandens organizmams.

HU : Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Toxický pro vodní organismy.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Giftig für Wasserorganismen.

ET :

Mürgine veeorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Toxic to aquatic organisms.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Toksisks ūdens organismiem.

LT :

Toksiška vandens organizmams.

HU : Mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Strupeno za vodne organizme.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen.

ET :

Kahjulik veeorganismidele.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Harmful to aquatic organisms.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici.

LV :

Kaitīgs ūdens organismiem.

LT :

Kenksminga vandens organizmams.

HU : Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT :

Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy.

SL :

Škodljivo za vodne organizme.

FI :

Haitallista vesieliöille.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU : A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL :

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

ES :

Tóxico para la flora.

CS :

Toxický pro rostliny.

DA :

Giftig for planter.

DE :

Giftig für Pflanzen.

ET :

Mürgine taimedele.

EL :

Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN :

Toxic to flora.

FR :

Toxique pour la flore.

IT :

Tossico per la flora.

LV :

Toksisks augiem.

LT :

Toksiška augmenijai.

HU : Mérgező a növényekre.

MT :

Tossiku għall-flora.

NL :

Vergiftig voor planten.

PL :

Działa toksycznie na rośliny.

PT :

Tóxico para a flora.

SK :

Jedovatý pre flóru.

SL :

Strupeno za rastline.

FI :

Myrkyllistä kasveille.

SV :

Giftigt för växter.

R55

ES :

Tóxico para la fauna.

CS :

Toxický pro živočichy.

DA :

Giftig for dyr.

DE :

Giftig für Tiere.

ET :

Mürgine loomadele.

EL :

Τοξικό για την πανίδα.

EN :

Toxic to fauna.

FR :

Toxique pour la faune.

IT :

Tossico per la fauna.

LV :

Toksisks dzīvniekiem.

LT :

Toksiška gyvūnijai.

HU : Mérgező az állatokra.

MT :

Tossiku għall-fawna.

NL :

Vergiftig voor dieren.

PL :

Działa toksycznie na zwierzęta.

PT :

Tóxico para a fauna.

SK :

Jedovatý pre faunu.

SL :

Strupeno za živali.

FI :

Myrkyllistä eläimille.

SV :

Giftigt för djur.

R56

ES :

Tóxico para los organismos del suelo.

CS :

Toxický pro půdní organismy.

DA :

Giftig for organismer i jordbunden.

DE :

Giftig für Bodenorganismen.

ET :

Mürgine mullaorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN :

Toxic to soil organisms.

FR :

Toxique pour les organismes du sol.

IT :

Tossico per gli organismi del terreno.

LV :

Toksisks augsnes organismiem.

LT :

Toksiška dirvožemio organizmams.

HU : Mérgező a talaj szervezeteire.

MT :

Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL :

Vergiftig voor bodemorganismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy glebowe.

T :

Tóxico para os organismos do solo.

SK :

Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL :

Strupeno za organizme v zemlji.

FI :

Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV :

Giftigt för marklevande organismer.

R57

ES :

Tóxico para las abejas.

CS :

Toxický pro včely.

DA :

Giftig for bier.

DE :

Giftig für Bienen.

ET :

Mürgine mesilastele.

EL :

Τοξικό για τις μέλισσες.

EN :

Toxic to bees.

FR :

Toxique pour les abeilles.

IT :

Tossico per le api.

LV :

Toksisks bitēm.

LT :

Toksiška bitėms.

HU : Mérgező a méhekre.

MT :

Tossiku għan-naħal.

NL :

Vergiftig voor bijen.

PL :

Działa toksycznie na pszczoły.

PT :

Tóxico para as abelhas.

SK :

Jedovatý pre včely.

SL :

Strupeno za čebele.

FI :

Myrkyllistä mehiläisille.

SV :

Giftigt för bin.

R58

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE :

Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV :

Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU : A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL :

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

SK :

Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

ES :

Peligroso para la capa de ozono.

CS :

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

DA :

Farlig for ozonlaget.

DE :

Gefährlich für die Ozonschicht.

ET :

Ohtlik osoonikihile.

EL :

Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EN :

Dangerous for the ozone layer.

FR :

Dangereux pour la couche d'ozone.

IT :

Pericoloso per lo strato di ozono.

LV :

Bīstams ozona slānim.

LT :

Pavojinga ozono sluoksniui.

HU : Veszélyes az ózonrétegre.

MT :

Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL :

Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL :

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT :

Perigoso para a camada de ozono.

SK :

Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SL :

Nevarno za ozonski plašč.

FI :

Vaarallista otsonikerrokselle.

SV :

Farligt för ozonskiktet.

R60

ES :

Puede perjudicar la fertilidad.

CS :

Může poškodit reprodukční schopnost.

DA :

Kan skade forplantningsevnen.

DE :

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võib kahjustada sigivust.

EL :

Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN :

May impair fertility.

FR :

Peut altérer la fertilité.

IT :

Può ridurre la fertilità.

LV :

Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT :

Kenkia vaisingumui.

HU : A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT :

Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL :

Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL :

Może upośledzać płodność.

PT :

Pode comprometer a fertilidade.

SK :

Môže poškodiť plodnosť.

SL :

Lahko škoduje plodnosti.

FI :

Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

ES :

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Může poškodit plod v těle matky.

DA :

Kan skade barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET :

Võib kahjustada loodet.

EL :

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

May cause harm to the unborn child.

FR :

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV :

Var kaitēt augļa attīstībai.

LT :

Kenkia negimusiam vaikui.

HU : A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT :

Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Kan het ongeboren kind schaden.

PL :

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT :

Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL :

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI :

Vaarallista sikiölle.

SV :

Kan ge fosterskador.

R62

ES :

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS :

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

DA :

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE :

Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN :

Possible risk of impaired fertility.

FR :

Risque possible d'altération de la fertilité.

IT :

Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV :

Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT :

Gali pakenkti vaisingumui.

HU : A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT :

Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL :

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL :

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT :

Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

SK :

Možné riziko poškodenia plodnosti.

SL :

Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI :

Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

ES :

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

DA :

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET :

Võimalik loote kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

Possible risk of harm to the unborn child.

FR :

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV :

Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT :

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU : A születendő gyermeket károsíthatja.

MT :

Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL :

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT :

Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

SL :

Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

FI :

Voi olla vaarallista sikiölle.

SV :

Möjlig risk för fosterskador.

R64

ES :

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS :

Může poškodit kojené dítě.

DA :

Kan skade børn i ammeperioden.

DE :

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET :

Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL :

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN :

May cause harm to breastfed babies.

FR :

Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

IT :

Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV :

Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT :

Kenkia žindomam vaikui.

HU : A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL :

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL :

Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT :

Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie dojčiat.

SL :

Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

FI :

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV :

Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

ES :

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS :

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

DA :

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET :

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL :

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN :

Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR :

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

LT :

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

HU : Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL :

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT :

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

SK :

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

SL :

Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

FI :

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV :

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

ES :

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS :

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

DA :

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE :

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET :

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL :

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN :

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR :

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IT :

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV :

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT :

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

HU : Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT :

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL :

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL :

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT :

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

SK :

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

SL :

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

FI :

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV :

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

ES :

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS :

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

DA :

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE :

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET :

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL :

Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN :

Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR :

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

IT :

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV :

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT :

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU : A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT :

Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL :

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL :

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT :

Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

SK :

Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

SL :

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

FI :

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV :

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

ES :

Posibilidad de efectos irreversibles.

CS :

Možné nebezpečí nevratných účinků.

DA :

Mulighed for varig skade på helbred.

DE :

Irreversibler Schaden möglich.

ET :

Pöördumatute kahjustuste oht.

EL :

Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN :

Possible risk of irreversible effects.

FR :

Possibilité d'effets irréversibles.

IT :

Possibilità di effetti irreversibili.

LV :

Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT :

Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU : Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL :

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Possibilidade de efeitos irreversíveis.

SK :

Možné riziká ireverzibilných účinkov.

SL :

Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI :

Pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Combinación de frases-R.

Kombinace R-vět.

Kombination af R-sætninger.

Kombination der R-Sätze.

R ühendlaused.

Συνδυασμός των R-φράσεων.

Combination of R-phrases.

Combinaison des phrases R.

Combinazioni delle frasi R.

R frāžu kombinācija.

R frazių derinys.

Összetett R-mondatok.

Kombinazzjoni ta' Frażi R.

Combinatie van R-zinnen.

Łączone zwroty R.

Combinação das frases R.

Kombinácie R-viet.

Sestavljena stavki "R".

Yhdistetyt R-lausekkeet.

Sammansatta R-fraser.

R14/15

ES :

Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.

DA :

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL :

Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN :

Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU : Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

SK :

Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

SL :

Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV :

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

ES :

En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.

HU : Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT :

Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

ES :

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

ES :

Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

DA :

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

ES :

Nocivo por inhalación, por ingestión y encontacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

ES :

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

ES :

Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

ES :

Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Toxický při vdechování a při požití.

DA :

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione e ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

ES :

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

ES :

Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

ES :

Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

ES :

Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

ES :

Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

ES :

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči a dýchací orgány.

DA :

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to eyes and respiratory system.

FR :

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

IT :

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV :

Kairina acis un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU : Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT :

Irritante para os olhos e vias respiratórias.

SK :

Dráždi oči a dýchacie cesty.

SL :

Draži oči in dihala.

FI :

Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV :

Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

ES :

Irrita los ojos y la piel.

CS :

Dráždí oči a kůži.

DA :

Irriterer øjnene og huden.

DE :

Reizt die Augen und die Haut.

ET :

Ärritab silmi ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes and skin.

FR :

Irritant pour les yeux et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi e la pelle.

LV :

Kairina acis un ādu.

LT :

Dirgina akis ir odą.

HU : Szem- és bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT :

Irritante para os olhos e pele.

SK :

Dráždi oči a pokožku.

SL :

Draži oči in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

ES :

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU : Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži oči, dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

ES :

Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS :

Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU : Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para as vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU : Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU : Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU : Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU : Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET :

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

SL :

Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

LT :

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU : Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU : Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

LT :

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU : Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU : Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU : Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

ES :

Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring."

e) A IV. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"ANEXO IV — PŘÍLOHA IV — BILAG IV — ANHANG IV — IV LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — IV PIELIKUMS — IV PRIEDAS — IV. MELLÉKLET — ANNESS IV — BIJLAGE IV — ZAŁĄCZNIK IV — ANEXO IV — PRÍLOHA IV — PRILOGA IV — LIITE IV — BILAGA IV

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků

BILAG IV

Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PIELIKUMS

Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavojingų medžiagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S-mondatok)

ANNESS IV

Pariri ta' sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA IV

Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

ES :

Consérvese bajo llave.

CS :

Uchovávejte uzamčené.

DA :

Opbevares under lås.

DE :

Unter Verschluss aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult.

EL :

Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN :

Keep locked up.

FR :

Conserver sous clé.

IT :

Conservare sotto chiave.

LV :

Turēt noslēgtu.

LT :

Laikyti užrakintą.

HU : Elzárva tartandó.

MT :

Żomm maqful.

NL :

Achter slot bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem.

PT :

Guardar fechado à chave.

SK :

Uchovávajte uzamknuté.

SL :

Hraniti zaklenjeno.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV :

Förvaras i låst utrymme.

S2

ES :

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares utilgængeligt for børn.

DE :

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET :

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Μακριά από παιδιά.

EN :

Keep out of the reach of children.

FR :

Conserver hors de la portée des enfants.

IT :

Conservare fuori della portata dei bambini.

LV :

Sargāt no bērniem.

LT :

Saugoti nuo vaikų.

HU : Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT :

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL :

Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Chronić przed dziećmi.

PT :

Manter fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

ES :

Consérvese en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte na chladném místě.

DA :

Opbevares køligt.

DE :

Kühl aufbewahren.

ET :

Hoida jahedas.

EL :

Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep in a cool place.

FR :

Conserver dans un endroit frais.

IT :

Conservare in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt vēsā vietā.

LT :

Laikyti vėsioje vietoje.

HU : Hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm f'post frisk.

NL :

Op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT :

Guardar em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste.

SL :

Hraniti na hladnem.

FI :

Säilytettävä viileässä.

SV :

Förvaras svalt.

S4

ES :

Manténgase lejos de locales habitados.

CS :

Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA :

Må ikke opbevares i nærheden af bebølse.

DE :

Von Wohnplätzen fernhalten.

ET :

Mitte hoida eluruumides.

EL :

Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN :

Keep away from living quarters.

FR :

Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

IT :

Conservare lontano da locali di abitazione.

LV :

Neuzglabāt dzīvojamās telpās.

LT :

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU : Lakóterülettől távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL :

Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL :

Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT :

Manter fora de qualquer zona de habitação.

SK :

Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL :

Hraniti izven bivališč.

FI :

Ei saa säilyttää asuintiloissa.

SV :

Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

S5

ES :

Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida sisu … all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti užpiltą … (tinkamą skystį nurodo gamintojas).

HU : … alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

PT :

Manter sob … (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

SK :

Obsah uchovávajte pod … (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Sisältö säilytettävä … (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S6

ES :

Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida … all (inertgaasi määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti … (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

HU : … alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

PT :

Manter sob … (gás inerte a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä … (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras i … (inert gas anges av tillverkaren).

S7

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Keep container tightly closed.

FR :

Conserver le récipient bien fermé.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

HU : Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

NL :

In goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PT :

Manter o recipiente bem fechado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S8

ES :

Manténgase el recipiente en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal suchý.

DA :

Emballagen skal opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken halten.

ET :

Hoida pakend kuivana.

EL :

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container dry.

FR :

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu.

LT :

Pakuotę laikyti sausoje vietoje.

HU : Az edényzet szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur niexef.

NL :

Verpakking droog houden.

PL :

Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

PT :

Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu suchú.

SL :

Posodo hraniti na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana.

SV :

Förpackningen förvaras torrt.

S9

ES :

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

IT :

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

HU : Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.

NL :

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente num local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

SL :

Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S12

ES :

No cerrar el recipiente herméticamente.

CS :

Neuchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen må ikke lukkes tæt.

DE :

Behälter nicht gasdicht verschließen.

ET :

Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.

EL :

Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Do not keep the container sealed.

FR :

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

IT :

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

LV :

Neuzglabāt slēgtā veidā.

LT :

Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės.

HU : Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

MT :

Tħallix il-kontenitur magħluq.

NL :

De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL :

Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

PT :

Não fechar o recipiente hermeticamente.

SK :

Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL :

Posoda ne sme biti tesno zaprta.

FI :

Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV :

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

ES :

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

CS :

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DA :

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DE :

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ET :

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

EL :

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN :

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

FR :

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

IT :

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

LV :

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT :

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

HU : Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.

NL :

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

PL :

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PT :

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

SL :

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

FI :

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

SV :

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

ES :

Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares adskilt fra … (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

DE :

Von … fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

LV :

Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti atokiau nuo … ( nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU : … -tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm 'il bogħod minn … (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

PT :

Manter afastado de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte mimo dosahu … (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca).

SL :

Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S15

ES :

Conservar alejado del calor.

CS :

Chraňte před teplem.

DA :

Må ikke udsættes for varme.

DE :

Vor Hitze schützen.

ET :

Hoida eemal soojusallikast.

EL :

Μακριά από θερμότητα.

EN :

Keep away from heat.

FR :

Conserver à l'écart de la chaleur.

IT :

Conservare lontano dal calore.

LV :

Sargāt no sasilšanas.

LT :

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

HU : Hőhatástól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod mis-sħana.

NL :

Verwijderd houden van warmte.

PL :

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

PT :

Manter afastado do calor.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu tepla.

SL :

Varovati pred toploto.

FI :

Suojattava lämmöltä.

SV :

Får inte utsättas för värme.

S16

ES :

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

CS :

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

DA :

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

DE :

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

ET :

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

EL :

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN :

Keep away from sources of ignition - No smoking.

FR :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

IT :

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

LV :

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

LT :

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

HU : Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

MT :

Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar - Tpejjipx.

NL :

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

PL :

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

PT :

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

SL :

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

FI :

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

SV :

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S17

ES :

Manténgase lejos de materias combustibles.

CS :

Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

DA :

Holdes væk fra brandbare stoffer.

DE :

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ET :

Hoida eemal süttivatest ainetest.

EL :

Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN :

Keep away from combustible material.

FR :

Tenir à l'écart des matières combustibles.

IT :

Tenere lontano da sostanze combustibili.

LV :

Sargāt no degoša materiāla.

LT :

Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.

HU : Éghető anyagoktól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.

NL :

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PL :

Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

PT :

Manter afastado de matérias combustíveis.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

SL :

Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

FI :

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

SV :

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

ES :

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

CS :

Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

DA :

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

DE :

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

ET :

Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

EL :

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN :

Handle and open container with care.

FR :

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

IT :

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

LV :

Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

LT :

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

HU : Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

MT :

Attent kif tħarrek u tiftaħ il-kontenitur.

NL :

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

PL :

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

PT :

Manipular e abrir o recipiente com prudência.

SK :

S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

SL :

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

FI :

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

SV :

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S20

ES :

No comer ni beber durante su utilización.

CS :

Nejezte a nepijte při používání.

DA :

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ET :

Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

EL :

Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not eat or drink.

FR :

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare né bere durante l'impiego.

LV :

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti ir negerti.

HU : Használat közben enni, inni nem szabad.

MT :

Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.

NL :

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer nem beber durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte ani nepite.

SL :

Med uporabo ne jesti in ne piti.

FI :

Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

SV :

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S21

ES :

No fumar durante su utilización.

CS :

Nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht rauchen.

ET :

Käitlemisel suitsetamine keelatud.

EL :

Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not smoke.

FR :

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non fumare durante l'impiego.

LV :

Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nerūkyti.

HU : Használat közben tilos a dohányzás.

MT :

Tpejjipx waqt li qed tużah.

NL :

Niet roken tijdens gebruik.

PL :

Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nefajčite.

SL :

Med uporabo ne kaditi.

FI :

Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Rök inte under hanteringen.

S22

ES :

No respirar el polvo.

CS :

Nevdechujte prach.

DA :

Undgå indånding af støv.

DE :

Staub nicht einatmen.

ET :

Vältida tolmu sissehingamist.

EL :

Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN :

Do not breathe dust.

FR :

Ne pas respirer les poussières.

IT :

Non respirare le polveri.

LV :

Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

LT :

Neįkvėpti dulkių.

HU : Az anyag porát nem szabad belélegezni.

MT :

Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.

NL :

Stof niet inademen.

PL :

Nie wdychać pyłu.

PT :

Não respirar as poeiras.

SK :

Nevdychujte prach.

SL :

Ne vdihavati prahu.

FI :

Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av damm.

S23

ES :

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).

DA :

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

EL :

Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs).

LT :

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU : A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).

NL :

Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

PT :

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca).

SL :

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

FI :

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

ES :

Evítese el contacto con la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží.

DA :

Undgå kontakt med huden.

DE :

Berührung mit der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kokkupuudet nahaga.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN :

Avoid contact with skin.

FR :

Éviter le contact avec la peau.

IT :

Evitare il contatto con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

LT :

Vengti patekimo ant odos.

HU : A bőrrel való érintkezés kerülendő.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda.

NL :

Aanraking met de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry.

PT :

Evitar o contacto com a pele.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

SL :

Preprečiti stik s kožo.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle.

SV :

Undvik kontakt med huden.

S25

ES :

Evítese el contacto con los ojos.

CS :

Zamezte styku s očima.

DA :

Undgå kontakt med øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen vermeiden.

ET :

Vältida silma sattumist.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with eyes.

FR :

Éviter le contact avec les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

LT :

Vengti patekimo į akis.

HU : Kerülni kell a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia oczu.

PT :

Evitar o contacto com os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s očami.

SL :

Preprečiti stik z očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SV :

Undvik kontakt med ögonen.

S26

ES :

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

CS :

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DA :

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

DE :

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

ET :

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

EL :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN :

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

FR :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

IT :

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

LV :

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

LT :

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

HU : Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT :

F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.

NL :

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

PL :

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PT :

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

SK :

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

SL :

Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

FI :

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

SV :

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S27

ES :

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

CS :

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

DA :

Tilsmudset tøj tages straks af.

DE :

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ET :

Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

EL :

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN :

Take off immediately all contaminated clothing.

FR :

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

IT :

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

LV :

Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

LT :

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

HU : A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

MT :

Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL :

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

PT :

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

SK :

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

SL :

Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

FI :

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

SV :

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S28

ES :

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU : Ha az anyag a bőrre kerül, … -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna … (ikun speċifikat mill- manifattur).

NL :

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

PT :

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com … (produtos adequados a indicar pelo produtor).

SK :

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29

ES :

No tirar los residuos por el desagüe.

CS :

Nevylévejte do kanalizace.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN :

Do not empty into drains.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature.

LV :

Aizliegts izliet kanalizācijā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją.

HU : Csatornába engedni nem szabad.

MT :

Titfax il-fdal fid- drenaġġ.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto.

SK :

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin.

SV :

Töm ej i avloppet.

S30

ES :

No echar jamás agua a este producto.

CS :

K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.

DA :

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

DE :

Niemals Wasser hinzugießen.

ET :

Kemikaalile vett mitte lisada.

EL :

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN :

Never add water to this product.

FR :

Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

IT :

Non versare acqua sul prodotto.

LV :

Stingri aizliegts pievienot ūdeni.

LT :

Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu.

HU : Soha nem szabad vizet hozzáadni.

MT :

Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

NL :

Nooit water op deze stof gieten.

PL :

Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

PT :

Nunca adicionar água a este produto.

SK :

Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.

SL :

Nikoli dolivati vode.

FI :

Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.

SV :

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

ES :

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

CS :

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

DA :

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

DE :

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET :

Vältida staatilise elektri teket.

EL :

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN :

Take precautionary measures against static discharges.

FR :

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

IT :

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV :

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

LT :

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

HU : A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT :

Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.

NL :

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

PL :

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

PT :

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

SK :

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

SL :

Preprečiti statično naelektrenje.

FI :

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

SV :

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

ES :

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN :

This material and its container must be disposed of in a safe way.

FR :

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

IT :

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

LT :

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU : Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew bil-prekawzjonijiet meħtieġa.

NL :

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

PT :

Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

SL :

Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

S36

ES :

Úsese indumentaria protectora adecuada.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv.

DA :

Brug særligt arbejdstøj.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust.

EL :

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN :

Wear suitable protective clothing.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

HU : Megfelelő védőruházatot kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT :

Usar vestuário de protecção adequado.

SK :

Noste vhodný ochranný odev.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder.

S37

ES :

Úsense guantes adecuados.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

DE :

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

EL :

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN :

Wear suitable gloves.

FR :

Porter des gants appropriés.

IT :

Usare guanti adatti.

LV :

Strādāt aizsargcimdos.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines.

HU : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adatt.

NL :

Draag geschikte handschoenen.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar luvas adequadas.

SK :

Noste vhodné rukavice.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar.

S38

ES :

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

CS :

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

DA :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

DE :

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

ET :

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

EL :

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

EN :

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

FR :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

IT :

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

LV :

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

LT :

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

HU : Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

MT :

F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.

NL :

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

PL :

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

PT :

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

SK :

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

SL :

Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

FI :

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

ES :

Úsese protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

DA :

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda silmade/näokaitset.

EL :

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear eye/face protection.

FR :

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Valkāt acu vai sejas aizsargu.

LT :

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU : Szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.

NL :

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

PL :

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar um equipamento protector para os olhos/face.

SK :

Použite ochranu očí a tváre.

SL :

Nositi zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä silmiem - tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S40

ES :

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar por el fabricante).

CS :

Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce).

DA :

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med … (midlerne angives af fabrikanten).

DE :

Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit … reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).

ET :

Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

EL :

Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

IT :

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (da precisare da parte del produttore).

LV :

Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs).

LT :

Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su … (kuo — nurodo gamintojas).

HU : A padlót és a beszennyeződött tárgyakat … -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

PT :

Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar … (a especificar pelo produtor).

SK :

Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite … (špecifikuje výrobca).

SL :

Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).

FI :

Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen … (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av tillverkaren).

S41

ES :

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

CS :

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

DA :

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

DE :

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ET :

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

EN :

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

FR :

En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées.

IT :

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

LV :

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

LT :

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.

HU : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

MT :

F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.

NL :

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

PL :

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

PT :

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SK :

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

SL :

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

FI :

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

ES :

Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce).

DA :

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).

EL :

Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato (i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus … (norāda ražotājs).

LT :

Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU : Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).

PL :

Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

PT :

Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado (termo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca).

SL :

Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).

FI :

Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

ES :

En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").

CS :

V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").

DA :

Brug … ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

DE :

Zum Löschen … (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: "Kein Wasser verwenden").

ET :

Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: "Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό").

EN :

In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add - "Never use water").

FR :

En cas d'incendie, utiliser … (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: "Ne jamais utiliser d'eau").

IT :

In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").

LV :

Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni").

LT :

Gaisrui gesinti naudoti … (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti "Nenaudoti vandens").

HU : Tűz esetén … -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a "Víz használata tilos." mondattal is ki kell egészíteni.

MT :

F'każ ta' nar uża … (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid "Qatt tuża l-ilma").

NL :

In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").

PL :

W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać … nigdy nie używać wody).

PT :

Em caso de incêndio, utilizar … (meios de extinção a especificar pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar "Nunca utilizar água").

SK :

V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - "Nikdy nehaste vodou").

SL :

Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").

FI :

Sammutukseen käytettävä … (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: "Sammutukseen ei saa käyttää vettä").

SV :

Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").

S45

ES :

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CS :

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

DA :

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

DE :

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ET :

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

EN :

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

FR :

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

IT :

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LV :

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

LT :

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

HU : Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

MT :

F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib mill-ewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).

NL :

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

PL :

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PT :

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

SK :

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

SL :

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

FI :

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

SV :

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

ES :

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

EN :

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

HU : Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

MT :

Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.

NL :

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S47

ES :

Consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke opbevares ved temperaturer på over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU : … °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej …°C (teplotu špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S48

ES :

Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce).

DA :

Holdes befugtet med … (passende middel angives af fabrikanten).

DE :

Feucht halten mit … (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).

FR :

Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant).

IT :

Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs).

LT :

Laikyti sudrėkintą … (kuo — nurodo gamintojas).

HU : …-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm umdu b'… (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

PT :

Manter húmido com … (material adequado a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä kosteana … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SV :

Innehållet skall hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu.

DA :

Må kun opbevares i den originale emballage.

DE :

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

EN :

Keep only in the original container.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

IT :

Conservare soltanto nel recipiente originale.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

HU : Csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi.

FI :

Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen.

S50

ES :

No mezclar con … (a especificar por el fabricante).

CS :

Nesměšujte s … (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke blandes med … (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht mischen mit … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant).

IT :

Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

LV :

Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs).

LT :

Nemaišyti su … (nurodo gamintojas).

HU : …val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Tħallatx ma' … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie mieszać z … (określi producent).

PT :

Não misturar com … (a especificar pelo produtor).

SK :

Nemiešajte s … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).

