Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:037:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 37, 10. februar 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.037.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 37

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
10. februar 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 af 9. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dækning af handelen, definition af dataene, udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og efter faktureringsvaluta samt særlige varer eller særlige varebevægelser (1)

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 114/2010 af 9. februar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 2229/2004 for så vidt angår den frist, EFSA har til at fremlægge sin vurdering af udkastene til reviderede vurderingsrapporter vedrørende aktivstoffer, for hvilke der er klare indikationer for, at de ikke har skadelige virkninger (1)

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 115/2010 af 9. februar 2010 om fastsættelse af betingelserne for anvendelse af aktiveret aluminiumoxid til rensning af naturligt mineralvand og kildevand for fluorid (1)

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 116/2010 af 9. februar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger (1)

16

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 117/2010 af 9. februar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 904/2008 om fastlæggelse af de analysemetoder og andre bestemmelser af teknisk art, der skal anvendes i forbindelse med eksportordningen for varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 118/2010 af 9. februar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 900/2008 om fastlæggelse af de analysemetoder og andre bestemmelser af teknisk art, der skal anvendes i forbindelse med importordningen for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter

21

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 119/2010 af 9. februar 2010 om ændring af forordning (EU) nr. 1233/2009 om en særlig markedsstøtteforanstaltning i mejerisektoren

26

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 120/2010 af 9. februar 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

27

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/6/EU af 9. februar 2010 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår kviksølv, fri gossypol, nitrit og Mowrah, Bassia, Madhuca  (1)

29

 

*

Kommissionens direktiv 2010/7/EU af 9. februar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage magnesiumphosphid, der frigiver phosphin, som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

33

 

*

Kommissionens direktiv 2010/8/EU af 9. februar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage warfarinnatrium som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

37

 

*

Kommissionens direktiv 2010/9/EU af 9. februar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at udvide optagelsen af aluminiumphosphid, der frigiver phosphin, i direktivets bilag I til at omfatte produkttype 18 som defineret i direktivets bilag V (1)

40

 

*

Kommissionens direktiv 2010/10/EU af 9. februar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage brodifacoum som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

44

 

*

Kommissionens direktiv 2010/11/EU af 9. februar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage warfarin som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

47

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/73/EU

 

*

Rådets afgørelse af 25. januar 2010 om ophævelse af afgørelse 2009/472/EF og om opfølgning af konsultationsproceduren med Den Islamiske Republik Mauretanien i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen

50

 

 

2010/74/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 4. februar 2010 om ændring af Kommissionens afgørelse 2005/629/EF om oprettelse af en videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri

52

 

 

2010/75/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 5. februar 2010 om EU-tilskud til gennemførelse i medlemsstaterne af et samordnet program for overvågning af forekomsten af Listeria monocytogenes i visse spiseklare fødevarer (meddelt under nummer K(2010) 592)

55

 

 

2010/76/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. februar 2010 om en overgangsperiode, der bevilges Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Østrig, Polen, Portugal, og Slovenien, med henblik på gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 762/2008 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakulturproduktionen (meddelt under nummer K(2010) 735)

70

 

 

2010/77/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. februar 2010 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af et dossier for terbutryn, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer K(2010) 752)  (1)

72

 

 

2010/78/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. februar 2010 om revision af de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel 157, litra b), og artikel 158, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen

73

 

 

IV   Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

 

 

2010/79/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. oktober 2009 om ændring af beslutningerne 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemer i de transeuropæiske jernbanesystemer for konventionelle tog og højhastighedstog (meddelt under nummer K(2009) 7787)  (1)

74

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top