Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:250:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 250, 30 september 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 250

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
30 september 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2019/1601 av den 26 september 2019 om ändring av förordningarna (EU) 2018/2025 och (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1602 av den 23 april 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller det gemensamma hälsodokument för införsel som ska åtfölja sändningar av djur och varor till deras destination ( 1 )

6

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1603 av den 18 juli 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1604 av den 27 september 2019 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1605 av den 27 september 2019 om godkännande av Bacillus subtilis stam IAB/BS03 som ett verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

49

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1606 av den 27 september 2019 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet metiokarb i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

53

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1607 av den 27 september 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1239 vad gäller tillämplig sista dag för inlämnande av licensansökan

56

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1608 av den 16 september 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Europeiska kommittén för utarbetande av standarder på området inlandssjöfart och i Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen om antagande av förlagor för yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart

58

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1609 av den 24 september 2019 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Republiken Grekland

80

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1610 av den 24 september 2019 om utnämning av fyra ledamöter i Regionkommittén på förslag av Malta

81

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1611 av den 24 september 2019 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Förbundsrepubliken Tyskland

82

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1612 av den 24 september 2019 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Konungariket Danmark

83

 

*

Beslut (Gusp) 2019/1613 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 25 september 2019 om utnämning av EU:s operationschef för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

84

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1614 av den 26 september 2019 om bemyndigande för medlemsstaterna att bevilja undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller annan potatis än potatis avsedd för plantering, med ursprung i regionerna Akkar och Bekaa i Libanon [delgivet med nr C(2019) 6819]

85

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1615 av den 26 september 2019 om nödåtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) [delgivet med nr C(2019) 6826]

91

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1616 av den 27 september 2019 om de harmoniserade standarder för tryckbärande anordningar som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU

95

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1617 av den 27 september 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 7044]  ( 1 )

100

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top