EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:175E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 175, 2008. július 10.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 175E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. július 10.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÜLÉSSZAK: 2007-2008

 

2007. július 9-12-i ülések

 

2007. július 9., hétfő

2008/C 175E/01

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az elnök nyilatkozata

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A Parlament tagjai

A bizottságok tagjai

Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Dokumentumok benyújtása

Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Petíciók

A 2008-as ülésnaptár

Ügyrend

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az élelmiszer-adalékanyagokra, élelmiszer-ipari enzimekre és élelmiszer-aromákra vonatkozó egységes engedélyezési eljárás ***I - Élelmiszer-adalékanyagok ***I - Élelmiszerenzimek ***I - Ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-aromák és -összetevők ***I (vita)

Közösségi cselekvési program az egészségügy területén (2007-2013) ***II - A szív- és érrendszeri betegségek kezelésére irányuló intézkedések (vita)

A MON 863 kockázatainak kezelése (vita)

PNR-megállapodás az Egyesült Államokkal (vita)

A földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségei (vita)

Higanytartalmú mérőeszközök ***II (vita)

Az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosítása, kijelölése és védelme * (vita)

Szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog (Róma II) ***III (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

22

 

2007. július 10., kedd

2008/C 175E/02

JEGYZŐKÖNYV

24

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Előirányzatok átcsoportosítása

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A közösségi postai szolgáltatások belső piacának megvalósítása ***I (vita)

Pénzügyi szolgáltatások (2005-2010) - Fehér könyv (vita)

A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival (vita)

Szavazások órája

Az Európai Parlament alelnökének megválasztása (szavazás)

A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem: Önkéntes hozzájárulás a gazdasági és társadalmi kohézióhoz (az Eljárási Szabályzat 118. cikke) (szavazás)

Az EK és Algéria közötti euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2004. május 1-jei bővítés) *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Moldova közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Örményország közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Azerbajdzsán közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2007. január 1-jei bővítés) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Bulgária és Románia csatlakozása az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységek (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Viszontbiztosítás (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozása (CPA) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A közösségi munkaerő mintavételes felmérése ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézés (átdolgozás) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló ENSZ-egyezmény (a 954/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A halászati tevékenységek ellenőrzése az Antarktiszon * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Bulgária és Románia csatlakozása az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez (Europol-egyezmény)* (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Bulgáriának és Romániának az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez történő csatlakozása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Bulgáriának és Romániának a vezetéstől való eltiltásról szóló, 1998. június 17-i egyezményhez való csatlakozása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Bulgáriának és Romániának az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló 1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozása */***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Eljárási Szabályzat kiegészítése a helyesbítésekről szóló új 204a. cikkel (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Eljárási Szabályzat alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos 201. cikk módosítása (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Konzultáció Alessandra Mussolini mentelmi jogáról (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ashley Mote parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A Számvevőszék 9/2006. számú különjelentése a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál felmerült fordítási kiadásokról (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A jogalkotáshoz kapcsolódó adminisztratív költségek minimalizálása (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog (Róma II) ***III (szavazás)

Közösségi cselekvési program az egészségügy területén (2007-2013) ***II (szavazás)

Higanytartalmú mérőeszközök ***II (szavazás)

Az élelmiszer-adalékanyagokra, élelmiszer-ipari enzimekre és élelmiszer-aromákra vonatkozó egységes engedélyezési eljárás ***I (szavazás)

Élelmiszer-adalékanyagok ***I (szavazás)

Élelmiszerenzimek ***I (szavazás)

Ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-aromák és -összetevők ***I (szavazás)

Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítése * (zárószavazás)

Az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosítása, kijelölése és védelme * (szavazás)

A földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségei (szavazás)

Az ipari halászat, valamint a halliszt- halolajtermelés (szavazás)

A kormányközi konferencia összehívása (módosítások benyújtási határideje)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival (a vita folytatása)

A munkavállalók kiküldetése (vita)

Az Európai Unió tengerpolitikája felé: európai elképzelések az óceánok és a tengerek jövőjéről (vita)

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A vasútról szóló első csomag végrehajtása (vita)

