Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:037:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 37, 10. únor 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.037.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 37

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
10. února 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 113/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby (1)

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 114/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2004, pokud jde o lhůtu poskytnutou Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EÚBP) pro vyjádření stanoviska k návrhu zpráv o přezkoumání týkajících se účinných látek s jasnými známkami toho, že nemají žádné škodlivé účinky (1)

12

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod (1)

13

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 116/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení (1)

16

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 117/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 904/2008 o analytických metodách a jiných technických ustanoveních nezbytných k provádění režimu vývozu zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

19

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 118/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2008, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů

21

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 119/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení (EU) č. 1233/2009, kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

26

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 120/2010 ze dne 9. února 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

27

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2010/6/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o rtuť, volný gossypol, dusitany a Mowrah, Bassia, Madhuka  (1)

29

 

*

Směrnice Komise 2010/7/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfidu hořečnatého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice (1)

33

 

*

Směrnice Komise 2010/8/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin, sodná sůl, do přílohy I uvedené směrnice (1)

37

 

*

Směrnice Komise 2010/9/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem rozšíření zařazení účinné látky fosfidu hlinitého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice jako přípravek typu 18, jak je definován v příloze V uvedené směrnice (1)

40

 

*

Směrnice Komise 2010/10/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky brodifakum do přílohy I uvedené směrnice (1)

44

 

*

Směrnice Komise 2010/11/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin do přílohy I uvedené směrnice (1)

47

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/73/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. ledna 2010 o zrušení rozhodnutí 2009/472/ES a o dalších krocích, které by měly následovat po konzultacích s Mauritánskou islámskou republikou podle článku 96 dohody o partnerství AKT-ES

50

 

 

2010/74/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. února 2010 o změně rozhodnutí 2005/629/ES, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství

52

 

 

2010/75/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o finančním příspěvku Unie na koordinovaný program sledování prevalence Listeria monocytogenes v některých potravinách určených k přímé spotřebě, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2010) 592)

55

 

 

2010/76/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2010, kterým se přiznává přechodné období na provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy, pokud jde o Českou republiku, Německo, Řecko, Rakousko, Polsko, Portugalsko a Slovinsko (oznámeno pod číslem K(2010) 735)

70

 

 

2010/77/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k látce terbutryn, jež podléhá přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 752)  (1)

72

 

 

2010/78/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2010, kterým se upravují prahové hodnoty uvedené v čl. 157 písm. b) a čl. 158 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k finančnímu nařízení

73

 

 

IV   Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

 

 

2010/79/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES, pokud jde o technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystemů transevropského konvenčního železničního systému a transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2009) 7787)  (1)

74

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top