EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:175E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 175, 10 ta' Lulju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

C 175E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
10 ta' Lulju 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Parlament Ewropew

 

SESSJONI 2007 - 2008

 

Dati tas-seduti: 9 - 12 ta' Lulju 2007

 

It-Tnejn, 9 ta' Lulju 2007

2008/C 175E/01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Stqarrija tal-President

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-Parlament

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Iffirmar ta' l-atti adottati b'kodeċiżjoni

Dokumenti mressqa

Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (tressiq)

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Petizzjonijiet

Kalendarju 2008

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel ***I — Laddittivi ta' l-ikel ***I — L-enżimi ta' l-ikel ***I — Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir ***I (dibattitu)

Programm ta' azzjoni Komunitarju fil-qasam tas-Saħħa (2007-2013) ***II — Miżuri rigward ilkura tal-mard tal-qalb (dibattitu)

Ġestjoni tar-riskji tal-MON 863 (dibattitu)

Ftehim ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar il-PNR (dibattitu)

Il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku (dibattitu)

Tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju ***II (dibattitu)

L-identifikazzjoni, l-għażla u l-ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea * (dibattitu)

Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) ***III (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

22

 

It-Tlieta, 10 ta' Lulju 2007

2008/C 175E/02

MINUTI

24

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

It-tlestija tas-suq intern tas-servizzi tal-posta tal-Komunità ***I (dibattitu)

Servizzi finanzjarji 2005-2010 (White Paper) (dibattitu)

Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Elezzjoni ta' Viċi-President tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: Kontribuzzjoni ta' volontarjat għallkoeżjoni ekonomika u soċjali (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni KE/Alġerija biex jittieħed kont tat-tkabbir ta'l-1 ta' Mejju 2004. *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u ta' koperazzjoni KE/Moldavja biex jittieħed kont tattkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ukrajna biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Armenja biex jittieħed kont tattkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ażerbajġan biex jittieħed kont tattkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ġeorġja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, dwar lużu tat-teknoloġija ta' l-informatika fil-qasam doganali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni fuq il-ħajja (setgħat ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Riassigurazzjoni (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Klassifikazzjoni statistika ġdida ta' prodotti skond l-użu (CPA) ***I (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Stħarriġ ta' kampjun tal-forza tax-xogħol fil-Komunità ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Programm ta' ttikkettar dwar l-effiċjenza ta' l-enerġija għal tagħmir ta' l-uffiċċju (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti rigward kodiċi ta' kondotta tal-konferenzi marittimi (abrogazzjoni tar-regolament (KEE) nru. 954/79 tal-Kunsill) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fl-Antartiku * (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fil-Konvenzjoni tal-Europol tas-26 ta' Lulju 1995 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar Assistenza Ġudizzjarja f'Materja Kriminali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

L-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998 dwar it- Tneħħija tad-dritt tas-Sewqan * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997 dwar ilġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea */***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Iż-żieda fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew ta' Artikolu 204a ġdid dwar ir- Rettifiki (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (emenda ta' l-Artikolu 201 tar- Regolament PE) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Konsultazzjoni dwar l-immunitajiet u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għall-Ħarsien ta' l-Immunità Parlamentari ta' Ashley Mote (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 4/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) ***III (votazzjoni)

Programm ta' azzjoni Komunitarju fil-qasam tas-Saħħa (2007-2013) ***II (votazzjoni)

Tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju ***II (votazzjoni)

Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

L-addittivi ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

L-enżimi ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir ***I (votazzjoni)

Approssimazzjoni tar-rati tad-dazju fuq l-alkoħol u xorb alkoħoliku * (votazzjoni finali)

L-identifikazzjoni, l-għażla u l-ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea * (votazzjoni)

Il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku (votazzjoni)

Is-sajd industrijali u l-produzzjoni ta' żejt tal-ħuta u ta' ħut imqadded mitħun (votazzjoni)