A légi közlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályok (átdolgozás) ***I (vita)

A mozgásban lévő Európáért - Fenntartható mobilitás kontinensünk számára (vita)

EU-Kína kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

46

I. MELLÉKLET

48

II. MELLÉKLET

62

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

99

P6_TA(2007)0291
Euromediterrán megállapodás az EK és Algéria között ***
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából (8937/2007 - COM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC))

99

P6_TA(2007)0292
Az EK és Moldova közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke)
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS))

100

P6_TA(2007)0293
Partnerségi és együttműködési megállapodás az EK és Ukrajna között *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS))

100

P6_TA(2007)0294
Partnerségi és együttműködési megállapodás az EK és Örményország között *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS))

101

P6_TA(2007)0295
Partnerségi és együttműködési megállapodás az EK és Azerbajdzsán között *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS))

102

P6_TA(2007)0296
Partnerségi és együttműködési megállapodás az EK és Grúzia között *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS))

102

P6_TA(2007)0297
Bulgáriának és Romániának az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló, 1995. július 26-i egyezményhez való csatlakozása *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló, 1995. július 26-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS))

103

P6_TA(2007)0298
Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységek (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 92/49/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0289
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 10-én került elfogadásra az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 92/49/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

104

P6_TA(2007)0299
Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 85/611/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD))

105

P6_TA(2007)0300
Viszontbiztosítás (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a viszontbiztosításról szóló, 2005/68/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD))

105

P6_TA(2007)0301
A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozása (CPA) ***I
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD))

106

P6_TC1-COD(2006)0218
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 10-én került elfogadásra a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

106

P6_TA(2007)0302
A közösségi munkaerő mintavételes felmérése ***I
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló, 577/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD))

107

P6_TC1-COD(2006)0180
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 10-én került elfogadásra a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló, 577/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

107

P6_TA(2007)0303
Az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézés ***I
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD))

108

P6_TC1-COD(2006)0187
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 10-én került elfogadásra az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló .../2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás)

108

P6_TA(2007)0304
A vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló ENSZ-egyezmény (a 954/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése) ***I
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló ENSZ-egyezmény tagállamok által történő megerősítéséről vagy ahhoz való csatlakozásáról szóló, 954/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD))

109

P6_TA(2007)0305
A halászati tevékenységek az Antarktiszon *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításáról, valamint a 3943/90/EGK, a 66/98/EK és az 1721/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. március 22-i 601/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS))

109

P6_TA(2007)0306
Bulgáriának és Romániának az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-i egyezményhez (Europol-egyezmény) való csatlakozása *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-i egyezményhez (Europol-egyezmény) való csatlakozásáról szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló ajánlásról (COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS))

114

P6_TA(2007)0307
A Bulgáriának és Romániának az EU tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezményhez való csatlakozása *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a Bulgáriának és Romániának a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS))

115

P6_TA(2007)0308
A Bulgáriának és Romániának a vezetéstől való eltiltásról szóló, 1998. június 17-i egyezményhez való csatlakozása *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, a vezetéstől való eltiltásról szóló, 1998. június 17-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0214 - C6-0155/2007 -2007/0075 (CNS))

115

P6_TA(2007)0309
Bulgáriának és Romániának az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozása *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0218 - C6-0156/2007 -2007/0072(CNS))

116

P6_TA(2007)0310
A Parlament eljárási szabályzata: helyesbítések (az Eljárási Szabályzat új 204a. cikke)
Az Európai Parlament 2007. július 10-i határozata eljárási szabályzatának a helyesbítésről szóló új 204a. cikkel történő kiegészítéséről (2005/2041(REG))

117

P6_TA(2007)0311
Az eljárási szabályzat alkalmazása és értelmezése (a 201. cikk módosítása)
Az Európai Parlament 2007. július 10-i határozata eljárási szabályzatának az Eljárási Szabályzat alkalmazásáról és értelmezéséről szóló, 201. cikke módosításáról (2006/2192(REG))

