EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:175E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 175, 10 iulie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 175E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
10 iulie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

SESIUNEA 2007-2008

 

Ședințele dintre 9 și 12 iulie 2007

 

Luni, 9 iulie 2007

2008/C 175E/01

PROCES-VERBAL

1

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Reluarea sesiunii

Declarația Președintelui

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Componența Parlamentului

Componența comisiilor și delegațiilor

Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie

Depunere de documente

Întrebări orale și declarații scrise (depunere)

Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Declarații scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Petiții

Calendarul 2008

Ordinea lucrărilor

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Procedura uniformă de autorizare pentru aditivi alimentari ***I — Aditivi alimentari ***I — Enzime alimentare ***I — Arome și ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante ***I (dezbatere)

Program de acțiune comunitară în domeniul sănătății (2007-2013) ***II — Acțiuni de combatere a bolilor cardiovasculare (dezbatere)

Gestionarea riscurilor MON 863 (dezbatere)

Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (dezbatere)

Perspectivele pieței interne a gazelor și a energiei electrice (dezbatere)

Dispozitive de măsurare care conțin mercur ***II (dezbatere)

Recensământul, clasificarea și protejarea infrastructurilor critice europene * (dezbatere)

Legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) ***III (dezbatere)

Ordinea de zi a următoarei ședințe

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

22

 

Marți, 10 iulie 2007

2008/C 175E/02

PROCES-VERBAL

24

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Deschiderea ședinței

Depunere de documente

Transferuri de credite

Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității ***I (dezbatere)

Serviciile financiare 2005-2010 (Carte albă) (dezbatere)

Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului XXI (dezbatere)

Votare

Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (vot)

Cerere de consultare a Comitetului Regiunilor: Contribuția voluntariatului la coeziunea economică și socială (articolul 118 din Regulamentul de procedură) (vot)

Protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri CE — Algeria pentru a ține seama de extinderea din 1 mai 2004 *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare CE/Moldova (aderarea Bulgariei și a României la UE) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare CE/Ucraina (aderarea Bulgariei și a României la UE) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare CE/Armenia (aderarea Republicii Bulgaria și a României la UE) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare CE/Azerbaidjan (aderarea Republicii Bulgaria și a României la UE) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare CE/Georgia (aderarea Republicii Bulgaria și a României la UE) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Aderarea Bulgariei și a României la Convenția din 26 iulie 1995 privind utilizarea tehnologiei informațiilor de către serviciile vamale * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viață (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Reasigurarea (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

O nouă clasificare statistică a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou (reformare) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Convenția ONU privind un cod de conduită pentru conferințele maritime (abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 954/79 al Consiliului) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Controlul activităților de pescuit în Antarctica * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Aderarea Bulgariei și a României la Convenția Europol din 26 iulie 1995 * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Aderarea Bulgariei și a României la Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Aderarea Bulgariei și a României la Convenția din 17 iunie 1998 cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene */***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Rectificările (noul articol 204a privind rectificările din Regulamentul de procedură) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Aplicarea și interpretarea Regulamentului de procedură (modificarea articolului 201 din Regulamentul de procedură) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Imunități și privilegii Alessandra Mussolini (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Imunități și privilegii Ashley Mote (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2007 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raportul special al Curții de Conturi nr. 9/2006 privind cheltuielile de traducere suportate de Comisie, Parlamentul European și Consiliu (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Minimizarea costurilor administrative impuse de legislație (articolul 131 din Regulamentul de procedură)

Legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) ***III (vot)

Program de acțiune comunitară în domeniul sănătății (2007-2013) ***II (vot)

Dispozitive de măsurare care conțin mercur ***II (vot)

Procedura uniformă de autorizare pentru aditivi alimentari ***I (vot)

Aditivi alimentari ***I (vot)

Enzime alimentare ***I (vot)

Arome și ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante ***I (vot)

Apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice * (vot final)

Identificarea, clasarea și protecția infrastructurilor critice europene * (vot)

Perspectivele pieței interne a gazelor și a energiei electrice (vot)

Pescuitul industrial și producția de făină și uleiuri de pește (vot)

Convocarea Conferinței Interguvernamentale (termen de depunere a amendamentelor)

Explicații privind votul

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului XXI (continuarea dezbaterii)

Detașarea lucrătorilor (dezbatere)

Spre o politică maritimă a Uniunii: O viziune europeană privind oceanele și mările (dezbatere)

Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Componența comisiilor și delegațiilor

Punerea în aplicare a primului pachet feroviar (dezbatere)

Norme comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian (reformare) ***I (dezbatere)

Pentru o Europă în mișcare — Mobilitate durabilă pentru continentul nostru (dezbatere)

Relațiile comerciale bilaterale UE-China (dezbatere)

Ordinea de zi a următoarei ședințe

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

46

ANEXA I

48

ANEXA II

62

TEXTE ADOPTATE

99

P6_TA(2007)0291
Protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri CE — Algeria pentru a ține seama de extinderea din 1 mai 2004***
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (8937/2007 — COM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

99

P6_TA(2007)0292
Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare CE/Moldova (aderarea Bulgariei și a României la UE) *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

100

P6_TA(2007)0293
Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare CE/Ucraina (aderarea Bulgariei și a României la UE) *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

100

P6_TA(2007)0294
Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare CE/Armenia (aderarea Republicii Bulgaria și a României la UE) *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

101

P6_TA(2007)0295
Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare CE/Azerbaidjan (aderarea Republicii Bulgaria și a României la UE) *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

102

P6_TA(2007)0296
Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare CE/Georgia (aderarea Republicii Bulgaria și a României la UE) *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

102

P6_TA(2007)0297
Aderarea Bulgariei și a României la Convenția din 26 iulie 1995 privind utilizarea tehnologiei informațiilor de către serviciile vamale *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția privind utilizarea tehnologiei informațiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS))

103

P6_TA(2007)0298
Asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viață (competențe de executare conferite Comisiei) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viață, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289 (COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0289
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 iulie 2007 în vederea adoptării directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viață, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

104

P6_TA(2007)0299
Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (competențe de executare conferite Comisiei) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

105

P6_TA(2007)0300
Reasigurarea (competențe de executare conferite Comisiei) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/68/CE privind reasigurarea, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

105

P6_TA(2007)0301
O nouă clasificare statistică a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

106

P6_TC1-COD(2006)0218
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 iulie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului

106

P6_TA(2007)0302
Anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (COM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

107

P6_TC1-COD(2006)0180
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 iulie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate

107

P6_TA(2007)0303
Etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou (reformare) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind programul comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou (reformare) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD))

108

P6_TC1-COD(2006)0187
Poziția Parlamentului European adoptată în prima lectură la 10 iulie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind programul comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou (reformare)

108

P6_TA(2007)0304
Convenția ONU privind un cod de conduită pentru conferințele maritime (abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 954/79 al Consiliului) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 954/79 al Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Convenției Organizației Națiunilor Unite referitoare la codul de conduită pentru conferințele maritime sau aderarea acestor state la convenție (COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308 (COD))

109

P6_TA(2007)0305
Controlul activităților de pescuit în Antarctica *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind propunerea de regulament al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 601/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 care prevede anumite măsuri de control ce pot fi aplicate activităților de pescuit în zona cuprinsă de Convenția privind conservarea resurselor marine vii din Antarctica și abrogarea Regulamentelor (CEE) nr. 3943/90, (CE) nr. 66/98 și (CE) nr. 1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

109

P6_TA(2007)0306
Aderarea Bulgariei și a României la Convenția Europol din 26 iulie 1995 *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la recomandarea pentru o decizie a Consiliului privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția privind înființarea Biroului European de Poliție (Convenția Europol), încheiată la 26 iulie 1995, întemeiată pe dispozițiile articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

114

P6_TA(2007)0307
Aderarea Bulgariei și a României la Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, din 29 mai 2000 *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la recomandarea în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu la 29 mai 2000 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

115

P6_TA(2007)0308
Aderarea Bulgariei și a României la Convenția 17 iunie 1998 cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule, încheiată la 17 iunie 1998 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS))

115

P6_TA(2007)0309
Combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția din 26 mai 1997 cu privire la combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

116

P6_TA(2007)0310
Rectificările (noul articol 204a privind rectificările din Regulamentul de procedură)
Decizia Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind introducerea, în Regulamentul de procedură al Parlamentului European, a unui nou articol 204a privind rectificările (2005/2041(REG))

117

P6_TA(2007)0311
Aplicarea și interpretarea Regulamentului de procedură (modificarea articolului 201 din Regulamentul de procedură)
Decizia Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind modificarea articolului 201 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind aplicarea și interpretarea Regulamentului de procedură (2006/2192 (REG))

