EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003T/TXT

Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, p. 17–930 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/sign

12003T/TXTÚradný vestník L 236 , 23/09/2003 S. 0017 - 0930


ZMLUVA

MEDZI

BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOM, DÁNSKYM KRÁĽOVSTVOM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKO, HELÉNSKOU REPUBLIKOU, ŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM, FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU, ÍRSKOM, TALIANSKOU REPUBLIKOU, LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM, HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM, RAKÚSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, FÍNSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKYM KRÁĽOVSTVOM, SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

(ČLENSKÝMI ŠTÁTMI EURÓPSKEJ ÚNIE)

A

ČESKOU REPUBLIKOU, ESTÓNSKOU REPUBLIKOU, CYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITOVSKOU REPUBLIKOU, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, MALTSKOU REPUBLIKOU, POĽSKOU REPUBLIKOU, SLOVINSKOU REPUBLIKOU, SLOVENSKOU REPUBLIKOU

O PRISTÚPENÍ ČESKEJ REPUBLIKY, ESTÓNSKEJ REPUBLIKY, CYPERSKEJ REPUBLIKY, LOTYŠSKEJ REPUBLIKY, LITOVSKEJ REPUBLIKY, MAĎARSKEJ REPUBLIKY, MALTSKEJ REPUBLIKY, POĽSKEJ REPUBLIKY, SLOVINSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY K EURÓPSKEJ ÚNII

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV,

PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA,

PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

PREZIDENT ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA,

PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA ÍRSKA,

PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT CYPERSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT LITOVSKEJ REPUBLIKY,

JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODA LUXEMBURSKA,

PREZIDENT MAĎARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALTSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA,

SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKÚSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT POĽSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT SLOVINSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA FÍNSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDA ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ZJEDNOTENÍ vo svojej snahe dosiahnuť ciele zmlúv, na ktorých je založená Európska únia,

ODHODLANÍ v duchu týchto zmlúv pokračovať v procese vytvárania stále užšieho zjednotenia medzi národmi Európy na základoch už položených,

BERÚC DO ÚVAHY, že článok 49 Zmluvy o Európskej únii umožňuje štátom Európy stať sa členmi únie,

BERÚC DO ÚVAHY, že Česká republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská republika, Slovinská republika a Slovenská republika požiadali o členstvo v Európskej únii,

BERÚC DO ÚVAHY, že Rada Európskej únie sa po doručení stanoviska Komisie a súhlasu Európskeho parlamentu vyslovila v prospech prijatia týchto štátov,

ROZHODLI SA spoločnou dohodou určiť podmienky prijatia a úpravy, ktoré treba vykonať v zmluvách, na ktorých je založená Európska únia, a na tento účel boli určení títo splnomocnení zástupcovia za:

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA BELGIČANOV

Guy Verhofstadt

predseda vlády

Louis Michel

podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

PREZIDENTA ČESKEJ REPUBLIKY

Václav Klaus

prezident

Vladimír Špidla

predseda vlády

Cyril Svoboda

podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

Pavel Telička

vedúci delegácie Českej republiky pre rokovania o pristúpení k EÚ a veľvyslanec a vedúci Misie Českej republiky pri Európskych spoločenstvách

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ DÁNSKA

Anders Fogh Rasmussen

predseda vlády

Dr. Per Stig Møller

minister zahraničných vecí

PREZIDENTA SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO

Gerhard Schröder

spolkový kancelár

Joseph Fischer

spolkový minister zahraničných vecí a spolkový vicekancelár

PREZIDENTA ESTÓNSKEJ REPUBLIKY

Arnold Rüütel

prezident

Kristiina Ojuland

ministerka zahraničných vecí

PREZIDENTA HELÉNSKEJ REPUBLIKY

Konstantinos Simitis

predseda vlády

Giorgos Papandreou

minister zahraničných vecí

Tassos Giannitsis

zástupca ministra zahraničných vecí

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA ŠPANIELSKA

José Maria Aznar López

predseda vlády

Ana Palacio Vallelersundi

ministerka zahraničných vecí

PREZIDENTA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY

Jean-Pierre Raffarin

predseda vlády

Dominique Galouzeau De Villepin

minister zahraničných vecí

Noëlle Lenoir

ministerka so zodpovednosťou za európske záležitosti pripojená k ministrovi zahraničných vecí

PREZIDENTKU ÍRSKA

Bertie Ahern

predseda vlády (Taoiseach)

Brian Cowen

minister zahraničných vecí

PREZIDENTA TALIANSKEJ REPUBLIKY

Silvio Berlusconi

predseda vlády

Franco Frattini

minister zahraničných vecí

PREZIDENTA CYPERSKEJ REPUBLIKY

Tassos Papadopoulos

prezident

George Iacovou

minister zahraničných vecí

PREZIDENTKU LOTYŠSKEJ REPUBLIKY

Vaira Vīķe-Freiberga

prezident

Einars Repše

predseda vlády

Sandra Kalniete

ministerka zahraničných vecí

Andris Ķesteris

hlavný vyjednávač pre pristúpenie Lotyšskej republiky k Európskej únii, zástupca štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí

PREZIDENTA LITOVSKEJ REPUBLIKY

Algirdas Mykolas Brazauskas

predseda vlády

Antanas Valionis

minister zahraničných vecí

JEHO KRÁĽOVSKÚ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODU LUXEMBURSKA

Jean-Claude Juncker

predseda vlády, Ministre d'Etat

Lydie Polfer

ministerka zahraničných vecí a zahraničného obchodu

PREZIDENT MAĎARSKEJ REPUBLIKY

Dr. Péter Medgyessy

predseda vlády

László Kovács

minister zahraničných vecí

Dr. Endre Juhász

veľvyslanec Maďarskej republiky pri Európskej únii, hlavný vyjednávač pre pristúpenie Maďarskej republiky k Európskej únii

PREZIDENTA MALTSKEJ REPUBLIKY

The Hon Edward Fenech Adami

predseda vlády

The Hon Joe Borg

minister zahraničných vecí

Richard Cachia Caruana

vedúci delegácie poverenej vyjednávaním

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ HOLANDSKA

Jan Pieter Balkenende

predseda vlády

Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer

minister zahraničných vecí

SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKÚSKEJ REPUBLIKY

Dr. Wolfgang Schüssel

spolkový kancelár

Dr. Benita Ferrero-Waldner

spolková ministerka zahraničných vecí

PREZIDENTA POĽSKEJ REPUBLIKY

Leszek Miller

predseda vlády

Włodzimierz Cimoszewicz

minister zahraničných vecí

Dr. Danuta Hübner

štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí

PREZIDENTA PORTUGALSKEJ REPUBLIKY

José Manuel Durão Barroso

predseda vlády

António Martins da Cruz

minister zahraničných vecí

PREZIDENTA SLOVINSKEJ REPUBLIKY

Dr. Janez Drnovšek

prezident

Anton Rop

predseda vlády

Dr. Dimitrij Rupel

minister zahraničných vecí

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rudolf Schuster

prezident

Mikuláš Dzurinda

predseda vlády

Eduard Kukan

minister zahraničných vecí

Ján Figeľ

hlavný vyjednávač pre pristúpenie Slovenskej republiky k Európskej únii

PREZIDENTKU FÍNSKEJ REPUBLIKY

Paavo Lipponen

predseda vlády

Jari Vilén

minister zahraničného obchodu

VLÁDU ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

Göran Persson

predseda vlády

Anna Lindh

ministerka zahraničných vecí

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

The Rt. Hon Tony Blair

predseda vlády

The Rt. Hon Jack Straw

štátny minister pre zahraničné veci a veci Britského spoločenstva národov

KTORÍ po výmene svojich plných mocí formálne uznaných za správne a náležité

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

1. Česká republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská republika, Slovinská republika a Slovenská republika sa týmto stávajú členmi Európskej únie a zmluvnými stranami zmlúv, na ktorých je únia založená, v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Podmienky prijatia a úpravy zmlúv, na ktorých je založená únia, nevyhnutné so zreteľom na toto prijatie, sú stanovené v akte, ktorý je pripojený k tejto zmluve. Ustanovenia aktu tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3. Ustanovenia zmlúv uvedených v odseku 1, ktoré sa týkajú práv a záväzkov členských štátov a právomocí a príslušnosti orgánov únie, sa budú uplatňovať so zreteľom na túto zmluvu.

Článok 2

1. Táto zmluva bude ratifikovaná Vysokými zmluvnými stranami v súlade s ich ústavnými predpismi. Ratifikačné listiny budú uložené u vlády Talianskej republiky najneskôr do 30. apríla 2004.

2. Táto zmluva nadobudne platnosť 1. mája 2004 za predpokladu, že všetky ratifikačné listiny budú uložené pred týmto dňom.

Ak neuložia všetky štáty uvedené v článku 1 odseku 1 svoje ratifikačné listiny včas, nadobudne zmluva platnosť pre tie štáty, ktoré svoje listiny uložili. V takomto prípade Rada Európskej únie bezodkladne jednomyseľne rozhodne o nevyhnutných úpravách článku 3 tejto zmluvy, článku 1, článku 6 odseku 6, článkov 11 až 15, článkov 18, 19, 25, 26, 29 až 31, 33 až 35, 46 až 49, 58 až 61 aktu o pristúpení, príloh II až XV k tomuto aktu a ich dodatkov a protokolov 1 až 10 pripojených k aktu; môže Rada jednomyseľne tiež určiť, že ustanovenia uvedeného aktu vrátane jeho príloh, dodatkov a protokolov, ktoré sa výslovne týkajú štátu, ktorý neuložil svoje ratifikačné listiny, stratili platnosť, alebo ich môže upraviť.

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2, sú orgány únie oprávnené prijať pred pristúpením opatrenia uvedené v článku 6 odseku 2 druhom pododseku, odseku 6 druhom pododseku a odseku 7 druhom a treťom pododseku, v článkoch 21 a 23, v článku 28 odseku 1, v článku 32 odseku 5, v článku 33 odseku 1, v článku 33 odseku 4, v článku 33 odseku 5, v článkoch 38, 39, 41, 42 a 55 až 57 aktu o pristúpení, v prílohách III až XIV k tomuto aktu, v protokole 2, v článku 6 protokolu 3, v článku 2 odseku 2 protokolu 4, v protokole 8 a v článkoch 1, 2 a 4 protokolu 10, ktoré sú pripojené k aktu. Tieto opatrenia nadobudnú platnosť a účinnosť iba za podmienky a ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Článok 3

Táto zmluva, vyhotovená v jednom origináli v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, ktorej texty v každom z týchto jazykov sú rovnako autentické, bude uložená v archívoch vlády Talianskej republiky, ktorá odovzdá overenú kópiu každej z vlád ostatných signatárskych štátov.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.Fatto a Atene, addì sedici aprile duemilatre.Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.Sporządzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego.Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der Belgier

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

+++++ TIFF +++++

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

+++++ TIFF +++++

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por Su Majestad el Rey de España

+++++ TIFF +++++

Pour le Président de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il Presidente della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

+++++ TIFF +++++

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

+++++ TIFF +++++

Għall-President ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pelo Presidente da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Slovenije

+++++ TIFF +++++

Za prezidenta Slovenskej republiky

+++++ TIFF +++++

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sveriges regering

+++++ TIFF +++++

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

AKT

o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

PRVÁ ČASŤ

ZÁSADY

Článok 1

Na účely tohto aktu:

- pojem "pôvodné zmluvy" znamená:

a) Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva ("zmluva o ES") a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ("zmluva o Euratom") v znení zmenenom a doplnenom zmluvami a inými aktmi, ktoré nadobudli platnosť pred týmto pristúpením,

b) Zmluvu o Európskej únii ("zmluva o EÚ") v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi, ktoré nadobudli platnosť pred týmto pristúpením;

- pojem "súčasné členské štáty" znamená Belgické kráľovstvo, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Írsko, Taliansku republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Portugalskoskú republiku, Fínsku republiku, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska;

- pojem "únia" znamená Európsku úniu zriadenú zmluvou o EÚ;

- pojem "spoločenstvo" znamená podľa okolností jedno alebo obidve spoločenstvá uvedené v prvej zarážke;

- pojem "nové členské štáty" znamená Českú republiku, Estónsku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Poľskú republiku, Slovinskú republiku a Slovenskú republiku;

- pojem "orgány" znamená orgány zriadené pôvodnými zmluvami.

Článok 2

Odo dňa pristúpenia budú ustanovenia pôvodných zmlúv a aktov prijatých orgánmi a Európskou centrálnou bankou pred pristúpením záväzné pre nové členské štáty a budú sa uplatňovať za podmienok stanovených v týchto zmluvách a v tomto akte.

Článok 3

1. Ustanovenia Schengenského acquis zahrnutého do rámca Európskej únie protokolom pripojeným k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len "Schengenský protokol"), a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, ktoré sú uvedené v prílohe I k tomuto aktu, ako aj všetkých ostatných takých aktov, ktoré budú prípadne vydané predo dňom pristúpenia, budú odo dňa pristúpenia záväzné pre nové členské štáty a v nich uplatňované.

2. Tieto ustanovenia Schengenského acquis zahrnutého do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedených v odseku 1, ktoré sú síce odo dňa pristúpenia záväzné pre nové členské štáty, v novom členskom štáte sa však budú uplatňovať až na základe rozhodnutia Rady prijatého po overení v súlade s platným schengenským hodnotiacim postupom, že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto novom členskom štáte splnené, a po porade s Európskym parlamentom.

Rada prijme rozhodnutie jednomyseľne svojimi členmi, ktorí zastupujú vlády členských štátov, v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné, a členmi, ktorí zastupujú vlády členských štátov, v ktorých majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť. Členovia Rady, ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu, v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené.

3. Dohody uzavreté Radou podľa článku 6 Schengenského protokolu sú záväzné pre nové členské štáty odo dňa pristúpenia.

4. Nové členské štáty sa so zreteľom na tieto dohovory alebo nástroje v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ktoré sú neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov zmluvy o EÚ, zaväzujú:

- pristúpiť k tým, ktoré sú ku dňu pristúpenia otvorené na podpis súčasnými členskými štátmi, a k tým, ktoré boli vypracované Radou v súlade s hlavou VI zmluvy o EÚ a ktorých prijatie bolo odporučené členským štátom;

- zaviesť správne a iné opatrenia, ako napríklad opatrenia prijaté ku dňu pristúpenia súčasnými členskými štátmi alebo Radou s cieľom uľahčiť praktickú spoluprácu medzi orgánmi a organizáciami členských štátov činnými v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Článok 4

Každý nový členský štát sa odo dňa pristúpenia stane účastníkom hospodárskej a menovej únie ako členský štát, pre ktorý platí výnimka v zmysle článku 122 zmluvy o ES.

Článok 5

1. Nové členské štáty pristupujú týmto aktom k rozhodnutiam a dohodám prijatým zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady. Zaväzujú sa s účinnosťou odo dňa pristúpenia pristúpiť k všetkým ostatným dohodám uzavretým súčasnými členskými štátmi, ktoré sa týkajú fungovania únie alebo sú spojené s jej činnosťami.

2. Nové členské štáty sa zaväzujú pristúpiť k dohovorom uvedeným v článku 293 zmluvy o ES a k tým, ktoré sú neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov zmluvy o ES, ako aj k protokolom o výklade týchto dohovorov Súdnym dvorom, ktoré boli podpísané súčasnými členskými štátmi, a na tento účel sa zaväzujú začať rokovania so súčasnými členskými štátmi s cieľom dosiahnuť ich potrebnú úpravu.

3. Pokiaľ ide o vyhlásenia alebo rezolúcie alebo iné stanoviská prijaté Európskou radou alebo Radou alebo vo vzťahu k spoločenstvu alebo únii prijaté spoločnou dohodou členských štátov, majú nové členské štáty rovnaké postavenie ako súčasné členské štáty; budú dodržiavať zásady a usmernenia vyplývajúce z týchto vyhlásení, rezolúcií alebo iných stanovísk a prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania.

Článok 6

1. Dohody alebo dohovory, ktoré boli uzavreté alebo sú predbežne uplatňované spoločenstvom alebo v súlade s článkom 24 alebo článkom 38 zmluvy o EÚ s jedným alebo viacerými tretími štátmi, medzinárodnou organizáciou alebo so štátnym príslušníkom tretieho štátu, sú záväzné pre nové členské štáty.

2. Nové členské štáty sa za podmienok stanovených v tomto akte zaväzujú spoločne pristúpiť k dohodám a dohovorom uzavretým alebo predbežne uplatňovaným súčasnými členskými štátmi a spoločenstvom a k dohodám uzavretým týmito štátmi, ktoré súvisia s týmito dohodami a dohovormi.

Pristúpenie nových členských štátov k dohodám a dohovorom uvedeným v odseku 6 a k dohodám s Bieloruskom, Čínou, Chile, Mercosur-om a Švajčiarskom, ktoré boli uzavreté alebo podpísané spoločne spoločenstvom a jeho členskými štátmi, bude schválené uzavretím protokolov k týmto dohodám alebo dohovorom medzi Radou, ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov, a príslušnou treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou. Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť spoločenstva ani rozdelenie právomocí medzi spoločenstvom a členskými štátmi, pokiaľ ide o uzatváranie takýchto dohôd v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnky, ktoré sa netýkajú pristúpenia. Komisia dohodne tieto protokoly v mene členských štátov na základe usmernení jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov. Návrhy protokolov, ktoré majú byť uzavreté, predloží Rade.

3. Po pristúpení k dohodám a dohovorom uvedeným v odseku 2 nadobudnú nové členské štáty rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd a dohovorov, ako majú súčasné členské štáty.

4. Týmto aktom pristupujú nové členské štáty k dohode o partnerstve medzi členmi skupiny štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti na jednej strane a Európskym spoločen stvom a jeho členskými štátmi na strane druhej [1], podpísanej v Cotonou 23. júna 2000.

5. Nové členské štáty sa za podmienok stanovených v tomto akte zaväzujú pristúpiť k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [2] v súlade s článkom 128 tejto dohody.

6. Odo dňa pristúpenia do uzavretia potrebných protokolov uvedených v odseku 2 budú nové členské štáty uplatňovať ustanovenia dohôd, ktoré uzavreli spoločne súčasné členské štáty a spoločenstvo s Alžírskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Bulharskom, Chorvátskom, Egyptom, FYROM, Gruzínskom, Izraelom, Jordánskom, Kazachstanom, Kirgizskom, Libanonom, Mexikom, Moldavskom, Marokom, Rumunskom, Ruskom, San Marínom, Južnou Afrikou, Kórejskou republikou, Sýriou, Tuniskom, Tureckom, Turkménskom, Ukrajinou a Uzbekistanom, ako aj ustanovenia ostatných dohôd uzavretých spoločne súčasnými členskými štátmi a spoločenstvom pred pristúpením.

Každá úprava týchto dohôd sa uskutoční prostredníctvom protokolov uzavretých so zmluvnými štátmi v súlade s ustanoveniami druhého pododseku odseku 2. Ak nebudú protokoly uzavreté do dňa pristúpenia, spoločenstvo a členské štáty prijmú v rámci svojich oprávnení nevyhnutné opatrenia na riešenie situácie po pristúpení.

7. Odo dňa pristúpenia budú nové členské štáty uplatňovať dvojstranné dohody a dojednania o textile uzavreté spoločenstvom s tretími krajinami.

Množstevné obmedzenia uplatňované spoločenstvom na dovoz textilných a odevných výrobkov budú upravené tak, aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov k spoločenstvu. Na tento účel môže spoločenstvo predo dňom pristúpenia dohodnúť s príslušnými tretími krajinami zmeny a doplnky dvojstranných dohôd a dojednaní.

Ak zmeny a doplnky dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia, prijme spoločenstvo potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín, aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov k spoločenstvu.

8. Množstevné obmedzenia uplatňované spoločenstvom na dovoz ocele a výrobkov z ocele budú upravené na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v príslušných dodávateľských krajinách do nových členských štátov v posledných rokoch.

Na tento účel dohodne spoločenstvo predo dňom pristúpenia s tretími krajinami zmeny a doplnky dvojstranných dohôd a dojednaní o oceli.

Ak zmeny a doplnky dvojstranných dohôd a dojednaní nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia, uplatnia sa ustanovenia prvého pododseku.

9. Odo dňa pristúpenia budú dohody o rybolove uzavreté medzi novými členskými štátmi a tretími krajinami spravované spoločenstvom.

Práva a záväzky vyplývajúce pre nové členské štáty z týchto dohôd zostávajú nedotknuté, pokiaľ zostanú ustanovenia týchto dohôd predbežne zachované.

Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred uplynutím platnosti dohôd uvedených v prvom pododseku, prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou vhodné rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto dohôd vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých dohôd o najviac jeden rok.

10. S účinnosťou odo dňa pristúpenia odstúpia nové členské štáty od všetkých dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.

Nové členské štáty prijmú v rozsahu nesúladu dohôd medzi jedným alebo viacerými novými členskými štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z tohto aktu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu. Ak sa nový členský štát stretne s ťažkosťami pri úprave dohody uzavretej pred pristúpením s jedným alebo viacerými štátmi, odstúpi od tejto dohody v súlade s podmienkami v nej ustanovenými.

11. Nové členské štáty pristupujú týmto aktom a za podmienok v ňom stanovených k vnútorným dohodám uzavretým súčasnými členskými štátmi na účely vykonávania dohôd a dohovorov uvedených v odsekoch 2 a 4 až 6.

12. Nové členské štáty prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia, aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným dohodám, ktorých zmluvnými stranami sú spoločenstvo alebo iné členské štáty, právam a povinnostiam vyplývajúcim pre úniu z ich pristúpenia.

Ku dňu pristúpenia alebo čo najskôr po ňom odstúpia od medzinárodných dohôd o rybnom hospodárstve, ktorých je spoločenstvo zmluvnou stranou, a vystúpia z organizácií, ktorých je spoločenstvo členom, pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo.

Článok 7

Pokiaľ nie je v tomto akte ustanovené inak, nemožno pozastaviť uplatňovanie jeho ustanovení, zmeniť, doplniť alebo zrušiť ich inak ako postupom ustanoveným v pôvodných zmluvách, ktorý umožňuje revíziu týchto zmlúv.

Článok 8

Právna povaha aktov prijatých orgánmi, na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia tohto aktu, zostáva zachovaná; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov.

Článok 9

Ustanovenia tohto aktu, ktorých účelom alebo účinkom je zrušiť alebo zmeniť a doplniť akty prijaté orgánmi a ktoré nemajú prechodnú povahu, majú rovnakú právnu povahu ako ustanovenia, ktoré rušia alebo menia a dopĺňajú, a podliehajú tým istým pravidlám ako tieto ustanovenia.

Článok 10

Uplatňovanie pôvodných zmlúv a aktov prijatých orgánmi podlieha prechodným opatreniam ustanoveným v tomto akte.

DRUHÁ ČASŤ

ÚPRAVY ZMLÚV

HLAVA I

USTANOVENIA O ORGÁNOCH

KAPITOLA 1

Európsky Parlament

Článok 11

S účinnosťou od začiatku volebného obdobia 2004 - 2009 článok 190 odsek 2 prvý pododsek zmluvy o ES a článok 108 odseku 2 prvý pododsek zmluvy o Euratom znejú:

"Počet zástupcov volených v jednotlivých členských štátoch je nasledovný:

Belgicko | 24 |

Česká republika | 24 |

Dánsko | 14 |

Nemecko | 99 |

Estónsko | 6 |

Grécko | 24 |

Španielsko | 54 |

Francúzsko | 78 |

Írsko | 13 |

Taliansko | 78 |

Cyprus | 6 |

Lotyšsko | 9 |

Litva | 13 |

Luxembursko | 6 |

Maďarsko | 24 |

Malta | 5 |

Holandsko | 27 |

Rakúsko | 18 |

Poľsko | 54 |

Portugalsko | 24 |

Slovinsko | 7 |

Slovensko | 14 |

Fínsko | 14 |

Švédsko | 19 |

Spojené kráľovstvo | 78" |

.

KAPITOLA 2

Rada

Článok 12

1. S účinnosťou od 1. novembra 2004:

a) v článku 205 zmluvy o ES a v článku 118 zmluvy o Euratom

(i) odsek 2 znie:

"2. Ak sa má Rada uzniesť kvalifikovanou väčšinou, hlasy jej členov majú túto váhu:

Belgicko | 12 |

Česká republika | 12 |

Dánsko | 7 |

Nemecko | 29 |

Estónsko | 4 |

Grécko | 12 |

Španielsko | 27 |

Francúzsko | 29 |

Írsko | 7 |

Taliansko | 29 |

Cyprus | 4 |

Lotyšsko | 4 |

Litva | 7 |

Luxembursko | 4 |

Maďarsko | 12 |

Malta | 3 |

Holandsko | 13 |

Rakúsko | 10 |

Poľsko | 27 |

Portugalsko | 12 |

Slovinsko | 4 |

Slovensko | 7 |

Fínsko | 7 |

Švédsko | 10 |

Spojené kráľovstvo | 29 |

Na prijatie aktov Rady sa vyžaduje súhlas najmenej 232 hlasov odovzdaných väčšinou členov, ak sa podľa tejto zmluvy majú prijať na návrh Komisie.

V ostatných prípadoch sa na prijatie aktov Rady vyžaduje súhlas najmenej 232 hlasov odovzdaných najmenej dvomi tretinami členov."

;

(ii) dopĺňa sa nový odsek, ktorý znie:

"4. Ak sa na prijatie rozhodnutia Rady vyžaduje kvalifikovaná väčšina, člen Rady môže požiadať o overenie, či členské štáty, ktoré tvoria kvalifikovanú väčšinu, predstavujú najmenej 62 % celkového obyvateľstva únie. Ak sa preukáže, že uvedená podmienka nie je splnená, hľadí sa na také rozhodnutie, akoby nebolo prijaté."

;

b) tretí pododsek v článku 23 odseku 2 zmluvy o EÚ znie:

"Hlasy členov Rady majú váhu podľa článku 205 odseku 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Na prijatie rozhodnutí sa vyžaduje súhlas najmenej 232 hlasov odovzdaných najmenej dvomi tretinami členov. Ak sa na prijatie rozhodnutia Rady vyžaduje kvalifikovaná väčšina, člen Rady môže požiadať o overenie, či členské štáty, ktoré tvoria kvalifikovanú väčšinu, predstavujú najmenej 62 % celkového obyvateľstva únie. Ak sa preukáže, že uvedená podmienka nie je splnená, hľadí sa na také rozhodnutie, akoby nebolo prijaté."

;

c) tretí odsek článku 34 zmluvy o EÚ znie:

"3. Ak sa má Rada uzniesť kvalifikovanou väčšinou, majú hlasy jej členov váhu podľa článku 205 odseku 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a na prijatie aktov Rady sa vyžaduje súhlas najmenej 232 hlasov odovzdaných najmenej dvomi tretinami členov. Ak sa na prijatie rozhodnutia Rady vyžaduje kvalifikovaná väčšina, člen Rady môže požiadať o overenie, či členské štáty, ktoré tvoria kvalifikovanú väčšinu, predstavujú najmenej 62 % celkového obyvateľstva únie. Ak sa preukáže, že uvedená podmienka nie je splnená, hľadí sa na také rozhodnutie, akoby nebolo prijaté."

.

2. Článok 3 odsek 1 Protokolu o rozšírení Európskej únie pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa zrušuje.

3. Ak k Európskej únii pristúpi menej ako desať nových členských štátov, stanoví hranicu kvalifikovanej väčšiny Rada rozhodnutím, pričom použije prísne lineárnu, aritmetickú interpoláciu, zaokrúhlenie nahor alebo nadol na najbližší hlas, medzi 71 % pre Radu s 300 hlasmi a 72,27 % pre EÚ s 25 členskými štátmi.

KAPITOLA 3

Súdny Dvor

Článok 13

1. Článok 9 prvý odsek protokolu o Štatúte Súdneho dvora pripojeného k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu znie:

"Čiastočná obmena sudcov, ktorá sa koná každé tri roky, sa týka striedavo trinástich a dvanástich sudcov."

.

2. Článok 48 protokolu o štatúte Súdneho dvora pripojeného k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu znie:

"Článok 48

Súd prvého stupňa sa skladá z dvadsiatich piatich sudcov."

.

KAPITOLA 4

Hospodársky a sociálny výbor

Článok 14

Druhý odsek článku 258 zmluvy ES a článku 166 zmluvy o Euratom znie:

"Počet členov výboru je nasledovný:

Belgicko | 12 |

Česká republika | 12 |

Dánsko | 9 |

Nemecko | 24 |

Estónsko | 7 |

Grécko | 12 |

Španielsko | 21 |

Francúzsko | 24 |

Írsko | 9 |

Taliansko | 24 |

Cyprus | 6 |

Lotyšsko | 7 |

Litva | 9 |

Luxembursko | 6 |

Maďarsko | 12 |

Malta | 5 |

Holandsko | 12 |

Rakúsko | 12 |

Poľsko | 21 |

Portugalsko | 12 |

Slovinsko | 7 |

Slovensko | 9 |

Fínsko | 9 |

Švédsko | 12 |

Spojené kráľovstvo | 24" |

.

KAPITOLA 5

Výbor regiónov

Článok 15

Tretí odsek článku 263 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva znie:

"Počet členov výboru je nasledovný:

Belgicko | 12 |

Česká republika | 12 |

Dánsko | 9 |

Nemecko | 24 |

Estónsko | 7 |

Grécko | 12 |

Španielsko | 21 |

Francúzsko | 24 |

Írsko | 9 |

Taliansko | 24 |

Cyprus | 6 |

Lotyšsko | 7 |

Litva | 9 |

Luxembursko | 6 |

Maďarsko | 12 |

Malta | 5 |

Holandsko | 12 |

Rakúsko | 12 |

Poľsko | 21 |

Portugalsko | 12 |

Slovinsko | 7 |

Slovensko | 9 |

Fínsko | 9 |

Švédsko | 12 |

Spojené kráľovstvo | 24" |

.

KAPITOLA 6

Vedecký a Technický Výbor

Článok 16

Prvý pododsek v článku 134 odseku 2 zmluvy o Euratom znie:

"2. Výbor sa skladá z tridsiatich deviatich členov, ktorých vymenúva Rada po porade s Komisiou."

.

KAPITOLA 7

Európska centrálna banka

Článok 17

V Protokole č. 18 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a o Európskej centrálnej banke pripojenom k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa v článku 49 dopĺňa nový odsek, ktorý znie:

"49.3 Potom, čo sa jeden alebo viaceré štáty stanú členskými štátmi a ich národné centrálne banky sa stanú súčasťou ESCB, zvýši sa automaticky upísané základné imanie ECB a limit devízových aktív, ktoré môžu byť prevedené na ECB. Zvýšenie sa určí vynásobením príslušných vtedy platných čiastok činiteľom, ktorý vyjadruje pomer medzi podielom pristupujúcich národných centrálnych bánk a národných centrálnych bánk, ktoré sú už členmi ESCB, v rámci už rozšíreného kľúča upisovania základného imania. Váha každej národnej centrálnej banky v kľúči na upisovanie základného imania sa vypočíta analogicky podľa článku 29.1 a v súlade s článkom 29.2. Ako referenčné obdobia pre štatistické údaje sa použijú rovnaké obdobia, ktoré sa použili pri ostatnej úprave váženia podľa článku 29.3."

.

HLAVA II

OSTATNÉ ÚPRAVY

Článok 18

V článku 57 odseku 1 zmluvy o ES sa dopĺňa:

"V prípade Estónska a Maďarska to platí pre obmedzenia podľa vnútroštátnych právnych predpisov platné k 31. decembru 1999."

Článok 19

Článok 299 odsek 1 zmluvy o ES znie:

"1. Táto zmluva sa vzťahuje na Belgické kráľovstvo, Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Estónsku republiku, Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Írsko, Taliansku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku, Fínsku republiku, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska."

.

TRETIA ČASŤ

TRVALÉ USTANOVENIA

HLAVA I

ÚPRAVY AKTOV PRIJATÝCH ORGÁNMI

Článok 20

Akty uvedené v prílohe II k tomuto aktu sa upravujú tak, ako je uvedené v tejto prílohe.

Článok 21

Úpravy aktov uvedených v prílohe III k tomuto aktu, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku pristúpenia, sa vypracujú v súlade s usmerneniami ustanovenými v tejto prílohe a v súlade s postupom a za podmienok ustanovených v článku 57.

HLAVA II

OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Opatrenia uvedené v prílohe IV k tomuto aktu sa budú uplatňovať za podmienok stanovených v tejto prílohe.

Článok 23

Rada sa môže jednomyseľne na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom uzniesť na takých úpravách ustanovení tohto aktu, ktoré sa vzťahujú na spoločnú poľnohospodársku politiku a ktoré sú nevyhnutné v dôsledku zmeny pravidiel spoločenstva. Takéto úpravy môžu byť vykonané do dňa pristúpenia.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOČASNÉ OPATRENIA

HLAVA I

PRECHODNÉ OPATRENIA

Článok 24

Opatrenia uvedené v prílohách V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII a XIV k tomuto aktu sa budú vo vzťahu k novým členským štátom uplatňovať za podmienok stanovených v týchto prílohách.

Článok 25

1. Bez ohľadu na ustanovenia druhého odseku článku 189 zmluvy o ES a druhého odseku článku 107 zmluvy o Euratom a so zreteľom na článok 190 odsek 2 zmluvy o ES a na článok 108 odsek 2 zmluvy o Euratom bude pre volebné obdobie odo dňa pristúpenia do začiatku volebného obdobia Európskeho parlamentu 2004 - 2009 počet členov Európskeho parlamentu zastupujúcich nové členské štáty nasledujúci:

Česká republika | 24 |

Estónsko | 6 |

Cyprus | 6 |

Lotyšsko | 9 |

Litva | 13 |

Maďarsko | 24 |

Malta | 5 |

Poľsko | 54 |

Slovinsko | 7 |

Slovensko | 14 |

2. Bez ohľadu na ustanovenia článku 190 odseku 1 zmluvy o ES a článku 108 odseku 2 zmluvy o Euratom budú pre súčasné volebné obdobie odo dňa pristúpenia do začiatku volebného obdobia Európskeho parlamentu 2004 - 2009 členovia Európskeho parlamentu zastupujúci ľud nových členských štátov určení parlamentmi týchto štátov z radov ich členov v súlade s postupom ustanoveným jednotlivými štátmi.

Článok 26

1. Pre obdobie do 31. októbra 2004 platia tieto ustanovenia:

a) so zreteľom na článok 205 odsek 2 zmluvy o ES a článok 118 odsek 2 zmluvy o Euratom:

Ak sa má Rada uzniesť kvalifikovanou väčšinou, hlasy jej členov majú túto váhu:

Belgicko | 5 |

Česká republika | 5 |

Dánsko | 3 |

Nemecko | 10 |

Estónsko | 3 |

Grécko | 5 |

Španielsko | 8 |

Francúzsko | 10 |

Írsko | 3 |

Taliansko | 10 |

Cyprus | 2 |

Lotyšsko | 3 |

Litva | 3 |

Luxembursko | 2 |

Maďarsko | 5 |

Malta | 2 |

Holandsko | 5 |

Rakúsko | 4 |

Poľsko | 8 |

Portugalsko | 5 |

Slovinsko | 3 |

Slovensko | 3 |

Fínsko | 3 |

Švédsko | 4 |

Spojené kráľovstvo | 10 |

b) so zreteľom na druhý a tretí pododsek článku 205 odseku 2 zmluvy o ES a článku 118 odseku 2 zmluvy o Euratom:

Na prijatie aktov Rady sa vyžaduje:

- súhlas najmenej 88 hlasov, ak majú byť podľa tejto zmluvy prijaté na návrh Komisie,

- v ostatných prípadoch súhlas najmenej 88 hlasov odovzdaných najmenej dvomi tretinami členov;

c) so zreteľom na druhú vetu tretieho pododseku odseku 2 článku 23 zmluvy o EÚ:

Na prijatie rozhodnutí sa vyžaduje súhlas najmenej 88 hlasov odovzdaných najmenej dvomi tretinami členov;

d) so zreteľom na článok 34 odsek 3 zmluvy o EÚ:

Ak sa má Rada uzniesť kvalifikovanou väčšinou, majú hlasy jej členov váhu podľa článku 205 odseku 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a na prijatie aktov Rady sa vyžaduje súhlas najmenej 88 hlasov odovzdaných najmenej dvomi tretiami členov.

2. Ak k Európskej únii pristúpi menej ako desať nových členských štátov, stanoví Rada hranicu kvalifikovanej väčšiny na obdobie do 31. októbra 2004 tak, aby čo najviac zodpovedala 71,26 % celkového počtu hlasov.

Článok 27

1. Príjmy označované ako "clá spoločného colného sadzobníka a ostatné clá" uvedené v článku 2 odseku 1 písmene b) rozhodnutia Rady 2000/597/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev [3], alebo v príslušných ustanoveniach iného rozhodnutia, ktoré ho nahrádza, zahŕňajú aj clá vyplývajúce zo Spoločného colného sadzobníka a všetky s tým súvisiace úľavy, ktoré uplatňuje spoločenstvo v obchodných vzťahoch medzi novými členskými štátmi a tretími krajinami.

2. Pre rok 2004 sa harmonizovaný vymeriavací základ DPH a základ HND (hrubého národného dôchodku) každého nového členského štátu, ktoré sú uvedené v článku 2 odseku 1 písmenách c) a d) rozhodnutia Rady 2000/597/ES, Euratom, stanovuje na dve tretiny ročného základu. Základ HND každého nového členského štátu, ktorý sa zohľadní pri financovaní úpravy rozpočtovej nevyrovnanosti v prospech Spojeného kráľovstva podľa článku 5 odseku 1 rozhodnutia Rady 2000/597/ES, sa tiež rovná dvom tretinám ročného základu.

3. Na účely stanovenia zmrazenej sadzby pre rok 2004 podľa článku 2 odseku 4 písmena b) rozhodnutia Rady 2000/597/ES, Euratom sa obmedzené vymeriavacie základy DPH nových členských štátov vypočítajú na základe dvoch tretín ich neobmedzeného základu DPH a dvoch tretín ich HND.

Článok 28

1. Všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev pre rozpočtový rok 2004 sa pomocou opravného rozpočtu, ktorý nadobudne účinnosť 1. mája 2004, upraví tak, aby zohľadňoval pristúpenie nových členských štátov.

2. Dvanásť mesačných dvanástin zdrojov založených na DPH a HND, ktoré sú povinné zaplatiť nové členské štáty podľa tohto opravného rozpočtu, ako aj spätne účinná úprava týchto dvanástin pre obdobie január až apríl 2004, ktorá sa vzťahuje len na súčasné členské štáty, sa prepočítajú na osminy, ktoré budú požadované počas obdobia mesiacov máj až december 2004. Spätne účinné úpravy, ktoré vyplynú z akéhokoľvek následného opravného rozpočtu prijatého v roku 2004 sa podobným spôsobom prepočítajú na rovnaké časti, ktoré budú požadované počas zvyšku roka.

Článok 29

V prvý pracovný deň každého mesiaca zaplatí spoločenstvo Českej republike, Cypru, Malte a Slovinsku, v podobe výdavkovej položky všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, jednu osminu v roku 2004 odo dňa pristúpenia a v rokoch 2005 a 2006 jednu dvanástinu z nasledujúcich súm dočasnej rozpočtovej kompenzácie:

(mil. EUR, v cenách roku 1999) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Česká republika | 125,4 | 178,0 | 85,1 |

Cyprus | 68,9 | 119,2 | 112,3 |

Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |

Slovinsko | 29,5 | 66,4 | 35,5 |

Článok 30

V prvý pracovný deň každého mesiaca zaplatí spoločenstvo Českej republike, Estónsku, Cypru, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovensku, v podobe výdavkovej položky všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, jednu osminu v roku 2004 odo dňa pristúpenia a v rokoch 2005 a 2006 jednu dvanástinu z nasledujúcich súm osobitných paušálnych hotovostných prostriedkov:

(mil. EUR, v cenách roku 1999) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Česká republika | 174,7 | 91,55 | 91,55 |

Estónsko | 15,8 | 2,9 | 2,9 |

Cyprus | 27,7 | 5,05 | 5,05 |

Lotyšsko | 19,5 | 3,4 | 3,4 |

Litva | 34,8 | 6,3 | 6,3 |

Maďarsko | 155,3 | 27,95 | 27,95 |

Malta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |

Poľsko | 442,8 | 550,0 | 450,0 |

Slovinsko | 65,4 | 17,85 | 17,85 |

Slovensko | 63,2 | 11,35 | 11,35 |

1 miliarda EUR pre Poľsko a 100 miliónov EUR pre Českú republiku, ktoré sú zahrnuté v osobitných paušálnych hotovostných prostriedkoch, sa zohľadnia pri výpočtoch rozdelenia štrukturálnych prostriedkov pre roky 2004 - 2006.

Článok 31

1. Nižšie uvedené nové členské štáty zaplatia nasledujúce sumy Výskumnému fondu uhlia a ocele podľa rozhodnutia zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, 2002/234/ESUO z 27. februára 2002 o finančných následkoch uplynutia platnosti zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele [4]:

(mil. EUR, v bežných cenách) |

Česká republika | 39,88 |

Estónsko | 2,5 |

Lotyšsko | 2,69 |

Maďarsko | 9,93 |

Poľsko | 92,46 |

Slovinsko | 2,36 |

Slovensko | 20,11 |

2. Príspevky výskumnému fondu uhlia a ocele sa uhradia v štyroch splátkach v súlade s tabuľkou počnúc rokom 2006 vždy v prvý pracovný deň prvého mesiaca každého roka:

2006: 15 %

2007: 20 %

2008: 30 %

2009: 35 %.

Článok 32

1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je ustanovené inak, po 31. decembri 2003 sa podľa programu Phare [5], programu Phare pre cezhraničnú spoluprácu [6], predvstupových prostriedkov pre Cyprus a Maltu [7], programu ISPA [8] a programu SAPARD [9] nevyhradia v prospech nových členských štátov žiadne prostriedky. S novými členskými štátmi sa od 1. januára 2004 zaobchádza rovnako ako so súčasnými členskými štátmi, pokiaľ ide o výdavky podľa prvých troch kapitol rozpočtového výhľadu, ako sú definované v medziinštitucionálnej dohode zo 6. mája 1999 [10], pričom sa uplatnia osobitné ustanovenia a výnimky ustanovené nižšie alebo inde v tejto zmluve. Maximálne doplnkové vyhradené prostriedky pre kapitoly 1, 2, 3 a 5 rozpočtového výhľadu súvisiace s rozšírením sú stanovené v prílohe XV. V rámci rozpočtu na rok 2004 nemožno vyhradiť žiadne prostriedky pre príslušné programy alebo agentúry pred skutočným pristúpením príslušného nového členského štátu.

2. Odsek 1 sa neuplatní na výdavky z prostriedkov oddelenia záruk Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu podľa článku 2 odsekov 1 a 2 a článku 3 odseku 3 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [11], na tieto výdavky možno poskytnúť príspevky spoločenstva až odo dňa pristúpenia podľa článku 2 tohto aktu.

Odsek 1 sa však uplatní na výdavky z prostriedkov oddelenia záruk Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu podľa článku 47 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu, ktorým sa menia a dopĺňajú a rušia niektoré nariadenia [12], a to za podmienok vymedzených v ustanoveniach prílohy II k tomuto aktu, ktorými sa toto nariadenie mení a dopĺňa.

3. S výnimkou prípadu ustanoveného v poslednej vete odseku 1 sa nové členské štáty od 1. januára 2004 zúčastňujú na programoch a agentúrach spoločenstva s finančnou podporou zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev za rovnakých podmienok ako súčasné členské štáty. Podmienky stanovené v rozhodnutiach asociačnej rady, dohodách a memorandách o porozumení medzi Európskymi spoločenstvami a novými členskými štátmi týkajúce sa ich účasti na programoch a agentúrach spoločenstva budú s účinnosťou od 1. januára 2004 nahradené ustanoveniami o príslušných programoch a agentúrach.

4. Ak niektorý zo štátov uvedených v článku 1 odseku 1 zmluvy o pristúpení nepristúpi k spoločenstvu počas roku 2004, je každá žiadosť o prostriedky v rámci prvých troch kapitol výdavkov rozpočtového výhľadu pre rok 2004, ktorá bola podaná príslušným štátom alebo z neho pochádza, neplatná. V tom prípade platí pre tento štát počas celého roka 2004 príslušné rozhodnutie asociačnej Rady, dohoda alebo memorandum o porozumení.