118

P6_TA(2007)0312
Alessandra Mussolini mentelmi joga
Az Európai Parlament 2007. július 10-i határozata az Alessandra Mussolini kiváltságairól és mentelmi jogáról szóló konzultációról (2006/2301(IMM))

118

P6_TA(2007)0313
Ashley Mote mentelmi joga
Az Európai Parlament 2007. július 10-i határozata az Ashley Mote kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2007/2122(IMM))

119

P6_TA(2007)0314
4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i állásfoglalása az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó 4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz - Bizottság (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD))

120

P6_TA(2007)0315
A Számvevőszék 9/2006. számú különjelentése a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál felmerült fordítási kiadásokról
Az Európai Parlament 2007. július 10-i állásfoglalása a Számvevőszék 9/2006. számú, a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál felmerült fordítási költségekről szóló különjelentéséről (2007/2077(INI))

121

P6_TA(2007)0316
A jogalkotáshoz kapcsolódó adminisztratív költségek minimalizálása
Az Európai Parlament 2007. július 10-i állásfoglalása a jogalkotáshoz kapcsolódó igazgatási költségek minimalizálásáról (2005/2140(INI))

124

P6_TA(2007)0317
Szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog („Róma II.”) ***III
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által elfogadott, a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Róma II.”) irányuló közös szövegtervezetről (PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD))

130

P6_TA(2007)0318
Közösségi cselekvési program az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén (2008-2013) ***II
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008-2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))

131

P6_TC2-COD(2005)0042A
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2007. július 10-én került elfogadásra az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008-2013) létrehozásáról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

132

P6_TA(2007)0319
Higanytartalmú mérőeszközök ***II
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a bizonyos higanytartalmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (5665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD))

133

P6_TA(2007)0320
Az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárása ***I
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD))

134

P6_TC1-COD(2006)0143
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 10-én került elfogadásra az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

134

P6_TA(2007)0321
Élelmiszer-adalékanyagok ***I
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszer-adalékanyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD))

142

P6_TC1-COD(2006)0145
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 10-én került elfogadásra az élelmiszer-adalékanyagokról szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

143

I. MELLÉKLET
AZ ÉLELMISZEREKBEN, ILLETVE AZ ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOKBAN ÉS ÉLELMISZERIPARI ENZIMEKBEN TALÁLHATÓ ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYAI

159

II. MELLÉKLET
AZ ÉLELMISZEREKBEN HASZNÁLHATÓ ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK KÖZÖSSÉGI LISTÁJA ÉS HASZNÁLATI FELTÉTELEIK

161

III. MELLÉKLET
AZ ÉLELMISZER-ADALÉÁKANYAGOKBAN, ÉLELMISZERIPARI ENZIMEKBEN ÉS ÉLELMISZER-AROMAANYAGOKBAN HASZNÁLHATÓ ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK KÖZÖSSÉGI LISTÁJA ÉS HASZNÁLATI FELTÉTELEIK

161

IV. MELLÉKLET
AZON HAGYOMÁNYOS TERMÉKEK, AMELYEKRE AZ ÉRINTETT TAGÁLLAMOK TOVÁBBRA IS FENNTARTHATJÁK AZ ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK BIZONYOS KATEGÓRIÁRA VONATKOZÓ TILALMAT

161

P6_TA(2007)0322
Élelmiszerenzimek ***I
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszer-ipari enzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv és a 2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD))

162

P6_TC1-COD(2006)0144
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 10-én került elfogadásra az élelmiszeripari enzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, a 258/97/EK rendelet, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv és a 2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

162

P6_TA(2007)0323
Aromaanyagok és egyes ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők ***I
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszerekben és azok felületén használható aromaanyagokról és egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet, az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK rendelet és a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD))

175

P6_TC1-COD(2006)0147
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 10-én került elfogadásra az élelmiszerekben és azok felületén használható aromaanyagokról és egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet, az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK rendelet és a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

176

I. MELLÉKLET
AZ ÉLELMISZEREKBEN ÉS AZOK FELÜLETÉN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA JÓVÁHAGYOTT AROMAANYAGOK ÉS ALAPANYAGOK KÖZÖSSÉGI LISTÁJA