118

P6_TA(2007)0312
Imunități și privilegii Alessandra Mussolini
Decizia Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor Alessandrei Mussolini (2006/2301(IMM))

118

P6_TA(2007)0313
Imunități și privilegii Ashley Mote
Decizia Parlamentului European din 10 iulie 2007privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Ashley Mote (2007/2122(IMM))

119

P6_TA(2007)0314
Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2007
Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2007 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2007, Secțiunea III — Comisia (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

120

P6_TA(2007)0315
Raportul special al Curții de Conturi nr. 9/2006 privind cheltuielile de traducere suportate de Comisie, Parlamentul European și Consiliu
Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind raportul special nr. 9/2006 al Curții de Conturi Europene privind costurile de traducere ale Comisiei, Parlamentului și Consiliului (2007/2077(INI))

121

P6_TA(2007)0316
Minimizarea costurilor administrative impuse de legislație
Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind minimizarea costurilor administrative impuse de legislație (2005/2140(INI))

124

P6_TA(2007)0317
Legea aplicabilă obligațiilor necontractuale („Roma II”) ***III
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale („Roma II”) (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

130

P6_TA(2007)0318
Program de acțiune comunitară în domeniul sănătății (2008-2013) ***II
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la poziția comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui al doilea Program de acțiune comunitară în domeniul sănătății (2008-2013) (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

131

P6_TC2-COD(2005)0042A
Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 10 iulie 2007 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui al doilea Program de acțiune comunitară în domeniul sănătății (2008-2013)

132

P6_TA(2007)0319
Dispozitive de măsurare care conțin mercur ***II
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață a anumitor dispozitive de măsurare care conțin mercur (5665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))

133

P6_TA(2007)0320
Procedura uniformă de autorizare pentru aditivi alimentari ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri uniforme de autorizare pentru aditivi, enzime și arome alimentare (COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD))

134

P6_TC1-COD(2006)0143
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 iulie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri uniforme de autorizare pentru aditivi alimentari, enzime alimentare și arome alimentare

134

P6_TA(2007)0321
Aditivi alimentari ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari (COM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD))

142

P6_TC1-COD(2006)0145
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 iulie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari

143

ANEXA I
CATEGORIILE FUNCȚIONALE DE ADITIVI ALIMENTARI DIN PRODUSELE ALIMENTARE ȘI DE ADITIVI ALIMENTARI DIN ADITIVII ȘI ENZIMELE ALIMENTARE

159

ANEXA II
LISTA COMUNITARĂ A ADITIVILOR ALIMENTARI AUTORIZAȚI ÎN PRODUSELE ALIMENTARE ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

161

ANEXA III
LISTA COMUNITARĂ A ADITIVILOR ALIMENTARI AUTORIZAȚI SPRE A FI FOLOSIȚI ÎN ADITIVII ALIMENTARI, ENZIMELE ALIMENTARE ȘI AROMELE ALIMENTARE ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

161

ANEXA IV
PRODUSE ALIMENTARE TRADIȚIONALE PENTRU CARE ANUMITE STATE MEMBRE POT CONTINUA SĂ INTERZICĂ UTILIZAREA ANUMITOR CATEGORII DE ADITIVI ALIMENTARI

161

P6_TA(2007)0322
Enzime alimentare ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind enzimele alimentare și de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE și a Directivei 2001/112/CE a Consiliului (COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD))

162

P6_TC1-COD(2006)0144
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 iulie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind enzimele alimentare și de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 258/97, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE și a Directivei 2001/112/CE a Consiliului

162

P6_TA(2007)0323
Arome și ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în sau pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului, a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2232/96 și a Directivei 2000/13/CE (COM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD))

175

P6_TC1-COD(2006)0147
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 iulie 2007în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în sau pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului, a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2232/96 și a Directivei 2000/13/CE

176

ANEXA I
LISTA COMUNITARĂ DE AROME ȘI MATERII SURSĂ AUTORIZATE PENTRU UTILIZAREA ÎN SAU PE PRODUSELE ALIMENTARE

191

ANEXA II
LISTA PROCEDEELOR TRADIȚIONALE DE PREPARARE A PRODUSELOR ALIMENTARE PRIN CARE SE OBȚIN SUBSTANȚE ȘI PREPARATE AROMATIZANTE NATURALE