5. Komisia prijme opatrenia potrebné na uľahčenie prechodu z predvstupového režimu na režim vyplývajúci z uplatňovania tohto článku.

Článok 33

1. Predkladanie ponúk, uzatváranie zmlúv, výkon a platby v rámci verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv na jeho základe pre predvstupovú pomoc v rámci programu Phare [13], programu Phare CBC [14] a predvstupové prostriedky pre Cyprus a Maltu [15] sú odo dňa pristúpenia spravované vykonávacími agentúrami v nových členských štátoch.

Predbežná kontrola verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv na jeho základe Komisiou sa zruší rozhodnutím Komisie po pozitívnom posudku o rozšírenom decentralizovanom systéme vykonávania (EDIS) podľa kritérií a podmienok stanovených v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 1266/99 o koordinácii pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 3906/89 [16].

Ak toto rozhodnutie Komisie o zrušení predbežnej kontroly nebolo prijaté predo dňom pristúpenia, nemožno predvstupovú pomoc poskytnúť pre žiadne zmluvy podpísané v období medzi dňom pristúpenia a dňom prijatia rozhodnutia Komisie.

Ak sa rozhodnutie Komisie o zrušení predbežnej kontroly prijme až po dni pristúpenia z dôvodov, ktoré nemožno pripísať orgánom nového členského štátu, môže Komisia výnimočne v riadne odôvodnených prípadoch súhlasiť s predvstupovou pomocou pre zmluvy podpísané v období medzi pristúpením a dňom prijatia rozhodnutia Komisie a s pokračovaním vo vykonávaní predvstupovej pomoci na obmedzené obdobie s výnimkou predbežnej kontroly verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv na jeho základe Komisiou.

2. Globálne viazania rozpočtových prostriedkov, ktoré sa vykonali pred pristúpením podľa predvstupových finančných nástrojov uvedených v odseku 1, vrátane uzavierania a registrácie následných jednotlivých právnych záväzkov a platieb vykonaných po pristúpení, sa naďalej spravujú pravidlami a nariadeniami predvstupových finančných nástrojov a účtujú sa v príslušných rozpočtových kapitolách do ukončenia príslušných programov a projektov. Bez ohľadu na uvedené sa verejné obstarávanie začaté po pristúpení spravuje príslušnými smernicami spoločenstva.

3. Posledné programové plánovanie pre predvstupovú pomoc uvedenú v odseku 1 sa vykoná v poslednom celom kalendárnom roku predchádzajúcom pristúpeniu. Zmluvy na základe verejného obstarávania na činnosti podľa týchto programov sa musia uzatvoriť do dvoch rokov a výplata sa musí uskutočniť podľa ustanovení finančného memoranda [17], spravidla do konca tretieho roka po vyhradení prostriedkov. Predĺženia lehôt na uzavretie zmlúv sa nepovoľujú. Výnimočne a v riadne odôvodnených prípadoch možno povoliť obmedzené predĺženie lehôt na výplatu.

4. S cieľom zabezpečiť potrebné postupné zrušenie predvstupovej finančnej pomoci uvedenej v odseku 1, ako aj programu ISPA [18], a hladký prechod z úpravy uplatňovanej pred pristúpením na úpravu uplatňovanú po pristúpení môže Komisia prijať vhodné opatrenia, aby zabezpečila, že sa v nových členských štátoch zachová najviac po dobu pätnástich mesiacov dostatočný počet štatutárneho personálu. Počas tohto obdobia sa na úradníkov, ktorí boli pridelení na plánovacie miesta v nových členských štátoch pred pristúpením a ktorí zostávajú v službe aj po pristúpení, výnimočne vzťahujú rovnaké finančné a hmotné podmienky, aké uplatňovala Komisia pred pristúpením v súlade s prílohou X Služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [19]. Administratívne náklady vrátane miezd pre ostatný personál, ktoré sú potrebné pre predvstupovú pomoc, za celý rok 2004 a za obdobie do konca júla 2005 sa uhradia v rámci kapitoly "výdavky na pomoc pre operácie" (pôvodne časť B rozpočtu) alebo zodpovedajúce kapitoly rozpočtu pre finančné nástroje príslušných predvstupových rozpočtov uvedené v odseku 1, ako aj program ISPA.

5. Ak projekty schválené podľa nariadenia (ES) č. 1268/1999 už nemôžu byť financované podľa toho nástroja, môžu byť zahrnuté do programov rozvoja vidieka a financované v rámci Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu. Komisia prijme v tejto súvislosti potrebné prechodné opatrenia v súlade s postupom stanoveným v článku 50 odseku 2 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch [20].

Článok 34

1. V období odo dňa pristúpenia do konca roku 2006 poskytne únia novým členským štátom dočasnú finančnú pomoc, ďalej len "prechodné prostriedky", aby rozvinuli a posilnili svoju správnu kapacitu na vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov spoločenstva a podporili výmenu osvedčených postupov.

2. Cieľom pomoci je vyhovieť pretrvávajúcej potrebe posilniť inštitucionálnu kapacitu v určitých oblastiach prostredníctvom opatrení, ktoré nemožno financovať zo štrukturálnych fondov, najmä v týchto oblastiach:

- spravodlivosť a vnútorné veci (posilnenie súdnictva, kontroly vonkajších hraníc, stratégia boja proti korupcii, posilnenie kapacít v rámci trestnoprávneho konania);

- finančná kontrola;

- ochrana finančných záujmov spoločenstva a boj proti podvodu;

- vnútorný trh vrátane colnej únie;

- životné prostredie;

- veterinárne služby a budovanie správnych kapacít v oblasti potravinovej bezpečnosti;

- správne a kontrolné štruktúry pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vrátane integrovaného správneho a kontrolného systému (ISKS);

- jadrová bezpečnosť (posilnenie účinnosti a príslušnosti orgánov jadrovej bezpečnosti a organizácií ich technickej podpory, ako aj verejných subjektov pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom);

- štatistika;

- posilnenie verejnej správy podľa potrieb označených v súhrnnej monitorovacej správe Komisie, ktoré nie sú pokryté štrukturálnymi fondami.

3. O pomoci v rámci prechodných prostriedkov sa rozhodne a bude vykonaná v súlade s postupom ustanovenom v článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 3906/89 o hospodárskej pomoci krajinám strednej a východnej Európy [21].

4. Program sa vykoná v súlade s článkom 53 odsekom 1 písmenom a) a b) rozpočtového nariadenia uplatňovaného na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [22]. Pre twinningové projekty medzi verejnými správami na účely inštitucionálnej výstavby sa naďalej uplatňuje postup pre výzvu na podávanie návrhov prostredníctvom siete kontaktných miest v členských štátoch, ako je zriadená v rámcových dohodách so súčasnými členskými štátmi na účely predvstupovej pomoci.

Prostriedky vyhradené na prechodné prostriedky, vyjadrené v cenách roku 1999, predstavujú 200 miliónov EUR v roku 2004, 120 miliónov EUR v roku 2005 a 60 miliónov EUR v roku 2006. Ročné vyhradené prostriedky sú povoľované rozpočtovým orgánom v medziach finančného výhľadu.

Článok 35

1. Týmto sa vytvárajú Schengenské prostriedky ako dočasný nástroj, ktorého účelom je pomôcť oprávnenému členskému štátu v období odo dňa pristúpenia do konca roka 2006 financovať opatrenia na nových vonkajších hraniciach únie, ktorými sa vykonáva Schengenské acquis a kontrola vonkajších hraníc.

Na odstránenie nedostatkov zistených v príprave na účasť v Schengenskej oblasti sú nasledujúce druhy opatrení spôsobilé byť financované v rámci Schengenských prostriedkov:

- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie infraštruktúry hraničných priechodov a súvisiacich budov;

- investície do prevádzkového vybavenia akéhokoľvek druhu (napr. laboratórne vybavenie, detektory, hardvér a softvér Schengenského informačného systému SIS 2, dopravné prostriedky);

- vzdelávanie pohraničnej stráže;

- príspevky na výdavky na logistiku a prevádzku.

2. V rámci schengenských prostriedkov sa ku dňu pristúpenia oprávneným členským štátom poskytnú tieto paušálne sumy:

(mil. EUR, v cenách roku 1999) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Estónsko | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Lotyšsko | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Litva | 44,78 | 61,07 | 29,85 |

Maďarsko | 49,3 | 49,3 | 49,3 |

Poľsko | 93,34 | 93,33 | 93,33 |

Slovinsko | 35,64 | 35,63 | 35,63 |

Slovensko | 15,94 | 15,93 | 15,93 |

3. Oprávnené členské štáty sú zodpovedné za výber a vykonanie jednotlivých opatrení v súlade s týmto článkom. Taktiež sú povinné koordinovať využitie prostriedkov s pomocou z ostatných nástrojov spoločenstva, aby tak zabezpečili súlad s politikami a opatreniami spoločenstva a súlad s rozpočtovým nariadením, ktoré sa uplatňuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Poskytnuté paušálne platby sa využijú počas obdobia troch rokov od prvej platby a Komisia odníme všetky nevyužité alebo neoprávnene použité prostriedky. Oprávnený členský štát predloží najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí trojročnej lehoty súhrnnú správu o použití poskytnutých paušálnych platieb spolu s odôvodnením výdavkov.

Oprávnené členské štáty vykonávajú túto príslušnosť bez toho, aby tým bola dotknutá príslušnosť Komisie pre vykonávanie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, a v súlade s ustanoveniami rozpočtového nariadenia uplatňovaného na decentralizovanú správu.

4. Právo Komisie preskúmavať prostredníctvom Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF) zostáva zachované. Komisia a Dvor audítorov môžu v súlade s príslušnými postupmi vykonávať kontroly na mieste.

5. Komisia môže prijať technické predpisy potrebné na uplatnenie týchto prostriedkov.

Článok 36

Sumy uvedené v článkoch 29, 30, 34 a 35 sa každý rok upravia v rámci technických úprav ustanovených v odseku 15 medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999.

HLAVA II

OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 37

1. Ak do konca obdobia nepresahujúceho tri roky od pristúpenia vzniknú ťažkosti vážnej a trvalej povahy v niektorom odvetví hospodárstva alebo ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie hospodárskej situácie určitej oblasti, môže nový členský štát požiadať o povolenie prijať ochranné opatrenia na nápravu tejto situácie a prispôsobenie príslušného odvetvia hospodárstvu spoločného trhu.

Za rovnakých okolností môže ktorýkoľvek súčasný členský štát požiadať o povolenie prijať ochranné opatrenia vo vzťahu k jednému alebo viacerým novým členským štátom.

2. Na žiadosť príslušného štátu Komisia v konaní o naliehavej veci stanoví ochranné opatrenia, ktoré považuje za nevyhnuté, pričom určí podmienky a podrobnosti ich uplatnenia.

V prípade závažných hospodárskych ťažkostí a na výslovnú žiadosť príslušného členského štátu sa Komisia uznesie do piatich pracovných dní od doručenia odôvodnenej žiadosti. Opatrenia, o ktorých sa takto rozhodne, sú uplatniteľné okamžite, musia zohľadňovať záujmy všetkých dotknutých strán a nesmú mať za následok hraničné kontroly.

3. Opatrenia povolené podľa odseku 2 môžu zahŕňať výnimky z ustanovení zmluvy o ES a tohto aktu v takom rozsahu a na také obdobie, aké sú bezpodmienečne nevyhnutné na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1. Prednosť majú také opatrenia, ktoré čo najmenej narušujú fungovanie spoločného trhu.

Článok 38

Ak nový členský štát nevykoná záväzky prijaté v súvislosti s rokovaniami o pristúpení vrátane záväzkov v odvetvových politikách, ktoré sa týkajú hospodárskych činností s cezhraničnými účinkami, a spôsobí tým vážne narušenie fungovania vnútorného trhu alebo jeho bezprostrednú hrozbu, môže Komisia do uplynutia obdobia, ktoré nepresahuje tri roky od nadobudnutia platnosti tohto aktu, na odôvodnenú žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu prijať primerané opatrenia.

Opatrenia musia byť proporcionálne, pričom prednosť majú opatrenia, ktoré čo najmenej narušujú fungovanie vnútorného trhu, prípadne uplatňovanie existujúcich odvetvových ochranných mechanizmov. Takéto ochranné mechanizmy nesmú byť použité ako prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodovania medzi členskými štátmi. Ochranná doložka môže byť uplatnená aj pred pristúpením na základe výsledkov monitorovania a môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň pristúpenia. Opatrenia môžu byť zachované iba po bezpodmienečne nevyhnutné obdobie a budú zrušené, keď bude splnený príslušný záväzok. Možno ich však uplatňovať aj po uplynutí obdobia uvedeného v prvom odseku, ak príslušný záväzok nebol splnený. Na základe pokroku príslušného členského štátu v plnení jeho záväzkov môže Komisia opatrenia vhodne upraviť. Komisia pred zrušením ochranných opatrení včas upovedomí Radu a v tejto súvislosti náležite zohľadní všetky pripomienky Rady.

Článok 39

Ak sa v novom členskom štáte vyskytnú alebo bezprostredne hrozia závažné nedostatky v transpozícii, vykonávaní alebo uplatňovaní rámcových rozhodnutí alebo iných príslušných záväzkov, nástrojov spolupráce a rozhodnutí týkajúcich sa vzájomného uznávania v oblasti trestného práva podľa hlavy VI zmluvy o EÚ a smerníc a nariadení týkajúcich sa vzájomného uznávania v občianskych veciach podľa hlavy IV zmluvy o ES, môže Komisia do uplynutia obdobia, ktoré nepresahuje viac ako tri roky odo dňa nadobudnutia platnosti tohto aktu, na odôvodnený návrh členského štátu alebo z vlastného podnetu a po porade s členskými štátmi prijať opatrenia a určiť podmienky a podrobnosti ich uplatnenia.

Tieto opatrenia môžu mať povahu dočasného pozastavenia uplatňovania príslušných ustanovení a rozhodnutí vo vzťahoch medzi novým členským štátom a ktorýmkoľvek členským štátom alebo členskými štátmi bez toho, aby tým bola dotknutá úzka súdna spolupráca. Ochranná doložka môže byť uplatnená aj pred pristúpením na základe výsledkov monitorovania a môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň pristúpenia. Opatrenia môžu byť zachované iba po bezpodmienečne nevyhnutné obdobie a budú zrušené, keď budú nedostatky napravené. Možno ich však uplatňovať aj po uplynutí obdobia uvedeného v prvom odseku, ak tieto nedostatky trvajú. Na základe pokroku príslušného členského štátu v náprave označených nedostatkov môže Komisia po porade s členskými štátmi opatrenia vhodne upraviť. Komisia pred zrušením ochranných opatrení včas upovedomí Radu a v tejto súvislosti náležite zohľadní všetky pripomienky Rady.

Článok 40

Aby sa nebránilo správnemu fungovaniu vnútorného trhu, nesmie uplatňovanie vnútroštátnych predpisov nových členských štátov počas prechodných období uvedených v prílohách V až XIV viesť k hraničným kontrolám medzi členskými štátmi.

Článok 41

Ak sú v nových členských štátoch na uľahčenie prechodu zo súčasného režimu na režim vyplývajúci z uplatňovania spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa podmienok uvedených v tomto akte potrebné prechodné opatrenia, prijme Komisia za podmienok vymedzených v tomto akte takéto opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 42 odseku 2 nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru [23] alebo v zodpovedajúcich článkoch ostatných nariadení o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov alebo v súlade s postupmi výboru, ako sú ustanovené v príslušných právnych predpisoch. Prechodné opatrenia uvedené v tomto článku môžu byť prijaté počas obdobia troch rokov nasledujúcich po dni pristúpenia a ich uplatňovanie bude obmedzené na toto obdobie. Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne rozhodnúť o predĺžení tohto obdobia.

Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou, resp. - ak sú príslušné nástroje pôvodne prijaté Komisiou - Komisia predo dňom pristúpenia prijme v súlade s príslušným postupom prechodné opatrenia na vykonávanie nástrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré nie sú uvedené v tomto akte a ktoré sú potrebné v dôsledku pristúpenia.

Článok 42

Ak sú v nových členských štátoch na uľahčenie prechodu zo súčasného režimu na režim vyplývajúci z uplatňovania právnych predpisov spoločenstva v oblasti veterinárstva a rastlinolekárstva potrebné prechodné opatrenia, Komisia ich prijme v súlade so zodpovedajúcim postupom výboru určeným v príslušných platných právnych predpisoch. Tieto opatrenia budú prijaté počas obdobia troch rokov nasledujúcich po dni pristúpenia a ich uplatňovanie bude obmedzené na toto obdobie.

PIATA ČASŤ

USTANOVENIA O VYKONÁVANÍ TOHTO AKTU

HLAVA I

ZLOŽENIE ORGÁNOV A INŠTITÚCIÍ

Článok 43

Európsky parlament vykoná také úpravy svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia.

Článok 44

Rada vykoná také úpravy svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia.

Článok 45

1. Každý štát, ktorý pristúpi k únii, má právo, aby jeden jeho štátny príslušník bol členom Komisie.

2. Bez ohľadu na ustanovenia článku 213 odseku 1 druhého pododseku, článku 214 odseku 1 prvého pododseku a odseku 2 zmluvy o ES a článku 126 odseku 1 zmluvy o Euratom:

a) bude s účinnosťou odo dňa pristúpenia vymenovaný jeden štátny príslušník každého nového členského štátu za člena Komisie. Nových členov Komisie vymenuje Rada kvalifikovanou väčšinou po vzájomnej dohode s predsedom Komisie,

b) funkčné obdobie členov Komisie vymenovaných podľa písmena a) a členov vymenovaných s účinnosťou od 23. januára 2000 uplynie 31. októbra 2004,

c) nová Komisia zložená z jedného štátneho príslušníka každého členského štátu sa ujme výkonu svojej funkcie 1. novembra 2004, funkčné obdobie členov tejto novej Komisie uplynie 31. októbra 2009,

d) v článku 4 odseku 1 protokolu o rozširovaní Európskej únie, ktorý je pripojený k zmluve o EÚ a k zmluvám o založení Európskych spoločenstiev, sa dátum 1. januára 2005 nahrádza dátumom 1. novembra 2004.

3. Komisia vykoná také zmeny svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia.

Článok 46

1. Bude vymenovaných desať sudcov Súdneho dvora a desať sudcov Súdu prvého stupňa.

2. a) Funkčné obdobie piatich sudcov Súdneho dvora vymenovaných podľa odseku 1 uplynie 6. októbra 2006. Títo sudcovia budú vybraní žrebom. Funkčné obdobie ostatných sudcov uplynie 6. októbra 2009.

b) Funkčné obdobie piatich sudcov Súdu prvého stupňa vymenovaných podľa odseku 1 uplynie 31. augusta 2004. Títo sudcovia budú vybraní žrebom. Funkčné obdobie ostatných sudcov uplynie 31. augusta 2007.

3. a) Súdny dvor vykoná také úpravy svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia.

b) Súd prvého stupňa po dohode so Súdnym dvorom vykoná také úpravy svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia.

c) Upravené rokovacie poriadky si vyžadujú schválenie kvalifikovanou väčšinou Rady.

4. Na účely súdnych konaní začatých na Súdnom dvore a na Súde prvého stupňa predo dňom pristúpenia, v ktorých už pred týmto dňom začali ústne pojednávania, budú pléna súdov alebo komory zostavené tak ako pred pristúpením a budú pre ne platiť rokovacie poriadky platné v deň pred pristúpením.

Článok 47

Po pristúpení bude Dvor audítorov rozšírený vymenovaním ďalších desiatich členov s funkčným obdobím šesť rokov.

Článok 48

Hospodársky a sociálny výbor bude rozšírený vymenovaním 95 členov zastupujúcich rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti v nových členských štátoch. Funkčné obdobie týchto členov uplynie v rovnakom čase ako obdobie členov vo funkcii ku dňu pristúpenia.

Článok 49

Výbor regiónov bude rozšírený vymenovaním 95 členov zastupujúcich regionálne a miestne orgány v nových členských štátoch, ktorí sú vo volenej funkcii regionálneho alebo miestneho orgánu, alebo sú politicky zodpovední volenému zhromaždeniu. Funkčné obdobie týchto členov uplynie v rovnakom čase ako obdobie členov vo funkcii ku dňu pristúpenia.

Článok 50

1. Funkčné obdobie súčasných členov Vedeckého a technického výboru vymenovaných podľa článku 134 odseku 2 zmluvy o Euratom uplynie dňom nadobudnutia platnosti tohto aktu.

2. Po pristúpení Rada vymenuje nových členov Vedeckého a technického výboru v súlade s postupom stanoveným v článku 134 odseku 2 zmluvy o Euratom.

Článok 51

Úpravy štatútov a rokovacích poriadkov výborov založených pôvodnými zmluvami, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia, sa vykonajú čo najskôr po pristúpení.

Článok 52

1. Funkčné obdobia nových členov výborov, skupín a iných inštitúcií zriadených zmluvami a zákonodarcom, ktoré sú uvedené v prílohe XVI, uplynú v rovnakom čase ako funkčné obdobia členov vo funkcii ku dňu pristúpenia.

2. Funkčné obdobia nových členov výborov a skupín zriadených Komisiou, ktoré sú uvedené v prílohe XVII, uplynú v rovnakom čase ako funkčné obdobia členov vo funkcii ku dňu pristúpenia.

3. Členstvo vo výboroch uvedených v prílohe XVIII sa po pristúpení úplne obnoví.

HLAVA II

UPLATNITEĽNOSŤ AKTOV ORGÁNOV

Článok 53

Nové členské štáty budú po pristúpení považované za adresátov smerníc a rozhodnutí v zmysle článku 249 zmluvy o ES a článku 161 zmluvy o Euratom za predpokladu, že tieto smernice a rozhodnutia boli adresované všetkým súčasným členským štátom. S výnimkou smerníc a rozhodnutí, ktoré nadobudnú účinnosť podľa článku 254 odseku 1 a 2 zmluvy o ES, sa predpokladá, že novým členským štátom boli doručené oznámenia o takýchto smerniciach a rozhodnutiach odo dňa pristúpenia.

Článok 54

Nové členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na to, aby odo dňa pristúpenia dosiahli súlad s ustanoveniami smerníc a rozhodnutí v zmysle článku 249 zmluvy o ES a článku 161 zmluvy o Euratom, pokiaľ v prílohách uvedených v článku 24 alebo v ktoromkoľvek inom ustanovení tohto aktu nie je stanovená iná lehota.

Článok 55

Na riadne odôvodnenú žiadosť jedného z nových členských štátov môže Rada na návrh Komisie pred 1. májom 2004 jednomyseľne prijať opatrenia zahŕňajúce dočasné výnimky z aktov orgánov prijatých medzi 1. novembrom 2002 a dňom podpisu zmluvy o pristúpení.

Článok 56

Pokiaľ nie je ustanovené inak, Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou prijme opatrenia nevyhnutné na vykonanie ustanovení obsiahnutých v prílohách II, III a IV a uvedených v článkoch 20, 21 a 22 tohto aktu.

Článok 57

1. Ak si akty orgánov pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli ustanovené v tomto akte alebo v prílohách k nemu, vykonajú sa tieto úpravy v súlade s postupom ustanoveným v odseku 2. Tieto úpravy nadobudnú účinnosť dňom pristúpenia.

2. Na tento účel Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou alebo Komisia, podľa toho, ktorý z orgánov prijal pôvodný akt, vyhotoví potrebné znenia.

Článok 58

Texty aktov orgánov a Európskej centrálnej banky prijatých pred pristúpením vyhotovené Radou, Komisiou alebo Európskou centrálnou bankou v českom, estónskom, maďarskom, lotyšskom, litovskom, maltskom, poľskom, slovenskom a slovinskom jazyku budú odo dňa pristúpenia autentické za rovnakých podmienok ako znenia vyhotovené v súčasných jedenástich jazykoch. Budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, ak boli takto uverejnené aj znenia v súčasných jazykoch.

Článok 59

Nové členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 33 zmluvy o Euratom do troch mesiacov od pristúpenia ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia pracovníkov a zdravia verejnosti na území nových členských štátov pred nebezpečenstvami z ionizujúceho žiarenia.

HLAVA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 60

Prílohy I až XVIII, dodatky k nim a protokoly č. 1 až 10 pripojené k tomuto aktu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 61

Vláda Talianskej republiky zašle vládam nových členských štátov overenú kópiu Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a zmlúv, ktorými sa menia a dopĺňajú, vrátane zmluvy o pristúpení Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu a k Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu, zmluvy o pristúpení Helénskej republiky k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu a k Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu, zmluvy o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu a k Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu, a zmluvy o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Európskej únii v anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku.

Znenia týchto zmlúv vyhotovené v českom, estónskom, maďarskom, lotyšskom, litovskom, maltskom, poľskom, slovenskom a slovinskom jazyku sú pripojené k tomuto aktu. Tieto texty sú autentické za rovnakých podmienok ako znenia zmlúv uvedených v prvom odseku vyhotovené v súčasných jazykoch.

Článok 62

Generálny tajomník zašle vládam nových členských štátov overenú kópiu medzinárodných dohôd uložených v archívoch Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie.

[1] Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

[2] Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

[3] Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

[4] Ú. v. ES L 79, 22.3.2002, s. 42.

[5] Nariadenie (EHS) č. 3906/89 (Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11) v znení neskorších predpisov.

[6] Nariadenie (ES) č. 2760/98 (Ú. v. ES L 345, 19.12.1998, s. 49) v znení neskorších predpisov.

[7] Nariadenie (ES) č. 555/2000 (Ú. v. ES L 68, 16.3.2000, s. 3) v znení neskorších predpisov.

[8] Nariadenie (ES) č. 1267/1999 (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 73) v znení neskorších predpisov.

[9] Nariadenie (ES) č. 1268/1999 (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87).

[10] Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1).

[11] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[12] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[13] Nariadenie (EHS) č. 3960/89 (Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11) v znení neskorších predpisov.

[14] Nariadenie (ES) č. 2760/98 (Ú. v. ES L 345, 19.12.1998, s. 49) v znení neskorších predpisov.

[15] Nariadenie (ES) č. 555/2000 (Ú. v. ES L 68, 16.3.2000, s. 3) v znení neskorších predpisov.

[16] Ú. v. ES L 232, 2.9.1999, s. 34.

[17] Ako je vymedzené v usmernení Phare (SEC (1999) 1596, aktualizovanom 6.9.2002 dokumentom C 3303/2).

[18] Nariadenie (ES) č. 1267/1999 (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 73) v znení neskorších predpisov.

[19] Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie v znení naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES, Euratom) č. 2265/2002 (Ú. v. ES L 347, 20.12.2002, s. 1).

[20] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie v znení naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Rady (ES) č. 1447/2001 (Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 1).

[21] Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11. Nariadenie v znení naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Rady (ES) č. 2500/2001 (Ú. v. ES L 342, 21.7.2001, s. 1).

[22] Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

[23] Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznam ustanovení Schengenského acquis, ako je zahrnuté do rámca Európskej únie, a aktov na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich, ktoré sú od pristúpenia záväzné a uplatniteľné v nových členských štátoch (uvedený v článku 3 aktu o pristúpení)

1. Dohoda medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach zo 14. júna 1985 [1].

2. Nasledujúce ustanovenia dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísaného v Schengene 19. júna 1990 [2], jeho záverečný akt a spoločné vyhlásenia v znení zmenenom a doplnenom určitými aktmi uvedenými v odseku 7:

Článok 1 v takom rozsahu, v akom sa týka ustanovení tohto odseku; články 3 až 7 okrem článku 5 ods. 1 písm. d); článok 13; články 26 a 27; článok 39; články 44 až 59; články 61 až 63; články 65 až 69; články 71 až 73; články 75 a 76; článok 82; článok 91; články 126 až 130 v takom rozsahu, v akom sa týkajú ustanovení tohto odseku, a článok 136; spoločné vyhlásenia 1 a 3 záverečného aktu.

3. Nasledujúce ustanovenia dohôd o pristúpení k dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísanému v Schengene 19. júna 1990, jeho záverečný akt a súvisiace vyhlásenia v znení zmenenom a doplnenom určitými aktmi uvedenými v odseku 7:

a) dohoda o pristúpení Talianskej republiky, podpísaná 27. novembra 1990:

- článok 4,

- spoločné vyhlásenie 1 v časti II záverečného aktu;

b) dohoda o pristúpení Španielskeho kráľovstva, podpísaná 25. júna 1991:

- článok 4,

- spoločné vyhlásenie 1 v časti II záverečného aktu,

- vyhlásenie 2 v časti III záverečného aktu;

c) dohoda o pristúpení Portugalskej republiky, podpísaná 25. júna 1991:

- články 4, 5 a 6,

- spoločné vyhlásenie 1 v časti II záverečného aktu;

d) dohoda o pristúpení Helénskej republiky, podpísaná 6. novembra 1992:

- články 3, 4 a 5,

- spoločné vyhlásenie 1 v časti II záverečného aktu,

- vyhlásenie 2 v časti III záverečného aktu;

e) dohoda o pristúpení Rakúskej republiky, podpísaná 28. apríla 1995:

- článok 4,

- spoločné vyhlásenie 1 v časti II záverečného aktu;

f) dohoda o pristúpení Dánskeho kráľovstva, podpísaná 19. decembra 1996:

- článok 4, článok 5 ods. 2 a článok 6,

- spoločné vyhlásenia 1 a 3 v časti II záverečného aktu;

g) dohoda o pristúpení Fínskej republiky, podpísaná 19. decembra 1996:

- články 4 a 5,

- spoločné vyhlásenia 1 a 3 v časti II záverečného aktu,

- vyhlásenie Fínskej republiky o Alandách v časti III záverečného aktu;

h) dohoda o pristúpení Švédskeho kráľovstva, podpísaná 19. decembra 1996:

- články 4 a 5,

- spoločné vyhlásenia 1 a 3 v časti II záverečného aktu.

4. Ustanovenia nasledujúcich rozhodnutí Výkonného výboru zriadeného dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontroly na ich spoločných hraniciach, podpísaným v Schengene 19. júna 1990, v znení zmenenom a doplnenom určitým aktmi uvedenými v odseku 7:

SCH/Com-ex (93) 10 rozhodnutie Výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o vyhláseniach ministrov a štátnych tajomníkov;

SCH/Com-ex (93) 14 rozhodnutie Výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o zlepšovaní praktickej súdnej spolupráce pri boji proti protiprávnemu obchodovaniu s omamnými látkami;

SCH/Com-ex (93) 22 rev rozhodnutie Výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o dôvernej povahe určitých dokumentov;

SCH/Com-ex (94) 16 rev rozhodnutie Výkonného výboru z 21. novembra 1994 o nadobúdaní spoločných vstupných a výstupných pečiatok;

SCH/Com-ex (94) 28 rev rozhodnutie Výkonného výboru z 22. decembra 1994 o osvedčení na prepravu omamných látok a psychotropných látok ustanovenom v článku 75;

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 22. decembra 1994 o uvedení dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, do platnosti;

SCH/Com-ex (95) 21 rozhodnutie Výkonného výboru z 20. decembra 1995 o rýchlejšej výmene štatistických a konkrétnych údajov o prípadných ťažkostiach na vonkajších hraniciach medzi štátmi schengenského priestoru;

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 21. apríla 1998 o činnosti task force, pokiaľ sa týka ustanovení odseku 2;

SCH/Com-ex (98) 17 rozhodnutie Výkonného výboru z 23. júna 1998 o dôvernej povahe určitých dokumentov;

SCH/ Com-ex (98) 26 def rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým sa zriaďuje Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenského acquis;

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. septembra 1998 o odovzdaní spoločnej príručky štátom, ktoré požiadali o pristúpenie k EÚ;

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 27. októbra 1998 o prijatí opatrení na boj proti protiprávnemu prisťahovalectvu, pokiaľ sa týka ustanovení odseku 2;

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o cezhraničnej policajnej spolupráci v oblasti prevencie a objasňovania trestnej činnosti;

SCH/Com-ex (98) 52 rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o príručke o cezhraničnej policajnej spolupráci;

SCH/Com-ex (98) 57 rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o zavedení jednotného tlačiva, ktorým sa preukazuje pozvanie, zabezpečenie úhrady nákladov na pobyt a ubytovanie;

SCH/Com-ex (98) 59 rev rozhodnutie Výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o koordinovanom rozmiestnení poradcov pre pravosť dokladov;

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o situácii v oblasti omamných látok;

SCH/Com-ex (99) 6 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o Schengenskom acquis týkajúcom sa telekomunikácií;

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o styčných úradníkoch;

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o všeobecných zásadách odmeňovania informátorov;

SCH/Com-ex (99) 10 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o nelegálnom obchodovaní so strelnými zbraňami;

SCH/Com-ex (99) 13 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o konečnej verzii spoločnej príručky a spoločných konzulárnych pokynov:

- prílohy 1 až 3, 7, 8 a 15 spoločných konzulárnych pokynov,

- spoločná príručka, pokiaľ sa týka ustanovení v odseku 2 vrátane príloh 1, 5, 5A, 6, 10, 13;

SCH/Com-ex (99) 18 rozhodnutie Výkonného výboru z 28. apríla 1999 o zlepšovaní policajnej spolupráce v oblasti prevencie a objasňovania trestnej činnosti.

5. Nasledujúce vyhlásenia Výkonného výboru zriadeného Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísanom v Schengene 19. júna 1990, v takom rozsahu, v akom sa vzťahujú na ustanovenia uvedené v odseku 2:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 vyhlásenie Výkonného výboru z 26. júna 1996 o extradícii;

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 vyhlásenie Výkonného výboru z 9. februára 1998 o únosoch maloletých.

6. Nasledujúce rozhodnutia Ústrednej skupiny zriadenej Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach, podpísanom v Schengene 19. júna 1990, v takom rozsahu, v akom sa vzťahujú na ustanovenia uvedené v odseku 2:

SCH/C (98) 117 rozhodnutie Ústrednej skupiny z 27. októbra 1998 o prijatí opatrení na boj proti protiprávnemu prisťahovalectvu;

SCH/C (99) 25 rozhodnutie Ústrednej skupiny z 22. marca 1999 o všeobecných zásadách odmeňovania informátorov.

7. Nasledujúce akty, ktoré sú založené na Schengenskom acquis alebo s ním inak súvisia:

nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995, ktorým sa stanovuje jednotný formát víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1);

rozhodnutie Rady 1999/307/ES z 1. mája 1999, ktorým sa podrobne upravuje integrácia Schengenského sekretariátu do Generálneho sekretariátu Rady (Ú. v. ES L 119, 7.5.1999, s. 49);

rozhodnutie Rady 1999/435/ES z 20. mája 1999 o určení Schengenského acquis na účely stanovenia právneho základu pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria toto acquis, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 1);

rozhodnutie Rady 1999/436/ES z 20. mája 1999, ktorým sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii stanovuje právny základ pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria Schengenské acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 17);

rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji Schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31);

rozhodnutie Rady 1999/848/ES z 13. decembra 1999 o úplnom uplatňovaní Schengenského acquis v Grécku (Ú. v. ES L 327, 21.12.1999, s. 58);

rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000 o požiadavke Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43);

rozhodnutie Rady 2000/586/SVV z 28. septembra 2000, ktorým sa ustanovuje postup zmeny a doplnenia článku 40 ods. 4 a 5, článku 41 ods. 7 a článku 65 ods. 2 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach (Ú. v. ES L 248, 3.10.2000, s. 1);

rozhodnutie Rady 2000/751/ES z 30. novembra 2000 o odtajnení určitých častí spoločnej príručky prijatej Výkonným výborom zriadeným dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 29);

rozhodnutie Rady 2000/777/ES z 1. decembra 2000 o uplatňovaní Schengenského acquis v Dánsku, Fínsku a vo Švédsku, na Islande a v Nórsku (Ú. v. ES L 309, 9.10.2000, s. 24);

nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia byť pri prechode vonkajších hraníc držiteľmi víz, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1);

nariadenie Rady č. 789/2001/ES z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú vykonávacie právomoci vo vzťahu k určitým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom pri preverovaní žiadostí o víza (Ú. v. ES L 116, 26.4.2001, s. 2);

nariadenie Rady č. 790/2001/ES z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú vykonávacie právomoci vo vzťahu k určitým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom na vykonávanie hraničných kontrol a dozoru (Ú. v. ES L 116, 26.4.2001, s. 5);

rozhodnutie Rady 2001/329/ES z 24. apríla 2001, ktorým sa aktualizuje časť VI a prílohy 3, 6 a 13 spoločných konzulárnych pokynov a prílohy 5a, 6a a 8 spoločnej príručky (Ú. v. ES L 116, 26.4.2001, s. 32), pokiaľ sa týka prílohy 3 spoločných konzulárnych pokynov a prílohy 5(a) spoločnej príručky;

smernica Rady 2001/51/ES z 28. júna 2001, ktorým sa dopĺňajú ustanovenia článku 26 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (Ú. v. ES L 187, 10.7.2001, s. 45);

rozhodnutie Rady 2001/886/SVV zo 6. decembra 2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 1);

nariadenie Rady (ES) č. 2414/2001 zo 7. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia byť pri prechode vonkajších hraníc členských štátov držiteľmi víz, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 327, 12.12.2001, s. 1);

nariadenie Rady (ES) č. 2424/2001/SVV zo 6. decembra 2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 4);

nariadenie Rady (ES) č. 333/2002 z 18. februára 2002 o jednotnom vzore tlačiva na pripojenie víza vydaného členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom vystavujúcim tlačivo (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 4);

nariadenie Rady (ES) č. 334/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1683/95, ktorým sa stanovuje jednotný formát víz (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 7);

rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20);

rozhodnutie Rady 2002/352/ES z 25. apríla 2002 o revízii spoločnej príručky (Ú. v. ES L 123, 9.5.2002, s. 47);

rozhodnutie Rady 2002/353/ES z 25. apríla 2002 o odtajnení časti II spoločnej príručky prijatej Výkonným výborom zriadeným dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (Ú. v. ES L 123, 9.5.2002, s. 49);

nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1);

rozhodnutie Rady 2002/587/ES z 12. júla 2002 o revízii spoločnej príručky (Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 50);

rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení trestnoprávneho rámca v boji proti napomáhaniu nepovoleného vstupu, prechodu alebo pobytu (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 1);

smernica Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorou sa definuje pomoc pri nepovolenom vstupe, prechode a pobyte (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 17).

[1] Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 13.

[2] Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zoznam uvedený v článku 20 Aktu o pristúpení

1. VOĽNÝ POHYB TOVARU

A. MOTOROVÉ VOZIDLÁ

1. 31970 L 0156: Smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31978 L 0315: smernica Rady 78/315/EHS z 21.12.1977 (Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 1).

- 31978 L 0547: smernica Rady 78/547/EHS z 12.6.1978 (Ú. v. ES L 168, 26.6.1978, s. 39).

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31980 L 1267: smernica Rady 80/1267/EHS zo 16.12.1980 (Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 34).

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0358: smernica Rady 87/358/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 51),

- 31987 L 0403: smernica Rady 87/403/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 220, 8.8.1987, s. 44),

- 31992 L 0053: smernica Rady 92/53/EHS z 18.6.1992 (Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 1).

- 31993 L 0081: smernica Komisie 93/81/EHS z 29.9.1993 (Ú. v. ES L 264, 23.10.1993, s. 49).

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31995 L 0054: smernica Komisie 95/54/ES z 31.10.1995 (Ú. v. ES L 266, 8.11.1995, s. 1),

- 31996 L 0027: smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/27/ES z 20.5.1996 (Ú. v. ES L 169, 8.7.1996, s. 1),

- 31996 L 0079: smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/79/ES zo 16.12.1996 (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 7),

- 31997 L 0027: smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/27/ES z 22.7.1997 (Ú. v. ES L 233, 25.8.1997, s. 1),

- 31998 L 0014: smernica Komisie 98/14/ES zo 6.2.1998 (Ú. v. ES L 91, 25.3.1998, s. 1),

- 31998 L 0091: smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/91/ES zo 14.12.1998 (Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 25),

- 32000 L 0040: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/40/ES z 26.6.2000 (Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 9),

- 32001 L 0056: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES z 27.9.2001 (Ú. v. ES L 292, 9.11.2001, s. 21),

- 32001 L 0085: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20.11.2001 (Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s. 1),

- 32001 L 0092: smernica Komisie 2001/92/ES z 30.10.2001 (Ú. v. ES L 291, 8.11.2001, s. 24),

- 32001 L 0116: smernica Komisie 2001/116/ES z 20.12.2001 (Ú. v. ES L 18, 21.1.2002, s. 1).

a) Zoznam v oddieli 1 prílohy VII znie:

"1 pre Nemecko;

2 pre Francúzsko;

3 pre Taliansko;

4 pre Holandsko;

5 pre Švédsko;

6 pre Belgicko;

7 pre Maďarsko;

8 pre Českú republiku;

9 pre Španielsko;

11 pre Spojené kráľovstvo;

12 pre Rakúsko;

13 pre Luxembursko;

17 pre Fínsko;

18 pre Dánsko;

20 pre Poľsko;

21 pre Portugalsko;

23 pre Grécko;

24 pre Írsko;

26 pre Slovinsko;

27 pre Slovensko;

29 pre Estónsko;

32 pre Lotyšsko;

36 pre Litvu;

CY pre Cyprus;

MT pre Maltu."

;

b) bod 47 na strane 2 v časti I a v časti II prílohy IX znie:

"47. Výkon na daňové účely alebo číslo (čísla) národných kódov,ak je to vhodné:

+++++ TIFF +++++

"

.

2. 31970 L 0157: Smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel (Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31973 L 0350: smernica Komisie 73/350/EHS zo 7.11.1973 (Ú. v. ES L 321, 22.11.1973, s. 33),

- 31977 L 0212: smernica Rady 77/212/EHS z 8.3.1977 (Ú. v. ES L 66, 12.3.1977, s. 33),

- 31981 L 0334: smernica Komisie 81/334/EHS z 13.4.1981 (Ú. v. ES L 131, 18.5.1981, s. 6),

- 31984 L 0372: smernica Komisie 84/372/EHS z 3.7.1984 (Ú. v. ES L 196, 26.7.1984, s. 47),

- 31984 L 0424: smernica Rady 84/424/EHS z 3.9.1984 (Ú. v. ES L 238, 6.9.1984, s. 31),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31992 L 0097: smernica Rady 92/97/EHS z 10.11.1992 (Ú. v. ES L 371, 19.12.1992, s. 1),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0020: smernica Komisie 96/20/ES z 27.3.1996 (Ú. v. ES L 92, 13.4.1996, s. 23),

- 31999 L 0101: smernica Komisie 1999/101/ES z 15.12.1999 (Ú. v. ES L 334, 28.12.1999, s. 41).

V bode 4.2 prílohy II sa dopĺňa:

"8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko".

3. 31970 L 0220: Smernica Rady 70/220/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi z motorových vozidiel (Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31974 L 0290: smernica Rady 74/290/EHS z 28.5.1974 (Ú. v. ES L 159, 15.6.1974, s. 61),

- 31977 L 0102: smernica Komisie 77/102/EHS z 30.11.1976 (Ú. v. ES L 32, 3.2.1977, s. 32),

- 31978 L 0665: smernica Komisie 78/665/EHS zo 14.7.1978 (Ú. v. ES L 223, 14.8.1978, s. 48),

- 31983 L 0351: smernica Rady 83/351/EHS zo 16.6.1983 (Ú. v. ES L 197, 20.7.1983, s. 1),

- 31988 L 0076: smernica Rady 88/76/EHS z 3.12.1987 (Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 1),

- 31988 L 0436: smernica Rady 88/436/EHS zo 16.6.1988 (Ú. v. ES L 214, 6.8.1988, s. 1),

- 31989 L 0458: smernica Rady 89/458/EHS z 18.7.1989 (Ú. v. ES L 226, 3.8.1989, s. 1),

- 31989 L 0491: smernica Komisie 89/491/EHS zo 17.7.1989 (Ú. v. ES L 238, 15.8.1989, s. 43),

- 31991 L 0441: smernica Rady 91/441/EHS z 26.6.1991 (Ú. v. ES L 242, 30.8.1991, s. 1),

- 31993 L 0059: smernica Rady 93/59/EHS z 28.6.1993 (Ú. v. ES L 186, 28.7.1993, s. 21),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31994 L 0012: smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/12/ES z 23.3.1994 (Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 42),

- 31996 L 0044: smernica Komisie 96/44/ES z 1.7.1996 (Ú. v. ES L 210, 20.8.1996, s. 25),

- 31996 L 0069: smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/69/ES z 8.10.1996 (Ú. v. ES L 282, 1.11.1996, s. 64),

- 31998 L 0069: smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES z 13.10.1998 (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 1),

- 31998 L 0077: smernica Komisie 98/77/ES z 2.10.1998 (Ú. v. ES L 286, 23.10.1998, s. 34),

- 31999 L 0102: smernica Komisie 1999/102/ES z 15.12.1999 (Ú. v. ES L 334, 28.12.1999, s. 43),

- 32001 L 0001: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/1/ES z 22.1.2001 (Ú. v. ES L 35, 6.2.2001, s. 34),

- 32001 L 0100: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/100/ES zo 7.12.2001 (Ú. v. ES L 16, 18.1.2002, s. 32),

- 32002 L 0080: smernica Komisie 2002/80/ES z 3.10.2002 (Ú. v. ES L 291, 28.10.2002, s. 20).