Sejħa għal Konferenza Intergovernattiva (skadenza għat-tressiq ta' l-emendi)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (tkomplija tad-dibattitu)

Issekondar ta' ħaddiema (dibattitu)

Lejn politika marittima futura ta' l-Unjoni: viżjoni Ewropea ta' l-oċeani u l-ibħra (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

L-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (dibattitu)

Regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru ***I (dibattitu)

Lejn Ewropa mobbli — mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna (dibattitu)

Relazzjonijiet kummerċjali bilaterali bejn l-UE u ċ-Ċina (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

46

ANNESS I

48

ANNESS II

62

TESTI ADOTTATI

99

P6_TA(2007)0291
Protokoll mal-Ftehima Ewro-Mediterranju li tistabilixxi Assoċjazzjoni KE-Alġerija sabiex jitqies it-tkabbir ta' l-1 ta' Mejju 2004 ***
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-konklużjoni ta' protokoll tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu ta' l-Alġerija min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika tas-Slovakkja (8937/2007 — COM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

99

P6_TA(2007)0292
Il-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika tal-Moldova *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal- Moldova, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta'l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Repubblika tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

100

P6_TA(2007)0293
Il-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-KE u l-Ukraina *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l- Ukraina, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Repubblika tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

100

P6_TA(2007)0294
Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika ta' l-Armenja *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l- Armenja min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Repubblika tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

101

P6_TA(2007)0295
Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika ta' l-Ażerbajġan *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l- Ażerbajġan min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta'l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

102

P6_TA(2007)0296
Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-KE u l-Georgia *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Georgia, min-naħa loħra, biex jittieħed kont ta'l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Repubblika tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

102

P6_TA(2007)0297
L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995 dwar l-użu ta' l-informatika fil-qasam tad-dwana *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995 stabbilita skond l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-użu ta' l-informatika fil-qasam tad-dwana (COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS))

103

P6_TA(2007)0298
Assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/49/KEE tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar l-assigurazzjoni diretta barra millassigurazzjoni tal-ħajja fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0289
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva 92/49/KEE tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu ma assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

104

P6_TA(2007)0299
Impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (l-implimentazzjoni ta' poteri mogħtija lill-Kummissjoni) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (UCITS) fir-rigward ta'l-implimentazzjoni ta' poteri mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

105

P6_TA(2007)0300
Riassigurazzjoni (is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2005/68/KE dwar riassigurazzjoni, rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

105

P6_TA(2007)0301
Klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skond l-attività (CPA) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew fl-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skond lattività (CPA) u jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

106

P6_TC1-COD(2006)0218
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistiska ġdida tal-prodotti skond l-attività (CPA) u jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93

106

P6_TA(2007)0302
Stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta' stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol fil-Komunità (COM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

107

P6_TC1-COD(2006)0180
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta' stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol fil- Komunità

107

P6_TA(2007)0303
Energy star ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm Komunitarju ta' tikkettar ta' leffiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta' l-uffiċċju (tfassil mill-ġdid) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD))

108

P6_TC1-COD(2006)0187
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dwar programm Komunitarju ta' tikettar ta' l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta' l-uffiċċju

108

P6_TA(2007)0304
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta' Kondotta għal— Konferenzi ta' Linji (tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 954/79) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva ta' l-10 ta' Lulju 2007 tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 954/79 dwar irratifika minn Stati Membri ta', jew l-adeżjoni tagħhom mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta' Kondotta għal-Konferenzi ta' Linji (Konferenzi Marittimi) (COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD))

109

P6_TA(2007)0305
Attivitajiet tas-sajd fl-Antartiku *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Marittimi Ħajjin ta' l-Antartiku u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 3943/90, (KE) Nru 66/98 u (KE) Nru 1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

109

P6_TA(2007)0306
L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tal-Europol tas-26 ta' Lulju 1995 *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, stabbilita skond l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar it-twaqqif ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni tal-Europol) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

