EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:037:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 37, 2010m. vasaris 10d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.037.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 37

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. vasario 10d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 113/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl prekybos aprėpties, duomenų apibrėžčių, pagal verslo charakteristikas ir sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą suskirstytos prekybos statistikos rengimo ir specifinių prekių arba prekių gabenimo (1)

1

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 114/2010, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2229/2004 dėl laikotarpio nustatyto Europos maisto saugos tarnybai (EMST) pateikti nuomonę apie peržiūros ataskaitos projektą dėl aktyviųjų medžiagų dėl kurių yra aiškių įrodymų, kad jos nedaro jokio nepageidaujamo poveikio (1)

12

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 115/2010, kuriuo nustatomos aliumogelio naudojimo fluoridui iš natūralaus mineralinio ir šaltinio vandens šalinti sąlygos (1)

13

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 116/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 teiginių apie maistingumą sąrašas (1)

16

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 117/2010, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 904/2008, nustatantį analizės metodus ir kitas technines sąlygas, kurios būtinos įgyvendinant prekių, kurioms netaikomas Sutarties I priedas, eksporto tvarką

19

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 118/2010, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 900/2008, nustatantį analizės metodus ir kitas technines nuostatas, būtinas importo tvarkai, taikomai tam tikroms prekėms, gautoms perdirbant žemės ūkio produktus, įgyvendinti

21

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 119/2010, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) Nr. 1233/2009, kuriuo nustatoma pieno sektoriui skirta specifinė rinkos rėmimo priemonė

26

 

 

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 120/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

27

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos direktyva 2010/6/ES, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB I priedo nuostatos dėl gyvsidabrio, laisvojo gosipolio, nitritų ir Mowrah, Bassia, Madhuca  (1)

29

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos direktyva 2010/7/ES, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą magnio fosfidą, išskiriantį fosfiną (1)

33

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos direktyva 2010/8/ES, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB, į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą varfarinnatrį (1)

37

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos direktyva 2010/9/ES, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB, kad į jos I priedą įrašytą aktyviąją medžiagą aliuminio fosfidą, išskiriantį fosfiną, būtų galima naudoti 18-to tipo produktams, apibrėžtiems Direktyvos 98/8/EB V priede (1)

40

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos direktyva 2010/10/ES, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą brodifakumą (1)

44

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos direktyva 2010/11/ES, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB, į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą varfariną (1)

47

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/73/ES

 

*

2010 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas dėl Sprendimo 2009/472/EB panaikinimo ir dėl su konsultacijomis su Mauritanijos Islamo Respublika pagal AKR-EB partnerystės susitarimo 96 straipsnį susijusios tolesnės veiklos

50

 

 

2010/74/ES

 

*

2010 m. vasario 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/629/EB, įsteigiantį Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetą

52

 

 

2010/75/ES

 

*

2010 m. vasario 5 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Sąjungos finansinės paramos valstybėse narėse įgyvendintinai suderintai monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) paplitimo tam tikruose gatavuose maisto produktuose stebėsenos programai (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 592)

55

 

 

2010/76/ES

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimas, Čekijai, Vokietijai, Graikijai, Austrijai, Lenkijai, Portugalijai ir Slovėnijai suteikti pereinamąjį laikotarpį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 762/2008 dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo įgyvendinti (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 735)

70

 

 

2010/77/ES

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomas naujas terbutrino, kuris turi būti įvertintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 10 metų darbo programą, dokumentų pateikimo terminas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 752)  (1)

72

 

 

2010/78/ES

 

*

2010 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimas dėl Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, 157 straipsnio b punkte ir 158 straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų keitimo

73

 

 

IV   Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

 

 

2010/79/EB

 

*

2009 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2006/679/EB ir 2006/860/EB dėl transeuropinių paprastųjų ir greitųjų geležinkelių sistemų posistemių techninių sąveikos specifikacijų (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7787)  (1)

74

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top