191

ANEXA III
PREZENȚA ANUMITOR SUBSTANȚE

191

ANEXA IV
LISTA DE MATERII SURSĂ A CĂROR UTILIZARE ESTE INTERZISĂ ÎN PRODUCEREA AROMELOR ȘI A INGREDIENTELOR ALIMENTARE CU PROPRIETĂȚI AROMATIZANTE

192

ANEXA V
CONDIȚII DE PRODUCERE A AROMELOR OBȚINUTE PRIN TRATAMENT TERMIC ȘI CANTITĂȚILE MAXIME PENTRU ANUMITE SUBSTANȚE ÎN AROMELE OBȚINUTE PRIN TRATAMENT TERMIC

193

P6_TA(2007)0324
Apropierea nivelurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/84/EEC privind apropierea nivelurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (COM(2006)0486 — C6-0319/2006 -2006/0165(CNS))

193

P6_TA(2007)0325
Identificarea, clasarea și protecția infrastructurilor critice europene *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind identificarea și clasarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora (COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS))

194

P6_TA(2007)0326
Perspective privind piața internă a gazelor și energiei electrice
Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind perspectivele pieței interne a gazelor și energiei electrice (2007/2089(INI))

206

P6_TA(2007)0327
Producția de făină și uleiuri de pește
Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2007 privind pescuitul industrial și producția de făină și uleiuri de pește (2004/2262(INI))

214

 

Miercuri, 11 iulie 2007

2008/C 175E/03

PROCES-VERBAL

218

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Deschiderea ședinței

Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (propuneri de rezoluție depuse)

Prezentarea programului Președinției portugheze (dezbatere)

Convocarea Conferinței Interguvernamentale * (dezbatere)

Declarația Președintelui (Libia)

Votare

Calendarul 2008 (vot)

Convocarea Conferinței Interguvernamentale (vot)

Fuziunea și divizarea societăților comerciale pe acțiuni ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Programul specific Justiție civilă (2007-2013) ***II (vot)

Politica comunitară în domeniul apei (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Vehicule scoase din uz (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie (competențe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității ***I (vot)

Norme comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian (reformare) ***I (vot)

Serviciile financiare 2005-2010 (Carte albă) (vot)

Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului XXI (vot)

Detașarea lucrătorilor (vot)

Explicații privind votul

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Zona euro (2007) — Banca Centrală Europeană (2006) (dezbatere)

Ordinea de zi

Zona euro (2007) — Banca Centrală Europeană (2006) (continuarea dezbaterii)

Palestina (dezbatere)

Situația din Pakistan (dezbatere)

Viitor acord privind Kosovo (dezbatere)

Raport intermediar de activitate 2006 privind FRIM (dezbatere)

Acordul TRIPS și accesul la medicamente (dezbatere)

Componența comisiilor și delegațiilor

Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Supraveghere democratică în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (dezbatere)

Catastrofe naturale (dezbatere)

Programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 ***I — Transmiterea la timp și verificarea datelor statistice furnizate de statele membre (dezbatere)

Ordinea de zi a următoarei ședințe

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

233

ANEXA I

235

ANEXA II

251

TEXTE ADOPTATE

347

P6_TA(2007)0328
Convocarea Conferinței Interguvernamentale: avizul Parlamentului European
Rezoluția Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind convocarea Conferinței interguvernamentale (CIG): avizul Parlamentului European (articolul 48 din Tratatul UE) (11222/2007 — C6-0206/2007 -2007/0808 (CNS))

347

P6_TA(2007)0329
Fuziunea și divizarea societăților comerciale pe acțiuni ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei Consiliului 78/855/CEE privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni și a Directivei Consiliului 82/891/CEE privind divizarea societăților comerciale pe acțiuni cu privire la condiția întocmirii unui raport de expertiză independentă în cazul unei fuziuni sau a unei divizări (COM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD))

350

P6_TC1-COD(2007)0035
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iulie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/855/CEE și 82/891/CEE ale Consiliului, cu privire la cerința întocmirii unui raport de expertiză independentă în cazul fuziunii sau al divizării unor societăți comerciale pe acțiuni

350

P6_TA(2007)0330
Programul specific „Justiție civilă” ***II
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European și a Consiliului de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Justiție civilă” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale și justiția” (8699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD))

350

P6_TC2-COD(2005)0040
Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 11 iulie 2007 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Justiție civilă” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale și justiția”