FI :

Ei saa sekoittaa … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.

SV :

Blanda inte med … (anges av tillverkaren).

S51

ES :

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CS :

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

DA :

Må kun bruges på steder med god ventilation.

DE :

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

ET :

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EL :

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

EN :

Use only in well-ventilated areas.

FR :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

IT :

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

LV :

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

LT :

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

HU : Csak jól szellőztetett helyen használható.

MT :

Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

NL :

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PL :

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PT :

Utilizar somente em locais bem ventilados.

SK :

Používajte len na dobre vetranom mieste.

SL :

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

FI :

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

SV :

Sörj för god ventilation.

S52

ES :

No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

CS :

Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.

DA :

Bør ikke anvendes til større flader i bebølses- eller opholdsrum.

DE :

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.

ET :

Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.

EL :

Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

EN :

Not recommended for interior use on large surface areas.

FR :

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

IT :

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

LV :

Nav ieteicams izmantot iekštelpās uz lielām virsmām.

LT :

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.

HU : Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.

MT :

Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.

NL :

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

PL :

Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

PT :

Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

SK :

Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách.

SL :

Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.

FI :

Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.

SV :

Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.

S53

ES :

Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

CS :

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.

DA :

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

DE :

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

ET :

Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

EL :

Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

EN :

Avoid exposure - obtain special instructions before use.

FR :

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

IT :

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

LV :

Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.

LT :

Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

HU : Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

MT :

Evita li jitħalla espost - ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.

NL :

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

PL :

Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

PT :

Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.

SK :

Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

SL :

Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

FI :

Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.

SV :

Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

S56

ES :

Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

FR :

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU : Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S57

ES :

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

CS :

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

DA :

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

DE :

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ET :

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

EL :

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

EN :

Use appropriate container to avoid environmental contamination.

FR :

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

IT :

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

LV :

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

LT :

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

HU : A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

MT :

Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta' l-ambjent.

NL :

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

PL :

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PT :

Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SK :

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

SL :

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

FI :

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

SV :

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

ES :

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

CS :

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

DA :

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren.

DE :

Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

ET :

Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.

EL :

Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

EN :

Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

FR :

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

IT :

Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

LV :

Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju.

LT :

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.

HU : A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

MT :

Irreferi għall-manifattur/fornitur għal informazzjoni fuq rekuperu/riċiklaġġ.

NL :

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

PL :

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

PT :

Solicitar ao produtor/fornecedor informações relativas à sua recuperação/reciclagem.

SK :

Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.

SL :

Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

FI :

Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.

SV :

Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.

S60

ES :

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

DA :

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

DE :

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

EN :

This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

FR :

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

IT :

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

LV :

Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

LT :

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

HU : Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew ma' skart perikoluż.

NL :

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

PL :

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

PT :

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

SK :

Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

SL :

Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.

SV :

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S61

ES :

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

CS :

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DA :

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

DE :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ET :

Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

EL :

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

EN :

Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.

FR :

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

IT :

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

LT :

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

HU : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

MT :

Titfax fl-ambjent. Irreferi għall-istruzzjonijiet speċjali/informazzjoni fuq sigurtà.

NL :

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

PL :

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PT :

Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.

SK :

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

SL :

Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

FI :

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

SV :

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

S62

ES :

En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

EN :

If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

HU : Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

MT :

Jekk jinbela', tippruvax tikkaġuna l-vomitu; mur għand tabib u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.

NL :

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S63

ES :

En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

CS :

V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

DA :

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

DE :

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

ET :

Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.

EN :

In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.

FR :

En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

IT :

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'i infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

LV :

Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt.

LT :

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.

HU : Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.

MT :

F'każ ta' inċident ikkaġunat mix-xamm: ħu l-pazjent fl-arja friska u qiegħdu jistrieħ.

NL :

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

PL :

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

PT :

Em caso de inalação acidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.

SK :

Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud.

SL :

V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.

FI :

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.

SV :

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

S64

ES :

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

CS :

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

DA :

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

DE :

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

ET :

Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

EN :

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).

FR :

En cas d' ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

IT :

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

LV :

Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

LT :

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

HU : Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

MT :

Jekk jinbela', laħlaħ il-ħalq bl-ilma (iżda biss jekk il-persuna tkun f'sensiha).

NL :

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

PL :

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

PT :

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

SK :

Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).

SL :

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

FI :

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

SV :

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Combinación de frases-S

Kombinace S-vět

Kombination af S-sætninger

Kombination der S-Sätze

S ühendohutuslaused

Συνδυασμός των S-φράσεων

Combination of S-phrases

Combinaison des phrases S

Combinazioni delle frasi S

S frāžu kombinācija

S frazių derinys

Összetett S-mondatok

Taħlita ta' frażijiet S

Combinatie van S-zinnen

Łączone zwroty S

Combinação das frases S

Kombinácie S-viet

Sestavljeni stavki S

Yhdistetyt S-lausekkeet

Sammansatta S-fraser

S1/2

ES :

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

DE :

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

EN :

Keep locked up and out of the reach of children.

FR :

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

IT :

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

LV :

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

LT :

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

HU : Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

MT :

Żomm maqful u fejn ma jilħqux it-tfal.

NL :

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

PT :

Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S3/7

ES :

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

DA :

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.

EL :

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep container tightly closed in a cool place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje.

HU : Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb f'post frisk.

NL :

Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

PT :

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

FI :

Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

S3/9/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU : Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od … (materiału wskazanego przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/14/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU : Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

HU : Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

S3/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, von … entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU : Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä viileässä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras svalt och åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S7/8

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container tightly closed and dry.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje.

HU : Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u xott.

NL :

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

PT :

Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

S7/9

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.

HU : Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'post ivventilat tajjeb.

NL :

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

S7/47

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle …°C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).

EN :

Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU : Az edényzet légmentesen lezárva … °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'temperatura li ma taqbiżx …°C (tkun speċifikata mill-manifattur).

NL :

Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej …°C (określi producent).

PT :

Manter o recipiente bem fechado e conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S20/21

ES :

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

CS :

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

ET :

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

EL :

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

EN :

When using do not eat, drink or smoke.

FR :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

LV :

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

HU : A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

MT :

Meta tużah tikolx, tixrobx u tpejjipx.

NL :

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

SL :

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

FI :

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

S24/25

ES :

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží a očima.

DA :

Undgå kontakt med huden og øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

EL :

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with skin and eyes.

FR :

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

LT :

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

HU : Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

PT :

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

SL :

Preprečiti stik s kožo in očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

SV :

Undvik kontakt med huden och ögonen.

S27/28

ES :

Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU : Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Jekk imiss il-ġilda, inża' mill-ewwel l-ilbies imniġġes kollu, u aħsel immedjatament b'ħafna … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością … (rodzaj cieczy określi producent).

PT :

Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com … (produto adequado a indicar pelo produtor).

SK :

Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte … (vhodný prípravok uvedie výrobca).

SL :

Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29/35

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.

EN :

Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU : Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu b'mod li ma jagħmilx ħsara.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

S29/56

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU : Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S36/37

ES :

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

EN :

Wear suitable protective clothing and gloves.

FR :

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

HU : Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u ingwanti.

NL :

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S36/37/39

ES :

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU : Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S36/39

ES :

Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU : Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S37/39

ES :

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable gloves and eye/face protection.

FR :

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU : Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S47/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må kun opbevares I originalemballagen ved en temperatur på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über … °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU : Legfeljebb … °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem a temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren)."

2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA

A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról ( HL L 149. szám, 1971.7.5., 2. o.), az alábbi módosítással és naprakésszé tétellel:

- 31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31997 R 1290: A Tanács 1997.6.27-i 1290/97/EK rendelete (HL L 176. szám, 1997.7.4., 1. o.),

- 31998 R 1223: A Tanács 1998.6.4-i 1223/98/EK rendelete (HL L 168. szám, 1998.6.13., 1. o.),

- 31998 R 1606: A Tanács 1998.6.29-i 1606/98/EK rendelete (HL L 209. szám, 1998.7.25., 1. o.),

- 31999 R 0307: A Tanács 1999.2.8-i 307/1999/EK rendelete (HL L 38. szám, 1999.2.12., 1. o.),

- 31999 R 1399: A Tanács 1999.4.29-i 307/1999/EK rendelete (HL L 164. szám, 1999.6.30., 1. o.),

- 32001 R 1386: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.6.5-i 1386/2001/EK rendelete (HL L 187. szám, 2001.7.10., 1. o.).

a) A 82. cikk (1) bekezdésében a "kilencven" helyébe "százötven" lép;

b) Az I. melléklet "Munkavállalók és/vagy önálló vállalkozók (a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. és iii. alpontja)"című I. része a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Tárgytalan."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Tárgytalan."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

Tárgytalan.

L. LETTORSZÁG

Tárgytalan.

M. LITVÁNIA

Tárgytalan."

;

v) a "N. LUXEMBURG" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Tárgytalan.

P. MÁLTA

Aki az 1987. évi szociális biztonságról szóló törvény (Cap.318) alapján önálló vállalkozó vagy önfoglalkoztató, a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében önálló vállalkozónak tekintendő."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Tárgytalan."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Tárgytalan.

V. SZLOVÁKIA

Tárgytalan."

;

c) Az I. melléklet "Családtagok (a rendelet 1. cikke f) pontjának második mondata)" című II. része a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései értelmében a természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásakor a "családtag" az állami szociális segélyekről szóló (117/1995 Sb.) törvény által meghatározott házastárs, illetve eltartott gyermek."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Tárgytalan."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

Tárgytalan.

L. LETTORSZÁG

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései értelmében a természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásakor "családtag" a házastárs vagy 18 év alatti gyermek.

M. LITVÁNIA

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései értelmében a természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásakor a "családtag" házastárs vagy 18 év alatti gyermek."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Tárgytalan.

P. MÁLTA

Tárgytalan."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Tárgytalan."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Tárgytalan.

V. SZLOVÁKIA

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései értelmében a természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásakor a "családtag" a gyermekek utáni járadékokról és kiegészítő járadékokról szóló törvény által meghatározott házastárs, illetve eltartott gyermek."

;

d) A II. melléklet "A rendelet 1. cikke j) pontjának negyedik albekezdése értelmében a rendelet hatálya alól kivont, az önálló vállalkozókra vonatkozó rendszerek" című I. része a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Tárgytalan."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Tárgytalan."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

1. A magánpraxist folytató orvosok nyugdíjrendszere, amelyet a módosított, 16/67. számú orvosi törvény (egyesülések, szabályzat és nyugdíjalap) alapján kibocsátott, 1999. évi orvosi rendeletek (nyugdíjak és juttatások) (P.I. 295/99) alapján hoztak létre.

2. Ügyvédek nyugdíjrendszere, amelyet az ügyvédekről szóló törvény (Cap.2) alapján kibocsátott ügyvédekről (nyugdíjak és juttatások) szóló, módosított 1966. évi rendeletek (P.I. 642/66) alapján hoztak létre.

L. LETTORSZÁG

Tárgytalan.

M. LITVÁNIA

Tárgytalan."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Tárgytalan.

P. MÁLTA

Tárgytalan."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Tárgytalan."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Tárgytalan.

V. SZLOVÁKIA

Tárgytalan."

;

e) A II. melléklet "A rendelet 1. cikke u) pontja i. alpontjának értelmében a rendelet hatálya alól kivont különleges szülési juttatások és örökbefogadási támogatások" című II. része a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Szülési juttatás."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Szülési juttatás."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

Nincs ilyen.

L. LETTORSZÁG

Szülési juttatás.

M. LITVÁNIA

Szülési juttatás."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Anyasági segély.

P. MÁLTA

Nincs ilyen."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Egyszeri szociális támogatás — születési ellátás (A szociális támogatásról szóló, 1990. november 29-i törvény)."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Születési támogatás.

V. SZLOVÁKIA

Szülési segély."

;

f) A II. melléklet "A rendelet alkalmazási körébe nem tartozó, a 4. cikk (2b) bekezdése értelmében nem járulékalapú ellátások" című III. része a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

Nincs ilyen.

L. LETTORSZÁG

Nincs ilyen.

M. LITVÁNIA

Nincs ilyen."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

P. MÁLTA

Nincs ilyen."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

V. SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

g) A "Különleges, nem járulékalapú ellátások (a rendelet 10a. cikke)" című IIa. melléklet a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Szociális juttatás (Az állami szociális támogatásokról szóló (117/1995 Sb.) törvény)."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

a) Fogyatékossággal élő felnőttek számára nyújtott juttatás (A fogyatékossággal élő felnőttek számára nyújtott szociális támogatásokról szóló 1999. január 27-i törvény).

b) Állami munkanélküli segély (A munkanélküliek szociális védelméről szóló 2000. október 1-jei törvény)."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

a) Szociális nyugdíj (A szociális nyugdíjról szóló, módosított 25(I)1995. számú törvény).

b) Súlyos mozgáskorlátozott személyeknek nyújtott juttatás (A miniszterek tanácsának 1992. október 16-i 38.210. számú, 1994. augusztus 1-jei 41.370. számú, 1997. június 11-i 46.183. számú és 2001. május 16-i 53.675. döntése).

c) Vak személyeknek nyújtott különleges támogatás (A különleges támogatásokról szóló, módosított 77(I)/96. számú törvény).

L. LETTORSZÁG

a) Állami szociális biztonsági támogatás (A szociális segélyekről szóló 1995. október 26-i törvény).

b) Mozgáskorlátozott fogyatékossággal élő személyek utazási költségeinek megtérítéséhez nyújtott segély (A szociális segélyekről szóló 1995. október 26-i törvény).

M. LITVÁNIA

a) Szociális nyugdíj (A szociális nyugdíjakról szóló 1994. évi törvény).

b) Mozgásproblémákkal küzdő, fogyatékossággal élő személyek utazási költségtérítése (Az utazási költségtérítésről szóló 2000. évi törvény 7. cikke)."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

a) Rokkantsági járadék (a rokkantsági járadékról szóló 83/1987.(XII.27.) MT rendelet).

b) Időskorúak nem járulékalapú járadéka (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény).

c) Közlekedési támogatás (a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet).

P. MÁLTA

a) Kiegészítő juttatás (A szociális biztonságról szóló 1987. évi törvény 73. cikke (Cap. 318)).

b) Kor alapján járó nyugdíj (A szociális biztonságról szóló 1987. évi törvény (Cap. 318))."

;

vi) az "AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Szociális nyugdíj (A szociális támogatásról szóló 1990. november 29-i törvény)."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

a) Állami nyugdíj (A nyugdíjakról és a fogyatékossággal élő személyek biztosításáról szóló 1999. december 23-i törvény).

b) Nyugdíjasok részére nyújtott jövedelemtámogatás (A nyugdíjakról és a fogyatékossággal élő személyek biztosításáról szóló 1999. december 23-i törvény).

c) Létfenntartási juttatás (A nyugdíjakról és a fogyatékossággal élő személyek biztosításáról szóló 1999. december 23-i törvény).

V. SZLOVÁKIA

Az egyedüli jövedelemként szolgáló nyugdíj kiegészítése (100/1988 Zb. törvény)."

;

h) A III. melléklet "A szociális biztonsági egyezményeknek a rendelet 6. cikkétől függetlenül továbbra is alkalmazandó rendelkezései (a rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontja)" című A. része a következőképpen módosul:

i) a "1. BELGIUM — DÁNIA" pont előtti szövegrész előtt a következővel egészül ki:

"1. BELGIUM — CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

ii) a "BELGIUM — DÁNIA" pont számozása "1"-ről "2"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"3. BELGIUM — NÉMETORSZÁG"

;

iii) a "3. BELGIUM — NÉMETORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"4. BELGIUM — ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

iv) a 3-7. pontok számozása és a megfelelő szövegrészek sorrendje a következőképpen módosul:

"5. BELGIUM — GÖRÖGORSZÁG"

"6. BELGIUM — SPANYOLORSZÁG"

"7. BELGIUM — FRANCIAORSZÁG"

"8. BELGIUM — ÍRORSZÁG"

"9. BELGIUM — OLASZORSZÁG"

;

v) a "9. BELGIUM — OLASZORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"10. BELGIUM — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

11. BELGIUM — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

12. BELGIUM — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

vi) a "BELGIUM — LUXEMBURG" pont számozása "8"-ról "13"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"14. BELGIUM — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

15. BELGIUM — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

vii) a "BELGIUM — HOLLANDIA" pont számozása "9"-ről "16"-ra változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"17. BELGIUM — AUSZTRIA"

;

viii) a "17. BELGIUM — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"18. BELGIUM — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

ix) a "BELGIUM — PORTUGÁLIA" pont számozása "11"-ről "19"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"20. BELGIUM — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

21. BELGIUM — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

x) a "BELGIUM — FINNORSZÁG" pont számozása "12"-ről "22"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"23. BELGIUM — SVÉDORSZÁG"

"24. BELGIUM — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xi) a "24. BELGIUM — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"25. CSEH KÖZTÁRSASÁG — DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

26. CSEH KÖZTÁRSASÁG — NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

27. CSEH KÖZTÁRSASÁG — ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

28. CSEH KÖZTÁRSASÁG — GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

29. CSEH KÖZTÁRSASÁG — SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

30. CSEH KÖZTÁRSASÁG — FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

31. CSEH KÖZTÁRSASÁG — ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

32. CSEH KÖZTÁRSASÁG — OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

33. CSEH KÖZTÁRSASÁG — CIPRUS

Nincs ilyen.

34. CSEH KÖZTÁRSASÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

35. CSEH KÖZTÁRSASÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen.

36. CSEH KÖZTÁRSASÁG — LUXEMBURG

Nincs ilyen.

37. CSEH KÖZTÁRSASÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

38. CSEH KÖZTÁRSASÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

39. CSEH KÖZTÁRSASÁG — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

40. CSEH KÖZTÁRSASÁG — AUSZTRIA

A szociális biztonságról szóló 1999. július 20-i egyezmény 32. cikkének (3) bekezdése.

41. CSEH KÖZTÁRSASÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

42. CSEH KÖZTÁRSASÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

43. CSEH KÖZTÁRSASÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

44. CSEH KÖZTÁRSASÁG — SZLOVÁKIA

A szociális biztonságról szóló 1992. október 29-i egyezmény 20. cikke.

45. CSEH KÖZTÁRSASÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

46. CSEH KÖZTÁRSASÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

47. CSEH KÖZTÁRSASÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

xii) a "DÁNIA — NÉMETORSZÁG" pont számozása "15"-ről "48"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"49. DÁNIA — ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

xiii) 16-20. pontok számozása és a megfelelő szövegrészek sorrendje a következőképpen módosul:

"50. DÁNIA — GÖRÖGORSZÁG"

"51. DÁNIA — SPANYOLORSZÁG"

"52. DÁNIA — FRANCIAORSZÁG"

"53. DÁNIA — ÍRORSZÁG"

"54. DÁNIA — OLASZORSZÁG"

;

xiv) a "54. DÁNIA — OLASZORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"55. DÁNIA — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

56. DÁNIA — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

57. DÁNIA — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xv) a "DÁNIA — LUXEMBURG" pont számozása "21"-ről "58"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"59. DÁNIA — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

60. DÁNIA — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xvi) a "DÁNIA — HOLLANDIA" pont számozása "22"-ről "61"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"62. DÁNIA — AUSZTRIA"

;

xvii) a "62. DÁNIA — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"63. DÁNIA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

xviii) a "DÁNIA — PORTUGÁLIA" pont számozása "24"-ről "64"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"65. DÁNIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

66. DÁNIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xix) a "DÁNIA — FINNORSZÁG" pont számozása "25"-ről "67"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"68. DÁNIA — SVÉDORSZÁG"

"69. DÁNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xx) a "69. DÁNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"70. NÉMETORSZÁG — ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxi) 28-32. pontok számozása és a megfelelő szövegrészek sorrendje a következőképpen módosul:

"71. NÉMETORSZÁG — GÖRÖGORSZÁG"

"72. NÉMETORSZÁG — SPANYOLORSZÁG"

"73. NÉMETORSZÁG — FRANCIAORSZÁG"

"74. NÉMETORSZÁG — ÍRORSZÁG"

"75. NÉMETORSZÁG — OLASZORSZÁG"

;

xxii) a "75. NÉMETORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"76. NÉMETORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

77. NÉMETORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

78. NÉMETORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxiii) a "NÉMETORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "33"-ról "79"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"80. NÉMETORSZÁG — MAGYARORSZÁG

a) A szociális biztonságról szóló 1998. május 2-i egyezmény 27. cikkének (3) bekezdése és 40. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

b) A fenti egyezmény zárójegyzőkönyvének 16. pontja.

81. NÉMETORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxiv) a "NÉMETORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "34"-ről "82"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"83. NÉMETORSZÁG — AUSZTRIA"

;

xxv) a "83. NÉMETORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"84. NÉMETORSZÁG — LENGYELORSZÁG

a) Az öregségi nyugdíjakról és munkahelyi baleseti ellátásokról szóló 1975. október 9-i egyezmény, a szociális biztonságról szóló 1990. december 8-i egyezmény 27. cikkének (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott feltételek mellett és körben.

b) A szociális biztonságról szóló 1990. december 8-i egyezmény 11. cikkének (3) bekezdése, 19. cikkének (4) bekezdése, 27. cikkének (5) bekezdése és 28. cikkének (2) bekezdése."

;

xxvi) a "NÉMETORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "36"-ről "85"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"86. NÉMETORSZÁG — SZLOVÉNIA

a) A szociális biztonságról szóló 1997. szeptember 24-i egyezmény 42. cikke.

b) A fenti egyezmény zárójegyzőkönyvének 15. pontja.

87. NÉMETORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxvii) a "NÉMETORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "37"-ről "88"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"89. NÉMETORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"90. NÉMETORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xxviii) a "90. NÉMETORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"91. ÉSZTORSZÁG — GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

92. ÉSZTORSZÁG — SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

93. ÉSZTORSZÁG — FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

94. ÉSZTORSZÁG — ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

95. ÉSZTORSZÁG — OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

96. ÉSZTORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

97. ÉSZTORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen.

98. ÉSZTORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen.

99. ÉSZTORSZÁG — LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

100. ÉSZTORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

101. ÉSZTORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

102. ÉSZTORSZÁG — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

103. ÉSZTORSZÁG — AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

104. ÉSZTORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

105. ÉSZTORSZÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

106. ÉSZTORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

107. ÉSZTORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

108. ÉSZTORSZÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

109. ÉSZTORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

110. ÉSZTORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxix) a 41., 51., 61. és 62. pontok számozása és a megfelelő szövegrészek sorrendje a következőképpen módosul:

"111. GÖRÖGORSZÁG — SPANYOLORSZÁG"

"112. GÖRÖGORSZÁG — FRANCIAORSZÁG"

"113. GÖRÖGORSZÁG — ÍRORSZÁG"

"114. GÖRÖGORSZÁG — OLASZORSZÁG"

;

xxx) a "114. GÖRÖGORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"115. GÖRÖGORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen.

116. GÖRÖGORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

117. GÖRÖGORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxxi) a "GÖRÖGORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "63"-ról "118"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"119. GÖRÖGORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

120. GÖRÖGORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxxii) a "GÖRÖGORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "64"-ről "121"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"122. GÖRÖGORSZÁG — AUSZTRIA"

;

xxxiii) a "122. GÖRÖGORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"123. GÖRÖGORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

xxxiv) a "GÖRÖGORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "66"-ról "124"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"125. GÖRÖGORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

126. GÖRÖGORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

xxxv) a "GÖRÖGORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "67"-ről "127"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"128. GÖRÖGORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"129. GÖRÖGORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xxxvi) a "SPANYOLORSZÁG — FRANCIAORSZÁG" pont számozása "40"-ről "130"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"131. SPANYOLORSZÁG — ÍRORSZÁG"

"132. SPANYOLORSZÁG — OLASZORSZÁG"

;

xxxvii) a "132. SPANYOLORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"133. SPANYOLORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

134. SPANYOLORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

135. SPANYOLORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxxviii) a "SPANYOLORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "44"-ről "136"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"137. SPANYOLORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

138. SPANYOLORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxxix) a "SPANYOLORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "45"-ről "139"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"140. SPANYOLORSZÁG — AUSZTRIA"

;

xl) a "140. SPANYOLORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"141. SPANYOLORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

xli) a "SPANYOLORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "47"-ről "142"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"143. SPANYOLORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

144. SPANYOLORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xlii) a "SPANYOLORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "48"-ról "145"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"146. SPANYOLORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"147. SPANYOLORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xliii) a "FRANCIAORSZÁG — ÍRORSZÁG" pont számozása "52"-ről "148"-ra változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"149. FRANCIAORSZÁG — OLASZORSZÁG"

;

xliv) a "149. FRANCIAORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"150. FRANCIAORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

151. FRANCIAORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

152. FRANCIAORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xlv) a "FRANCIAORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "54"-ről "153"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"154. FRANCIAORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

155. FRANCIAORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xlvi) a "FRANCIAORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "55"-ről "156"-ra változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"157. FRANCIAORSZÁG — AUSZTRIA"

;

xlvii) a "157. FRANCIAORSZÁG — AUSZTRIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"158. FRANCIAORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

xlviii) a "FRANCIAORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "57"-ről "159"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"160. FRANCIAORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

161. FRANCIAORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

xlix) a "FRANCIAORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "58"-ról "162"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"163. FRANCIAORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"164. FRANCIAORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

l) az "ÍRORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont számozása "70"-ről "165"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"166. ÍRORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

167. ÍRORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

168. ÍRORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

li) az "ÍRORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "71"-ről "169"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"170. ÍRORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

171. ÍRORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lii) az "ÍRORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "72"-ről "172"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"173. ÍRORSZÁG — AUSZTRIA"

;

liii) az "173. ÍRORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"174. ÍRORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

liv) az "ÍRORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "74"-ről "175"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"176. ÍRORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

177. ÍRORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lv) az "ÍRORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "75"-ről "178"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"179. ÍRORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"180. ÍRORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lvi) az "180. ÍRORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"181. OLASZORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

182. OLASZORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

183. OLASZORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lvii) az "OLASZORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "78"-ról "184"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"185. OLASZORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

186. OLASZORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lviii) az "OLASZORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "79"-ről "187"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"188. OLASZORSZÁG — AUSZTRIA"

;

lix) az "188. OLASZORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"189. OLASZORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

lx) az "OLASZORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "81"-ről "190"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"191. OLASZORSZÁG — SZLOVÉNIA

a) Az 1959. február 5-i jegyzékváltással megkötött békeszerződés XIV. mellékletének 7. cikkére vonatkozó, a kölcsönös társadalombiztosítási kötelezettségek szabályozásáról szóló megállapodás.

b) A szociális biztonságról szóló 1997. július 7-i egyezmény 45. cikkének (3) bekezdése a Trieszti Szabadterület volt B-zónájáról.

192. OLASZORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxi) az "OLASZORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "82"-ről "193"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"194. OLASZORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"195. OLASZORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

,

lxii) az "195. OLASZORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"196. CIPRUS — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

197. CIPRUS — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

198. CIPRUS — LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

199. CIPRUS — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

200. CIPRUS — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

201. CIPRUS — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

202. CIPRUS — AUSZTRIA

Nincs ilyen.

203. CIPRUS — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

204. CIPRUS — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

205. CIPRUS — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

206. CIPRUS — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

207. CIPRUS — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

208. CIPRUS — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

209. CIPRUS — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxiii) a "209. CIPRUS — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"210. LETTORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen.

211. LETTORSZÁG — LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

212. LETTORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

213. LETTORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

214. LETTORSZÁG — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

215. LETTORSZÁG — AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

216. LETTORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

217. LETTORSZÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

218. LETTORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

219. LETTORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

220. LETTORSZÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

221. LETTORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

222. LETTORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxiv) a "222. LETTORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"223. LITVÁNIA — LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

224. LITVÁNIA — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

225. LITVÁNIA — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

226. LITVÁNIA — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

227. LITVÁNIA — AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

228. LITVÁNIA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

229. LITVÁNIA — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

230. LITVÁNIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

231. LITVÁNIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

232. LITVÁNIA — FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

233. LITVÁNIA — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

234. LITVÁNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxv) a "234. LITVÁNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"235. LUXEMBURG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

236. LUXEMBURG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxvi) a "LUXEMBURG — HOLLANDIA" pont számozása "85"-ről "237"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"238. LUXEMBURG — AUSZTRIA"

;

lxvii) a "238. LUXEMBURG — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"239. LUXEMBURG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

lxviii) a "LUXEMBURG — PORTUGÁLIA" pont számozása "87"-ről "240"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"241. LUXEMBURG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

242. LUXEMBURG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxix) a "LUXEMBURG — FINNORSZÁG" pont számozása "88"-ról "243"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"244. LUXEMBURG — SVÉDORSZÁG"

"245. LUXEMBURG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxx) a "245. LUXEMBURG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"246. MAGYARORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

247. MAGYARORSZÁG — HOLLANDIA

Nincs ilyen.

248. MAGYARORSZÁG — AUSZTRIA

A szociális biztonságról szóló 1999. március 31-i egyezmény 23. cikkének (2) bekezdése és 36. cikkének (3) bekezdése.

249. MAGYARORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

250. MAGYARORSZÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

251. MAGYARORSZÁG — SZLOVÉNIA

A szociális biztonsági kérdések rendezéséről szóló 1957. október 7-i egyezmény 31. cikke.

252. MAGYARORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

253. MAGYARORSZÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

254. MAGYARORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

255. MAGYARORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxi) a "255. MAGYARORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"256. MÁLTA — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

257. MÁLTA — AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

258. MÁLTA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

259. MÁLTA — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

260. MÁLTA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

261. MÁLTA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

262. MÁLTA — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

263. MÁLTA — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

264. MÁLTA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxii) a "HOLLANDIA — AUSZTRIA" pont számozása "91"-ről "265"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"266. HOLLANDIA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxxiii) a "HOLLANDIA — PORTUGÁLIA" pont számozása "92"-ről "267"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"268. HOLLANDIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

269. HOLLANDIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

lxxiv) a "HOLLANDIA — FINNORSZÁG" pont számozása "93"-ról "270"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"271. HOLLANDIA — SVÉDORSZÁG"

"272. HOLLANDIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxxv) a "272. HOLLANDIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"273. AUSZTRIA — LENGYELORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1998. szeptember 7-i egyezmény 33. cikkének (3) bekezdése."

;

lxxvi) az "AUSZTRIA — PORTUGÁLIA" pont számozása "96"-ról "274"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"275. AUSZTRIA — SZLOVÉNIA

A szociális biztonságról szóló 1997. március 10-i egyezmény 37. cikke.

276. AUSZTRIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxxvii) az "AUSZTRIA — FINNORSZÁG" pont számozása "97"-ről "277"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"278. AUSZTRIA — SVÉDORSZÁG"

"279. AUSZTRIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxxviii) a "279. AUSZTRIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"280. LENGYELORSZÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

281. LENGYELORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

282. LENGYELORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

283. LENGYELORSZÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

284. LENGYELORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

285. LENGYELORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxix) a "285. LENGYELORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"286. PORTUGÁLIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

287. PORTUGÁLIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxxx) a "PORTUGÁLIA — FINNORSZÁG" pont számozása "100"-ról "288"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"289. PORTUGÁLIA — SVÉDORSZÁG"

"290. PORTUGÁLIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxxxi) a "290. PORTUGÁLIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"291. SZLOVÉNIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

292. SZLOVÉNIA — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

293. SZLOVÉNIA — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

294. SZLOVÉNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxxii) a "294. SZLOVÉNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"295. SZLOVÁKIA — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

296. SZLOVÁKIA — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

297. SZLOVÁKIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxxiii) a "FINNORSZÁG — SVÉDORSZÁG" pont számozása "103"-ról "298"-ra változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"299. FINNORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxxxiv) a "SVÉDORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont számozása "105"-ről "300"-ra változik.

i) A III. melléklet "A szociális biztonsági egyezményeknek azon rendelkezései, amelyek nem alkalmazhatók a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi személyre (a rendelet 3. cikkének (3) bekezdése)" című B. része a következőképpen módosul:

i) az "1. BELGIUM — DÁNIA" pont előtt a következő szöveggel egészül ki:

"1. BELGIUM — CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

ii) a "BELGIUM — DÁNIA" pont számozása "1"-ről "2"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"3. …"

;

iii) a "3. ….." pont után a következő szöveggel egészül ki:

"4. BELGIUM — ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

iv) 3-7. pontok számozása és a megfelelő szövegrészek sorrendje a következőképpen módosul:

"5. BELGIUM — GÖRÖGORSZÁG"

"6. BELGIUM — SPANYOLORSZÁG"

"7. BELGIUM — FRANCIAORSZÁG"

"8. BELGIUM — ÍRORSZÁG"

"9. BELGIUM — OLASZORSZÁG"

;

v) a "9. BELGIUM — OLASZORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"10. BELGIUM — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

11. BELGIUM — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

12. BELGIUM — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

vi) a "BELGIUM — LUXEMBURG" pont számozása "8"-ról "13"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"14. BELGIUM — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

15. BELGIUM — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

vii) a "BELGIUM — HOLLANDIA" pont számozása "9"-ről "16"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"17. BELGIUM — AUSZTRIA"

;

viii) az "17. BELGIUM — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"18. BELGIUM — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

ix) a "BELGIUM — PORTUGÁLIA" pont számozása "11"-ről "19"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"20. BELGIUM — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

21. BELGIUM — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

x) a "BELGIUM — FINNORSZÁG" pont számozása "12"-ről "22"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"23. BELGIUM — SVÉDORSZÁG"

"24. BELGIUM — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xi) a "24. BELGIUM — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"25. CSEH KÖZTÁRSASÁG — DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

26. CSEH KÖZTÁRSASÁG — NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

27. CSEH KÖZTÁRSASÁG — ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

28. CSEH KÖZTÁRSASÁG — GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

29. CSEH KÖZTÁRSASÁG — SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

30. CSEH KÖZTÁRSASÁG — FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

31. CSEH KÖZTÁRSASÁG — ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

32. CSEH KÖZTÁRSASÁG — OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

33. CSEH KÖZTÁRSASÁG — CIPRUS

Nincs ilyen.

34. CSEH KÖZTÁRSASÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

35. CSEH KÖZTÁRSASÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen.

36. CSEH KÖZTÁRSASÁG — LUXEMBURG

Nincs ilyen.

37. CSEH KÖZTÁRSASÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

38. CSEH KÖZTÁRSASÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

39. CSEH KÖZTÁRSASÁG — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

40. CSEH KÖZTÁRSASÁG — AUSZTRIA

A szociális biztonságról szóló 1999. július 20-i egyezmény 32. cikkének (3) bekezdése.

41. CSEH KÖZTÁRSASÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

42. CSEH KÖZTÁRSASÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

43. CSEH KÖZTÁRSASÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

44. CSEH KÖZTÁRSASÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

45. CSEH KÖZTÁRSASÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

46. CSEH KÖZTÁRSASÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

47. CSEH KÖZTÁRSASÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

xii) a "DÁNIA — NÉMETORSZÁG" pont számozása "15"-ről "48"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"49. DÁNIA — ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

xiii) 16-20. pontok számozása és a megfelelő szövegrészek sorrendje a következőképpen módosul:

"50. DÁNIA — GÖRÖGORSZÁG"

"51. DÁNIA — SPANYOLORSZÁG"

"52. DÁNIA — FRANCIAORSZÁG"

"53. DÁNIA — ÍRORSZÁG"

"54. DÁNIA — OLASZORSZÁG"

;

xiv) az "54. DÁNIA — OLASZORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"55. DÁNIA — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

56. DÁNIA — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

57. DÁNIA — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xv) a "DÁNIA — LUXEMBURG" pont számozása "21"-ről "58"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"59. DÁNIA — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

60. DÁNIA — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xvi) a "DÁNIA — HOLLANDIA" pont számozása "22"-ről "61"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"62. DÁNIA — AUSZTRIA"

.

xvii) a "62. DÁNIA — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"63. DÁNIA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

xviii) a "DÁNIA — PORTUGÁLIA" pont számozása "24"-ről "64"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"65. DÁNIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

66. DÁNIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xix) a "DÁNIA — FINNORSZÁG" pont számozása "25"-ről "67"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"68. DÁNIA — SVÉDORSZÁG"

"69. DÁNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

.

xx) a "69. DÁNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"70. NÉMETORSZÁG — ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxi) 28-32. pontok számozása és a megfelelő szövegrészek sorrendje a következőképpen módosul:

"71. NÉMETORSZÁG — GÖRÖGORSZÁG"

"72. NÉMETORSZÁG — SPANYOLORSZÁG"

"73. NÉMETORSZÁG — FRANCIAORSZÁG"

"74. NÉMETORSZÁG — ÍRORSZÁG"

"75. NÉMETORSZÁG — OLASZORSZÁG"

;

xxii) a "75. NÉMETORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"76. NÉMETORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

77. NÉMETORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

78. NÉMETORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxiii) a "NÉMETORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "33"-ról "79"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"80. NÉMETORSZÁG — MAGYARORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1998. május 2-i egyezmény zárójegyzőkönyvének 16. pontja.

81. NÉMETORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxiv) a "NÉMETORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "34"-ről "82"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"83. NÉMETORSZÁG — AUSZTRIA"

.

xxv) a "83. NÉMETORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"84. NÉMETORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

xxvi) a "NÉMETORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "36"-ról "85"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"86. NÉMETORSZÁG — SZLOVÉNIA

a) A szociális biztonságról szóló 1997. szeptember 24-i egyezmény 42. cikke.

b) A fenti egyezmény zárójegyzőkönyvének 15. cikke.

87. NÉMETORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxvii) a "NÉMETORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "37"-ről "88"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"89. NÉMETORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"90. NÉMETORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xxviii) a "90. NÉMETORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"91. ÉSZTORSZÁG — GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezemény.

92. ÉSZTORSZÁG — SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

93. ÉSZTORSZÁG — FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

94. ÉSZTORSZÁG — ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

95. ÉSZTORSZÁG — OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

96. ÉSZTORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

97. ÉSZTORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen.

98. ÉSZTORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen.

99. ÉSZTORSZÁG — LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

100. ÉSZTORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

101. ÉSZTORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

102. ÉSZTORSZÁG — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

103. ÉSZTORSZÁG — AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

104. ÉSZTORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

105. ÉSZTORSZÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

106. ÉSZTORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

107. ÉSZTORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

108. ÉSZTORSZÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

109. ÉSZTORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

110. ÉSZTORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxix) a 41., 51., 61. és 62. pontok számozása és a megfelelő szövegrészek sorrendje a következőképpen módosul:

"111. GÖRÖGORSZÁG — SPANYOLORSZÁG"

"112. GÖRÖGORSZÁG — FRANCIAORSZÁG"

"113. GÖRÖGORSZÁG — ÍRORSZÁG"

"114. GÖRÖGORSZÁG — OLASZORSZÁG"

;

xxx) a "114. GÖRÖGORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"115. GÖRÖGORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen.

116. GÖRÖGORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

117. GÖRÖGORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxxi) a "GÖRÖGORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "63"-ról "118"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"119. GÖRÖGORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

120. GÖRÖGORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxxii) a "GÖRÖGORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "64"-ről "121"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"122. GÖRÖGORSZÁG — AUSZTRIA"

.

xxxiii) a "122. GÖRÖGORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"123. GÖRÖGORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

xxxiv) a "GÖRÖGORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "66"-ról "124"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"125. GÖRÖGORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

126. GÖRÖGORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

xxxv) a "GÖRÖGORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "67"-ről "127"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"128. GÖRÖGORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"129. GÖRÖGORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xxxvi) a "SPANYOLORSZÁG — FRANCIAORSZÁG" pont számozása "40"-ről "130"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"131. SPANYOLORSZÁG — ÍRORSZÁG"

"132. SPANYOLORSZÁG — OLASZORSZÁG"

;

xxxvii) a "132. SPANYOLORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"133. SPANYOLORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

134. SPANYOLORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

135. SPANYOLORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxxviii) a "SPANYOLORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "44"-ről "136"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"137. SPANYOLORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

138. SPANYOLORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxxix) a "SPANYOLORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "45"-ről "139"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"140. SPANYOLORSZÁG — AUSZTRIA"

;

xl) a "140. SPANYOLORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"141. SPANYOLORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

xli) a "SPANYOLORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "47"-ről "142"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"143. SPANYOLORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

144. SPANYOLORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xlii) a "SPANYOLORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "48"-ról "145"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"146. SPANYOLORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"147. SPANYOLORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xliii) a "FRANCIAORSZÁG — ÍRORSZÁG" pont számozása "52"-ről "148"-ra változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"149. FRANCIAORSZÁG — OLASZORSZÁG"

.

xliv) a "149. FRANCIAORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"150. FRANCIAORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

151. FRANCIAORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

152. FRANCIAORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xlv) a "FRANCIAORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "54"-ről "153"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"154. FRANCIAORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

155. FRANCIAORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xlvi) a "FRANCIAORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "55"-ről "156"-ra változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"157. FRANCIAORSZÁG — AUSZTRIA"

;

xlvii) a "157. FRANCIAORSZÁG — AUSZTRIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"158. FRANCIAORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

xlviii) a "FRANCIAORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "57"-ről "159"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"160. FRANCIAORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

161. FRANCIAORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

xlix) a "FRANCIAORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "58"-ról "162"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"163. FRANCIAORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"164. FRANCIAORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

l) az "ÍRORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont számozása "70"-ről "165"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"166. ÍRORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

167. ÍRORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

168. ÍRORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

li) az "ÍRORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "71"-ről "169"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"170. ÍRORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

171. ÍRORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lii) az "ÍRORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "72"-ről "172"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"173. ÍRORSZÁG — AUSZTRIA"

.

liii) a "173. ÍRORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"174. ÍRORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

liv) az "ÍRORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "74"-ről "175"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"176. ÍRORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

177. ÍRORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lv) az "ÍRORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "75"-ről "178"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"179. ÍRORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"180. ÍRORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

.

lvi) a "180. ÍRORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"181. OLASZORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

182. OLASZORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

183. OLASZORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lvii) az "OLASZORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "78"-ról "184"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"185. OLASZORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

186. OLASZORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lviii) az "OLASZORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "79"-ről "187"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"188. OLASZORSZÁG — AUSZTRIA"

;

lix) a "188. OLASZORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"189. OLASZORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

lx) az "OLASZORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "81"-ről "190"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"191. OLASZORSZÁG — SZLOVÉNIA

a) Az 1959. február 5-i jegyzékváltással megkötött békeszerződés XIV. mellékletének 7. cikkére vonatkozó, a kölcsönös társadalombiztosítási kötelezettségek szabályozásáról szóló megállapodás.

b) A szociális biztonságról szóló 1997. július 7-i egyezmény 45. cikkének (3) bekezdése a Trieszti Szabadterület volt B-zónájáról.

192. OLASZORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxi) az "OLASZORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "82"-ről "193"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"194. OLASZORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"195. OLASZORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxii) a "195. OLASZORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"196. CIPRUS — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

197. CIPRUS — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

198. CIPRUS — LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

199. CIPRUS — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

200. CIPRUS — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

201. CIPRUS — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

202. CIPRUS — AUSZTRIA

Nincs ilyen.

203. CIPRUS — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

204. CIPRUS — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

205. CIPRUS — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

206. CIPRUS — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

207. CIPRUS — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

208. CIPRUS — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

209. CIPRUS — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxiii) a "209. CIPRUS — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"210. LETTORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen.

211. LETTORSZÁG — LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

212. LETTORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

213. LETTORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

214. LETTORSZÁG — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

215. LETTORSZÁG — AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

216. LETTORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

217. LETTORSZÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

218. LETTORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

219. LETTORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

220. LETTORSZÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

221. LETTORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

222. LETTORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxiv) a "222. LETTORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"223. LITVÁNIA — LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

224. LITVÁNIA — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

225. LITVÁNIA — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

226. LITVÁNIA — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

227. LITVÁNIA — AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

228. LITVÁNIA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

229. LITVÁNIA — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

230. LITVÁNIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

231. LITVÁNIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

232. LITVÁNIA — FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

233. LITVÁNIA — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

234. LITVÁNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxv) a "234. LITVÁNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"235. LUXEMBURG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

236. LUXEMBURG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxvi) a "LUXEMBURG — HOLLANDIA" pont számozása "85"-ről "237"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"238. LUXEMBURG — AUSZTRIA"

.

lxvii) a "238. LUXEMBURG — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"239. LUXEMBURG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

lxviii) a "LUXEMBURG — PORTUGÁLIA" pont számozása "87"-ről "240"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"241. LUXEMBURG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

242. LUXEMBURG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxix) a "LUXEMBURG — FINNORSZÁG" pont számozása "88"-ról "243"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"244. LUXEMBURG — SVÉDORSZÁG"

"245. LUXEMBURG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxx) a "245. LUXEMBURG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"246. MAGYARORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

247. MAGYARORSZÁG — HOLLANDIA

Nincs ilyen.

248. MAGYARORSZÁG — AUSZTRIA

A szociális biztonságról szóló 1999. március 31-i egyezmény 36. cikkének (3) bekezdése.

249. MAGYARORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

250. MAGYARORSZÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

251. MAGYARORSZÁG — SZLOVÉNIA

A szociális biztonságról szóló 1957. október 7-i egyezmény 31. cikke.

252. MAGYARORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

253. MAGYARORSZÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

254. MAGYARORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

255. MAGYARORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxi) a "255. MAGYARORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"256. MÁLTA — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

257. MÁLTA — AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

258. MÁLTA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

259. MÁLTA — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

260. MÁLTA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

261. MÁLTA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

262. MÁLTA — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

263. MÁLTA — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

264. MÁLTA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxii) a "HOLLANDIA — AUSZTRIA" pont számozása "91"-ről "265"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"266. HOLLANDIA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxxiii) a "HOLLANDIA — PORTUGÁLIA" pont számozása "92"-ről "267"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"268. HOLLANDIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

269. HOLLANDIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

lxxiv) a "HOLLANDIA — FINNORSZÁG" pont számozása "93"-ról "270"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"271. HOLLANDIA — SVÉDORSZÁG"

"272. HOLLANDIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxxv) a "272. HOLLANDIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"273. AUSZTRIA — LENGYELORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1998. szeptember 7-i egyezmény 33. cikk (3) bekezdése."

;

lxxvi) az "AUSZTRIA — PORTUGÁLIA" pont számozása "96"-ról "274"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"275. AUSZTRIA — SZLOVÉNIA

A szociális biztonságról szóló 1997. március 10-i egyezmény 37. cikke.

276. AUSZTRIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxxvii) az "AUSZTRIA — FINNORSZÁG" pont számozása "97"-ről "277"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"278. AUSZTRIA — SVÉDORSZÁG"

"279. AUSZTRIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxxviii) a "279. AUSZTRIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"280. LENGYELORSZÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

281. LENGYELORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

282. LENGYELORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

283. LENGYELORSZÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

284. LENGYELORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

285. LENGYELORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxix) a "285. LENGYELORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"286. PORTUGÁLIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

287. PORTUGÁLIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxxx) a "PORTUGÁLIA — FINNORSZÁG" pont számozása "100"-ról "288"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"289. PORTUGÁLIA — SVÉDORSZÁG"

"290. PORTUGÁLIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

.

lxxxi) a "290. PORTUGÁLIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"291. SZLOVÉNIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

292. SZLOVÉNIA — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

293. SZLOVÉNIA — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

294. SZLOVÉNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxxii) a "294. SZLOVÉNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"295. SZLOVÁKIA — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

296. SZLOVÁKIA — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

297. SZLOVÁKIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxxiii) a "FINNORSZÁG — SVÉDORSZÁG" pont számozása "103"-ról "298"-ra változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"299. FINNORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxxxiv) a "SVÉDORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont számozása "105"-ról "300"-ra változik.

j) A IV. melléklet "A rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében említett jogszabályok, amelyek szerint a rokkantsági ellátások összege független a biztosítási idő tartamától" című A. része a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

a) Az állami juttatásokról szóló törvény alapján 2000. április 1. előtt megítélt és az állami nyugdíjbiztosításról szóló törvény értelmében fenntartott rokkantsági nyugdíjak.

b) Az állami nyugdíjbiztosításról szóló törvény értelmében a rokkantság alapján megítélt állami nyugdíjak.

c) A honvédelmi szervek szolgálati törvénye, a rendőrségi szolgálati törvény, az ügyészségről szóló törvény, a bírák jogállásáról szóló törvény, a Riigikogu tagjainak illetményéről, nyugdíjáról és egyéb szociális ellátásairól szóló törvény, valamint a köztársasági elnök hivatalos ellátmányairól szóló törvény alapján megítélt rokkantsági nyugdíjak."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

Nincs ilyen.

L. LETTORSZÁG

Az állami nyugdíjakról szóló 1996. január 1-ji törvény 16. cikke (1) bekezdésének 2. pontja.

M. LITVÁNIA

Nincs ilyen."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

P. MÁLTA

Nincs ilyen."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

V. SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

k) A IV. melléklet "Az 1408/71/EGK rendelet 38. cikkének (3) bekezdése és 45. cikkének (3) bekezdése szerint az önálló vállalkozókra vonatkozó különleges rendszerek" című B. része a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

Nincs ilyen.

L. LETTORSZÁG

Nincs ilyen.

M. LITVÁNIA

Nincs ilyen."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

P. MÁLTA

Nincs ilyen."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

V. SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

l) A IV. melléklet "A rendelet 46. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett esetek, amikor az ellátásoknak a rendelet 46. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő kiszámításáról le lehet mondani" című C. része a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Részleges vagy teljes rokkantsági, illetve túlélő hozzátartozói (özvegyi és árvasági) nyugdíj."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

Valamennyi öregségi, rokkantsági és özvegyi nyugdíjigény.

L. LETTORSZÁG

Nincs ilyen.

M. LITVÁNIA

Nincs ilyen."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Öregségi és rokkantsági nyugdíjigények, amennyiben a jogosult legalább 20 éves biztosítási idővel rendelkezik Magyarországon. Túlélő hozzátartozók nyugdíjigénye, amennyiben az elhunyt személy kizárólag a magyar jog alapján szerzett teljes nyugdíjra jogosultságot.

P. MÁLTA

Nincs ilyen."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Valamennyi öregségi, rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjigény."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

V. SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

m) A IV. melléklet D. része helyébe a következő szöveg lép:

"A rendelet 46b. cikkének (2) bekezdésében említett ellátások és megállapodások

1. A rendelet 46b. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett ellátások, amelyek összege független a szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő tartamától:

a) E melléklet A. részében említett jogszabályokban előírt rokkantsági ellátások.

b) A 10 éves tartózkodás után az olyan személyek által megszerzett teljes dán nemzeti öregségi nyugdíj, akik tekintetében legkésőbb 1989. október 1-jéig megállapítják a nyugdíjat.

c) Az állami nyugdíjbiztosításról szóló törvény alapján megállapított észt állami nyugdíj, az állami számvevőszékről szóló törvény, a rendőrségi szolgálati törvény és az ügyészségről szóló törvény alapján megállapított öregségi nyugdíjak, illetve az állampolgári jogok biztosáról szóló törvény, a honvédelmi szervek szolgálati törvénye, a bírák jogállásáról szóló törvény, a Riigikogu tagjainak illetményéről, nyugdíjáról és egyéb szociális ellátásairól szóló törvény, valamint a köztársasági elnök hivatalos ellátmányairól szóló törvény alapján megállapított öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak.

d) Az általános és a különleges rendszerek szerinti spanyol haláleseti és túlélő hozzátartozói nyugdíjak.

e) A francia általános szociális biztonsági rendszer vagy a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozó rendszer szerinti özvegyi biztosítás alapján nyújtott özvegyi támogatás.

f) A francia általános szociális biztonsági rendszer vagy a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozó rendszer szerinti özvegyi rokkantsági nyugdíj, ha azt az elhunyt házastársnak a 46. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjával összhangban folyósított rokkantsági nyugdíja alapján számítják ki.

g) Az általános túlélő hozzátartozói biztosítást szabályozó 1995. december 21-i törvény szerinti holland túlélő hozzátartozói nyugdíj.

h) Az 1956. június 8-i nemzeti nyugdíjtörvény szerint meghatározott és a nemzeti nyugdíjtörvény (547/93) átmeneti szabályai szerint megállapított finn nemzeti nyugdíjak, valamint az 1969. január 17-i túlélő hozzátartozói nyugdíjtörvény alapján megállapított gyermeki nyugdíj kiegészítő összege.

i) Az 1993. január 1. előtt alkalmazott, alapnyugdíjra vonatkozó jogszabályok szerint megállapított teljes svéd alapnyugdíj és az ez után az időpont után alkalmazott jogszabályok átmeneti szabályai szerint megállapított teljes alapnyugdíj.

