Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:175E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 175, 10. červenec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 175E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
10. července 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

ZASEDÁNÍ 2007-2008

 

Dílčí zasedání od 9. do 12. července 2007

 

Pondělí 9. července 2007

2008/C 175E/01

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Pokračování zasedání

Prohlášení předsednictva

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Složení Parlamentu

Členství ve výborech a delegacích

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předložení dokumentů

Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Texty smluv dodané Radou

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Petice

Harmonogram dílčích zasedání na rok 2008

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky ***I — Potravinářské přídatné látky ***I — Potravinářské enzymy ***I — Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***I (rozprava)

Akční program Společenství (2007-2013), oblast Zdraví ***II — Opatření k léčbě kardiovaskulárních onemocnění (rozprava)

Řízení rizik MON 863 (rozprava)

Dohoda PNR se Spojenými státy americkými (rozprava)

Perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou (rozprava)

Měřící zařízení obsahující rtuť ***II (rozprava)

Určování a označování evropské kritické infrastruktury * (rozprava)

Rozhodné právo pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) ***III (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

22

 

Úterý 10. července 2007

2008/C 175E/02

ZÁPIS

24

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Převody prostředků

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Vnitřní trh poštovních služeb Společenství ***I (rozprava)

Finanční služby (2005-2010) — Bílá kniha (rozprava)

Modernizace pracovního práva (rozprava)

Hlasování

Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)

Žádost o konzultaci s Výborem regionů Přispění dobrovolníků k hospodářské a sociální soudržnosti (článek 118 jednacího řádu) (hlasování)

Protokol k dohodě o přidružení ES-Alžírsko *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Moldávií po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ukrajinou po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Arménií po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbájdžánem po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Gruzií po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Přímé pojištění jiné než životní (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zajištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Organizace výběrového šetření pracovních sil ve Společenství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Označování energetické účinnosti kancelářských zařízení štítky (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Úmluva OSN o Kodexu jednání liniových konferencí (zrušení nařízení Rady (EHS) č. 954/79) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v Antarktidě * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o Europolu* (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zákazu řízení motorových vozidel * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o boji proti korupci */***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Vložení nového článku 204a týkajícího se oprav do jednacího řádu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Změna článku 201 jednacího řádu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Konzultace ohledně imunity a výsad Alessandry Mussoliniové (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o ochranu parlamentní imunity, které požívá Ashley Mote (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Výdaje na překlady (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Minimalizace administrativních nákladů vyplývajících z právních předpisů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Rozhodné právo pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) ***III (hlasování)

Akční program Společenství (2007-2013), oblast Zdraví ***II (hlasování)

Měřící zařízení obsahující rtuť ***II (hlasování)

Povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky ***I (hlasování)

Potravinářské přídatné látky ***I (hlasování)

Potravinářské enzymy ***I (hlasování)

Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***I (hlasování)

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů * (závěrečné hlasování)

Určování a označování evropské kritické infrastruktury * (hlasování)

Perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou (hlasování)

Průmyslový rybolov a výroba rybí moučky a rybího tuku (hlasování)

Svolání mezivládní konference (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Modernizace pracovního práva (pokračování rozpravy)

Vysílání pracovníků (rozprava)

Budoucí námořní politika Unie (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Členství ve výborech a delegacích

Provádění prvního železničního balíčku (rozprava)

Společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy (přepracované znění) ***I (rozprava)

Evropa v pohybu (rozprava)

Dvoustranné obchodní vztahy EU-Čína (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

46

PŘÍLOHA I

48

PŘÍLOHA II

62

PŘIJATÉ TEXTY

99

P6_TA(2007)0291
Protokol k dohodě o přidružení ES-Alžírsko ze dne 1. května 2004 ***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10 července 2007 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou lidově demokratickou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (8937/2007 — KOM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

99

P6_TA(2007)0292
Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Moldávií po rozšíření z 1. ledna 2007 *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

100

P6_TA(2007)0293
Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ukrajinou po rozšíření z 1. ledna 2007 *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

100

P6_TA(2007)0294
Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Arménií po rozšíření z 1. ledna 2007 *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

101

P6_TA(2007)0295
Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbájdžánem po rozšíření z 1. ledna 2007 *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

102

P6_TA(2007)0296
Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Gruzií po rozšíření z 1. ledna 2007 *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

102

P6_TA(2007)0297
Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (KOM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS))

103

P6_TA(2007)0298
Přímé pojištění jiné než životní (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0289
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