V prílohe XIII sa v stĺpci v bode 5.2 dopĺňa:

"8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko".

4. 31970 L 0221: Smernica Rady 70/221/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o nádržiach na kvapalné palivá a o zadných ochranných zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 23) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31979 L 0490: smernica Komisie 79/490/EHS z 18.4.1979 (Ú. v. ES L 128, 26.5.1979, s. 22),

- 31997 L 0019: smernica Komisie 97/19/ES z 18.4.1997 (Ú. v. ES L 125, 16.5.1997, s. 1),

- 32000 L 0008: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/8/ES z 20.3.2000 (Ú. v. ES L 106, 3.5.2000, s. 7).

V prílohe II sa v stĺpci v bode 6.2 dopĺňa:

"8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko".

5. 31970 L 0388: Smernica Rady 70/388/EHS z 27. júla 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zvukových výstražných zariadeniach motorových vozidiel (Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 12) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V prílohe I sa v texte v zátvorkách v bode 1.4.1 dopĺňa:

"8 pre Českú republiku, 29 pre Estónsko, CY pre Cyprus, 32 pre Lotyšsko, 36 pre Litvu, 7 pre Maďarsko, 20 pre Poľsko, 26 pre Slovinsko, 27 pre Slovensko."

6. 31971 L 0127: Smernica Rady 71/127/EHS z 1. marca 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spätných zrkadlách motorových vozidiel (Ú. v. ES L 68, 22.3.1971, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31979 L 0795: smernica Komisie 79/795/EHS z 20.7.1979 (Ú. v. ES L 239, 22.9.1979, s. 1),

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31985 L 0205: smernica Komisie 85/205/EHS z 18.2.1985 (Ú. v. ES L 90, 29.3.1985, s. 1),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31986 L 0562: smernica Komisie 86/562/EHS zo 6.11.1986 (Ú. v. ES L 327, 22.11.1986, s. 49),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31988 L 0321: smernica Komisie 88/321/EHS zo 16.5.1988 (Ú. v. ES L 147, 14.6.1988, s. 77),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V dodatku 2 k prílohe II sa vo výpočte rozlišovacích čísiel/písmen v bode 4.2 dopĺňa:

"8 pre Českú republiku, 29 pre Estónsko, CY pre Cyprus, 32 pre Lotyšsko, 36 pre Litvu, 7 pre Maďarsko, MT pre Maltu, 20 pre Poľsko, 26 pre Slovinsko, 27 pre Slovensko."

7. 31971 L 0320: Smernica Rady 71/320/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o brzdových zariadeniach určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 37) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31974 L 0132: smernica Komisie 74/132/EHS z 11.2.1974 (Ú. v. ES L 74, 19.3.1974, s. 7),

- 31975 L 0524: smernica Komisie 75/524/EHS z 25.7.1975 (Ú. v. ES L 236, 8.9.1975, s. 3),

- 31979 L 0489: smernica Komisie 79/489/EHS z 18.4.1979 (Ú. v. ES L 128, 26.5.1979, s. 12),

- 31985 L 0647: smernica Komisie 85/647/EHS z 23.12.1985 (Ú. v. ES L 380, 31.12.1985, s. 1),

- 31988 L 0194: smernica Komisie 88/194/EHS z 24.3.1988 (Ú. v. ES L 92, 9.4.1988, s. 47),

- 31991 L 0422: smernica Komisie 91/422/EHS z 15.7.1991 (Ú. v. ES L 233, 22.8.1991, s. 21),

- 31998 L 0012: smernica Komisie 98/12/ES z 27.1.1998 (Ú. v. ES L 81, 18.3.1998, s. 1).

V prílohe XV sa v stĺpci v bode 4.4.2 dopĺňa:

"8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko".

8. 31972 L 0245: Smernica Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel (Ú. v. ES L 152, 6.7.1972, s. 15) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31989 L 0491: smernica Komisie 89/491/EHS zo 17.7.1989 (Ú. v. ES L 238, 15.8.1989, s. 43),

- 31995 L 0054: smernica Komisie 95/54/ES z 31.10.1995 (Ú. v. ES L 266, 8.11.1995, s. 1).

V prílohe I sa v stĺpci v bode 5.2 dopĺňa:

"8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko".

9. 31974 L 0061: Smernica Rady 74/61/EHS zo 17. decembra 1973 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zariadeniach na ochranu proti neoprávnenému použitiu motorových vozidiel (Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpisom:

- 31995 L 0056: smernica Komisie 95/56/ES, Euratom z 8.11.1995 (Ú. v. ES L 286, 29.11.1995, s. 1).

V prílohe I sa v stĺpci v bode 5.1.1 dopĺňa:

"8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko".

10. 31974 L 0150: Smernica Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 10) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31979 L 0694: smernica Rady 79/694/EHS z 24.7.1979 (Ú. v. ES L 205, 13.8.1979, s. 17),

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31982 L 0890: smernica Rady 82/890/EHS zo 17.12.1982 (Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31988 L 0297: smernica Rady 88/297/EHS z 3.5.1988 (Ú. v. ES L 126, 20.5.1988, s. 52),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0054: smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23.9.1997 (Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24),

- 32000 L 0002: smernica Komisie 2000/2/ES zo 14.1.2000 (Ú. v. ES L 21, 26.1.2000, s. 23),

- 32000 L 0025: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES z 22.5.2000 (Ú. v. ES L 173, 12.7.2000, s. 1),

- 32001 L 0003: smernica Komisie 2001/3/ES z 8.1.2001 (Ú. v. ES L 28, 30.1.2001, s. 1).

a) V článku 2 písm. a) sa dopĺňajú tieto zarážky:

"— "vnitrostátní schválení typu" v českých právnych predpisoch,

— "riiklik tüübikinnitus" v estónskych právnych predpisoch,

— "Έγκριση Τύπου" v cyperskych pravnych predpisoch,

— "Tipa apstiprināšana" v lotyšských právnych predpisoch,

— "tipo patvirtinimas" v litovských právnych predpisoch,

— "típusjóváhagyás" v maďarských právnych predpisoch,

— "tip approvat" v maltských právnych predpisoch,

— "homologacja typu pojazdu" v poľských právnych predpisoch,

— "homologacija" v slovinských právnych predpisoch,

— "typové schválenie" v slovenských právnych predpisoch."

b) v zozname v kapitole C časti II dodatku 1 oddieli 1 prílohy II sa dopĺňa:

"8 pre Českú republiku;", "29 pre Estónsko;", "CY pre Cyprus;", "32 pre Lotyšsko;", "36 pre Litvu;", "7 pre Maďarsko;", "MT pre Maltu;", "20 pre Poľsko;", "26 pre Slovinsko;", "27 pre Slovensko;".

c) bod 16 v časti 1 prílohy III znie:

16. "VÝKON ALEBO TRIEDA(Y) NA DAŇOVÉ ÚČELY

+++++ TIFF +++++

"

.

11. 31974 L 0408: Smernica Rady 74/408/EHS z 22. júla 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o vnútornom zariadení motorových vozidiel (pevnosť sedadiel a ich uchytenia) (Ú. v. ES L 221, 12.8.1974, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31981 L 0577: smernica Rady 81/577/EHS z 20.7.1981 (Ú. v. ES L 209, 29.7.1981, s. 34),

- 31996 L 0037: smernica Komisie 96/37/ES zo 17.6.1996 (Ú. v. ES L 186, 25.7.1996, s. 28).

V prílohe I sa v stĺpci v bode 6.2.1 dopĺňa:

"8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko".

12. 31974 L 0483: Smernica Rady 74/483/EHS zo 17. septembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o vonkajších výčnelkoch motorových vozidiel (Ú. v. ES L 266, 2.10.1974, s. 4) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31979 L 0488: smernica Komisie 79/488/EHS z 18.4.1979 (Ú. v. ES L 128, 26.5.1979, s. 1),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V prílohe I sa v texte v poznámke pod čiarou k bodu 3.2.2.2 dopĺňa:

"8 = Česká republika, 29 = Estónsko, CY = Cyprus, 32 = Lotyšsko, 36 = Litva, 7 = Maďarsko, MT = Malta, 20 = Poľsko, 26 = Slovinsko, 27 = Slovensko."

13. 31975 L 0322: Smernica Rady 75/322/EHS z 20. mája 1975 o rádiovom odrušení zážihových motorov kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (elektromagnetická kompatibilita) (Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 28) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31982 L 0890: smernica Rady 82/890/EHS zo 17.12.1982 (Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45),

- 31997 L 0054: smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23.9.1997 (Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24),

- 32000 L 0002: smernica Komisie 2000/2/ES zo 14.1.2000 (Ú. v. ES L 21, 26.1.2000, s. 23),

- 32001 L 0003: smernica Komisie 2001/3/ES z 8.1.2001 (Ú. v. ES L 28, 30.1.2001, s. 1).

V prílohe I sa v stĺpci v bode 5.2 dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

14. 31976 L 0114: Smernica Rady 76/114/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31978 L 0507: smernica Komisie 78/507/EHS z 19.5.1978 (Ú. v. ES L 155, 13.6.1978, s. 31),

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V prílohe I sa v texte v zátvorkách v bode 2.1.2 dopĺňa:

""8 pre Českú republiku,", "29 pre Estónsko,", "CY pre Cyprus,", "32 pre Lotyšsko,", "36 pre Litvu,", "7 pre Maďarsko,", "MT pre Maltu,", "20 pre Poľsko,", "26 pre Slovinsko,", "27 pre Slovensko,"."

15. 31976 L 0757: Smernica Rady 76/757/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o odrazových sklách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 32) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0029: smernica Komisie 97/29/ES z 11.6.1997 (Ú. v. ES L 171, 30.6.1997, s. 11).

V prílohe I sa k textu v bode 4.2.1 dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

.

16. 31976 L 0758: Smernica Rady 76/758/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o doplnkových obrysových svetlách, predných obrysových (bočných) svetlách, zadných obrysových (bočných) svetlách a brzdových svetlách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 262, 27. 1976, s. 54) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0516: smernica Komisie 89/516/EHS z 1.8.1989 (Ú. v. ES L 265, 12.9.1989, s. 1),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0030: smernica Komisie 97/30/ES z 11.6.1997 (Ú. v. ES L 171, 30.6.1997, s. 25).

V bode 5.2.1 prílohy I sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

17. 31976 L 0759: Smernica Rady 76/759/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o smerových svetlách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 71) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0277: smernica Komisie 89/277/EHS z 28.3.1989 (Ú. v. ES L 109, 20.4.1989, s. 25),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0015: smernica Komisie 1999/15/ES zo 16.3.1999 (Ú. v. ES L 97, 12.4.1999, s. 14).

V bode 4.2.1 prílohy I sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

18. 31976 L 0760: Smernica Rady 76/760/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o osvetlení zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 85) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0031: smernica Komisie 97/31/ES z 11.6.1997 (Ú. v. ES L 171, 30.6.1997, s. 49).

V bode 4.2.1 prílohy I sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

19. 31976 L 0761: Smernica Rady 76/761/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o predných svetlometoch motorových vozidiel, ktoré slúžia ako hlavné diaľkové a/alebo stretávacie svetlá, a o svetelných zdrojoch (žiarovkách a ostatných) určených pre schválené sústavy svetlometov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 96) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0517: smernica Komisie 89/517/EHS z 1.8.1989 (Ú. v. ES L 265, 12.9.1989, s. 1),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0017: smernica Komisie 1999/17/ES z 18.3.1999 (Ú. v. ES L 97, 12.4.1999, s. 45).

Zoznam v bodoch 5.2.1 a 6.2.1 v prílohe I znie:

"1 pre Nemecko,

2 pre Francúzsko,

3 pre Taliansko,

4 pre Holandsko,

5 pre Švédsko,

6 pre Belgicko,

7 pre Maďarsko,

8 pre Českú republiku,

9 pre Španielsko,

11 pre Spojené kráľovstvo,

12 pre Rakúsko,

13 pre Luxembursko,

17 pre Fínsko,

18 pre Dánsko,

20 pre Poľsko,

21 pre Portugalsko,

23 pre Grécko,

24 pre Írsko,

26 pre Slovinsko,

27 pre Slovensko,

29 pre Estónsko,

32 pre Lotyšsko,

36 pre Litvu,

CY pre Cyprus,

MT pre Maltu;"

.

20. 31976 L 0762: Smernica Rady 76/762/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o predných svetlách do hmly pre motorové vozidlá a o žiarovkách pre tieto svetlá (Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 122) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0018: smernica Komisie 1999/18/ES zo 18.3.1999 (Ú. v. ES L 97, 12.4.1999, s. 82).

V bode 4.2.1 prílohy I sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

21. 31977 L 0536: Smernica Rady 77/536/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0680: smernica Rady 89/680/EHS z 21.12.1989 (Ú. v. ES L 398, 30.12.1989, s. 26),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0055: smernica Komisie 1999/55/ES z 1.6.1999 (Ú. v. ES L 146, 11.6.1999, s. 28).

V prílohe VI sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

22. 31977 L 0538: Smernica Rady 77/538/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zadných svetlách do hmly pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 60) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0518: smernica Komisie 89/518/EHS z 1.8.1989 (Ú. v. ES L 265, 12.9.1989, s. 24),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0014: smernica Komisie 1999/14/ES zo 16.3.1999 (Ú. v. ES L 97, 12.4.1999, s. 1).

V bode 4.2.1 prílohy I sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

23. 31977 L 0539: Smernica Rady 77/539/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spätných svetlách pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 72) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0032: smernica Komisie 97/32/ES z 11.6.1997 (Ú. v. ES L 171, 30.6.1997, s. 63).

V bode 4.2.1 prílohy I sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

24. 31977 L 0540: Smernica Rady 77/540/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o parkovacích svetlách motorových vozidiel (Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 83) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0016: smernica Komisie 1999/16/ES zo 16.3.1999 (Ú. v. ES L 97, 12.4.1999, s. 33).

V bode 4.2.1 prílohy I sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

25. 31977 L 0541: Smernica Rady 77/541/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o bezpečnostných pásoch a zadržiavacích systémoch motorových vozidiel (Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 95) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31981 L 0576: smernica Rady 81/576/EHS z 20.7.1981 (Ú. v. ES L 209, 29.7.1981, s. 32),

- 31982 L 0319: smernica Komisie 82/319/EHS z 2.4.1982 (Ú. v. ES L 139, 19.5.1982, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31990 L 0628: smernica Komisie 90/628/EHS z 30.10.1990 (Ú. v. ES L 341, 6.12.1990, s. 1),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0036: smernica Komisie 96/36/ES zo 17.6.1996 (Ú. v. ES L 178, 17.7.1996, s. 15),

- 32000 L 0003: smernica Komisie 2000/3/ES z 22.2.2000 (Ú. v. ES L 53, 25.2.2000, s. 1).

V bode 1.1.1 prílohy III sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

26. 31978 L 0318: Smernica Rady 78/318/EHS z 21. decembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o stieračoch a ostrekovačoch motorových vozidiel (Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 49) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31994 L 0068: smernica Komisie 94/68/ES zo 16.12.1994 (Ú. v. ES L 354, 31.12.1994, s. 1).

V prílohe I sa v stĺpci v bode 7.2 dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

27. 31978 L 0764: Smernica Rady 78/764/EHS z 25. júla 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o sedadle vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. ES L 255, 18.9.1978, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31982 L 0890: smernica Rady 82/890/EHS zo 17.12.1982 (Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45),

- 31983 L 0190: smernica Komisie 83/190/EHS z 28.3.1983 (Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 13),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31988 L 0465: smernica Komisie 88/465/EHS z 30.6.1988 (Ú. v. ES L 228, 17.8.1988, s. 31),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0054: smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23.9.1997 (Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24),

- 31999 L 0057: smernica Komisie 1999/57/ES zo 7.6.1999 (Ú. v. ES L 148, 15.6.1999, s. 35).

V bode 3.5.2.1 prílohy II sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

28. 31978 L 0932: Smernica Rady 78/932/EHS zo 16. októbra 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hlavových opierkach sedadiel motorových vozidiel (Ú. v. ES L 325, 20.11.1978, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V bode 1.1.1 prílohy VI sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

29. 31979 L 0622: Smernica Rady 79/622/EHS z 25. júna 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické testovanie) (Ú. v. ES L 179, 17.7.1979, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31982 L 0953: smernica Komisie 82/953/EHS z 15.12.1982 (Ú. v. ES L 386, 31.12.1982, s. 31),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31988 L 0413: smernica Komisie 88/413/EHS z 22.6.1988 (Ú. v. ES L 200, 26.7.1988, s. 32),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0040: smernica Komisie 1999/40/ES zo 6.5.1999Ú. v. ES L 124, 18.5.1999, s. 11).

V prílohe VI sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

30. 31986 L 0298: Smernica Rady 86/298/EHS z 26. mája 1986 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú. v. ES L 186, 8.7.1986, s. 26), v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31989 L 0682: smernica Rady 89/682/EHS z 21.12.1989 (Ú. v. ES L 398, 30.12.1989, s. 29),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32000 L 0019: smernica Komisie 2000/19/ES z 13.4.2000 (Ú. v. ES L 94, 14.4.2000, s. 31).

V prílohe VI sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

31. 31987 L 0402: Smernica Rady 87/402/EHS z 25. júna 1987 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú. v. ES L 220, 8.8.1987, s. 1), v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31989 L 0681: smernica Rady 89/681/EHS z 21.12.1989 (Ú. v. ES L 398, 30.12.1989, s. 27),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32000 L 0022: smernica Komisie 2000/22/ES z 28.4.2000 (Ú. v. ES L 107, 4.5.2000, s. 26).

V prílohe VII sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

32. 31988 L 0077: Smernica Rady 88/77/EHS z 3. decembra 1987 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na pohon vozidiel (Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 33) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31991 L 0542: smernica Rady 91/542/EHS z 1.10.1991 (Ú. v. ES L 295, 25.10.1991, s. 1),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0001: smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/1/ES z 22.1.1996 (Ú. v. ES L 40, 17.2.1996, s. 1),

- 31999 L 0096: smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/96/ES z 13.12.1999 (Ú. v. ES L 44, 16.2.2000, s. 1),

- 32001 L 0027: smernica Komisie 2001/27/ES z 10.4.2001 (Ú. v. ES L 107, 18.4.2001, s. 10).

V prílohe I sa v poznámke pod čiarou k bodu 5.1.3 dopĺňa:

""8 = Česká republika,", "29 = Estónsko,", "CY = Cyprus,", "32 = Lotyšsko,", "36 = Litva,", "7 = Maďarsko,", "MT = Malta,", "20 = Poľsko,", "26 = Slovinsko,", "27 = Slovensko,"."

33. 31989 L 0173: Smernica Rady 89/173/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. ES L 67, 10.3.1989, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0054: smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23.9.1997 (Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24),

- 32000 L 0001: smernica Komisie 2000/1/ES zo 14.1.2000 (Ú. v. ES L 21, 26.1.2000, s. 16).

a) V prílohe III A sa v poznámke pod čiarou č. 1 k bodu 5.4.1 dopĺňa:

""8 pre Českú republiku,", "29 pre Estónsko,", "CY pre Cyprus,", "32 pre Lotyšsko,", "36 pre Litvu,", "7 pre Maďarsko,", "MT pre Maltu,", "20 pre Poľsko,", "26 pre Slovinsko,", "27 pre Slovensko,";"

b) V prvej odrážke dodatku 4 prílohy IV sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku;", "29 pre Estónsko;", "CY pre Cyprus;", "32 pre Lotyšsko;", "36 pre Litvu;", "7 pre Maďarsko;", "MT pre Maltu;", "20 pre Poľsko;", "26 pre Slovinsko;", "27 pre Slovensko;";"

c) V prílohe V sa v treťom odseku bodu 2.1.3 dopĺňa:

""8 pre Českú republiku;", "29 pre Estónsko;", "CY pre Cyprus;", "32 pre Lotyšsko;", "36 pre Litvu;", "7 pre Maďarsko;", "MT pre Maltu;", "20 pre Poľsko;", "26 pre Slovinsko;", "27 pre Slovensko;"."

34. 31991 L 0226: Smernica Rady 91/226/EHS z 27. marca 1991 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o systémoch zabraňujúcich rozstrekovaniu u určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 103, 23. 4. 1991, s. 5) v znení zmenenom a doplnenom predpisom:

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V bode 3.4.1 prílohy II sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku,", "29 pre Estónsko,", "CY pre Cyprus,", "32 pre Lotyšsko,", "36 pre Litvu,", "7 pre Maďarsko,", "MT pre Maltu,", "20 pre Poľsko,", "26 pre Slovinsko,", "27 pre Slovensko,"."

35. 31994 L 0020: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/20/ES z 30. mája 1994 o mechanických spájacích zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám (Ú. v. ES L 195, 29.7.1994, s. 1).

V bode 3.3.4 prílohy I sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

36. 31995 L 0028: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/28/ES z 24. októbra 1995 o horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 1).

V prílohe I sa v bode 6.1.1 dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

37. 32000 L 0025: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS (Ú. v. ES L 173, 12.7.2000, s. 1).

V prílohe I dodatku 4 bode 1 oddieli 1 sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko""CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

38. 32000 L 0040: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/40/ES z 26. júna 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prednej ochrane motorových vozidiel proti podbehnutiu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 9).

V prílohe I sa v stĺpci v bode 3.2 dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

39. 32001 L 0056: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES z 27. septembra 2001 o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS a zrušuje smernica Rady 78/548/EHS (Ú. v. ES L 292, 9.11.2001, s. 21).

V prílohe I dodatku 5 bode 1.1.1 sa dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

40. 32002 L 0024: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1).

a) Bod 47 na strane 2 vzoru v časti A prílohy IV znie:

"47. Výkon na daňové účely alebo číslo (čísla) národných kódov, ak je to vhodné:

+++++ TIFF +++++

"

;

b) v prílohe V časti A bode 1 opis za slovami "Časť 1:" znie:

"malé písmeno "e", za ktorým nasleduje rozlišovací kód (číslo) členského štátu, ktorý typové schválenie vydal:

1 pre Nemecko;

2 pre Francúzsko;

3 pre Taliansko;

4 pre Holandsko;

5 pre Švédsko;

6 pre Belgicko;

7 pre Maďarsko;

8 pre Českú republiku;

9 pre Španielsko;

11 pre Spojené kráľovstvo;

12 pre Rakúsko;

13 pre Luxembursko;

17 pre Fínsko;

18 pre Dánsko;

20 pre Poľsko;

21 pre Portugalsko;

23 pre Grécko;

24 pre Írsko;

26 pre Slovinsko;

27 pre Slovensko;

29 pre Estónsko;

32 pre Lotyšsko;

36 pre Litvu;

CY pre Cyprus;

MT pre Maltu."

;

c) v prílohe V časti B sa v zozname v bode 1.1 dopĺňa:

""8 pre Českú republiku", "29 pre Estónsko", "CY pre Cyprus", "32 pre Lotyšsko", "36 pre Litvu", "7 pre Maďarsko", "MT pre Maltu", "20 pre Poľsko", "26 pre Slovinsko", "27 pre Slovensko"."

B. HNOJIVÁ

31976 L 0116: Smernica Rady 76/116/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hnojivách (Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 21) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31988 L 0183: smernica Rady 88/183/EHS z 22.3.1988 (Ú. v. ES L 83, 29.3.1988, s. 33),

- 31989 L 0284: smernica Rady 89/284/EHS z 13.4.1989 (Ú. v. ES L 111, 22.4.1989, s. 34),

- 31989 L 0530: smernica Rady 89/530/EHS z 18.9.1989 (Ú. v. ES L 281, 30.9.1989, s. 116),

- 31993 L 0069: smernica Komisie 93/69/EHS z 23.7.1993 (Ú. v. ES L 185, 28.7.1993, s. 30),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0028: smernica Komisie 96/28/ES z 10.5.1996 (Ú. v. ES L 140, 13.6.1996, s. 30),

- 31997 L 0063: smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/63/ES z 24.11.1997 (Ú. v. ES L 335, 6.12.1997, s. 15),

- 31998 L 0003: smernica Komisie 98/3/ES z 15.1.1998 (Ú. v. ES L 18, 23.1.1998, s. 25),

- 31998 L 0097: smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/97/ES z 22.12.1998 (Ú. v. ES L 18, 23.1.1999, s. 60).

a) V prílohe I časti A oddieli II v prvom odseku stĺpca 6 sa v texte v zátvorkách za slovo "Taliansku" vkladá:

"v Českej republike, v Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, v Litve, v Maďarsku, na Malte, v Poľsku, v Slovinsku a na Slovensku"

;

b) V prílohe I časti B bodoch 1, 2 a 4 sa v bode 3 stĺpca 9 v texte v zátvorkách za slovo "Taliansku" vkladá:

"v Českej republike, v Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, v Litve, v Maďarsku, na Malte, v Poľsku, v Slovinsku a na Slovensku"

.

C. KOZMETIKA

31995 L 0017: Smernica Komisie 95/17/ES z 19. júna 1995, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 76/768/EHS, pokiaľ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zložiek v zozname, ktorým sa označujú kozmetické výrobky (Ú. v. ES L 140, 23.6.1995, s. 26).

V bode 2 prílohy sa za slová "15 Švédsko" dopĺňa:

"16 Česká republika

17 Estónsko

18 Cyprus

19 Lotyšsko

20 Litva

21 Maďarsko

22 Malta

23 Poľsko

24 Slovinsko

25 Slovensko."

.

D. LEGÁLNA METROLÓGIA A SPOTREBITEĽSKÉ BALENIE

1. 31971 L 0316: Smernica Rady 71/316/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31972 L 0427: smernica Rady 72/427/EHS z 19.12.1972 (Ú. v. ES L 291, 28.12.1972, s. 156),

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31983 L 0575: smernica Rady 83/575/EHS z 26.10.1983 (Ú. v. ES L 332, 28.11.1983, s. 43),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31987 L 0355: smernica Rady 87/355/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 46),

- 31988 L 0665: smernica Rady 88/665/EHS z 21.12.1988 (Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 42),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V prvej zarážke bodu 3.1 prílohy I a v prvej zarážke bodu 3.1.1.1 písm. a) prílohy II sa v texte v zátvorkách dopĺňa:

"CZ pre Českú republiku, EST pre Estónsko, CY pre Cyprus, LV pre Lotyšsko, LT pre Litvu, H pre Maďarsko, M pre Maltu, PL pre Poľsko, SI pre Slovinsko, SK pre Slovensko"

;

b) nákresy, na ktoré odkazuje bod 3.2.1 prílohy II, sa dopĺňajú o písmená pre znaky CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK;

2. 31971 L 0347: Smernica Rady 71/347/EHS z 12. októbra 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o meraní násypnej hustoty obilia (Ú. v. ES L 239, 25.10.1971, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V článku 1 písm. a) sa v texte v zátvorkách dopĺňa:

"EHS objemová hmotnost obilí"

"EMÜ puistemass"

"EEK tilpummasa"

"EEB hektolitro masė"

"EGK-hektolitertömeg"

"Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar"

"gęstość zboża w stanie zsypnym EWG"

"EGS hektolitrska masa"

"EHS násypná hustota obilia".

3. 31971 L 0348: Smernica Rady 71/348/EHS z 12. októbra1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prídavných zariadeniach k meradlám na kvapaliny okrem vody (Ú. v. ES L 239, 25.10.1971, s. 9) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V kapitole IV prílohy sa na konci oddielu 4.8.1 dopĺňa:

"10 haléřů

1 estónsky sent

1 σεντ Κύπρου

1 santīms

1 litovský centas

1 maďarský forint

1 maltský ċenteżmu

1 grosz

1 stotin

10 halierov"

.

E. TLAKOVÉ NÁDOBY

31976 L 0767: Smernica Rady 76/767/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach o tlakových nádobách a metódach ich kontroly (Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 153) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: smernica Rady 87/354/EHS z 25.6.1987 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31988 L 0665: smernica Rady 88/665/EHS z 21.12.1988 (Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 42),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V texte v zátvorkách v prvej zarážke bodu 3.1 prílohy I a v prvej zarážke bodu 3.1.1.1.1 prílohy II sa dopĺňa:

"CZ pre Českú republiku, EST pre Estónsko, CY pre Cyprus, LV pre Lotyšsko, LT pre Litvu, H pre Maďarsko, M pre Maltu, PL pre Poľsko, SI pre Slovinsko, SK pre Slovensko;"

.

F. TEXTILNÝ TOVAR A OBUV

1. 31994 L 0011: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/11/ES z 23. marca 1994 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o označovaní materiálov používaných v hlavných zložkách obuvi určenej na predaj spotrebiteľom (Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 37).

a) V bode 1 písm. a) prílohy I sa za slová "P Parte superior" dopĺňa:

"CZ | Vrch |

EST | Pealne |

LV | Virsa |

LT | Viršus |

HU | Felsőrész |

M | Wiċċ |

PL | Wierzch |

SI | Zgornji del |

SK | Vrch" |

;

b) v bode 1 písm. b) prílohy I sa za slová "P Forro e Palmilha" dopĺňa:

"CZ | Podšívka a stélka |

EST | Vooder ja sisetald |

LV | Odere un ieliekamā saistzole |

LT | Pamušalas ir įklotė |

HU | Bélés és fedőtalpbélés |

M | Inforra u suletta |

PL | Podszewka z wyściółką |

SI | Podloga in vložek (steljka) |

SK | Podšívka a stielka" |

;

c) v bode 1 písm. c) prílohy I sa za slová "P Sola "dopĺňa:

"CZ | Podešev |

EST | Välistald |

LV | Ārējā zole |

LT | Padas |

HU | Járótalp |

M | Pett ta' barra |

PL | Spód |

SI | Podplat |

SK | Podošva" |

;

d) v bode 2 písm. a) bode (i) prílohy I sa za slová "P Couros e peles curtidas" dopĺňa:

"CZ | Useň |

EST | Nahk |

LV | Āda |

LT | Oda |

HU | Bőr |

M | Ġilda |

PL | Skóra |

SI | Usnje |

SK | Useň" |

;

e) v bode 2 písm. a) bode (ii) prílohy I sa za slová "P Couro revestido" dopĺňa:

"CZ | Povrstvená useň |

EST | Kaetud nahk |

LV | Pārklāta āda |

LT | Padengta oda |

HU | Bevonatos bőr |

M | Ġilda miksija |

PL | Skóra pokryta |

SI | Krito usnje |

SK | Povrstvená useň" |

.

f) v bode 2 písm. b) prílohy I sa za slová "P Téxteis" dopĺňa:

"CZ | Textilie |

EST | Tekstiil |

LV | Tekstilmateriāls |

LT | Tekstilė |

HU | Textil |

M | Tessut |

PL | Materiał włókienniczy |

SI | Tekstil |

SK | Textil" |

;

g) v bode 2 písm. c) prílohy I sa za slová "P Outros materiais" dopĺňa:

"CZ | Ostatní materiály |

EST | Teised materjalid |

LV | Citi materiāli |

LT | Kitos medžiagos |

HU | Egyéb anyag |

M | Materjal ieħor |

PL | Inny materiał |

SI | Drugi materiali |

SK | Iný materiál'." |

2. 31996 L 0074: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES zo 16. decembra 1996 o názvoch textílií (Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 38) v znení zmenenom a doplnenom predpisom:

- 31997 L 0037: smernica Komisie 97/37/ES z 19.6.1997 (Ú. v. ES L 169, 27.6.1997, s. 74).

V článku 5 ods. 1 sa dopĺňa:

"— "střižní vlna",

— "uus vill",

— "élőgyapjú",

— "pirmlietojuma vilna" alebo "cirptā vilna",

— "natūralioji vilna",

— "élőgyapjú",

— "suf verġni",

— "żywa wełna",

— "runska volna",

— "strižná vlna"."

G. SKLO

31969 L 0493: Smernica Rady 69/493/EHS z 15. decembra 1969 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle (Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) V prílohe I stĺpci b sa v riadku 1 dopĺňa:

"VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %,

KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %,

AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %,

DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %,

NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %,

KRISTALL SUPERJURI 30 %,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %,

KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %,

VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30 % PbO"

;

b) v prílohe I stĺpci b sa v bode 2 dopĺňa:

"OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %,

KVALITEETKRISTALL 24 %,

SVINA KRISTĀLS 24 %,

ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %,

ÓLOMKRISTÁLY 24 %,

KRISTALL BIĊ-ĊOMB 24 %,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %,

SVINČEV KRISTAL 24 %,

OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24 % PbO"

;

c) v prílohe I stĺpci b sa v bode 3 dopĺňa:

"KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN,

KRISTALLIINKLAAS,

KRISTĀLSTIKLS,

KRIŠTOLAS,

KRISZTALLIN ÜVEG,

KRISTALLIN,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE"S",

KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN),

KRIŠTALÍN"

;

d) V prílohe I stĺpci b sa v bode 4 dopĺňa:

"KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO,

KRISTALLKLAAS,

KRISTĀLSTIKLS,

KRIŠTOLO STIKLAS,

KRISZTALLIN ÜVEG,

KRISTALLIN,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE,

KRISTALNO STEKLO,

KRIŠTÁĽOVÉ SKLO"

;

H. HORIZONTÁLNE OPATRENIA A PROCESNÉ OPATRENIA

1. 31993 R 0339: Nariadenie Rady (EHS) 339/93 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín s právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 40, 17.2.1993, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpisom:

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V článku 6 ods. 1 sa dopĺňa:

"— "Nebezpečný výrobek — propuštění do volného oběhu není povoleno — Nařízení (EHS) č. 339/93"

— "Ohtlik toode — vabasse ringlusse mitte lubatud -nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93"

— "Bīstama prece — izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Pavojingas produktas — išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama — reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Veszélyes áru — szabad forgalomba nem bocsátható — 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott perikoluż — ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat — Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niebezpieczny — niedopuszczony do obrotu — Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Nevaren izdelek — sprostitev v prosti promet ni dovoljena — Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Nebezpečný výrobok — uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené — nariadenie (EHS) č. 339/93";"

b) V článku 6 ods. 2 sa dopĺňa:

"— "Výrobek není ve shodě — propuštění do volného oběhu není povoleno — Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Nõuetele mittevastav toode — vabasse ringlusse mitte lubatud — nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Neatbilstoša prece — izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Produktas neatitinka reikalavimų — išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama — Reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Nem megfelelő áru — szabad forgalomba nem bocsátható — 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott mhux konformi — ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat — Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niezgodny — niedopuszczony do obrotu — Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Neskladen izdelek — sprostitev v prosti promet ni dovoljena — Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Výrobok nie je v zhode — uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené — nariadenie (EHS) č. 339/93"."

2. 31998 L 0034: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37) v znení zmenenom a doplnenom predpisom:

- 31998 L 0048: smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20.7.1998 (Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).

Príloha II znie:

"PRÍLOHA II

VNÚTROŠTÁTNE NORMALIZAČNÉ ORGÁNY

1. BELGICKO

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. ČESKÁ REPUBLIKA

ČSNI

Český normalizační institut

3. DÁNSKO

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4. NEMECKO

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5. ESTÓNSKO

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

6. GRÉCKO

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7. ŠPANIELSKO

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

8. FRANCÚZSKO

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9. ÍRSKO

NSAI

National Standards Authority of Irlande

ETCI

Electrotechnical Council of Irlande

10. TALIANSKO

UNI [1]

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI(2)

Comitato elettrotecnico italiano

11. CYPRUS

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (Cyperská organizácia na podporu kvality)

12. LOTYŠSKO

LVS

Latvijas Standarts

13. LITVA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

14. LUXEMBURSKO

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

15. MAĎARSKO

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

16. MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-istandards (Maltský normalizačný úrad)

17. HOLANDSKO

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18. RAKÚSKO

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19. POĽSKO

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

20. PORTUGALSKO

IPQ

Instituto Português da Qualidade

21. SLOVINSKO

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

22. SLOVENSKO

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

23. FÍNSKO

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlandes Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlandes Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24. ŠVÉDSKO

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

25. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

I. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

1. 31992 L 0013: Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva o obstarávateľských postupoch subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14) v znení zmenenom a doplnenom predpisom:

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V prílohe sa dopĺňa:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ESTÓNSKO

Riigihangete Amet (Úrad pre verejné obstarávanie)

CYPRUS

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Štátna pokladnica republiky)

LOTYŠSKO

Iepirkumu uzraudzības birojs (Úrad pre verejné obstarávanie)

LITVA

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Úrad pre verejné obstarávanie vlády Litovskej republiky)

MAĎARSKO

Közbeszerzések Tanácsa (Rada pre verejné obstarávanie)

MALTA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

POĽSKO

Urząd Zamówień Publicznych (Úrad pre verejné obstarávanie)

SLOVINSKO

Državna revizijska komisija

SLOVENSKO

Úrad pre verejné obstarávanie"

.

2. 31992 L 0050: Smernica Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb (Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31993 L 0036: smernica Rady 93/36/EHS zo 14.6.1993 (Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 1),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0052: smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/52/ES z 13.10.1997 (Ú. v. ES L 328, 28.11.1997, s. 1),

- 32001 L 0078: smernica Komisie 2001/78/ES z 13.9.2001 (Ú. v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1).

V článku 30 ods. 3 sa dopĺňa:

"— v Českej republike "obchodní rejstřík",

— v Estónsku "Keskäriregister",

— na Cypre môže byť poskytovateľ služieb vyzvaný, aby predložil osvedčenie vydané "Registrar of Companies and Official Receiver" (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o založení alebo o zaregistrovaní, alebo ak to nemožno preukázať, osvedčenie o jeho prísažnom vyhlásení, že vykonáva príslušné povolanie v krajine, v ktorej sa usadil, na určitom mieste a pod určitým obchodným menom,

— v Lotyšsku "Uzņēmumu reģistrs" ("Register podnikov"),

— v Litve "Juridinių asmenų registras",

— v Maďarsku "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", "szakmai kamarák nyilvántartása" alebo v prípade určitých činností osvedčenie o tom, že príslušná osoba je oprávnená vykonávať príslušnú obchodnú činnosť alebo povolanie,

— na Malte záujemca (dodávateľ) uvedie svoje "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ", a ak má obchodného partnera alebo je v obchodnej spoločnosti, príslušné registračné číslo vydané Úrad Malty pre finančné služby,

— v Poľsku "Krajowy Rejestr Sądowy" (Štátny súdny register),

— v Slovinsku "Sodni register" a "obrtni register",

— na Slovensku "Obchodný register"."

.

