Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:037:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 37, 10 februari 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.037.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 37

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
10 februari 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft (1)

1

 

*

Verordening (EU) nr. 114/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2229/2004 wat betreft de aan de EFSA toegekende periode om haar standpunt te geven over de ontwerpevaluatieverslagen betreffende de werkzame stoffen waarvoor duidelijke aanwijzingen bestaan dat zij geen schadelijke uitwerking hebben (1)

12

 

*

Verordening (EU) nr. 115/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor het gebruik van geactiveerd aluminiumoxide om fluoride uit natuurlijk mineraalwater en bronwater te verwijderen (1)

13

 

*

Verordening (EU) nr. 116/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van voedingsclaims (1)

16

 

*

Verordening (EU) nr. 117/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 904/2008 tot vaststelling van de analysemethoden en andere bepalingen van technische aard die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de uitvoerregeling voor goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen

19

 

*

Verordening (EU) nr. 118/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 900/2008 tot vaststelling van de analysemethoden en andere bepalingen van technische aard die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde goederen, verkregen door verwerking van landbouwproducten

21

 

*

Verordening (EU) nr. 119/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1233/2009 van de Commissie tot vaststelling van een specifieke marktondersteunende maatregel in de zuivelsector

26

 

 

Verordening (EU) nr. 120/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

27

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2010/6/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft kwik, vrij gossypol, nitriet en Mowrah, Bassia, Madhuca  (1)

29

 

*

Richtlijn 2010/7/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde magnesiumfosfide waaruit fosfine vrijkomt als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

33

 

*

Richtlijn 2010/8/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde warfarine-natrium als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

37

 

*

Richtlijn 2010/9/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de uitbreiding van de opneming in bijlage I bij die richtlijn van de werkzame stof aluminiumfosfide waaruit fosfine vrijkomt tot productsoort 18 in de zin van bijlage V bij die richtlijn (1)

40

 

*

Richtlijn 2010/10/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde brodifacum als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

44

 

*

Richtlijn 2010/11/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde warfarine als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

47

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/73/EU

 

*

Besluit van de Raad van 25 januari 2010 tot intrekking van Besluit 2009/472/EG en betreffende het gevolg dat zal worden gegeven aan het overleg met de Islamitische Republiek Mauritanië krachtens artikel 96 van de ACP-EG-Partnerschapsovereenkomst

50

 

 

2010/74/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 4 februari 2010 houdende wijziging van Besluit 2005/629/EG tot instelling van een Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij

52

 

 

2010/75/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 5 februari 2010 betreffende een financiële bijdrage van de Unie voor een in de lidstaten uit te voeren gecoördineerd bewakingsprogramma ten aanzien van de prevalentie van Listeria monocytogenes in bepaalde kant-en-klare levensmiddelen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 592)

55

 

 

2010/76/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 9 februari 2010 tot toekenning aan Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Oostenrijk, Polen, Portugal en Slovenië van een overgangsperiode voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 762/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 735)

70

 

 

2010/77/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 9 februari 2010 tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de indiening van een dossier voor terbutryn dat in het kader van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde tienjarige werkprogramma dient te worden beoordeeld (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 752)  (1)

72

 

 

2010/78/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 9 februari 2010 betreffende de aanpassing van de drempelbedragen die zijn vermeld in artikel 157, onder b), en artikel 158, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement

73

 

 

IV   Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag

 

 

2010/79/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 oktober 2009 tot wijziging van Beschikkingen 2006/679/EG en 2006/860/EG wat betreft de technische specificaties inzake interoperabiliteit van subsystemen van de trans-Europese conventionele en hogesnelheidsspoorwegsystemen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7787)  (1)

74

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Beschikking 2009/561/EG van de Commissie van 22 juli 2009 tot wijziging van Beschikking 2006/679/EG met betrekking tot de toepassing van de technische specificatie inzake interoperabiliteit voor het subsysteem besturing en seingeving van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (PB L 194 van 25.7.2009)

82

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top