104

P6_TA(2007)0299
Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

105

P6_TA(2007)0300
Zajištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/68/ES o zajištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

105

P6_TA(2007)0301
Nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (KOM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

106

P6_TC1-COD(2006)0218
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, kterým se stanoví nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93

106

P6_TA(2007)0302
Organizace výběrového šetření pracovních sil ve Společenství ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (KOM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

107

P6_TC1-COD(2006)0180
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství

107

P6_TA(2007)0303
Označování energetické účinnosti kancelářských zařízení štítky (přepracované znění) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (přepracované znění) (KOM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD))

108

P6_TC1-COD(2006)0187
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky

108

P6_TA(2007)0304
Úmluva OSN o Kodexu jednání liniových konferencí (zrušení nařízení Rady (EHS) č. 954/79) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10.července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 954/79 o ratifikaci Úmluvy OSN o Kodexu jednání liniových konferencí členskými státy nebo o přistoupení členských států k této úmluvě (KOM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD))

109

P6_TA(2007)0305
Kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v Antarktidě *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu nařízení Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (KOM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

109

P6_TA(2007)0306
Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě Europolu ze dne 26. července 1995 *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (KOM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

114

P6_TA(2007)0307
Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 k doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii (KOM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

115

P6_TA(2007)0308
Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 17. června 1998 o zákazu řízení motorových vozidel *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 17. června 1998 o zákazu řízení motorových vozidel, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (KOM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075 (CNS))

115

P6_TA(2007)0309
Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. května 1997 o boji proti korupci *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. května 1997 o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (KOM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

116

P6_TA(2007)0310
Vložení nového článku 204a o opravách do jednacího řádu Evropského parlamentu
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o vložení nového článku 204a o „opravách“ do jednacího řádu Evropského parlamentu (2005/2041(REG))

117

P6_TA(2007)0311
Změna článku 201 jednacího řádu Evropského parlamentu o uplatňování a výkladu jednacího řádu
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o změně článku 201 jednacího řádu Evropského parlamentu o uplatňování a výkladu jednacího řádu (2006/2192(REG))

118

P6_TA(2007)0312
Konzultace ohledně ochrany imunity a výsad Alessandry Mussolini
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o konzultaci v souvislosti s imunitou a výsadami Alessandry Mussolini (2006/2301(IMM))

118

P6_TA(2007)0313
Žádost o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Ashley Mote
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Ashley Mote (2007/2122(IMM))

119

P6_TA(2007)0314
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2007 na rozpočtový rok 2007 (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072 (BUD))

120

P6_TA(2007)0315
Výdaje na překlady (Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 9/2006)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 9/2006 o výdajích na překlady v Komisi, Parlamentu a Radě (2007/2077(INI))

121

P6_TA(2007)0316
Minimalizace administrativních nákladů stanovených právními předpisy
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o minimalizaci administrativních nákladů stanovených právními předpisy (2005/2140(INI))

124

P6_TA(2007)0317
Rozhodné právo pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) ***III
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu použitelném na mimosmluvní závazky („Řím II“), který schválil dohodovací výbor (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

130

P6_TA(2007)0318
Akční program Společenství (2007- 2013), oblast „Zdraví“ ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2007-2013) (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

131

P6_TC2-COD(2005)0042A
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 10. července 2007 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2007/ES, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008-2013)

132

P6_TA(2007)0319
Měřící zařízení obsahující rtuť ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh určitých měřicích zařízení obsahujících rtuť (5665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))

133

P6_TA(2007)0320
Povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (KOM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD))

134

P6_TC1-COD(2006)0143
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin

134

P6_TA(2007)0321
Potravinářské přídatné látky ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách (KOM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD))

142

P6_TC1-COD(2006)0145
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o potravinářských přídatných látkách

143

PŘÍLOHA I
FUNKČNÍ TŘÍDY POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK V POTRAVINÁCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK V POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTKÁCH A POTRAVINÁŘSKÝCH ENZYMECH

159

PŘÍLOHA II
SEZNAM POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK VE SPOLEČENSTVÍ SCHVÁLENÝCH PRO POUŽITÍ V POTRAVINÁCH A PODMÍNKY POUŽITÍ

161

PŘÍLOHA III
SEZNAM POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK VE SPOLEČENSTVÍ SCHVÁLENÝCH PRO POUŽITÍ V POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTKÁCH, POTRAVINÁŘSKÝCH ENZYMECH I LÁTKÁCH URČENÝCH K AROMATIZACI POTRAVIN A PODMÍNKY POUŽITÍ

