Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:250:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 250, 30 september 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 250

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
30 september 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2019/1601 van de Raad van 26 september 2019 tot wijziging van Verordeningen (EU) 2018/2025 en (EU) 2019/124 met betrekking tot bepaalde vangstmogelijkheden

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1602 van de Commissie van 23 april 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst dat zendingen van dieren en goederen tot hun bestemming vergezelt ( 1 )

6

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1603 van de Commissie van 18 juli 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie aangenomen maatregelen voor de monitoring, rapportage en verificatie van luchtvaartemissies ter uitvoering van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel ( 1 )

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1604 van de Commissie van 27 september 2019 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2568/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden

14

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1605 van de Commissie van 27 september 2019 tot goedkeuring van de werkzame stof met een laag risico Bacillus subtilis stam IAB/BS03, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

49

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1606 van de Commissie van 27 september 2019 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof methiocarb overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

53

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1607 van de Commissie van 27 september 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 wat betreft de toepasselijke uiterste data voor de indiening van certificaataanvragen

56

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/1608 van de Raad van 16 september 2019 betreffende het namens de Europese Unie in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart en in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in te nemen standpunt over de vaststelling van modellen voor beroepskwalificaties in de binnenvaart

58

 

*

Besluit (EU) 2019/1609 van de Raad van 24 september 2019 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Helleense Republiek

80

 

*

Besluit (EU) 2019/1610 van de Raad van 24 september 2019 tot benoeming van vier leden van het Comité van de Regio's, voorgedragen door Malta

81

 

*

Besluit (EU) 2019/1611 van de Raad van 24 september 2019 tot benoeming van een plaatsvervanger van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Bondsrepubliek Duitsland

82

 

*

Besluit (EU) 2019/1612 van de Raad van 24 september 2019 tot benoeming van een plaatsvervanger van het Comité van de Regio's, voorgedragen door het Koninkrijk Denemarken

83

 

*

Besluit (GBVB) 2019/1613 van het Politiek en Veiligheidscomité van 25 september 2019 tot benoeming van de operationeel commandant van de EU voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

84

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1614 van de Commissie van 26 september 2019 tot machtiging van de lidstaten om voor andere dan voor opplant bestemde aardappelen uit de regio's Akkar en Bekaa in Libanon af te wijken van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6819)

85

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1615 van de Commissie van 26 september 2019 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) te voorkomen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6826)

91

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1616 van de Commissie van 27 september 2019 betreffende de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor drukapparatuur

95

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1617 van de Commissie van 27 september 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7044)  ( 1 )

100

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top