2. A rendelet 46b. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett ellátások, amelyek összegének meghatározása a biztosítási esemény bekövetkezése és egy későbbi időpont között megszerzettnek elismert fiktív időszakra való hivatkozással történik:

a) Azok a dán korengedményes nyugdíjak, amelyek összegét az 1984. október 1. előtt hatályban lévő jogszabályokkal összhangban határozzák meg.

b) Azok a német rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, amelyeknél kiegészítő időszakot vesznek figyelembe, és azok a német öregségi nyugdíjak, amelyeknél egy már megszerzett kiegészítő időszakot vesznek figyelembe.

c) A teljes keresőképtelenség (inabilità) esetén nyújtott olasz nyugdíjak.

d) Azok a lett rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, amelyeknél fiktív biztosítási időszakot vesznek figyelembe.

e) A litván szociális biztonsági rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjak.

f) A luxemburgi rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjak.

g) A szlovák rokkantsági és részleges rokkantsági nyugdíjak, valamint az ebből származó túlélő hozzátartozói nyugdíjak.

h) Azok a foglalkoztatási jogviszonyból származó finn nyugdíjak, amelyeknél a nemzeti jogszabályok értelmében jövőbeni időszakokat vesznek figyelembe.

i) Azok a svéd rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, amelyeknél fiktív biztosítási időt vesznek figyelembe, valamint azok a svéd öregségi nyugdíjak, amelyeknél már megszerzett fiktív biztosítási időt vesznek figyelembe.

3. A rendelet 46b. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett megállapodások, amelyek célja az, hogy elkerüljék ugyanannak a fiktív időszaknak két vagy több alkalommal történő figyelembevételét:

a) Az 1992. június 15-i szociális biztonsági skandináv egyezmény.

b) A Németországi Szövetségi Köztársaság és Finnország között 1997. április 28-án létrejött szociális biztonsági egyezmény."

n) Az "Egyes tagállamok jogszabályainak alkalmazására vonatkozó különös szabályok" című VI. melléklet a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

A rendelet 18. cikkének (1) bekezdése, 38. cikke, 45. cikkének (1)-(3) bekezdése, 64. cikke, 67. cikkének (1)-(2) bekezdése, valamint 72. cikke alkalmazásában az 1980. október 6-án vagy ez után kezdődő időszakok esetében az egy hétre eső biztosítást a Ciprusi Köztársaság joga alapján úgy kell meghatározni, hogy az adott időszakra járó biztosított jövedelem teljes összegét el kell osztani az adott járulékfizetési évben irányadó biztosítási jövedelem alapösszegének egy hétre eső részével, feltéve, hogy az így meghatározott hetek száma nem haladja meg az adott időszakra eső naptári hetek számát.

L. LETTORSZÁG

Nincs ilyen.

M. LITVÁNIA

Nincs ilyen."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

P. MÁLTA

Nincs ilyen."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Az 1982. január 26-i Pedagógusok Chartájának 88. cikke alkalmazásában a pedagógusok korengedményes nyugdíjra való jogosultsága tekintetében valamely másik tagállam jogszabályai alapján pedagógusi munkaviszonyban eltöltött időszakot a lengyel jog alapján eltöltött pedagógusi munkaviszonynak kell tekinteni, és a pedagógusi munkaviszonynak egy másik tagállam jogszabályai szerinti megszüntetését úgy kell tekinteni, mintha a pedagógusi munkaviszony a lengyel jog alapján szűnt volna meg."

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

V. SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

o) A VII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"VII. MELLÉKLET (B) (2) (5) (6) (15)

OLYAN ESETEK, AMIKOR EGY SZEMÉLY EGYIDEJŰLEG KÉT TAGÁLLAM JOGSZABÁLYAINAK A HATÁLYA ALÁ TARTOZIK

(A rendelet 14c. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

1. Ha az érintett személy Belgiumban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

2. Ha az érintett személy a Cseh Köztársaságban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

3. Ha a Dániában lakóhellyel rendelkező személy Dániában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

4. A mezőgazdasági balesetbiztosítási rendszerben és a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó öregségi biztosítási rendszerben: ha az érintett személy Németországban önálló vállalkozóként tevékenykedő mezőgazdasági termelő, és bármely más tagállam területén munkaviszonyban áll.

5. Ha az Észtországban lakóhellyel rendelkező személy Észtországban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

6. Az önálló vállalkozókra vonatkozó nyugdíjbiztosítási rendszerben: ha az érintett személy Görögországban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

7. Ha a Spanyolországban lakóhellyel rendelkező személy Spanyolországban önálló vállalkozó, és bármelyik másik tagállamban munkaviszonyban áll.

8. Ha az érintett személy Franciaországban önálló vállalkozó, és, Luxemburg kivételével, bármely más tagállam területén munkaviszonyban áll.

9. Ha az érintett személy Franciaországban önálló vállalkozóként tevékenykedő mezőgazdasági termelő, és Luxemburgban munkaviszonyban áll.

10. Ha az érintett személy Olaszországban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

11. Ha a Cipruson lakóhellyel rendelkező személy Cipruson önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

12. Ha az érintett személy Máltán önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

13. Ha az érintett személy Portugáliában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

14. Ha a Finnországban lakóhellyel rendelkező személy Finnországban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

15. Ha az érintett személy Szlovákiában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

16. Ha a Svédországban lakóhellyel rendelkező személy Svédországban önálló vállalkozó, és bármelyik másik tagállamban munkaviszonyban áll."

;

p) Az "Árvák számára csak családi támogatást vagy kiegészítő, illetve különleges támogatást nyújtó szociális biztonsági rendszerek (a rendelet 78a. cikke)" című VIII. melléklete a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

Nincs ilyen.

L. LETTORSZÁG

Nincs ilyen.

M. LITVÁNIA

Nincs ilyen."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

P. MÁLTA

Nincs ilyen."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

V. SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

(2) 31972 R 0574: A Tanács 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 74. szám, 1972.3.27., 1. o.), az alábbi utolsó módosítással és naprakésszé tétellel:

- 31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.),

az alábbi módosításokkal:

- 31997 R 1290: A Tanács 1997.6.27-i 1290/97/EK rendelete (HL L 176. szám, 1997.7.4., 1. o.),

- 31998 R 1223: A Tanács 1998.6.4-i 1223/98/EK rendelete (HL L 168. szám, 1998.6.13., 1. o.),

- 31998 R 1606: A Tanács 1998.6.29-i 1606/98/EK rendelete (HL L 209. szám, 1998.7.25., 1. o.),

- 31999 R 0307: A Tanács 1999.2.8-i 307/1999/EK rendelete (HL L 38. szám, 1999.2.12., 1. o.),

- 31999 R 1399: A Tanács 1999.4.29-i 1399/1999/EK rendelete (HL L 164. szám, 1999.6.30., 1. o.),

- 32001 R 0089: A Tanács 2001. 1.17-i 89/2001/EK rendelete (HL L 14. szám, 2001.1.18., 16. o.),

- 32001 R 1386: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.6.5-i 1386/2001/EK rendelete (HL L 187. szám, 2001.7.10., 1. o.),

- 32002 R 0410: A Bizottság 2002.2.27-i 410/2002/EK rendelete (HL L 62. szám, 2002.3.5., 17. o.).

a) A "Hatáskörrel rendelkező hatóságok (a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése, valamint a végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és 122. cikke)" című 1. melléklet a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Szociális és Munkaügyi Minisztérium), Praha.

2. Ministerstvo zdravotnictví (Egészségügyi Minisztérium), Praha.

3. Ministerstvo obrany (Védelmi Minisztérium), Praha.

4. Ministerstvo vnitra (Belügyminisztérium), Praha.

5. Ministerstvo spravedlnosti (Igazságügyi Minisztérium), Praha.

6. Ministerstvo financí (Pénzügyminisztérium) Praha."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Sotsiaalministeerium (Szociális Minisztérium), Tallinn."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium), Λευκωσία.

2. Υπουργός Υγείας (Egészségügyi Minisztérium), Λευκωσία.

L. LETTORSZÁG

Labklājības ministrija (Jóléti Minisztérium), Rīga.

M. LITVÁNIA

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium), Vilnius.

2. Sveikatos apsaugos ministras (Egészségügyi Minisztérium), Vilnius."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest.

2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

3. Pénzügyminisztérium, Budapest.

P. MÁLTA

1. Ministru għall-Politika Soċjali (Szociálpolitikai Minisztérium), Valletta.

2. Ministru tas-Saħħa (Egészségügyi Minisztérium), Valletta."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Gazdasági, Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium), Warszawa.

2. Minister Zdrowia (Egészségügyi Minisztérium), Warszawa."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Ljubljana.

2. Ministrstvo za zdravje (Egészségügyi Minisztérium), Ljubljana.

V. SZLOVÁKIA

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Szociális és Családügyi Minisztériuma), Bratislava.

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma), Bratislava."

;

b) Az "Illetékes intézmények (a rendelet 1. cikkének o) pontja és a végrehajtási rendelet 4. cikkének (2) bekezdése)" című 2. melléklet a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

1. Betegség és anyaság a) természetbeni ellátások : az az egészségbiztosító társaság, amelynél az érintett személy biztosított;

i)

általában: Česká správa sociálního zabezpečení (a Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha és regionális egységei;ii)

a fegyveres szervek tagjai esetében:

hivatásos katonák: a Védelmi Minisztérium Szociális Biztonsági Ügynöksége;

a rendőrség tagjai: a Belügyminisztérium Szociális Biztonsági Ügynöksége;

a büntetés-végrehajtás tagjai: az Igazságügyi Minisztérium Szociális Biztonsági Ügynöksége;

vámtisztviselők: a Pénzügyminisztérium Szociális Biztonsági Ügynöksége.

2. Rokkantság, öregség és halál (nyugdíjak) a) általában : Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha;

hivatásos katonák: a Védelmi Minisztérium Szociális Biztonsági Ügynöksége;

a rendőrség tagjai: a Belügyminisztérium Szociális Biztonsági Ügynöksége;

a büntetés-végrehajtás tagjai: az Igazságügyi Minisztérium Szociális Biztonsági Ügynöksége;

vámtisztviselők: a Pénzügyminisztérium Szociális Biztonsági Ügynöksége.

3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések a) természetbeni ellátások : az az egészségbiztosító társaság, amelynél az érintett személy biztosított;

i)

általában:

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott kártérítés:

a munkáltató vagy a nevében eljáró biztosító;

Česká pojišťovna a.s. (Cseh Biztosító Társaság);

Kooperativa pojišťovna, a.s. (Kooperativa Biztosító Társaság);

nyugdíjak: Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha;

rövidt ávú ellátások: Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha és regionális egységei;ii)

a fegyveres szervek tagjai esetében:

hivatásos katonák: a Védelmi Minisztérium Szociális Biztonsági Ügynöksége, Praha;

a rendőrség tagjai: a Belügyminisztérium Szociális Biztonsági Ügynöksége, Praha;

a büntetés-végrehajtás tagjai: az Igazságügyi Minisztérium Szociális Biztonsági Ügynöksége, Praha;

vámtisztviselők: a Pénzügyminisztérium Szociális Biztonsági Ügynöksége, Praha.

4. Haláleseti juttatások: az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes kijelölt helyhatóság.

5. Munkanélküliségi ellátások: az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes munkaügyi iroda.

6. Családi ellátások: az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes kijelölt helyhatóságok."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

1. Betegség és anyaság : Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Pénztár), Tallinn.

2. Rokkantsági, öregségi, túlélő hozzátartozói nyugdíjak : Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.

3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések a) a polgári törvénykönyv alapján fizetett kártérítés : munkáltatók;

b) nyugdíjak : Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.

4. Haláleseti juttatások Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.

5. Munkanélküliség Tööturuamet (Munkaerő-piaci Igazgatás), Tallinn.

6. Családi ellátások Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.

7. Szociális igazgatási befizetésekkel kapcsolatos ügyek (szociális adó) Maksuamet (Adóigazgatás), Tallinn."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

1. Természetbeni ellátások : Υπουργείο Υγείας (Egészségügyi Minisztérium), Λευκωσία.

2. Pénzbeli ellátások : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Társadalombiztosítási Osztály), Λευκωσία.

L. LETTORSZÁG

Az alább jelzett eltérésektől eltekintve az intézmények hatáskörére a lett jogszabályok irányadóak.

1. Valamennyi ellátás, a természetbeni egészségügyi ellátások kivételével : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Országos Társadalombiztosító), Rīga.

2. Természetbeni egészségügyi ellátások : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Országos Kötelező Egészségbiztosító), Rīga.

M. LITVÁNIA

i)

természetbeni ellátások: Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius;ii)

pénzbeli ellátások Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (az Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága);

i)

természetbeni ellátások: Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius;ii)

pénzbeli ellátások: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

2. Rokkantság Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

3. Öregség, halál (nyugdíjak) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

4. Munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések a) természetbeni ellátások : Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius;

b) pénzbeli ellátások : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

5. Haláleseti juttatások Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Helyi szociálissegély-iroda).

6. Munkanélküliség Respublikinė darbo birža (Országos Munkaerőtőzsde), Vilnius.

7. Családi ellátások Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Helyi szociálissegély-iroda)."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

1. Betegség és anyaság természetbeni és pénzbeli ellátások : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.

2. Rokkantság a) természetbeni ellátások : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;

b) pénzbeli ellátások : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

3. Öregség, halál (nyugdíjak) a) öregségi nyugdíj — társadalombiztosítási nyugdíjrendszer : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest;

b) öregségi nyugdíj — magánnyugdíjrendszer : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest;

c) túlélő hozzátartozók nyugdíja : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest;

d) nem járulékalapú öregségi segély : Illetékes helyi önkormányzat.

4. Munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések: a) természetbeni ellátások : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;

b) pénzbeli ellátások — munkahelyi balesetek : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;

c) egyéb pénzbeli ellátások : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

5. Munkanélküliség: pénzbeli ellátások : Foglalkoztatási Hivatal, Budapest.

Családipótlék-kifizető hely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál;

Államháztartási Hivatal;

Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

P. MÁLTA

1. Pénzbeli ellátások : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta.

2. Természetbeni ellátások : Diviżjoni tas-Saħħa (Egészségügyi Részleg), Valletta."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

1. Betegség és anyaság a) természetbeni ellátások : az a kasa chorych (betegbiztosító pénztár), amelynél az érintett személy biztosított;

i)

az ellátások kifizetéséért felelős munkáltatók;ii)

a biztosítás ideje alatt a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított munkáltatója vagy az önálló vállalkozó székhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes helyi irodája, a biztosítás lejárta után a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított személy lakóhelye szerint területileg illetékes helyi irodája;iii)

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája.

2. Rokkantság, öregség és halál (nyugdíjak) a) munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével : a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt szervezeti egységei;

b) az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében : a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt regionális irodái;

c) hivatásos katonák esetében, kivéve azon katonákat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;

d) rendőrök, tűzoltók, határőrök, belbiztonsági és külföldi hírszerző ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;

e) büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

f) bírák és ügyészek esetében : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.

3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések a) természetbeni ellátások : kasa chorych (betegbiztosító pénztár), amelynél az érintett személy biztosított;

i)

betegség esetében:

az ellátások kifizetéséért felelős munkáltatók;

a biztosítás ideje alatt a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított munkáltatója vagy az önálló vállalkozó székhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes helyi irodája, a biztosítás lejárta után a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított személy lakóhelye szerint területileg illetékes helyi irodája;

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája;ii)

a fő jövedelemkereső rokkanttá válása vagy halála esetében:

munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével, valamint a szakmai gyakorlaton részt vevő, munkanélküli, egyetemet végzettek esetében: a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt szervezeti egységei;

önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében: a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt regionális irodái;

hivatásos katonák esetében, kivéve azon katonákat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba: a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;

rendőrök, tűzoltók, határőrök, belbiztonsági és külföldi hírszerző ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba: a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;

büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba: az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

bírák és ügyészek esetében: az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.

4. Temetési támogatás a) munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével, valamint a munkanélküliségi támogatásra jogosult munkanélküliek esetében : a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított személy lakóhelye szerint területileg illetékes helyi irodája;

b) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében : a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája;

c) hivatásos katonák esetében, kivéve azon katonákat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;

d) rendőrök, tűzoltók, határőrök, belbiztonsági és külföldi hírszerző ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;

e) büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

f) bírák és ügyészek esetében : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt szervezeti egységei;

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt regionális irodái;

a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei (volt hivatásos katonák esetében, kivéve azon katonákat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba);

a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei (volt rendőrök, tűzoltók, határőrök, államvédelmi, belbiztonsági és külföldi hírszerző ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba);

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei (volt büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba);

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei (volt bírák és ügyészek esetében);

h) előnyugdíj-támogatásban és -segélyben részesülő személyek esetében : a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok).

5. Munkanélküliség a) természetbeni ellátások : az a kasa chorych (betegbiztosító pénztár), amelynél az érintett személy biztosított;

b) pénzbeli ellátások : a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok).

az ellátások kifizetéséért felelős munkáltatók;

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított munkáltatója vagy az önálló vállalkozó székhelye szerint területileg illetékes helyi irodája;

b) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében : a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája;

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt szervezeti egységei;

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt regionális irodái;

a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei (volt hivatásos katonák esetében, kivéve azon katonákat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba);

a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei (volt rendőrök, tűzoltók, határőrök, államvédelmi, belbiztonsági és külföldi hírszerző ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba);

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei (volt büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba);

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei (volt bírák és ügyészek esetében);

d) munkanélküliek esetében : a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok);

a lakóhely szerinti ośrodki pomocy społecznej (települési szociális segélyközpont);

a lakóhely szerint területileg illetékes powiatowe centra pomocy rodzinie (kerületi családi segélyközpont);"

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

1. pénzbeli ellátások a) Betegség és haláleseti ellátások : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet)

b) Öregség, rokkantság és halál: : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet);

c) Munkanélküliség : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Szlovén Foglalkoztatási Intézet);

d) Családi és anyasági ellátások : Center za socialno delo — centralna enota Bežigrad (Szociális Munkaügyi Központ — Bežigradi Központi Egység).

2. Természetbeni ellátások Betegség és anyaság : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet);

V. SZLOVÁKIA

1. Betegség és anyaság A. Pénzbeli ellátások a) általában : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) hivatásos katonák és a vasúti katonacsapatok esetében : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Fegyveres szervek szociális biztonsági hivatala), Bratislava;

c) a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak hivatásos katonái esetében : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma keretén belül működő költségvetési szervezetei);

d) a rendőrség tagjai esetében : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a rendőrségnek a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma keretén belül működő költségvetési és költségvetési hozzájárulással működő szervezetei);

e) a vasúti rendőrség tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrség Főigazgatósága), Bratislava;

f) a Szlovák Titkosszolgálat tagjai esetében : Slovenská informačná služba (Szlovák Titkossolgálat), Bratislava;

g) az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének tagjai : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének Főigazgatósága), Bratislava;

h) vámtisztviselők esetében : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Bratislava.

B. Természetbeni ellátások egészségbiztosító társaságok.

2. Rokkantság a) általában : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) hivatásos katonák és a vasúti katonacsapatok esetében : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Fegyveres szervek szociális biztonsági hivatala), Bratislava;

c) a rendőrség tagjai és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak hivatásos katonái esetében : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma), Bratislava;

d) a vasúti rendőrség tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrség Főigazgatósága), Bratislava;

e) a Szlovák Titkosszolgálat tagjai esetében : Slovenská informačná služba (Szlovák Titkosszolgálat), Bratislava;

f) az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének tagjai : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének Főigazgatósága), Bratislava;

g) vámtisztviselők esetében : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Bratislava.

3. Öregségi ellátások a) általában : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) hivatásos katonák és a vasúti katonacsapatok esetében : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Fegyveres szervek szociális biztonsági hivatala), Bratislava;

c) a rendőrség tagjai és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak hivatásos katonái esetében : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma), Bratislava;

d) a vasúti rendőrség tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrség Főigazgatósága), Bratislava;

e) a Szlovák Titkosszolgálat tagjai esetében : Slovenská informačná služba (Szlovák Titkosszolgálat), Bratislava;

f) az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási őrök Testületének tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási őrök Testületének Főigazgatósága), Bratislava;

g) vámtisztviselők esetében : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Bratislava.

4. Túlélő hozzátartozók ellátásai a) általában : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) hivatásos katonák és a vasúti katonacsapatok esetében : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Fegyveres szervek szociális biztonsági hivatala), Bratislava;

c) a rendőrség tagjai és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak hivatásos katonái esetében : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak a Belügyminisztérium keretén belül működő költségvetési szervezetei);

d) a vasúti rendőrség tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrség Főigazgatósága), Bratislava;

e) a Szlovák Titkosszolgálat tagjai esetében : Slovenská informačná služba (Szlovák Titkosszolgálat), Bratislava;

f) az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének Főigazgatósága), Bratislava;

g) vámtisztviselők esetében : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Bratislava.

5. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések A. Pénzbeli ellátások a) általában : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) hivatásos katonák és a vasúti katonacsapatok esetében : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Fegyveres szervek szociális biztonsági hivatala), Bratislava;

c) a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak hivatásos katonái esetében : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma keretén belül működő költségvetési szervezetei);

d) a rendőrség tagjai esetében : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a rendőrségnek a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak keretén belül működő költségvetési és költségvetési hozzájárulással működő szervezetei);

e) a vasúti rendőrség tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrség Főigazgatósága), Bratislava;

f) a Szlovák Titkosszolgálat tagjai esetében : Slovenská informačná služba (Szlovák Titkossolgálat), Bratislava;

g) az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének Főigazgatósága), Bratislava;

B. Természetbeni ellátások: egészségbiztosító társaságok.

6. Haláleseti juttatások a) temetési segély általában : kerületi hivatalok;

b) hivatásos katonák és a vasúti katonacsapatok esetében : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Fegyveres szervek szociális biztonsági hivatala), Bratislava;

c) a rendőrség tagjai és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak hivatásos katonái esetében : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Belügyminisztérium keretén belül működő költségvetési és költségvetési hozzájárulással működő szervezetek).

7. Munkanélküliség Národný úrad práce (Országos Foglalkoztatási Hivatal), Bratislava.

8. Családi ellátások a) munkavállalók esetében : munkáltatók;

b) önálló vállalkozók és nyugdíjasok esetében : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

c) egyéb személyek esetében : kerületi hivatalok."

;

c) A "Lakóhely és tartózkodási hely szerinti intézmények (a rendelet 1. cikkének p.) pontja és a végrehajtási rendelet 4. cikkének (3.) bekezdése)" című 3. melléklet a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

1. Természetbeni ellátások : egészségbiztosító társaság (a biztosított választásának megfelelően).

2. Pénzbeli ellátások a) betegség és anyaság esetében : Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság, központi hivatal), Praha és regionális hivatalai;

b) rokkantság, öregség, halál esetében (nyugdíjak) : Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság, központi hivatal), Praha és regionális hivatalai;

c) munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében : Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság, központi hivatal), Praha és regionális hivatalai;

d) munkanélküliség esetében : az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes munkaügyi hivatal;

e) családi és egyéb támogatások : az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes kijelölt helyhatóságok."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

1. Betegség és anyaság : Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Pénztár);

2. Rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, haláleseti juttatások és családi ellátások : Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás);

3. Munkanélküliség : a helyi foglalkoztatási hivatal."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

1. Természetbeni ellátások : Υπουργείο Υγείας (Egészségügyi Minisztérium), Λευκωσία;

2. Pénzbeli ellátások : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Társadalombiztosítási Osztály), Λευκωσία.

L. LETTORSZÁG

1. Valamennyi ellátás, a természetbeni egészségügyi ellátások kivételével : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Országos Társadalombiztosító Ügynökség), Rīga.

2. Természetbeni egészségügyi ellátások : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Országos Kötelező Egészségbiztosító), Rīga.

M. LITVÁNIA

i)

természetbeni ellátások: Teritorinės ligonių kasos (Területi Betegpénztárak);ii)

pénzbeli ellátások: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága);

i)

természetbeni ellátások: Teritorinės ligonių kasos (Területi Betegpénztárak);ii)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

2. Rokkantság Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

3. Öregség, halál (nyugdíjak) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

4. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések a) természetbeni ellátások : Teritorinės ligonių kasos (Területi Betegpénztárak);

b) pénzbeli ellátások : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

5. Haláleseti juttatás Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Helyi szociálissegély-iroda).

6. Munkanélküliség Respublikinė darbo birža (Országos Munkaerőtőzsde), Vilnius.

7. Családi ellátások Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Helyi szociálissegély-iroda)."

;

v) a "N. LUXEMBURG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

I. LAKÓHELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK

1. Betegség és anyaság Természetbeni és pénzbeli ellátások : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára.

2. Rokkantság a) Természetbeni ellátások : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára;

b) Pénzbeli ellátások : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

3. Öregség, halál (nyugdíjak) a) öregségi nyugdíj - társadalombiztosítási nyugdíjrendszer : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság;

b) öregségi nyugdíj - magánnyugdíjrendszer : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest;

c) túlélő hozzátartozók nyugdíja : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság;

d) nem járulékalapú öregségi segély : Illetékes helyi önkormányzat.

4. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések a) Természetbeni ellátások : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára;

b) Pénzbeli ellátások — munkahelyi balesetek : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;

c) Egyéb pénzbeli ellátások : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

5. Munkanélküliség Pénzbeli ellátások : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja.

Családipótlék-kifizető hely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál;

Területi Államháztartási Hivatal;

Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.

II. TARTÓZKODÁSI HELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK

1. Betegség és anyaság Természetbeni és pénzbeli ellátások : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára.

2. Rokkantság a) Természetbeni ellátások : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára;

b) Pénzbeli ellátások : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

3. Öregség, halál (nyugdíjak) a) öregségi nyugdíj - társadalombiztosítási nyugdíjrendszer : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság;

b) öregségi nyugdíj - magánnyugdíjrendszer : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest;

c) túlélő hozzátartozók nyugdíja : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság;

d) nem járulékalapú öregségi segély : Illetékes helyi önkormányzat.

4. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések a) Természetbeni ellátások : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára;

b) Pénzbeli ellátások — baleseti táppénz : Országos Egészségbiztosítási Pénztár;

c) Egyéb pénzbeli ellátások : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

5. Munkanélküliség Pénzbeli ellátások : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja.

Családipótlék-kifizető hely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál;

Területi Államháztartási Hivatal;

Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.