351

P6_TA(2007)0331
Acțiune comunitară în domeniul apei ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297(COD))

351

P6_TC1-COD(2006)0297
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iulie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

352

P6_TA(2007)0332
Vehicule scoase din uz ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei COM(2006)0922 — C6-0006/2007 — 2006/0287(COD))

352

P6_TC1-COD(2006)0287
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iulie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

352

P6_TA(2007)0333
Deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0914 — C6-0019/2007 — 2006/0302 (COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0302
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iulie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

353

P6_TA(2007)0334
Substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (competențe de executare conferite Comisiei) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/95/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0915 — C6-0021/2007 — 2006/0303(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0303
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iulie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/95/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

354

P6_TA(2007)0335
Cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie (competențele de executare conferite Comisiei) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/32/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie, a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291 (COD))

354

P6_TC1-COD(2006)0291
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iulie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/32/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie, a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei

355

P6_TA(2007)0336
Realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității (COM(2006)0594 — C6-0354/2006 -2006/0196(COD))

355

P6_TC1-COD(2006)0196
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iulie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității

355

P6_TA(2007)0337
Norme comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian (reformare) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian în Comunitate (reformare) (COM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD))

371

P6_TC1-COD(2006)0130
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iulie 2007 în scopul adoptării Regulamentului (CE) nr. ... /2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian în Comunitate (reformare)

371

ANEXA I
INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE ÎN SENSUL ARTICOLELOR 5 ȘI 8

387

ANEXA II
TABEL DE CORESPONDENȚĂ

388

P6_TA(2007)0338
Serviciile financiare 2005-2010 (Carte albă)
Rezoluția Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind politica serviciilor financiare (2005-2010) — Cartea albă (2006/2270(INI))

392

P6_TA(2007)0339
Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului XXI
Rezoluția Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului al XXI-lea (2007/2023(INI))

401

P6_TA(2007)0340
Detașarea lucrătorilor
Rezoluția Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind comunicarea Comisiei referitoare la „Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii: maximizarea beneficiilor și a potențialului acesteia, garantând, în același timp, protecția lucrătorilor”

411

 

Joi, 12 iulie 2007

2008/C 175E/04

PROCES-VERBAL

413

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Deschiderea ședinței

Depunere de documente

Mandat de negociere a unui nou acord consolidat între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (dezbatere)

Calendar bugetar

Politica de coeziune în regiunile cele mai sărace din UE (dezbatere)

Votare

Programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 ***I (vot)

Darfur (vot)

Spre o politică maritimă a Uniunii: O viziune europeană privind oceanele și mările (vot)

Punerea în aplicare a primului pachet feroviar (vot)

Pentru o Europă în mișcare — Mobilitate durabilă pentru continentul nostru (vot)

Acțiuni de combatere a bolilor cardiovasculare (vot)

Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (vot)

Zona euro (2007) (vot)

Banca Centrală Europeană (2006) (vot)

Palestina (vot)

Situația din Pakistan (vot)

Raport intermediar de activitate 2006 privind FRIM (vot)

Acordul TRIPS și accesul la medicamente (vot)

Supraveghere democratică în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (vot)

Mandat de negociere a unui nou acord consolidat între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (vot)

Politica de coeziune în regiunile cele mai sărace din UE (vot)

Explicații privind votul

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Comunicarea pozițiilor comune ale Consiliului

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

Situația umanitară a refugiaților irakieni

Încălcarea drepturilor omului în Transnistria (Moldova)

Drepturile omului în Vietnam

Componența comisiilor și delegațiilor

Votare

Situația umanitară a refugiaților irakieni (vot)

Încălcarea drepturilor omului în Transnistria (Moldova) (vot)

Drepturile omului în Vietnam (vot)

Aprobarea de către Consiliu a pozițiilor adoptate de Parlament în primă lectură (articolul 66 din Regulamentul de procedură)

Decizii privind anumite documente

Transferuri de credite

Declarații scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

Calendarul următoarelor ședințe

Întreruperea sesiunii

LISTĂ DE PREZENȚĂ

428

ANEXA I

430

ANEXA II

450

TEXTE ADOPTATE

525

P6_TA(2007)0341
Programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 iulie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 (COM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

525

P6_TC1-COD(2006)0229
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iulie 2007 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012

525

P6_TA(2007)0342
Darfur
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind situația din Darfur

