EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:250:TOC

Uradni list Evropske unije, L 250, 30. september 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 250

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
30. september 2019


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) 2019/1601 z dne 26. septembra 2019 o spremembi uredb (EU) 2018/2025 in (EU) 2019/124 glede nekaterih ribolovnih možnosti

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1602 z dne 23. aprila 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta, ki je priložen pošiljkam živali in blaga do njihovega namembnega kraja ( 1 )

6

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1603 z dne 18. julija 2019 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ukrepi Mednarodne organizacije civilnega letalstva za spremljanje in preverjanje emisij iz letalstva ter poročanje o njih za namene izvajanja globalnega tržnega ukrepa ( 1 )

10

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1604 z dne 27. septembra 2019 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1605 z dne 27. septembra 2019 o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem Bacillus subtilis, sev IAB/BS03, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

49

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1606 z dne 27. septembra 2019 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi metiokarb v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

53

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1607 z dne 27. septembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239 glede veljavnih rokov za vložitev zahtevkov za dovoljenja

56

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1608 z dne 16. septembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Evropskem odboru za pripravo standardov za plovbo po celinskih plovnih poteh in v Centralni komisiji za plovbo po Renu, glede sprejetja vzorcev na področju poklicnih kvalifikacij za plovbo po celinskih plovnih poteh

58

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1609 z dne 24. septembra 2019 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Grške republike

80

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1610 z dne 24. septembra 2019 o imenovanju štirih članov Odbora regij na predlog Malte

81

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1611 z dne 24. septembra 2019 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Zvezne republike Nemčije

82

 

*

Sklep Sveta (EU) 2019/1612 z dne 24. septembra 2019 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Kraljevine Danske

83

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2019/1613 z dne 25. septembra 2019 o imenovanju poveljnika operacije EU v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

84

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1614 z dne 26. septembra 2019 o dovoljenju državam članicam, da določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, s poreklom iz regij Akkar in Bekaa v Libanonu (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6819)

85

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1615 z dne 26. septembra 2019 o vzpostavitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa virusa paradižnika ToBRFV v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6826)

91

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1616 z dne 27. septembra 2019 o harmoniziranih standardih za tlačno opremo, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta

95

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1617 z dne 27 septembra 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7044)  ( 1 )

100

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top