Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:175E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 175, 10. juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 175E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
10. juli 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Europa-Parlamentet

 

SESSIONEN 2007-2008

 

Mødeperioden fra den 9. til 12. juli 2007

 

Mandag, den 9. juli 2007

2008/C 175E/01

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Erklæring fra formanden

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Parlamentets sammensætning

Udvalgenes sammensætning

Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Modtagne dokumenter

Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Andragender

Mødekalender 2008

Arbejdsplan

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer ***I — Fødevaretilsætningsstoffer ***I — Fødevareenzymer ***I — Fødevarearomaer ***I (forhandling)

EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) ***II — Bekæmpelse af hjerte-karsygdomme (forhandling)

Risikostyring i forbindelse med MON 863-majs (forhandling)

PNR-aftale med De Forenede Stater (forhandling)

Det indre gas- og elmarked (forhandling)

Kviksølvholdige måleapparater ***II (forhandling)

Europæisk kritisk infrastruktur * (forhandling)

Lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II) ***III (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

22

 

Tirsdag, den 10. juli 2007

2008/C 175E/02

PROTOKOL

24

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Bevillingsoverførsler

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Det indre marked for posttjenester ***I (forhandling)

Hvidbog om finansielle tjenesteydelser 2005-2010 (forhandling)

Modernisering af arbejdsretten (forhandling)

Afstemningstid

Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)

Anmodning om høring af Regionsudvalget Frivilligt arbejdes bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed (forretningsordenens artikel 118) (afstemning)

Euro-Middelhavsaftalen EF/Algeriet *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Moldova * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Ukraine * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Armenien * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Aserbajdsjan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Georgien * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om informationsteknologi på toldområdet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Genforsikringsvirksomhed (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Produktklassifikation (CPA) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Fiskeri i området ved Antarktis * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Europol-konventionen * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om frakendelse af førerretten * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af tjenestemænd */***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Berigtigelser (ny artikel 204 a i forretningsordenen) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Anvendelse og fortolkning af forretningsordenen (ændring af forretningsordenens artikel 201) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Stillingtagen angående Alessandra Mussolinis immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Beskyttelse af Ashley Motes immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Forslag til ændringsbudget nr. 4/2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Revisionsrettens særberetning om udgifter til oversættelse (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Minimering af administrative omkostninger (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II) ***III (afstemning)

EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) ***II (afstemning)

Kviksølvholdige måleapparater ***II (afstemning)

Godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer ***I (afstemning)

Fødevaretilsætningsstoffer ***I (afstemning)

Fødevareenzymer ***I (afstemning)

Fødevarearomaer ***I (afstemning)

Punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer * (endelig afstemning)

Europæisk kritisk infrastruktur * (afstemning)

Det indre gas- og elmarked (afstemning)

Fiskemel og fiskeolie (afstemning)

Indkaldelse af regeringskonference (EU-traktatens artikel 48) (frist for ændringsforslag)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Modernisering af arbejdsretten (fortsat forhandling)

Udstationering af arbejdstagere (forhandling)

Havpolitik (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Den første jernbanepakke (forhandling)

Lufttransporttjenester (omarbejdet) ***I (forhandling)

Bæredygtig mobilitet (forhandling)

Handelsforbindelserne med Kina (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

46

BILAG I

48

BILAG II

62

VEDTAGNE TEKSTER

99

P6_TA(2007)0291
Euro-Middelhavsaftalen EF/Algeriet ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (8937/2007 — KOM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

99

P6_TA(2007)0292
Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Moldova *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

100

P6_TA(2007)0293
Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Ukraine *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

100

P6_TA(2007)0294
Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Armenien *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

101

P6_TA(2007)0295
Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Aserbajdsjan *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

102

P6_TA(2007)0296
Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Georgien *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

102

P6_TA(2007)0297
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om informationsteknologi på toldområdet *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om brug af informationsteknologi på toldområdet (KOM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS))

103

P6_TA(2007)0298
Direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/49/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0289
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om ændring af Rådets direktiv 92/49/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

104

P6_TA(2007)0299
Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

105

P6_TA(2007)0300
Genforsikringsvirksomhed (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/68/EF om genforsikringsvirksomhed, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

105

P6_TA(2007)0301
Produktklassifikation (CPA) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (KOM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

106

P6_TC1-COD(2006)0218
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93

106

P6_TA(2007)0302
Stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (KOM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

