Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:037:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 37, 10 februarie 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.037.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 37

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
10 februarie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 113/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește schimburile comerciale vizate, definiția datelor, elaborarea statisticilor de comerț pe caracteristici de întreprindere și în funcție de moneda de facturare, precum și mărfurile sau mișcările specifice (1)

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 114/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2229/2004 cu privire la termenul acordat EFSA pentru a emite avizul său referitor la proiectele de rapoarte de reexaminare privind substanțele active pentru care există indicii clare că nu prezintă efecte nocive (1)

12

 

*

Regulamentul (UE) nr. 115/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a condițiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale și din apele de izvor (1)

13

 

*

Regulamentul (UE) nr. 116/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista cu mențiunile nutriționale (1)

16

 

*

Regulamentul (UE) nr. 117/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a metodelor de analiză și a altor dispoziții cu caracter tehnic necesare pentru punerea în aplicare a regimului de export al mărfurilor care nu intră sub incidența anexei I la tratat

19

 

*

Regulamentul (UE) nr. 118/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 900/2008 de stabilire a metodelor de analiză și a altor dispoziții tehnice necesare pentru punerea în aplicare a regimului de import al anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole

21

 

*

Regulamentul (UE) nr. 119/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1233/2009 de stabilire a unei măsuri specifice de sprijinire a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate

26

 

 

Regulamentul (UE) nr. 120/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

27

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2010/6/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește mercurul, gosipolul liber, nitriții și Mowrah, Bassia, Madhuca  (1)

29

 

*

Directiva 2010/7/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii fosfurii de magneziu care eliberează fosfină ca substanță activă în anexa I la directivă (1)

33

 

*

Directiva 2010/8/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii warfarinei sodice ca substanță activă în anexa I la directivă (1)

37

 

*

Directiva 2010/9/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanței active fosfură de aluminiu care eliberează fosfină la tipul de produse 18 astfel cum este definit în anexa V la directivă (1)

40

 

*

Directiva 2010/10/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii substanței brodifacum ca substanță activă în anexa I la directivă (1)

44

 

*

Directiva 2010/11/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii warfarinei ca substanță activă în anexa I la directivă (1)

47

 

 

DECIZII

 

 

2010/73/UE

 

*

Decizia Consiliului din 25 ianuarie 2010 de abrogare a Deciziei 2009/472/CE și privind măsurile necesare în urma procedurii de consultare cu Republica Islamică Mauritania în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

50

 

 

2010/74/UE

 

*

Decizia Comisiei din 4 februarie 2010 de modificare a Deciziei 2005/629/CE de instituire a unui Comitet științific, tehnic și economic pentru pescuit

52

 

 

2010/75/UE

 

*

Decizia Comisiei din 5 februarie 2010 privind o contribuție financiară din partea Uniunii pentru efectuarea, în statele membre, a unui program coordonat de monitorizare cu privire la prevalența Listeria monocytogenes în anumite produse alimentare gata pentru consum [notificată cu numărul C(2010) 592]

55

 

 

2010/76/UE

 

*

Decizia Comisiei din 9 februarie 2010 de acordare a unei perioade de tranziție pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 762/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul acvaculturii în ceea ce privește Republica Cehă, Germania, Grecia, Austria, Polonia, Portugalia și Slovenia [notificată cu numărul C(2010) 735]

70

 

 

2010/77/UE

 

*

Decizia Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarului pentru terbutrin care urmează a fi examinat în cadrul programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 752]  (1)

72

 

 

2010/78/UE

 

*

Decizia Comisiei din 9 februarie 2010 privind revizuirea pragurilor menționate la articolul 157 litera (b) și la articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului financiar

73

 

 

IV   Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

 

 

2010/79/CE

 

*

Decizia Comisiei din 19 octombrie 2009 de modificare a Deciziilor 2006/679/CE și 2006/860/CE privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemele sistemului feroviar transeuropean convențional și sistemului feroviar transeuropean de mare viteză [notificată cu numărul C(2009) 7787]  (1)

74

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top