Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:037:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 37, 10. veebruar 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.037.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 37

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
10. veebruar 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 113/2010, 9. veebruar 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses kaubavahetusandmete katvuse ja andmete määratlemisega ning kaubavahetusstatistika koostamisega ettevõtte tunnuste ja arve esitamise vääringu järgi ning seoses erikaupade või -liikumistega (1)

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 114/2010, 9. veebruar 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2229/2004 seoses tähtajaga, mille jooksul EFSA peab esitama oma seisukoha läbivaatamise aruannete eelnõude kohta, milles käsitletakse toimeaineid, mille puhul on selged märgid, et neil ei ole mingit kahjulikku mõju (1)

12

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 115/2010, 9. veebruar 2010, millega sätestatakse aktiveeritud alumiiniumoksiidi kasutamise tingimused fluoriidi eemaldamiseks looduslikust mineraalveest ja allikaveest (1)

13

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 116/2010, 9. veebruar 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1924/2006 seoses toitumisalaste väidete nimekirjaga (1)

16

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 117/2010, 9. veebruar 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 904/2008, millega kehtestatakse analüüsimeetodid ja muud tehnilised sätted, mis on vajalikud asutamislepingu I lisas loetlemata kaupade ekspordiprotseduuri rakendamiseks

19

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 118/2010, 9. veebruar 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 900/2008, millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate kaupade suhtes impordikorra rakendamiseks vajalikud analüüsimeetodid ja muud tehnilised sätted

21

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 119/2010, 9. veebruar 2010, millega muudetakse määrust (EL) nr 1233/2009, milles sätestatakse turutoetuse erimeede piimasektoris

26

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 120/2010, 9. veebruar 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

27

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2010/6/EL, 9. veebruar 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I lisa elavhõbeda, vaba gossüpoli, nitritite ja pikalehise maduuka osas (1)

29

 

*

Komisjoni direktiiv 2010/7/EL, 9. veebruar 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine fosfiini eraldav magneesiumfosfiid selle I lisasse (1)

33

 

*

Komisjoni direktiiv 2010/8/EL, 9. veebruar 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine naatriumvarfariin selle I lisasse (1)

37

 

*

Komisjoni direktiiv 2010/9/EL, 9. veebruar 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ ja kantakse kõnealuse direktiivi I lisasse toimeaine fosfiini eraldav alumiiniumfosfiid, nii et see kuuluks kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 18 (1)

40

 

*

Komisjoni direktiiv 2010/10/EL, 9. veebruar 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine brodifaakum (1)

44

 

*

Komisjoni direktiiv 2010/11/EL, 9. veebruar 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine varfariin selle I lisasse (1)

47

 

 

OTSUSED

 

 

2010/73/EL

 

*

Nõukogu otsus, 25. jaanuar 2010, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/472/EÜ ja milles käsitletakse Mauritaania Islamivabariigiga AKV-EÜ partnerluslepingu artikli 96 kohaselt peetud nõupidamise järelmeetmeid

50

 

 

2010/74/EL

 

*

Komisjoni otsus, 4. veebruar 2010, millega muudetakse otsust 2005/629/EÜ kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee moodustamise kohta

52

 

 

2010/75/EL

 

*

Komisjoni otsus, 5. veebruar 2010, liidu rahalise toetuse kohta teatavates valmistoitudes Listeria monocytogenes’e levimust käsitleva kooskõlastatud seireprogrammi tegemiseks liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri K(2010) 592 all)

55

 

 

2010/76/EL

 

*

Komisjoni otsus, 9. veebruar 2010, millega antakse Tšehhi Vabariigile, Saksamaale, Kreekale, Austriale, Poolale, Portugalile ja Sloveeniale üleminekuperiood Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 762/2008 (liikmesriikide vesiviljelust käsitleva statistika esitamise kohta) rakendamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2010) 735 all)

70

 

 

2010/77/EL

 

*

Komisjoni otsus, 9. veebruar 2010, millega kehtestatakse uus tähtaeg toimiku esitamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi kohaselt hinnatava toimeine terbutriin kohta (teatavaks tehtud numbri K(2010) 752 all)  (1)

72

 

 

2010/78/EL

 

*

Komisjoni otsus, 9. veebruar 2010, millega korrigeeritakse määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse finantsmääruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 157 punktis b ja artikli 158 lõikes 1 nimetatud künniseid

73

 

 

IV   EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud õigusaktid

 

 

2010/79/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 19. oktoober 2009, millega muudetakse otsuseid 2006/679/EÜ ja 2006/860/EÜ, mis käsitlevad üleeuroopalise tava- ja kiirraudteesüsteemi allsüsteemide koostalitlusvõime tehnilisi kirjeldusi (teatavaks tehtud numbri K(2009) 7787 all)  (1)

74

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top