107

P6_TC1-COD(2006)0180
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet

107

P6_TA(2007)0303
Energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontor- og kommunikationsudstyr (omarbejdet) (KOM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD))

108

P6_TC1-COD(2006)0187
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (omarbejdning)

108

P6_TA(2007)0304
De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 954/79 om medlemsstaternes ratifikation eller tiltrædelse af De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer (KOM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD))

109

P6_TA(2007)0305
Fiskeri i området ved Antarktis *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 601/2004 af 22. marts 2004 om kontrolforanstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3943/90, (EF) nr. 66/98 og (EF) nr. 1721/1999 (KOM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

109

P6_TA(2007)0306
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Europol-konventionen *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) (KOM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

114

P6_TA(2007)0307
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 29. maj 2000 udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (KOM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

115

P6_TA(2007)0308
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om frakendelse af førerretten *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 17. juni 1998, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om afgørelser om frakendelse af førerretten (KOM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS))

115

P6_TA(2007)0309
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af tjenestemænd *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 26. maj 1997, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (KOM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

116

P6_TA(2007)0310
Berigtigelser (ny artikel 204 a i forretningsordenen)
Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2007 om indføjelse i Europa-Parlamentets forretningsorden af en ny artikel 204 a om berigtigelser (2005/2041(REG))

117

P6_TA(2007)0311
Anvendelse og fortolkning af forretningsordenen (ændring af forretningsordenens artikel 201)
Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2007 om ændring af artikel 201 i Europa-Parlamentets forretningsorden om anvendelse og fortolkning af forretningsordenen (2006/2192(REG))

118

P6_TA(2007)0312
Stillingtagen angående Alessandra Mussolinis immunitet
Europa-Parlamentets afgørelse af 10. juli 2007 om anmodning om en stillingtagen angående Alessandra Mussolinis immunitet og privilegier (2006/2301(IMM))

118

P6_TA(2007)0313
Beskyttelse af Ashley Motes immunitet
Europa-Parlamentets afgørelse af 10. juli 2007 om anmodning om beskyttelse af Ashley Motes immunitet og privilegier (2007/2122(IMM))

119

P6_TA(2007)0314
Ændringsbudget nr. 4/2007
Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2007 for regnskabsåret 2007, Sektion III — Kommissionen (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

120

P6_TA(2007)0315
Revisionsrettens særberetning om udgifter til oversættelse
Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2007 om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 9/2006 om Kommissionens, Parlamentets og Rådets udgifter til oversættelse (2007/2077(INI))

121

P6_TA(2007)0316
Minimering af administrative omkostninger
Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2007 om minimering af de administrative omkostninger som følge af lovgivning (2005/2140(INI))

124

P6_TA(2007)0317
Lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold (Rom II) ***III
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold (»Rom II«) (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

130

P6_TA(2007)0318
EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013) ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013) (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

131

P6_TC2-COD(2005)0042A
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2007/EF om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013)

132

P6_TA(2007)0319
Kviksølvholdige måleapparater ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv (5665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))

133

P6_TA(2007)0320
Godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (KOM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD))

134

P6_TC1-COD(2006)0143
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer

134

P6_TA(2007)0321
Fødevaretilsætningsstoffer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevaretilsætningsstoffer (KOM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD))

142

P6_TC1-COD(2006)0145
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om fødevaretilsætningsstoffer

143

BILAG I
FUNKTIONELLE GRUPPER AF FØDEVARETILSÆTNINGSSTOFFER I FØDEVARER OG AF FØDEVARETILSÆTNINGSSTOFFER I FØDEVARETILSÆTNINGSSTOFFER OG FØDEVAREENZYMER

159

BILAG II
FÆLLESSKABSLISTER OVER FØDEVARETILSÆTNINGSSTOFFER, DER GODKENDT TIL ANVENDELSE I FØDEVARER, OG ANVENDELSESBETINGELSER

161

BILAG III
FÆLLESSKABSLISTER OVER FØDEVARETILSÆTNINGSSTOFFER, DER GODKENDT TIL ANVENDELSE I FØDEVARETILSÆTNINGSSTOFFER, FØDEVAREENZYMER OG FØDEVAREAROMAER OG ANVENDELSESBETINGELSER

161

BILAG IV
TRADITIONELLE FØDEVARER, FOR HVILKE BESTEMTE MEDLEMSSTATER KAN OPRETHOLDE ET FORBUD MOD ANVENDELSE AF VISSE KATEGORIER AF FØDEVARETILSÆTNINGSSTOFFER

