EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0073

2010/73/: Sklep Sveta z dne 25. januarja 2010 o razveljavitvi Sklepa 2009/471/ES in o spremljanju postopka posvetovanj z Islamsko republiko Mavretanijo na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES

OJ L 37, 10.2.2010, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/73(1)/oj

10.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 37/50


SKLEP SVETA

z dne 25. januarja 2010

o razveljavitvi Sklepa 2009/471/ES in o spremljanju postopka posvetovanj z Islamsko republiko Mavretanijo na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES

(2010/73/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (1) in revidiranega v Luxembourgu 25. junija 2005 (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-ES), ter zlasti člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, in postopkih, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (3), in zlasti člena 3 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Islamska republika Mavretanija je uresničila skupno dogovorjeno rešitev za izhod iz ustavne krize, kakršna je bila določena z ustreznimi ukrepi iz Sklepa Sveta 2009/472/ES z dne 6. aprila 2009 o zaključku postopka posvetovanj z Islamsko republiko Mavretanijo na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (4).

(2)

Islamska republika Mavretanija je ponovno vzpostavila ustavni red.

(3)

Spodbuditi je treba vključujoč nacionalni dialog, ki bo povezal vse ustrezne in zainteresirane politične in socialne akterje, da bi se prispevalo k stabilnosti v državi in se preprečile nove razmere, ki bi kršile bistvene elemente iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, ter bi se ponovno vzpostavilo sodelovanje.

(4)

Zato bi bilo treba razveljaviti Sklep 2009/472/ES in z Islamsko republiko Mavretanijo znova vzpostaviti politični dialog, da bi se spodbudili okrepitev demokracije, preprečevanje protiustavnih zamenjav vlade, reforma institucij in vloge oboroženih sil, dobro politično in gospodarsko upravljanje, okrepitev pravne države in človekovih pravic ter bi se znova uravnotežile institucije in oblasti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2009/472/ES se razveljavi.

Člen 2

Politični dialog z Islamsko republiko Mavretanijo na podlagi člena 8 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES se izvaja v obliki, ki je določena v pismu, priloženemu k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Veljati preneha 25. januarja 2012. Sklep se lahko po potrebi pregleduje na podlagi misij spremljanja Evropske unije.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. januarja 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 209, 11.8.2005, str. 27.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

(4)  UL L 156, 19.6.2009, str. 26.


PRILOGA

Spoštovani,

z zadovoljstvom ugotavljamo, da je Mavretanija z izvedbo večjega dela ukrepov, določenih v sporazumu iz Dakarja, znova vzpostavila ustavni red, katerega vrhunec je bila Vaše imenovanje za voditelja države. Zato Vam z veseljem potrjujemo, da je sodelovanje med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo znova v celoti vzpostavljeno.

Ugotavljamo, da so se različne politične strani podpisnice skladno členom 4-VII sporazuma iz Dakarja zavezale k poglobitvi vključujočega nacionalnega dialoga, da bi se utrdili narodna sprava in demokracija. Kot so navedli že člani mednarodne kontaktne skupine na svojem zadnjem srečanju 10. septembra 2009, bi bilo zaželeno, da ta dialog steče. Spodbudna pa je že pripravljenost različnih strani za sodelovanje v dialogu. Očitno je, da nekateri temeljni problemi, ki so bili navedeni med vzroki za državni udar z dne 6. avgusta 2008, še niso rešeni. Poudariti želimo zlasti naslednje ukrepe s seznama tem dialoga iz sporazuma iz Dakarja: okrepitev demokracije, preprečevanje protiustavnih zamenjav vlade, reformo institucij in vloge oboroženih sil, dobro politično in gospodarsko upravljanje, okrepitev pravne države in človekovih pravic ter ponovno uravnoteženje institucij in oblasti. Zaradi varnostnih groženj v Mavretaniji bi bilo treba v okviru tega dialoga obravnavati tudi varnostna vprašanja, vključno s povezavo med varnostjo in razvojem.

Vse teme, povezane s stabilnostjo Vaše države, vključno z zgoraj navedenimi, so zelo pomembne za Evropsko unijo. Ker so to področja skupnega interesa in glede na pomen sodelovanja Evropske unije v Mavretaniji na področjih upravljanja države, predlagamo, da se politični dialog med Mavretanijo in Unijo, predviden v členu 8 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES okrepi, da poteka redno in strukturirano. O obliki in okvirnih pravilih za ta dialog se bodo morali skupaj dogovoriti Vaša vlada in vodje diplomatskih misij Evropske unije pri Islamski republiki Mavretaniji.

Eden ciljev tega dialoga bo spodbujanje zgoraj omenjenega vključujočega nacionalnega dialoga in natančno spremljanje njegovih rezultatov. Menimo, da bo mogoče predhodne razmere in težave, ki so otežile začetek tega dialoga, rešiti, če bodo različne mavretanske strani razprave naravnale na prihodnost ter se ne ustavljale pri zahtevah in sporih glede nedavne zgodovine.

Naj zaključim, da bo Evropska unija podprla prizadevanja Mavretanije pri premagovanju socialno-ekonomskih in političnih težav, ki jo pestijo zaradi dolgega trajanja politične krize, povezane z državnim udarom avgusta 2008, zaradi svetovne gospodarske krize ter novih varnostnih in terorističnih groženj.

S spoštovanjem,

V Bruslju, 25. januarja 2010

Za Evropsko komisijo

José Manuel BARROSO

Za Svet Evropske unije

C. ASHTON


Top