EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1613

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2019/1613 z 25. septembra 2019 o vymenovaní veliteľa operácie EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

ST/12206/2019/INIT

Ú. v. EÚ L 250, 30.9.2019, p. 84–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2021; Zrušil 32021D0087

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1613/oj

30.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 250/84


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU (SZBP) 2019/1613

z 25. septembra 2019

o vymenovaní veliteľa operácie EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (1) (Atalanta), a najmä na jej článok 6,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 ods. 1 jednotnej akcie 2008/851/SZBP Rada poverila Politický a bezpečnostný výbor (PBV) prijímať rozhodnutia o vymenovaní veliteľa operácie EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (ďalej len „veliteľ operácie EÚ“).

(2)

Rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1083 (2) bol 30. júla 2018 za veliteľa operácie EÚ od 29. marca 2019 vymenovaný viceadmirál Antonio MARTORELL LACAVE.

(3)

Španielske vojenské orgány navrhli, aby po viceadmirálovi Antoniovi MARTORELLOVI LACAVEM zastával funkciu veliteľa operácie EÚ generálmajor Antonio PLANELLS PALAU.

(4)

Vojenský výbor EÚ 5. septembra 2019 podporil vymenovanie generálmajora Antonia PLANELLSA PALAUA za veliteľa operácie EUNAVFOR Atalanta od 1. októbra 2019.

(5)

V súlade s článkom 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Európskej únie s obrannými dôsledkami,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Generálmajor Antonio PLANELLS PALAU sa týmto od 1. októbra 2019 vymenúva za veliteľa operácie EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. októbra 2019.

V Bruseli 25. septembra 2019

Za Politický a bezpečnostný výbor

predsedníčka

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1083 z 30. júla 2018, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Ú. v. EÚ L 194, 31.7.2018, s. 142).


Top