161

P6_TA(2007)0322
Fødevareenzymer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF og Rådets direktiv 2001/112/EF (KOM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD))

162

P6_TC1-COD(2006)0144
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (E F) nr. .../2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, forordning (EF) nr. 258/97, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF og Rådets direktiv 2001/112/EF

162

P6_TA(2007)0323
Fødevareraromaer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89, Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96 og direktiv 2000/13/EF (KOM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD))

175

P6_TC1-COD(2006)0147
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (E F) nr. .../2007 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89, Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96 og direktiv 2000/13/EF

176

BILAG I
FÆLLESSKABSLISTE OVER AROMAER OG UDGANGSMATERIALER, DER ER GODKENDT TIL ANVENDELSE I ELLER PÅ FØDEVARER

191

BILAG II
LISTE OVER ALMINDELIGT ANVENDTE TILBEREDNINGSPROCESSER, DER ANVENDES TIL FREMSTILLING AF NATURLIGE AROMASTOFFER OG NATURLIGE AROMAPRÆPARATER

191

BILAG III
FOREKOMST AF VISSE STOFFER

191

BILAG IV
LISTE OVER UDGANGSMATERIALER, FOR HVILKE DER GÆLDER RESTRIKTIONER MED HENSYN TIL ANVENDELSE TIL FREMSTILLING AF AROMAER OG FØDEVAREINGREDIENSER MED AROMAGIVENDE EGENSKABER

192

BILAG V
BETINGELSER FOR FREMSTILLING AF REAKTIONSAROMAER OG MAKSIMALGRÆNSEVÆRDIER FOR VISSE STOFFER I REAKTIONSAROMAER

193

P6_TA(2007)0324
Punktafgifter for alkohol og alkoholholdige drikkevarer *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/84/EØF om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (KOM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165 (CNS))

193

P6_TA(2007)0325
Europæisk kritisk infrastruktur *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om forslag til Rådets direktiv om indkredsning og klassificering af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den (KOM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276 (CNS))

194

P6_TA(2007)0326
Det indre gas- og elmarked
Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2007 om udsigterne for det indre gas- og elmarked (2007/2089 (INI))

206

P6_TA(2007)0327
Fiskemel og fiskeolie
Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2007 om industrifiskeri og produktion af fiskemel og fiskeolie (2004/2262(INI))

214

 

Onsdag, den 11. juli 2007

2008/C 175E/03

PROTOKOL

218

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Tekster til aftaler sendt af Rådet

PNR-aftale med De Forenede Stater (indgivne beslutningsforslag)

Forelæggelse af det portugisiske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)

Indkaldelse af regeringskonferencen (EU-traktatens artikel 48) * (forhandling)

Erklæring fra formanden (Libyen)

Afstemningstid

Mødekalender 2008 (afstemning)

Indkaldelse af regeringskonference (EU-traktatens artikel 48) (afstemning)

Fusion og spaltning af aktieselskaber ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Særprogram om civilret ***II (afstemning)

Fællesskabets vandpolitik (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Udrangerede køretøjer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Det indre marked for posttjenester ***I (afstemning)

Lufttransporttjenester (omarbejdet) ***I (afstemning)

Hvidbog om finansielle tjenesteydelser 2005-2010 (afstemning)

Modernisering af arbejdsretten (afstemning)

Udstationering af arbejdstagere (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Euroområdet (2007) — Den Europæiske Centralbank (2006) (forhandling)

Dagsorden

Euroområdet (2007) — Den Europæiske Centralbank (2006) (fortsat forhandling)

Palæstina (forhandling)

Situationen i Pakistan (forhandling)

Fremtidig aftale om Kosovo (forhandling)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2006) (forhandling)

TRIPS-aftalen og adgang til medicin (forhandling)

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Demokratisk kontrol inden for rammerne af instrumentet for udviklingssamarbejde (forhandling)

Naturkatastrofer (forhandling)

Fællesskabets statistiske program 2008-2012 ***I — Rettidig fremsendelse og kontrol af medlemsstaternes statistiske oplysninger (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

233

BILAG I

235

BILAG II

251

VEDTAGNE TEKSTER

347

P6_TA(2007)0328
Indkaldelse af regeringskonferencen (EU-traktatens artikel 48)
Europa-Parlamentets beslutning af 11. juli 2007 om indkaldelse af regeringskonferencen — Europa- Parlamentets udtalelse (EU-traktatens artikel 48) (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS))