161

PŘÍLOHA IV
TRADIČNÍ POTRAVINY, U NICHŽ MOHOU NĚKTERÉ ČLENSKÉ STÁTY ZACHOVAT ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH KATEGORIÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK

161

P6_TA(2007)0322
Potravinářské enzymy ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES a směrnice Rady 2001/112/ES (KOM(2006)0425 — C6-0257/2006 -2006/0144 (COD))

162

P6_TC1-COD(2006)0144
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení (ES) č. 258/97, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES a směrnice Rady 2001/112/ES

162

P6_TA(2007)0323
Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES (KOM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD))

175

P6_TC1-COD(2006)0147
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES

176

PŘÍLOHA I
SEZNAM SPOLEČENSTVÍ OBSAHUJÍCÍ LÁTKY URČENÉ K AROMATIZACI A VÝCHOZÍ MATERIÁLY SCHVÁLENÉ PRO POUŽITÍ V POTRAVINÁCH NEBO NA JEJICH POVRCHU

191

PŘÍLOHA II
SEZNAM TRADIČNÍCH ZPŮSOBŮ PŘÍPRAVY POTRAVIN, JIMIŽ SE ZÍSKÁVAJÍ PŘÍRODNÍ AROMATICKÉ LÁTKY A PŘÍRODNÍ AROMATICKÉ PŘÍPRAVKY

191

PŘÍLOHA III
PŘÍTOMNOST NĚKTERÝCH LÁTEK

191

PŘÍLOHA IV
SEZNAM VÝCHOZÍCH MATERIÁLŮ, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ OMEZENÍ Z HLEDISKA JEJICH POUŽITÍ PŘI VÝROBĚ LÁTEK URČENÝCH K AROMATIZACI A SLOŽEK POTRAVIN VYZNAČUJÍCÍCH SE AROMATEM

192

PŘÍLOHA V
PODMÍNKY VÝROBY LÁTEK URČENÝCH K AROMATIZACI ZÍSKANÝCH TEPELNÝM POSTUPEM A NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MNOŽSTVÍ NĚKTERÝCH LÁTEK V LÁTKÁCH URČENÝCH K AROMATIZACI ZÍSKANÝCH TEPELNÝM POSTUPEM

193

P6_TA(2007)0324
Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů (KOM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165(CNS))

193

P6_TA(2007)0325
Určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Rady o určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu (KOM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS))

194

P6_TA(2007)0326
Perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o perspektivách vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou (2007/2089(INI))

206

P6_TA(2007)0327
Průmyslový rybolov a výroba rybí moučky a rybího tuku
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o průmyslovém rybolovu a výrobě rybí moučky a rybího tuku (2004/2262(INI))

214

 

Středa 11. července 2007

2008/C 175E/03

ZÁPIS

218

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Texty smluv dodané Radou

Dohoda PNR se Spojenými státy americkými (předložené návrhy usnesení)

Představení programu portugalského předsednictví (rozprava)

Svolání mezivládní konference * (rozprava)

Prohlášení předsednictva (Libye)

Hlasování

Plán dílčích zasedání Evropského parlamentu — 2008 (hlasování)

Svolání mezivládní konference (hlasování)

Fúze a rozdělení akciových společností ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zvláštní program Civilní soudnictví (2007-2013) ***II (hlasování)

Činnost Společenství v oblasti vodní politiky (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (hlasování)

Vozidla s ukončenou životností (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (hlasování)

Odpadní elektrické a elektronické zařízení (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (hlasování)

Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (hlasování)

Požadavky na ekodesign energetických spotřebičů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (hlasování)

Vnitřní trh poštovních služeb Společenství ***I (hlasování)

Společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy (přepracované znění) ***I (hlasování)

Finanční služby (2005-2010) — Bílá kniha (hlasování)

Modernizace pracovního práva (hlasování)

Vysílání pracovníků (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Eurozóna (2007) — Evropská centrální banka (2006) (rozprava)

Pořad jednání

Eurozóna (2007) — Evropská centrální banka (2006) (pokračování rozpravy)

Palestina (rozprava)

Situace v Pákistánu (rozprava)

Budoucí dohoda o Kosovu (rozprava)

Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2006 (rozprava)

Dohoda TRIPS a přístup k lékům (rozprava)

Členství ve výborech a delegacích

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Demokratická kontrola v rámci nástroje pro spolupráci a rozvoj (rozprava)

