Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:250:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 250, 30 септември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 250

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
30 септември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1601 на Съвета от 26 септември 2019 година за изменение на регламенти (ЕС) 2018/2025 и (ЕС) 2019/124 по отношение на определени възможности за риболов

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1602 на Комисията от 23 април 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единния здравен документ за въвеждане, придружаващ пратки от животни и стоки до тяхното местоназначение ( 1 )

6

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1603 на Комисията от 18 юли 2019 година за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките, приети от Международната организация за гражданско въздухоплаване, за мониторинг, докладване и проверка на емисии от въздухоплаването с цел прилагане на глобална, основана на пазара мярка ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1604 на Комисията от 27 септември 2019 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1605 на Комисията от 27 септември 2019 година за одобрение на активното вещество с нисък риск Bacillus subtilis щам IAB/BS03 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1606 на Комисията от 27 септември 2019 година за неподновяване на одобрението на активното вещество метиокарб в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

53

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1607 на Комисията от 27 септември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 по отношение на приложимите крайни срокове за подаване на заявления за лицензии

56

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/1608 на Съвета от 16 септември 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Европейски комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване и в Централната комисия за корабоплаване по река Рейн във връзка с приемането на образци в областта на професионалните квалификации за корабоплаването по вътрешните водни пътища

58

 

*

Решение (ЕС) 2019/1609 на Съвета от 24 септември 2019 година за назначаване на член, предложен от Република Гърция, в Комитета на регионите

80

 

*

Решение (ЕС) 2019/1610 на Съвета от 24 септември 2019 година за назначаване на четирима членове, предложени от Малта, в Комитета на регионите

81

 

*

Решение (ЕС) 2019/1611 на Съвета от 24 септември 2019 година за назначаване на заместник-член, предложен от Федерална република Германия, в Комитета на регионите

82

 

*

Решение (ЕС) 2019/1612 на Съвета от 24 септември 2019 година за назначаване на заместник-член, предложен от Кралство Дания, в Комитета на регионите

83

 

*

Решение (ОВППС) 2019/1613 на Комитета по политика и сигурност от 25 септември 2019 година за назначаване на командващ операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

84

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1614 на Комисията от 26 септември 2019 година с което на държавите членки се разрешава да предвиждат дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на картофи, с изключение на картофи, предназначени за засаждане, с произход от регионите на Akkar и Bekaa в Ливан (нотифицирано под номер С(2019) 6819)

85

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1615 на Комисията от 26 септември 2019 година за установяване на спешни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вируса на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV) (нотифицирано под номер С(2019) 6826)

91

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1616 на Комисията от 27 септември 2019 година относно проекта за хармонизирани стандарти за съоръженията под налягане в подкрепа на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

95

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1617 на Комисията от 27 септември 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2019) 7044)  ( 1 )

100

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top