P. MÁLTA

1. Pénzbeli ellátások : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta.

2. Természetbeni ellátások : Diviżjoni tas-Saħħa (Egészségügyi Részleg), Valletta."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

1. Betegség és anyaság a) természetbeni ellátások : az a kasa chorych (betegbiztosító pénztár), amelynél az érintett személy biztosított;

i)

munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével: a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes helyi irodái;ii)

önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében: a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes regionális irodái.

2. Rokkantság, öregség és halál (nyugdíjak) a) munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével : a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt szervezeti egységei;

b) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében : a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt regionális irodái;

c) hivatásos katonák esetében, kivéve azon katonákat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;

d) rendőrök, tűzoltók, határőrök, belbiztonsági és külföldi hírszerző ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;

e) büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

f) bírák és ügyészek esetében : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.

3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések a) Természetbeni ellátások : az a kasa chorych (betegbiztosító pénztár), amelynél az érintett személy biztosított vagy nyilvántartott;

i)

betegség esetében:

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes helyi irodája;

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes regionális irodája;ii)

a fő jövedelemkereső rokkanttá válása vagy halála esetében:

munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével, valamint a szakmai gyakorlaton részt vevő, munkanélküli, egyetemet végzettek esetében: a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt szervezeti egységei;

önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében: a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt regionális irodái;

hivatásos katonák esetében, kivéve azon katonákat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba: a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;

rendőrök, tűzoltók, határőrök, belbiztonsági és külföldi hírszerző ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba: a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;

büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba: az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

bírák és ügyészek esetében: az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.

4. Temetési támogatás a) munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével, valamint a munkanélküliségi támogatásra jogosult munkanélküliek esetében : a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes helyi irodája;

b) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében : a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája;

c) hivatásos katonák esetében, kivéve azon katonákat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;

d) rendőrök, tűzoltók, határőrök, belbiztonsági és külföldi hírszerző ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;

e) büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

f) bírák és ügyészek esetében : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt szervezeti egységei;

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt regionális irodái;

a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei (volt hivatásos katonák esetében, kivéve azon katonákat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba);

a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei (volt rendőrök, tűzoltók, határőrök, államvédelmi, belbiztonsági és külföldi hírszerző ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-jén vagy ez után léptek szolgálatba);

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei (volt büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba);

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei (volt bírák és ügyészek esetében);

h) előnyugdíj-támogatásban és -segélyben részesülő személyek esetében : a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok).

5. Munkanélküliség a) természetbeni ellátások : az a kasa chorych (betegbiztosító pénztár), amelynél az érintett személy biztosított vagy nyilvántartott;

b) pénzbeli ellátások : a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok).

6. Családi ellátások a) munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével : a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a munkáltatója vagy az önálló vállalkozó székhelye szerint területileg illetékes helyi irodája;

b) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében : a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes regionális irodája;

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt szervezeti egységei;

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt regionális irodái;

a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei (volt hivatásos katonák esetében, kivéve azon katonákat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba);

a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei (volt rendőrök, tűzoltók, határőrök, államvédelmi, belbiztonsági és külföldi hírszerző ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba);

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei (volt büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba);

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei (volt bírák és ügyészek esetében);

d) munkanélküliek esetében : a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok);

a lakóhely szerinti ośrodki pomocy społecznej (települési szociális segélyközpont);

a lakóhely szerint területileg illetékes powiatowe centra pomocy rodzinie (kerületi családi segélyközpont);"

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

1. Pénzbeli ellátások a) Betegség és haláleseti ellátások : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet regionális irodája);

b) Öregség, rokkantság és halál : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet), Ljubljana;

c) Munkanélküliség : Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Szlovén Foglalkoztatási Intézet regionális irodája);

d) Családi és anyasági ellátások : Center za socialno delo — centralna enota Bežigrad (Szociális Munkaügyi Központ — Bežigradi Központi Egység).

2. Természetbeni ellátások Betegség és anyaság : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet regionális irodája).

V. SZLOVÁKIA

1. Betegség és anyaság A. Pénzbeli ellátások a) általában : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) hivatásos katonák és a vasúti katonacsapatok esetében : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Fegyveres szervek szociális biztonsági hivatala), Bratislava;

c) a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak hivatásos katonái esetében : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak a Belügyminisztérium keretén belül működő költségvetési szervezetei);

d) a rendőrség tagjai esetében : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a rendőrségnek a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak keretén belül működő költségvetési és költségvetési hozzájárulással működő szervezetei);

e) a vasúti rendőrség tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrség Főigazgatósága), Bratislava;

f) a Szlovák Titkosszolgálat tagjai esetében : Slovenská informačná služba (Szlovák Titkosszolgálat), Bratislava;

g) az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének Főigazgatósága), Bratislava;

h) vámtisztviselők esetében : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Bratislava.

B. Természetbeni ellátások egészségbiztosító társaságok.

2. Rokkantság a) általában : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) hivatásos katonák és a vasúti katonacsapatok esetében : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Fegyveres szervek szociális biztonsági hivatala), Bratislava;

c) a rendőrség tagjai és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak hivatásos katonái esetében : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma), Bratislava;

d) a vasúti rendőrség tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrség Főigazgatósága), Bratislava;

e) a Szlovák Titkosszolgálat tagjai esetében : Slovenská informačná služba (Szlovák Titkosszolgálat), Bratislava;

f) az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási örök Testületének tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási örök Testületének Főigazgatósága), Bratislava;

g) vámtisztviselők esetében : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Bratislava.

3. Öregségi támogatások a) általában : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) hivatásos katonák és a vasúti katonacsapatok esetében : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Fegyveres szervek szociális biztonsági hivatala), Bratislava;

c) a rendőrség tagjai és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak hivatásos katonái esetében : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma), Bratislava;

d) a vasúti rendőrség tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrség Főigazgatósága), Bratislava;

e) a Szlovák Titkosszolgálat tagjai esetében : Slovenská informačná služba (Szlovák Titkosszolgálat), Bratislava;

f) az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének Főigazgatósága), Bratislava;

g) vámtisztviselők esetében : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Bratislava.

4. Túlélő hozzátartozók ellátásai a) általában : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) hivatásos katonák és a vasúti katonacsapatok esetében : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Fegyveres szervek szociális biztonsági hivatala), Bratislava;

c) a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak hivatásos katonái esetében : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak a Belügyminisztérium keretén belül működő költségvetési szervezetei);

d) a vasúti rendőrség tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrség Főigazgatósága), Bratislava;

e) a Szlovák Titkosszolgálat tagjai esetében : Slovenská informačná služba (Szlovák Titkosszolgálat), Bratislava;

f) az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének Főigazgatósága), Bratislava;

g) vámtisztviselők esetében : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Bratislava.

5. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések A. Pénzbeli ellátások a) általában : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) hivatásos katonák és a vasúti katonacsapatok esetében : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Fegyveres szervek szociális biztonsági hivatala), Bratislava;

c) a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak hivatásos katonái esetében : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak a Belügyminisztérium keretén belül működő költségvetési szervezetei);

d) a rendőrség tagjai esetében : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a rendőrségnek a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak keretén belül működő költségvetési és költségvetési hozzájárulással működő szervezetei);

e) a vasúti rendőrség tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrség Főigazgatósága), Bratislava;

f) a Szlovák Titkosszolgálat tagjai esetében : Slovenská informačná služba (Szlovák Titkosszolgálat), Bratislava;

g) az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének tagjai esetében : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (az Igazságszolgáltatási Biztonsági és Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének Főigazgatósága), Bratislava;

h) vámtisztviselők esetében : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Bratislava.

6. Haláleseti juttatások a) temetési segély általában : kerületi hivatalok;

b) hivatásos katonák és a vasúti katonacsapatok esetében : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Fegyveres szervek szociális biztonsági hivatala), Bratislava;

c) a rendőrség tagjai és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma csapatainak hivatásos katonái esetében : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Belügyminisztérium keretén belül működő költségvetési és költségvetési hozzájárulással működő szervezetek).

7. Munkanélküliség Národný úrad práce — okresné úrady práce (Országos Foglalkoztatási Hivatal — kerületi foglalkoztatási hivatalok).

8. Családi ellátások a) munkavállalók esetében : munkáltatók;

b) önálló vállalkozók és nyugdíjasok esetében : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

c) egyéb személyek esetében : kerületi hivatalok."

;

d) Az "Összekötő szervek (a végrehajtási rendelet 3. cikkének (1) és 4. cikkének (4) bekezdése, valamint 122. cikke)" című 4. melléklet a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

1. Természetbeni ellátások :

Centrum mezistátních úhrad (Nemzetközi Visszatérítéseek Központja), Praha.

2. Pénzbeli ellátások a) betegség és anyaság esetében : Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha;

b) rokkantság, öregség, halál esetében (nyugdíjak) : Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha;

c) munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések — munkáltató általi kifizetések esetében : Ministerstvo práce a sociálních věcí (Szociális és Munkaügyi Minisztérium), Praha;

d) munkanélküliség esetében : Ministerstvo práce a sociálních věcí — Správa služeb zaměstnanosti (Szociális és Munkaügyi Minisztérium — Foglalkoztatási Szolgálat), Praha;

e) családi és egyéb ellátások : Ministerstvo práce a sociálních věcí (Szociális és Munkaügyi Minisztérium), Praha."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

1. Betegség és anyaság : Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Pénztár).

2. Rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, haláleseti juttatások és családi ellátások : Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás).

3. Munkanélküliség : Tööturuamet (Munkaerö-piaci Igazgatás)."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

1. Természetbeni ellátások : Υπουργείο Υγείας — Ιατρικές Υπηρεσίες (Egészségügyi Minisztérium, Orvosi Szolgáltatások), Λευκωσία.

2. Pénzbeli ellátások : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Társadalombiztosítási Osztály, Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium), Λευκωσία.

L. LETTORSZÁG

1. Valamennyi ellátás, a természetbeni egészségügyi ellátások kivételével : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Országos Társadalombiztosító), Rīga.

2. Természetbeni egészségügyi ellátások : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Országos Kötelező Egészségbiztosító), Rīga.

M. LITVÁNIA

1. Betegség és anyaság a) Természetbeni ellátások : Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius;

b) Pénzbeli ellátások : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

2. Rokkantság, öregség, halál (nyugdíjak) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

4. Haláleseti juttatás Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium), Vilnius.

5. Munkanélküliség Respublikinė darbo birža (Országos Munkaerőtőzsde), Vilnius.

6. Családi ellátások Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium), Vilnius."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

1. Betegség és anyaság Természetbeni és pénzbeli ellátások : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.

2. Rokkantság a) Természetbeni ellátások : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;

b) Pénzbeli ellátások : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

3. Öregség, halál (nyugdíjak) a) öregségi nyugdíj — társadalombiztosítási nyugdíjrendszer : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest;

b) öregségi nyugdíj — magánnyugdíjrendszer : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest;

c) túlélő hozzátartozók nyugdíja : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

4. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések a) természetbeni ellátások : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;

b) pénzbeli ellátások — baleseti táppénz : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;

c) egyéb pénzbeli ellátások : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

5. Munkanélküliség pénzbeli ellátások : Foglalkoztatási Hivatal, Budapest.

6. Családi ellátások pénzbeli ellátások : Államháztartási Hivatal, Budapest;

— anyasági támogatás és anyasági segély : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.

P. MÁLTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Egészségügyi Minisztérium — Nemzetközi Elszámolások Irodája), Warszawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS - központi hivatala), Warszawa;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Centrala (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS — központi hivatala), Warszawa;

b) munkanélküliség esetében : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Gazdasági, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium — MGPiPS), Warszawa;

c) családi ellátások és egyéb nem járulékalapú ellátások : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Gazdasági, Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium — MGPiPS), Warszawa."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

1. Betegség és anyaság : Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet), Ljubljana.

2. Öregség, rokkantság és halál : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet), Ljubljana.

3. Munkanélküliség : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Szlovén Foglalkoztatási Intézet), Ljubljana.

4. Családi és anyasági ellátások : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Ljubljana.

5. Haláleseti juttatások : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet), Ljubljana.

V. SZLOVÁKIA

1. Pénzbeli ellátások a) Betegség és anyaság : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) Rokkantság : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

c) Öregségi ellátások : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

d) Túlélő hozzátartozók ellátásai : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

e) Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

f) Haláleseti juttatások : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Bratislava;

g) Munkanélküliség : Národný úrad práce (Országos Foglalkoztatási Hivatal), Bratislava;

h) Családi ellátások : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Bratislava.

2. Természetbeni ellátások Všeobecná zdravotná poisťovňa (Általános Egészségbiztosító), Bratislava."

;

e) Az "A továbbra is hatályos kétoldalú egyezmények végrehajtási rendelkezései (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (5) bekezdése, 5. cikke, 53. cikkének (3) bekezdése, 104. cikke, 105. cikkének (2) bekezdése, 116., 121. és 122. cikke)" című 5. melléklete a következőképpen módosul:

i) az "1. BELGIUM — DÁNIA" pont alatti szövegrész előtt a következő szöveggel egészül ki:

"1. BELGIUM — CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

ii) a "BELGIUM — DÁNIA" pont számozása "1"-ről "2"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"3. BELGIUM — NÉMETORSZÁG"

;

iii) a "3. BELGIUM — NÉMETORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"4. BELGIUM — ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

iv) 3-7. pontok számozása és a megfelelő szövegrészek sorrendje a következőképpen módosul:

"5. BELGIUM — GÖRÖGORSZÁG"

"6. BELGIUM — SPANYOLORSZÁG"

"7. BELGIUM — FRANCIAORSZÁG"

"8. BELGIUM — ÍRORSZÁG"

"9. BELGIUM — OLASZORSZÁG"

;

v) a "9. BELGIUM — OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"10. BELGIUM — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

11. BELGIUM — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

12. BELGIUM — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

vi) a "BELGIUM — LUXEMBURG" pont számozása "8"-ról "13"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"14. BELGIUM — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

15. BELGIUM — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

vii) a "BELGIUM — HOLLANDIA" pont számozása "9"-ről "16"-ra változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"17. BELGIUM — AUSZTRIA"

;

viii) a "17. BELGIUM — AUSZTRIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"18. BELGIUM — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

ix) a "BELGIUM — PORTUGÁLIA" pont számozása "11"-ről "19"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"20. BELGIUM — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

21. BELGIUM — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

x) a "BELGIUM — FINNORSZÁG" pont számozása "12"-ről "22"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"23. BELGIUM — SVÉDORSZÁG"

"24. BELGIUM — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xi) a "24. BELGIUM — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"25. CSEH KÖZTÁRSASÁG — DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

26. CSEH KÖZTÁRSASÁG — NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

27. CSEH KÖZTÁRSASÁG — ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

28. CSEH KÖZTÁRSASÁG — GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

29. CSEH KÖZTÁRSASÁG — SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

30. CSEH KÖZTÁRSASÁG — FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

31. CSEH KÖZTÁRSASÁG — ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

32. CSEH KÖZTÁRSASÁG — OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

33. CSEH KÖZTÁRSASÁG — CIPRUS

Nincs ilyen.

34. CSEH KÖZTÁRSASÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

35. CSEH KÖZTÁRSASÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen.

36. CSEH KÖZTÁRSASÁG — LUXEMBURG

Nincs ilyen.

37. CSEH KÖZTÁRSASÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

38. CSEH KÖZTÁRSASÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

39. CSEH KÖZTÁRSASÁG — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

40. CSEH KÖZTÁRSASÁG — AUSZTRIA

Nincs ilyen.

41. CSEH KÖZTÁRSASÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

42. CSEH KÖZTÁRSASÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

43. CSEH KÖZTÁRSASÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

44. CSEH KÖZTÁRSASÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

45. CSEH KÖZTÁRSASÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

46. CSEH KÖZTÁRSASÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

47. CSEH KÖZTÁRSASÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

xii) a "DÁNIA — NÉMETORSZÁG" pont számozása "15"-ről "48"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"49. DÁNIA — ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

xiii) 16-20. pontok számozása és a megfelelő szövegrészek sorrendje a következőképpen módosul:

"50. DÁNIA — GÖRÖGORSZÁG"

"51. DÁNIA — SPANYOLORSZÁG"

"52. DÁNIA — FRANCIAORSZÁG"

"53. DÁNIA — ÍRORSZÁG"

"54. DÁNIA — OLASZORSZÁG"

;

xiv) az "54. DÁNIA — OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"55. DÁNIA — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

56. DÁNIA — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

57. DÁNIA — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xv) a "DÁNIA — LUXEMBURG" pont számozása "21"-ről "58"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"59. DÁNIA — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

60. DÁNIA — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xvi) a "DÁNIA — HOLLANDIA" pont számozása "22"-ről "61"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"62. DÁNIA — AUSZTRIA"

;

xvii) a "62. DÁNIA — AUSZTRIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"63. DÁNIA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

xviii) a "DÁNIA — PORTUGÁLIA" pont számozása "24"-ről "64"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"65. DÁNIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

66. DÁNIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xix) a "DÁNIA — FINNORSZÁG" pont számozása "25"-ről "67"-re változik, és az azt követő címek számozása a következőképpen módosul:

"68. DÁNIA — SVÉDORSZÁG"

"69. DÁNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xx) a "69. DÁNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"70. NÉMETORSZÁG — ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxi) 28-32. pontok számozása és a megfelelő szövegrészek sorrendje a következőképpen módosul:

"71. NÉMETORSZÁG — GÖRÖGORSZÁG"

"72. NÉMETORSZÁG — SPANYOLORSZÁG"

"73. NÉMETORSZÁG — FRANCIAORSZÁG"

"74. NÉMETORSZÁG — ÍRORSZÁG"

"75. NÉMETORSZÁG — OLASZORSZÁG"

;

xxii) a "75. NÉMETORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"76. NÉMETORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

77. NÉMETORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

78. NÉMETORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxiii) a "NÉMETORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "33"-ról "79"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"80. NÉMETORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

81. NÉMETORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxiv) a "NÉMETORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "34"-ről "82"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"83. NÉMETORSZÁG — AUSZTRIA"

;

xxv) a "83. NÉMETORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"84. NÉMETORSZÁG — LENGYELORSZÁG

a) Az öregségi nyugdíjakról és munkahelyi baleseti ellátásokról szóló 1975. október 9-i egyezmény végrehajtásáról rendelkező 1977. január 11-i megállapodás.

b) A szociális biztonságról szóló 1990. december 8-i egyezménynek a nyugdíjak közvetítő intézményeken keresztül történő kifizetése tekintetében történő végrehajtásáról rendelkező 1995. december 19-i megállapodás 5. cikke.

c) A betegség és anyaság esetén fizetendő pénzbeli ellátásokra vonatkozó, az orvosok és biztosított személyek kórházi kivizsgálással, felülvizsgálatokkal és utazással kapcsolatban felmerülő költségei elszámolásának elengedéséről szóló 1996. október 24-i megállapodás 26. cikke."

;

xxvi) a "NÉMETORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "36"-ról "85"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"86. NÉMETORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

87. NÉMETORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxvii) a "NÉMETORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "37"-ről "88"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"89. NÉMETORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"90. NÉMETORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xxviii) a "90. NÉMETORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"91. ÉSZTORSZÁG — GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

92. ÉSZTORSZÁG — SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

93. ÉSZTORSZÁG — FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

94. ÉSZTORSZÁG — ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

95. ÉSZTORSZÁG — OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

96. ÉSZTORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

97. ÉSZTORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen.

98. ÉSZTORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen.

99. ÉSZTORSZÁG — LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

100. ÉSZTORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

101. ÉSZTORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

102. ÉSZTORSZÁG — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

103. ÉSZTORSZÁG — AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

104. ÉSZTORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

105. ÉSZTORSZÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

106. ÉSZTORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

107. ÉSZTORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

108. ÉSZTORSZÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

109. ÉSZTORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

110. ÉSZTORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxix) a 41., 51., 59. és 60. pontok számozása és a megfelelő szövegrészek sorrendje a következőképpen módosul:

"111. GÖRÖGORSZÁG — SPANYOLORSZÁG"

"112. GÖRÖGORSZÁG — FRANCIAORSZÁG"

"113. GÖRÖGORSZÁG — ÍRORSZÁG"

"114. GÖRÖGORSZÁG — OLASZORSZÁG"

;

xxx) a "114. GÖRÖGORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"115. GÖRÖGORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen.

116. GÖRÖGORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

117. GÖRÖGORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxxi) a "GÖRÖGORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "61"-ről "118"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"119. GÖRÖGORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

120. GÖRÖGORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxxii) a "GÖRÖGORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "62"-ről "121"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"122. GÖRÖGORSZÁG — AUSZTRIA"

;

xxxiii) a "122. GÖRÖGORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"123. GÖRÖGORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

xxxiv) a "GÖRÖGORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "64"-ről "124"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"125. GÖRÖGORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

126. GÖRÖGORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

xxxv) a "GÖRÖGORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "65"-ről "127"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"128. GÖRÖGORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"129. GÖRÖGORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xxxvi) a "SPANYOLORSZÁG — FRANCIAORSZÁG" pont számozása "40"-ről "130"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"131. SPANYOLORSZÁG — ÍRORSZÁG"

"132. SPANYOLORSZÁG — OLASZORSZÁG"

;

xxxvii) a "132. SPANYOLORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"133. SPANYOLORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

134. SPANYOLORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

135. SPANYOLORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxxviii) a "SPANYOLORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "44"-ről "136"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"137. SPANYOLORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

138. SPANYOLORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xxxix) a "SPANYOLORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "45"-ről "139"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"140. SPANYOLORSZÁG — AUSZTRIA"

;

xl) a "140. SPANYOLORSZÁG — AUSZTRIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"141. SPANYOLORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

xli) a "SPANYOLORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "47"-ről "142"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"143. SPANYOLORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

144. SPANYOLORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xlii) a "SPANYOLORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "48"-ról "145"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"146. SPANYOLORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"147. SPANYOLORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

xliii) a "FRANCIAORSZÁG — ÍRORSZÁG" pont számozása "52"-ről "148"-ra változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"149. FRANCIAORSZÁG — OLASZORSZÁG"

;

xliv) a "149. FRANCIAORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"150. FRANCIAORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

151. FRANCIAORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

152. FRANCIAORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xlv) a "FRANCIAORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "54"-ről "153"-ra változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"154. FRANCIAORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

155. FRANCIAORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

xlvi) a "FRANCIAORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "55"-ről "156"-ra változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"157. FRANCIAORSZÁG — AUSZTRIA"

;

xlvii) a "157. FRANCIAORSZÁG — AUSZTRIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"158. FRANCIAORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

xlviii) a "FRANCIAORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "57"-ről "159"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"160. FRANCIAORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

161. FRANCIAORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

xlix) a "FRANCIAORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "58a"-ról "162"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"163. FRANCIAORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

164. FRANCIAORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

l) az "ÍRORSZÁG — OLASZORSZÁG" pont számozása "68"-ról "165"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"166. ÍRORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

167. ÍRORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

168. ÍRORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

li) az "ÍRORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "69"-ről "169"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"170. ÍRORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

171. ÍRORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lii) az "ÍRORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "70"-ről "172"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"173. ÍRORSZÁG — AUSZTRIA"

;

liii) az "173. ÍRORSZÁG — AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"174. ÍRORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

liv) az "ÍRORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "72"-ről "175"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"176. ÍRORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

177. ÍRORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lv) az "ÍRORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "73"-ról "178"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"179. ÍRORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"180. ÍRORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lvi) a "180. ÍRORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"181. OLASZORSZÁG — CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

182. OLASZORSZÁG — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

183. OLASZORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lvii) az "OLASZORSZÁG — LUXEMBURG" pont számozása "76"-ról "184"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"185. OLASZORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

186. OLASZORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lviii) az "OLASZORSZÁG — HOLLANDIA" pont számozása "77"-ről "187"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"188. OLASZORSZÁG — AUSZTRIA"

;

lix) a "188. OLASZORSZÁG — AUSZTRIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"189. OLASZORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

lx) az "OLASZORSZÁG — PORTUGÁLIA" pont számozása "79"-ről "190"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"191. OLASZORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

192. OLASZORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxi) az "OLASZORSZÁG — FINNORSZÁG" pont számozása "80"-ról "193"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"194. OLASZORSZÁG — SVÉDORSZÁG"

"195. OLASZORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxii) a "195. OLASZORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"196. CIPRUS — LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

197. CIPRUS — LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

198. CIPRUS — LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

199. CIPRUS — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

200. CIPRUS — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

201. CIPRUS — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

202. CIPRUS — AUSZTRIA

Nincs ilyen.

203. CIPRUS — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

204. CIPRUS — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

205. CIPRUS — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

206. CIPRUS — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

207. CIPRUS — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

208. CIPRUS — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

209. CIPRUS — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxiii) a "209. CIPRUS — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"210. LETTORSZÁG — LITVÁNIA

Nincs ilyen.

211. LETTORSZÁG — LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

212. LETTORSZÁG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

213. LETTORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

214. LETTORSZÁG — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

215. LETTORSZÁG — AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

216. LETTORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

217. LETTORSZÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

218. LETTORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

219. LETTORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

220. LETTORSZÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

221. LETTORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

222. LETTORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxiv) a "222. LETTORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"223. LITVÁNIA — LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

224. LITVÁNIA — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

225. LITVÁNIA — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

226. LITVÁNIA — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

227. LITVÁNIA — AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

228. LITVÁNIA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

229. LITVÁNIA — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

230. LITVÁNIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

231. LITVÁNIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

232. LITVÁNIA — FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

233. LITVÁNIA — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

234. LITVÁNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxv) a "234. LITVÁNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"235. LUXEMBURG — MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

236. LUXEMBURG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxvi) a "LUXEMBURG — HOLLANDIA" pont számozása "83"-ról "237"-re változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"238. LUXEMBURG — AUSZTRIA"

;

lxvii) a "238. LUXEMBURG — AUSZTRIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"239. LUXEMBURG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

lxviii) a "LUXEMBURG — PORTUGÁLIA" pont számozása "85"-ről "240"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"241. LUXEMBURG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

242. LUXEMBURG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxix) a "LUXEMBURG — FINNORSZÁG" pont számozása "86"-ról "243"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"244. LUXEMBURG — SVÉDORSZÁG"

"245. LUXEMBURG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxx) a "245. LUXEMBURG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"246. MAGYARORSZÁG — MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

247. MAGYARORSZÁG — HOLLANDIA

Nincs ilyen.

248. MAGYARORSZÁG — AUSZTRIA

Nincs ilyen.