Přírodní katastrofy (rozprava)

Statistický program Společenství na období 2008 až 2012 ***I — Včasné předávání a ověřování statistických údajů poskytovaných členskými státy (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

233

PŘÍLOHA I

235

PŘÍLOHA II

251

PŘIJATÉ TEXTY

347

P6_TA(2007)0328
Svolání mezivládní konference
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o svolání mezivládní konference: stanovisko Evropského parlamentu (článek 48 Smlouvy o EU) (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS))

347

P6_TA(2007)0329
Fúze a rozdělení akciových společností ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS o fúzích akciových společností a směrnice Rady 82/891/EHS o rozdělení akciových společností, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení (KOM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035 (COD))

350

P6_TC1-COD(2007)0035
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS o fúzích akciových společností a směrnice Rady 82/891/EHS o rozdělení akciových společností, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení

350

P6_TA(2007)0330
Specifický program „Civilní soudnictví“ (2007-2013) ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ zavádí specifický program „Civilní soudnictví“ pro období 2007-2013 (8699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD))

350

P6_TC2-COD(2005)0040
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 11. července 2007 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2007-2013 zavádí zvláštní program „Civilní soudnictví“ jakožto součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“

351

P6_TA(2007)0331
Činnost Společenství v oblasti vodní politiky ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297(COD))

351

P6_TC1-COD(2006)0297
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

352

P6_TA(2007)0332
Vozidla s ukončenou životností (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o prováděcí pravomoci Komise (KOM(2006)0922 — C6-0006/2007 — 2006/0287(COD))

352

P6_TC1-COD(2006)0287
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o prováděcí pravomoci Komise

352

P6_TA(2007)0333
Odpadní elektrické a elektronická zařízení (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0914 — C6-0019/2007 — 2006/0302(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0302
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

353

P6_TA(2007)0334
Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních (provádění pravomoci svěřené Komisi) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, pokud jde o provádění pravomocí svěřených Komisi (KOM(2006)0915 — C6-0021/2007 — 2006/0303(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0303
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, pokud jde o provádění pravomocí svěřených Komisi

354

P6_TA(2007)0335
Požadavky na ekodesign energetických spotřebičů ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291(COD))

354

P6_TC1-COD(2006)0291
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

355

P6_TA(2007)0336
Vnitřní trh poštovních služeb Společenství ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (KOM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD))

355

P6_TC1-COD(2006)0196
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007.../ES kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství

355

P6_TA(2007)0337
Společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy (přepracované znění) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství (přepracované znění) (KOM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD))

371

P6_TC1-COD(2006)0130
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. července 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství (přepracované znění)

371

PŘÍLOHA I
INFORMACE PŘEDKLÁDANÉ V SOUVISLOSTI S ČLÁNKY 5 A 8

387

PŘÍLOHA II
SROVNÁVACÍ TABULKA

388

P6_TA(2007)0338
Finanční služby (2005-2010) - bílá kniha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o politice finančních služeb (2005-2010) — bílá kniha (2006/2270(INI))

392

P6_TA(2007)0339
Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

401

P6_TA(2007)0340
Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o sdělení Komise nazvaném „Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb: maximalizovat jeho výhody a potenciál při zajištění ochrany pracovníků“

411

 

Čtvrtek 12. července 2007

2008/C 175E/04

ZÁPIS

413

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Mandát k vyjednání nové posílené dohody ES-Ukrajina (rozprava)

Rozpočtový kalendář

Snižování rozdílů v nejchudších regionech Evropské unie (rozprava)

Hlasování

Statistický program Společenství na období 2008 až 2012 ***I (hlasování)

Dárfúr (hlasování)

Budoucí námořní politika Unie (hlasování)

Provádění prvního železničního balíčku (hlasování)

Evropa v pohybu (hlasování)

Opatření k léčbě kardiovaskulárních onemocnění (hlasování)

Dohoda PNR se Spojenými státy americkými (hlasování)

Eurozóna (2007) (hlasování)

Evropská centrální banka (2006) (hlasování)

Palestina (hlasování)

Situace v Pákistánu (hlasování)

Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2006 (hlasování)

Dohoda TRIPS a přístup k lékům (hlasování)

Demokratická kontrola v rámci nástroje pro spolupráci a rozvoj (hlasování)

Mandát k vyjednání nové posílené dohody ES-Ukrajina (hlasování)