3. 31993 L 0036: Smernica Rady 93/36/EHS zo 14. júna 1993, ktorou sa koordinujú postupy verejného obstarávania dodania tovaru (Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0052: smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/52/ES z 13.10.1997 (Ú. v. ES L 328, 28.11.1997, s. 1),

- 32001 L 0078: smernica Komisie 2001/78/ES z 13.9.2001 (Ú. v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1).

a) V článku 21 ods. 2 sa dopĺňa:

"v Českej republike: "obchodní rejstřík",

v Estónsku: "Keskäriregister",

na Cypre: poskytovateľ služieb môže byť vyzvaný, aby predložil osvedčenie vydané "Registrar of Companies and Official Receiver" (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης)o založení alebo o zaregistrovaní, alebo ak to nemožno preukázať, osvedčenie o jeho prísažnom vyhlásení, že vykonáva príslušné povolanie v krajine, v ktorej sa usadil, na určitom mieste a pod určitým obchodným menom,

v Lotyšsku: "Uzņēmumu reģistrs" ("register podnikov"),

v Litve: "Juridinių asmenų registras",

v Maďarsku: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása"

na Malte: záujemca (dodávateľ) uvedie svoje "numru tareġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal- liċenzja ta' kummerċ", a ak má obchodného partnera alebo je v obchodnej spoločnosti, príslušné registračné číslo vydané Úradom Malty pre finančné služby,

v Poľsku: "Krajowy Rejestr Sądowy",

v Slovinsku: "Sodni register" a "obrtni register",

na Slovensku: "Obchodný register""

;

b) Nadpis prílohy I znie:

"A. ZOZNAM OBSTARÁVATEĽOV, NA KTORÝCH SA VZŤAHUJE DOHODA WTO O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ"

c) V prílohe I sa dopĺňa:

"B. ZOZNAM OSTATNÝCH ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČESKÁ REPUBLIKA

Obstarávateľmi sú (nevyčerpávajúci zoznam):

Ministerstvá a iné správne orgány:

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo informatiky

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba — BIS

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

ESTÓNSKO

1. Vabariigi Presidendi Kantselei

2. Eesti Vabariigi Riigikogu

3. Eesti Vabariigi Riigikohus

4. Riigikontroll

5. Õiguskantsler

6. Riigikantselei

7. Rahvusarhiiv

8. Haridus- ja Teadusministeerium

9. Justiitsministeerium

10. Kaitseministeerium

11. Keskkonnaministeerium

12. Kultuuriministeerium

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

14. Põllumajandusministeerium

15. Rahandusministeerium

16. Siseministeerium

17. Sotsiaalministeerium

18. Välisministeerium

19. Keeleinspektsioon

20. Riigiprokuratuur

21. Teabeamet

22. Maa-amet

23. Keskkonnainspektsioon

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

25. Muinsuskaitseamet

26. Patendiamet

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

28. Energiaturu Inspektsioon

29. Tarbijakaitseamet

30. Riigihangete Amet

31. Eesti Patendiraamatukogu

32. Taimetoodangu Inspektsioon

33. Tõuaretusinspektsioon

34. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

35. Veterinaar- ja Toiduamet

36. Konkurentsiamet

37. Maksuamet

38. Statistikaamet

39. Tolliamet

40. Proovikoda

41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

42. Piirivalveamet

43. Politseiamet

44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus

45. Keskkriminaalpolitsei

46. Päästeamet

47. Andmekaitse Inspektsioon

48. Ravimiamet

49. Sotsiaalkindlustusamet

50. Tööturuamet

51. Tervishoiuamet

52. Tervisekaitseinspektsioon

53. Tööinspektsioon

54. Lennuamet

55. Maanteeamet

56. Sideamet

57. Veeteede Amet

58. Raudteeamet

CYPRUS

Úrady, ktoré sa spravujú verejným právom (nevyčerpávajúci zoznam)

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

2. Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3. Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4. Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11. Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

13. Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

15. Τμήμα Δασών (Forest Department)

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

19. Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

20. Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine)

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public)

24. Αστυνομία (Police)

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Cooperative Development Department)

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

30. Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Technical Institute)

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

37. Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

38. Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department)

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration Department)

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys)

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office)

43. Πολιτική Άμυνα (Civil Defence)

44. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

45. Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

47. Τμήμα Τελωνείου (Department of Customs and Excise)

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue)

49. Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service)

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Department of Government Purchasing and Supply)

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Public Administration and Personnel Service)

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Government Printing Office)

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Department of Information Technology)

54. Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Education and Culture)

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Communications)

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων (Department of Public Works)

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων (Department of Antiquities)

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Department of Merchant Shipping)

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Department of Postal Services)

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Department of Road Transport)

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Department of Electrical and Mechanical Services)

65. Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Pharmaceutical Services)

67. Γενικό Χημείο (General Laboratory)

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medical and Public Health Services)

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Dental Services)

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Mental Health Services)

LOTYŠSKO

1. Valsts prezidenta kanceleja

2. Saeimas kanceleja

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

6. Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

19. Augstākās izglītības padome

20. Eiropas integrācijas birojs

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

22. Centrālā vēlēšanu komisija

23. Finansu un kapitāla tirgus komisija

24. Latvijas Banka

25. Nacionālie bruņotie spēki

26. Nacionālā radio un televīzijas padome

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

28. Satversmes aizsardzības birojs

29. Valsts cilvēktiesību birojs

30. Valsts kontrole

31. Satversmes tiesa

32. Augstākā tiesa

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

34. Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

LITVA

1. Prezidento kanceliarija

2. Seimo kanceliarija

3. Konstitucinis Teismas

4. Vyriausybės kanceliarija

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

7. Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

17. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

18. Nacionalinė teismų administracija

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai

20. Generalinė prokuratūra

21. Valstybės kontrolė

22. Lietuvos bankas

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba

24. Konkurencijos taryba

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

26. Nacionalinė sveikatos taryba

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

29. Seimo kontrolierių įstaiga

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija

31. Valstybinė paminklosaugos komisija

32. Vertybinių popierių komisija

33. Vyriausioji rinkimų komisija

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

35. Etninės kultūros globos taryba

36. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

37. Valstybės saugumo departamentas

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija

40. Mokestinių ginčų komisija

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija

42. Lietuvos archyvų departamentas

43. Europos teisės departamentas

44. Europos komitetas

45. Ginklų fondas

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas

49. Ryšių reguliavimo tarnyba

50. Statistikos departamentas

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

55. Valstybinė ligonių kasa

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba

57. Viešųjų pirkimų tarnyba

MAĎARSKO

Belügyminisztérium

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi Minisztérium

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Külügyminisztérium

Miniszterelnöki Hivatal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Oktatási Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága

MALTA

1. Uffiċċju tal-President

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru

4. Ministeru għall-Politika Soċjali

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni

6. Ministeru tal-Finanzi

7. Ministeru għar- Riżorsi u Infrastruttura

8. Ministeru għat-Turiżmu

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni

10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi

11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent

12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd

13. Ministeru għal Għawdex

14. Ministeru għas-Saħħa

15. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali

POĽSKO

1. Kancelaria Prezydenta RP

2. Kancelaria Sejmu RP

3. Kancelaria Senatu RP

4. Sąd Najwyższy

5. Naczelny Sąd Administracyjny

6. Trybunał Konstytucyjny

7. Najwyższa Izba Kontroli

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

11. Krajowe Biuro Wyborcze

12. Państwowa Inspekcja Pracy

13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

15. Ministerstwo Finansów

16. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej

17. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej

18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

19. Ministerstwo Kultury

20. Komitet Badań Naukowych

21. Ministerstwo Obrony Narodowej

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23. Ministerstwo Skarbu Państwa

24. Ministerstwo Sprawiedliwości

25. Ministerstwo Infrastruktury

26. Ministerstwo Środowiska

27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

29. Ministerstwo Zdrowia

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

32. Urząd Zamówień Publicznych

33. Urząd Regulacji Energetyki

34. Urząd Służby Cywilnej

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

37. Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

39. Główny Urząd Statystyczny

40. Wyższy Urząd Górniczy

41. Urząd Patentowy RP

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

43. Główny Urząd Miar

44. Polski Komitet Normalizacyjny

45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

46. Polska Akademia Nauk

47. Państwowa Agencja Atomistyki

48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

49. Generalny Inspektorat Celny

50. Główny Inspektorat Kolejnictwa

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

53. Rządowe Centrum Legislacji

54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

55. Agencja Rynku Rolnego

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

57. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

58. Agencja Mienia Wojskowego

SLOVINSKO

1. Predsednik Republike Slovenije

2. Državni zbor

3. Državni svet

4. Varuh človekovih pravic

5. Ustavno sodišče

6. Računsko sodišče

7. Državna revizijska komisija

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

9. Vladne službe

10. Ministrstvo za finance

11. Ministrstvo za notranje zadeve

12. Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Ministrstvo za obrambo

14. Ministrstvo za pravosodje

15. Ministrstvo za gospodarstvo

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Ministrstvo za promet

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

20. Ministrstvo za zdravje

21. Ministrstvo za informacijsko družbo

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

23. Ministrstvo za kulturo

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije

25. Višja sodišča

26. Okrožna sodišča

27. Okrajna sodišča

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije

29. Okrožna državna tožilstva

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

32. Upravno sodišče Republike Slovenije

33. Senat za prekrške Republike Slovenije

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

35. Delovna sodišča

36. Sodniki za prekrške

37. Upravne enote

SLOVENSKO

Ministerstvá a iné orgány štátnej správy (nevyčerpávajúci zoznam):

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Úrad vlády

Ministerstvo zahraničných vecí

Ministerstvo hospodárstva

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo financií

Ministerstvo kultúry

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo školstva

Ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo pôdohospodárstva

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Ústavný súd

Najvyšší súd

Generálna prokuratúra

Najvyšší kontrolný úrad

Protimonopolný úrad

Úrad pre verejné obstarávanie

Štatistický úrad

Úrad geodézie, kartografie a katastra

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Telekomunikačný úrad

Úrad priemyselného vlastníctva

Úrad pre štátnu pomoc

Úrad pre finančný trh

Národný bezpečnostný úrad

Poštový úrad

Úrad na ochranu osobných údajov

Kancelária verejného ochrancu práv"

4. 31993 L 0037: Smernica Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993, o koordinácii postupov verejného obstarávania prác (Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 54) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0052: smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/52/ES z 13.10.1997 (Ú. v. ES L 328, 28.11.1997, s. 1),

- 32001 L 0078: smernica Komisie 2001/78/ES z 13.9.2001 (Ú. v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1).

a) V článku 25 sa dopĺňa:

"— v Českej republike "obchodní rejstřík",

— v Estónsku "Keskäriregister",

— na Cypre je dodávateľ vyzvaný, aby predložil osvedčenie vydané Radou pre registráciu a audit dodávateľov v oblasti stavebného inžinierstva a stavebníctva (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) podľa zákona o registrácii a audite dodávateľov v oblasti stavebného inžinierstva a stavebníctva,

— v Lotyšsku "Uzņēmumu reģistrs" ("Register podnikov"),

— v Litve "Juridinių asmenų registras",

— v Maďarsku "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

— na Malte záujemca (dodávateľ) uvedie svoje "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ", a ak má obchodného partnera alebo je v obchodnej spoločnosti, príslušné registračné číslo vydané Úradom Malty pre finančné služby,

— v Poľsku "Krajowy Rejestr Sądowy" (Štátny súdny register),

— v Slovinsku "Sodni register" a "obrtni register",

— na Slovensku "Obchodný register";"

b) v prílohe I "ZOZNAM A KATEGÓRIE VEREJNOPRÁVNYCH INŠTITÚCIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1 písm. b):"

"XVI. ČESKÁ REPUBLIKA:

- Fond národního majetku (Fond národného majetku),

- Pozemkový fond (Pozemkový fond),

- a ostatné štátne fondy,

- Česká národní banka (Česká národná banka),

- Česká televize (Česká televízia),

- Český rozhlas (Český rozhlas),

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie),

- Česká konsolidační agentura (Česká konsolidačná agentúra),

- zdravotné poisťovne,

- univerzity

a ostatné právnické osoby zriadené osobitným zákonom, ktoré v súlade s rozpočtovými pravidlami používajú na svoju činnosť prostriedky zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, príspevkov medzinárodných inštitúcií, rozpočtov miestnych orgánov alebo rozpočtov samosprávnych územných celkov.

XVII. ESTÓNSKO:

Inštitúcie:

- Eesti Kunstiakadeemina (Estónska akadémia umení),

- Eesti Liikluskindlustuse Fond (Estónsky fond dopravného poistenia),

- Eesti Muusikaakadeemia (Estónska hudobná akadémia),

- Eesti Põllumajandusülikool (Estónska poínohospodárska univerzita),

- Eesti Raadio (Estónsky rozhlas),

- Eesti Teaduste Akadeemia (Estónska akadémia vied),

- Eesti Televisioon (Estónska televízia),

- Hoiuste Tagamise Fond (Fond zabezpečenia vkladov),

- Hüvitusfond (Fond náhrad),

- Kaitseliidu Peastaap (Ústredie obranného zväzu),

- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (Národný ústav chemickej fyziky a biofyziky),

- Keskhaigekassa (Ústredný fond zdravotného poistenia),

- Kultuurkapital (Estónska nadácia pre kultúru),

- Notarite Koda (Notárska komora),

- Rahvusooper Estonie (Estónska národná opera),

- Rahvusraamatukogu (Národná knižnica Estónska),

- Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinnská pedagogická univerzita),

- Tallinna Tehnikaülikool (Tallinnská technická univerzita),

- Tartu Ülikool (Tartuská univerzita).

Kategórie:

- ostatné právnické osoby, ktoré sa spravujú verejným právom, ktorých zmluvy na verejné obstarávanie prác podliehajú štátnej kontrole.

XVIII. CYPRUS:

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Úrad rozvoja ľudských zdrojov),

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Cyperský štátny úrad pre veľtrhy),

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Cyperská komisia pre obilie),

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Vedecká a technická komora Cypru),

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Cyperské národné divadlo),

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Cyperský športový zväz),

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Cyperská agentúra pre cestovný ruch),

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Cyperské spoločenstvo pre rozvoj krajiny),

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (Poľnohospodárska poisťovňa),

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Cyperské združenie mliekarenského priemyslu),

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Cyperská rada mládeže),

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Cyperské spoločenstvo pre financovanie bytovej výstavby),

- Συμβούλια Αποχετεύσεων (úrady pre odpadové vody),

- Συμβούλια Σφαγείων (úrady pre bitúnky),

- Σχολικές Εφορίες (školské rady),

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Cyperská burza),

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyperská komisia pre cenné papiere a meny),

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (Cyperská univerzita),

- Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Ústredná rada pre rovnomerné rozloženie zaťaženia)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Úrad Cypru pre rozhlasové a televízne vysielanie).

XIX. LOTYŠSKO:

Kategórie:

- Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības budžeta (neziskové organizácie zriadené štátnymi orgánmi alebo orgánmi miestnej samosprávy, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu miestnej samosprávy),

- Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri (špecializované strediská sociálnej starostlivosti o deti),

- Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti (špecializované strediská sociálnej starostlivosti o starších),

- Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (špecializované strediská sociálnej starostlivosti a rehabilitácie),

- Valsts bibliotēkas (štátne knižnice),

- Valsts muzeji (štátne múzeá),

- Valsts teātri (štátne divadlá),

- Valsts un pašvaldību aģentūras (štátne agentúry a agentúry miestnej samosprávy),

- Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (inštitúcie predškolského vzdelávania - štátnej a miestnej samosprávy - registrované v Registri inštitúcií vzdelávania pri ministerstve školstva a vedy),

- Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (inštitúcie záujmového vzdelávania - štátnej a miestnej samosprávy - registrované v Registri inštitúcií vzdelávania pri ministerstve školstva a vedy),

- Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (inštitúcie odborného vzdelávania - štátnej a miestnej samosprávy - registrované v Registri inštitúcií vzdelávania pri ministerstve školstva a vedy),

- Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (inštitúcie všeobecného vzdelávania - štátnej a miestnej samosprávy - registrované v Registri inštitúcií vzdelávania pri ministerstve školstva a vedy),

- Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (inštitúcie základného a stredného odborného vzdelávania (prvý stupeň vyššieho odborného vzdelávania) - štátnej a miestnej samosprávy, registrované v Registri inštitúcií vzdelávania pri ministerstve školstva a vedy),

- Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (inštitúcie vysokého školstva - štátne a miestnej samosprávy - registrované v Registri inštitúcií vzdelávania pri ministerstve školstva a vedy),

- Valsts zinātniskās institūcijas (štátne vedecko-výskumné inštitúcie),

- Valsts veselības aprūpes iestādes (štátne zdravotnícke zariadenia),

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību (ostatné subjekty verejného práva, ktoré nie sú podnikateľmi).

XX. LITVA:

Všetky subjekty, ktoré nemajú priemyselnú alebo obchodnú povahu a ktorých obstarávanie podlieha dozoru Úradu verejného obstarávania vlády Litovskej republiky.

XXI. MAĎARSKO:

Orgány:

- a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (okresné a krajské rady pre rozvoj) , az elkülönített állami pénzalap kezelője (riadiace orgány osobitných štátnych fondov), a társadalombiztosítás igazgatási szerve (správne orgány sociálneho zabezpečenia),

- a köztestület (verejnoprávne spoločnosti) és a köztestületi költségvetési szerv (rozpočtové orgány verejnoprávnych spoločností), valamint a közalapítvány (verejné nadácie),

- a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (Maďarská tlačová agentúra, s. r. o.), a közszolgálati műsorszolgáltatók (verejnoprávny rozhlas a televízia), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (verejní prevádzkovatelia vysielania, ktorí získavajú prostriedky predovšetkým z verejných rozpočtov),

- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Spoločnosť pre privatizáciu a správu akcií štátu),

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Maďarská rozvojová banka), az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (obchodné organizácie, v ktorých má rozhodujúci vplyv Maďarská rozvojová banka).

Kategórie:

- egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (určité rozpočtové organizácie),

- alapítvány (nadácie) , társadalmi szervezet (organizácie občianskej spoločnosti), közhasznú társaság (verejnoprospešné spoločnosti) , biztosító egyesület (poisťovacie spolky), víziközmű-társulat (združenie verejných vodární),

obchodné organizácie zriadené na verejnoprospešné ciele a riadené verejnoprávnymi subjektmi alebo financované v prevažnej miere z verejného rozpočtu.

XXII. MALTA:

1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Maltská rada pre hospodársky a sociálny rozvoj),

2. Awtorità tax-Xandir (Úrad pre vysielanie),

3. MITTS Ltd. (Maltské služby informačných technológií a vzdelávania, s. r. o.),

4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci),

5. Awtorità tad-Djar (Úrad pre bývanie),

6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (Spoločnosť pre zamestnanosť a vzdelávanie),

7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (Nadácia pre sociálnu starostlivosť),

8. Sedqa,

9. Appoġġ,

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita' (Národná komisia pre osoby s postihnutím),

11. Bord tal-Koperattivi (Rada družstiev),

12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita' (Nadácia pre stredisko tvorivosti),

13. Orkestra Nazzjonali (Národný orchester),

14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Maltská rada pre vedu a technológiu),

15. Teatru Manoel (Divadlo Manoel),

16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Stredisko Konferencie o Stredozemnom mori),

17. Bank Ċentrali ta' Malta (Centrálna banka Malty),

18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Úrad Malty pre finančné služby),

19. Borża ta' Malta (Maltská burza cenných papierov),

20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (Úrad pre lotérie a hazardné hry),

21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Maltský úrad pre zdroje),

22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (Poradná rada pre stavebný priemysel),

23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (Ústav pre štúdie cestovného ruchu),

24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Maltský úrad pre cestovný ruch),

25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Maltský komunikačný úrad),

26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Maltská spoločnosť pre rozvoj),

27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE Ltd),

28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Maltský normalizačný úrad),

29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Maltský štatistický úrad),

30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Maltské štátne laboratórium),

31. Metco Ltd,

32. MGI/Mimcol,

33. Maltapost plc,

34. Gozo Channel Co Ltd,

35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Maltský úrad životného prostredia a plánovania),

36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Nadácia pre zdravotnícke služby),

37. Sptar Zammit Clapp (Nemocnica Zammit Clapp),

38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Maltské rozhodcovské stredisko),

39. Kunsilli Lokali (obecné rady).

XXIII. POĽSKO:

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne m.in.

(Univerzity a vysoké školy, pedagogické, ekonomické, poľnohospodárske, umelecké, bohoslovecké vysoké školy, atď.)

- Uniwersytet w Białymstoku (Bialystocká univerzita),

- Uniwersytet Gdański (Gdaňská univerzita),

- Uniwersytet Śląski (Sliezska univerzita v Katoviciach),

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jagelonská univerzita v Krakove),

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave),

- Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublinská katolícka univerzita),

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Univerzita Márie Curie-Skłodowskej v Lubline),

- Uniwersytet Łódzki (Lodžská univerzita),

- Uniwersytet Opolski (Opolská univerzita),

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani),

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Univerzita Mikuláša Kopernika v Toruni),

- Uniwersytet Szczeciński (Štetínska univerzita),

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Warminsko-Mazurská univerzita v Olsztyne),

- Uniwersytet Warszawski (Varšavská univerzita),

- Uniwersytet Wrocławski (Vroclavská univerzita),

- Uniwersytet Zielonogórski (Zielenogorská univerzita),

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Technicko-humanitná akadémia v Bielsko Bialej),

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Banícka a metalurgická akadémia Stanisława Staszica v Krakove),

- Politechnika Białostocka (Bialystocká technická univerzita),

- Politechnika Częstochowska (Čenstochovská technická univerzita),

- Politechnika Gdańska (Gdaňská technická univerzita),

- Politechnika Koszalińska (Koszalinská technická univerzita),

- Politechnika Krakowska (Krakovská technická univerzita),

- Politechnika Lubelska (Lubelská technická univerzita),

- Politechnika Łódzka (Lodžská technická univerzita),

- Politechnika Opolska (Opolská technická univerzita),

- Politechnika Poznańska (Poznaňská technická univerzita),

- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (Technická univerzita Kazimierza Puławského v Radome),

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Technická univerzita Ignáca Łukasiewicza v Rešove),

- Politechnika Szczecińska (Štetínska technická univerzita),

- Politechnika Śląska (Sliezska technická univerzita v Gliwiciach),

- Politechnika Świętokrzyska (Świętokrzyská technická univerzita v Kielcoch),

- Politechnika Warszawska (Varšavská technická univerzita),

- Politechnika Wrocławska (Vroclavská technická univerzita),

- Akademia Morska w Gdyni (Námorná akadémia v Gdyni),

- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Vysoká námorná škola v Štetíne),

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Ekonomická akadémia Karola Adamieckieho v Katovicach),

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Ekonomická akadémia v Krakove),

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Ekonomická akadémia v Poznani),

- Szkoła Główna Handlowa (Vysoká škola ekonomická vo Varšave),

- Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu (Ekonomická akadémia Oskara Langeho vo Vroclavi),

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (Bydgošská ekonomická univerzita Kazimíra Veľkého),

- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Pedagogická akadémia v Krakove),

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Akadémia špeciálnej pedagogiky Marie Grzegorzewskej vo Varšave),

- Akademia Podlaska w Siedlcach (Podlaská akadémia v Siedlciach),

- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Swiętokrzyská akadémia Jana Kochanowského v Kielciach),

- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Pomorská pedagogická akadémia v Slupsku),

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie (Vysoká filozofická a pedagogická škola "Ignatianum" v Krakove),

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (Vysoká pedagogická škola Tadeusza Kotarbińského v Zielonej Góre),

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Vysoká škola pedagogická v Čenstochovej),

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Vysoká škola pedagogická v Rešove),

- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (Technická a poľhonospodárska akadémia J.J. Śniadeckých v Bydgošti),

- Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie (Poľnohospodárska akadémia Huga Kołłątaja v Krakove),

- Akademia Rolnicza w Lublinie (Poľnohospodárska akadémia v Lubline),

- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (Poľnohospodárska akadémia Augusta Cieszkowského v Poznani),

- Akademia Rolnicza w Szczecinie (Poľnohospodárska akadémia v Štetína),

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Vysoká škola poľnohospodárska vo Varšave),

- Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Poľnohospodárska akadémia vo Vroclavi),

- Akademia Medyczna w Białymstoku (Lekárska akadémia v Białystoku),

- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Lekárska akadémia Ludwika Rydygiera v Bydgošti),

- Akademia Medyczna w Gdańsku (Lekárska akadémia v Gdaňsku),

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Sliezska akadémia v Katoviciach),

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Collegium Medicum Jagelonskej univerzity v Krakove),

- Akademia Medyczna w Lublinie (Lekárska akadémia v Lubline),

- Akademia Medyczna w Łodzi (Lekárska akadémia v Lodži),

- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Lekárska akadémia Karola Marcinkowského v Poznani),

- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Pomorská lekárska akadémia v Štetíne),

- Akademia Medyczna w Warszawie (Lekárska akadémia vo Varšave),

- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Lekárska akadémia Sliezskych Piastovcov vo Vroclavi),

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Lekárske centrum postgraduálneho vzdelávania),

- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Kresťanská bohoslovecká akadémia vo Varšave),

- Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (Pápežský bohoslovecký ústav v Poznani),

- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Pápežská bohoslovecká fakulta vo Vroclavi),

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Pápežský bohoslovecký ústav vo Varšave),

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Vojenská námorná akadémia hrdinov Westerplatte v Gdyni),

- Akademia Obrony Narodowej (Akadémia národnej obrany),

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Vojenská technická akadémia Jarosława Dąbrowského vo Varšave),

- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (Vojenská lekárska akadémia gen. Bolesława Szareckého v Lodži),

- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Vojenská akadémia Tadeuša Kościuszka vo Vroclavi),

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (Vojenská vysoká škola vojsk protilietadlovej obrany Romualda Traugutta),

- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (Vojenská akadémia gen. J. Bema v Toruni),

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (Vojenská vysoká škola letecká v Debline),

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Vysoká škola policajná v Szczytnom),

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Vysoká škola hasičskej služby vo Varšave),

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Hudobná akadémia Feliksa Nowowiejského v Bydgošti),

- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Hudobná akadémia Stanisława Moniuszkého v Gdańsku),

- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Hudobná akadémia Karola Szymanowskieho v Katovicach),

- Akademia Muzyczna w Krakowie (Hudobná akadémia v Krakove),

- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Hudobná akadémia Grażyny a Kiejstuta Bacewiczów v Lodži),

- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Hudobná akadémia Ignaca Jana Paderewského v Poznani),

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Hudobná akadémia Fryderyka Chopina vo Varšave),

- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Hudobná akadémia Karola Lipinského vo Vroclavi),

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Akadémia krásnych umení v Gdańsku),

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Akadémia krásnych umení v Katowiciach),

- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Akadémia krásnych umení Jana Matejka v Krakove),

- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Akadémia krásnych umení Władysława Strzemińskieho v Ło;dži),

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Akadémia krásnych umení v Poznani),

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Akadémia krásnych umení vo Varšave),

- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Akadémia krásnych umení vo Vroclavi),

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Štátna vyššia divadelná škola Ludwika Solskieho v Krakove),

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Štátna vyššia filmová, televízna a divadelná škola Leona Schillera v Łodži),

- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Divadelná akadámia Aleksandra Zelwerowicza vo Varšave),

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Akadémia telesnej výchovy a športu Jędrzeja Śniadeckého v Gdańsku),

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Akadémia telesnej výchovy v Katoviciach),

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Akadémia telesnej výchovy Bronisława Czecha v Krakove),

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Akadémia telesnej výchovy Eugeniusza Piaseckého v Poznani),

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Akadémia telesnej výchovy Józefa Piłsudského vo Varšave),

- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Akadémie telesnej výchovy vo Vroclavi),

2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (štátne a samosprávne kultúrne inštitúcie),

3. Parki narodowe (národné parky),

4. Agencje państwowe działające w formie spółek (štátne agentúry vo forme spoločnosti),

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" ("Štátne lesy" štátne lesné hospodárstvo),

6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (verejné, základné a stredné školy),

7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni(verejní prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania).

- Telewizja Polska S. A. (Poľská televízia),

- Polskie Radio S. A. (Poľský rozhlas),

8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kultury m.in.: (verejné múzeá, divadlá, knižnice, ostatné verejné kultúrne inštitúcie a pod.):

- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Národné kultúrne stredisko vo Varšave),

- Zachęta — Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta — Štátna umelecká galéria vo Varšave),

- Centrum Sztuki Współczesnej — Zamek Ujazdowski w Warszawie (Stredisko súčasného umenia — Ujazdowský zámok vo Varšave),

- Centrum Rzeźby Polskiej w Oroňsku (Centrum poľského sochárstva v Orońsku),

- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Medzinárodné kultúrne centrum v Krakove),

- Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej - Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (Stredisko medzinárodnej kultúrnej spolupráce - Inštitút Adama Mickiewicza vo Varšave),

- Dom Pracy Twórczej w Wigrach (Dom umeleckých diel vo Wigrách),

- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Dom umeleckých diel v Radziejowicach),

- Biblioteka Narodowa w Warszawie (Národná knižnica vo Varšave),

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Riaditeľstvo štátnych archívov),

- Muzeum Narodowe w Krakowie (Národné múzeum v Krakove),

- Muzeum Narodowe w Poznaniu (Národné múzeum v Poznani),

- Muzeum Narodowe w Warszawie (Národné múzeum vo Varšave),

- Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Kráľovský zámok vo Varšave - Národná historická a kultúrna pamiatka),

- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (Kráľovský zámok Wawel, Národná zbierka umenia v Krakove),

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Múzeum krakovských soľných baní vo Wieliczke),

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Štátne múzeum Auschwitz-Birkenau v Osvienčime),

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (Štátne múzeum Majdanek v Lubline),

- Muzeum Stutthof w Sztutowie (Múzeum Stutthof v Sztutowe),

- Muzeum Zamkowe w Malborku (Zámocké múzeum v Marlborku),

- Centralne Muzeum Morskie w Gdaňsku (Centrálne morské múzeum v Gdaňsku),

- Muzeum "Łazienki Królewskie" Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (Múzeum "Łazienki Królewskie"- Zámocké záhrady vo Varšave),

- Muzeum Pałac w Wilanowie (Zámocké múzeum vo Wilanowe),

- Muzeum Wojska Polskiego (Múzeum poľských ozbrojených zborov),

- Teatr Narodowy w Warszawie (Národné divadlo vo Varšave),

- Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (Staré národné divadlo Heleny Modrzejewskej v Krakove),

- Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie (Veľké divadlo - Národná opera vo Varšave),

- Filharmonia Narodowa w Warszawie (Národná filharmónia vo Varšave),

9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo- rozwojowe oraz inne placówki badawcze (Verejné výskumné inštitúcie, inštitúcie pre výskum a rozvoj a iné výskumné inštitúcie).

XXIV. SLOVINSKO:

- občine

- javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa,

- javni zavodi s področja zdravstva,

- javni zavodi s področja socialnega varstva,

- javni zavodi s področja kulture,

- javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti,

- javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva,

- javni zavodi s področja okolja in prostora,

- javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti,

- javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma,

- javni zavodi s področja javnega reda in varnosti,

- agencije,

- skladi socialnega zavarovanja,

- javni skladi na ravni države in na ravni občin,

- Družba za avtoceste v RS,

- Pošta Slovenije.

XXV. SLOVENSKO:

Obstarávateľ je definovaný v § 3 ods. 1 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako:

1. štátna rozpočtová organizácia (napr. ministerstvá, iné orgány štátnej správy) alebo štátna príspevková organizácia (napr. univerzity, vysoké školy) a štátny účelový fond,

2. samosprávny kraj, obec, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia samosprávneho kraja alebo obce,

3. zdravotná poisťovňa,

4. právnická osoba zriadená zákonom ako verejnoprávna inštitúcia (napr. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa),

5. Fond národného majetku Slovenskej republiky,

6. Slovenský pozemkový fond,

7. záujmové združenie právnických osôb, ktoré vytvorili obstarávatelia uvedení v bodoch 1 až 3"

.

5. 31993 L 0038: Smernica Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993, ktorou sa koordinujú postupy verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 84), v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31998 L 0004: smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/4/ES zo 16.2.1998 (Ú. v. ES L 101, 1.4.1998, s. 1),

- 32001 L 0078: smernica Komisie 2001/78/ES z 13.9.2001 (Ú. v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1).

a) V prílohe I "VÝROBA, DOPRAVA A DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY" sa dopĺňa:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Všetky subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu, dopravu a distribúciu pitnej vody ako verejnoprospešnú službu (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávaní verejných zákaziek).

ESTÓNSKO

Subjekty činné podľa článku 5 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332).

CYPRUS

Vodárne, ktoré zabezpečujú distribúciu vody v obciach a ostatných oblastiach podľa zákona o zásobovaní vodou (obce a ostatné oblasti), Cap. 350. (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LOTYŠSKO

Verejnoprávne subjekty orgánov miestnej samosprávy,ktoré vyrábajú a distribuujú pitnú vodu do vodovodných sietí ako verejnoprospešnú službu.

LITVA

Organizácie, ktoré zabezpečujú výrobu, dopravu a distribúciu pitnej vody podľa Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) a Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615), a ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu, rozvod a distribúciu vody podľa zákona LVII z roku 1995 o vodnom hospodárstve (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

MALTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Spoločnosť vodohospodárskych služieb).

POĽSKO

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Vodárne a kanalizácie v zmysle zákona zo 7. júna 2001 o hromadnom zásobovaní vodou a odstraňovaní odpadových vôd).

SLOVINSKO

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin (Subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu, dopravu a distribúciu pitnej vody v súlade s koncesiou vydanou podľa zákona o ochrane životného prostredia (Úradný vestník slovinskej republiky, 32/93, 1/96) a v súlade s rozhodnutiami samosprávnych orgánov).

SLOVENSKO

Obstarávateľ je definovaný v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá podniká vo vodnom hospodárstve výrobou a prevádzkou verejných rozvodov pitnej vody, prevádzkuje verejné kanalizácie alebo čistiarne odpadových vôd (napr. Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie)."

;

b) V prílohe III "VÝROBA, DOPRAVA A DISTRIBÚCIA PLYNU ALEBO TEPLA" sa dopĺňa:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Obstarávateľ je definovaný v § 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávaní verejných zákaziek ako České energetické závody, a.s. (České energetické závody, výrobca) a 8 regionálnych distribučných spoločností: Středočeská energetická a.s. (Stredočeská energetická, a.s.), Východočeská energetická, a.s. (Východočeská energetická, a.s.), Severočeská energetická a.s. (Société d'électricité de Bohème du Nord) (Severočeská energetická, a.s.), Západočeská energetická, a.s. (Západočeská energetická, a.s.), Jihočeská a.s. (Juhočeská energetická, a.s.), Praské energetické závody, a.s. (Pražské energetické závody, a.s.), Jihomoravská energetická, a.s. (Juhomoravská energetická, a.s.), Severomoravská energetická, a.s. (Severomoravská energetická, a.s.); tieto subjekty vyrábajú alebo prepravujú elektrinu podľa energetického zákona č. 458/2000 Sb.

ESTÓNSKO

Subjekty činné podľa článku 5 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332).

CYPRUS

Cyperský úrad pre elektrinu zriadený zákonom o rozvoji v oblasti elektriny, Cap. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LOTYŠSKO

Valsts akciju sabiedrība"Latvenergo" (štátna spoločnosť s ručením obmedzeným "Latvenergo").

LITVA

Subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu, dopravu a distribúciu elektriny podľa Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) a ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v Lietuvos Respublikos viešuju pirkimų istatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (štátny podnik Jadrová elektráreň Ignalina) zriadený na základe Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

MAĎARSKO

Subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu, dopravu alebo distribúciu elektriny na základe povolenia podľa zákona CX z roku 2001 o elektrickej energii (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalte (spoločnosť Enemalta).

POĽSKO

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ("Energetické podniky" v zmysle "Energetického zákona" z 10. apríla 1997).

SLOVINSKO

ELES- Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES- Elektro Slovenija; subjekty, ktoré zabazpečujú výrobu, dopravu alebo distribúciu elektriny podľa energetického zákona (Úradný vestník Slovinskej republiky, 79/99)).

SLOVENSKO

Obstarávateľ je definovaný v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá podniká v energetických odvetviach výrobou, výkupom a rozvodom elektriny a tranzitom elektriny (zákon č. 70/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov - napr. Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody)."

;

c) V prílohe III "VÝROBA, DOPRAVA A DISTRIBÚCIA PLYNU ALEBO TEPLA" sa dopĺňa:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Všetky subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu, dopravu a distribúciu plynu a tepla ako verejnoprospešnú službu (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávaní verejných zákaziek).

ESTÓNSKO

Subjekty činné podľa článku 5 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332).

LOTYŠSKO

Akciju sabiedrība "Latvenergo" (štátna spoločnosť s ručením obmedzeným "Latvijas gāze").

Verejnoprávne organizácie orgánov miestnej samosprávy, ktoré dodávajú teplo pre verejnosť.

LITVA

Subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu, dopravu alebo distribúciu plynu alebo tepla podľa Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743), a ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Miestne orgány alebo združenia týchto orgánov, ktoré dodávajú teplo pre verejnosť, a ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty, ktoré zabezpečujú dopravu a distribúciu plynu na základe povolenia podľa zákona XLI z roku 1994 o dodávaní plynu (1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról).

Subjekty, ktoré zabezpečujú dopravu a distribúciu tepla na základe povolenia podľa zákona XVIII z roku 1998 o okresných teplárenských službách (1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (spoločnosť Enemalta).

POĽSKO

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ("Energetické podniky" v zmysle energetického zákona z 10. apríla 1997).

SLOVINSKO

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 79/99) in podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin.

Subjekty, ktoré zabezpečujú dopravu alebo distribúciu plynu na základe energetického zákona (Úradný vestník Slovinskej republiky, 79/99), a subjekty, ktoré zabezpečujú dopravu a distribúciu tepla na základe rozhodnutí vydaných samosprávnymi orgánmi.

SLOVENSKO

Obstarávateľ je definovaný v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá podniká v energetických odvetviach výrobou, výkupom a rozvodom plynu a tepla a tranzitom plynu (zákon č. 70/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov - napr. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.)."

;

d) v prílohe IV "ZISŤOVANIE VÝSKYTU A ŤAŽBA ROPY A PLYNU" sa dopĺňa:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Obchodné spoločnosti, ktoré vykonávajú zisťovanie výskytu a ťažbu ropy a plynu (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávaní verejných zákaziek).

ESTÓNSKO

Subjekty činné podľa článku 5 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332).

LITVA

Subjekty činné podľa Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (zįkon Litovskej republiky o podzemķ) (Žin., 2001, Nr.35-1164), a ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty, ktoré vykonávajú zisťovanie výskytu alebo ťažbu ropy alebo plynu na základe povolenia alebo koncesie podľa zákona XLVIII z roku 1993 o ťažbe (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

MALTA

Zákon o produkcii ropy (Cap. 156) a vykonávacie predpisy vydané na jeho základe a zákon o kontinentálnom šelfe (Cap. 194) a vykonávacie predpisy vydané na jeho základe.

POĽSKO

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Subjekty činné v oblasti prieskumu, vyhľadávania nálezísk alebo vývoja zemného plynu, ropy a ich prirodzených derivátov, hnedého uhlia, čierneho uhlia alebo iných pevných palív činné na základe "geologického a banského zákona" zo 4. februára 1994).

SLOVINSKO

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVENSKO

Obstarávateľ je definovaný v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá podniká v geologických činnostiach a v banských činnostiach zisťovaním výskytu a ťažbou ropy a zemného plynu."

;

e) v prílohe V "ZISŤOVANIE VÝSKYTU A ŤAŽBA UHLIA A INÝCH PEVNÝCH PALÍV" sa dopĺňa:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Obchodné spoločnosti, ktoré vykonávajú zisťovanie výskytu a ťažbu uhlia a iných druhov palív (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávaní verejných zákaziek).

ESTÓNSKO

Subjekty činné podľa článku 5 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332).

LITVA

Subjekty, ktoré vykonávajú výskum a ťažbu rašeliny podľaLietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 2001, Nr. 35-1164), a ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty, ktoré vykonávajú zisťovanie výskytu alebo ťažbu uhlia alebo iných druhov pevných palív na základe povolenia alebo koncesie podľa zákona XLVIII z roku 1993 o ťažbe (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

POĽSKO

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Subjekty činné v oblasti prieskumu, vyhľadávania nálezísk alebo vývoja zemného plynu, ropy a ich prirodzených derivátov, hnedého uhlia, čierneho uhlia alebo iných pevných palív činné na základe "geologického a banského zákona" zo 4. februára 1994).

SLOVINSKO

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVENSKO

Obstarávateľ je definovaný v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá podniká v geologických činnostiach a v banských činnostiach zisťovaním výskytu a ťažbou uhlia a iných pevných palív."

;

f) v prílohe VI "OBSTARÁVATELIA V OBLASTI ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY" sa dopĺňa:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Prevádzkovatelia verejnej dopravy a poskytovatelia služieb verejnej železničnej dopravy (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávaní verejných zákaziek).

ESTÓNSKO

Subjekty činné podľa článku 5 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332).

LOTYŠSKO

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (štátna spoločnosť s ručením obmedzeným "Latvijas dzelzceļš").

Valsts akciju sabiedrība "Vaiņodes dzelzceļš" (štátna spoločnosť s ručením obmedzeným "Vaiņodes dzelzceļš".

LITVA

AB "Lietuvos geležinkeliai" činná podľa Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 59-1402) a ďalšie subjekty činné v oblasti železničných služieb, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty, ktoré poskytujú služby verejnej železničnej dopravy na základe zákona XCV z roku 1993 o železniciach (1993. évi XCV. törvény a vasútról) a na základe povolenia podľa vyhlášky č. 15/2002. (II. 27.) KöViM ministra dopravy a vodného hospodárstva o udeľovaní licencií podnikom železničnej dopravy (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

POĽSKO

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 08 września 2000 r., w szczególności:

- PKP Intercity Sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

(Subjekty, ktoré poskytujú služby v oblasti železničnej dopravy na základe zákona z 8. septembra 2000 o komercializácii, reštrukturalizácii a privatizácii štátneho podniku "Poľské štátne železnice", najmä:

- PKP Intercity sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.).

SLOVINSKO

Slovenske železnice, d.d.

SLOVENSKO

Obstarávateľ je definovaný v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá prevádzkuje dopravu na dráhach (zákon č. 164/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/1993 Z.z.v znení neskorších predpisov - napr. Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.)."

;

g) v prílohe VII "OBSTARÁVATELIA V OBLASTI SLUŽIEB MESTSKEJ ŽELEZNIČNEJ, ELEKTRIČKOVEJ, TROLEJBUSOVEJ ALEBO AUTOBUSOVEJ DOPRAVY" sa dopĺňa:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Prevádzkovatelia verejnej dopravy a poskytovatelia služieb verejnej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávaní verejných zákaziek).

ESTÓNSKO

Subjekty činné podľa článku 5 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332).

LOTYŠSKO

Verejnoprávne subjekty, ktoré poskytujú cestujúcim služby autobusovej, trolejbusovej a električkovej dopravy v týchto mestách: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LITVA

Subjekty, ktoré poskytujú služby mestskej trolejbusovej, autobusovej alebo električkovej dopravy v súlade s Lietuvos Respublikos keliųtransporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772), a ktoré sĺňajú požiadavky ustanovené v Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty, ktoré poskytujú služby verejnej cestnej dopravy na základe zákona č. I z roku 1988 o cestnej doprave (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) a na základe povolenia podľa vyhlášky č. 89/1988. (XII. 20.) MT rady ministrov o službách cestnej dopravy a o prevádzke cestných vozidiel (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról).

Subjekty, ktoré poskytujú služby verejnej železničnej dopravy na základe zákona XCV z roku 1993 o železniciach (1993. évi XCV. törvény a vasútról) a na základe povolenia podľa vyhlášky č. 15/2002. (II. 27.) KöViM ministra dopravy a vodného hospodárstva o udeľovaní licencií podnikom železničnej dopravy (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről.

MALTA

L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Maltský úrad pre dopravu).

POĽSKO

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.).(Subjekty, ktoré poskytujú služby v oblasti mestskej železničnej dopravy na základe zákona z 27. júna 1997 o železničnej doprave (Dz. U. Nr 96, poz. 591 v znení neskorších predpisov).)

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (Subjekty, ktoré poskytujú služby verejnej mestskej autobusovej dopravy na základe licencie vydanej podľa zákona zo 6. septembra 2001 o cestnej doprave (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 v znení neskorších predpisov), a subjekty, ktoré poskytujú služby verejnej mestskej dopravy.)

SLOVINSKO

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

SLOVENSKO

Obstarávateľ je definovaný v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá podniká v cestnej doprave prevádzkovaním verejnej pravidelnej autobusovej dopravy alebo podniká prevádzkovaním dopravy na dráhach (zákon č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov - napr.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.)"

;

h) v prílohe VIII "OBSTARÁVATELIA V OBLASTI LETISKOVÝCH ZARIADENÍ" sa dopĺňa:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Prevádzkovatelia letísk (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávaní verejných zákaziek).

ESTÓNSKO

Subjekty činné podľa článku 5 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332).

LOTYŠSKO

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksmes" (štátna spoločnosť s ručením obmedzeným "Latvijas gaisa satiksme") .

Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (štátna spoločnosť s ručením obmedzeným "Medzinárodné letisko "Rīga"") .

LITVA

Letiská prevádzkované podľa Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) a Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983).

Valstybės įmonė "Oro navigacija" (štátny podnik "Oro navigacija") prevádzkovaný podľa Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) a Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Iné subjekty činné v oblasti letiskových zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Letiská prevádzkované na základe povolenia podľa zákona XCVII z roku 1995 o leteckej doprave (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

Medzinárodné letisko Budapest Ferihegy (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér) spravované spoločnosťou s ručením obmedzeným Prevádzkovateľ Medzinárodného letiska Budapest Ferihegy (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.) na základe zákona XVI z roku 1991 o koncesiách (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról)zákona XCVII z roku 1995 o leteckej doprave (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), a vyhlášky č. 45/2001. (XII. 20.) KöViM ministra dopravy a vodného hospodárstva o zrušení Správy leteckej dopravy a letiska a zriadení maďarských navigačných služieb HungaroControl (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTA

L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Maltské medzinárodné letisko).

POLAND

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (štátny podnik "Poľské letiská").

SLOVENIA

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).

SLOVENSKO

Obstarávateľ je definovaný v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá podniká v civilnom letectve zriaďovaním a prevádzkovaním verejných letísk a leteckých pozemných zariadení (zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov - napr. Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice — Barca, Letisko Poprad — Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany — spravované Slovenskou správou letísk a prevádzkované na základe licencie vydanej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (leteckého zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)."

;

i) v prílohe IX "OBSTARÁVATELIA V OBLASTI NÁMORNÝCH ALEBO VNÚTROZEMSKÝCH PRÍSTAVOV ALEBO INÝCH TERMINÁLOVÝCH ZARIADENÍ" sa dopĺňa:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Prevádzkovatelia prístavov (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávaní verejných zákaziek).

ESTÓNSKO

Subjekty činné podľa článku 5 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332).

CYPRUS

Cyperská správa prístavov zriadená zákonom o Cyperskej správe prístaov z roku 1973 (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LOTYŠSKO

Orgány, ktoré spravujú prístavy v súlade so zákonom "Likums par ostām":

Rīgas brīvostas pārvalde (Správa slobodného prístavu Riga),

Ventspils brīvostas pārvalde (Správa slobodného prístavu Ventspils),

Liepājas ostas pārvalde (Správa prístavu Liepaja),

Salacgrīvas ostas pārvalde (Správa prístavu Salacgriva),

Skultes ostas pārvalde (Správa prístavu Skulte),

Lielupes ostas pārvalde (Správa prístavu Lielupe),

Engures ostas pārvalde (Správa prístavu Engure),

Mērsraga ostas pārvalde (Správa prístavu Mersrags),

Pāvilostas pārvalde (Správa prístavu Pavilosta),

Rojas ostas pārvalde (Správa prístavu Roja).

LITVA

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" (štátny podnik "Správa štátneho prístavu Klaipėda") podľa Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija" (štátny podnik "Štátna správa vnútrozemských vodných ciest") podľa Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

Iné subjekty činné v oblasti námorných alebo vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Verejné prístavy prevádzkované úplne alebo čiastočne štátom podľa zákona XLII z roku 2000 o vodnej doprave (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTA

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Maltský námorný úrad).

POĽSKO

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Subjekty, ktoré podnikajú v oblasti správy námorných prístavov alebo vnútrozemských prístavov a prenajímajú ich prevádzkovateľom námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy.).

SLOVINSKO

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01).

SLOVENSKO

Obstarávateľ je definovaný v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá podniká vo vnútrozemskej plavbe udržiavaním vodnej cesty a zriaďovaním a prevádzkovaním verejných prístavov a zariadení vodnej cesty (zákon č. 338/2000 Z. z. - napr. Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo)."

;

j) v prílohe X "PREVÁDZKOVANIE TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ ALEBO POSKYTOVANIE TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB" sa dopĺňa:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Prevádzkovatelia telekomunikačných služieb, ak poskytujú služby verejnosti (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávaní verejných zákaziek).

ESTÓNSKO

Subjekty činné podľa článku 5 zákona o verejnom obstarávaní (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodárskej súťaži (RT I 2001, 56 332).

CYPRUS

Cyperský telekomunikačný úrad zriadený zákonom o telekomunikačných službách, Cap. 302. (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).

LOTYŠSKO

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" (súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným "Lattelekom").

MAĎARSKO

Subjekty činné v odvetví telekomunikácií podľa článku 3 ods. 2 a 3 a článkov 104 a 105 zákona XL z roku 2001 o komunikáciách (2001. évi XL. törvény a hírközlésről).

