EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:250:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 250, 30 ta' Settembru 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 250

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
30 ta' Settembru 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1601 tas-26 ta' Settembru 2019 li jemenda r-Regolamenti (UE) 2018/2025 u (UE) 2019/124 fir-rigward ta' ċerti opportunitajiet tas-sajd

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1602 tat-23 ta' April 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-Dokument Sanitarju Komuni tad-Dħul li jakkumpanja l-kunsinni ta' annimali u oġġetti sad-destinazzjoni tagħhom ( 1 )

6

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1603 tat-18 ta' Lulju 2019 li jissupplimenta d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-miżuri adottati mill-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali għall-monitoraġġ, ir-rapportar u l-verifika tal-emissjonijiet tal-avjazzjoni għall-iskop li tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq ( 1 )

10

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1604 tas-27 ta' Settembru 2019 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2568/91 dwar il-karatteristiċi taż-żejt taż-żebbuġa u l-fdal taż-żejt taż-żebbuġa u dwar il-metodi ta' analiżi rilevanti

14

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1605 tas-27 ta' Settembru 2019 li japprova s-sustanza attiva b'riskju baxx Bacillus subtilis tar-razza IAB/BS03, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

49

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1606 tas-27 ta' Settembru 2019 li jikkonċerna n-nuqqas ta' tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva metjokarb, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

53

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1607 tas-27 ta' Settembru 2019 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1239 fir-rigward tad-dati tal-għeluq applikabbli għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji

56

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1608 tas-16 ta' Settembru 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Ewropew għat-tfassil ta' standards għan-navigazzjoni interna u fil-Kummissjoni Ċentrali għan-Navigazzjoni fuq ir-Renu fir-rigward tal-adozzjoni ta' mudelli fil-qasam tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna

58

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1609 tal-24 ta' Settembru 2019 li taħtar membru, propost mir-Repubblika Ellenika, fil-Kumitat tar-Reġjuni

80

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1610 tal-24 ta' Settembru 2019 li taħtar erba' membri, proposti minn Malta, fil-Kumitat tar-Reġjuni

81

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1611 tal-24 ta' Settembru 2019 li taħtar membru supplenti, propost mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, fil-Kumitat tar-Reġjuni

82

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1612 tal-24 ta' Settembru 2019 li taħtar membru supplenti, propost mir-Renju tad-Danimarka, fil-Kumitat tar-Reġjuni

83

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (PESK) 2019/1613 tal-25 ta' Settembru 2019 dwar il-ħatra tal-Kmandant tal-Operazzjoni tal-UE għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta' kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta' piraterija u ta' serq bl-użu tal-armi 'l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

84

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1614 tas-26 ta' Settembru 2019 li tawtorizza lill-Istati Membri jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE rigward il-patata, għajr il-patata maħsuba għat-tħawwil, li toriġina mir-reġjuni ta' Akkar u Bekaa tal-Libanu (notifikata bid-dokument C(2019) 6819)

85

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1615 tas-26 ta' Settembru 2019 li tistabbilixxi miżuri ta' emerġenza li jipprevjenu l-introduzzjoni u t-tixrid ġewwa l-Unjoni tal-Virus tal-frott imkemmex u kannella tat-tadam (ToBRFV) (notifikata bid-dokument C(2019) 6826)

91

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1616 tas-27 ta' Settembru 2019 dwar l-istandards armonizzati għall-apparat ta' pressjoni abbozzati b'appoġġ għad-Direttiva 2014/68/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

95

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1617 tas-27 ta’ Settembru 2019 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2019) 7044)  ( 1 )

100

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top