347

P6_TA(2007)0329
Fusion og spaltning af aktieselskaber ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/855/EØF om fusioner af aktieselskaber og Rådets direktiv 82/891/EØF om spaltning af aktieselskaber for så vidt angår kravet om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning (KOM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD))

350

P6_TC1-COD(2007)0035
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om ændring af Rådets direktiv 78/855/EØF og Rådets direktiv 82/891/EØF for så vidt angår kravet om udarbejdelse ved en uafhængig ekspert af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning af aktieselskaber

350

P6_TA(2007)0330
Særprogram om civilret ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juli 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et særprogram om civilret for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed (8699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD))

350

P6_TC2-COD(2005)0040
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 11. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2007/EF om et særprogram om civilret for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed

351

P6_TA(2007)0331
Fællesskabets vandpolitik (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297(COD))

351

P6_TC1-COD(2006)0297
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om ændring af direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

352

P6_TA(2007)0332
Udrangerede køretøjer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006)0922 — C6-0006/2007 — 2006/0287(COD))

352

P6_TC1-COD(2006)0287
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

352

P6_TA(2007)0333
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006)0914 — C6-0019/2007 — 2006/0302(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0302
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

353

P6_TA(2007)0334
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006)0915 — C6-0021/2007 — 2006/0303(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0303
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om ændring af direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

354

P6_TA(2007)0335
Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/32/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291 (COD))

354

P6_TC1-COD(2006)0291
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om ændring af direktiv 2005/32/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

355

P6_TA(2007)0336
Det indre marked for posttjenester ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (KOM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD))

355

P6_TC1-COD(2006)0196
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet

355

P6_TA(2007)0337
Lufttransporttjenester (omarbejdet) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for driften af lufttransporttjenester i Fællesskabet (omarbejdet) (KOM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD))

371

P6_TC1-COD(2006)0130
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen 11. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om fælles regler for driften af lufttransporttjenester i Fællesskabet (omarbejdning)

371

BILAG I
OPLYSNINGER, SOM FORELÆGGES I FORBINDELSE MED ARTIKEL 5 OG 8

387

BILAG II
SAMMENLIGNINGSTABEL

388

P6_TA(2007)0338
Hvidbog om finansielle tjenesteydelser 2005-2010
Europa-Parlamentets beslutning af 11. juli 2007 om politikken for finansielle tjenesteydelser (2005-2010) — hvidbog (2006/2270(INI))

392

P6_TA(2007)0339
Modernisering af arbejdsretten
Europa-Parlamentets beslutning af 11. juli 2007 om modernisering af arbejdsretten med henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer (2007/2023(INI))

401

P6_TA(2007)0340
Udstationering af arbejdstagere
Europa-Parlamentets beslutning af 11. juli 2007 om Kommissionens meddelelse om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser: bedst mulig udnyttelse af udstationeringens fordele og potentiale, samtidig med at der sikres beskyttelse af arbejdstagerne

411

 

Torsdag, den 12. juli 2007

2008/C 175E/04

PROTOKOL

413

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Aftale EF/Ukraine (forhandling)

Budgetkalender

Samhørighedspolitikkens rolle og effektivitet (forhandling)

Afstemningstid

Fællesskabets statistiske program 2008-2012 ***I (afstemning)

Darfur (afstemning)

Havpolitik (afstemning)

Den første jernbanepakke (afstemning)

Bæredygtig mobilitet (afstemning)

Bekæmpelse af hjerte-karsygdomme (afstemning)

PNR-aftale med De Forenede Stater (afstemning)

Euroområdet (2007) (afstemning)

Den Europæiske Centralbank (2006) (afstemning)

Palæstina (afstemning)

Situationen i Pakistan (afstemning)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2006) (afstemning)

TRIPS-aftalen og adgang til medicin (afstemning)

Demokratisk kontrol inden for rammerne af instrumentet for udviklingssamarbejde (afstemning)

Aftale EF/Ukraine (afstemning)

Samhørighedspolitikkens rolle og effektivitet (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

Den humanitære situation for irakiske flygtninge

Krænkelser af menneskerettighederne i Transnistrien (Moldova)

Menneskerettighederne i Vietnam

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Afstemningstid

Den humanitære situation for irakiske flygtninge (afstemning)

Krænkelser af menneskerettighederne i Transnistrien (Moldova) (afstemning)