MALTA

Na Malte boli liberalizované všetky telekomunikačné služby a zrušené všetky výhradné práva s výnimkou poskytovania hlasovej služby v pevnej telefónnej sieti a medzinárodných dátových služieb, ktoré boli liberalizované 1. januára 2003. Žiadna zo spoločností však neuplatňuje nariadenia vlády o obstarávaní ustanovené v právnom oznámení č. 70 z roku 1996, ktorým sa uviedli do platnosti súčasné nariadenia o obstarávaní v oblasti služieb verejnosti. Napriek tomu sa uvádzajú všetky subjekty činné v odvetví telekomunikácií.

Melita Cable plc

Maltacom plc

Vodafone (Malta) Ltd

Mobisle Communication Ltd

Datatrak Ltd

Telepage Ltd

POĽSKO

Telekomunikacja Polska S. A.

SLOVENSKO

Obstarávateľ je definovaný v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá podniká v telekomunikáciách poskytovaním verejných telekomunikačných služieb; obstaráva a spravuje zariadenia verejnej telekomunikačnej siete (zákon č. 195/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov)."

.

J. POTRAVINY

1. 31980 L 0590: Smernica Komisie 80/590/EHS z 9. júna 1980, ktorou sa určuje symbol na označovanie materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (Ú. v. ES L 151, 19.6.1980, s. 21), v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V názve prílohy sa dopĺňa:

""PŘÍLOHA"

"LISA"

"PIELIKUMS"

"PRIEDAS"

"MELLÉKLET"

"ANNESS"

"ZAŁĄCZNIK"

"PRILOGA"

"PRÍLOHA""

;

b) v texte prílohy sa dopĺňa:

""Symbol"

"Sümbol"

"Simbols"

"Simbolis"

"Szimbólum"

"Simbolu"

"Symbol"

"Simbol"

"Symbol"."

2. 31989 L 0108: Smernica Rady 89/108/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hlbokozmrazených potravinách určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 34) v znení zmenenom a doplnenom predpisom:

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V článku 8 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa:

"— po česky: :

hluboce zmrazené nebo hluboce zmrazená nebo hluboce zmrazený,

— po estónsky: :

sügavkülmutatud or külmutatud,

— po lotyšsky: :

ātri sasaldēts,

— po litovsky: :

greitai užšaldyti,

— po maďarsky: :

gyorsfagyasztott,

— po maltsky: :

iffriżat,

— po poľsky: :

produkt głęboko mrożony,

— po slovinsky: :

hitro zamrznjen,

— po slovensky: : hlbokozmrazené"

.

3. 31991 L 0321: Smernica Komisie 91/321/EHS zo 14. mája 1991 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive (Ú. v. ES L 175, 4.7.1991, s. 35) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0004: smernica Komisie 96/4/ES zo 16.2.1996 (Ú. v. ES L 49, 28.2.1996, s. 12),

- 31999 L 0050: smernica Komisie 1999/50/ES z 25.5.1999 (Ú. v. ES L 139, 2.6.1999, s. 29).

a) V článku 7 ods. 1 sa za slová "Modersmjölksersättning" a "Tillskottsnäring" dopĺňa:

"— v češtine:

"počáteční kojenecká výživa" a pokračovací kojenecká výživa,

— v estónčine:

"imiku piimasegu" a "jätkupiimasegu",

— v lotyštine:

"Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" a "Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— v litovčine:

"mišinys kūdikiams iki 4 — 6 mėn" a "mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 6 mėn",

— v maďarčine:

"anyatej-helyettesítő tápszer" a "anyatej-kiegészítő tápszer",

— v maltčine:

"formula tat-trabi" a "formula tal-prosegwiment",

— v poľštine:

"preparat do początkowego żywienia niemowląt" a "preparat do dalszego żywienia niemowląt",

— v slovinčine:

"začetna formula za dojenčke" a "nadaljevalna formula za dojenčke"

— v slovenčine:

"počiatočná dojčenská výživa" a "následná dojčenská výživa""

.

b) v článku 7 ods. 1 sa za slová "Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" a "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk" dopĺňa:

"— v češtine:

"počáteční mléčná kojenecká výživa" a "pokračovací mléčná kojenecká výživa",

— v estónčine:

"Piimal põhinev imiku piimasegu" a "Piimal põhinev jätkupiimasegu",

— v lotyštine:

"Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" a "Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— v litovčine:

"pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" a "pieno mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— v maďarčine:

"tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer" a "tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer",

— v maltčine:

"ħalib tat-trabi" a "ħalib tal-prosegwiment",

— v poľštine:

"mleko początkowe" a "mleko następne",

— v slovinčine:

"začetno mleko za dojenčke" a "nadaljevalno mleko za dojenčke"

— v slovenčine:

"počiatočná dojčenská mliečna výživa" a "následná dojčenská mliečna výživa"."

4. 31999 L 0021: Smernica Komisie 1999/0021/ES z 25. marca 1999 o dietetických potravinách na osobitné lekárske účely (Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 29).

V článku 4 ods. 1 sa zoznam začínajúci slovami: "v španielčine" a končiaci slovami "medicinska ändamål" nahrádza týmto zoznamom:

"— v španielčine:

"Alimento dietético para usos médicos especiales"

— v češtine:

"Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely"

— v dánčine:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

— v nemčine:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)"

— v estónčine:

"Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks"

— v gréčtine:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

— v angličtine:

"Food(s) for special medical purposes"

— vo francúzštine:

"Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales"

— v taliančine:

"Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"

— v lotyštine:

"Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem"

— v litovčine:

"Specialios medicininės paskirties maisto produktai"

— v maďarčine:

"Speciális — gyógyászati célra szánt — tápszer"

— v maltčine:

"Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi"

— v holandčine

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

— v poľštine:

"Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego"

— v portugalčine:

"Produto dietético de uso clínico"

— v slovenčine:

"dietetická potravina na osobitné lekárske účely"

— v slovinčine:

"Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene"

— vo fínčine:

"Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita"

— vo švédčine:

"Livsmedel för speciella medicinska ändamål"

."

5. 32000 L 0013: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29) v znení zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32001 L 0101: smernica Komisie 2001/101/ES z 26.11.2001 (Ú. v. ES L 310, 28.11.2001, s. 19),

- 32002 L 0067: smernica Komisie 2002/67/ES z 18.7.2002 (Ú. v. ES L 191, 19.7.2002, s. 20).

a) V článku 5 ods. 3 sa zoznam začínajúci slovami: "v španielčine" a končiaci slovami "joniserande strålning" nahrádza týmto zoznamom:

"— v španielčine:

"irradiado" alebo "tratado con radiación ionizante",

— v češtine:

"ozářeno" alebo "ošetřeno ionizujícím zářením",

— v dánčine:

"bestrålet/…" alebo "strålekonserveret" alebo "behandlet med ioniserende stråling" alebo "konserveret med ioniserende stråling",

— v nemčine:

"bestrahlt" alebo "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

— v estónčine:

"kiiritatud" alebo "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",

— v gréčtine:

"επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία" alebo "ακτινοβοληµένο",

— v angličtine:

"irradiated" alebo "treated with ionising radiation",

— vo francúzštine:

"traité par rayonnements ionisants" alebo "traité par ionisation",

— v taliančine:

"irradiato" alebo "trattato con radiazioni ionizzanti",

— v lotyštine:

"apstarots" alebo "apstrādāts ar jonizējošo starojumu",

— v litovčine:

"apšvitinta" alebo "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote",

— v maďarčine:

"sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt",

— v maltčine:

"ittrattat bir-radjazzjoni" alebo "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti",

— v holandčine:

"doorstraald" alebo "door bestraling behandeld" alebo "met ioniserende stralen behandeld",

— v poľštine:

"napromieniony" alebo "poddany działaniu promieniowania jonizującego",

— v portugalčine:

"irradiado" alebo "tratado por irradiação" alebo "tratado por radiação ionizante",

— v slovenčine:

"ošetrené ionizujúcim žiarením",

— v slovinčine:

"obsevano" alebo "obdelano z ionizirajočim sevanjem",

— vo fínčine:

"säteilytetty" alebo "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

— vo švédčine:

"bestrålad" alebo "behandlad med joniserande strålning""

.

b) v článku 10 ods. 2 sa zoznam začínajúci slovami: ""v španielčine"a končiaci slovami "sista förbrukningsdag"nahrádza týmto zoznamom:"

"— v španielčine:

"fecha de caducidad"

,

— v češtine:

"spotřebujte do"

,

— v dánčine:

"sidste anvendelsesdato"

,

— v nemčine:

"verbrauchen bis"

,

— v estónčine:

"kõlblik kuni"

,

— v gréčtine:

"ανάλωση μέχρι"

— v angličtine:

"use by"

,

— vo francúzštine:

"à consommer jusqu'au"

,

— v taliančine:

"da consumare entro"

,

— v lotyštine:

"izlietot līdz"

,

— v litovčine:

"tinka vartoti iki"

,

— v maďarčine:

"fogyasztható"

,

— v maltčine:

"uża sa"

,

— v holandčine:

"te gebruiken tot"

,

— v poľštine:

"należy spożyć do"

,

— v portugalčine:

"a consumir até"

,

— v slovenčine:

"spotrebujte do",

— v slovinčine:

"porabiti do"

,

— vo fínčine:

"viimeinen käyttöajankohta"

,

— vo švédčine:

"sista förbrukningsdag"

."

.

6. 32000 L 0036: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES z 23. júna 2000 o výrobkoch z kakaa a čokolády určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 197, 3.8.2000, s. 19).

Bod A ods. 4 písm. d) prílohy I znie:

"d) Spojené kráľovstvo, Írsko a Malta sú oprávnené povoliť na svojom území používanie slovného spojenia "milk chocolate"na označenie výrobku uvedeného v bode 5 za podmienky, že vo všetkých troch prípadoch je spolu s týmto slovným spojením uvedený podiel sušeného mlieka v každom z týchto výrobkov ako "milk solids: … % minimum"."

.

7. 32001 L 0114: Smernica Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitých druhoch zahusteného alebo sušeného mlieka určeného na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 15, 17.1.2002, s. 19).

V prílohe II sa dopĺňa:

"k) Maltské označenie "Ħalib evaporat" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. b).

l) Maltské označenie "Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. c).

m) Estónske označenie "koorepulber" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 2 písm. a).

n) Estónske označenie "piimapulber" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 2 písm. b).

o) Estónske označenie "väherasvane kondenspiim" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. c).

p) Estónske označenie "magustatud väherasvane kondenspiim" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. f).

q) Estónske označenie "väherasvane piimapulber" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 2 písm. c).

r) České označenie "zahuštěná neslazená smetana" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. a).

s) České označenie "zahuštěné neslazené plnotučné mléko" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. b).

t) České označenie "zahuštěné neslazené polotučné mléko" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. c) s obsahom tuku 4 % a 4,5 % hmotnosti.

u) České označenie "zahuštěné slazené plnotučné mléko" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. e).

v) České označenie "zahuštěné slazené polotučné mléko" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 1 písm. f) s obsahom tuku 4 % a 4,5 % hmotnosti.

w) České označenie "sušená smetana" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 2 písm. a).

x) České označenie "zahuštěné slazené polotučné mléko" znamená výrobok uvedený v prílohe I bode 2 písm. c) s obsahom tuku medzi 14 % až 16 % hmotnosti."

8. 32001 R 0466: Nariadenie Komisie (ES) č. 466/2001 z 8. marca 2001, ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách (Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 1), v znení zmenenom a doplnenom predpismi.

- 32001 R 2375: nariadenie Rady (ES) č. 2375/2001 z 29.11.2001 (Ú. v. ES L 321, 6.12.2001, s. 1),

- 32002 R 0221: nariadenie Komisie (ES) č. 221/2002 zo 6.2.2002 (Ú. v. ES L 37, 7.2.2002, s. 4),

- 32002 R 0257: nariadenie Komisie (ES) č. 257/2002 z 12.2.2002 (Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 12),

- 32002 R 0472: nariadenie Komisie (ES) č. 472/2002 z 12.3.2002 (Ú. v. ES L 75, 16.3.2002, s. 18),

- 32002 R 0563: nariadenie Komisie (ES) č. 563/2002 z 2.4.2002 (Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 5).

V článku 1 sa za odsek 1a dopĺňa tento odsek:

"1b. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môže Komisia Estónsku na prechodné obdobie do 31. decembra 2006 povoliť, aby sa na jeho trh uvádzali ryby, ktoré pochádzajú z Baltskej oblasti a ktoré sú určené na ľudskú spotrebu na jeho území, ktoré majú vyšší obsah dioxínov, ako je stanovený v bode 5.2 oddielu 5 prílohy I. Táto výnimka sa udelí v súlade s postupom stanoveným v článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 315/93, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pre cudzorodé látky v potravinách [1]. Na tento účel Estónsko preukáže, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 1a uplatňované na Fínsko a Švédsko a že vystavenie ľudí dioxínom nie je v Estónsku vyššie ako najvyššia priemerná úroveň v ktoromkoľvek členskom štáte spoločenstva v zložení k 30. aprílu 2004.

Ak je Estónsku udelená takáto výnimka, bude každé jej budúce uplatňovanie preskúmané v rámci preskúmania oddielu 5 prílohy I ustanoveného v článku 5 ods. 3.

Bez ohľadu na uvedené vykoná Estónsko potrebné opatrenia, aby zabezpečilo, že ryby a výrobky z rýb, ktoré nie sú v súlade s bodom 5.2 v oddieli 5 prílohy I, nebudú uvádzané na trh v iných členských štátoch.

.

K. CHEMICKÉ LÁTKY

31967 L 0548: Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 31969 L 0081: smernica Rady 69/81/EHS z 13.3.1969 (Ú. v. ES L 68, 19.3.1969, s. 1),

- 31970 L 0189: smernica Rady 70/189/EHS zo 6.3.1970 (Ú. v. ES L 59, 14.3.1970, s. 33),

- 31971 L 0144: smernica Rady 71/144/EHS z 22.3.1971 (Ú. v. ES L 74, 29.3.1971, s. 15),

- 31973 L 0146: smernica Rady 73/146/EHS z 21.5.1973 (Ú. v. ES L 167, 25.6.1973, s. 1),

- 31975 L 0409: smernica Rady 75/409/EHS z 24.6.1975 (Ú. v. ES L 183, 14.7.1975, s. 22),

- 31976 L 0907: smernica Komisie 76/907/EHS zo 14.7.1976 (Ú. v. ES L 360, 30.12.1976, s. 1),

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31979 L 0370: smernica Komisie 79/370/EHS z 30.1.1979 (Ú. v. ES L 88, 7.4.1979, s. 1),

- 31979 L 0831: smernica Rady 79/831/EHS z 18.9.1979 (Ú. v. ES L 259, 15.10.1979, s. 10),

- 31980 L 1189: smernica Rady 80/1189/EHS zo 4.12.1980 (Ú. v. ES L 366, 31.12.1980, s. 1),

- 31981 L 0957: smernica Komisie 81/957/EHS z 23.10.1981 (Ú. v. ES L 351, 7.12.1981, s. 5),

- 31982 L 0232: smernica Komisie 82/232/EHS z 25.3.1982 (Ú. v. ES L 106, 21.4.1982, s. 18),

- 31983 L 0467: smernica Komisie 83/467/EHS z 29.7.1983 (Ú. v. ES L 257, 16.9.1983, s. 1),

- 31984 L 0449: smernica Komisie 84/449/EHS z 25.4.1984 (Ú. v. ES L 251, 19.9.1984, s. 1),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31986 L 0431: smernica Komisie 86/431/EHS z 24.6.1986 (Ú. v. ES L 247, 1.9.1986, s. 1),

- 31987 L 0432: smernica Rady 87/432/EHS z 3.8.1987 (Ú. v. ES L 239, 21.8.1987, s. 1),

- 31988 L 0302: smernica Komisie 88/302/EHS z 18.11.1987 (Ú. v. ES L 133, 30.5.1988, s. 1),

- 31988 L 0490: smernica Komisie 88/490/EHS z 22.7.1988 (Ú. v. ES L 259, 19.9.1988, s. 1),

- 31990 L 0517: smernica Rady 90/517/EHS z 9.10.1990 (Ú. v. ES L 287, 19.10.1990, s. 37),

- 31991 L 0325: smernica Komisie 91/325/EHS z 1.3.1991 (Ú. v. ES L 180, 8.7.1991, s. 1),

- 31991 L 0326: smernica Komisie 91/326/EHS z 5.3.1991 (Ú. v. ES L 180, 8.7.1991, s. 79),

- 31991 L 0410: smernica Komisie 91/410/EHS z 22.7.1991 (Ú. v. ES L 228, 17.8.1991, s. 67),

- 31991 L 0632: smernica Komisie 91/632/EHS z 28.10.1991 (Ú. v. ES L 338, 10.12.1991, s. 23),

- 31992 L 0032: smernica Rady 92/32/EHS z 30.4.1992 (Ú. v. ES L 154, 5.6.1992, s. 1),

- 31992 L 0037: smernica Komisie 92/37/EHS z 30.4.1992 (Ú. v. ES L 154, 5.6.1992, s. 30),

- 31993 L 0021: smernica Komisie 93/21/EHS z 27.4.1993 (Ú. v. ES L 110, 4.5.1993, s. 20),

- 31993 L 0072: smernica Komisie 93/72/EHS z 1.9.1993 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 29),

- 31993 L 0101: smernica Komisie 93/101/ES z 11.11.1993 (Ú. v. ES L 13, 15.1.1994, s. 1),

- 31993 L 0105: smernica Komisie 93/105/ES z 25.11.1993 (Ú. v. ES L 294, 30.11.1993, s. 21),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31994 L 0069: smernica Komisie 94/69/ES z 19.12.1994 (Ú. v. ES L 381, 31.12.1994, s. 1),

- 31996 L 0054: smernica Komisie 96/54/ES z 30.7.1996 (Ú. v. ES L 248, 30.9.1996, s. 1),

- 31996 L 0056: smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/56/ES z 3.9.1996 (Ú. v. ES L 236, 18.9.1996, s. 35),

- 31997 L 0069: smernica Komisie 97/69/ES z 5.12.1997 (Ú. v. ES L 343, 13.12.1997, s. 19),

- 31998 L 0073: smernica Komisie 98/73/ES z 18.9.1998 (Ú. v. ES L 305, 16.11.1998, s. 1),

- 31998 L 0098: smernica Komisie 98/98/ES z 15.12.1998 (Ú. v. ES L 355, 30.12.1998, s. 1),

- 31999 L 0033: smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/33/ES z 10.5.1999 (Ú. v. ES L 199, 30.7.1999, s. 57),

- 32000 L 0032: smernica Komisie 2000/32/ES z 19.5.2000 (Ú. v. ES L 136, 8.6.2000, s. 1),

- 32000 L 0033: smernica Komisie 2000/33/ES z 25.4.2000 (Ú. v. ES L 136, 8.6.2000, s. 90),

- 32001 L 0059: smernica Komisie 2001/59/ES zo 6.8.2001 (Ú. v. ES L 225, 21.8.2001, s. 1).

a) Tabuľka A v predslove k prílohe I znie:

"TABLA A — TABULKA A — TABEL A — TABELLE A — TABEL A — ΠΙΝΑΚΑΣ A — TABLE A — TABLEAU A — TABELLA A — A TABULA — A LENTELĖ — A. TÁBLÁZAT — TABELLA A — TABEL A — TABELA A — TABELA A — TABUĽKA A — TABELA A — TAULUKKO A — TABELL A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Ķīmisko elementu saraksts — sakārtojums pēc atomnumuriem (Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z)

Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej (Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)

Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)

Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)

Z | Značka | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |

2 | He | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Carbono | Uhlík | Carbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |

7 | N | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |

8 | O | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Όξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Na | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |

13 | Al | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |

14 | Si | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Ar | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Aργό | Argon | Argon | Argon | Argons |

19 | K | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |

20 | Ca | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |

21 | Sc | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |

22 | Ti | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |

23 | V | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |

24 | Cr | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |

26 | Fe | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |

28 | Ni | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |

30 | Zn | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Ga | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |

32 | Ge | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanium | Germanium | Germānijs |

33 | As | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |

34 | Se | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |

47 | Ag | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |

48 | Cd | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδμιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |

49 | In | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |

51 | Sb | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιμόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |

52 | Te | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Ba | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |

57 | La | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |

58 | Ce | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύμιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodims |

60 | Nd | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodims |

61 | Pm | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαμάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |

63 | Eu | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |

65 | Tb | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lutetium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |

73 | Ta | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |

74 | W | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |

75 | Re | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |

79 | Au | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |

81 | Tl | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |

82 | Pb | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | At | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astats | Astato | Astats |

86 | Rn | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |

87 | Fr | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |

88 | Ra | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |

89 | Ac | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |

90 | Th | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pa | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |

92 | U | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |

93 | Np | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Am | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αμερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |

96 | Cm | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |

99 | Es | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendelejevijs |

102 | No | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Laurensijs |

Z | Značka | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bór | Bor | Boori | Bor |

6 | C | Anglis | Szén | Karbonju | Koolstof | Węgiel | Carbono | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |

7 | N | Azotas | Nitrogén | Azotu | Stikstof | Azot | Azoto | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |

8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Kyslík | Kisik | Happi | Syre |

9 | F | Fluoras | Fluor | Fluworin | Fluor | Fluor | Flúor | Fluór | Fluor | Fluori | Fluor |

10 | Ne | Neonas | Neon | Neon | Neon | Neon | Néon | Neón | Neon | Neon | Neon |

11 | Na | Natris | Nátrium | Sodju | Natrium | Sód | Sódio | Sodík | Natrij | Natrium | Natrium |

12 | Mg | Magnis | Magnézium | Manjesju | Magnesium | Magnez | Magnésio | Horčík | Magnezij | Magnesium | Magnesium |

13 | Al | Aliuminis | Alumínium | Aluminju | Aluminium | Glin | Alumínio | Hliník | Aluminij | Alumiini | Aluminium |

14 | Si | Silicis | Szilicium | Silikon | Silicium | Krzem | Silício | Kremík | Silicij | Pii | Kisel |

15 | P | Fosforas | Foszfor | Fosfru | Fosfor | Fosfor | Fósforo | Fosfor | Fosfor | Fosfori | Fosfor |

16 | S | Siera | Kén | Kubrit | Zwavel | Siarka | Enxofre | Síra | Žveplo | Rikki | Svavel |

17 | Cl | Chloras | Klór | Kloru | Chloor | Chlor | Cloro | Chlór | Klor | Kloori | Klor |

18 | Ar | Argonas | Argon | Argon | Argon | Argon | Árgon | Argón | Argon | Argon | Argon |

19 | K | Kalis | Kálium | Potassju | Kalium | Potas | Potássio | Draslík | Kalij | Kalium | Kalium |

20 | Ca | Kalcis | Kalcium | Kalċju | Calcium | Wapń | Cálcio | Vápnik | Kalcij | Kalsium | Kalcium |

21 | Sc | Skandis | Szkandium | Skandju | Scandium | Skand | Escândio | Skandium | Skandij | Skandium | Skandium |

22 | Ti | Titanas | Titán | Titanju | Titaan | Tytan | Titânio | Titán | Titan | Titaani | Titan |

23 | V | Vanadis | Vanádium | Vanadju | Vanadium | Wanad | Vanádio | Vanád | Vanadij | Vanadiini | Vanadin |

24 | Cr | Chromas | Króm | Kromju | Chroom | Chrom | Crómio | Chróm | Krom | Kromi | Krom |

25 | Mn | Manganas | Mangán | Manganiż | Mangaan | Mangan | Manganês | Mangán | Mangan | Mangaani | Mangan |

26 | Fe | Geležis | Vas | Ħadid | Ijzer | Żelazo | Ferro | Železo | Železo | Rauta | Järn |

27 | Co | Kobaltas | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Cobalto | Kobalt | Kobalt | Koboltti | Kobolt |

28 | Ni | Nikelis | Nikkel | Nikil | Nikkel | Nikiel | Níquel | Nikel | Nikelj | Nikkeli | Nickel |

29 | Cu | Varis | Réz | Ram | Koper | Miedź | Cobre | Meď | Baker | Kupari | Koppar |

30 | Zn | Cinkas | Cink | Żingu | Zìnk | Cynk | Zinco | Zinok | Cink | Sinkki | Zink |

31 | Ga | Galis | Gallium | Gallju | Gallium | Gal | Gálio | Gálium | Galij | Gallium | Gallium |

32 | Ge | Germanis | Germánium | Ġermanju | Germanium | German | Germânio | Germánium | Germanij | Germanium | Germanium |

33 | As | Arsenas | Arzén | Arseniku | Arseen | Arsen | Arsénio | Arzén | Arzen | Arseeni | Arsenik |

34 | Se | Selenas | Szelén | Selenju | Selenium | Selen | Selénio | Selén | Selen | Seleeni | Selen |

35 | Br | Bromas | Bróm | Bromu | Broom | Brom | Bromo | Bróm | Brom | Bromi | Brom |

36 | Kr | Kriptonas | Kripton | Kripton | Krypton | Krypton | Krípton | Kryptón | Kripton | Krypton | Krypton |

37 | Rb | Rubidis | Rubídium | Rubidju | Rubidium | Rubid | Rubídio | Rubídium | Rubidij | Rubidium | Rubidium |

38 | Sr | Stroncis | Stroncium | Stronzju | Strontium | Stront | Estrôncio | Stroncium | Stroncij | Strontium | Strontium |

39 | Y | Itris | Ittrium | Ittriju | Yttrium | Itr | Ítrio | Ytrium | Itrij | Yttrium | Yttrium |

40 | Zr | Cirkonis | Cirkónium | Żirkonju | Zirkonium | Cyrkon | Zircónio | Zirkónium | Cirkonij | Zirkonium | Zirkonium |

41 | Nb | Niobis | Nióbium | Nijobju | Niobium | Niob | Nióbio | Niób | Niobij | Niobium | Niob |

42 | Mo | Molibdenas | Molibdén | Molibdenu | Molybdeen | Molibden | Molibdénio | Molybdén | Molibden | Molybdeeni | Molybden |

43 | Tc | Technecis | Technécium | Teknezju | Technetium | Technet | Tecnécio | Technécium | Tehnecij | Teknetium | Teknetium |

44 | Ru | Rutenis | Ruténium | Rutenju | Ruthernium | Ruten | Ruténio | Ruténium | Rutenij | Rutenium | Rutenium |

45 | Rh | Rodis | Ródium | Rodju | Rodium | Rod | Ródio | Ródium | Rodij | Rodium | Rodium |

46 | Pd | Paladis | Palládium | Palladju | Palladium | Pallad | Paládio | Paládium | Paladij | Palladium | Palladium |

47 | Ag | Sidabras | Ezüst | Fidda | Zilver | Srebro | Prata | Striebro | Srebro | Hopea | Silver |

48 | Cd | Kadmis | Kadmium | Kadmju | Cadmium | Kadm | Cádmio | Kadmium | Kadmij | Kadmium | Kadmium |

49 | In | Indis | Indium | Indju | Indium | Ind | Índio | Indium | Indij | Indium | Indium |

50 | Sn | Alavas | Ón | Landa | Tin | Cyna | Estanho | Cín | Kositer | Tina | Tenn |

51 | Sb | Stibis | Antimon | Antimonju | Antimoon | Antymon | Antimónio | Antimón | Antimon | Antimoni | Antimon |

52 | Te | Telūras | Tellúr | Tellurju | Telluur | Tellur | Telúrio | Telúr | Telur | Telluuri | Tellur |

53 | I | Jodas | Jód | Jodju | Jood | Jod | Iodo | Jód | Jod | Jodi | Jod |

54 | Xe | Ksenonas | Xenon | Kseno | Xenon | Ksenon | Xénon | Xenón | Ksenon | Ksenon | Xenon |

55 | Cs | Cezis | Cézium | Ċesju | Cesium | Cez | Césio | Césium | Cezij | Cesium | Cesium |

56 | Ba | Baris | Bárium | Barju | Barium | Bar | Bário | Bárium | Barij | Barium | Barium |

57 | La | Lantanas | Lantán | Lantanu | Lanthaan | Lantan | Lantânio | Lantán | Lantan | Lantaani | Lantan |

58 | Ce | Ceris | Cérium | Ċerju | Cerium | Cer | Cério | Cér | Cerij | Cerium | Cerium |

59 | Pr | Prazeodimis | Prazeodímium | Prasedimju | Praseodymium | Prazeodym | Praseodímio | Prazeodým | Prazeodim | Praseodyymi | Praseodym |

60 | Nd | Neodimis | Neodímium | Neodimju | Neodymium | Neodym | Neodímio | Neodým | Neodim | Neodyymi | Neodym |

61 | Pm | Prometis | Prométium | Prometju | Promethium | Promet | Promécio | Prométium | Prometij | Prometium | Prometium |

62 | Sm | Samaris | Szamárium | Samarju | Samarium | Samar | Samário | Samárium | Samarij | Samarium | Samarium |

63 | Eu | Europis | Európium | Ewropju | Europium | Europ | Európio | Európium | Evropij | Europium | Europium |

64 | Gd | Gadolinis | Gadolínium | Gadolinju | Gadolinium | Gadolin | Gadolínio | Gadolínium | Gadolinij | Gadolinium | Gadolinium |

65 | Tb | Terbis | Terbium | Terbju | Terbium | Terb | Térbio | Terbium | Terbij | Terbium | Terbium |

66 | Dy | Disprozis | Diszprózium | Disprosju | Dysprosium | Dysproz | Disprósio | Dysprózium | Disprozij | Dysprosium | Dysprosium |

67 | Ho | Holmis | Holmium | Olmju | Holmium | Holm | Hólmio | Holmium | Holmij | Holmium | Holmium |

68 | Er | Erbis | Erbium | Erbju | Erbium | Erb | Érbio | Erbium | Erbij | Erbium | Erbium |

69 | Tm | Tulis | Túlium | Tulju | Thulium | Tul | Túlio | Túlium | Tulij | Tulium | Tulium |

70 | Yb | Iterbis | Itterbium | Itterbju | Ytterbium | Iterb | Itérbio | Yterbium | Iterbij | Ytterbium | Ytterbium |

71 | Lu | Liutecis | Lutécium | Lutezju | Lutetium | Lutet | Lutécio | Lutécium | Lutecij | Lutetium | Lutetium |

72 | Hf | Hafnis | Hafnium | Ħafnju | Hafnium | Hafn | Háfnio | Hafnium | Hafnij | Hafnium | Hafnium |

73 | Ta | Tantalas | Tantál | Tantalu | Tantaal | Tantal | Tântalo | Tantal | Tantal | Tantaali | Tantal |

74 | W | Volframas | Volfrám | Tungstenu | Wolfram | Wolfram | Tungsténio | Volfrám | Volfram | Volframi | Wolfram |

75 | Re | Renis | Rénium | Rênju | Renium | Ren | Rénio | Rénium | Renij | Renium | Rhenium |

76 | Os | Osmis | Ozmium | Osmju | Osmium | Osm | Ósmio | Osmium | Osmij | Osmium | Osmium |

77 | Ir | Iridis | Irídium | Iridju | Iridium | Iryd | Irídio | Irídium | Iridij | Iridium | Iridium |

78 | Pt | Platina | Platina | Platinu | Platinum | Platyna | Platina | Platina | Platina | Platina | Platina |

79 | Au | Auksas | Arany | Deheb | Goud | Złoto | Ouro | Zlato | Zlato | Kulta | Guld |

80 | Hg | Gyvsidabris | Higany | Merkurju | Kwik | Rtęć | Mercúrio | Ortuť | Živo srebro | Elohopea | Kvicksilver |

81 | Tl | Talis | Tallium | Tallju | Thallium | Tal | Tálio | Tálium | Talij | Tallium | Tallium |

82 | Pb | Švinas | Ólom | Ċomb | Lood | Ołów | Chumbo | Olovo | Svinec | Lyijy | Bly |

83 | Bi | Bismutas | Bizmut | Bismùt | Bismuth | Bizmut | Bismuto | Bizmut | Bizmut | Vismutti | Vismut |

84 | Po | Polonis | Polónium | Polonju | Polonium | Polon | Polónio | Polónium | Polonij | Polonium | Polonium |

85 | At | Astatinas | Asztácium | Astatina | Astaat | Astat | Astato | Astát | Astat | Astatiini | Astat |

86 | Rn | Radonas | Radon | Radon | Radon | Radon | Rádon | Radón | Radon | Radon | Radon |

87 | Fr | Francis | Francium | Franċju | Francium | Frans | Frâncio | Francium | Francij | Frankium | Francium |

88 | Ra | Radis | Rádium | Radju | Radium | Rad | Rádio | Rádium | Radij | Radium | Radium |

89 | Ac | Aktinis | Aktínium | Aktinju | Actinium | Aktyn | Actínio | Aktínium | Aktinij | Aktinium | Aktinium |

90 | Th | Toris | Tórium | Torju | Thorium | Tor | Tório | Tórium | Torij | Torium | Torium |

91 | Pa | Protaktinis | Protaktínium | Protaktinju | Protactinium | Protaktyn | Protactínio | Protaktínium | Protaktinij | Protaktinium | Protaktinium |

92 | U | Uranas | Urán | Uranju | Uranium | Uran | Urânio | Urán | Uran | Uraani | Uran |

93 | Np | Neptūnis | Neptúnium | Nettunju | Neptunium | Neptun | Neptúnio | Neptúnium | Neptunij | Neptunium | Neptunium |

94 | Pu | Plutonis | Plutónium | Plutonju | Plutonium | Pluton | Plutónio | Plutónium | Plutonij | Plutonium | Plutonium |

95 | Am | Americis | Amerícium | Ameriċju | Americium | Ameryk | Amerício | Amerícium | Americij | Amerikium | Americium |

96 | Cm | Kiuris | Kűrium | Kurju | Curium | Kiur | Cúrio | Curium | Kirij | Curium | Curium |

97 | Bk | Berklis | Berkélium | Berkelju | Berkelium | Berkel | Berquélio | Berkelium | Berkelij | Berkelium | Berkelium |

98 | Cf | Kalifornis | Kalifornium | Kalifornju | Californium | Kaliforn | Califórnio | Kalifornium | Kalifornij | Kalifornium | Californium |

99 | Es | Einšteinis | Einsteinium | Enstejnju | Einsteinium | Einstein | Einsteinio | Einsteinium | Ajnštajnij | Einsteinium | Einsteinium |

100 | Fm | Fermis | Fermium | Fermju | Fermium | Ferm | Férmio | Fermium | Fermij | Fermium | Fermium |

101 | Md | Mendelevis | Mendelévium | Mendelevju | Mendelevium | Mendelew | Mendelévio | Mendelevium | Mendelevij | Mendelevium | Mendelevium |

102 | No | Nobelis | Nobélium | Nobelju | Nobelium | Nobel | Nobélio | Nobelium | Nobelij | Nobelium | Nobelium |

103 | Lw | Lorensis | Laurencium | Lawrenċju | Laurentium | Lorens | Laurêncio | Laurencium | Lavrencij | Lawrensium | Lawrentium" |

b) Tabuľka B v predslove k prílohe I znie:

"TABLA B — TABULKA B — TABEL B — TABELLE B — TABEL B — ΠΙΝΑΚΑΣ B — TABLE B — TABLEAU B — TABELLA B — B TABULA — B LENTELĖ — B. TÁBLÁZAT — TABELLA B — TABEL B — TABELA B — TABELA B — TABUĽKA B — TABELA B — TAULUKKO B — TABELL B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Speciální třídy organických látek

Særlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe

Spetsiaalne orgaaniliste ainete klassifikatsioon'

Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών

Special classification for organic substances

Classification particulière aux substances organiques

Classificazione speciale per le sostanze organiche

Organisko ķīmisko vielu grupas

Speciali organinių medžiagų klasifikacija

Szerves anyagok speciális osztályozása

Klassifikazzjoni speċjali għal sustanzi organiċi

Speciale indeling voor de organische stoffen

Numery klas substancji organicznych

Classificação especial para as substâncias orgânicas

Prehľadná klasifikácia organických látok

Posebna razvrstitev organskih spojin v skupine

Erityisryhmät orgaanisille aineille

Särskild indelning av organiska ämnen

601 | Hidrocarburos Uhlovodíky Carbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwasserstoffe Süsivesinikud Υδρογονάνθρακες Hydrocarbons Hydrocarbures Idrocarburi Ogļūdeņraži Angliavandeniliai Szénhidrogének Idrokarburi Koolwaterstoffen Węglowodory Hidrocarbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten |

602 | Hidrocarburos halogenados Halogenované uhlovodíky Halogensubstituerede carbonhydrider Halogen-Kohlenwasserstoffe Halogeenitud süsivesinikud Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων Halogenated hydrocarbons Dérivés halogénés des hydrocarbures Derivati idrocarburi alogenati Halogenētie ogļūdeņraži Halogeninti angliavandeniliai Halogénezett szénhidrogének Idrokarburi aloġenati Gehalogeneerde koolwaterstoffen Halogenowe pochodne węglowodorów Hidrocarbonetos halogenados Halogénované uhľovodíky Halogenirani ogljikovodiki Halogenoidut hiilivedyt Halogenerade kolväten |

603 | Alcoholes y derivados Alkoholy a jejich deriváty Alkoholer og deres derivater Alkohole und ihre Derivate Alkoholid ja nende derivaadid Αλκοόλες και παράγωγά τους Alcohols and their derivatives Alcools et dérivés Alcoli e derivati Spirti un to atvasinājumi Alkoholiai ir jų dariniai Alkoholok és származékaik Alkoħoliċi u derivati Alcoholen en derivaten Alkohole i ich pochodne Álcoois e derivados Alkoholy a ich deriváty Alkoholi in njihovi derivati Alkoholit ja niiden johdannaiset Alkoholer och deras derivat |

604 | Fenoles y derivados Fenoly a jejich deriváty Phenoler og deres derivater Phenole und ihre Derivate Fenoolid ja nende derivaadid Φαινόλες και παράγωγά τους Phenols and their derivatives Phénols et dérivés Fenoli e derivati Fenoli un to atvasinājumi Fenoliai ir jų dariniai Fenolok és származékaik Fenoli u derivati Fenolen en derivaten Fenole i ich pochodne Fenóis e derivados Fenoly a ich deriváty Fenoli in njihovi derivati Fenolit ja niiden johdannaiset Fenoler och deras derivat |

605 | Aldehídos y derivados Aldehydy a jejich deriváty Aldehyder og deres derivater Aldehyde und ihre Derivate Aldehüüdid ja nende derivaadid Αλδεΰδες και παράγωγά τους Aldehydes and their derivatives Aldéhydes et dérivés Aldeidi e derivati Aldehīdi un to atvasinājumi Aldehidai ir jų dariniai Aldehidek és származékaik Aldeidi u derivati Aldehyden en derivaten Aldehydy i ich pochodne Aldeidos e derivados Aldehydy a ich deriváty Aldehidi in njihovi derivati Aldehydit ja niiden johdannaiset Aldehyder och deras derivat |

606 | Cetonas y derivados Ketony a jejich deriváty Ketoner og deres derivater Ketone und ihre Derivate Ketoonid ja nende derivaadid Κετόνες και παράγωγά τους Ketones and their derivatives Cétones et dérivés Chetoni e derivati Ketoni un to atvasinājumi Ketonai ir jų dariniai Ketonok és származékaik Keton u derivati Ketonen en derivaten Ketony i ich pochodne Cetonas e derivados Ketóny a ich deriváty Ketoni in njihovi derivati Ketonit ja niiden johdannaiset Ketoner och deras derivat |

607 | Ácidos orgánicos y derivados Organické kyseliny a jejich deriváty Organiske syrer og deres derivater Organische Säuren und ihre Derivate Orgaanilised happed ja nende derivaadid Οργανικά οξέα και παράγωγά τους Organic acids and their derivatives Acides organiques et dérivés Acidi organici e derivati Organiskās skābes un to atvasinājumi Organinės rūgštys ir jų dariniai Szerves savak és származékaik Aċidi organiċi u derivati Organische zuren en derivaten Kwasy organiczne i ich pochodne Ácidos orgânicos e derivados Organické kyseliny a ich deriváty Organske kisline in njihovi derivati Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset Organiska syror och deras derivat |

608 | Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Νιτρίλια Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsavienojumi un to atvasinājumi Nitrilai Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler |

609 | Derivados nitrados Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Νιτροενώσεις Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivati Nitrosavienojumi Nitrojunginiai Nitrovegyületek Komposti tan-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivados nitrados Nitrozlúčeniny Nitro spojine Nitroyhdisteet Kväveföreningar |

610 | Derivados cloronitrados Chlorované nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid Χλωρονιτροενώσεις Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivati Hlornitrosavienojumi Chlornitrojunginiai Klór-nitrovegyületek Komposti tal-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivados cloronitrados Chlórované nitrozlúčeniny Kloro-nitro spojine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningar |

611 | Derivados azoicos y azoxi Azoxysloučeniny a azosloučeniny Azoxy- og azoforbindelser Azoxy- und Azoverbindungen Asoksü- ja asoühendid Άζωξυ- και άζω-ενώσεις Azoxy- and azo compounds Dérivés azoxy et azoïques Azossi- e azoderivati Azoksisavienojumi un azosavienojumi Azoksijunginiai ir azojunginiai Azoxi és azo-vegyületek Komposti ta' l-azossi u ta' l-azo Azoxy- en azoverbindingen Azoksy- i azozwiązki Derivados azoxi e azóicos Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny Azoksi- in azo spojine Atsoksi- ja atsoyhdisteet Azoxi- och azoföreningar |

612 | Derivados aminados Aminosloučeniny Aminer Aminoverbindungen Amiinühendid Αμινοενώσεις Amine compounds Dérivés aminés Aminoderivati Aminosavienojumi Aminojunginiai Amin vegyületek Komposti ta' l-amino Aminoverbindingen Aminozwiązki Derivados aminados Aminozlúčeniny Amino- spojine Amiiniyhdisteet Aminer |

613 | Bases heterocíclicas y derivados Heterocyklické báze a jejich deriváty Heterocykliske baser og deres derivater Heterocyclische Basen und ihre Derivate Heterotsüklilised alused ja nende derivaadid Ετεροκυκλικές βάσεις και παράγωγά τους Heterocyclic bases and their derivatives Bases hétérocycliques et dérivés Basi eterocicliche e derivati Heterocikliskie savienojumi un to atvasinājumi Heterociklinės bazės ir jų dariniai Heterociklusos bázisok és származékaik Bażijiet eteroċikliċi u derivati Heterocyclische basen en hun derivaten Zasady heterocykliczne i ich pochodne Bases heterocíclicas e derivados Heterocyklické bázy a ich deriváty Heterociklične baze in njihovi derivati Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset Heterocykliska baser och deras derivat |

614 | Glucósidos y alcaloides Glykosidy a alkaloidy Glycosider og alkaloider Glycoside und Alkaloide Glükosiidid ja alkaloidid Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή Glycosides and alkaloids Glucosides et alcaloïdes Glucosidi e alcaloidi Glikozīdi un alkaloīdi Glikozidai ir alkaloidai Glikozidok és alkaloidok Glukosidi u alkalojdi Glycosiden en alkaloïden Glikozydy i alkaloidy Glicósidos e alcalóides Glykozidy a alkaloidy Glikozidi in alkaloidi Glykosidit ja alkaloidit Glykosider och alkaloider |

615 | Cianatos e isocianatos Kyanáty a isokyanáty Cyanater og isocyanater Cyanate und Isocyanate Tsüanaadid ja isotsüanaadid Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις Cyanates and isocyanates Cyanates et isocyanates Cianati e isocianati Cianāti un izocianāti Cianatai ir izocianatai Cianátok és izocianátok Ċjanati u isoċjanati Cyanaten en isocyanaten Cyjaniany i izocyjaniany Cianatos e isocianatos Kyanáty a izokyanáty Cianati in izocianati Syanaatit ja isosyanaatit Cyanater och isocyanater |

616 | Amidas y derivados Amidy a jejich deriváty Amider og deres derivater Amide und ihre Derivate Amiidid ja nende derivaadid Αμίδια και παράγωγά τους Amides and their derivatives Amides et dérivés Ammidi e derivati Amīdi un to atvasinājumi Amidai ir jų dariniai Amidok és származékaik Amidi u derivati Amiden en derivaten Amidy i ich pochodne Amidas e derivados Amidy a ich deriváty Amidi in njihovi derivati Amidit ja niiden johdannaiset Amider och deras derivat |

617 | Peróxidos orgánicos Organické peroxidy Organiske peroxider Organische Peroxide Orgaanilised peroksiidid Οργανικά υπεροξείδια Organic peroxides Peroxydes organiques Perossidi organici Organiskie peroksīdi Organiniai peroksidai Szerves peroxidok Perossidi organiċi Organische peroxiden Nadtlenki organiczne Peróxidos orgânicos Organické peroxidy Organski peroksidi Orgaaniset peroksidit Organiska peroxider |

647 | Enzimas Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid Ένζυμα Enzymes Enzymes Enzimi Enzīmi Enzimai Enzimek Enzīmi Enzymen Enzymy Enzimas Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer |

648 | Sustancias complejas derivadas del carbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivater Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από άνθρακα Complex substances derived from coal Substances complexes dérivées du charbon Sostanze complesse derivate dal carbone Kompleksa sastāva akmeņogļu pārstrādes produkti Iš akmens anglių pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex kőszénszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-faħam Complexe steenkoolderivaten Złożone związki wytworzone z węgla kamiennego Substâncias complexas derivadas do carvão Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga Monimutkaiset hiilijohdannaiset Komplexa kolderivat |

649 | Sustancias complejas derivadas del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivater Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe Petrooleumist saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο Complex substances derived from petroleum Substances complexes dérivées du pétrole Sostanze complesse derivate dal petrolio Kompleksa sastāva naftas pārstrādes produkti Iš naftos pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex olajszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju Complexe aardoliederivaten Złożone związki wytworzone z ropy naftowej Substâncias complexas derivadas do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nafte Monimutkaiset öljyjohdannaiset Komplexa oljederivat |

650 | Sustancias diversas Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segaained Διάφορες ουσίες Miscellaneous substances Substances diverses Sostanze diverse Dažādas vielas Įvairios medžiagos Különböző anyagok Sustanzi mixxellanji Diversen Różne substancje Substâncias diversas Rôzne chemické látky Ostale snovi Muut aineet Diverse ämnen" |

c) Príloha II znie:

"

"ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

ANEXO II

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA II

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX II

Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations

ANNEXE II

Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi

II PRIEDAS

Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos

II. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

ANNESS II

Simboli u indikazzjonijiet ta' periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK II

Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie

ANEXO II

Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA II

Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky

PRILOGA II

Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

LIITE II

varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille

BILAGA II

Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka: Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu.

Bemærkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu: tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση: Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme: Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba: Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés: Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota: L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga: litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Poznámka: Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.

Opomba: črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

Huomautus: Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning: Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

+++++ TIFF +++++

E

ES :

Explosivo

CS :

Výbušný

DA :

Eksplosiv

DE :

Explosionsgefährlich

ET :

Plahvatusohtlik

EL :

Εκρηκτικό

EN :

Explosive

FR :

Explosif

IT :

Esplosivo

LV :

Sprādzienbīstams

LT :

Sprogstamoji

HU :

Robbanásveszélyes

MT :

Splussiv

NL :

Ontplofbaar

PL :

Produkt wybuchowy

PT :

Explosivo

SK :

Výbušný

SL :

Eksplozivno

FI :

Räjähtävä

SV :

Explosivt

+++++ TIFF +++++

O

ES :

Comburente

CS :

Oxidující

DA :

Brandnærende

DE :

Brandfördernd

ET :

Oksüdeeriv

EL :

Οξειδωτικό

EN :

Oxidizing

FR :

Comburant

IT :

Comburente

LV :

Spēcīgs oksidētājs

LT :

Oksiduojanti

HU :

Égést tápláló, oxidáló

MT :

Iqabbad

NL :

Oxyderend

PL :

Produkt utleniający

PT :

Comburente

SK :

Oxidujúci

SL :

Oksidativno

FI :

Hapettava

SV :

Oxiderande

+++++ TIFF +++++

F

ES :

Fácilmente inflamable

CS :

Vysoce hořlavý

DA :

Meget brandfarlig

DE :

Leichtentzündlich

ET :

Väga tuleohtlik

EL :

Πολύ εύφλεκτο

EN :

Highly flammable

FR :

Facilement inflammable

IT :

Facilmente infiammabile

LV :

Viegli uzliesmojošs

LT :

Labai degi

HU :

Tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr

NL :

Licht ontvlambaar

PL :

Produkt wysoce łatwopalny

PT :

Facilmente inflamável

SK :

Veľmi horľavý

SL :

Lahko vnetljivo

FI :

Helposti syttyvä

SV :

Mycket brandfarligt

+++++ TIFF +++++

F+

ES :

Extremadamente inflamable

CS :

Extrémně hořlavý

DA :

Yderst brandfarlig

DE :

Hochentzündlich

ET :

Eriti tuleohtlik

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο

EN :

Extremely flammable

FR :

Extrêmement inflammable

IT :

Estremamente infiammabile

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs

LT :

Ypač degi

HU :

Fokozottan tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr ħafna

NL :

Zeer licht ontvlambaar

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny

PT :

Extremamente inflamável

SK :

Mimoriadne horľavý

SL :

Zelo lahko vnetljivo

FI :

Erittäin helposti syttyvä

SV :

Extremt brandfarligt

+++++ TIFF +++++

T

ES :

Tóxico

CS :

Toxický

DA :

Giftig

DE :

Giftig

ET :

Mürgine

EL :

Τοξικό

EN :

Toxic

FR :

Toxique

IT :

Tossico

LV :

Toksisks

LT :

Toksiška

HU :

Mérgező

MT :

Tossiku

NL :

Vergiftig

PL :

Produkt toksyczny

PT :

Tóxico

SK :

Jedovatý

SL :

Strupeno

FI :

Myrkyllinen

SV :

Giftig

+++++ TIFF +++++

T+

ES :

Muy tóxico

CS :

Vysoce toxický

DA :

Meget giftig

DE :

Sehr giftig

ET :

Väga mürgine

EL :

Πολύ τοξικό

EN :

Very toxic

FR :

Très toxique

IT :

Molto tossico

LV :

Ļoti toksisks

LT :

Labai toksiška

HU :

Nagyon mérgező

MT :

Tossiku ħafna

NL :

Zeer vergiftig

PL :

Produkt bardzo toksyczny

PT :

Muito tóxico

SK :

Veľmi jedovatý

SL :

Zelo strupeno

FI :

Erittäin myrkyllinen

SV :

Mycket giftig

+++++ TIFF +++++

C

ES :

Corrosivo

CS :

Žíravý

DA :

Ætsende

DE :

Ätzend

ET :

Sööbiv

EL :

Διαβρωτικό

EN :

Corrosive

FR :

Corrosif

IT :

Corrosivo

LV :

Kodīgs

LT :

Ardanti (ėsdinanti)

HU :

Maró

MT :

Korrużiv

NL :

Bijtend

PL :

Produkt żrący

PT :

Corrosivo

SK :

Žieravý

SL :

Jedko

FI :

Syövyttävä

SV :

Frätande

+++++ TIFF +++++

Xn

ES :

Nocivo

CS :

Zdraví škodlivý

DA :

Sundhedsskadelig

DE :

Gesundheitsschädlich

ET :

Kahjulik

EL :

Επιβλαβές

EN :

Harmful

FR :

Nocif

IT :

Nocivo

LV :

Kaitīgs

LT :

Kenksminga

HU :

Ártalmas

MT :

Jagħmel il-ħsara

NL :

Schadelijk

PL :

Produkt szkodliwy

PT :

Nocivo

SK :

Škodlivý

SL :

Zdravju škodljivo

FI :

Haitallinen

SV :

Hälsoskadlig

+++++ TIFF +++++

Xi

ES :

Irritante

CS :

Dráždivý

DA :

Lokalirriterende

DE :

Reizend

ET :

Ärritav

EL :

Ερεθιστικό

EN :

Irritant

FR :

Irritant

IT :

Irritante

LV :

Kairinošs

LT :

Dirginanti

HU :

Irritatív

MT :

Irritanti

NL :

Irriterend

PL :

Produkt drażniący

PT :

Irritante

SK :

Dráždivý

SL :

Dražilno

FI :

Ärsyttävä

SV :

Irriterande

+++++ TIFF +++++

N

ES :

Peligroso para el medio ambiente

CS :

Nebezpečný pro životní prostředí

DA :

Miljøfarlig

DE :

Umweltgefährlich

ET :

Keskkonnaohtlik

EL :

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

EN :

Dangerous for the environment

FR :

Dangereux pour l'environnement

IT :

Pericoloso per l'ambiente

LV :

Bīstams videi

LT :

Aplinkai pavojinga

HU :

Környezetre veszélyes

MT :

Perikoluż għall-ambjent

NL :

Milieugevaarlijk

PL :

Produkt niebezpieczny dla środowiska

PT :

Perigoso para o ambiente

SK :

Nebezpečný pre životné prostredie

SL :

Okolju nevarno

FI :

Ympäristölle vaarallinen

SV :

Miljöfarlig"

"

d) Príloha III znie:

"

"ANEXO III — PŘÍLOHA III — BILAG III — ANHANG III — III LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — III PIELIKUMS — III PRIEDAS — III. MELLÉKLET — ANNESS III — BIJLAGE III — ZAŁĄCZNIK III — ANEXO III — PRÍLOHA III — PRILOGA III — LIITE III — BILAGA III

ANEXO III

Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky

BILAG III

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater

ANHANG III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen

III LISA

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX III

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

III PRIEDAS

Pavojingoms medžiagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

ANNESS III

In-natura ta' riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK III

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny

ANEXO III

Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA III

Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku

PRILOGA III

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

BILAGA III

Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar

R1

ES :

Explosivo en estado seco.

CS :

Výbušný v suchém stavu.

DA :

Eksplosiv i tør tilstand.

DE :

In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik kuivana.

EL :

Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN :

Explosive when dry.

FR :

Explosif à l'état sec.

IT :

Esplosivo allo stato secco.

LV :

Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT :

Sausa gali sprogti.

HU :

Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jinxef.

NL :

In droge toestand ontplofbaar.

PL :

Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT :

Explosivo no estado seco.

SK : V suchom stave výbušný.

SL :

Eksplozivno v suhem stanju.

FI :

Räjähtävää kuivana.

SV :

Explosivt i torrt tillstånd.

R2

ES :

Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL :

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK : Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

ES :

Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET :

Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT :

Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL :

Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK : Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

ES :

Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS :

Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.

DA :

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE :

Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET :

Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL :

Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN :

Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR :

Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

IT :

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV :

Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT :

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU :

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT :

Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL :

Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL :

Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT :

Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

SK : Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.

SL :

Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI :

Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV :

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

ES :

Peligro de explosión encaso de calentamiento.

CS :

Zahřívání může způsobit výbuch.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE :

Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET :

Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL :

Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN :

Heating may cause an explosion.

FR :

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

IT :

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV :

Karsēšana var izraisīt eksploziju.

LT :

Kaitinama gali sprogti.

HU :

Hő hatására robbanhat.

MT :

Jista' jisplodi bis-sħana.

NL :

Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL :

Ogrzanie grozi wybuchem.

PT :

Perigo de explosão sob a acção do calor.

SK : Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

SL :

Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

FI :

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV :

Explosivt vid uppvärmning.

R6

ES :

Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS :

Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

DA :

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE :

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET :

Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL :

Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN :

Explosive with or without contact with air.

FR :

Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

IT :

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV :

Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT :

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU :

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

NL :

Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL :

Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT :

Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

SK : Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL :

Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI :

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV :

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

ES :

Puede provocar incendios.

CS :

Může způsobit požár.

DA :

Kan forårsage brand.

DE :

Kann Brand verursachen.

ET :

Võib põhjustada tulekahju.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

May cause fire.

FR :

Peut provoquer un incendie.

IT :

Può provocare un incendio.

LV :

Var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU :

Tüzet okozhat.

MT :

Jista' jqabbad nar.

NL :

Kan brand veroorzaken.

PL :

Może spowodować pożar.

PT :

Pode provocar incêndio.

SK : Môže spôsobiť požiar.

SL :

Lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV :

Kan orsaka brand.

R8

ES :

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS :

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA :

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE :

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL :

Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

Contact with combustible material may cause fire.

FR :

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

IT :

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV :

Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT :

Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL :

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL :

Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT :

Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

SK : Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

SL :

V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV :

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

ES :

Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS :

Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE :

Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.

EN :

Explosive when mixed with combustible material.

FR :

Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

IT :

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV :

Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL :

Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT :

Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

SK : Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.

SL :

Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

FI :

Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

ES :

Inflamable.

CS :

Hořlavý.

DA :

Brandfarlig.

DE :

Entzündlich.

ET :

Tuleohtlik.

EL :

Εύφλεκτο.

EN :

Flammable.

FR :

Inflammable.

IT :

Infiammabile.

LV :

Uzliesmojošs.

LT :

Degi.

HU :

Kis mértékben tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar.

NL :

Ontvlambaar.

PL :

Produkt łatwopalny.

PT :

Inflamável.

SK : Horľavý.

SL :

Vnetljivo.

FI :

Syttyvää.

SV :

Brandfarligt.

R11

ES :

Fácilmente inflamable.

CS :

Vysoce hořlavý.

DA :

Meget brandfarlig.

DE :

Leichtentzündlich.

ET :

Väga tuleohtlik.

EL :

Πολύ εύφλεκτο.

EN :

Highly flammable.

FR :

Facilement inflammable.

IT :

Facilmente infiammabile.

LV :

Viegli uzliesmojošs.

LT :

Labai degi.

HU :

Tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr.

NL :

Licht ontvlambaar.

PL :

Produkt wysoce łatwopalny.

PT :

Facilmente inflamável.

SK : Veľmi horľavý.

SL :

Lahko vnetljivo.

FI :

Helposti syttyvää.

SV :

Mycket brandfarligt.

R12

ES :

Extremadamente inflamable.

CS :

Extrémně hořlavý.

DA :

Yderst brandfarlig.

DE :

Hochentzündlich.

ET :

Eriti tuleohtlik.

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN :

Extremely flammable.

FR :

Extrêmement inflammable.

IT :

Estremamente infiammabile.

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs.

LT :

Ypač degi.

HU :

Fokozottan tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL :

Zeer licht ontvlambaar.

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny.

PT :

Extremamente inflamável.

SK : Mimoriadne horľavý.

SL :

Zelo lahko vnetljivo.

FI :

Erittäin helposti syttyvää.

SV :

Extremt brandfarligt.

R14

ES :

Reacciona violentamente con el agua.

CS :

Prudce reaguje s vodou.

DA :

Reagerer voldsomt med vand.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser.

ET :

Reageerib ägedalt veega.

EL :

Αντιδρά βίαια με νερό.

EN :

Reacts violently with water.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU :

Vízzel hevesen reagál.

MT :

Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL :

Reageert heftig met water.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą.

PT :

Reage violentamente em contacto com a água.

SK : Prudko reaguje s vodou.

SL :

Burno reagira z vodo.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV :

Reagerar häftigt med vatten.

R15

ES :

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

SK : Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

SL :

V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI :

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

ES :

Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS :

Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE :

Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN :

Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR :

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

IT :

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV :

Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

HU :

Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL :

Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT :

Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

SK : Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SL :

Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

FI :

Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

ES :

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS :

Samovznětlivý na vzduchu.

DA :

Selvantændelig i luft.

DE :

Selbstentzündlich an der Luft.

ET :

Isesüttiv õhu käes.

EL :

Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN :

Spontaneously flammable in air.

FR :

Spontanément inflammable à l'air.

IT :

Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV :

Spontāni uzliesmo gaisā.

LT :

Savaime užsideganti ore.

HU :

Levegőn öngyulladó.

MT :

Jaqbad waħdu fl-arja.

NL :

Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL :

Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT :

Espontaneamente inflamável ao ar.

SK : Vznietivý na vzduchu.

SL :

Samovnetljivo na zraku.

FI :

Itsestään syttyvää ilmassa.

SV :

Självantänder i luft.

R18

ES :

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS :

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

DA :

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE :

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET :

Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL :

Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN :

In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR :

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

IT :

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV :

Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT :

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.

HU :

A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT :

Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL :

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL :

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT :

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

SK : Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

SL :

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI :

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV :

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

ES :

Puede formar peróxidos explosivos.

CS :

Může vytvářet výbušné peroxidy.

DA :

Kan danne eksplosive peroxider.

DE :

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET :

Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL :

Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN :

May form explosive peroxides.

FR :

Peut former des peroxydes explosifs.

IT :

Può formare perossidi esplosivi.

LV :

Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT :

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU :

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT :

Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL :

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL :

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT :

Pode formar peróxidos explosivos.

SK : Môže vytvárať výbušné peroxidy.

SL :

Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI :

Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV :

Kan bilda explosiva peroxider.

R20

ES :

Nocivo por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování.

DA :

Farlig ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET :

Kahjulik sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful by inhalation.

FR :

Nocif par inhalation.

IT :

Nocivo per inalazione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot.

LT :

Kenksminga įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL :

Schadelijk bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT :

Nocivo por inalação.

SK : Škodlivý pri vdýchnutí.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV :

Farligt vid inandning.

R21

ES :

Nocivo en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

DA :

Farlig ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful in contact with skin.

FR :

Nocif par contact avec la peau.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo em contacto com a pele.

SK : Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid hudkontakt.

R22

ES :

Nocivo por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při požití.

DA :

Farlig ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful if swallowed.

FR :

Nocif en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo per ingestione.

LV :

Kaitīgs norijot.

LT :

Kenksminga prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL :

Schadelijk bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu.

PT :

Nocivo por ingestão.

SK : Škodlivý po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista nieltynä.

SV :

Farligt vid förtäring.

R23

ES :

Tóxico por inhalación.

CS :

Toxický při vdechování.

DA :

Giftig ved indånding.

DE :

Giftig beim Einatmen.

ET :

Mürgine sissehingamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic by inhalation.

FR :

Toxique par inhalation.

IT :

Tossico per inalazione.

LV :

Toksisks ieelpojot.

LT :

Toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Tóxico por inalação.

SK : Jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Strupeno pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Giftigt vid inandning.

R24

ES :

Tóxico en contacto con la piel.

CS :

Toxický při styku s kůží.

DA :

Giftig ved hudkontakt.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic in contact with skin.

FR :

Toxique par contact avec la peau.

IT :

Tossico a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico em contacto com a pele.

SK : Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid hudkontakt.

R25

ES :

Tóxico por ingestión.

CS :

Toxický při požití.

DA :

Giftig ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Verschlucken.

ET :

Mürgine allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic if swallowed.

FR :

Toxique en cas d'ingestion.

IT :

Tossico per ingestione.

LV :

Toksisks norijot.

LT :

Toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu.

PT :

Tóxico por ingestão.

SK : Jedovatý po požití.

SL :

Strupeno pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä nieltynä.

SV :

Giftigt vid förtäring.

R26

ES :

Muy tóxico por inhalación.

CS :

Vysoce toxický při vdechování.

DA :

Meget giftig ved indånding.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic by inhalation.

FR :

Très toxique par inhalation.

IT :

Molto tossico per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Muito tóxico por inalação.

SK : Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning.

R27

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic in contact with skin.

FR :

Très toxique par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele.

SK : Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

ES :

Muy tóxico por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při požití.

DA :

Meget giftig ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic if swallowed.

FR :

Très toxique en cas d'ingestion.

IT :

Molto tossico per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks norijot.

LT :

Labai toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý po požití.

SL :

Zelo strupeno pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid förtäring.

R29

ES :

En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL :

Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK : Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

ES :

Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS :

Při používání se může stát vysoce hořlavým.

DA :

Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE :

Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET :

Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL :

Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN :

Can become highly flammable in use.

FR :

Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

IT :

Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV :

Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.

LT :

Naudojama gali tapti labai degi.

HU :

A használat során tűzveszélyessé válik.

MT :

Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL :

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL :

Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT :

Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

SK : Pri použití sa môže stať veľmi horľavým.

SL :

Med uporabo utegne postati "lahko vnetljivo".

FI :

Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV :

Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

ES :

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

SK : Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

ES :

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS :

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates very toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK : Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI :

Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

ES :

Peligro de efectos acumulativos.

CS :

Nebezpečí kumulativních účinků.

DA :

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE :

Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET :

Kumulatiivse toime oht.

EL :

Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN :

Danger of cumulative effects.

FR :

Danger d'effets cumulatifs.

IT :

Pericolo di effetti cumulativi.

LV :

Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT :

Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU :

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT :

Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL :

Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL :

Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT :

Perigo de efeitos cumulativos.

SK : Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

SL :

Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

FI :

Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV :

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

ES :

Provoca quemaduras.

CS :

Způsobuje poleptání.

DA :

Ætsningsfare.

DE :

Verursacht Verätzungen.

ET :

Põhjustab söövitust.

EL :

Προκαλεί εγκαύματα.

EN :

Causes burns.

FR :

Provoque des brûlures.

IT :

Provoca ustioni.

LV :

Rada apdegumus.

LT :

Nudegina.

HU :

Égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt brandwonden.

PL :

Powoduje oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras.

SK : Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča opekline.

FI :

Syövyttävää.

SV :

Frätande.

R35

ES :

Provoca quemaduras graves.

CS :

Způsobuje těžké poleptání.

DA :

Alvorlig ætsningsfare.

DE :

Verursacht schwere Verätzungen.

ET :

Põhjustab tugevat söövitust.

EL :

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN :

Causes severe burns.

FR :

Provoque de graves brûlures.

IT :

Provoca gravi ustioni.

LV :

Rada smagus apdegumus.

LT :

Stipriai nudegina.

HU :

Súlyos égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL :

Powoduje poważne oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras graves.

SK : Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča hude opekline.

FI :

Voimakkaasti syövyttävää.

SV :

Starkt frätande.

R36

ES :

Irrita los ojos.

CS :

Dráždí oči.

DA :

Irriterer øjnene.

DE :

Reizt die Augen.

ET :

Ärritab silmi.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια.

EN :

Irritating to eyes.

FR :

Irritant pour les yeux.

IT :

Irritante per gli occhi.

LV :

Kairina acis.

LT :

Dirgina akis.

HU :

Szemizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn.

NL :

Irriterend voor de ogen.

PL :

Działa drażniąco na oczy.

PT :

Irritante para os olhos.

SK : Dráždi oči.

SL :

Draži oči.

FI :

Ärsyttää silmiä.

SV :

Irriterar ögonen.

R37

ES :

Irrita las vías respiratorias.

CS :

Dráždí dýchací orgány.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to respiratory system.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires.

IT :

Irritante per le vie respiratorie.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus.

HU :

Izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT :

Irritante para as vias respiratórias.

SK : Dráždi dýchacie cesty.

SL :

Draži dihala.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä.

SV :

Irriterar andningsorganen.

R38

ES :

Irrita la piel.

CS :

Dráždí kůži.

DA :

Irriterer huden.

DE :

Reizt die Haut.

ET :

Ärritab nahka.

EL :

Ερεθίζει το δέρμα.

EN :

Irritating to skin.

FR :

Irritant pour la peau.

IT :

Irritante per la pelle.

LV :

Kairina ādu.

LT :

Dirgina odą.

HU :

Bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de huid.

PL :

Działa drażniąco na skórę.

PT :

Irritante para a pele.

SK : Dráždi pokožku.

SL :

Draži kožo.

FI :

Ärsyttää ihoa.

SV :

Irriterar huden.

R39

ES :

Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS :

Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

DA :

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE :

Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET :

Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL :

Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN :

Danger of very serious irreversible effects.

FR :

Danger d'effets irréversibles très graves.

IT :

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV :

Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT :

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL :

Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL :

Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

SK : Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov.

SL :

Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI :

Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

ES :

Posibles efectos cancerígenos.

CS :

Podezření na karcinogenní účinky.

DA :

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE :

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET :

Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL :

Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN :

Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR :

Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

IT :

Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV :

Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT :

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

HU :

A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT :

Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta' effetti kanċeroġeni.

NL :

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT :

Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK : Možnosť karcinogénneho účinku.

SL :

Možen rakotvoren učinek.

FI :

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Misstänks kunna ge cancer.

R41

ES :

Riesgo de lesiones oculares graves.

CS :

Nebezpečí vážného poškození očí.

DA :

Risiko for alvorlig øjenskade.

DE :

Gefahr ernster Augenschäden.

ET :

Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN :

Risk of serious damage to eyes.

FR :

Risque de lésions oculaires graves.

IT :

Rischio di gravi lesioni oculari.

LV :

Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT :

Gali smarkiai pažeisti akis.

HU :

Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT :

Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL :

Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL :

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT :

Risco de lesões oculares graves.

SK : Riziko vážneho poškodenia očí.

SL :

Nevarnost hudih poškodb oči.

FI :

Vakavan silmävaurion vaara.

SV :

Risk för allvarliga ögonskador.

R42

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN :

May cause sensitization by inhalation.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU :

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação.

SK : Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL :

Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning.

R43

ES :

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET :

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

SK : Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

SL :

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

ES :

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS :

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE :

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET :

Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN :

Risk of explosion if heated under confinement.

FR :

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

IT :

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV :

Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT :

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

HU :

Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL :

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL :

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT :

Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

SK : Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL :

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI :

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV :

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

ES :

Puede causar cáncer.

CS :

Může vyvolat rakovinu.

DA :

Kan fremkalde kræft.

DE :

Kann Krebs erzeugen.

ET :

Võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN :

May cause cancer.

FR :

Peut provoquer le cancer.

IT :

Può provocare il cancro.

LV :

Kancerogēna viela.

LT :

Gali sukelti vėžį.

HU :

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jġib il-kanċer.

NL :

Kan kanker veroorzaken.

PL :

Może powodować raka.

PT :

Pode causar cancro.

SK : Môže spôsobiť rakovinu.

SL :

Lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Kan ge cancer.

R46

ES :

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS :

Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

DA :

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE :

Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET :

Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN :

May cause heritable genetic damage.

FR :

Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

IT :

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV :

Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT :

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU :

Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL :

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL :

Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT :

Pode causar alterações genéticas hereditárias.

SK : Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie

SL :

Lahko povzroči dedne genetske okvare.

FI :

Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV :

Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

ES :

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS :

Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.

DA :

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE :

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET :

Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN :

Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR :

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

IT :

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV :

Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.

LT :

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL :

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL :

Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

SK : Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL :

Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

FI :

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV :

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

ES :

Puede causar cáncer por inhalación.

CS :

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

DA :

Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE :

Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN :

May cause cancer by inhalation.

FR :

Peut provoquer le cancer par inhalation.

IT :

Può provocare il cancro per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT :

Gali sukelti vėžį įkvėpus.

HU :

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL :

Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar cancro por inalação.

SK : Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.

SL :

Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV :

Kan ge cancer vid inandning.

R50

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Very toxic to aquatic organisms.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT :

Labai toksiška vandens organizmams.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

SK : Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Toxický pro vodní organismy.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Giftig für Wasserorganismen.

ET :

Mürgine veeorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Toxic to aquatic organisms.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Toksisks ūdens organismiem.

LT :

Toksiška vandens organizmams.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos.

SK : Jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Strupeno za vodne organizme.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen.

ET :

Kahjulik veeorganismidele.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Harmful to aquatic organisms.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici.

LV :

Kaitīgs ūdens organismiem.

LT :

Kenksminga vandens organizmams.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT :

Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos.

SK : Škodlivý pre vodné organizmy.

SL :

Škodljivo za vodne organizme.

FI :

Haitallista vesieliöille.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL :

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK : Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

ES :

Tóxico para la flora.

CS :

Toxický pro rostliny.

DA :

Giftig for planter.

DE :

Giftig für Pflanzen.

ET :

Mürgine taimedele.

EL :

Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN :

Toxic to flora.

FR :

Toxique pour la flore.

IT :

Tossico per la flora.

LV :

Toksisks augiem.

LT :

Toksiška augmenijai.

HU :

Mérgező a növényekre.

MT :

Tossiku għall-flora.

NL :

Vergiftig voor planten.

PL :

Działa toksycznie na rośliny.

PT :

Tóxico para a flora.

SK : Jedovatý pre flóru.

SL :

Strupeno za rastline.

FI :

Myrkyllistä kasveille.

SV :

Giftigt för växter.

R55

ES :

Tóxico para la fauna.

CS :

Toxický pro živočichy.

DA :

Giftig for dyr.

DE :

Giftig für Tiere.

ET :

Mürgine loomadele.

EL :

Τοξικό για την πανίδα.

EN :

Toxic to fauna.

FR :

Toxique pour la faune.

IT :

Tossico per la fauna.

LV :

Toksisks dzīvniekiem.

LT :

Toksiška gyvūnijai.

HU :

Mérgező az állatokra.

MT :

Tossiku għall-fawna.

NL :

Vergiftig voor dieren.

PL :

Działa toksycznie na zwierzęta.

PT :

Tóxico para a fauna.

SK : Jedovatý pre faunu.

SL :

Strupeno za živali.

FI :

Myrkyllistä eläimille.

SV :

Giftigt för djur.

R56

ES :

Tóxico para los organismos del suelo.

CS :

Toxický pro půdní organismy.

DA :

Giftig for organismer i jordbunden.

DE :

Giftig für Bodenorganismen.

ET :

Mürgine mullaorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN :

Toxic to soil organisms.

FR :

Toxique pour les organismes du sol.

IT :

Tossico per gli organismi del terreno.

LV :

Toksisks augsnes organismiem.

LT :

Toksiška dirvožemio organizmams.

HU :

Mérgező a talaj szervezeteire.

MT :

Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL :

Vergiftig voor bodemorganismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy glebowe.

T :

Tóxico para os organismos do solo.

SK : Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL :

Strupeno za organizme v zemlji.

FI :

Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV :

Giftigt för marklevande organismer.

R57

ES :

Tóxico para las abejas.

CS :

Toxický pro včely.

DA :

Giftig for bier.

DE :

Giftig für Bienen.

ET :

Mürgine mesilastele.

EL :

Τοξικό για τις μέλισσες.

EN :

Toxic to bees.

FR :

Toxique pour les abeilles.

IT :

Tossico per le api.

LV :

Toksisks bitēm.

LT :

Toksiška bitėms.

HU :

Mérgező a méhekre.

MT :

Tossiku għan-naħal.

NL :

Vergiftig voor bijen.

PL :

Działa toksycznie na pszczoły.

PT :

Tóxico para as abelhas.

SK : Jedovatý pre včely.

SL :

Strupeno za čebele.

FI :

Myrkyllistä mehiläisille.

SV :

Giftigt för bin.

R58

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE :

Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV :

Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU :

A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL :

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

SK : Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

ES :

Peligroso para la capa de ozono.

CS :

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

DA :

Farlig for ozonlaget.

DE :

Gefährlich für die Ozonschicht.

ET :

Ohtlik osoonikihile.

EL :

Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EN :

Dangerous for the ozone layer.

FR :

Dangereux pour la couche d'ozone.

IT :

Pericoloso per lo strato di ozono.

LV :

Bīstams ozona slānim.

LT :

Pavojinga ozono sluoksniui.

HU :

Veszélyes az ózonrétegre.

MT :

Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL :

Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL :

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT :

Perigoso para a camada de ozono.

SK : Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SL :

Nevarno za ozonski plašč.

FI :

Vaarallista otsonikerrokselle.

SV :

Farligt för ozonskiktet.

R60

ES :

Puede perjudicar la fertilidad.

CS :

Může poškodit reprodukční schopnost.

DA :

Kan skade forplantningsevnen.

DE :

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võib kahjustada sigivust.

EL :

Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN :

May impair fertility.

FR :

Peut altérer la fertilité.

IT :

Può ridurre la fertilità.

LV :

Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT :

Kenkia vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT :

Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL :

Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL :

Może upośledzać płodność.

PT :

Pode comprometer a fertilidade.

SK : Môže poškodiť plodnosť.

SL :

Lahko škoduje plodnosti.

FI :

Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

ES :

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Může poškodit plod v těle matky.

DA :

Kan skade barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET :

Võib kahjustada loodet.

EL :

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

May cause harm to the unborn child.

FR :

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV :

Var kaitēt augļa attīstībai.

LT :

Kenkia negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT :

Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Kan het ongeboren kind schaden.

PL :

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT :

Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK : Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL :

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI :

Vaarallista sikiölle.

SV :

Kan ge fosterskador.

R62

ES :

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS :

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

DA :

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE :

Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN :

Possible risk of impaired fertility.

FR :

Risque possible d'altération de la fertilité.

IT :

Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV :

Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT :

Gali pakenkti vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT :

Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL :

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL :

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT :

Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

SK : Možné riziko poškodenia plodnosti.

SL :

Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI :

Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

ES :

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

DA :

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET :

Võimalik loote kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

Possible risk of harm to the unborn child.

FR :

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV :

Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT :

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermeket károsíthatja.

MT :

Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL :

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT :

Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK : Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

SL :

Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

FI :

Voi olla vaarallista sikiölle.

SV :

Möjlig risk för fosterskador.

R64

ES :

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS :

Může poškodit kojené dítě.

DA :

Kan skade børn i ammeperioden.

DE :

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET :

Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL :

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN :

May cause harm to breastfed babies.

FR :

Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

IT :

Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV :

Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT :

Kenkia žindomam vaikui.

HU :

A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL :

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL :

Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT :

Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

SK : Môže spôsobiť poškodenie dojčiat.

SL :

Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

FI :

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV :

Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

ES :

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS :

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

DA :

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET :

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL :

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN :

Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR :

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

LT :

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

HU :

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL :

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT :

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

SK : Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

SL :

Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

FI :

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV :

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

ES :

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS :

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

DA :

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE :

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET :

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL :

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN :

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR :

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IT :

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV :

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT :

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

HU :

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT :

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL :

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL :

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT :

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

SK : Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

SL :

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

FI :

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV :

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

ES :

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS :

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

DA :

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE :

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET :

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL :

Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN :

Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR :

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

IT :

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV :

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT :

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU :

A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT :

Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL :

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL :

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT :

Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

SK : Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

SL :

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

FI :

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV :

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

ES :

Posibilidad de efectos irreversibles.

CS :

Možné nebezpečí nevratných účinků.

DA :

Mulighed for varig skade på helbred.

DE :

Irreversibler Schaden möglich.

ET :

Pöördumatute kahjustuste oht.

EL :

Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN :

Possible risk of irreversible effects.

FR :

Possibilité d'effets irréversibles.

IT :

Possibilità di effetti irreversibili.

LV :

Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT :

Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL :

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Possibilidade de efeitos irreversíveis.

SK : Možné riziká ireverzibilných účinkov.

SL :

Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI :

Pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Combinación de frases-R.

Kombinace R-vět.

Kombination af R-sætninger.

Kombination der R-Sätze.

R ühendlaused.

Συνδυασμός των R-φράσεων.

Combination of R-phrases.

Combinaison des phrases R.

Combinazioni delle frasi R.

R frāžu kombinācija.

R frazių derinys.

Összetett R-mondatok.

Kombinazzjoni ta' Frażi R.

Combinatie van R-zinnen.

Łączone zwroty R.

Combinação das frases R.

Kombinácie R-viet.

Sestavljena stavki"R".

Yhdistetyt R-lausekkeet.

Sammansatta R-fraser.

R14/15

ES :

Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.

DA :

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL :

Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN :

Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

SK : Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

SL :

Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV :

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

ES :

En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT :

Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

SK : Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

ES :

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

SK : Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

ES :

Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

DA :

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação e ingestão.

SK : Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

ES :

Nocivo por inhalación, por ingestión y encontacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

ES :

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

ES :

Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK : Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

ES :

Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Toxický při vdechování a při požití.

DA :

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione e ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação e ingestão.

SK : Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

ES :

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

ES :

Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

ES :

Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK : Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

ES :

Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação e ingestão.

SK : Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

ES :

Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

ES :

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči a dýchací orgány.

DA :

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to eyes and respiratory system.

FR :

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

IT :

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV :

Kairina acis un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU :

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT :

Irritante para os olhos e vias respiratórias.

SK : Dráždi oči a dýchacie cesty.

SL :

Draži oči in dihala.

FI :

Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV :

Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

ES :

Irrita los ojos y la piel.

CS :

Dráždí oči a kůži.

DA :

Irriterer øjnene og huden.

DE :

Reizt die Augen und die Haut.

ET :

Ärritab silmi ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes and skin.

FR :

Irritant pour les yeux et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi e la pelle.

LV :

Kairina acis un ādu.

LT :

Dirgina akis ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT :

Irritante para os olhos e pele.

SK : Dráždi oči a pokožku.

SL :

Draži oči in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

ES :

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SK : Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži oči, dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

ES :

Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS :

Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para as vias respiratórias e pele.

SK : Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET :

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

SK : Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

SL :

Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

LT :

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK : Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK : Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

LT :

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK : Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

ES :

Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring."

"

e) Príloha IV znie:

"

"ANEXO IV — PŘÍLOHA IV — BILAG IV — ANHANG IV — IV LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — IV PIELIKUMS — IV PRIEDAS — IV. MELLÉKLET — ANNESS IV — BIJLAGE IV — ZAŁĄCZNIK IV — ANEXO IV — PRÍLOHA IV — PRILOGA IV — LIITE IV — BILAGA IV

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků

BILAG IV

Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PIELIKUMS

Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavojingų medžiagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S-mondatok)

ANNESS IV

Pariri ta' sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA IV

Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

ES :

Consérvese bajo llave.

CS :

Uchovávejte uzamčené.

DA :

Opbevares under lås.

DE :

Unter Verschluss aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult.

EL :

Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN :

Keep locked up.

FR :

Conserver sous clé.

IT :

Conservare sotto chiave.

LV :

Turēt noslēgtu.

LT :

Laikyti užrakintą.

HU :

Elzárva tartandó.

MT :

Żomm maqful.

NL :

Achter slot bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem.

PT :

Guardar fechado à chave.

SK : Uchovávajte uzamknuté.

SL :

Hraniti zaklenjeno.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV :

Förvaras i låst utrymme.

S2

ES :

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares utilgængeligt for børn.

DE :

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET :

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Μακριά από παιδιά.

EN :

Keep out of the reach of children.

FR :

Conserver hors de la portée des enfants.

IT :

Conservare fuori della portata dei bambini.

LV :

Sargāt no bērniem.

LT :

Saugoti nuo vaikų.

HU :

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT :

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL :

Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Chronić przed dziećmi.

PT :

Manter fora do alcance das crianças.

SK : Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

ES :

Consérvese en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte na chladném místě.

DA :

Opbevares køligt.

DE :

Kühl aufbewahren.

ET :

Hoida jahedas.

EL :

Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep in a cool place.

FR :

Conserver dans un endroit frais.

IT :

Conservare in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt vēsā vietā.

LT :

Laikyti vėsioje vietoje.

HU :

Hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm f'post frisk.

NL :

Op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT :

Guardar em lugar fresco.

SK : Uchovávajte na chladnom mieste.

SL :

Hraniti na hladnem.

FI :

Säilytettävä viileässä.

SV :

Förvaras svalt.

S4

ES :

Manténgase lejos de locales habitados.

CS :

Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA :

Må ikke opbevares i nærheden af bebølse.

DE :

Von Wohnplätzen fernhalten.

ET :

Mitte hoida eluruumides.

EL :

Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN :

Keep away from living quarters.

FR :

Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

IT :

Conservare lontano da locali di abitazione.

LV :

Neuzglabāt dzīvojamās telpās.

LT :

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU :

Lakóterülettől távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL :

Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL :

Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT :

Manter fora de qualquer zona de habitação.

SK : Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL :

Hraniti izven bivališč.

FI :

Ei saa säilyttää asuintiloissa.

SV :

Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

S5

ES :

Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida sisu … all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti užpiltą … (tinkamą skystį nurodo gamintojas).

HU :

… alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

PT :

Manter sob … (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

SK : Obsah uchovávajte pod … (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Sisältö säilytettävä … (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S6

ES :

Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida … all (inertgaasi määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti … (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

HU :

… alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

PT :

Manter sob … (gás inerte a especificar pelo produtor).

SK : Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä … (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras i … (inert gas anges av tillverkaren).

S7

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Keep container tightly closed.

FR :

Conserver le récipient bien fermé.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

NL :

In goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PT :

Manter o recipiente bem fechado.

SK : Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S8

ES :

Manténgase el recipiente en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal suchý.

DA :

Emballagen skal opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken halten.

ET :

Hoida pakend kuivana.

EL :

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container dry.

FR :

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu.

LT :

Pakuotę laikyti sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur niexef.

NL :

Verpakking droog houden.

PL :

Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

PT :

Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

SK : Uchovávajte nádobu suchú.

SL :

Posodo hraniti na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana.

SV :

Förpackningen förvaras torrt.

S9

ES :

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

IT :

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.

NL :

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente num local bem ventilado.

SK : Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

SL :

Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S12

ES :

No cerrar el recipiente herméticamente.

CS :

Neuchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen må ikke lukkes tæt.

DE :

Behälter nicht gasdicht verschließen.

ET :

Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.

EL :

Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Do not keep the container sealed.

FR :

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

IT :

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

LV :

Neuzglabāt slēgtā veidā.

LT :

Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės.

HU :

Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

MT :

Tħallix il-kontenitur magħluq.

NL :

De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL :

Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

PT :

Não fechar o recipiente hermeticamente.

SK : Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL :

Posoda ne sme biti tesno zaprta.

FI :

Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV :

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

ES :

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

CS :

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DA :

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DE :

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ET :

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

EL :

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN :

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

FR :

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

IT :

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

LV :

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT :

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

HU :

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.

NL :

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

PL :

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PT :

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

SK : Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

SL :

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

FI :

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

SV :

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

ES :

Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares adskilt fra … (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

DE :

Von … fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

LV :

Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti atokiau nuo … ( nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

… -tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm 'il bogħod minn … (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

PT :

Manter afastado de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK : Uchovávajte mimo dosahu … (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca).

SL :

Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S15

ES :

Conservar alejado del calor.

CS :

Chraňte před teplem.

DA :

Må ikke udsættes for varme.

DE :

Vor Hitze schützen.

ET :

Hoida eemal soojusallikast.

EL :

Μακριά από θερμότητα.

EN :

Keep away from heat.

FR :

Conserver à l'écart de la chaleur.

IT :

Conservare lontano dal calore.

LV :

Sargāt no sasilšanas.

LT :

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

HU :

Hőhatástól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod mis-sħana.

NL :

Verwijderd houden van warmte.

PL :

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

PT :

Manter afastado do calor.

SK : Uchovávajte mimo dosahu tepla.

SL :

Varovati pred toploto.

FI :

Suojattava lämmöltä.

SV :

Får inte utsättas för värme.

S16

ES :

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

CS :

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

DA :

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

DE :

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

ET :

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

EL :

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN :

Keep away from sources of ignition - No smoking.

FR :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

IT :

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

LV :

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

LT :

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

HU :

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

MT :

Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar - Tpejjipx.

NL :

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

PL :

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

PT :

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

SK : Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

SL :

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

FI :

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

SV :

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S17

ES :

Manténgase lejos de materias combustibles.

CS :

Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

DA :

Holdes væk fra brandbare stoffer.

DE :

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ET :

Hoida eemal süttivatest ainetest.

EL :

Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN :

Keep away from combustible material.

FR :

Tenir à l'écart des matières combustibles.

IT :

Tenere lontano da sostanze combustibili.

LV :

Sargāt no degoša materiāla.

LT :

Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.

HU :

Éghető anyagoktól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.

NL :

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PL :

Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

PT :

Manter afastado de matérias combustíveis.

SK : Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

SL :

Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

FI :

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

SV :

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

ES :

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

CS :

Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

DA :

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

DE :

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

ET :

Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

EL :

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN :

Handle and open container with care.

FR :

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

IT :

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

LV :

Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

LT :

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

HU :

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

MT :

Attent kif tħarrek u tiftaħ il-kontenitur.

NL :

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

PL :

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

PT :

Manipular e abrir o recipiente com prudência.

SK : S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

SL :

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

FI :

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

SV :

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S20

ES :

No comer ni beber durante su utilización.

CS :

Nejezte a nepijte při používání.

DA :

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ET :

Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

EL :

Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not eat or drink.

FR :

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare né bere durante l'impiego.

LV :

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti ir negerti.

HU :

Használat közben enni, inni nem szabad.

MT :

Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.

NL :

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer nem beber durante a utilização.

SK : Pri používaní nejedzte ani nepite.

SL :

Med uporabo ne jesti in ne piti.

FI :

Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

SV :

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S21

ES :

No fumar durante su utilización.

CS :

Nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht rauchen.

ET :

Käitlemisel suitsetamine keelatud.

EL :

Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not smoke.

FR :

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non fumare durante l'impiego.

LV :

Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nerūkyti.

HU :

Használat közben tilos a dohányzás.

MT :

Tpejjipx waqt li qed tużah.

NL :

Niet roken tijdens gebruik.

PL :

Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não fumar durante a utilização.

SK : Pri používaní nefajčite.

SL :

Med uporabo ne kaditi.

FI :

Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Rök inte under hanteringen.

S22

ES :

No respirar el polvo.

CS :

Nevdechujte prach.

DA :

Undgå indånding af støv.

DE :

Staub nicht einatmen.

ET :

Vältida tolmu sissehingamist.

EL :

Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN :

Do not breathe dust.

FR :

Ne pas respirer les poussières.

IT :

Non respirare le polveri.

LV :

Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

LT :

Neįkvėpti dulkių.

HU :

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

MT :

Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.

NL :

Stof niet inademen.

PL :

Nie wdychać pyłu.

PT :

Não respirar as poeiras.

SK : Nevdychujte prach.

SL :

Ne vdihavati prahu.

FI :

Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av damm.

S23

ES :

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).

DA :

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

EL :

Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs).

LT :

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).

NL :

Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

PT :

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

SK : Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca).