114

P6_TA(2007)0307
L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar l-Assistenza Reċiproka f'Materja Kriminali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 Lulju 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000, stabbilita mill-Kunsill skond l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-Assistenza Reċiproka f'Materja Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

115

P6_TA(2007)0308
L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998 dwar liskwalifiki tas-sewqan *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998, imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-iskwalifiki tassewqan (COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS))

115

P6_TA(2007)0309
L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997 dwar ilġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997, stabbilita skond l-Artikolu K.3(2)(c) tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

116

P6_TA(2007)0310
Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar Corrigenda (Artikolu 204a ġdid tar-Regoli ta' Proċedura)
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar id-dħul ta' Artikolu ġdid 204a dwar “Corrigenda” fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (2005/2041(REG))

117

P6_TA(2007)0311
L-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (Emenda ta' l- Artikolu 201)
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar emenda ta' l-Artikolu 201 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (2006/2192(REG))

118

P6_TA(2007)0312
Konsultazzjoni dwar l-immunità u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-konsultazzjoni dwar l-immunità u lprivileġġi ta' Alessandra Mussolini (2006/2301(IMM))

118

P6_TA(2007)0313
Ħarsien ta' l-immunità u l-privileġġi ta' Ashley Mote
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar it-talba għall-ħarsien ta' l-immunità u lprivileġġi ta' Ashley Mote (2007/2122(IMM))

119

P6_TA(2007)0314
Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 4/2007
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 4/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, Taqsima III — Kummissjoni (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

120

P6_TA(2007)0315
Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal- Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar ir-Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2007/2077(INI))

121

P6_TA(2007)0316
Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni
Riżoluzzjoni ta' l-10 ta' Lulju 2007 tal-Parlament Ewropew dwar l-imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni (2005/2140(INI))

124

P6_TA(2007)0317
Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“RUMA II”) ***III
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“RUMA II”) (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

130

P6_TA(2007)0318
Programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2007-2013) ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill rigward l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi t-tieni programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2007-2013) (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

131

P6_TC2-COD(2005)0042A
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adazzjoni ta' Deċiżjoni Nru .../2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi t-tieni programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2008-2013)

132

P6_TA(2007)0319
Il-marketing ta' ċertu tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar restrizzjonijiet dwar il-marketing ta' ċertu tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju (5665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))

133

P6_TA(2007)0320
Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi ta' l-ikel ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel (COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD))

134

P6_TC1-COD(2006)0143
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel

134

P6_TA(2007)0321
L-addittivi ta' l-ikel ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta ' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi ta' l-ikel (COM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD))

142

P6_TC1-COD(2006)0145
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dwar l-addittivi ta' l-ikel

143

L-ANNESS I
Il-klassijiet funzjonali ta' l-addittivi ta' l-ikel f'l-ikel u ta' l-addittivi ta' l-ikel fl-addittivi ta' l-ikel u flenzimi ta' l-ikel

159

L-ANNESS II
Il-lista Komunitarja ta' l-addittivi ta' l-ikel approvati biex jintużaw fl-ikel, u l-kondizzjonijiet ta' l-użu

161

L-ANNESS III
Il-lista Komunitarja ta' l-addittivi ta' l-ikel approvati biex jintużaw fl-addittivi ta' l-ikel; fl-enzimi ta' likel u fis-sustanzi li jagħtu t-togħma lill-ikel, u l-kondizzjonijiet ta' l-użu

161

L-ANNESS IV
L-ikel tradizzjonali li għalih ċerti Stati Membri jistgħu jkomplu jipprojbixxu l-użu ta' ċerti kategoriji ta' addittivi ta' l-ikel

161

P6_TA(2007)0322
L-enzimi ta' l-ikel ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-enzimi ta' l-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva 2000/13/KE, u d-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE (COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD))