Menneskerettighederne i Vietnam (afstemning)

Rådets godkendelse af Parlamentets holdninger fastlagt ved førstebehandlingen (forretningsordenens artikel 66)

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Bevillingsoverførsler

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tidspunkt for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

428

BILAG I

430

BILAG II

450

VEDTAGNE TEKSTER

525

P6_TA(2007)0341
Fællesskabets statistiske program 2008-2012 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. juli 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets statistiske program 2008-2012 (KOM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

525

P6_TC1-COD(2006)0229
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juli 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2007/EF om Fællesskabets statistiske program 2008-2012

525

P6_TA(2007)0342
Darfur
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om situationen i Darfur

526

P6_TA(2007)0343
Havpolitik
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om en fremtidig havpolitik for EU: en europæisk vision for havene (2006/2299(INI))

531

P6_TA(2007)0344
Den første jernbanepakke
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om gennemførelsen af den første jernbanepakke (2006/2213(INI))

551

P6_TA(2007)0345
Bæredygtig mobilitet
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om »Hold Europa i bevægelse — Bæredygtig mobilitet på vores kontinent« (2006/2227(INI))

556

P6_TA(2007)0346
Bekæmpelse af hjerte-karsygdomme
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om foranstaltninger til bekæmpelse af hjertekarsygdomme

561

P6_TA(2007)0347
PNR-aftale med USA
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om PNR-aftalen med USA

564

P6_TA(2007)0348
Euro-området (2007)
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om årsrapport om euroområdet for 2007 (2007/2143(INI))

569

P6_TA(2007)0349
Den Europæiske Centralbank (2006)
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om ECB's årsberetning 2006 (2007/2142(INI))

574

P6_TA(2007)0350
Mellemøsten
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om situationen i Mellemøsten

579

P6_TA(2007)0351
Situationen i Pakistan
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om situationen i Pakistan

583

P6_TA(2007)0352
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2006)
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om statusrapport 2006 vedrørende Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2006/2289(INI))

586

P6_TA(2007)0353
TRIPS-aftalen og adgang til medicin
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om TRIPS-aftalen og adgang til medicin

591

P6_TA(2007)0354
Demokratisk kontrol inden for rammerne af instrumentet for udviklingssamarbejde
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om den demokratiske kontrol med gennemførelsen af finansieringsinstrumentet for udviklingssamarbejde (DCI)

595

P6_TA(2007)0355
Aftale EF/Ukraine
Europa-Parlamentets henstilling af 12. juli 2007 til Rådet om et forhandlingsmandat til en ny forbedret aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (2007/2015(INI))

597

P6_TA(2007)0356
Samhørighedspolitikkens rolle og effektivitet
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om samhørighedspolitikkens rolle og effektivitet med hensyn til at formindske forskellene i de fattigste områder i EU (2006/2176(INI))

603

P6_TA(2007)0357
Den humanitære situation for irakiske flygtninge
Europa-Parlamentets beslutning af 12 juli 2007 om den humanitære situation for irakiske flygtninge

609

P6_TA(2007)0358
Krænkelser af menneskerettighederne i Transnistrien (Republikken Moldova)
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om Republikken Moldova

613

P6_TA(2007)0359
Menneskerettighederne i Vietnam
Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om Vietnam

615


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Oplysninger vedrørende afstemningerne

Medmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.

Forkortelser af udvalgenes navne

AFET

Udenrigsudvalget

DEVE

Udviklingsudvalget

INTA

Udvalget om International Handel

BUDG

Budgetudvalget

CONT

Budgetkontroludvalget

ECON

Økonomi- og Valutaudvalget

EMPL

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

ENVI

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ITRE

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

IMCO

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

TRAN

Transport- og Turismeudvalget

REGI

Regionaludviklingsudvalget

AGRI

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

PECH

Fiskeriudvalget

CULT

Kultur- og Uddannelsesudvalget

JURI

Retsudvalget

LIBE

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

AFCO

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

FEMM

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

PETI

Udvalget for Andragender

Forkortelser for de politiske grupper

PPE-DE

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater

PSE

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe

ALDE

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

UEN

Gruppen Union for Nationernes Europa

Verts/ALE

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

GUE/NGL

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

IND/DEM

Gruppen for Selvstændighed og Demokrati

ITS

Gruppen for Identitet, Tradition og Suverænitet

NI

Løsgængere

DA

 

Top