Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:250:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 250, 30. september 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 250

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
30. september 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2019/1601 af 26. september 2019 om ændring af forordning (EU) 2018/2025 og forordning (EU) 2019/124, for så vidt angår visse fiskerimuligheder

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1602 af 23. april 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår det fælles sundhedsimportdokument, der ledsager sendinger af dyr og varer til deres bestemmelsessted ( 1 )

6

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1603 af 18. juli 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår foranstaltninger vedtaget af Organisationen for International Civil Luftfart om overvågning, rapportering og verifikation af emissioner fra luftfarten med henblik på gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1604 af 27. september 2019 om ændring af forordning (EØF) nr. 2568/91 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1605 af 27. september 2019 om godkendelse af lavrisikoaktivstoffet Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

49

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1606 af 27. september 2019 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet methiocarb, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1607 af 27. september 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 for så vidt angår de gældende slutdatoer for indgivelse af licensansøgninger

56

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1608 af 16. september 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje og i Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen, til vedtagelsen af modeller på området for erhvervskvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje

58

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1609 af 24. september 2019 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Den Hellenske Republik

80

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1610 af 24. september 2019 om beskikkelse af fire medlemmer af Regionsudvalget efter indstilling fra Malta

81

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1611 af 24. september 2019 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Forbundsrepublikken Tyskland

82

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1612 af 24. september 2019 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Danmark

83

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2019/1613 af 25. september 2019 om udnævnelse af den øverstbefalende for Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

84

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1614 af 26. september 2019 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for kartofler, dog ikke læggekartofler, med oprindelse i regionerne Akkar og Bekaa i Libanon (meddelt under nummer C(2019) 6819)

85

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1615 af 26. september 2019 om hasteforanstaltninger mod indførsel til og spredning i Unionen af Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) (meddelt under nummer C(2019) 6826)

91

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616 af 27. september 2019 om harmoniserede standarder for trykbærende udstyr, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU

95

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1617 af 27. september 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 7044)  ( 1 )

100

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/981 af 8. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ( EUT L 161 af 18.6.2019 )

123

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top