526

P6_TA(2007)0343
Spre o politică maritimă a Uniunii: O viziune europeană privind oceanele și mările
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind o viitoare politică maritimă a Uniunii Europene: o viziune europeană privind oceanele și mările (2006/2299(INI))

531

P6_TA(2007)0344
Punerea în aplicare a primului pachet feroviar
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind punerea în aplicare a primului pachet feroviar (2006/2213(INI))

551

P6_TA(2007)0345
Pentru o Europă în mișcare — Mobilitate durabilă pentru continentul nostru
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind „Pentru o Europă în mișcare — Mobilitate durabilă pentru continentul nostru” (2006/2227(INI))

556

P6_TA(2007)0346
Acțiuni de combatere a bolilor cardiovasculare
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind acțiunile de combatere a bolilor cardiovasculare

561

P6_TA(2007)0347
Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 referitoare la acordul privind registrul pentru evidența călătorilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii

564

P6_TA(2007)0348
Zona euro (2007)
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind raportul anual pe 2007 privind zona euro (2007/2143(INI))

569

P6_TA(2007)0349
Banca Centrală Europeană
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind Raportul anual 2006 al BCE (2007/2142(INI))

574

P6_TA(2007)0350
Orientul Mijlociu
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind situația din Orientul Mijlociu

579

P6_TA(2007)0351
Pakistan
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind Pakistanul

583

P6_TA(2007)0352
Raport intermediar de activitate 2006 privind Fosta Republică Iugoslavă Macedonia
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 cu privire la raportul intermediar de activitate 2006 al Fostei Republici Iugoslave Macedonia (2006/2289(INI))

586

P6_TA(2007)0353
Acordul TRIPS și accesul la medicamente
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind Acordul TRIPS și accesul la medicamente

591

P6_TA(2007)0354
Controlul democratic asupra punerii în aplicare a Instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (ICD)
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind controlul democratic asupra punerii în aplicare a Instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (ICD)

595

P6_TA(2007)0355
Mandat de negociere a unui nou acord consolidat UE — Ucraina
Recomandarea Parlamentului European din 12 iulie 2007 adresată Consiliului privind un mandat de negociere a unui nou acord consolidat între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de-o parte, și Ucraina, pe de altă parte (2007/2015(INI))

597

P6_TA(2007)0356
Politica de coeziune în regiunile cele mai sărace din UE
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind rolul și eficiența politicii de coeziune în reducerea decalajelor de dezvoltare din regiunile cele mai sărace din UE (2006/2176(INI))

603

P6_TA(2007)0357
Situația umanitară a refugiaților irakieni
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind situația umanitară a refurgiaților irakieni

609

P6_TA(2007)0358
Încălcarea drepturilor omului în Transnistria (Republica Moldova)
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind încălcarea drepturilor omului în Transnistria (Republica Moldova)

613

P6_TA(2007)0359
Drepturile omului în Vietnam
Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind Vietnamul

615


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Indicații privind votarea

Cu excepția cazurilor în care se specifică altfel, raportorii au comunicat în scris președinției poziția lor privind amendamentele.

Abrevierile denumirilor comisiilor

AFET

Comisia pentru afaceri externe

DEVE

Comisia pentru dezvoltare

INTA

Comisia pentru comerț internațional

BUDG

Comisia pentru bugete

CONT

Comisia pentru control bugetar

ECON

Comisia pentru afaceri economice și monetare

EMPL

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

ENVI

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ITRE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

IMCO

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

TRAN

Comisia pentru transport și turism

REGI

Comisia pentru dezvoltare regională

AGRI

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

PECH

Comisia pentru pescuit

CULT

Comisia pentru cultură și educație

JURI

Comisia pentru afaceri juridice

LIBE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

AFCO

Comisia pentru afaceri constituționale

FEMM

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe

PETI

Comisia pentru petiții

Abrevierile denumirilor grupurilor politice

PPE-DE

Grupul Partidului Popular European (Creștin - Democrat) și al Democraților Europeni

PSE

Grupul Socialist din Parlamentul European

ALDE

Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa

UEN

Grupul Uniunea pentru Europa Națiunilor

Verts/ALE

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

GUE/NGL

Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică

IND/DEM

Grupul Independență și Democrație

ITS

Grupul Identitate, Tradiție, Suveranitate

NI

Deputați neafiliați

RO

 

Top