EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:250:TOC

Službeni list Europske unije, L 250, 30 rujna 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 250

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
30 rujna 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2019/1601 od 26. rujna 2019. o izmjeni uredaba (EU) 2018/2025 i (EU) 2019/124 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1602 оd 23. travnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta koji prati pošiljke životinja i robe do njihova odredišta ( 1 )

6

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1603 оd 18. srpnja 2019. o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mjerama koje je donijela Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija u zrakoplovstvu u svrhu provedbe globalne tržišno utemeljene mjere ( 1 )

10

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1604 оd 27. rujna 2019. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

14

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1605 оd 27. rujna 2019. o odobravanju aktivne tvari niskog rizika Bacillus subtilis soj IAB/BS03 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

49

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1606 оd 27. rujna 2019. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari metiokarb u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

53

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1607 оd 27. rujna 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1239 u pogledu primjenjivih datuma završetka rokova za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola

56

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/1608 od 16. rujna 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Europskog odbora za izradu standardâ unutarnje plovidbe i u okviru Središnje komisije za plovidbu Rajnom o donošenju obrazaca u području stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi

58

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/1609 od 24. rujna 2019. o imenovanju člana Odbora regija, kojeg je predložila Helenska Republika

80

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/1610 od 24. rujna 2019. o imenovanju četiriju članova Odbora regija, koje je predložila Malta

81

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/1611 od 24. rujna 2019. o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Savezna Republika Njemačka

82

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/1612 od 24. rujna 2019. o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Kraljevina Danska

83

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2019/1613 od 25. rujna 2019. o imenovanju zapovjednika operacije EU-a za vojnu operaciju Europske unije radi doprinošenja odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

84

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1614 оd 26. rujna 2019. kojom se države članice ovlašćuju da odobre odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 2000/29/EZ u odnosu na krumpire, osim za krumpire namijenjene sadnji, a koji potječu iz regija Akkar i Bekaa u Libanonu (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 6819)

85

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1615 оd 26. rujna 2019. o utvrđivanju hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju virusa smeđe naboranosti ploda rajčice (ToBRFV) i njegova širenja unutar Unije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 6826)

91

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1616 оd 27. rujna 2019. o usklađenim normama za tlačnu opremu sastavljenima za potrebe Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća

95

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1617 оd 27. rujna 2019 o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7044)  ( 1 )

100

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top