Snižování rozdílů v nejchudších regionech Evropské unie (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Sdělení společných postojů Rady

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Humanitární situace iráckých uprchlíků

Porušování lidských práv v Podněstří (Moldavsko)

Lidská práva ve Vietnamu

Členství ve výborech a delegacích

Hlasování

Humanitární situace iráckých uprchlíků (hlasování)

Porušování lidských práv v Podněstří (Moldavsko) (hlasování)

Lidská práva ve Vietnamu (hlasování)

Schválení postojů přijatých Evropským parlamentem v prvním čtení Radou (článek 66 jednacího řádu)

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Převody prostředků

Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

428

PŘÍLOHA I

430

PŘÍLOHA II

450

PŘIJATÉ TEXTY

525

P6_TA(2007)0341
Statistický program Společenství (2008-2012) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o statistickém programu Společenství na období 2008 až 2012 (KOM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

525

P6_TC1-COD(2006)0229
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. července 2007 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2007/ES o statistickém programu Společenství na období 2008 až 2012

525

P6_TA(2007)0342
Dárfúr
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o situaci v Dárfúru

526

P6_TA(2007)0343
Budoucí námořní politika Unie
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o budoucí námořní politice Unie: Evropská vize pro oceány a moře (2006/2299(INI))

531

P6_TA(2007)0344
Uplatňování prvního železničního balíčku
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o provádění prvního železničního balíčku (2006/2213(INI))

551

P6_TA(2007)0345
Evropa v pohybu
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o Evropě v pohybu — Udržitelná mobilita pro náš kontinent (2006/2227(INI))

556

P6_TA(2007)0346
Kardiovaskulární choroby
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o činnosti zaměřené na řešení problematiky kardiovaskulárních chorob

561

P6_TA(2007)0347
Dohoda PNR
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o dohodě mezi EU a USA o jmenné evidenci cestujících

564

P6_TA(2007)0348
Eurozóna (2007)
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o výroční zprávě o eurozóně za rok 2007 (2007/2143(INI))

569

P6_TA(2007)0349
Evropská centrální banka (2006)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2006 (2007/2142(INI))

574

P6_TA(2007)0350
Blízký východ
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o situaci na Blízkém východě

579

P6_TA(2007)0351
Pákistán
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o Pákistánu

583

P6_TA(2007)0352
Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2006
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2006 (2006/2289(INI))

586

P6_TA(2007)0353
TRIPS a přístup k lékům
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a přístupu k lékům

591

P6_TA(2007)0354
Demokratická kontrola DCI
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o demokratické kontrole uplatňování finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI)

595

P6_TA(2007)0355
Mandát k vyjednání nové posílené dohody ES-Ukrajina
Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 12. července 2007 s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se vyjednávacího mandátu pro jednání o nové, rozšířené dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (2007/2015(INI))

597

P6_TA(2007)0356
Snižování rozdílů v nejchudších regionech Evropské unie
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o roli a účinnosti politiky soudržnosti při snižování rozdílů v nejchudších regionech Evropské unie (2006/2176(INI))

603

P6_TA(2007)0357
Humanitární situace iráckých uprchlíků
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o humanitární situaci iráckých uprchlíků

609

P6_TA(2007)0358
Moldavsko
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o porušování lidských práv v Podněstří (Moldavské republice)

613

P6_TA(2007)0359
Vietnam
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o Vietnamu

615


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Informace k době hlasování

Pokud není uvedeno jinak, zpravodajové před hlasováním písemně oznámili předsednictvu svá stanoviska k pozměňovacím návrhům.

Zkratky používané pro parlamentní výbory

AFET

Výbor pro zahraniční věci

DEVE

Výbor pro rozvoj

INTA

Výbor pro mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočtový výbor

CONT

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ECON

Hospodářský a měnový výbor

EMPL

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

IMCO

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

TRAN

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

REGI

Výbor pro regionální rozvoj

AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

PECH

Výbor pro rybolov

CULT

Výbor pro kulturu a vzdělávání

JURI

Výbor pro právní záležitosti

LIBE

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Výbor pro ústavní záležitosti

FEMM

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petiční výbor

Zkratky používané pro politické skupiny

PPE-DE

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů

PSE

Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu

ALDE

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

UEN

Skupina Unie pro Evropu národů

Verts/ALE

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

GUE/NGL

Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

IND/DEM

Skupina Nezávislosti a demokracie

ITS

Skupina Identita, tradice, suverenita

NI

Nezařazení poslanci

CS

 

Top