162

P6_TC1-COD(2006)0144
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-enzimi ta' l-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 258/97, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva 2000/13/KE, u -Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE

162

P6_TA(2007)0323
Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel b'karatteristiċi ta' taħwir għall-użu fl-ikel ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel b'karatteristiċi ta' taħwir għall-użu fl-ikel u li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89, Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91, Regolament (KE) Nru 2232/96 u d-Direttiva 2000/13/KE (COM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD))

175

P6_TC1-COD(2006)0147
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel b'karatteristiċi ta' taħwir għall-użu fl-ikel u li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89, Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91, Regolament (KE) Nru 2232/96 u d-Direttiva 2000/13/KE

176

ANNESS I
IL-LISTA KOMUNITARJA TAL-ĦWAWAR U TAL-MATERJALI MIS-SORS APPROVATI GĦALL-UŻU FL-IKEL U FUQ L-IKEL

191

ANNESS II
IL-LISTA TA' PROĊESSI GĦALL-PREPARAZZJONI TA' L-IKEL TRADIZZJONI LI PERMEZZ TAGĦ- HOM JINKISBU SUSTANZI TA' TAĦWIR NATURALI U PREPARAZZJONIJIET TA' TAĦWIR NATURALI

191

ANNESS III
IL-PREŻENZA TA' ĊERTI SUSTANZI

191

ANNESS IV
IL-LISTA TAL-MATERJALI MIS-SORS LI GĦALIHOM JAPPLIKAW IR-RESTRIZZJONIJIET DWAR LUŻU TAGĦHOM FIL-PRODUZZJONI TAL-ĦWAWAR U TA' L-INGREDJENTI TA' L-IKEL BI PROPRJETAJIET TA' TAĦWIR

192

ANNESS V
IL-KONDIZZJONIJIET GĦALL-PRODUZZJONI TAL-ĦWAWAR LI GĦADDEW MINN PROĊESS TERMALI U L-LIVELLI MASSIMI GĦAL ĊERTI SUSTANZI FIL-ĦWAWAR LI GĦADDEW MINN PROĊESS TERMALI

193

P6_TA(2007)0324
Ir-rati tat-taxxa tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/84/KEE dwar l-approssimazzjoni tar-rati tat-taxxa tas-sisa fuq lalkoħol u x-xorb alkoħoliku (COM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165(CNS))

193

P6_TA(2007)0325
Infrastruttura Kritika Ewropea *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni u l-għażla ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni talħtieġa għal titjib tal-ħarsien tagħhom (COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS))

194

P6_TA(2007)0326
Is-suq intern tal-gass u ta' l-elettriku
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-prospetti għas-suq intern tal-gass u ta' l-elettriku (2007/2089(INI))

206

P6_TA(2007)0327
Sajd industrijali u l-produzzjoni ta' ħut imqadded mitħun u ta' żejt tal-ħut
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar sajd industrijali u lproduzzjoni ta' ħut imqadded mitħun u ta' żejt tal-ħut (2004/2262(INI))

214

 

L-Erbgħa, 11 ta' Lulju 2007

2008/C 175E/03

MINUTI

218

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Ftehim ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar il-PNR (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Preżentazzjoni ta' programm tal-presidenza tal-Portugal (dibattitu)

Sejħa għal-Konferenza Intergovernattiva * (dibattitu)

Stqarrija tal-President (Libja)

Ħin tal-votazzjonijiet

Kalendarju 2008 (votazzjoni)

Sejħa għal Konferenza Intergovernattiva (votazzjoni)

Mergers u Diviżjonjiet ta' kumpaniji b'responsabbiltà pubblika limitata ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Programm speċifiku Ġustizzja Ċivili (2007-2013) ***II (votazzjoni)

Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Vetturi li m'għadhomx jintużaw (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Rekwiżiti ta' ekodisinn għal prodotti li jużaw l-enerġija (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

It-tlestija tas-suq intern tas-servizzi tal-posta tal-Komunità ***I (votazzjoni)

Regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru ***I (votazzjoni)

Servizzi finanzjarji 2005-2010 (White Paper) (votazzjoni)

Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (votazzjoni)

Issekondar ta' ħaddiema (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Iż-żona Euro (2007) — Il-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu)

Aġenda

Iż-żona Euro (2007) — Il-Bank Ċentrali Ewropew (tkomplija tad-dibattitu)

Palestina (dibattitu)

Sitwazzjoni fil-Pakistan (dibattitu)

Ftehim futur dwar il-Kosovo (dibattitu)

Rapport ta' segwitu 2006 dwar l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (dibattitu)

Ftehim ADPIC u l-aċċess għall-mediċina (dibattitu)

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Monitoraġġ demokratiku fil-qafas ta' l-Istrument ta' Koperazzjoni fl-Iżvilupp (dibattitu)

Diżastri naturali (dibattitu)

Programm dwar l-Istatistika tal-Komunità 2008-2012 ***I — Trażmissjoni f'waqtha u verifika ta' data statistika pprovduta mill-Istati Membri (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

233

ANNESS I

235

ANNESS II

251

TESTI ADOTTATI

347

P6_TA(2007)0328
It-tlaqqigħ tal-Konferenza Intergovernattiva: opinjoni tal-Parlament Ewropew
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar it-tlaqqigħ tal-Konferenza Intergovernattiva (IGC): l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (Artikolu 48 tat-Trattat UE) (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS))

347

P6_TA(2007)0329
Mergers u Diviżjoni ta' kumpaniji b'responsabbiltà pubblika limitata ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/855/KEE u 82/891/KEE firrigward tar-rekwiżit ta' rapport ta' espert indipendenti fl-okkażjoni ta' għaqda jew diviżjoni ta' kumpanniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata (COM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD))

350

P6_TC1-COD(2007)0035
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/855/KEE u 82/891/KEE fir-rigward tar-rekwiżit ta' rapport ta' espert indipendenti fl-okkażjoni ta' għaqda jew diviżjoni ta' kumpanniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata

350

P6_TA(2007)0330
Il-Programm Speċifiku “Ġustizzja Ċivili” bħala parti mill-Programm Ġenerali “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” (2007-2013) ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' deċiżjoni Nru .../2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-Programm Speċifiku “Ġustizzja Ċivili” bħala parti mill-Programm Ġenerali “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” (8699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD))

350

P6_TC2-COD(2005)0040
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni Nru .../2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-Programm Speċifiku “Ġustizzja Ċivili” bħala parti mill-Programm Ġenerali “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja”

351

P6_TA(2007)0331
Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297(COD))

351

P6_TC1-COD(2006)0297
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

352

P6_TA(2007)0332
Vetturi li m'għadhomx jintużaw ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0922 — C6-0006/2007 — 2006/0287(COD))

352

P6_TC1-COD(2006)0287
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb li tiġi adottata id-Direttiva (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

352

P6_TA(2007)0333
Skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/96/KE dwar l-iskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE), rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0914 — C6-0019/2007 — 2006/0302(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0302
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/96/KE dwar liskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

353

P6_TA(2007)0334
Sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/95/KE dwar ir-restrizzjoni ta' l-użu ta' ċerti sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0915 — C6-0021/2007 — 2006/0303(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0303
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsillli li temenda d-Direttiva 2002/95/KE dwar irrestrizzjoni ta' l-użu ta' ċerti sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

354

P6_TA(2007)0335
Ir-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2005/32/KE li tistabbilixxi qafas għalliffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija, kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi 96/57/KE u 2000/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rigward ilproċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (COM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291(COD))

354

P6_TC1-COD(2006)0291
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE li temenda d-Direttiva Nru 2005/32/KEdwar it-twaqqif ta' qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 96/57/KE u Nru 2000/55/KE, rigward il-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