SL :

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

FI :

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

ES :

Evítese el contacto con la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží.

DA :

Undgå kontakt med huden.

DE :

Berührung mit der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kokkupuudet nahaga.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN :

Avoid contact with skin.

FR :

Éviter le contact avec la peau.

IT :

Evitare il contatto con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

LT :

Vengti patekimo ant odos.

HU :

A bőrrel való érintkezés kerülendő.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda.

NL :

Aanraking met de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry.

PT :

Evitar o contacto com a pele.

SK : Zabráňte kontaktu s pokožkou.

SL :

Preprečiti stik s kožo.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle.

SV :

Undvik kontakt med huden.

S25

ES :

Evítese el contacto con los ojos.

CS :

Zamezte styku s očima.

DA :

Undgå kontakt med øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen vermeiden.

ET :

Vältida silma sattumist.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with eyes.

FR :

Éviter le contact avec les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

LT :

Vengti patekimo į akis.

HU :

Kerülni kell a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia oczu.

PT :

Evitar o contacto com os olhos.

SK : Zabráňte kontaktu s očami.

SL :

Preprečiti stik z očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SV :

Undvik kontakt med ögonen.

S26

ES :

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

CS :

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DA :

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

DE :

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

ET :

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

EL :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN :

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

FR :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

IT :

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

LV :

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

LT :

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

HU :

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT :

F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.

NL :

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

PL :

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PT :

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

SK : V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

SL :

Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

FI :

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

SV :

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S27

ES :

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

CS :

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

DA :

Tilsmudset tøj tages straks af.

DE :

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ET :

Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

EL :

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN :

Take off immediately all contaminated clothing.

FR :

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

IT :

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

LV :

Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

LT :

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

HU :

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

MT :

Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL :

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

PT :

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

SK : Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

SL :

Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

FI :

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

SV :

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S28

ES :

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre kerül, … -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna … (ikun speċifikat mill- manifattur).

NL :

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

PT :

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com … (produtos adequados a indicar pelo produtor).

SK : Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29

ES :

No tirar los residuos por el desagüe.

CS :

Nevylévejte do kanalizace.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN :

Do not empty into drains.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature.

LV :

Aizliegts izliet kanalizācijā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją.

HU :

Csatornába engedni nem szabad.

MT :

Titfax il-fdal fid- drenaġġ.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto.

SK : Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin.

SV :

Töm ej i avloppet.

S30

ES :

No echar jamás agua a este producto.

CS :

K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.

DA :

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

DE :

Niemals Wasser hinzugießen.

ET :

Kemikaalile vett mitte lisada.

EL :

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN :

Never add water to this product.

FR :

Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

IT :

Non versare acqua sul prodotto.

LV :

Stingri aizliegts pievienot ūdeni.

LT :

Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu.

HU :

Soha nem szabad vizet hozzáadni.

MT :

Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

NL :

Nooit water op deze stof gieten.

PL :

Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

PT :

Nunca adicionar água a este produto.

SK : Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.

SL :

Nikoli dolivati vode.

FI :

Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.

SV :

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

ES :

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

CS :

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

DA :

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

DE :

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET :

Vältida staatilise elektri teket.

EL :

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN :

Take precautionary measures against static discharges.

FR :

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

IT :

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV :

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

LT :

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

HU :

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT :

Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.

NL :

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

PL :

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

PT :

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

SK : Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

SL :

Preprečiti statično naelektrenje.

FI :

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

SV :

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

ES :

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN :

This material and its container must be disposed of in a safe way.

FR :

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

IT :

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

LT :

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew bil-prekawzjonijiet meħtieġa.

NL :

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

PT :

Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK : Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

SL :

Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

S36

ES :

Úsese indumentaria protectora adecuada.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv.

DA :

Brug særligt arbejdstøj.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust.

EL :

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN :

Wear suitable protective clothing.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

HU :

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT :

Usar vestuário de protecção adequado.

SK : Noste vhodný ochranný odev.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder.

S37

ES :

Úsense guantes adecuados.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

DE :

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

EL :

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN :

Wear suitable gloves.

FR :

Porter des gants appropriés.

IT :

Usare guanti adatti.

LV :

Strādāt aizsargcimdos.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adatt.

NL :

Draag geschikte handschoenen.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar luvas adequadas.

SK : Noste vhodné rukavice.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar.

S38

ES :

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

CS :

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

DA :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

DE :

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

ET :

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

EL :

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

EN :

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

FR :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

IT :

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

LV :

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

LT :

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

HU :

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

MT :

F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.

NL :

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

PL :

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

PT :

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

SK : V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

SL :

Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

FI :

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

ES :

Úsese protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

DA :

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda silmade/näokaitset.

EL :

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear eye/face protection.

FR :

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Valkāt acu vai sejas aizsargu.

LT :

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.

NL :

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

PL :

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar um equipamento protector para os olhos/face.

SK : Použite ochranu očí a tváre.

SL :

Nositi zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä silmiem - tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S40

ES :

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar por el fabricante).

CS :

Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce).

DA :

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med … (midlerne angives af fabrikanten).

DE :

Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit … reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).

ET :

Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

EL :

Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

IT :

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (da precisare da parte del produttore).

LV :

Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs).

LT :

Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat … -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

PT :

Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar … (a especificar pelo produtor).

SK : Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite … (špecifikuje výrobca).

SL :

Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).

FI :

Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen … (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av tillverkaren).

S41

ES :

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

CS :

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

DA :

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

DE :

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ET :

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

EN :

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

FR :

En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées.

IT :

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

LV :

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

LT :

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.

HU :

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

MT :

F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.

NL :

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

PL :

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

PT :

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SK : V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

SL :

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

FI :

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

ES :

Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce).

DA :

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).

EL :

Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato (i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus … (norāda ražotājs).

LT :

Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).

PL :

Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

PT :

Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado (termo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

SK : Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca).

SL :

Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).

FI :

Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

ES :

En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").

CS :

V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").

DA :

Brug … ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

DE :

Zum Löschen … (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: "Kein Wasser verwenden").

ET :

Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: "Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό").

EN :

In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add - "Never use water").

FR :

En cas d'incendie, utiliser … (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: "Ne jamais utiliser d'eau").

IT :

In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").

LV :

Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni").

LT :

Gaisrui gesinti naudoti … (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti "Nenaudoti vandens").

HU :

Tűz esetén … -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a "Víz használata tilos." mondattal is ki kell egészíteni.

MT :

F'każ ta' nar uża … (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid "Qatt tuża l-ilma").

NL :

In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").

PL :

W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać … nigdy nie używać wody).

PT :

Em caso de incêndio, utilizar … (meios de extinção a especificar pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar "Nunca utilizar água").

SK : V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - "Nikdy nehaste vodou").

SL :

Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").

FI :

Sammutukseen käytettävä … (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: "Sammutukseen ei saa käyttää vettä").

SV :

Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").

S45

ES :

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CS :

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

DA :

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

DE :

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ET :

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

EN :

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

FR :

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

IT :

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LV :

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

LT :

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

HU :

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

MT :

F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib mill-ewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).

NL :

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

PL :

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PT :

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

SK : V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

SL :

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

FI :

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

SV :

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

ES :

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

EN :

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

MT :

Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.

NL :

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK : V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S47

ES :

Consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke opbevares ved temperaturer på over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

… °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK : Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej …°C (teplotu špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S48

ES :

Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce).

DA :

Holdes befugtet med … (passende middel angives af fabrikanten).

DE :

Feucht halten mit … (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).

FR :

Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant).

IT :

Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs).

LT :

Laikyti sudrėkintą … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

…-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm umdu b'… (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

PT :

Manter húmido com … (material adequado a especificar pelo produtor).

SK : Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä kosteana … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SV :

Innehållet skall hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu.

DA :

Må kun opbevares i den originale emballage.

DE :

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

EN :

Keep only in the original container.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

IT :

Conservare soltanto nel recipiente originale.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

HU :

Csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem.

SK : Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi.

FI :

Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen.

S50

ES :

No mezclar con … (a especificar por el fabricante).

CS :

Nesměšujte s … (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke blandes med … (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht mischen mit … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant).

IT :

Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

LV :

Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs).

LT :

Nemaišyti su … (nurodo gamintojas).

HU :

…val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Tħallatx ma' … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie mieszać z … (określi producent).

PT :

Não misturar com … (a especificar pelo produtor).

SK : Nemiešajte s … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).

FI :

Ei saa sekoittaa … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.

SV :

Blanda inte med … (anges av tillverkaren).

S51

ES :

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CS :

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

DA :

Må kun bruges på steder med god ventilation.

DE :

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

ET :

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EL :

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

EN :

Use only in well-ventilated areas.

FR :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

IT :

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

LV :

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

LT :

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

HU :

Csak jól szellőztetett helyen használható.

MT :

Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

NL :

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PL :

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PT :

Utilizar somente em locais bem ventilados.

SK : Používajte len na dobre vetranom mieste.

SL :

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

FI :

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

SV :

Sörj för god ventilation.

S52

ES :

No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

CS :

Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.

DA :

Bør ikke anvendes til større flader i bebølses- eller opholdsrum.

DE :

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.

ET :

Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.

EL :

Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

EN :

Not recommended for interior use on large surface areas.

FR :

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

IT :

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

LV :

Nav ieteicams izmantot iekštelpās uz lielām virsmām.

LT :

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.

HU :

Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.

MT :

Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.

NL :

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

PL :

Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

PT :

Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

SK : Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách.

SL :

Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.

FI :

Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.

SV :

Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.

S53

ES :

Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

CS :

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.

DA :

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

DE :

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

ET :

Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

EL :

Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

EN :

Avoid exposure - obtain special instructions before use.

FR :

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

IT :

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

LV :

Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.

LT :

Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

HU :

Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

MT :

Evita li jitħalla espost - ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.

NL :

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

PL :

Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

PT :

Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.

SK : Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

SL :

Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

FI :

Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.

SV :

Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

S56

ES :

Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

FR :

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK : Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S57

ES :

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

CS :

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

DA :

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

DE :

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ET :

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

EL :

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

EN :

Use appropriate container to avoid environmental contamination.

FR :

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

IT :

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

LV :

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

LT :

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

HU :

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

MT :

Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta' l-ambjent.

NL :

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

PL :

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PT :

Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SK : Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

SL :

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

FI :

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

SV :

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

ES :

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

CS :

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

DA :

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren.

DE :

Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

ET :

Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.

EL :

Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

EN :

Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

FR :

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

IT :

Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

LV :

Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju.

LT :

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.

HU :

A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

MT :

Irreferi għall-manifattur/fornitur għal informazzjoni fuq rekuperu/riċiklaġġ.

NL :

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

PL :

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

PT :

Solicitar ao produtor/fornecedor informações relativas à sua recuperação/reciclagem.

SK : Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.

SL :

Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

FI :

Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.

SV :

Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.

S60

ES :

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

DA :

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

DE :

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

EN :

This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

FR :

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

IT :

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

LV :

Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

LT :

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

HU :

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew ma' skart perikoluż.

NL :

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

PL :

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

PT :

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

SK : Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

SL :

Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.

SV :

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S61

ES :

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

CS :

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DA :

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

DE :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ET :

Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

EL :

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

EN :

Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.

FR :

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

IT :

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

LT :

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

HU :

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

MT :

Titfax fl-ambjent. Irreferi għall-istruzzjonijiet speċjali/informazzjoni fuq sigurtà.

NL :

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

PL :

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PT :

Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.

SK : Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

SL :

Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

FI :

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

SV :

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

S62

ES :

En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

EN :

If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

MT :

Jekk jinbela', tippruvax tikkaġuna l-vomitu; mur għand tabib u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.

NL :

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK : Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S63

ES :

En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

CS :

V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

DA :

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

DE :

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

ET :

Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.

EN :

In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.

FR :

En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

IT :

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'i infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

LV :

Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt.

LT :

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.

HU :

Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.

MT :

F'każ ta' inċident ikkaġunat mix-xamm: ħu l-pazjent fl-arja friska u qiegħdu jistrieħ.

NL :

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

PL :

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

PT :

Em caso de inalação acidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.

SK : Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud.

SL :

V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.

FI :

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.

SV :

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

S64

ES :

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

CS :

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

DA :

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

DE :

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

ET :

Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

EN :

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).

FR :

En cas d' ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

IT :

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

LV :

Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

LT :

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

HU :

Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

MT :

Jekk jinbela', laħlaħ il-ħalq bl-ilma (iżda biss jekk il-persuna tkun f'sensiha).

NL :

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

PL :

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

PT :

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

SK : Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).

SL :

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

FI :

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

SV :

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Combinación de frases-S

Kombinace S-vět

Kombination af S-sætninger

Kombination der S-Sätze

S ühendohutuslaused

Συνδυασμός των S-φράσεων

Combination of S-phrases

Combinaison des phrases S

Combinazioni delle frasi S

S frāžu kombinācija

S frazių derinys

Összetett S-mondatok

Taħlita ta' frażijiet S

Combinatie van S-zinnen

Łączone zwroty S

Combinação das frases S

Kombinácie S-viet

Sestavljeni stavki S

Yhdistetyt S-lausekkeet

Sammansatta S-fraser

S1/2

ES :

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

DE :

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

EN :

Keep locked up and out of the reach of children.

FR :

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

IT :

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

LV :

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

LT :

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

HU :

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

MT :

Żomm maqful u fejn ma jilħqux it-tfal.

NL :

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

PT :

Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

SK : Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S3/7

ES :

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

DA :

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.

EL :

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep container tightly closed in a cool place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje.

HU :

Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb f'post frisk.

NL :

Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

PT :

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.

SK : Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

FI :

Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

S3/9/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od … (materiału wskazanego przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK : Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/14/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK : Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

SK : Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

S3/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, von … entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK : Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä viileässä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras svalt och åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S7/8

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container tightly closed and dry.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u xott.

NL :

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

PT :

Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

SK : Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

S7/9

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'post ivventilat tajjeb.

NL :

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

SK : Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

S7/47

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle …°C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).

EN :

Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva … °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'temperatura li ma taqbiżx …°C (tkun speċifikata mill-manifattur).

NL :

Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej …°C (określi producent).

PT :

Manter o recipiente bem fechado e conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK : Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S20/21

ES :

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

CS :

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

ET :

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

EL :

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

EN :

When using do not eat, drink or smoke.

FR :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

LV :

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

HU :

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

MT :

Meta tużah tikolx, tixrobx u tpejjipx.

NL :

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SK : Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

SL :

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

FI :

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

S24/25

ES :

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží a očima.

DA :

Undgå kontakt med huden og øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

EL :

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with skin and eyes.

FR :

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

LT :

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

HU :

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

PT :

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

SK : Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

SL :

Preprečiti stik s kožo in očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

SV :

Undvik kontakt med huden och ögonen.

S27/28

ES :

Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Jekk imiss il-ġilda, inża' mill-ewwel l-ilbies imniġġes kollu, u aħsel immedjatament b'ħafna … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością … (rodzaj cieczy określi producent).

PT :

Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com … (produto adequado a indicar pelo produtor).

SK : Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte … (vhodný prípravok uvedie výrobca).

SL :

Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29/35

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.

EN :

Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu b'mod li ma jagħmilx ħsara.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK : Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

S29/56

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK : Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S36/37

ES :

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

EN :

Wear suitable protective clothing and gloves.

FR :

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u ingwanti.

NL :

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

SK : Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S36/37/39

ES :

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK : Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S36/39

ES :

Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.

SK : Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S37/39

ES :

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable gloves and eye/face protection.

FR :

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK : Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S47/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må kun opbevares I originalemballagen ved en temperatur på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über … °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Legfeljebb … °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem a temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK : Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren)."

"

2. SLOBODA POHYBU OSÔB

A. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

1. 31971 R 1408: Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2), v znení zmenenom a doplnenom a naposledy aktualizovanom predpisom:

- 31997 R 0118: nariadenie Rady (ES) č. 118/97 z 2.12.1996 (Ú. v. ES L 28, 30.1.1997, s. 1), a následne zmenenom a doplnenom predpismi,

- 31997 R 1290: nariadenie Rady (ES) č. 1290/97 z 27.6.1997 (Ú. v. ES L 176, 4.7.1997, s. 1),

- 31998 R 1223: nariadenie Rady (ES) č. 1223/98 z 4.6.1998 (Ú. v. ES L 168, 13.6.1998, s. 1),

- 31998 R 1606: nariadenie Rady (ES) č. 1606/98 z 29.6.1998 (Ú. v. ES L 209, 25.7.1998, s. 1),

- 31999 R 0307: nariadenie Rady (ES) č. 307/1999 z 8.2.1999 (Ú. v. ES L 38, 12.2.1999, s. 1),

- 31999 R 1399: nariadenie Rady (ES) č. 1399/1999 z 29.4.1999 (Ú. v. ES L 164, 30.6.1999, s. 1),

- 32001 R 1386: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 z 5.6.2001 (Ú. v. ES L 187, 10.7.2001, s. 1).

a) V článku 82 (B) ods. 1 sa číslo "90" nahrádza číslom "150".

b) Príloha I, časť I "Zamestnanci a/alebo samostatne zárobkovo činné osoby (článok 1 písm. a) body (ii) a (iii) nariadenia)" sa mení a dopĺňa takto:

(i) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "A. BELGICKO" sa vkladá:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Bezpredmetné."

;

(ii) poradie položiek "B. DÁNSKO", "C. NEMECKO", "D. ŠPANIELSKO", "E. FRANCÚZSKO", "F. GRÉCKO", "G. ÍRSKO", "H. TALIANSKO", "I. LUXEMBURSKO", "J. HOLANDSKO", "K. RAKÚSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FÍNSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" a údajov v nich zahrnutých sa zmení a položky sa označujú takto: "C. DÁNSKO", "D. NEMECKO", "F GRÉCKO", "G. ŠPANIELSKO", "H. FRANCÚZSKO", "I. ÍRSKO", "J. TALIANSKO", "N. LUXEMBURSKO", "Q. HOLANDSKO", "R. RAKÚSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FÍNSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO";

(iii) za posledný údaj pod položkou "D. NEMECKO" sa vkladá:

"E. ESTÓNSKO

Bezpredmetné."

;

(iv) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "J. TALIANSKO" sa vkladá:

"K. CYPRUS

Bezpredmetné.

L. LOTYŠSKO

Bezpredmetné.

M. LITVA

Bezpredmetné."

;

(v) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "N. LUXEMBURSKO" sa vkladá:

"O. MAĎARSKO

Bezpredmetné.

P. MALTA

Každá osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činnou osobou alebo samozamestnanou osobou v zmysle zákona o sociálnom zabezpečení (Cap. 318) 1987, sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bodu (ii) nariadenia.;"

;

(vi) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "R. RAKÚSKO" sa vkladá:

"S. POĽSKO

Bezpredmetné."

;

(vii) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "T. PORTUGALSKO" sa vkladá:

"U. SLOVINSKO

Bezpredmetné.

V. SLOVENSKO

Bezpredmetné."

.

c) Príloha I, časť II "Rodinní príslušníci (druhá veta článku 1 písm. f) nariadenia)" sa mení a dopĺňa takto:

(i) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "A. BELGICKO" sa vkladá:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Na účely priznania nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 hlavy III nariadenia sa "rodinným príslušníkom" rozumie manžel(-ka) a/alebo nezaopatrené dieťa v zmysle zákona č. 117/1995 Sb., o štátnej sociálnej podpore"

;

(ii) poradie položiek "B. DÁNSKO", "C. NEMECKO", "D. ŠPANIELSKO", "E. FRANCÚZSKO", "F. GRÉCKO", "G. ÍRSKO", "H. TALIANSKO", "I. LUXEMBURSKO", "J. HOLANDSKO", "K. RAKÚSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FÍNSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" a údajov v nich zahrnutých sa mení a položky sa označujú takto: "C. DÁNSKO", "D. NEMECKO", "F. GRÉCKO", "G. ŠPANIELSKO", "H. FRANCÚZSKO", "I. ÍRSKO", "J. TALIANSKO", "N. LUXEMBURSKO", "Q. HOLANDSKO", "R. RAKÚSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FÍNSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO";

(iii) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "J. TALIANSKO" sa vkladá:

"E. ESTÓNSKO

Bezpredmetné."

;

(iv) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "J. TALIANSKO" sa vkladá:

"K. CYPRUS

Bezpredmetné.

L. LOTYŠSKO

Na účely priznania nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly I hlavy III nariadenia sa "rodinným príslušníkom" rozumie manžel(-ka) alebo dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 18 rokov.

M. LITVA

Na účely priznania nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 hlavy III nariadenia sa "rodinným príslušníkom" rozumie manžel(-ka) alebo dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 18 rokov."

;

(v) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "N. LUXEMBURSKO" sa vkladá:

"O. MAĎARSKO

Bezpredmetné.

P. MALTA

Bezpredmetné."

;

(vi) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "R. RAKÚSKO" sa vkladá:

"S. POĽSKO

Bezpredmetné."

;

(vii) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "T. PORTUGALSKO" sa vkladá:

"U. SLOVINSKO

Bezpredmetné.

V. SLOVENSKO

Na účely priznania nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 hlavy III nariadenia sa "rodinným príslušníkom" rozumie, manžel(-ka) a/alebo nezaopatrené dieťa v zmysle zákona o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa."

.

d) Príloha II, časť I "Osobitné systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa podľa štvrtého pododseku článku 1 písm. j) nariadenie nevzťahuje" sa mení a dopĺňa takto:

(i) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "A. BELGICKO" sa vkladá:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Bezpredmetné."

;

(ii) poradie položiek "B. DÁNSKO", "C. NEMECKO", "D. ŠPANIELSKO", "E. FRANCÚZSKO", "F. GRÉCKO", "G. ÍRSKO", "H. TALIANSKO", "I. LUXEMBURSKO", "J. HOLANDSKO", "K. RAKÚSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FÍNSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" a údajov v nich zahrnutých sa mení a položky sa označujú takto: "C. DÁNSKO", "D. NEMECKO", "F. GRÉCKO", "G. ŠPANIELSKO", "H. FRANCÚZSKO", "I. ÍRSKO", "J. TALIANSKO", "N. LUXEMBURSKO", "Q. HOLANDSKO", "R. RAKÚSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FÍNSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO";

(iii) za údaj pod položkou "D. NEMECKO" sa vkladá:

"E. ESTÓNSKO

Bezpredmetné."

;

(iv) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "J. TALIANSKO" sa vkladá:

"K. CYPRUS

1. Systém dôchodkového zabezpečenia súkromných lekárov zriadený nariadeniami o lekároch (dôchodky a príspevky) z roku 1999 (P.I. 295/99), vydanými na základe zákona o lekároch (komory, etika a dôchodkový fond) z roku 1967 (zákon 16/67) v znení neskorších predpisov.

2. Systém dôchodkového zabezpečenia advokátov zriadený nariadeniami o advokátoch (dôchodky a príspevky) z roku 1966 (P.I. 642/66) v znení neskorších predpisov, vydanými na základe Cap. 2 zákona o advokátoch v znení neskorších predpisov.

L. LOTYŠSKO

Bezpredmetné.

M. LITVA

Bezpredmetné."

;

(v) za slová "Bezpredmetné." pod položkou "N. LUXEMBURSKO" sa vkladá:

"O. MAĎARSKO

Bezpredmetné.

P. MALTA

Bezpredmetné."

;

(vi) za údaj pod položkou "R. RAKÚSKO" sa vkladá:

"S. POĽSKO

Bezpredmetné."

;

(vii) za slovo "Bezpredmetné." pod položkou "T. PORTUGALSKO" sa vkladá:

"U. SLOVINSKO

Bezpredmetné.

V. SLOVENSKO

Bezpredmetné."

;

e) Príloha II, časť II "Osobitné príspevky pri narodení alebo osvojení dieťaťa, na ktoré sa nariadenie za podmienok stanovených v článku 1 písm. u) bodu (i) nevzťahuje" sa mení a dopĺňa takto:

(i) za posledný údaj pod položkou "A. BELGICKO" sa vkladá:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Príspevok pri narodení dieťaťa."

;

(ii) poradie položiek "B. DÁNSKO", "C. NEMECKO", "D. ŠPANIELSKO", "E. FRANCÚZSKO", "F. GRÉCKO", "G. ÍRSKO", "H. TALIANSKO", "I. LUXEMBURSKO", "J. HOLANDSKO", "K. RAKÚSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FÍNSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" a údajov v nich zahrnutých sa mení a položky sa označujú takto "C. DÁNSKO", "D. NEMECKO", "F. GRÉCKO", "G. ŠPANIELSKO", "H. FRANCÚZSKO", "I. ÍRSKO", "J. TALIANSKO", "N. LUXEMBURSKO", "Q. HOLANDSKO", "R. RAKÚSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FÍNSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO";

(iii) za slovo "Žiadne." pod položkou "D. Nemecko" sa vkladá:

"E. ESTÓNSKO

Príspevok pri narodení dieťaťa."

;

(iv) za slovo "Žiadne." pod položkou "J. TALIANSKO" sa vkladá:

"K. CYPRUS

Žiadne.

L. LOTYŠSKO

Príspevok pri narodení dieťaťa.

M. LITVA

Príspevok pri narodení dieťaťa."

;

(v) za posledný údaj pod položkou "N. LUXEMBURSKO" sa vkladá:

"O. MAĎARSKO

Podpora pri narodení dieťaťa.

P. MALTA

Žiadne."

;

(vi) za slovo "Žiadne." pod položkou "R. RAKÚSKO" sa vkladá:

"S. POĽSKO

Jednorazová dávka sociálnej pomoci pri narodení dieťaťa (zákon z 29. novembra 1990 o sociálnej pomoci).;"

;

(vii) za slovo "Žiadne." pod položkou "T. PORTUGALSKO" sa vkladá:

"U. SLOVINSKO

Dávka pri narodení dieťaťa.

V. SLOVENSKO

Podpora pri narodení dieťaťa."

;

f) Príloha II, časť III "Osobitné nepríspevkové dávky v zmysle článku 4 ods. 2b, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje" sa mení a dopĺňa takto:

(i) za slovo "Žiadne." pod položkou "A. BELGICKO" sa vkladá:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Žiadne."

;

(ii) poradie položiek "B. DÁNSKO", "C. NEMECKO", "D. ŠPANIELSKO", "E. FRANCÚZSKO", "F. GRÉCKO", "G. ÍRSKO", "H. TALIANSKO", "I. LUXEMBURSKO", "J. HOLANDSKO", "K. RAKÚSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FÍNSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" a údajov v nich zahrnutých sa mení a položky sa označujú takto: "C. DÁNSKO", "D. NEMECKO", "F. GRÉCKO", "G. ŠPANIELSKO", "H. FRANCÚZSKO", "I. ÍRSKO", "J. TALIANSKO", "N. LUXEMBURSKO", "Q. HOLANDSKO", "R. RAKÚSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FÍNSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO";

(iii) za posledný údaj pod položkou "D. NEMECKO" sa vkladá:

"E. ESTÓNSKO

Žiadne."

;

(iv) za údaj pod položkou "J. TALIANSKO" sa vkladá:

"K. CYPRUS

Žiadne.

L. LOTYŠSKO

Žiadne.

M. LITVA

Žiadne."

;

(v) za slovo "Žiadne." pod položkou "N. LUXEMBURSKO" sa vkladá:

"O. MAĎARSKO

Žiadne.

P. MALTA

Žiadne."

;

(vi) za posledný údaj pod položkou "R. RAKÚSKO" sa vkladá:

"S. POĽSKO

Žiadne."

;

(vii) za slovo "Žiadne." pod položkou "T. PORTUGALSKO" sa vkladá:

"U. SLOVINSKO

Žiadne.

V. SLOVENSKO

Žiadne."

;

g) Príloha IIa "Osobitné nepríspevkové dávky (článok 10a nariadenia)" sa mení a dopĺňa takto:

(i) za posledný údaj pod položkou "A. BELGICKO" sa vkladá:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Sociálny príplatok (zákon č. 117/1995 Sb. o štátnej sociálnej podpore)."

;

(ii) poradie položiek "B. DÁNSKO", "C. NEMECKO", "D. ŠPANIELSKO", "E. FRANCÚZSKO", "F. GRÉCKO", "G. ÍRSKO", "H. TALIANSKO", "I. LUXEMBURSKO", "J. HOLANDSKO", "K. RAKÚSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FÍNSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" a údajov v nich zahrnutých sa mení a položky sa označujú takto: "C. DÁNSKO", "D. NEMECKO", "F. GRÉCKO", "G. ŠPANIELSKO", "H. FRANCÚZSKO", "I. ÍRSKO", "J. TALIANSKO", "N. LUXEMBURSKO", "Q. HOLANDSKO", "R. RAKÚSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FÍNSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO";

(iii) za slovo "Žiadne." pod položkou "D. NEMECKO" sa vkladá:

"E. ESTÓNSKO

a) Príspevok pre plnoleté osoby so zdravotným postihnutím (zákon o sociálnych dávkach pre osoby so zdravotným postihnutím z 27. januára 1999),

b) štátny príspevok v nezamestnanosti (zákon o sociálnej ochrane nezamestnaných z 1. októbra 2000)."

;

(iv) za posledný údaj pod položkou "J. TALIANSKO" sa vkladá:

"K. CYPRUS

a) Sociálny dôchodok (zákon o sociálnom dôchodku z roku 1995 (zákon 25(I)/95) v znení neskorších predpisov),

b) príspevok pre osoby s ťažkým motorickým postihnutím (rozhodnutia rady ministrov č. 38.210 zo 16. októbra 1992, 41.370 z 1. augusta 1994, č. 46.183 z 11. júna 1997 a č. 53.675 zo 16. mája 2001),

c) osobitná podpora pre nevidiace osoby (zákon o osobitných podporách z roku 1996 (zákon 77(I)/96) v znení neskorších predpisov).

L. LOTYŠSKO

a) Štátna dávka sociálneho zabezpečenia (zákon o sociálnej pomoci z 26. októbra 1995).

b) Príspevok na náhradu výdavkov na prepravu osôb so zdravotným postihnutím s obmedzenou pohyblivosťou (zákon o sociálnej pomoci z 26. októbra 1995).

M. LITVA

a) Sociálny dôchodok (zákon z roku 1994 o sociálnych dôchodkoch),

b) osobitná náhrada výdavkov na prepravu osôb so zdravotným postihnutím s problémami s pohyblivosťou (zákon z roku 2000 o cestovných náhradách, článok 7)."

;

(v) za posledný údaj pod položkou "N. LUXEMBURSKO" sa vkladá:

"O. MAĎARSKO

a) Podpora v invalidite [vyhláška č. 83/1987 (XII 27) Rady ministrov o podpore v invalidite],

b) nepríspevkový starobný príspevok [zákon III z roku 1993 o správe sociálnych vecí a sociálnych dávkach],

c) príspevok na prepravu [vyhláška vlády č. 164/1995 (XII 27) o príspevkoch na prepravu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím].

P. MALTA

a) Doplnkový príspevok [oddiel 73 zákona o sociálnom zabezpečení (Cap. 318) z roku 1987],

b) výsluhový dôchodok [zákon o sociálnom zabezpečení z roku 1987 (Cap. 318) 1987].;"

;

(vi) za posledný údaj pod položkou "R. RAKÚSKO" sa vkladá:

"S. POĽSKO

Peňažná dávka sociálnej pomoci (zákon z 29. novembra 1990 o sociálnej pomoci)."

;

(vii) za posledný údaj pod položkou "T. PORTUGALSKO" sa vkladá:

"U. SLOVINSKO

a) Štátny dôchodok (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999),

b) príspevok k dôchodku (zákon o dôchodkovom invalidnom poistení z 23. decembra 1999),

c) príspevok na výživu (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999).

V. SLOVENSKO

Úprava dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu (zákon č. 100/1988 Zb.)."

.

h) Príloha III, časť A "Ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré sa naďalej uplatňujú bez ohľadu na článok 6 nariadenia (článok 7 ods. 2 písm. c) nariadenia)" sa mení a dopĺňa takto:

(i) pred položku "1. BELGICKO - DÁNSKO" sa vkladá:

"1. BELGICKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Žiaden dohovor."

;

(ii) číslovanie položky "BELGICKO - DÁNSKO" sa mení z "1" na "2" a nasledujúca položka sa prečísluje takto:

"3. BELGICKO - NEMECKO"

;

(iii) za posledný údaj pod položkou "3. BELGICKO - NEMECKO" sa vkladá:

"4. BELGICKO - ESTÓNSKO

Žiaden dohovor."

;

(iv) číslovanie a poradie položiek 3 až 7 a údajov v nich zahrnutých sa mení takto:

"5. BELGICKO - GRÉCKO"

,

"6. BELGICKO - ŠPANIELSKO"

,

"7. BELGICKO - FRANCÚZSKO"

,

"8. BELGICKO - ÍRSKO"

,

"9. BELGICKO - TALIANSKO"

;

(v) za údaj pod položkou "9. BELGICKO - TALIANSKO" sa vkladá:

"10. BELGICKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

11. BELGICKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

12. BELGICKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(vi) číslovanie položky "BELGICKO - LUXEMBURSKO" sa mení z "8" na "13" a za ňu sa vkladá:

"14. BELGICKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

15. BELGICKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(vii) číslovanie položky "BELGICKO - HOLANDSKO" sa mení z "9" na "16" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"17. BELGICKO - RAKÚSKO"

;

(viii) za posledný údaj pod položkou "17. BELGICKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"18. BELGICKO - POĽSKO

Žiadne."

;

(ix) číslovanie položky "BELGICKO - PORTUGALSKO" sa mení z "11" na "19" a za ňu sa vkladá:

"20. BELGICKO - SLOVINSKO

Žiadne.

21. BELGICKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(x) číslovanie položky "BELGICKO - FÍNSKO" sa mení z "12" na "22" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"23. BELGICKO - ŠVÉDSKO"

"24. BELGICKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(xi) za slovo "Žiadne." pod položkou "24. BELGICKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"25. ČESKÁ REPUBLIKA - DÁNSKO

Žiaden dohovor.

26. ČESKÁ REPUBLIKA - NEMECKO

Žiaden dohovor.

27. ČESKÁ REPUBLIKA - ESTÓNSKO

Žiaden dohovor.

28. ČESKÁ REPUBLIKA - GRÉCKO

Žiadne.

29. ČESKÁ REPUBLIKA - ŠPANIELSKO

Žiadne.

30. ČESKÁ REPUBLIKA - FRANCÚZSKO

Žiadne.

31. ČESKÁ REPUBLIKA - ÍRSKO

Žiaden dohovor.

32. ČESKÁ REPUBLIKA - TALIANSKO

Žiaden dohovor.

33. ČESKÁ REPUBLIKA - CYPRUS

Žiadne.

34. ČESKÁ REPUBLIKA - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

35. ČESKÁ REPUBLIKA - LITVA

Žiadne.

36. ČESKÁ REPUBLIKA - LUXEMBURSKO

Žiadne.

37. ČESKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO

Žiadne.

38. ČESKÁ REPUBLIKA - MALTA

Žiaden dohovor.

39. ČESKÁ REPUBLIKA - HOLANDSKO

Žiaden dohovor.

40. ČESKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO

Článok 32 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 20. júla 1999.

41. ČESKÁ REPUBLIKA - POĽSKO

Žiadne.

42. ČESKÁ REPUBLIKA - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

43. ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVINSKO

Žiadne.

44. ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO

Článok 20 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 29. októbra 1992.

45. ČESKÁ REPUBLIKA - FÍNSKO

Žiaden dohovor.

46. ČESKÁ REPUBLIKA - ŠVÉDSKO

Žiaden dohovor.

47. ČESKÁ REPUBLIKA - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(xii) číslovanie položky "DÁNSKO - NEMECKO" sa mení z "15" na "48" a vkladá sa za ňu:

"49. DÁNSKO - ESTÓNSKO

Žiaden dohovor."

;

(xiii) číslovanie a poradie položiek 16 až 20 a údajov v nich zahrnutých sa mení takto:

"50. DÁNSKO - GRÉCKO"

,

"51. DÁNSKO - ŠPANIELSKO"

,

"52. DÁNSKO - FRANCÚZSKO"

,

"53. DÁNSKO - ÍRSKO"

"54. DÁNSKO - TALIANSKO"

;

(xiv) za slová "Žiaden dohovor." pod položkou "54. DÁNSKO - TALIANSKO" sa vkladá:

"55. DÁNSKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

56. DÁNSKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

57. DÁNSKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(xv) číslovanie položky "DÁNSKO - LUXEMBURSKO" sa mení z "21" na "58" a vkladá sa za ňu:

"59. DÁNSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

60. DÁNSKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(xvi) číslovanie položky "DÁNSKO - HOLANDSKO" sa mení z "22" na "61" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"62. DÁNSKO - RAKÚSKO"

;

(xvii) za posledný údaj pod položkou "62. DÁNSKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"63. DÁNSKO - POĽSKO

Žiaden dohovor."

;

(xviii) číslovanie položky "DÁNSKO - PORTUGALSKO" sa mení z "24" na "64" a vkladá sa za ňu:

"65. DÁNSKO - SLOVINSKO

Žiadne.

66. DÁNSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(xix) číslovanie položky "DÁNSKO - FÍNSKO" sa mení z "25" na "67" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"68. DÁNSKO - ŠVÉDSKO"

,

"69. DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(xx) za slovo "Žiadne." pod položkou "69. DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"70. NEMECKO - ESTÓNSKO

Žiaden dohovor."

;

(xxi) číslovanie a poradie položiek 28 až 32 a údajov v nich zahrnutých sa mení takto:

"71. NEMECKO - GRÉCKO"

,

"72. NEMECKO - ŠPANIELSKO"

,

"73. NEMECKO - FRANCÚZSKO"

,

"74. NEMECKO - ÍRSKO"

,

"75. NEMECKO - TALIANSKO"

;

(xxii) za posledný údaj pod položkou "75. NEMECKO - TALIANSKO" sa vkladá:

"76. NEMECKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

77. NEMECKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

78. NEMECKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(xxiii) číslovanie položky "NEMECKO - LUXEMBURSKO" sa mení z "33" na "79" a vkladá sa za ňu:

"80. NEMECKO - MAĎARSKO

a) Články 27 ods. 3 a 40 ods. 1 písm. b) dohovoru o sociálnom zabezpečení z 2. mája 1998.

b) Bod 16 záverečného protokolu k uvedenému dohovoru.

81. NEMECKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(xxiv) číslovanie položky "NEMECKO - HOLANDSKO" sa mení z "34" na "82" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"83. NEMECKO - RAKÚSKO"

;

(xxv) za posledný údaj pod položkou "83. NEMECKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"84. NEMECKO - POĽSKO

a) Dohovor z 9. októbra 1975 o dôchodkovom a úrazovom poistení, za podmienok a v rozsahu ustanovenom v článku 27 ods. 2 až 4 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 8. decembra 1990,

b) články 11 ods. 3, 19 ods. 4, 27 ods. 5 a 28 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 8. decembra 1990."

;

(xxvi) číslovanie položky "NEMECKO - PORTUGALSKO" sa mení z "36" na "85" a vkladá sa za ňu:

"86. NEMECKO - SLOVINSKO

a) Článok 42 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 24. septembra 1997,

b) bod 15 záverečného protokolu k uvedenému dohovoru.

87. NEMECKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(xxvii) číslovanie položky "NEMECKO - FÍNSKO" sa mení z "37" na "88" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"89. NEMECKO - ŠVÉDSKO"

,

"90. NEMECKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(xxviii) za posledný údaj pod položkou "90. NEMECKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"91. ESTÓNSKO - GRÉCKO

Žiaden dohovor.

92. ESTÓNSKO - ŠPANIELSKO

Žiaden dohovor.

93. ESTÓNSKO - FRANCÚZSKO

Žiaden dohovor.

94. ESTÓNSKO - ÍRSKO

Žiaden dohovor.

95. ESTÓNSKO - TALIANSKO

Žiaden dohovor.

96. ESTÓNSKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

97. ESTÓNSKO - LOTYŠSKO

Žiadne.

98. ESTÓNSKO - LITVA

Žiadne.

99. ESTÓNSKO - LUXEMBURSKO

Žiaden dohovor.

100. ESTÓNSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

101. ESTÓNSKO - MALTA

Žiaden dohovor.

102. ESTÓNSKO - HOLANDSKO

Žiaden dohovor.

103. ESTÓNSKO - RAKÚSKO

Žiaden dohovor.

104. ESTÓNSKO - POĽSKO

Žiaden dohovor.

105. ESTÓNSKO - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

106. ESTÓNSKO - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

107. ESTÓNSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor.

108. ESTÓNSKO - FÍNSKO

Žiadne.

109. ESTÓNSKO - ŠVÉDSKO

Žiadne.

110. ESTÓNSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiaden dohovor."

;

(xxix) číslovanie a poradie položiek 41, 51, 61 a 62 a údajov v nich zahrnutých sa mení takto:

"111. GRÉCKO - ŠPANIELSKO"

,

"112. GRÉCKO - FRANCÚZSKO"

,

"113. GRÉCKO - ÍRSKO"

,

"114. GRÉCKO - TALIANSKO"

;

(xxx) za slová "Žiaden dohovor." pod položkou "114. GRÉCKO - TALIANSKO" sa vkladá:

"115. GRÉCKO - CYPRUS

Žiadne.

116. GRÉCKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

117. GRÉCKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(xxxi) číslovanie položky "GRÉCKO - LUXEMBURSKO" sa mení zo "63" na "118" a za ňu sa vkladá:

"119. GRÉCKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

120. GRÉCKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(xxxii) číslovanie položky "GRÉCKO - HOLANDSKO" sa mení zo "64" na "121" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"122. GRÉCKO - RAKÚSKO"

;

(xxxiii) za posledný údaj pod položkou "122. GRÉCKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"123. GRÉCKO - POĽSKO

Žiadne."

;

(xxxiv) číslovanie položky "GRÉCKO - PORTUGALSKO" sa mení zo "66" na "124" a vkladá sa za ňu:

"125. GRÉCKO - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

126. GRÉCKO - SLOVENSKO

Žiadne."

;

(xxxv) číslovanie položky "GRÉCKO - FÍNSKO" sa mení zo "67" na "127" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"128. GRÉCKO - ŠVÉDSKO"

,

"129. GRÉCKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(xxxvi) číslovanie položky "ŠPANIELSKO - FRANCÚZSKO" sa mení zo "40" na "130" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"131. ŠPANIELSKO - ÍRSKO"

,

"132. ŠPANIELSKO - TALIANSKO"

;

(xxxvii) za údaj pod položkou "132. ŠPANIELSKO - TALIANSKO" sa vkladá:

"133. ŠPANIELSKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

134. ŠPANIELSKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

135. ŠPANIELSKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(xxxviii) číslovanie položky "ŠPANIELSKO - LUXEMBURSKO" sa mení zo "44" na "136" a vkladá sa za ňu:

"137. ŠPANIELSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

138. ŠPANIELSKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(xxxix) číslovanie položky "ŠPANIELSKO - HOLANDSKO" sa mení zo "45" na "139" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"140. ŠPANIELSKO - RAKÚSKO"

;

(xl) za posledný údaj pod položkou "140. ŠPANIELSKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"141. ŠPANIELSKO - POĽSKO

Žiadne."

;

(xli) číslovanie položky "ŠPANIELSKO - PORTUGALSKO" sa mení zo "47" na "142" a vkladá sa za ňu:

"143. ŠPANIELSKO - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

144. ŠPANIELSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(xlii) číslovanie položky "ŠPANIELSKO - FÍNSKO" sa mení zo "48" na "145" číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"146. ŠPANIELSKO - ŠVÉDSKO"

,

"147. ŠPANIELSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(xliii) číslovanie položky "FRANCÚZSKO - ÍRSKO" sa mení z "52" na "148" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"149. FRANCÚZSKO - TALIANSKO"

;

(xliv) za posledný údaj pod položkou "149. FRANCÚZSKO - TALIANSKO" sa vkladá:

"150. FRANCÚZSKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

151. FRANCÚZSKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

152. FRANCÚZSKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(xlv) číslovanie položky "FRANCÚZSKO - LUXEMBURSKO" sa mení z "54" na "153" a vkladá sa za ňu:

"154. FRANCÚZSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

155. FRANCÚZSKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(xlvi) číslovanie položky "FRANCÚZSKO - HOLANDSKO" sa mení z "55" na "156" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"157. FRANCÚZSKO - RAKÚSKO"

;

(xlvii) za slovo "Žiadne." pod položkou "157. FRANCÚZSKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"158. FRANCÚZSKO - POĽSKO

Žiadne."

;

(xlviii) číslovanie položky "FRANCÚZSKO - PORTUGALSKO" sa mení z "57" na "159" a vkladá sa za ňu:

"160. FRANCÚZSKO - SLOVINSKO

Žiadne.

161. FRANCÚZSKO - SLOVENSKO

Žiadne."