249. MAGYARORSZÁG — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

250. MAGYARORSZÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

251. MAGYARORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

252. MAGYARORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

253. MAGYARORSZÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

254. MAGYARORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

255. MAGYARORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxi) a "255. MAGYARORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"256. MÁLTA — HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

257. MÁLTA — AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

258. MÁLTA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

259. MÁLTA — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

260. MÁLTA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

261. MÁLTA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

262. MÁLTA — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

263. MÁLTA — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

264. MÁLTA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxii) a "HOLLANDIA — AUSZTRIA" pont számozása "89"-ről "265"-re változik, és e pontot követően a szöveg a következő szövegrésszel egészül ki:

"266. HOLLANDIA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxxiii) a "HOLLANDIA — PORTUGÁLIA" pont számozása "90"-ről "267"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"268. HOLLANDIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

269. HOLLANDIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

lxxiv) a "HOLLANDIA — FINNORSZÁG" pont számozása "91"-ről "270"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"271. HOLLANDIA — SVÉDORSZÁG"

"272. HOLLANDIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxxv) a "272. HOLLANDIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"273. AUSZTRIA — LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

lxxvi) az "AUSZTRIA — PORTUGÁLIA" pont számozása "94"-ről "274"-re változik, és e pontot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"275. AUSZTRIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

276. AUSZTRIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxxvii) az "AUSZTRIA — FINNORSZÁG" pont számozása "95"-ről "277"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"278. AUSZTRIA — SVÉDORSZÁG"

"279. AUSZTRIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxxviii) a "279. AUSZTRIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"280. LENGYELORSZÁG — PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

281. LENGYELORSZÁG — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

282. LENGYELORSZÁG — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

283. LENGYELORSZÁG — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

284. LENGYELORSZÁG — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

285. LENGYELORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxix) a "285. LENGYELORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"286. PORTUGÁLIA — SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

287. PORTUGÁLIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény."

;

lxxx) a "PORTUGÁLIA — FINNORSZÁG" pont számozása "98"-ról "288"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"289. PORTUGÁLIA — SVÉDORSZÁG"

"290. PORTUGÁLIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxxxi) a "290. PORTUGÁLIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"291. SZLOVÉNIA — SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

292. SZLOVÉNIA — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

293. SZLOVÉNIA — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

294. SZLOVÉNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxxii) a "294. SZLOVÉNIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"295. SZLOVÁKIA — FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

296. SZLOVÁKIA — SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

297. SZLOVÁKIA — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

;

lxxxiii) a "FINNORSZÁG — SVÉDORSZÁG" pont számozása "101"-ről "298"-ra változik, és az azt követő pont számozása a következőképpen módosul:

"299. FINNORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

;

lxxxiv) a "SVÉDORSZÁG — EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont számozása "103"-ról "300"-ra változik.

f) Az "Az ellátások fizetésének rendje (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (6) bekezdése, 53. cikkének (1) bekezdése és 122. cikke)" című 6. melléklete a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Közvetlen fizetés."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

1. Általában: közvetlen fizetés.

2. Lettországgal és Litvániával kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

Közvetlen fizetés.

L. LETTORSZÁG

1. Közvetlen fizetés.

2. Az Észt Köztársasággal és a Litván Köztársasággal kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül.

M. LITVÁNIA

1. Belgiummal, a Cseh Köztársasággal, Dániával, Németországgal, Görögországgal, Spanyolországgal, Franciaországgal, Írországgal, Olaszországgal, Ciprussal, Luxemburggal, Magyarországgal, Máltával, Hollandiával, Ausztriával, Lengyelországgal, Portugáliával, Szlovéniával, Szlovákiával, Finnországgal, Svédországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés;

2. Észtországgal és Lettországgal kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül (a végrehajtási rendelet 53-58. cikkének együttes végrehajtása)."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Közvetlen fizetés.

P. MÁLTA

Közvetlen fizetés."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

1. Általános elv: ellátások közvetlen fizetése.

2. A megkötött megállapodások alapján Németországgal kapcsolatban: fizetés a kedvezményezett lakóhelye szerinti intézményeken keresztül (a végrehajtási rendelet 53-58. és 77. cikke, valamint az 5. mellékletben felsorolt rendelkezések együttes alkalmazása)."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Közvetlen fizetés.

V. SZLOVÁKIA

Közvetlen fizetés."

;

g) A "Bankok (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (7) bekezdése, 55. cikkének (3) bekezdése és 122. cikke)" című 7. melléklet a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Česká národní banka (Cseh Nemzeti Bank), Praha."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Hansapank (Hansabank), Tallinn."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Ciprusi Központi Bank), Λευκωσία.

L. LETTORSZÁG

Nincs ilyen.

M. LITVÁNIA

Hansa — LTB (Hansa — LTB), Vilnius."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

P. MÁLTA

Bank Ċentrali ta' Malta (Máltai Központi Bank), Valletta."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Narodowy Bank Polski (Lengyel Nemzeti Bank), Warszawa."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Banka Slovenije (Szlovén Nemzeti Bank), Ljubljana.

V. SZLOVÁKIA

Národná banka Slovenska (Szlovák Nemzeti Bank), Bratislava."

;

h) A 8. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

"8. MELLÉKLET

CSALÁDI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA

(a végrehajtási rendelet 4. cikkének (8) bekezdése, 10a. cikkének d) pontja és 122. cikke)

A végrehajtási rendelet 10a. cikkének d) pontját a következő esetekben kell alkalmazni:

A. Munkavállalók és önálló vállalkozók

a) egy naptári hónapos referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Belgium és a Cseh Köztársaság,

- Belgium és Németország,

- Belgium és Görögország,

- Belgium és Spanyolország,

- Belgium és Franciaország,

- Belgium és Írország,

- Belgium és Litvánia,

- Belgium és Luxemburg,

- Belgium és Ausztria,

- Belgium és Lengyelország,

- Belgium és Portugália,

- Belgium és Szlovákia,

- Belgium és Finnország,

- Belgium és Svédország,

- Belgium és az Egyesült Királyság,

- a Cseh Köztársaság és Dánia,

- a Cseh Köztársaság és Németország,

- a Cseh Köztársaság és Görögország,

- a Cseh Köztársaság és Spanyolország,

- a Cseh Köztársaság és Franciaország,

- a Cseh Köztársaság és Írország,

- a Cseh Köztársaság és Lettország,

- a Cseh Köztársaság és Litvánia,

- a Cseh Köztársaság és Luxemburg,

- a Cseh Köztársaság és Magyarország,

- a Cseh Köztársaság és Málta,

- a Cseh Köztársaság és Hollandia,

- a Cseh Köztársaság és Ausztria,

- a Cseh Köztársaság és Lengyelország,

- a Cseh Köztársaság és Portugália,

- a Cseh Köztársaság és Szlovénia,

- a Cseh Köztársaság és Szlovákia,

- a Cseh Köztársaság és Finnország,

- a Cseh Köztársaság és Svédország,

- a Cseh Köztársaság és az Egyesült Királyság,

- Dánia és Litvánia,

- Dánia és Lengyelország,

- Dánia és Szlovákia,

- Németország és Görögország,

- Németország és Spanyolország,

- Németország és Franciaország,

- Németország és Írország,

- Németország és Litvánia,

- Németország és Luxemburg,

- Németország és Ausztria,

- Németország és Lengyelország,

- Németország és Portugália,

- Németország és Szlovákia,

- Németország és Finnország,

- Németország és Svédország,

- Németország és az Egyesült Királyság,

- Görögország és Litvánia,

- Görögország és Lengyelország,

- Görögország és Szlovákia,

- Spanyolország és Litvánia,

- Spanyolország és Ausztria,

- Spanyolország és Lengyelország,

- Spanyolország és Szlovénia,

- Spanyolország és Szlovákia,

- Spanyolország és Finnország,

- Spanyolország és Svédország,

- Franciaország és Litvánia,

- Franciaország és Luxemburg,

- Franciaország és Ausztria,

- Franciaország és Lengyelország,

- Franciaország és Portugália,

- Franciaország és Szlovénia,

- Franciaország és Szlovákia,

- Franciaország és Finnország,

- Franciaország és Svédország,

- Írország és Litvánia,

- Írország és Ausztria,

- Írország és Lengyelország,

- Írország és Portugália,

- Írország és Szlovákia,

- Írország és Svédország,

- Lettország és Litvánia,

- Lettország és Luxemburg,

- Lettország és Magyarország,

- Lettország és Lengyelország,

- Lettország és Szlovénia,

- Lettország és Szlovákia,

- Lettország és Finnország,

- Litvánia és Luxemburg,

- Litvánia és Magyarország,

- Litvánia és Hollandia,

- Litvánia és Ausztria,

- Litvánia és Portugália,

- Litvánia és Szlovákia,

- Litvánia és Szlovénia,

- Litvánia és Finnország,

- Litvánia és Svédország,

- Litvánia és az Egyesült Királyság,

- Luxemburg és Ausztria,

- Luxemburg és Lengyelország,

- Luxemburg és Portugália,

- Luxemburg és Szlovénia,

- Luxemburg és Szlovákia,

- Luxemburg és Finnország,

- Luxemburg és Svédország,

- Magyarország és Lengyelország,

- Magyarország és Szlovénia,

- Magyarország és Szlovákia,

- Málta és Szlovákia,

- Hollandia és Ausztria,

- Hollandia és Lengyelország,

- Hollandia és Szlovákia,

- Hollandia és Finnország,

- Hollandia és Svédország,

- Ausztria és Lengyelország,

- Ausztria és Portugália,

- Ausztria és Szlovénia,

- Ausztria és Szlovákia,

- Ausztria és Finnország,

- Ausztria és Svédország,

- Ausztria és az Egyesült Királyság,

- Lengyelország és Portugália,

- Lengyelország és Szlovénia,

- Lengyelország és Szlovákia,

- Lengyelország és Finnország,

- Lengyelország és Svédország,

- Lengyelország és az Egyesült Királyság,

- Portugália és Szlovénia,

- Portugália és Szlovákia,

- Portugália és Finnország,

- Portugália és Svédország,

- Portugália és az Egyesült Királyság,

- Szlovénia és Szlovákia,

- Szlovénia és Finnország,

- Szlovénia és az Egyesült Királyság,

- Szlovákia és Finnország,

- Szlovákia és Svédország,

- Szlovákia és az Egyesült Királyság,

- Finnország és Svédország,

- Finnország és az Egyesült Királyság,

- Svédország és az Egyesült Királyság.

b) egy naptári negyedévet felölelő referencia-időszakkal az alábbi országok közötti kapcsolatokban:

- Dánia és Németország,

- Hollandia és Dánia, Németország, Franciaország, Luxemburg, Portugália.

B. Önálló vállalkozók

Egy naptári negyedéves referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Belgium és Hollandia.

C. Munkavállalók

Egy naptári hónapos referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Belgium és Hollandia."

;

i) Az "A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámítása (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (9) bekezdése, 94. cikke (3) bekezdésének a) pontja és 95. cikke (3)bekezdésének a) pontja)" című 9. melléklete a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános szociális biztonsági rendszert kell figyelembe venni."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az Észt Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott orvosi szolgáltatásokat kell figyelembe venni."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál a Ciprusi Kormányzati Egészségügyi Szolgálat által nyújtott ellátásokat kell figyelembe venni.

L. LETTORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál a Országos Kötelező Egészségbiztosító által igazgatott természetbeni ellátásokat (orvosi szolgáltatásokat) kell figyelembe venni.

M. LITVÁNIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az egészségbiztosításról szóló törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános egészségbiztosítási rendszert, valamint az egészségügyről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban lévő ellátásokra nyújtott egészségügyi kiadásokat kell figyelembe venni.

P. MÁLTA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az országos egészségügyi rendszer keretében nyújtott ellátásokat kell figyelembe venni."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános szociális biztonsági rendszert kell figyelembe venni."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános egészségvédelmi programot kell figyelembe venni.

V. SZLOVÁKIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános egészségbiztosítási rendszeren belül egészségügyi célokra nyújtott költségeket kell figyelembe venni."

;

j) Az "A hatáskörrel rendelkező hatóságok által kijelölt intézmények és szervek (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (10) bekezdése)" című 10. melléklete a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 17. cikke, valamint a végrehajtási rendelet 10. cikkének b) pontja, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12. cikkének a) pontja, 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában : Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha.

2. A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában : azon hely szerint területileg illetékes városi hatóság (igazgatási szerv), ahol a családtagok élnek.

3. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában (a természetbeni ellátások díjának a rendelet 36. és 63. cikkével összhangban történő vissztérítésével kapcsolatban) : Centrum mezistátních úhrad (Nemzetközi Visszatérítések Központja), Praha.

4. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában (a munkanélküliségi ellátásoknak a rendelet 70. cikkével összhangban történő visszatérítésével kapcsolatban) : Ministerstvo práce a sociálních věcí — Správa služeb zaměstnanosti (Szociális és Munkaügyi Minisztérium — Foglalkoztatási Szolgálat), Praha."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

1. A rendelet 14c. cikke és 14d. cikkének (3) bekezdése, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 10b. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12a. cikke, 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, 38. cikkének (1) bekezdése, 70. cikkének (1) bekezdése, 82. cikkének (2) bekezdése és 86. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában : Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.

2. A rendelet 17. cikke, valamint a végrehajtási rendelet 8. cikke és 113. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában : Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Pénztár), Tallinn.

3. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a) Betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések : Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Pénztár), Tallinn;

b) Munkanélküliség : Eesti Töötukassa (Észt Munkanélküliségi Biztosító Pénztár), Tallinn.

4. A végrehajtási rendelet 109. cikke alkalmazásában Maksuamet (Adóigazgatóság), Tallinn."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

1. A rendelet 14c. cikke, 14d. cikkének (3) bekezdése és 17. cikke, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 10b. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12a. cikke, 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, 38. cikkének (1) bekezdése, 70. cikkének (1) bekezdése, 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke, 82. cikkének (2) bekezdése, 85. cikkének (2) bekezdése, 86. cikkének (2) bekezdése, 91. cikkének (2) bekezdése és 109. cikke alkalmazásában : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Társadalombiztosítási Osztály, Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium), Λευκωσία.

2. A végrehajtási rendelet 8. cikke, 102. cikkének (2) bekezdése és 110. cikkének alkalmazásában (pénzbeli ellátások esetén) : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Társadalombiztosítási Osztály, Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium), Λευκωσία.

3. A végrehajtási rendelet 8. cikke, 102. cikkének (2) bekezdése, 110. cikke és 113. cikkének (2) bekezdése (természetbeni ellátások esetén), valamint a rendelet 36. és 63. cikke alkalmazásában : Υπουργείο Υγείας (Egészségügyi Minisztérium), Λευκωσία.

L. LETTORSZÁG

a) A rendelet 14. cikkének (1) bekezdése, 14a. cikkének (1) és (4) bekezdése, 14b. cikkének (1) bekezdése, 14d. cikkének (3) bekezdése és 17. cikke alkalmazásában : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Országos Társadalombiztosító), Rīga.

b) A végrehajtási rendelet 10b. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, 82. cikkének (2) bekezdése és 109. cikke : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Országos Társadalombiztosító), Rīga.

c) A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában (a rendelet 36. és 63. cikkével összefüggésben) : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Országos Kötelező Egészségbiztosító), Rīga.

d) A rendelet 70. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Országos Társadalombiztosító), Rīga.

M. LITVÁNIA

1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 14a. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 14b. cikkének (1) és (2) bekezdése, 14d. cikkének (3) bekezdése és 17. cikke, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 10b. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikke, 12a. cikke, 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, 14. cikkének (1) és (2) bekezdése, 85. cikkének (2) bekezdése és 91. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

2. A végrehajtási rendelet 38. cikkének (1) bekezdése, 70. cikkének (1) bekezdése és 86. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában : Seniūnijos pagal asmens gyvenamąją vietą (az érintett személy lakóhelye szerinti helyi irodák).

3. A végrehajtási rendelet 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke és 82. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában : Respublikinė darbo birža (Országos Munkaerőtőzsde), Vilnius.

4. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a) megtérítés a rendelet 36. és 63. cikkével összhangban : Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius;

b) megtérítés a rendelet a 70. cikke (2) bekezdésével összhangban : Respublikinė darbo birža (Országos Munkaerőtőzsde), Vilnius.

5. A végrehajtási rendelet 110. cikke alkalmazásában a) a rendelet III. címének 1. és 4. fejezete alapján nyújtott természetbeni ellátások : Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius;

b) a rendelet III. címének 1-4. és 8. fejezete alapján nyújtott pénzbeli ellátások : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius;

c) a rendelet III. címének 6. fejezete alapján nyújtott pénzbeli ellátások : Respublikinė darbo birža (Országos Munkaerőtőzsde), Vilnius;

d) a rendelet III. címének 5. és 7. fejezete alapján nyújtott pénzbeli ellátások : Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Helyi szociálissegély-iroda).

6. A végrehajtási rendelet 113. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

1. A rendelet 14c. cikke, 14d. cikkének (3) bekezdése és 17. cikke alkalmazásában : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.

2. A végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában a) betegség, anyaság, munkahelyi balesetek : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;

b) öregség, rokkantság : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest;

c) munkanélküliség : Foglalkoztatási Hivatal, Budapest;

d) magánnyugdíj-biztosító pénztár, önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest.

3. A végrehajtási rendelet 8. cikke, 10b. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12a. cikke, 13. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alkalmazásában Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.

4. A végrehajtási rendelet 38. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

5. A végrehajtási rendelet 70. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában a) baleseti táppénz és baleseti járadék : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;

b) egyéb ellátások : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

6. A végrehajtási rendelet 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában Foglalkoztatási Hivatal, Budapest.

7. A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a) anyasági támogatás és anyasági segély : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;

b) egyéb családi ellátások : Államháztartási Hivatal, Budapest.

8. A végrehajtási rendelet 91. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

9. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a) betegség, anyaság, munkahelyi balesetek : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;

b) munkanélküliség : Foglalkoztatási Hivatal, Budapest.

10. A végrehajtási rendelet 109. cikke alkalmazásában Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.

11. A végrehajtási rendelet 110. cikke alkalmazásában a) betegség, anyaság, munkahelyi balesetek : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;

b) öregség, rokkantság : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest;

c) munkanélküliségi ellátások : Foglalkoztatási Hivatal, Budapest;

Államháztartási Hivatal, Budapest;

anyasági támogatás és anyasági segély esetében: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.

12. A végrehajtási rendelet 113. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.

P. MÁLTA

A rendelet 14c. cikke, 14d. cikkének (3) bekezdése és 17. cikke, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 8. cikkének (1) és (2) bekezdése, 10b. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12. cikkének a) pontja, 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, 38. cikkének (1) bekezdése, 70. cikkének (1) bekezdése, 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke, 82. cikkének (2) bekezdése, 85. cikkének (2) bekezdése, 86. cikkének (2) bekezdése, 89. cikkének (1) bekezdése, 91. cikkének (2) bekezdése, 102. cikkének (2) bekezdése, 109. és 110. cikke alkalmazásában : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta;

A végrehajtási rendelet 8. cikkének (3) bekezdése és 113. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában : Diviżjoni tas-Saħħa (Egészségügyi Részleg), Valletta."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 17. cikkének a végrehajtási rendelet 11. cikkével együttes alkalmazásában, a rendelet 14. cikkének (2) és (3) bekezdése a végrehajtási rendelet 12a. cikkével együttes alkalmazásában, a rendelet 14a. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 17. cikkének a végrehajtási rendelet 11a. cikkével együttes alkalmazásában, a rendelet 14a. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése a végrehajtási rendelet 12a. cikkével együttes alkalmazásában, a rendelet 14b. cikkének (1) és (2) bekezdése a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontjával együttes alkalmazásában, a rendelet 14c. cikkének a végrehajtási rendelet 12a. cikkével együttes alkalmazásában és a rendelet 14d. cikkének (3) bekezdése alkalmazásában : a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított munkáltató (vagy az önálló vállalkozó) székhelye szerint területileg illetékes helyi irodája.

2. A rendelet 14. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 17. cikkének a végrehajtási rendelet 11. cikkével együttes alkalmazásban, a rendelet 14a. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 17. cikkének a végrehajtási rendelet 11a. cikkével együttes alkalmazásban, a rendelet 14b. cikkének (1) és (2) bekezdése a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontjával és a 17. cikkel együttes alkalmazásban : Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS központi iroda), Warszawa.

3. A végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 10b. cikke, 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, 14. és 109. cikke alkalmazásában a) egészségügyi ellátások : az a kasa chorych (betegbiztosító pénztár), amelynél az érintett személy biztosított;

i)

munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével: a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított munkáltató (vagy az önálló vállalkozó) székhelye szerint területileg illetékes helyi irodája;ii)

önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében: a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) a mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája.

4. A végrehajtási rendelet 8. cikke alkalmazásában a) egészségügyi ellátások : az a kasa chorych (betegbiztosító pénztár), amelynél az érintett személy biztosított;

munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított munkáltató (vagy az önálló vállalkozó) székhelye szerint területileg illetékes helyi irodája, a biztosítási időszak alatt;

munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével, a biztosítás fedezetének lejárta után a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes helyi irodája;

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája.

5. A végrehajtási rendelet 38. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában a) munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével : a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt szervezeti egységei;

b) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében : a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt regionális irodái;

c) hivatásos katonák esetében : a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;

d) rendőrök, tűzoltók, határőrök, belbiztonsági és külföldi hírszerző ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében : a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;

e) büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

f) bírák és ügyészek esetében : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.

i)

munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével: a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt szervezeti egységei;ii)

önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében: a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt regionális irodái;iii)

hivatásos katonák esetében: a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;iv)

rendőrök, tűzoltók, határőrök, belbiztonsági és külföldi hírszerző-ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében: a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;v)

büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében: az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;vi)

bírák és ügyészek esetében: az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

i)

munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével: a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított személy családtagjainak lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes helyi irodája;ii)

önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében: a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) a mezőgazdasági termelő családtagjainak lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes regionális irodája.

7. A végrehajtási rendelet 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke, 82. cikkének (2) bekezdése, 83. cikkének (1) bekezdése és 84. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok).

8. A végrehajtási rendelet 85. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a) munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével : a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított személy (vagy önálló vállalkozó) családtagjainak lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes helyi irodája;

b) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében : a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) a mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája;

c) munkanélküliek esetében : a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok).

9. A végrehajtási rendelet 86. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a) munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével : a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított személy családtagjainak lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes helyi irodája;

b) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében : a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) a mezőgazdasági termelő családtagjainak lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes regionális irodája;

c) hivatásos katonák esetében : a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;

d) rendőrök, tűzoltók, határőrök, belbiztonsági és külföldi hírszerző ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében : a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;

e) büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

f) bírák és ügyészek esetében : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.

10. A végrehajtási rendelet 91. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában: a) munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével : a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt szervezeti egységei;

b) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében : a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) meghatározott tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való együttműködésre kijelölt regionális irodái;

c) hivatásos katonák esetében, kivéve azon katonákat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;

d) rendőrök, tűzoltók, határőrök, belbiztonsági és külföldi hírszerző-ügynökségi tisztviselők és kormánybiztonsági tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;

e) büntetés-végrehajtási tisztviselők esetében, kivéve azokat, akik 1999. január 1-je után léptek szolgálatba : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

f) volt bírák és ügyészek esetében : az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.

11. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése a rendelet 36. és 63. cikkével együttes alkalmazásában Ministerstwo Zdrowia — Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Egészségügyi Minisztérium — Nemzetközi Elszámolások Irodája), Warszawa.

12. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése a rendelet 70. cikkével együttes alkalmazásában Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Gazdasági, Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium — MGPiPS), Warszawa."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 14a. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 17. cikke alkalmazásában : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium).

2. A végrehajtási rendelet 10b. cikke alkalmazásában : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet).

3. A végrehajtási rendelet 11., 11a., 12a., 12b., 13. és 14. cikke alkalmazásában : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet).

4. A végrehajtási rendelet 38. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium).

5. A végrehajtási rendelet 70. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium).

6. A végrehajtási rendelet 80. cikkének (1) bekezdése, 81. cikke és 82. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Szlovén Foglalkoztatási Intézet).

7. A végrehajtási rendelet 85. cikkének (2) bekezdése és 86. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium).

8. A végrehajtási rendelet 91. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium).

9. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése a rendelet 36. és 63. cikkével együttes alkalmazásában : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet).

10. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése a rendelet 70. cikkével együttes alkalmazásában : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Szlovén Foglalkoztatási Intézet).

11. A végrehajtási rendelet 110. cikke alkalmazásában : a hatáskörrel rendelkező intézmények.

V. SZLOVÁKIA

1. A rendelet 17. cikke alkalmazásában : Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Bratislava.

2. A végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava.

3. A végrehajtási rendelet 8. cikkének alkalmazásában a) pénzbeli ellátások : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) természetbeni ellátások : illetékes egészségbiztosító társaság.

4. A végrehajtási rendelet 10b. cikke alkalmazásában a) betegséggel, anyasággal, rokkantsággal, öregséggel, munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos ellátások : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) Családi ellátások : a családi ellátások folyósítására illetékes intézmény;

c) Munkanélküliségi ellátások : Národný úrad práce — okresné úrady práce (Országos Foglalkoztatási Hivatal — kerületi foglalkoztatási hivatalok);

d) Természetbeni ellátások : az illetékes egészségbiztosító társaság.

5. A végrehajtási rendelet 11. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava.

6. A végrehajtási rendelet 11a. cikkének (1) bekezdése, 12a. cikke, 13. cikkének (3) bekezdése, 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alkalmazásában Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava; természetbeni ellátások esetében: az illetékes egészségbiztosító társaság.

7. A végrehajtási rendelet 38. cikkének (1) bekezdése és 70. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava.

8. A végrehajtási rendelet 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke és 82. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában Národný úrad práce (Országos Foglalkoztatási Hivatal), Bratislava.

9. A végrehajtási rendelet 85. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava.

10. A végrehajtási rendelet 86. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában A családtagok lakóhelye szerint személyi ügyekben illetékes helyi hivatal.

11. A végrehajtási rendelet 91. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában (a rendelet 77. és 78. cikke alapján fizetendő ellátásokkal kapcsolatban) a) munkavállalók esetében : munkáltatók;

b) önálló vállalkozók és nyugdíjasok esetében : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

c) egyéb személyek esetében : Kerületi hivatalok.

12. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a) a rendelet 36. és 63. cikke alapján nyújtott megtérítésekkel kapcsolatban : Všeobecná zdravotná poisťovňa (Általános Egészségbiztosító Társaság), Bratislava;

b) a rendelet 70. cikke alapján nyújtott megtérítésekkel kapcsolatban : Národný úrad práce (Országos Foglalkoztatási Hivatal), Bratislava.