191

II. MELLÉKLET
A TERMÉSZETES AROMAANYAGOK ÉS TERMÉSZETES AROMAKÉSZÍTMÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT HAGYOMÁNYOS ÉLELMISZERFELDOLGOZÁSI ELJÁRÁSOK LISTÁJA

191

III. MELLÉKLET
EGYES ANYAGOK JELENLÉTE

191

IV. MELLÉKLET
AZON ALAPANYAGOK LISTÁJA, AMELYEK HASZNÁLATA KORLÁTOZOTT AZ AROMAANYAGOK ÉS AZ ÍZESÍTŐ TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐK ELŐÁLLÍTÁSÁBAN

192

V. MELLÉKLET
A HŐKEZELÉSSEL ELŐÁLLÍTOTT AROMAANYAGOK GYÁRTÁSI FELTÉTELEI ÉS A HŐKEZELÉSSEL ELŐÁLLÍTOTT AROMAANYAGOK BIZONYOS ANYAGAINAK MAXIMÁLIS MÉRTÉKE

193

P6_TA(2007)0324
Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítése *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 92/84/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS))

193

P6_TA(2007)0325
Az európai létfontosságú infrastruktúrák *
Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))

194

P6_TA(2007)0326
A földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségei
Az Európai Parlament 2007. július 10-i állásfoglalása a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről (2007/2089(INI))

206

P6_TA(2007)0327
A hallisztet és halolajat előállító ipari halászat
Az Európai Parlament 2007. július 10-i állásfoglalása az ipari halászatról, valamint a halliszt- és halolajtermelésről (2004/2262(INI))

214

 

2007. július 11., szerda

2008/C 175E/03

JEGYZŐKÖNYV

218

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

PNR-megállapodás az Egyesült Államokkal (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A portugál elnökség programjának ismertetése (vita)

A kormányközi konferencia összehívása * (vita)

Az elnök nyilatkozata (Líbia)

Szavazások órája

2008-as ülésnaptár (szavazás)

A kormányközi konferencia összehívása (szavazás)

A részvénytársaságok egyesülése és szétválása ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Polgári igazságszolgáltatás (2007-2013) egyedi program ***II (szavazás)

Közösségi vízvédelmi politika (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

Az elhasználódott járművek (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

Az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények (a Bizottság végrehajtási hatásköre) ***I (szavazás)

A közösségi postai szolgáltatások belső piacának megvalósítása ***I (szavazás)

A légi közlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályok (átdolgozás) ***I (szavazás)

Pénzügyi szolgáltatások (2005-2010) - Fehér könyv (szavazás)

A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival (szavazás)

A munkavállalók kiküldetése (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Eurózóna (2007) - Európai Központi Bank (2006) (vita)

Napirend

Eurózóna (2007) - Európai Központi Bank (2006) (a vita folytatása)

Palesztina (vita)

Pakisztáni helyzet (vita)

Jövőbeli megállapodás Koszovóról (vita)

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért haladásról szóló 2006-os jelentés (vita)

TRIPS-megállapodás és a gyógyszerekhez való hozzáférés (vita)

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

Demokratikus kontroll a fejlesztési együttműködési eszköz keretében (vita)

Természeti katasztrófák (vita)

Közösségi statisztikai program (2008-2012) ***I - A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok időben történő átadása és ellenőrzése (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

233

I. MELLÉKLET

235

II. MELLÉKLET

251

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

347

P6_TA(2007)0328
A kormányközi konferencia összehívása: az Európai Parlament véleménye
Az Európai Parlament 2007. július 11-i állásfoglalása a kormányközi konferencia összehívásáról: az Európai Parlament véleménye (az EU-Szerződés 48. cikke) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS))

347

P6_TA(2007)0329
Rt. egyesülése/szétválása ***I
Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása a részvénytársaságok egyesüléséről szóló, 78/855/EGK tanácsi irányelvnek és a részvénytársaságok szétválásáról szóló, 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szakértő által egyesülés vagy szétválás alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))

350

P6_TC1-COD(2007)0035
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra a 78/855/EGK és a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szakértő által a részvénytársaságok egyesülése vagy szétválása alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében történő módosításáról szóló, 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