;

(xlix) číslovanie položky "FRANCÚZSKO - FÍNSKO" sa mení z "58" na "162" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"163. FRANCÚZSKO - ŠVÉDSKO"

,

"164. FRANCÚZSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(l) číslovanie položky "ÍRSKO - TALIANSKO" sa mení zo "70" na "165" a vkladá sa za ňu:

"166. ÍRSKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

167. ÍRSKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

168. ÍRSKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(li) číslovanie položky "ÍRSKO - LUXEMBURSKO" sa mení zo "71" na "169" a vkladá sa za ňu:

"170. ÍRSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

171. ÍRSKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(lii) číslovanie položky "ÍRSKO - HOLANDSKO" sa mení zo "72" na "172" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"173. ÍRSKO - RAKÚSKO"

;

(liii) za údaj pod položkou "173. ÍRSKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"174. ÍRSKO - POĽSKO

Žiaden dohovor."

;

(liv) číslovanie položky "ÍRSKO - PORTUGALSKO" sa mení zo "74" na "175" a vkladá sa za ňu:

"176. ÍRSKO - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

177. ÍRSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(lv) číslovanie položky "ÍRSKO - FÍNSKO" sa mení zo "75" na "178" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"179. ÍRSKO - ŠVÉDSKO"

,

"180. ÍRSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lvi) za údaj pod položkou "180. ÍRSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"181. TALIANSKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

182. TALIANSKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

183. TALIANSKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(lvii) číslovanie položky "TALIANSKO - LUXEMBURSKO" sa mení zo "78" na "184" a vkladá sa za ňu:

"185. TALIANSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

186. TALIANSKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(lviii) číslovanie položky "TALIANSKO - HOLANDSKO" sa mení zo "79" na "187" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"188. TALIANSKO - RAKÚSKO"

;

(lix) za údaj pod položkou "188. TALIANSKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"189. TALIANSKO - POĽSKO

Žiaden dohovor."

;

(lx) číslovanie položky "TALIANSKO - PORTUGALSKO" sa mení z "81" na "190" a vkladá sa za ňu:

"191. TALIANSKO - SLOVINSKO

a) Dohoda o úprave vzájomných záväzkov v oblasti sociálneho poistenia so zreteľom na odsek 7 prílohy XIV mierovej zmluvy (uzavretej výmenou nót 5. februára 1959);

b) článok 45 ods. 3 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. júla 1997 o bývalej zóne B slobodného územia Terst.

192. TALIANSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(lxi) číslovanie položky "TALIANSKO - FÍNSKO" sa mení z "82" na "193" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"194. TALIANSKO - ŠVÉDSKO"

,

"195. TALIANSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lxii) za slovo "Žiadne." pod položkou "195. TALIANSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"196. CYPRUS - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

197. CYPRUS - LITVA

Žiaden dohovor.

198. CYPRUS - LUXEMBURSKO

Žiaden dohovor.

199. CYPRUS — MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

200. CYPRUS - MALTA

Žiaden dohovor.

201. CYPRUS - HOLANDSKO

Žiaden dohovor.

202. CYPRUS - RAKÚSKO

Žiadne.

203. CYPRUS — POĽSKO

Žiaden dohovor.

204. CYPRUS - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

205. CYPRUS - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

206. CYPRUS - SLOVENSKO

Žiadne.

207. CYPRUS - FÍNSKO

Žiaden dohovor.

208. CYPRUS - ŠVÉDSKO

Žiaden dohovor.

209. CYPRUS - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(lxiii) za slovo "Žiadne." pod položkou "209. CYPRUS - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"210. LOTYŠSKO - LITVA

Žiadne.

211. LOTYŠSKO - LUXEMBURSKO

Žiaden dohovor.

212. LOTYŠSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

213. LOTYŠSKO - MALTA

Žiaden dohovor.

214. LOTYŠSKO - HOLANDSKO

Žiaden dohovor.

215. LOTYŠSKO - RAKÚSKO

Žiaden dohovor.

216. LOTYŠSKO - POĽSKO

Žiaden dohovor.

217. LOTYŠSKO - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

218. LOTYŠSKO - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

219. LOTYŠSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor.

220. LOTYŠSKO - FÍNSKO

Žiadne.

221. LOTYŠSKO - ŠVÉDSKO

Žiadne.

222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiaden dohovor."

;

(lxiv) za slová "Žiaden dohovor." pod položkou "222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"223. LITVA - LUXEMBURSKO

Žiaden dohovor.

224. LITVA - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

225. LITVA - MALTA

Žiaden dohovor.

226. LITVA - HOLANDSKO

Žiaden dohovor.

227. LITVA - RAKÚSKO

Žiaden dohovor.

228. LITVA - POĽSKO

Žiaden dohovor.

229. LITVA - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

230. LITVA - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

231. LITVA - SLOVENSKO

Žiaden dohovor.

232. LITVA - FÍNSKO

Žiadne.

233. LITVA - ŠVÉDSKO

Žiadne.

234. LITVA - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiaden dohovor."

;

(lxv) za slová "Žiaden dohovor." pod položkou "234. LITVA - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"235. LUXEMBURSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

236. LUXEMBURSKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(lxvi) číslovanie položky "LUXEMBURSKO - HOLANDSKO" sa mení z "85" na "237" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"238. LUXEMBURSKO - RAKÚSKO"

;

(lxvii) za posledný údaj pod položkou "238. LUXEMBURSKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"239. LUXEMBURSKO - POĽSKO

Žiadne."

;

(lxviii) číslovanie položky "LUXEMBURSKO - PORTUGALSKO" sa mení z "87" na "240" a vkladá sa za ňu:

"241. LUXEMBURSKO - SLOVINSKO

Žiadne.

242. LUXEMBURSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(lxix) číslovanie položky "LUXEMBURSKO - FÍNSKO" sa mení z "88" na "243" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"244. LUXEMBURSKO - ŠVÉDSKO"

"245. LUXEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lxx) za slovo "Žiadne." pod položkou "245. LUXEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"246. MAĎARSKO - MALTA

Žiaden dohovor.

247. MAĎARSKO - HOLANDSKO

Žiadne.

248. MAĎARSKO - RAKÚSKO

Články 23 ods. 2 a 36 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 31. marca 1999.

249. MAĎARSKO - POĽSKO

Žiadne.

250. MAĎARSKO - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

251. MAĎARSKO - SLOVINSKO

Článok 31 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. októbra 1957.

252. MAĎARSKO - SLOVENSKO

Žiadne.

253. MAĎARSKO - FÍNSKO

Žiadne.

254. MAĎARSKO - ŠVÉDSKO

Žiadne.

255. MAĎARSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(lxxi) za slovo "Žiadne." pod položkou "255. MAĎARSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"256. MALTA - HOLANDSKO

Žiaden dohovor.

257. MALTA - RAKÚSKO

Žiaden dohovor.

258. MALTA - POĽSKO

Žiaden dohovor.

259. MALTA - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

260. MALTA - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

261. MALTA - SLOVENSKO

Žiaden dohovor.

262. MALTA - FÍNSKO

Žiaden dohovor.

263. MALTA - ŠVÉDSKO

Žiaden dohovor.

264. MALTA - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(lxxii) číslovanie položky "HOLANDSKO - RAKÚSKO" sa mení z "91" na "265" a vkladá sa za ňu:

"266. HOLANDSKO - POĽSKO

Žiaden dohovor."

;

(lxxiii) číslovanie položky "HOLANDSKO - PORTUGALSKO" sa mení z "92" na "267" a vkladá sa za ňu:

"268. HOLANDSKO - SLOVINSKO

Žiadne.

269. HOLANDSKO - SLOVENSKO

Žiadne."

;

(lxxiv) číslovanie položky "HOLANDSKO - FÍNSKO" sa mení z "93" na "270" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"271. HOLANDSKO - ŠVÉDSKO"

,

"272. HOLANDSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lxxv) za slovo "Žiadne." pod položkou "272. HOLANDSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"273. RAKÚSKO - POĽSKO

Článok 33 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. septembra 1998."

;

(lxxvi) číslovanie položky "RAKÚSKO - PORTUGALSKO" sa mení z "96" na "274" a vkladá sa za ňu:

"275. RAKÚSKO - SLOVINSKO

Článok 37 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 10. marca 1997.

276. RAKÚSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(lxxvii) číslovanie položky "RAKÚSKO - FÍNSKO" sa mení z "97" na "277" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"278. RAKÚSKO - ŠVÉDSKO"

"279. RAKÚSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lxxviii) za posledný údaj pod položkou "279. RAKÚSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"280. POĽSKO - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

281. POĽSKO - SLOVINSKO

Žiadne.

282. POĽSKO - SLOVENSKO

Žiadne.

283. POĽSKO - FÍNSKO

Žiaden dohovor.

284. POĽSKO - ŠVÉDSKO

Žiadne.

285. POĽSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(lxxix) za slovo "Žiadne." pod položkou "285. POĽSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"286. PORTUGALSKO - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

287. PORTUGALSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(lxxx) číslovanie položky "PORTUGALSKO - FÍNSKO" sa mení zo "100" na "288" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"289. PORTUGALSKO - ŠVÉDSKO"

"290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lxxxi) za posledný údaj pod položkou "290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"291. SLOVINSKO - SLOVENSKO

Žiadne.

292. SLOVINSKO - FÍNSKO

Žiaden dohovor.

293. SLOVINSKO - ŠVÉDSKO

Žiadne.

294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(lxxxii) za slovo "Žiadne." pod položkou "294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"295. SLOVENSKO - FÍNSKO

Žiaden dohovor.

296. SLOVENSKO - ŠVÉDSKO

Žiaden dohovor.

297. SLOVENSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(lxxxiii) číslovanie položky "FÍNSKO - ŠVÉDSKO" sa mení zo "103" na "298" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"299. FÍNSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lxxxiv) číslovanie položky "ŠVÉDSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa mení zo "105" na "300".

i) Príloha III, časť B "Ustanovenia dohovorov, ktoré sa nevzťahujú na všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (článok 3 ods. 3 nariadenia)" sa mení a dopĺňa takto:

(i) pred údaj pod položkou "1. BELGICKO - DÁNSKO" sa vkladá:

"1. BELGICKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Žiaden dohovor."

;

(ii) číslovanie položky "BELGICKO - DÁNSKO" sa mení z "1" na "2" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"3. …"

;

(iii) za položku "3. …" sa vkladá:

"4. BELGICKO - ESTÓNSKO

Žiaden dohovor."

;

(iv) číslovanie a poradie položiek 3 až 7 a údajov v nich zahrnutých sa mení takto:

"5. BELGICKO - GRÉCKO"

,

"6. BELGICKO - ŠPANIELSKO"

,

"7. BELGICKO - FRANCÚZSKO"

,

"8. BELGICKO - ÍRSKO"

,

"9. BELGICKO - TALIANSKO"

;

(v) za údaj pod položkou "9. BELGICKO - TALIANSKO" sa vkladá:

"10. BELGICKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

11. BELGICKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

12. BELGICKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(vi) číslovanie položky "BELGICKO - LUXEMBURSKO" sa mení z "8" na "13" a vkladá sa za ňu:

"14. BELGICKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

15. BELGICKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(vii) číslovanie položky "BELGICKO - HOLANDSKO" sa mení z "9" na "16" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"17. BELGICKO - RAKÚSKO"

;

(viii) za posledný údaj pod položkou "17. BELGICKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"18. BELGICKO - POĽSKO

Žiadne."

;

(ix) číslovanie položky "BELGICKO - PORTUGALSKO" sa mení z "11" na "19" a vkladá sa za ňu:

"20. BELGICKO - SLOVINSKO

Žiadne.

21. BELGICKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(x) číslovanie položky "BELGICKO - FÍNSKO" sa mení z "12" na "22" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"23. BELGICKO - ŠVÉDSKO"

"24. BELGICKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(xi) za slovo "Žiadne." pod položkou "24. BELGICKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"25. ČESKÁ REPUBLIKA - DÁNSKO

Žiaden dohovor.

26. ČESKÁ REPUBLIKA - NEMECKO

Žiaden dohovor.

27. ČESKÁ REPUBLIKA - ESTÓNSKO

Žiaden dohovor.

28. ČESKÁ REPUBLIKA - GRÉCKO

Žiadne.

29. ČESKÁ REPUBLIKA - ŠPANIELSKO

Žiadne.

30. ČESKÁ REPUBLIKA - FRANCÚZSKO

Žiadne.

31. ČESKÁ REPUBLIKA - ÍRSKO

Žiaden dohovor.

32. ČESKÁ REPUBLIKA - TALIANSKO

Žiaden dohovor.

33. ČESKÁ REPUBLIKA - CYPRUS

Žiadne.

34. ČESKÁ REPUBLIKA - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

35. ČESKÁ REPUBLIKA - LITVA

Žiadne.

36. ČESKÁ REPUBLIKA - LUXEMBURSKO

Žiadne.

37. ČESKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO

Žiadne.

38. ČESKÁ REPUBLIKA - MALTA

Žiaden dohovor.

39. ČESKÁ REPUBLIKA - HOLANDSKO

Žiaden dohovor.

40. ČESKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO

Článok 32 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 20. júla 1999.

41. ČESKÁ REPUBLIKA - POĽSKO

Žiadne.

42. ČESKÁ REPUBLIKA - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

43. ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVINSKO

Žiadne.

44. ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO

Žiadne.

45. ČESKÁ REPUBLIKA - FÍNSKO

Žiaden dohovor.

46. ČESKÁ REPUBLIKA - ŠVÉDSKO

Žiaden dohovor.

47. ČESKÁ REPUBLIKA - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(xii) číslovanie položky "DÁNSKO - NEMECKO" sa mení z "15" na "48" a vkladá sa za ňu:

"49. DÁNSKO - ESTÓNSKO

Žiaden dohovor."

;

(xiii) číslovanie a poradie položiek 16 až 20 a údajov v nich zahrnutých sa mení takto:

"50. DÁNSKO - GRÉCKO"

,

"51. DÁNSKO - ŠPANIELSKO"

,

"52. DÁNSKO - FRANCÚZSKO"

,

"53. DÁNSKO - ÍRSKO"

,

"54. DÁNSKO - TALIANSKO"

;

(xiv) za slová "Žiaden dohovor." pod položkou "54. DÁNSKO - TALIANSKO" sa vkladá:

"55. DÁNSKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

56. DÁNSKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

57. DÁNSKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(xv) číslovanie položky "DÁNSKO - LUXEMBURSKO" sa mení z "21" na "58" a vkladá sa za ňu:

"59. DÁNSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

60. DÁNSKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(xvi) číslovanie položky "DÁNSKO - HOLANDSKO" sa mení z "22" na "61" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"62. DÁNSKO - RAKÚSKO"

;

(xvii) za posledný údaj pod položkou "62. DÁNSKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"63. DÁNSKO - POĽSKO

Žiaden dohovor."

;

(xviii) číslovanie položky "DÁNSKO - PORTUGALSKO" sa mení z "24" na "64" a vkladá sa za ňu:

"65. DÁNSKO - SLOVINSKO

Žiadne.

66. DÁNSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(xix) číslovanie položky "DÁNSKO - FÍNSKO" sa mení z "25" na "67" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"68. DÁNSKO - ŠVÉDSKO"

,

"69. DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(xx) za slovo "Žiadne." pod položkou "69. DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"70. NEMECKO - ESTÓNSKO

Žiaden dohovor."

;

(xxi) číslovanie a poradie položiek 28 až 32 a údajov v nich zahrnutých sa mení takto:

"71. NEMECKO - GRÉCKO"

,

"72. NEMECKO - ŠPANIELSKO"

,

"73. NEMECKO - FRANCÚZSKO"

,

"74. NEMECKO - ÍRSKO"

,

"75. NEMECKO - TALIANSKO"

;

(xxii) za posledný údaj pod položkou "75. NEMECKO - TALIANSKO" sa vkladá:

"76. NEMECKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

77. NEMECKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

78. NEMECKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(xxiii) číslovanie položky "NEMECKO - LUXEMBURSKO" sa mení z "33" na "79" a vkladá sa za ňu:

"80. NEMECKO - MAĎARSKO

Bod 16 záverečného protokolu k dohovoru o sociálnom zabezpečení z 2. mája 1998.

81. NEMECKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(xxiv) číslovanie položky "NEMECKO - HOLANDSKO" sa mení z "34" na "82" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"83. NEMECKO - RAKÚSKO"

;

(xxv) za posledný údaj pod položkou "83. NEMECKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"84. NEMECKO - POĽSKO

Žiadne."

;

(xxvi) číslovanie položky "NEMECKO - PORTUGALSKO" sa mení z "36" na "85" a vkladá sa za ňu:

"86. NEMECKO - SLOVINSKO

a) Článok 42 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 24. septembra 1997.

b) Bod 15 záverečného protokolu k uvedenému dohovoru.

87. NEMECKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(xxvii) číslovanie položky "NEMECKO - FÍNSKO" sa mení z "37" na "88" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"89. NEMECKO - ŠVÉDSKO"

"90. NEMECKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(xxviii) za posledný údaj pod položkou "90. NEMECKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"91. ESTÓNSKO - GRÉCKO

Žiaden dohovor.

92. ESTÓNSKO - ŠPANIELSKO

Žiaden dohovor.

93. ESTÓNSKO - FRANCÚZSKO

Žiaden dohovor.

94. ESTÓNSKO - ÍRSKO

Žiaden dohovor.

95. ESTÓNSKO - TALIANSKO

Žiaden dohovor.

96. ESTÓNSKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

97. ESTÓNSKO - LOTYŠSKO

Žiadne.

98. ESTÓNSKO - LITVA

Žiadne.

99. ESTÓNSKO - LUXEMBURSKO

Žiaden dohovor.

100. ESTÓNSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

101. ESTÓNSKO - MALTA

Žiaden dohovor.

102. ESTÓNSKO - HOLANDSKO

Žiaden dohovor.

103. ESTÓNSKO - RAKÚSKO

Žiaden dohovor.

104. ESTÓNSKO - POĽSKO.

Žiaden dohovor.

105. ESTÓNSKO - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

106. ESTÓNSKO - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

107. ESTÓNSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor.

108. ESTÓNSKO - FÍNSKO

Žiadne.

109. ESTÓNSKO - ŠVÉDSKO

Žiadne.

110. ESTÓNSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiaden dohovor."

;

(xxix) číslovanie a poradie položiek 41, 51, 61 a 62 a údajov v nich zahrnutých sa mení takto:

"111. GRÉCKO - ŠPANIELSKO"

,

"112. GRÉCKO - FRANCÚZSKO"

,

"113. GRÉCKO - ÍRSKO"

,

"114. GRÉCKO - TALIANSKO"

;

(xxx) za slová "Žiaden dohovor." pod položkou "114. GRÉCKO - TALIANSKO" sa vkladá:

"115. GRÉCKO - CYPRUS

Žiadne.

116. GRÉCKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

117. GRÉCKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(xxxi) číslovanie položky "GRÉCKO - LUXEMBURSKO" sa mení zo "63" na "118" a vkladá sa za ňu:

"119. GRÉCKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

120. GRÉCKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(xxxii) číslovanie položky "GRÉCKO - HOLANDSKO" sa mení zo "64" na "121" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"122. GRÉCKO - RAKÚSKO"

;

(xxxiii) za posledný údaj pod položkou "122. GRÉCKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"123. GRÉCKO - POĽSKO

Žiadne."

;

(xxxiv) číslovanie položky "GRÉCKO - PORTUGALSKO" sa mení zo "66" na "124" a vkladá sa za ňu:

"125. GRÉCKO - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

126. GRÉCKO - SLOVENSKO

Žiadne."

;

(xxxv) číslovanie položky "GRÉCKO - FÍNSKO" sa mení zo "67" na "127" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"128. GRÉCKO - ŠVÉDSKO"

,

"129. GRÉCKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(xxxvi) číslovanie položky "ŠPANIELSKO - FRANCÚZSKO" sa mení zo "40" na "130" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"131. ŠPANIELSKO - ÍRSKO"

,

"132. ŠPANIELSKO - TALIANSKO"

;

(xxxvii) za údaj pod položkou "132. ŠPANIELSKO - TALIANSKO" sa vkladá:

"133. ŠPANIELSKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

134. ŠPANIELSKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

135. ŠPANIELSKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(xxxviii) číslovanie položky "ŠPANIELSKO - LUXEMBURSKO" sa mení zo "44" na "136" a vkladá sa za ňu:

"137. ŠPANIELSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

138. ŠPANIELSKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(xxxix) číslovanie položky "ŠPANIELSKO - HOLANDSKO" sa mení zo "45" až "139" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"140. ŠPANIELSKO - RAKÚSKO"

;

(xl) za posledný údaj pod položkou "140. ŠPANIELSKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"141. ŠPANIELSKO - POĽSKO

Žiadne."

;

(xli) číslovanie položky "ŠPANIELSKO - PORTUGALSKO" sa mení zo "47" na "142" a vkladá sa za ňu:

"143. ŠPANIELSKO - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

144. ŠPANIELSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(xlii) číslovanie položky "ŠPANIELSKO - FÍNSKO" sa mení zo "48" na "145" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"146. ŠPANIELSKO - ŠVÉDSKO"

,

"147. ŠPANIELSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(xliii) číslovanie položky "FRANCÚZSKO - ÍRSKO" sa mení z "52" na "148"a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"149. FRANCÚZSKO - TALIANSKO"

;

(xliv) za údaj pod položkou "149. FRANCÚZSKO - TALIANSKO" sa vkladá:

"150. FRANCÚZSKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

151. FRANCÚZSKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

152. FRANCÚZSKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(xlv) číslovanie položky "FRANCÚZSKO - LUXEMBURSKO" sa mení z "54" na "153" a vkladá sa za ňu:

"154. FRANCÚZSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

155. FRANCÚZSKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(xlvi) číslovanie položky "FRANCÚZSKO - HOLANDSKO" sa mení z "55" na "156" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"157. FRANCÚZSKO - RAKÚSKO"

;

(xlvii) za slovo "Žiadne." pod položkou "157. FRANCÚZSKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"158. FRANCÚZSKO - POĽSKO

Žiadne."

;

(xlviii) číslovanie položky "FRANCÚZSKO - PORTUGALSKO" sa mení z "57" na "159" a vkladá sa za ňu:

"160. FRANCÚZSKO - SLOVINSKO

Žiadne.

161. FRANCÚZSKO - SLOVENSKO

Žiadne."

;

(xlix) číslovanie položky "FRANCÚZSKO - FÍNSKO" sa mení z "58" na "162" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"163. FRANCÚZSKO - ŠVÉDSKO"

"164. FRANCÚZSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(l) číslovanie položky "ÍRSKO - TALIANSKO" sa mení zo "70" na "165" a vkladá sa za ňu:

"166. ÍRSKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

167. ÍRSKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

168. ÍRSKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(li) číslovanie položky "ÍRSKO - LUXEMBURSKO" sa mení zo "71" na "169" a vkladá sa za ňu:

"170. ÍRSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

171. ÍRSKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(lii) číslovanie položky "ÍRSKO - HOLANDSKO" sa mení zo "72" na "172" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"173. ÍRSKO - RAKÚSKO"

;

(liii) za údaj pod položkou "173. ÍRSKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"174. ÍRSKO - POĽSKO

Žiaden dohovor."

;

(liv) číslovanie položky "ÍRSKO - PORTUGALSKO" sa mení zo "74" na "175" a vkladá sa za ňu:

"176. ÍRSKO - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

177. ÍRSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(lv) číslovanie položky "ÍRSKO - FÍNSKO" sa mení zo "75" na "178" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"179. ÍRSKO - ŠVÉDSKO"

"180. ÍRSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lvi) za slovo "Žiadne." pod položkou "180. ÍRSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"181. TALIANSKO - CYPRUS

Žiaden dohovor.

182. TALIANSKO - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

183. TALIANSKO - LITVA

Žiaden dohovor."

;

(lvii) číslovanie položky "TALIANSKO - LUXEMBURSKO" sa mení zo "78" na "184" a vkladá sa za ňu:

"185. TALIANSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

186. TALIANSKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(lviii) číslovanie položky "TALIANSKO - HOLANDSKO" sa mení zo "79" na "187" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"188. TALIANSKO - RAKÚSKO"

.

(lix) za posledný údaj pod položkou "188. TALIANSKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"189. TALIANSKO - POĽSKO

Žiaden dohovor."

;

(lx) číslovanie položky "TALIANSKO - PORTUGALSKO" sa mení z "81" na "190" a vkladá sa za ňu:

"191. TALIANSKO - SLOVINSKO

a) Dohoda o úprave vzájomných záväzkov v oblasti sociálneho poistenia so zreteľom na odsek 7 prílohy XIV mierovej zmluvy (uzavretej výmenou nót 5. februára 1959);

b) článok 45 ods. 3 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. júla 1997 o bývalej zóne B slobodného územia Terst.

192. TALIANSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(lxi) číslovanie položky "TALIANSKO - FÍNSKO" sa mení z "82" na "193" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"194. TALIANSKO - ŠVÉDSKO"

"195. TALIANSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

.

(lxii) za slovo "Žiadne." pod položkou "195. TALIANSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"196. CYPRUS - LOTYŠSKO

Žiaden dohovor.

197. CYPRUS - LITVA

Žiaden dohovor.

198. CYPRUS - LUXEMBURSKO

Žiaden dohovor.

199. CYPRUS — MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

200. CYPRUS - MALTA

Žiaden dohovor.

201. CYPRUS - HOLANDSKO

Žiaden dohovor.

202. CYPRUS - RAKÚSKO

Žiadne.

203. CYPRUS — POĽSKO

Žiaden dohovor.

204. CYPRUS - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

205. CYPRUS - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

206. CYPRUS - SLOVENSKO

Žiadne.

207. CYPRUS - FÍNSKO

Žiaden dohovor.

208. CYPRUS - ŠVÉDSKO

Žiaden dohovor.

209. CYPRUS - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(lxiii) za slovo "Žiadne." pod položkou "209. CYPRUS - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"210. LOTYŠSKO - LITVA

Žiadne.

211. LOTYŠSKO - LUXEMBURSKO

Žiaden dohovor.

212. LOTYŠSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

213. LOTYŠSKO - MALTA

Žiaden dohovor.

214. LOTYŠSKO - HOLANDSKO

Žiaden dohovor.

215. LOTYŠSKO - RAKÚSKO

Žiaden dohovor.

216. LOTYŠSKO — POĽSKO

Žiaden dohovor.

217. LOTYŠSKO - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

218. LOTYŠSKO - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

219. LOTYŠSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor.

220. LOTYŠSKO - FÍNSKO

Žiadne.

221. LOTYŠSKO - ŠVÉDSKO

Žiadne.

222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiaden dohovor."

;

(lxiv) za slová "Žiaden dohovor." pod položkou "222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"223. LITVA - LUXEMBURSKO

Žiaden dohovor.

224. LITVA — MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

225. LITVA - MALTA

Žiaden dohovor.

226. LITVA - HOLANDSKO

Žiaden dohovor.

227. LITVA - RAKÚSKO

Žiaden dohovor.

228. LITVA - POĽSKO

Žiaden dohovor.

229. LITVA - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

230. LITVA - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

231. LITVA - SLOVENSKO

Žiaden dohovor.

232. LITVA - FÍNSKO

Žiadne.

233. LITVA - ŠVÉDSKO

Žiadne.

234. LITVA - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiaden dohovor."

;

(lxv) za slová "Žiaden dohovor." pod položkou "234. LITVA - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"235. LUXEMBURSKO - MAĎARSKO

Žiaden dohovor.

236. LUXEMBURSKO - MALTA

Žiaden dohovor."

;

(lxvi) číslovanie položky "LUXEMBURSKO - HOLANDSKO" sa mení z "85" na "237" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"238. LUXEMBURSKO - RAKÚSKO"

;

(lxvii) za posledný údaj pod položkou "238. LUXEMBURSKO - RAKÚSKO" sa vkladá:

"239. LUXEMBURSKO - POĽSKO

Žiadne."

;

lxviii) číslovanie položky "LUXEMBURSKO - PORTUGALSKO" sa mení z "87" na "240" a vkladá sa za ňu:

"241. LUXEMBURSKO - SLOVINSKO

Žiadne.

242. LUXEMBURSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(lxix) číslovanie položky "LUXEMBURSKO - FÍNSKO" sa mení z "88" na "243" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"244. LUXEMBURSKO - ŠVÉDSKO"

"245. LUXEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lxx) za slovo "Žiadne." pod položkou "245. LUXEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"246. MAĎARSKO - MALTA

Žiaden dohovor.

247. MAĎARSKO - HOLANDSKO

Žiadne.

248. MAĎARSKO - RAKÚSKO

Článok 36 ods. 3) dohovoru o sociálnom zabezpečení z 31. marca 1999.

249. MAĎARSKO - POĽSKO

Žiadne.

250. MAĎARSKO - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

251. MAĎARSKO - SLOVINSKO

Článok 31 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. októbra 1957.

252. MAĎARSKO - SLOVENSKO

Žiadne.

253. MAĎARSKO - FÍNSKO

Žiadne.

254. MAĎARSKO - ŠVÉDSKO

Žiadne.

255. MAĎARSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(lxxi) za slovo "Žiadne." pod položkou "255. MAĎARSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"256. MALTA - HOLANDSKO

Žiaden dohovor.

257. MALTA - RAKÚSKO

Žiaden dohovor.

258. MALTA - POĽSKO

Žiaden dohovor.

259. MALTA - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

260. MALTA - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

261. MALTA - SLOVENSKO

Žiaden dohovor.

262. MALTA - FÍNSKO

Žiaden dohovor.

263. MALTA - ŠVÉDSKO

Žiaden dohovor.

264. MALTA - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(lxxii) číslovanie položky "HOLANDSKO - RAKÚSKO" sa mení z "91" na "265" a vkladá sa za ňu:

"266. HOLANDSKO - POĽSKO

Žiaden dohovor."

;

(lxxiii) číslovanie položky "HOLANDSKO - PORTUGALSKO" sa mení z "92" na "267" a vkladá sa za ňu:

"268. HOLANDSKO - SLOVINSKO

Žiadne.

269. HOLANDSKO - SLOVENSKO

Žiadne."

;

(lxxiv) číslovanie položky "HOLANDSKO - FÍNSKO" sa mení z "93" na "270" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"271. HOLANDSKO - ŠVÉDSKO"

"272. HOLANDSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lxxv) za slovo "Žiadne." pod položkou "272. HOLANDSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"273. RAKÚSKO - POĽSKO

Článok 33 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. septembra 1998."

;

(lxxvi) číslovanie položky "RAKÚSKO - PORTUGALSKO" sa mení z "96" na "274" a vkladá sa za ňu:

"275. RAKÚSKO - SLOVINSKO

Článok 37 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 10. marca 1997.

276. RAKÚSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(lxxvii) číslovanie položky "RAKÚSKO - FÍNSKO" sa mení z "97" na "277" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"278. RAKÚSKO - ŠVÉDSKO"

"279. RAKÚSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lxxviii) za posledný údaj pod položkou "279. RAKÚSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"280. POĽSKO - PORTUGALSKO

Žiaden dohovor.

281. POĽSKO - SLOVINSKO

Žiadne.

282. POĽSKO - SLOVENSKO

Žiadne.

283. POĽSKO - FÍNSKO

Žiaden dohovor.

284. POĽSKO - ŠVÉDSKO

Žiadne.

285. POĽSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(lxxix) za slovo "Žiadne." pod položkou "285. POĽSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"286. PORTUGALSKO - SLOVINSKO

Žiaden dohovor.

287. PORTUGALSKO - SLOVENSKO

Žiaden dohovor."

;

(lxxx) číslovanie položky "PORTUGALSKO - FÍNSKO" sa mení zo "100" na "288" a číslovanie nasledujúcich položiek sa mení takto:

"289. PORTUGALSKO - ŠVÉDSKO"

"290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lxxxi) za posledný údaj pod položkou "290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"291. SLOVINSKO - SLOVENSKO

Žiadne.

292. SLOVINSKO - FÍNSKO

Žiaden dohovor.

293. SLOVINSKO - ŠVÉDSKO

Žiadne.

294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(lxxxii) za slovo "Žiadne." pod položkou "294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa vkladá:

"295. SLOVENSKO - FÍNSKO

Žiaden dohovor.

296. SLOVENSKO - ŠVÉDSKO

Žiaden dohovor.

297. SLOVENSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne."

;

(lxxxiii) číslovanie položky "FÍNSKO - ŠVÉDSKO" sa mení zo "103" na "298" a číslovanie nasledujúcej položky sa mení takto:

"299. FÍNSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO"

;

(lxxxiv) číslovanie položky "ŠVÉDSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" sa mení zo "105" na "300".

j) Príloha IV, časť A "Právne predpisy uvedené v článku 37 ods. 1 nariadenia, podľa ktorých výška dávok v invalidite nezávisí od dĺžky poistných období" sa mení a dopĺňa takto:

(i) za posledný údaj pod položkou "A. BELGICKO" sa vkladá:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Žiadne."

;

(ii) poradie položiek "B. DÁNSKO", "C. NEMECKO", "D. ŠPANIELSKO", "E. FRANCÚZSKO", "F. GRÉCKO", "G. ÍRSKO", "H. TALIANSKO", "I. LUXEMBURSKO", "J. HOLANDSKO", "K. RAKÚSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FÍNSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" a údajov v nich zahrnutých sa mení a položky sa označujú takto: "C. DÁNSKO", "D. NEMECKO", "F. GRÉCKO", "G. ŠPANIELSKO", "H. FRANCÚZSKO", "I. ÍRSKO", "J. TALIANSKO", "N. LUXEMBURSKO", "Q. HOLANDSKO", "R. RAKÚSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FÍNSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO";

(iii) za slovo "Žiadne." pod položkou "D. NEMECKO" sa vkladá:

"E. ESTÓNSKO

a) Invalidné dôchodky priznané pred 1. aprílom 2000 podľa zákona o štátnych príspevkoch, ktoré ostávajú zachované podľa zákona o štátnom dôchodkovom poistení;

b) štátne dôchodky priznané na základe invalidity podľa zákona o štátnom dôchodkovom poistení;

c) invalidné dôchodky priznané podľa zákona o službe v ozbrojených silách, zákona o policajnej službe, zákona o úrade prokurátora, zákona o postavení sudcov, zákona o platoch, dôchodkoch a inom sociálnom zabezpečení členov Riigikogu a zákona o funkčných požitkoch prezidenta republiky."

;

(iv) za slovo "Žiadne." pod položkou "J. TALIANSKO" sa vkladá:

"K. CYPRUS

Žiadne.

L. LOTYŠSKO

Článok 16 ods. 1 a 2 zákona o štátnych dôchodkoch z 1. januára 1996.

M. LITVA

Žiadne."

;

(v) za slovo "Žiadne." pod položkou "N. LUXEMBURSKO" sa vkladá:

"O. MAĎARSKO

Žiadne.

P. MALTA

Žiadne."

;

(vi) za slovo "Žiadne." pod položkou "R. RAKÚSKO" sa vkladá:

"S. POĽSKO

Žiadne."

;

(vii) za slovo "Žiadne." pod položkou "T. PORTUGALSKO" sa vkladá:

"U. SLOVINSKO

Žiadne.

V. SLOVENSKO

Žiadne."

;

k) Príloha IV, časť B "Osobitné systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby v zmysle článkov 38 ods. 3 a 45 ods. 3 nariadenia č. 1408/71" sa mení a dopĺňa takto:

(i) za slovo "Žiadne." pod položkou "A. BELGICKO" sa vkladá:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Žiadne."

;

(ii) poradie položiek "B. DÁNSKO", "C. NEMECKO", "D. ŠPANIELSKO", "E. FRANCÚZSKO", "F. GRÉCKO", "G. ÍRSKO", "H. TALIANSKO", "I. LUXEMBURSKO", "J. HOLANDSKO", "K. RAKÚSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FÍNSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" a údajov v nich zahrnutých sa mení a položky sa označujú takto "C. DÁNSKO", "D. NEMECKO", "F. GRÉCKO", "G. ŠPANIELSKO", "H. FRANCÚZSKO", "I. ÍRSKO", "J. TALIANSKO", "N. LUXEMBURSKO", "Q. HOLANDSKO", "R. RAKÚSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FÍNSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO";

(iii) za údaj pod položkou "D. NEMECKO" sa vkladá:

"E. ESTÓNSKO

Žiadne."

;

(iv) za údaj pod položkou "J. TALIANSKO" sa vkladá:

"K. CYPRUS

Žiadne.

L. LOTYŠSKO

Žiadne.

M. LITVA

Žiadne."

;

(v) za slovo "Žiadne." pod položkou "N. LUXEMBURSKO" sa vkladá:

"O. MAĎARSKO

Žiadne.

P. MALTA

Žiadne."

;

(vi) za slovo "Žiadne." pod položkou "R. RAKÚSKO" sa vkladá:

"S. POĽSKO

Žiadne."

;

(vii) za slovo "Žiadne." pod položkou "T. PORTUGALSKO" sa vkladá:

"U. SLOVINSKO

Žiadne.

V. SLOVENSKO

Žiadne."

.

l) Príloha IV, časť C "Prípady uvedené v článku 46 ods. 1 písm. b nariadenia, kde možno upustiť od výpočtu dávky v súlade s článkom 46 ods. 2 nariadenia" sa mení a dopĺňa takto:

(i) za slovo "Žiadne." pod položkou "A. BELGICKO" sa vkladá:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Invalidný dôchodok (plný a čiastočný) a pozostalostné dôchodky (vdovský, vdovecký a sirotský)."

;

(ii) poradie položiek "B. DÁNSKO", "C. NEMECKO", "D. ŠPANIELSKO", "E. FRANCÚZSKO", "F. GRÉCKO", "G. ÍRSKO", "H. TALIANSKO", "I. LUXEMBURSKO", "J. HOLANDSKO", "K. RAKÚSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FÍNSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" a údajov v nich zahrnutých sa mení a položky sa označujú takto: "C. DÁNSKO", "D. NEMECKO", "F. GRÉCKO", "G. ŠPANIELSKO", "H. FRANCÚZSKO", "I. ÍRSKO", "J. TALIANSKO", "N. LUXEMBURSKO", "Q. HOLANDSKO", "R. RAKÚSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FÍNSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO";

(iii) za slovo "Žiadne." pod položkou "D. NEMECKO" sa vkladá:

"E. ESTÓNSKO

Žiadne."

;

(iv) za údaj pod položkou "J. TALIANSKO" sa vkladá:

"K. CYPRUS

Všetky žiadosti o starobný, invalidný a vdovský a vdovecký dôchodok.

L. LOTYŠSKO

Žiadne.

M. LITVA

Žiadne."

;

(v) za slovo "Žiadne." pod položkou "N. LUXEMBURSKO" sa vkladá:

"O. MAĎARSKO

Žiadosti o starobný dôchodok a invalidný dôchodok, pokiaľ žiadateľ bol poistený v Maďarsku aspoň 20 rokov. Žiadosti o pozostalostné dávky, pokiaľ zomretá osoba poberala plný dôchodok výlučne podľa maďarského práva.

P. MALTA

Žiadne."

;

(vi) za slovo "Žiadne." pod položkou "R. RAKÚSKO" sa vkladá:

"S. POĽSKO

Všetky žiadosti o starobný, invalidný a pozostalostný dôchodok."

;

(vii) za údaj pod položkou "T. PORTUGALSKO" sa vkladá:

"U. SLOVINSKO

Žiadne.

V. SLOVENSKO

Žiadne."

;

m) Príloha IV, časť D znie:

"Dávky a dohody uvedené v článku 46b ods. 2 nariadenia

1. Dávky uvedené v článku 46b ods. 2 písm. a nariadenia, ktorých výška nezávisí od dosiahnutej doby poistenia alebo bydliska:

a) dávky v invalidite ustanovené právnymi predpismi uvedenými v časti A tejto prílohy;

b) plný dánsky národný starobný dôchodok získaný po desiatich rokov bydliska osobami, ktorým bol priznaný dôchodok najneskôr 1. októbra 1989;

c) estónsky národný dôchodok priznaný podľa zákona o štátnom dôchodkovom poistení, starobné dôchodky priznané podľa zákona o štátnom audite, zákona o policajnej službe a zákona o úrade prokurátora, starobné a pozostalostné dôchodky priznané podľa zákona o právnom kancelárovi, zákona o službe v ozbrojených silách, zákona o postavení sudcov, zákona o platoch, dôchodkoch a inom sociálnom zabezpečení členov Riigikogu a zákona o funkčných požitkoch prezidenta republiky;

d) španielske príspevky pri úmrtí a pozostalostné dôchodky podľa všeobecného systému a osobitných systémov;

e) vdovský príspevok na základe vdovského poistenia francúzskeho všeobecného systému sociálneho zabezpečenia alebo systému pre poľnohospodárskych pracovníkov;

f) vdovecký alebo vdovský invalidný dôchodok podľa francúzskeho všeobecného systému sociálneho zabezpečenia alebo systému pre poľnohospodárskych pracovníkov, pokiaľ sa počíta na základe invalidného dôchodku zomretého manžela alebo manželky, vyplácaný v súlade s článkom 46 ods. 1 písm. a) bodom (i);

g) holandský pozostalostný dôchodok podľa zákona z 21. decembra 1995 o všeobecnom poistení pre pozostalé nezaopatrené osoby;

h) fínske štátne dôchodky určené podľa zákona o štátnych dôchodkoch z 8. júna 1956 a priznané podľa prechodných ustanovení zákona o národných dôchodkoch (547/93) a prídavok k detskému dôchodku v súlade so zákonom o pozostalostnom dôchodku zo 17. januára 1969;

(i) plný švédsky základný dôchodok priznaný podľa právnych predpisov o základnom dôchodku, ktoré platili pred 1. januárom 1993, a plný základný dôchodok priznaný podľa prechodných ustanovení právnych predpisov, ktoré platili po tomto dátume.

2. Dávky uvedené v článku 46b ods. 2 písm. b) nariadenia, ktorých výška sa určuje na základe započítanej doby, ktorá sa považuje za dosiahnutú medzi dňom vzniku poistnej udalosti a neskorším dňom:

a) dánsky predčasný starobný dôchodok, ktorého výška sa určuje podľa právnych predpisov platných pred 1. októbrom 1984;

b) nemecký invalidný dôchodok a pozostalostný dôchodok, pri ktorých sa zohľadňuje doplnková doba, a nemecké starobné dôchodky, pri určení ktorých sa zohľadňuje už získaná doplnková doba;

c) taliansky dôchodok pre úplnú pracovnú neschopnosť (inabilità);

d) lotyšský invalidný dôchodok a pozostalostný dôchodok, pri ktorých sa zohľadňuje započítaná doba poistenia;

e) invalidný dôchodok a pozostalostný dôchodok litovského sociálneho poistenia;

f) luxemburský invalidný dôchodok a pozostalostný dôchodok;

g) slovenský invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok a od nich odvodený pozostalostný dôchodok;

h) fínsky zamestnanecký dôchodok, pri ktorom sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov zohľadňuje budúca doba;

i) švédsky invalidný dôchodok a pozostalostný dôchodok, pri určení ktorých sa zohľadňuje započítaná doba poistenia, a švédske starobné dôchodky, pri ktorých sa zohľadňujú už získané započítané doby poistenia.

3. Dohody uvedené v článku 46b ods. 2 písm. b) bode (i) nariadenia na zamedzenie dvoj- alebo viacnásobného započítania uznaných dôb:

a) Nordický dohovor z 15. júna 1992 o sociálnom zabezpečení;

b) dohoda o sociálnom zabezpečení z 28. apríla 1997 medzi Spolkovou republikou Nemecko a Fínskom."

.

n) Príloha VI "Osobitné postupy na uplatňovanie právnych predpisov určitých členských štátov" sa mení a dopĺňa takto:

(i) za posledný údaj pod položkou "A. BELGICKO" sa vkladá:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Žiadne."

;

(ii) poradie položiek "B. DÁNSKO", "C. NEMECKO", "D. ŠPANIELSKO", "E. FRANCÚZSKO", "F. GRÉCKO", "G. ÍRSKO", "H. TALIANSKO", "I. LUXEMBURSKO", "J. HOLANDSKO", "K. RAKÚSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FÍNSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO" a údajov v nich zahrnutých sa mení a položky sa označujú takto: "C. DÁNSKO", "D. NEMECKO", "F. GRÉCKO", "G. ŠPANIELSKO", "H. FRANCÚZSKO", "I. ÍRSKO", "J. TALIANSKO", "N. LUXEMBURSKO", "Q. HOLANDSKO", "R. RAKÚSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FÍNSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO";

(iii) za posledný údaj pod položkou "D. NEMECKO" sa vkladá:

"E. EST