13. A végrehajtási rendelet 109. és 110. cikke alkalmazásában a) betegséggel, anyasággal, rokkantsággal, öregséggel, munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos ellátások : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;

b) természetbeni ellátások : az illetékes egészségbiztosító;

c) munkanélküliségi ellátások : Národný úrad práce — okresné úrady práce (Országos Foglalkoztatási Hivatal — kerületi foglalkoztatási hivatalok).

14. A végrehajtási rendelet 113. cikke alkalmazásában az illetékes egészségbiztosító társaság."

;

k) Az "A rendelet 35. cikke (2) bekezdésében hivatkozott rendszerek (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (11) bekezdése)" című 11. melléklet a következőképpen módosul:

i) az "A. BELGIUM" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen."

;

ii) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii) a "D. NÉMETORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen."

;

iv) a "J. OLASZORSZÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

Nincs ilyen.

L. LETTORSZÁG

Nincs ilyen.

M. LITVÁNIA

Nincs ilyen."

;

v) az "N. LUXEMBURG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

P. MÁLTA

Nincs ilyen."

;

vi) az "R. AUSZTRIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

vii) a "T. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

V. SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

.

(3) 31983 Y 0117: Az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 1982. július 7-i 117. határozata az 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet 50. cikke (1) bekezdése a) pontjának végrehajtására vonatkozó feltételekről (HL C 238. szám, 1983.9.7., 3. o.), az alábbi módosítással:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

A 2.2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

"Ennek a határozatnak az alkalmazásában a kijelölt szerv:

Belgium : Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Országos Nyugdíjhivatal), Bruxelles/Brussel.

Cseh Köztársaság : Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha.

Dánia : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København.

Németország : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle (Német Nyugdíjbiztosító Intézetek Szövetségének Adatfeldolgozó Központja), Würzburg.

Észtország : Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.

Görögország : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Társadalombiztosítási Intézet), Αθήνα.

Spanyolország : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Országos Szociális Biztonsági Intézet), Madrid.

Franciaország : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Országos Öregségi Biztosító Pénztár - Országos Adatfeldolgozó Központ - Migráns Munkavállalók SCOM), Tours.

Írország : Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin.

Olaszország : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Országos Népjóléti Intézet), Roma.

Ciprus : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Társadalombiztosítási Osztály, Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium), Λευκωσία.

Lettország : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Országos Társadalombiztosító), Rīga.

Litvánia : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

Luxemburg : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (a szociális biztonsági intézmények egyesített adatfeldolgozó, biztosítási nyilvántartási és járulékbeszedési központja), Luxemburg.

Magyarország : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

Málta : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta.

Hollandia : Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Amsterdam.

Ausztria : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézetek Szövetsége), Wien.

Lengyelország : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet), Warszawa.

Portugália : Centro Nacional de Pensões (Országos Nyugdíjközpont), Lisboa.

Szlovénia : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet), Ljubljana.

Szlovákia : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava.

Finnország : Eläketrvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki.

Svédország : Riksförsäkringsverket (Országos Társadalombiztosítási Tanács), Stockholm.

Egyesült Királyság : Department of Social Security, Records Branch (Szociális Biztonsági Minisztérium, Nyilvántartási Osztály), Newcastle-upon-Tyne."

.

(4) 31983 Y 1112(02): Az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 1983. április 20-i 118. határozata az 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet 50. cikke (1) bekezdése b) pontjának végrehajtására vonatkozó feltételekről (HL C 306. szám, 1983.12.11., 2. o.), az alábbi módosítással:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

A 2.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"Ennek a határozatnak az alkalmazásában a kijelölt szerv:

Belgium : Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Országos Nyugdíjhivatal), Bruxelles/Brussel.

Cseh Köztársaság : Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha.

Dánia : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København.

Németország : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle (Német Nyugdíjbiztosító Intézetek Szövetségének Adatfeldolgozó Központja), Würzburg.

Észtország : Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.

Görögország : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Társadalombiztosítási Intézet), Αθήνα.

Spanyolország : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Országos Szociális Biztonsági Intézet), Madrid.

Franciaország : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Országos Öregségi Biztosító Pénztár - Országos Adatfeldolgozó Központ - Migráns Munkavállalók SCOM), Tours.

Írország : Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin.

Olaszország : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Országos Népjóléti Intézet), Roma.

Ciprus : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Társadalombiztosítási Osztály, Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium), Λευκωσία.

Lettország : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Országos Társadalombiztosító), Rīga.

Litvánia : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.

Luxemburg : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (a szociális biztonsági intézmények közös adatfeldolgozó, biztosítási nyilvántartási és járulékbeszedési központja), Luxemburg.

Magyarország : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

Málta : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta.

Hollandia : Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Amsterdam.

Ausztria : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézetek Szövetsége), Wien.

Lengyelország : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet), Warszawa.

Portugália : Centro Nacional de Pensões (Országos Nyugdíjközpont), Lisboa.

Szlovénia : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet), Ljubljana.

Szlovákia : Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava.

Finnország : Eläketrvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki.

Svédország : Riksförsäkringsverket (Országos Társadalombiztosítási Tanács), Stockholm.

Egyesült Királyság : Department of Social Security, Records Branch (Szociális Biztonsági Minisztérium, Nyilvántartási Osztály), Newcastle-upon-Tyne."

.

(5) 31988 Y 0309(02): Az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 1987. július 1-jei 136. határozata az 1408/71/EGK tanácsi rendeletnek az ellátásokra való jogosultság megszerzéséhez, fenntartásához és feléledéséhez más tagállamok jogszabályai szerint megszerzett biztosítási idő figyelembevételéről szóló 45. cikke (1)-(3) bekezdésének értelmezéséről (HL C 64. szám, 1988.3.9., 7. o.), az alábbi módosítással:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

A melléklet a következőképpen módosul:

a) az "A. BELGIUM" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen."

;

b) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. GÖRÖGORSZÁG", "E. SPANYOLORSZÁG", "F. FRANCIAORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

c) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen."

;

d) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül:

"K. CIPRUS

Nincs ilyen.

L. LETTORSZÁG

Nincs ilyen.

M. LITVÁNIA

Nincs ilyen."

;

e) az "N. LUXEMBURG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

P. MÁLTA

Nincs ilyen."

;

f) az "R. AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen."

;

g) a "T. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

V. SZLOVÁKIA

Nincs ilyen."

;

(6) 31993 Y 0825(02): Az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 1992. június 26-i 150. határozata az 1408/71/EGK rendelet 77. cikke, 78. cikke és 79. cikke (3) bekezdésének, valamint az 574/72/EGK rendelet 10. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja alkalmazásáról (HL C 229. szám, 1993.8.25., 5. o.), az alábbi módosítással:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

A melléklet a következőképpen módosul:

a) az "A. BELGIUM" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

1. Családi ellátások/gyermekek utáni segélyek esetében — kijelölt helyhatóságok.

2. Árvasági nyugdíj esetében — Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha."

b) a "B. DÁNIA", "C. NÉMETORSZÁG", "D. SPANYOLORSZÁG", "E. FRANCIAORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. ÍRORSZÁG", "H. OLASZORSZÁG", "I. LUXEMBURG", "J. HOLLANDIA", "K. AUSZTRIA", "L. PORTUGÁLIA", "M. FINNORSZÁG", "N. SVÉDORSZÁG" és "O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "N. LUXEMBURG", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "T. PORTUGÁLIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG" és "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

c) a "D. NÉMETORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"E. ÉSZTORSZÁG

Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn."

;

d) a "J. OLASZORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"K. CIPRUS

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Társadalombiztosítási Osztály, Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium), Λευκωσία.

L. LETTORSZÁG

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Országos Társadalombiztosító), Rīga.

M. LITVÁNIA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius."

;

e) az "N. LUXEMBURG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"O. MAGYARORSZÁG

1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.

2. Államháztartási Hivatal, Budapest.

P. MÁLTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta."

;

f) az "R. AUSZTRIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"S. LENGYELORSZÁG

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Gazdasági, Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium), Warszawa."

;

g) a "T. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"U. SZLOVÉNIA

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Ljubljana.

V. SZLOVÁKIA

1. Kizárólag családi ellátások esetében: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Bratislava.

2. Minden egyéb esetben: Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava."

;

(7) 32001 D 0548: A Bizottság 2001. július 9-i határozata egy kiegészítő nyugdíjakkal foglalkozó bizottság létrehozásáról (HL L 196. szám, 2001.7.20., 26. o.).

A 3. cikk (1) bekezdésében a "45" helyébe "55" lép.

B. A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSA

31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK irányelve a tagállami munkavállalók és családjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről (HL L 257. szám, 1968.10.19., 13. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73. szám, 1972.3.27., 14. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása ( HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

A melléklet 1. lábjegyzete helyébe a következő szöveg lép:

"Az engedélyt kibocsátó ország szerint: belga, cseh, dán, német, észt, görög, spanyol, francia, ír, olasz, ciprusi, lett, litván, luxemburgi, magyar, máltai, holland, osztrák, lengyel, portugál, szlovén, szlovák, finn, svéd vagy brit."

C. A SZAKKÉPESÍTÉSEK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSE

I. ÁLTALÁNOS RENDSZER

31992 L 0051: A Tanács 1992. június 18-i 92/51/EGK irányelve a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről ( HL L 209. szám, 1992.7.24., 25. o.), az alábbi módosítással:

- 31994 L 0038: A Bizottság 1994.7.26-i 94/38/EK irányelve (HL L 217. szám, 1994.8.23., 8. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31995 L 0043: A Bizottság 1995.7.20-i 95/43/EK irányelve (HL L 184. szám, 1995.8.3., 21. o.),

- 31997 L 0038: A Bizottság 1997.6.20-i 97/38/EK irányelve (HL L 184. szám, 1997.7.12., 31. o.),

- 32000 L 0005: A Bizottság 2000.2.25-i 2000/5/EK irányelve (HL L 54. szám, 2000.2.26., 42. o.),

- 32001 L 0019: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.5.14-i 2001/19/EK irányelve (HL L 206. szám, 2001.7.31., 1. o.).

A C. melléklet "AZ 1. CIKK a) PONTJA ELSŐ ALBEKEZDÉSE MÁSODIK FRANCIA BEKEZDÉSÉNEK ii. PONTJÁBAN EMLÍTETT KÜLÖNLEGES SZERVEZETI FELÉPÍTÉSŰ KÉPZÉSEK FELSOROLÁSA" szövegrésze a következőkkel egészül ki:

a) Az "1. Paramedicinális és szociálpedagógiai képzések" főcím a következőkkel egészül ki a Németországra vonatkozó szövegrész előtt:

"A Cseh Köztársaságban

képzés:

- egészségügyi asszisztens ("Zdravotnický asistent"),

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy egészségügyi szakközépiskolában elvégzendő négyéves középfokú szakképzést, amely "maturitní zkouška" vizsgával zárul.

- táplálkozási asszisztens ("Nutriční asistent"),

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve egy legalább nyolcéves alapfokú oktatást, valamint egy egészségügyi szakközépiskolában elvégzendő négyéves középfokú szakképzést, amely "maturitní zkouška" vizsgával zárul."

az Olaszországra és Luxemburgra vonatkozó szövegrészek között:

"Cipruson

képzés:

- fogtechnikus ("οδοντοτεχνίτης"),

a képzés teljes időtartama legalább 14 év, beleértve legalább egy hatéves általános iskolai képzést, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú szakképzést, amelyet egy egyéves szakmai gyakorlat követ.

- látszerész ("τεχνικός oπτικός"),

a képzés teljes időtartama legalább 14 év, beleértve legalább egy hatéves általános iskolai képzést, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú képzést, amelyet egy egyéves szakmai gyakorlat követ.

Lettországban

képzés:

- fogorvosi asszisztens ("zobārstniecības māsa"),

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve egy legalább tízéves közoktatást, egy kétéves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint az ezt követő hároméves szakmai gyakorlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni.

- orvosi biológiai laboratóriumi asszisztens ("biomedicīnas laborants"),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább tízéves közoktatást, egy kétéves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint az ezt követő kétéves szakmai gyakorlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni.

- fogtechnikus ("zobu tehniķis"),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább tízéves közoktatást, egy kétéves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint az ezt követő kétéves szakmai gyakorlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni.

- fizioterápiás asszisztens ("fizioterapeita asistents"),

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve egy legalább tízéves közoktatást, egy hároméves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint az ezt követő kétéves szakmai gyakorlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni."

az Ausztriára vonatkozó szövegrész után:

"Szlovákiában

képzés:

- alapfokú művészeti iskolai tánctanár ("učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách"),

a képzés teljes időtartama legalább 14,5 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, egy négyéves szakirányú középiskolai képzést, valamint 5 félév táncpedagógiai képzést.

- oktató speciális oktatási intézményben és szociális ellátási intézményben ("vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb"),

a képzés teljes időtartama legalább 14 év, beleértve 8/9 év általános iskolai képzést, egy négyéves időtartamú pedagógiai szakközépiskolai vagy egyéb középiskolai képzést, valamint egy további kétéves, nem nappali tagozatos pedagógiai tanfolyamot."

b) A "2. Kézművesmesteri ágazat (Master/Meister/Maître), amely az A. mellékletben felsorolt irányelvekben nem említett szakismeretekkel kapcsolatos oktatást és szakképzést tartalmazza" főcím a következőkkel egészül ki:

"Lengyelországban

képzés:

- szakmai tárgyakat oktató tanár ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"),

amely esetben a képzés időtartama:

- vagy 8 év általános iskolai képzés, 5 év középiskolai szakképzés vagy ezzel egyenértékű középiskolai képzés a megfelelő területen, amelyet egy összesen legalább 150 órából álló pedagógiai képzés, illetve munkavédelmi és munkaegészségügyi kurzus követ; továbbá kétéves szakmai tapasztalat azon a területen, amelyen az adott személy tanítani fog;

- vagy 8 év általános iskolai képzés, 5 év középiskolai szakképzés, valamint ezt követően egy felsőfokú pedagógiai oktatási intézmény elvégzését tanúsító oklevél;

- vagy 8 év általános iskolai képzés, 2-3 év alapszintű középiskolai szakképzés, legalább hároméves szakmai tapasztalat, amelyet az adott szakterületen szerzett mesterlevél igazol, valamint ezt követően egy összesen legalább 150 órából álló pedagógiai képzés.

Szlovákiában

képzés:

- szakoktató ("majster odbornej výchovy"),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve 8 év általános iskolai képzést, egy négyéves időtartamú szakképzést (teljes középiskolai szakképzés és/vagy a megfelelő [azonos] területen szakmai képzésben való részvétel vagy szakmai tanfolyam elvégzése), összesen legalább hároméves szakmai tapasztalat azon a területen, amelyen az adott személy a teljes képzést vagy szakmai képzést elvégezte, és kiegészítő pedagógiai tanulmányok végzése tanári képesítést nyújtó karon vagy a műszaki egyetemeken; vagy teljes középiskolai képzés és szakmai képzés a megfelelő (azonos) szakképzés vagy szakmai kurzus keretében, legalább 3 év szakmai tapasztalat azon a területen, amelyen az adott személy a képzést vagy szakmai képzést elvégezte, és kiegészítő pedagógiai tanulmányok végzése tanári képesítést nyújtó karon, illetve 2005. szeptember 1-jével bezárólag speciális pedagógiai képzés, amelyet a módszertani központok speciális oktatási intézményekben szerveznek szakoktatók számára, kiegészítő pedagógiai tanulmányok nélkül."

c) A 3. "Tengeri közlekedés" főcím a) "Tengeri fuvarozás" alcíme a Dániára vonatkozó szövegrész előtt a következőkkel egészül ki:

"a Cseh Köztársaságban:

képzés:

- fedélzeti asszisztens ("Palubní asistent")

- navigációs őrszolgálat ellátásával megbízott tiszt ("Námořní poručík")

- első tiszt ("První palubní důstojník")

- kapitány ("Kapitán")

- géptisztjelölt ("Strojní asistent")

- gépüzemi őrszolgálatért felelős tiszt ("Strojní důstojník")

- másodgéptiszt ("Druhý strojní důstojník")

- gépüzemvezető ("První strojní důstojník")

- elektrotechnikus ("Elektrotechnik")

- elektrotechnikus üzemvezető ("Elektrodůstojník")."

d) A 3. "Tengeri közlekedés" főcím a) "Tengeri fuvarozás" alcíme az Olaszországra és Hollandiára vonatkozó szövegrészek között a következőkkel egészül ki:

"Lettországban

képzés:

- villamossįgi géptiszt hajókon ("Kuģu elektromehāniķis")

- hűtőberendezés-kezelő ("Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists")."

e) A 3. "Tengerhajózási ágazat" főcím a) "Tengeri fuvarozás" alcíme az "amelyekhez a következő képzés szükséges" mondatrészt követően és a Dániára vonatkozó szövegrész előtt a következőkkel egészül ki:

"— a Cseh Köztársaságban,

- fedélzeti asszisztens ("Palubní asistent"),

1. 20. életévét betöltött személy.

2. a) Tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskola — navigációs tanszék, mindkét képzés a "maturitní zkouška" vizsgával zárul, és a tanulmányok ideje alatt legalább hat hónapos, elismert tengeri szolgálatot kell teljesíteni, vagy

b) legalább kétéves, hajón töltött elismert tengeri szolgálat navigációs őrszolgálat ellátásáért felelős legénységi tagként, és az STCW-egyezmény egy szerződő felének tengerészeti akadémiája vagy főiskolája által szervezett képzés elvégzése, amely megfelel az STCW-egyezmény (Nemzetközi egyezmény a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról) A-II/1 szakaszában meghatározott követelményeknek, és az MTC (a Cseh Köztársaság tengeri fuvarozási bizottsága) által elismert vizsgabizottság előtt tett sikeres vizsga.

- navigációs őrszolgálat ellátásával megbízott tiszt ("námořní poručík"),

1. az 500 vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon fedélzeti asszisztensi beosztásban töltött, legalább hat hónapos szolgálati idő tengerészeti akadémiai vagy főiskolai végzettség esetén, vagy egyéves szolgálati idő egy elismert tanfolyam elvégzését követően, beleértve egy legalább hat hónapos szolgálati időt navigációs őrszolgálat ellátásáért felelős legénységi tagként.

2. Megfelelően vezetett és érvényesített fedélzeti képzési könyv tisztjelöltek részére.

- első tiszt ("první palubní důstojník"),

Az 500 vagy ezt meghaladó bruttó űrtarlamú hajókon navigációs őrszolgálati tiszti alkalmassági bizonyítvány és legalább tizenkét hónapos tengeri szolgálat ebben a minőségben.

- kapitány ("kapitán"),

500 és 3000 közötti bruttó űrtartalmú hajókon parancsnoki szolgálati bizonyítvány.

3000 vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti képesítési bizonyítvány és legalább hat hónapos elismert tengeri szolgálat az 500 vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti minőségben, és legalább hat hónapos elismert tengeri szolgálat 3000 vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti minőségben.

- géptisztjelölt ("strojní asistent"),

1. 20. életévét betöltött személy.

2. Tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskola — tengerészeti gépüzemi tanszék és a tanulmányok folyamán legalább hat hónapos hajón töltött elismert tengeri szolgálat.

- gépüzemi őrszolgálatért felelős tiszt ("strojní důstojník"),

Legalább hat hónapos elismert tengeri szolgálat géptisztjelölti minőségben tengerészeti akadémiai vagy főiskolai végzettség esetén.

- másodgéptiszt ("druhý strojní důstojník"),

Legalább tizenkét hónapos elismert tengeri szolgálat harmadgéptiszti minőségben 750 kW vagy nagyobb főgép-teljesítményű hajókon.

- gépüzemvezető ("první strojní důstojník"),

Megfelelő másodgéptiszti szolgálati bizonyítvány 3000 kW vagy nagyobb főgép-teljesítményű hajókon és e minőségben legalább hat hónapos elismert tengeri szolgálat.

- elektrotechnikus ("elektrotechnik"),

1. 18. életévét betöltött személy.

2. Tengerészeti vagy egyéb akadémia, villamosmérnöki kar vagy műszaki iskola vagy eletrotechnikusi mérnöki főiskola, ahol minden képzés "maturitní zkouška" vizsgával zárul, és legalább tizenkéthónapos elismert szakmai gyakorlat villamosmérnöki területen.

- elektrotechnikus üzemvezető ("elektrodůstojník"),

1. Tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskola, tengerészeti villamosmérnöki kar vagy egyéb műszaki akadémia vagy középiskola villamosmérnöki szakirányban, ahol minden képzés "maturitní zkouška" vizsgával vagy záróvizsgával zárul.

2. Legalább tizenkét hónapos tengeri szolgálat elektrotechnikusi minőségben akadémiai vagy főiskolai végzettség esetén, vagy huszonnégy hónapos szolgálat középiskolai végzettség esetén."

f) A 3. "Tengerhajózási ágazat" főcím a) "Tengeri fuvarozás" alcíme az "amelyekhez a következő képzés" mondatrészt követően, illetve az Olaszországra és Hollandiára vonatkozó szövegrészek között a következőkkel egészül ki:

"— Lettországban,

- villamossįgi géptiszt hajókon ("kuģu elektromehāniķis"),

1. 18. életévét betöltött személy.

2. A képzés teljes időtartama legalább 12 év és 6 hónap, beleértve legalább 9 év általános iskolai képzést és legalább hároméves szakképzést. Továbbá, legalább hat hónapos tengeri szolgálati idő elektrotechnikusi minőségben vagy villamosmérnök asszisztenseként 750 kW vagy nagyobb főgép-teljesítményű hajókon. A szakképzés egy, az illetékes hatóság előtt tett speciális vizsgával zárul a Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott képzési programnak megfelelően;

- hűtőberendezés-kezelő ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"),

1. 18. életévét betöltött személy.

2. A képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve legalább 9 év általános iskolai képzést és legalább hároméves szakoktatást. Továbbá, legalább tizenkét hónapos tengeri szolgálat hűtőmérnök-asszisztensi minőségben. A szakképzés egy, az illetékes hatóság előtt tett speciális vizsgával zárul a Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott képzési programnak megfelelően."

g) "A 4. Technikusi ágazatok" főcím az Olaszországra vonatkozó szövegrész előtt a következőkkel egészül ki:

"A Cseh Köztársaságban

képzés:

- engedéllyel rendelkező technikus, engedéllyel rendelkező földmérő ("autorizovaný technik, autorizovaný stavitel"),

a képzés teljes időtartama legalább 9 év, beleértve egy négyéves műszaki szakközépiskolai szakképzést, amely "maturitní zkouška" vizsgával zárul (műszaki szakközépiskolai vizsga), 5 év szakmai gyakorlat, és az építőipar egyes szakmai tevékenységeinek végzését lehetővé tevő szakmai képesítő vizsgával zárul (50/1976 Sb. sz. törvénynek [építésügyi törvény] és a 360/1992 Sb. sz. törvénynek megfelelően).

- vasúti járművezető ("fyzická osoba řídící drážní vozidlo"),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely egy "maturitní zkouška" vizsgával zárul, és a gépjárművek hajtóerejével kapcsolatos záróvizsgával végződik.

- pályaátvizsgáló technikus ("drážní revizní technik"),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy gépipari vagy egy elektrotechnikai szakközépiskolában elvégzendő legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely "maturitní zkouška" vizsgával zárul.

- gépjárművezető oktató ("učitel autoškoly"),

24. életévét betöltött személy; a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy, a közlekedésre vagy a gépészetre specializálódott, legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely "maturitní zkouška" vizsgával zárul.

- gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző, államilag elismert technikus ("kontrolní technik STK"),

21. életévét betöltött személy; a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely "maturitní zkouška" vizsgával zárul, és amelyet egy legalább kétéves műszaki gyakorlat követ; az érintett személy rendelkezik művezetői engedéllyel, és a bűnügyi nyilvántartásban nem szerepel, továbbá el kell végeznie egy legalább 120 órás speciális képzést államilag elismert technikusok számára, amelynek a végén sikeres vizsgát kell tennie;

- gépjárművek kipufogógázát vizsgáló szerelő ("Mechanik měření emisí"),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely "maturitní zkouška" vizsgával zárul; továbbá a jelöltnek el kell végeznie egy hároméves műszaki gyakorlatot és "a gépjárművek kipufogógázát vizsgáló szerelők" számára szervezett nyolcórás speciális képzést, amelynek a végén sikeres vizsgát kell tennie.

- I. osztályú kapitány ("Kapitán I. třídy"),

a képzés teljes időtartama legalább 15 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább hároméves szakképzést, amely "maturitní zkouška" vizsgával zárul, és egy alkalmassági bizonyítvány által igazolt vizsgával ér véget. Ezt a szakoktatást négyéves szakmai gyakorlat követi, amely vizsgával zárul.

- kézművesipari műtárgyak restaurátora ("restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel"),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy teljes műszaki középiskolai szakképzést restaurátori szakon, vagy egy tíz-tizenkét éves képzést egy kapcsolódó szakon, és 5 év szakmai tapasztalat egy teljes műszaki szakközépiskolai képzés esetén, amely "maturitní zkouška" vizsgával zárul, vagy 8 év szakmai tapasztalatot abban az esetben, ha műszaki szakközépiskolai képzés egy szakmai záróvizsgával végződik.

- olyan kézművesipari alkotások restaurátora, amelyek nem minősülnek műtárgynak, és amelyek múzeumok vagy gallériák gyűjteményeiben találhatók, és egyéb kulturális értéket képviselő tárgyak restaurátora ("restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty"),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év és 5 év szakmai tapasztalat egy teljes műszaki szakközépiskolai képzés esetén, amely "maturitní zkouška" vizsgával zárul.

- hulladékgazdálkodó ("odpadový hospodář"),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely "maturitní zkouška" vizsgával zárul, és legalább ötéves tapasztalat a hulladékgazdálkodás terén a megelőző 10 év folyamán.