350

P6_TA(2007)0330
Az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó „Polgári jogi jogérvényesülés” speciális program létrehozása ***II
Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó „Polgári jogi jogérvényesülés” speciális program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (8699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD))

350

P6_TC2-COD(2005)0040
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra Az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a „Polgári jogi jogérvényesülés” egyedi program létrehozásáról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

351

P6_TA(2007)0331
Közösségi vízvédelmi politika ***I
Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása a vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD))

351

P6_TC1-COD(2006)0297
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

352

P6_TA(2007)0332
Az elhasználódott járművek ***I
Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása az elhasználódott járművekről szóló, 2000/53/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD))

352

P6_TC1-COD(2006)0287
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra az elhasználódott járművekről szóló, 2000/53/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

352

P6_TA(2007)0333
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I
Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2002/96/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0302
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2002/96/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

353

P6_TA(2007)0334
Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása ***I
Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2002/95/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0303
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2002/95/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

354

P6_TA(2007)0335
Az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények (a Bizottság végrehajtási hatásköre) ***I
Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005/32/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD))

354

P6_TC1-COD(2006)0291
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005/32/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

355

P6_TA(2007)0336
A közösségi postai szolgáltatások belső piacának megvalósítása ***I
Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))

355

P6_TC1-COD(2006)0196
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

355

P6_TA(2007)0337
A Közösségben a légiközlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályok ***I
Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása a Közösségben a légiközlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD))

371

P6_TC1-COD(2006)0130
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra a Közösségben a légiközlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)

371

I. MELLÉKLET
Az 5. ÉS A 8. CIKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BENYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓK

387

II. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

388

P6_TA(2007)0338
Pénzügyi szolgáltatások (2005-2010) - Fehér könyv
Az Európai Parlament 2007. július 11-i állásfoglalása a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikáról (2005-2010) - fehér könyv (2006/2270(INI))

392

P6_TA(2007)0339
A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival
Az Európai Parlament 2007. július 11-i állásfoglalása a munkajog korszerűsítéséről szembenézve a XXI. század kihívásaival (2007/2023(INI))

401

P6_TA(2007)0340
A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése
Az Európai Parlament 2007. július 11-i állásfoglalása „A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése: a hasznok és a lehetőségek maximalizálása a munkavállalók védelmének biztosítása mellett” című bizottsági közleményről

411

 

2007. július 12., csütörtök

2008/C 175E/04

JEGYZŐKÖNYV

413

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Tárgyalási megbízás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti új, megerősített megállapodásra vonatkozóan (vita)

Költségvetési ütemterv

A kohéziós politika szerepe és hatékonysága a különbségek csökkentése tekintetében az EU legszegényebb régióiban (vita)

Szavazások órája

Közösségi statisztikai program (2008-2012) ***I (szavazás)

Dárfúr (szavazás)

Az Európai Unió tengerpolitikája felé: európai elképzelések az óceánok és a tengerek jövőjéről (szavazás)

A vasútról szóló első csomag végrehajtása (szavazás)

A mozgásban lévő Európáért - Fenntartható mobilitás kontinensünk számára (szavazás)

A szív- és érrendszeri betegségek kezelésére irányuló intézkedések (szavazás)

PNR-megállapodás az Egyesült Államokkal (szavazás)

Eurózóna (2007) (szavazás)

Európai Központi Bank (2006) (szavazás)

Palesztina (szavazás)

Pakisztáni helyzet (szavazás)

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért haladásról szóló 2006-os jelentés (szavazás)

TRIPS-megállapodás és a gyógyszerekhez való hozzáférés (szavazás)

Demokratikus kontroll a fejlesztési együttműködési eszköz keretében (szavazás)

Tárgyalási megbízás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti új, megerősített megállapodásra vonatkozóan (szavazás)

A kohéziós politika szerepe és hatékonysága a különbségek csökkentése tekintetében az EU legszegényebb régióiban (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

Az iraki menekültek emberjogi helyzete

Az emberi jogok megsértése a Dnyeszteren túli területeken (Moldova)

Vietnami emberjogi helyzet

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Szavazások órája

Az iraki menekültek emberjogi helyzete (szavazás)

Az emberi jogok megsértése a Dnyeszteren túli területeken (Moldova) (szavazás)

Vietnami emberjogi helyzet (szavazás)

A Tanács jóváhagyja a Parlament által első olvasatban elfogadott álláspontokat (az Eljárási Szabályzat 66. cikke)

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Előirányzatok átcsoportosítása

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

428

I. MELLÉKLET

430

II. MELLÉKLET

450

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

525

P6_TA(2007)0341
Közösségi statisztikai program (2008-2012) ***I
Az Európai Parlament 2007. július 12-i jogalkotási állásfoglalása a Közösség 2008-2012-ig tartó statisztikai programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD))

525

P6_TC1-COD(2006)0229
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 12-én került elfogadásra a közösségi statisztikai programról (2008-2012) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

525

P6_TA(2007)0342
A dárfúri helyzet
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a dárfúri helyzetről

526

P6_TA(2007)0343
Az Európai Unió tengerpolitikája felé
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása az Európai Unió jövőbeni tengerpolitikája felé: európai elképzelések az óceánok és a tengerek jövőjéről (2006/2299(INI))

531

P6_TA(2007)0344
Az első vasúti csomag végrehajtása
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása az első vasúti csomag végrehajtásáról (2006/2213(INI))

551

P6_TA(2007)0345
Fenntartható mobilitás
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása: Tartsuk mozgásban Európát! - Fenntartható mobilitás kontinensünk számára (2006/2227(INI))

556

P6_TA(2007)0346
A szív- és érrendszeri betegségek leküzdésére irányuló cselekvési program
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a szív- és érrendszeri betegségek leküzdésére irányuló cselekvési programról

561

P6_TA(2007)0347
A PNR-megállapodás
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása az Amerikai Egyesült Államokkal kötött utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak kezelésére vonatkozó megállapodásról

564

P6_TA(2007)0348
Euróövezet (2007)
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása az euróövezetről (2007. évi éves beszámoló) (2007/2143(INI))

569

P6_TA(2007)0349
Európai Központi Bank (2006)
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása az Európai Központi Bank 2006-os éves jelentéséről (2007/2142(INI))

574

P6_TA(2007)0350
Közel-Kelet
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a közel-keleti helyzetről

579

P6_TA(2007)0351
Pakisztán
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása Pakisztánról

583

P6_TA(2007)0352
A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért haladásról szóló, 2006-os jelentésről szóló jelentés
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban elért haladásról szóló, 2006. évi jelentésről (2006/2289(INI))

586

P6_TA(2007)0353
A TRIPS-megállapodás és a gyógyszerekhez való hozzáférés
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a TRIPS-megállapodásról és a gyógyszerekhez való hozzáférésről

591

P6_TA(2007)0354
A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze végrehajtásának demokratikus ellenőrzése
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze végrehajtásának demokratikus ellenőrzéséről

595

P6_TA(2007)0355
Tárgyalási megbízás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti új, megerősített megállapodásra vonatkozóan
Az Európai Parlament 2007. július 12-i ajánlása a Tanácshoz az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt Ukrajna közötti új megerősített megállapodásra vonatkozó tárgyalási megbízásról (2007/2015(INI))

597

P6_TA(2007)0356
A kohéziós politika szerepe és hatékonysága a különbségek csökkentése tekintetében az EU legszegényebb régióiban
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a kohéziós politika szerepéről és hatékonyságáról a különbségek csökkentése tekintetében az EU legszegényebb régióiban (2006/2176(INI))

603

P6_TA(2007)0357
Az iraki menekültek humanitárius helyzete
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása az iraki menekültek humanitárius helyzeteről

609

P6_TA(2007)0358
Emberi jogi jogsértések Moldovában
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a Moldovában tapasztalható emberi jogi jogsértésekről

613

P6_TA(2007)0359
Emberi jogok Vietnamban
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a vietnami emberi jogi helyzetről

615


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

ITS

az Identitás, Hagyomány, Szuverenitás Képviselőcsoport

NI

Független képviselők

HU

 

Top