- robbantásvezető ("technický vedoucí odstřelů"),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely "maturitní zkouška" vizsgával zárul,

amely kiegészül:

- 2 év föld alatti robbantói (föld alatti tevékenységre vonatkozóan) vagy 1 év külszíni (külszíni tevékenységre vonatkozóan) gyakorlat; beleértve hat hónapos robbantási asszisztensi tevékenységet;

- százórás gyakorlati és elméleti képzés, amely az illetékes körzeti bányászati hatóság előtt tett vizsgával zárul;

- legalább hat hónapos szakmai tapasztalat nagy volumenű robbantási munkák tervezéséről és kivitelezéséről;

- 32 órás gyakorlati és elméleti képzés, amely a cseh bányászati hatóság előtt tett vizsgával zárul;"

az Olaszországra és Hollandiára vonatkozó szövegrészek között:

"Lettországban

képzés:

- segéd-mozdonyvezető ("vilces līdzekļa vadītāja [mašīnista] palīgs"),

- 18. életévét betöltött személy

- a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést; a szakképzést a munkaadó előtt tett speciális vizsga zárja; az illetékes hatóság által 5 éves időtartamra kibocsátott képesítési bizonyítvány."

az Ausztriára vonatkozó szövegrészek után:

"Lengyelországban

képzés:

- gépjárművek közúti alkalmasságának alapszintű vizsgálatát végző diagnosztikai technikus gépjármű-vizsgáztatási állomáson ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"),

a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre specializálódott középiskolai műszaki szakképzést foglal magában, továbbá szükséges még egy gépjármű-vizsgáztatási állomáson vagy egy gépjárműszerelő műhelyben eltöltött hároméves gyakorlat és a gépjárművek közúti alkalmasságának a vizsgálatáról szóló ötvenegy órás alaptanfolyam és egy képesítő vizsga sikeres letétele.

- gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus a körzeti gépjármű-vizsgáztatási állomáson ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów"),

a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre specializálódott műszaki középiskolai szakképzést foglal magában, továbbá szükséges még egy gépjármű-vizsgáztatási állomáson vagy egy gépjárműszerelő műhelyben eltöltött négyéves gyakorlat, egy ötvenegy órás alaptanfolyam a gépjárművek közúti alkalmasságának a vizsgálatáról, és egy minősítő vizsga sikeres letétele,

- gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus gépjármű-vizsgáztatási állomáson ("Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"),

a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre specializálódott műszaki középiskolai szakképzést foglal magában, továbbá szükséges még egy gépjármű-vizsgáztatási állomáson vagy egy gépjárműszerelő műhelyben eltöltött négyéves igazolt gyakorlat, vagy

a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, nem gépjárművekre specializálódott műszaki középiskolai szakképzést foglal magában, továbbá szükséges még egy gépjármű-vizsgáztatási állomáson vagy egy gépjárműszerelő műhelyben eltöltött nyolcéves igazolt gyakorlat,

a teljes képzés, amely általános és szakképzést is tartalmaz, összesen száztizenhárom óra, és minden tanulmányi egység vizsgával végződik.

Az órákban meghatározott időtartamot és a diagnosztikai technikusok részére előírt átfogó képzés keretében tartott szakképzés általános tartalmát a 2002. november 28-i infrastrukturális miniszteri rendelet a diagnosztikai tehnikusokra vonatkozó részletes követelményekről külön szabályozza (HL 208/2002. szám, 1769. pont).

- forgalmi szolgálattevő ("Dyżurny ruchu"),

a képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves, vasútforgalmi középiskolai szakképzést foglal magában, valamint egy negyvenöt napos forgalmi szolgálattevő képzést és a minősítő vizsga sikeres letételét, vagy

a képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább ötéves, a vasúti közlekedésre specializálódott középiskolai szakképzést foglal magában, valamint egy hatvanhárom napos forgalmi szolgálattevő képzést és a minősítővizsga sikeres letételét."

II. JOGI SZAKMÁK

(1) 31977 L 0249: A Tanács 1977. március 22-i 77/249/EGK irányelve az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről (HL L 78. szám, 1977.3.26., 17. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291. szám, 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302. szám, 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.).

Az 1. cikk (2) bekezdése a következőkkel egészül ki:

"Cseh Köztársaság | Advokát |

Észtország | Vandeadvokaat |

Ciprus | Δικηγόρος |

Lettország | Zvērināts advokāts |

Litvánia | Advokatas |

Magyarország | Ügyvéd |

Málta | Avukat/Prokuratur Legali |

Lengyelország | Adwokat/Radca prawny |

Szlovénia | Odvetnik/Odvetnica |

Szlovákia | Advokát/Komerčný právnik" |

.

(2) 31998 L 0005: Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/5/EK irányelve az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről (HL L 77. szám, 1998.3.14., 36. o.).

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és Dániára vonatkozó szövegrészek között:

"Cseh Köztársaság Advokát"

,

a Németországra és Görögországra vonatkozó szövegrészek között:

"Észtország Vandeadvokaat"

,

az Olaszországra és Luxemburgra vonatkozó szövegrészek között:

"Ciprus Δικηγόρος

Lettország Zvērināts advokāts

Litvánia Advokatas"

,

a Luxemburgra és Hollandiára vonatkozó szövegrészek között:

"Magyarország Ügyvéd

Málta Avukat/Prokuratur Legali"

,

az Ausztriára és Portugáliára vonatkozó szövegrészek között:

"Lengyelország Adwokat/Radca prawny"

,

a Portugáliára és Finnországra vonatkozó szövegrészek között:

"Szlovénia Odvetnik/Odvetnica

Szlovákia Advokát/Komerčný právnik"

.

III. ORVOSI ÉS PARAMEDICINÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

1. Orvosok

31993 L 0016: A Tanács 1993. április 5-i 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről (HL L 165. szám, 1993.7.7., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány — az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0050: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.10.6-i 97/50/EK irányelve (HL L 291. szám, 1997.10.24., 35. o.),

- 31998 L 0021: A Bizottság 1998.4.8-i 98/21/EK irányelve (HL L 119. szám, 1998.4.22., 15. o.),

- 31998 L 0063: A Bizottság 1998.9.3-i 98/63/EK irányelve (HL L 253. szám, 1998.9.15., 24. o.),

- 31999 L 0046: A Bizottság 1995.5.21-i 1999/46/EK irányelve (HL L 139. szám, 1999.6.2., 25. o.),

- 32001 L 0019: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.5.14-i 2001/19/EK irányelve (HL L 206. szám, 2001.7.31., 1. o.),

- 52002 XC 0316(02): A Bizottság 2002.3.16-i közleménye (HL C 67. szám, 2002.3.16., 26. o.).

a) A 9. cikk (1) bekezdése a negyedik francia bekezdést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"— a csatlakozás időpontja a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia esetében,"

;

b) A 9. cikk (2) bekezdésének első albekezdése a negyedik francia bekezdést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"— a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának időpontja."

;

c) A szöveg a 9. cikket követően a következő cikkel egészül ki:

"9 a. cikk

(1) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el ezen orvosi vagy szakorvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben a Cseh Köztársaság hatóságai tanúsítják, hogy a Cseh Köztársaság területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett cseh képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket a Cseh Köztársaság területén.

(2) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el ezen orvosi vagy szakorvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Észtország hatóságai tanúsítják, hogy Észtország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett észt képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Észtország területén.

(3) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el ezen orvosi vagy szakorvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Lettország hatóságai tanúsítják, hogy Lettország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett lett képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Lettország területén.

(4) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el ezen orvosi vagy szakorvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Litvánia hatóságai tanúsítják, hogy Litvánia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett litván képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Litvánia területén.

(5) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el ezen orvosi vagy szakorvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Szlovákia hatóságai tanúsítják, hogy Szlovákia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovák képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Szlovákia területén.

(6) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el ezen orvosi vagy szakorvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Szlovénia hatóságai tanúsítják, hogy Szlovénia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovén képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Szlovénia területén."

d) A 41. cikknek megfelelően megjelentetett közleményt a következő, háziorvosi oklevelek, bizonyítványok, illetve a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezésével kapcsolatos megjelölésekkel kell kiegészíteni:

i) oklevelek, bizonyítványok, illetve a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezése:

A szöveg a következőkkel egészül ki a Belgiumra és Dániára vonatkozó szövegrészek között:

"Cseh Köztársaság: diplom o specializaci"všeobecné lékařství""

a Németországra és Görögországra vonatkozó szövegrészek között:

"Észtország: diplom peremeditsiini erialal"

az Olaszországra és Luxemburgra vonatkozó szövegrészek között:

"Ciprus: Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού

Lettország: Ģimenes ārsta sertifikāts

Litvįnia: Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas"

a Luxemburgra és Hollandiára vonatkozó szövegrészek között:

"Magyarország: Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Málta: Tabib tal-familja"

az Ausztriára és Portugáliára vonatkozó szövegrészek között:

"Lengyelország: Diploma: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej"

a Portugáliára és Finnországra vonatkozó szövegrészek között:

"Szlovénia: Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Szlovákia: diplom o špecializácii v odbore"všeobecné lekárstvo""

;

ii) A szakmai címek megnevezése

A szöveg a következőkkel egészül ki a Belgiumra és Dániára vonatkozó szövegrészek között:

"Cseh Köztársaság: všeobecný lékař"

a Németországra és Görögországra vonatkozó szövegrészek között:

"Észtország Perearst"

az Olaszországra és Luxemburgra vonatkozó szövegrészek között:

"Ciprus: Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Lettorszįg: ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

Litvánia: Šeimos medicinos gydytojas"

a Luxemburgra és Hollandiára vonatkozó szövegrészek között:

"Magyarország: Háziorvostan szakorvosa

Málta: Mediċina tal-familja"

az Ausztriára és Portugáliára vonatkozó szövegrészek között:

"Lengyelország: Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej"

a Portugáliára és Finnországra vonatkozó szövegrészek között:

"Szlovénia: Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

Szlovákia: Všeobecný lekár"

;

e) Az A melléklet a következő szöveggel egészül ki a Belgiumra és Dániára vonatkozó szövegrészek között:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) | Lékářská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

a Németországra és Görögországra vonatkozó szövegrészek között:

"Eesti | Diplom arstiteaduses õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

az Olaszországra és Luxemburgra vonatkozó szövegrészek között:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | ārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją" |

a Luxemburgra és Hollandiára vonatkozó szövegrészek között:

"Magyarország | Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, abbrev.: dr. med. univ.) | Egyetem | |

Malta | Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija. | Universita' ta' Malta | Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku" |

az Ausztriára és Portugáliára vonatkozó szövegrészek között:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarski Egzamin Państwowy" |

a Portugáliára és Finnországra vonatkozó szövegrészek között:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine" | Univerza | |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor medicíny" ("MUDr.") | Vysoká škola" | |

f) A B melléklet a következő szöveggel egészül ki a Belgiumra és Dániára vonatkozó szövegrészek között:

"Česká republika | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví" | |

a Németországra és Görögországra vonatkozó szövegrészek között:

"Eesti | Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool" | |

az Olaszországra és Luxemburgra vonatkozó szövegrészek között:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts" — kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē | Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

a Luxemburgra és Hollandiára vonatkozó szövegrészek között:

"Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

az Ausztriára és Portugáliára vonatkozó szövegrészek között:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

a Portugáliára és Finnországra vonatkozó szövegrészek között:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | Diplom o špecializácii | Slovenská zdravotnícka univerzita" | |

g) A C melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"C MELLÉKLET

Szakorvosi képzések címei

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

ANESZTEZIOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie | |

Česká republika | Anesteziologie a resuscitace | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Eesti | Anestesioloogia | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Κύπρος | Αναισθησιολογία | |

Latvija | Anestezioloģija un reanimatoloģija | |

Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | |

Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | |

Portugal | Anestesiologia | |

Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina | |

Slovensko | Anestéziológia a intenzívna medicína | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

SEBÉSZET

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Chirurgie / Heelkunde | |

Česká republika | Chirurgie | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Eesti | Üldkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Κύπρος | Γενική Χειρουργική | |

Latvija | Ķirurģija | |

Lietuva | Chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Magyarország | Sebészet | |

Malta | Kirurġija Ġenerali | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Polska | Chirurgia ogólna | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Slovenija | Splošna kirurgija | |

Slovensko | Chirurgia | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / Allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

IDEGSEBÉSZET

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Česká republika | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Eesti | Neurokirurgia | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Κύπρος | Νευροχειρουργική | |

Latvija | Neiroķirurģija | |

Lietuva | Neurochirurgija | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Magyarország | Idegsebészet | |

Malta | Newrokirurġija | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Polska | Neurochirurgia | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Slovenija | Nevrokirurgija | |

Slovensko | Neurochirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Gynécologie - obstétrique / Gynaecologie en verloskunde | |

Česká republika | Gynekologie a porodnictví | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Eesti | Sünnitusabi ja günekoloogia | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie - obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Κύπρος | Μαιευτική - Γυναικολογία | |

Latvija | Ginekoloģija un dzemdniecība | |

Lietuva | Akušerija ginekologija | |

Luxembourg | Gynécologie - obstétrique | |

Magyarország | Szülészet-nőgyógyászat | |

Malta | Ostetriċja u Ġinekoloġija | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Polska | Położnictwo i ginekologia | |

Portugal | Ginecologia e obstetricia | |

Slovenija | Ginekologija in porodništvo | |

Slovensko | Gynekológia a pôrodníctvo | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

BELGYÓGYÁSZAT

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Médecine interne / Inwendige geneeskunde | |

Česká republika | Vnitřní lékařství | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Eesti | Sisehaigused | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Κύπρος | Παθολογία | |

Latvija | Internā medicīna | |

Lietuva | Vidaus ligos | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Magyarország | Belgyógyászat | |

Malta | Mediċina Interna | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Polska | Choroby wewnętrzne | |

Portugal | Medicina interna | |

Slovenija | Interna medicina | |

Slovensko | Vnútorné lekárstvo | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / Inre medicin | |

Sverige | Internmedicine | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

SZEMÉSZET

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | Ophtalmologie / Oftalmologie | |

Česká republika | Oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Eesti | Oftalmoloogia | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Κύπρος | Οφθαλμολογία | |

Latvija | Oftalmoloģija | |

Lietuva | Oftalmologija | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Magyarország | Szemészet | |

Malta | Oftalmoloġija | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Polska | Okulistyka | |

Portugal | Oftalmologia | |

Slovenija | Oftalmologija | |

Slovensko | Oftalmológia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / Ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie | |

Česká republika | Otorinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |

Eesti | Otorinolarüngoloogia | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Κύπρος | Ωτορινολαρυγγολογία | |

Latvija | Otolaringoloģija | |

Lietuva | Otorinolaringologija | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat | |

Malta | Otorinolaringoloġija | |

Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | |

Polska | Otorynolaryngologia | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Slovenija | Otorinolaringológia | |

Slovensko | Otorinolaryngológia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie / Pediatrie | |

Česká republika | Dětské lékařství | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme hos børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Eesti | Pediaatria | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatria y sus áreas especificas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Κύπρος | Παιδιατρική | |

Latvija | Pediatrija | |

Lietuva | Vaikų ligos | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Magyarország | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | |

Malta | Pedjatrija | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder - und Jugendheilkunde | |

Polska | Pediatria | |

Portugal | Pediatria | |

Slovenija | Pediatrija | |

Slovensko | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / Barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Česká republika | Tuberkulóza a respirační nemoci | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Eesti | Pulmonoloogia | |

Ελλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumologia | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Κύπρος | Πνευμονολογία - Φυματιολογία | |

Latvija | Ftiziopneimonoloģija | |

Lietuva | Pulmonologija | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Magyarország | Tüdőgyógyászat | |

Malta | Mediċina Respiratorja | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Polska | Choroby płuc | |

Portugal | Pneumologia | |

Slovenija | Pnevmologija | |

Slovensko | Pneumológia a ftizeológia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

UROLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Česká republika | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Eesti | Uroloogia | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Κύπρος | Ουρολογία | |

Latvija | Uroloģija | |

Lietuva | Urologija | |

Luxembourg | Urologie | |

Magyarország | Urológia | |

Malta | Uroloġija | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Polska | Urologia | |

Portugal | Urologia | |

Slovenija | Urologija | |

Slovensko | Urológia | |

Suomi/Finland | Urologia / Urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

ORTOPÉDIA

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde | |

Česká republika | Ortopedie | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Eesti | Ortopeedia | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Κύπρος | Ορθοπεδική | |

Latvija | Traumatoloģija un ortopēdija | |

Lietuva | Ortopedija traumatologija | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Magyarország | Ortopédia | |

Malta | Kirurġija Ortopedika | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Polska | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | |

Portugal | Ortopedia | |

Slovenija | Ortopedska kirurgija | |

Slovensko | Ortopédia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

PATOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique / Pathologische anatomie | |

Česká republika | Patologická anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Eesti | Patoloogia | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Κύπρος | Παθολογοανατομία - Ιστολογία | |

Latvija | Patoloģija | |

Lietuva | Patologija | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Magyarország | Patológia | |

Malta | Istopatoloġija | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Polska | Patomorfologia | |

Portugal | Anatomia patologica | |

Slovenija | Anatomska patologija in citopatologija | |

Slovensko | Patologická anatómia | |

Suomi/Finland | Patologia / Patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

NEUROLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Česká republika | Neurologie | |

Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Eesti | Neuroloogia | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Κύπρος | Νευρολογία | |

Latvija | Neiroloģija | |

Lietuva | Neurologija | |

Luxembourg | Neurologie | |

Magyarország | Neurológia | |

Malta | Newroloġija | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Polska | Neurologia | |

Portugal | Neurologia | |

Slovenija | Nevrologija | |

Slovensko | Neurológia | |

Suomi/Finland | Neurologia / Neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

PSZICHIÁTRIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Česká republika | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Eesti | Psühhiaatria | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Κύπρος | Ψυχιατρική | |

Latvija | Psihiatrija | |

Lietuva | Psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Magyarország | Pszichiátria | |

Malta | Psikjatrija | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Polska | Psychiatria | |

Portugal | Psiquiatria | |

Slovenija | Psihiatrija | |

Slovensko | Psychiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / Psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

DIAGNOSZTIKAI RADIOLÓGIAI

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic / Röntgendiagnose | |

Česká republika | Radiologie a zobrazovací metody | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Eesti | Radioloogia | |

Ελλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Κύπρος | Ακτινολογία | |

Latvija | Diagnostiskā radioloģija | |

Lietuva | Radiologija | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | Radjoloġija | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Slovenija | Radiologija | |

Slovensko | Rádiológia | |

Suomi/Finland | Radiologia / Radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

SUGÁRTERÁPIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie | |

Česká republika | Radiační onkologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Eesti | Onkoloogia | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Κύπρος | Ακτινοθεραπευτική | |

Latvija | Terapeitiskā radioloģija | |

Lietuva | Onkologija radioterapija | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Magyarország | Sugárterápia | |

Malta | Onkoloġija u Radjoterapija | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie - Radioonkologie | |

Polska | Radioterapia onkologiczna | |

Portugal | Radioterapia | |

Slovenija | Radioterapija in onkologija | |

Slovensko | Radiačná onkológia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / Cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

KLINIKAI BIOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique / Klinische biologie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | Laborimeditsiin | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Laboratorinė medicina | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Magyarország | Orvosi laboratóriumi diagnosztika | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Polska | Diagnostyka laboratoryjna | |

Portugal | Patologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

BIOLÓGIAI HAEMATOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk blodtypeserologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

MIKROBIOLÓGIA ÉS BAKTERIOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Lékařská mikrobiologie | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | 1.Ιατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Κύπρος | Μικροβιολογία | |

Latvija | Mikrobioloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Magyarország | Orvosi mikrobiológia | |

Malta | Mikrobijoloġija | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Polska | Mikrobiologia lekarska | |

Portugal | | |

Slovenija | Klinična mikrobiologija | |

Slovensko | Klinická mikrobiológia | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

BIOKÉMIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická biochemie | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | Patoloġija Kimika | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und Chemische Labordiagnostik | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Medicinska biokemija | |

Slovensko | Klinická biochémia | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / Klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

IMMUNOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Κύπρος | Ανοσολογία | |

Latvija | Imunoloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | Immunoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Polska | Immunologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

PLASZTIKAI SEBÉSZET

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Česká republika | Plastická chirurgie | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Eesti | Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Κύπρος | Πλαστική Χειρουργική | |

Latvija | Plastiskā ķirurģija | |

Lietuva | Plastinė ir rekonstrukcinė rekonstrukcinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Magyarország | Plasztikai (égési) sebészet | |

Malta | Kirurġija Plastika | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Polska | Chirurgia plastyczna | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Slovenija | Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | |

Slovensko | Plastická chirurgia | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

MELLKASSEBÉSZET

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax | |

Česká republika | Kardiochirurgie | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Eesti | Torakaalkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica; Cardiochirurgia | |

Κύπρος | Χειρουργική Θώρακος | |

Latvija | Torakālā ķirurģija | |

Lietuva | Krūtinės chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Magyarország | Mellkassebészet | |

Malta | Kirurġija Kardjo-Toraċika | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia klatki piersiowej | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Slovenija | Torakalna kirurgija | |

Slovensko | Hrudníková chirurgia | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

GYERMEKSEBÉSZET

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Eesti | Lastekirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Κύπρος | Χειρουργική Παίδων | |

Latvija | Bērnu ķirurģija | |

Lietuva | Vaikų chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Magyarország | Gyermeksebészet | |

Malta | Kirurgija Pedjatrika | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Polska | Chirurgia dziecięca | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Slovenija | | |

Slovensko | Detská chirurgia | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / Barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

ÉRSEBÉSZET

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde | |

Česká republika | Cévní chirurgie | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Kardiovaskulaarkirurgia | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Κύπρος | Χειρουργική Αγγείων | |

Latvija | Asinsvadu ķirurģija | |

Lietuva | Kraujagyslių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Magyarország | Érsebészet | |

Malta | Kirurġija Vaskolari | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia naczyniowa | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Slovenija | Kardiovaskularna kirurgija | |

Slovensko | Cievna chirurgia | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

KARDIOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Česká republika | Kardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | Kardiologie | |

Eesti | Kardioloogia | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Κύπρος | Καρδιολογία | |

Latvija | Kardioloģija | |

Lietuva | Kardiologija | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Magyarország | Kardiológia | |

Malta | Kardjoloġija | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Polska | Kardiologia | |

Portugal | Cardiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Kardiológia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / Kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

GASZTROENTEROLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie / gastroenterologie | |

Česká republika | Gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Gastroenteroloogia | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Κύπρος | Γαστρεντερολογία | |

Latvija | Gastroenteroloģija | |

Lietuva | Gastroenterologija | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Magyarország | Gasztroenterológia | |

Malta | Gastroenteroloġija | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Polska | Gastroenterologia | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Slovenija | Gastroenterologija | |

Slovensko | Gastroenterológia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / Gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

REUMATOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | Rhumathologie / reumatologie | |

Česká republika | Revmatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Eesti | Reumatoloogia | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumathologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Κύπρος | Ρευματολογία | |

Latvija | Reimatoloģija | |

Lietuva | Reumatologija | |

Luxembourg | Rhumathologie | |

Magyarország | Reumatológia | |

Malta | Rewmatoloġija | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Polska | Reumatologia | |

Portugal | Reumatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Reumatológia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / Reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

ÁLTALÁNOS HAEMATOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hematologie a transfúzní lékařství | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Hematoloogia | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Κύπρος | Αιματολογία | |

Latvija | Hematoloģija | |

Lietuva | Hematologija | |

Luxembourg | Hématologie | |

Magyarország | Haematológia | |

Malta | Ematoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Hematologia | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Hematológia a transfúziológia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

ENDOKRINOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Endokrinologie | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Endokrinoloogia | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Κύπρος | Ενδοκρινολογία | |

Latvija | Endokrinoloģija | |

Lietuva | Endokrinologija | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Magyarország | Endokrinológia | |

Malta | Endokrinoloġija u Dijabete | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Endokrynologia | |

Portugal | Endocrinologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Endokrinológia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

FIZIOTERÁPIA

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie | |

Česká republika | Rehabilitační a fyzikální medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Eesti | Taastusravi ja füsiaatria | |

Ελλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Κύπρος | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

Latvija | Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna | |

Lietuva | Fizinė medicina ir reabilitacija | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Magyarország | Fizioterápia | |

Malta | | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Polska | Rehabilitacja medyczna | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Slovenija | Fizikalna in rehabilitacijska medicina | |

Slovensko | Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

SZTOMATOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Estomatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

NEURO-PSZICHIÁTRIA

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Eesti | | |

Ελλάς | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Κύπρος | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Neuropsychiatria | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

BŐR- ÉS NEMIBETEG-GYÓGYÁSZAT

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie | |

Česká republika | Dermatovenerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Eesti | Dermatoveneroloogia | |

Ελλάς | Δερματολογία - Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Κύπρος | Δερματολογία - Αφροδισιολογία | |

Latvija | Dermatoloģija un veneroloģija | |

Lietuva | Dermatovenerologija | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Magyarország | Bőrgyógyászat | |

Malta | Dermato-venerejoloġija | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Polska | Dermatologia i wenerologia | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Slovenija | Dermatovenerologija | |

Slovensko | Dermatovenerológia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

BŐRGYÓGYÁSZAT

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Dermatoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

NEMIBETEG-GYÓGYÁSZAT

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Mediċina Uro-ġenetali | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

RADIOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ακτινολογία - Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Polska | | |

Portugal | Radiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

TRÓPUSI BETEGSÉGEK

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Trópusi betegségek | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Polska | Medycyna transportu | |

Portugal | Medicina tropical | |

Slovenija | | |

Slovensko | Tropická medicína | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

GYERMEKPSZICHIÁTRIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská a dorostová psychiatrie | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und- psychotherapie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Κύπρος | Παιδοψυχιατρική | |

Latvija | Bērnu psihiatrija | |

Lietuva | Vaikų ir paauglių psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Magyarország | Gyermek- és ifjúságpszichiátria | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Psychiatria dzieci i młodzieży | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Slovenija | Otroška in mladostniška psihiatrija | |

Slovensko | Detská psychiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

GERIÁTRIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Geriatrie | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Κύπρος | Γηριατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | Geriatrija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Geriátria | |

Malta | Ġerjatrija | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Polska | Geriatria | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Geriatria | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

NEFROLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Nefrologie | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Nefroloogia | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Κύπρος | Νεφρολογία | |

Latvija | Nefroloģija | |

Lietuva | Nefrologija | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Magyarország | Nefrológia | |

Malta | Nefroloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Nefrologia | |

Portugal | Nefrologia | |

Slovenija | Nefrologija | |

Slovensko | Nefrológia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

INFEKTOLÓGIA

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Infekční lékařství | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Eesti | Infektsioonhaigused | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Κύπρος | Λοιμώδη Νοσήματα | |

Latvija | Infektoloģija | |

Lietuva | Infektologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Infektológia | |

Malta | Mard Infettiv | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Choroby zakaźne | |

Portugal | | |

Slovenija | Infektologija | |

Slovensko | Infektológia | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Ország | Az oklevél megnevezése | Kibocsátó szerv |

TÁRSADALOMORVOSTAN ÉS SZOCIÁLIS ORVOSTAN

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hygiena a epidemiologie | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Eesti | | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España |