355

P6_TA(2007)0336
Servizzi postali tal-Komunità ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/67/KE dwar it-tlestija kompleta tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità (COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD))

355

P6_TC1-COD(2006)0196
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/67/KE, dwar it-twettiq komplet tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità

355

P6_TA(2007)0337
Regoli komuni għal servizzi tat-trasport bl-ajru ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tat-trasport bl-ajru fil- Komunità (tfassil mill-ġdid) (COM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD))

371

P6_TC1-COD(2006)0130
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għalloperat ta' servizzi tat-trasport bl-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid)

371

ANNESS I
L-informazzjoni li għandha tingħata fil-kuntest ta' l-Artikoli 5 u 8

387

ANNESS II
TABELLA TA' KORRELAZZJONI

388

P6_TA(2007)0338
Il-politka tas-servizzi finanzjarji (2005-2010) — White Paper
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-politika tas-servizzi finanzjarji (2005-2010) — White Paper (2006/2270(INI))

392

P6_TA(2007)0339
L-immodernizzar tal-liġi tax-xogħol biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 21
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar l-immodernizzar tal-liġi tax-xogħol biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 21 (2007/2023(INI))

401

P6_TA(2007)0340
L-Impjieg ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu “l-Impjieg ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi: l-immassimiżżar tal-benefiċċji u l-potenzjal tiegħu, filwaqt li jiġi garantit il-ħarsien tal-ħaddiema”

411

 

Il-Ħamis, 12 ta' Lulju 2007

2008/C 175E/04

MINUTI

413

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Mandat ta' negozjar fir-rigward ta' ftehim msaħħaħ ġdid bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ukrajna minn naħa l-oħra (dibattitu)

Kalendarju tal-baġit

L-irwol u l-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni fit-tnaqqis tad-disparità fl-ifqar reġjuni ta' l-UE (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Programm dwar l-Istatistika tal-Komunità 2008-2012 ***I (votazzjoni)

Darfur (votazzjoni)

Lejn politika marittima futura ta' l-Unjoni: viżjoni Ewropea ta' l-oċeani u l-ibħra (votazzjoni)

L-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (votazzjoni)

Lejn Ewropa mobbli — mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna (votazzjoni)

Miżuri rigward il-kura tal-mard tal-qalb (votazzjoni)

Ftehim ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar il-PNR (votazzjoni)

Iż-żona Euro (2007) (votazzjoni)

Il-Bank Ċentrali Ewropew (votazzjoni)

Palestina (votazzjoni)

Sitwazzjoni fil-Pakistan (votazzjoni)

Rapport ta' segwitu 2006 dwar l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (votazzjoni)

Ftehim TRIPS u l-aċċess għall-mediċini (votazzjoni)

Monitoraġġ demokratiku fil-qafas ta' l-Istrument ta' Koperazzjoni fl-Iżvilupp (votazzjoni)

Mandat ta' negozjar fir-rigward ta' ftehim msaħħaħ ġdid bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ukrajna minn naħa l-oħra (votazzjoni)

L-irwol u l-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni fit-tnaqqis tad-disparità fl-ifqar reġjuni ta' l-UE (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

Is-sitwazzjoni umanitarja tar-refuġjati Iraqini

Ksur tad-drittijiet tal-bniedem f' Transnistrija (Moldavja)

Drittijiet tal-bniedem fil-Vietnam

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Ħin tal-votazzjonijiet

Is-sitwazzjoni umanitarja tar-refuġjati Iraqini (votazzjoni)

Ksur tad-drittijiet tal-bniedem f' Transnistrija (Moldavja) (votazzjoni)

Drittijiet tal-bniedem fil-Vietnam (votazzjoni)

Approvazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjonijiet tal-Parlament adottati fl-ewwel qari (Artikolu 66 tar-Regoli ta' Proċedura)

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

428

ANNESS I

430

ANNESS II

450

TESTI ADOTTATI

525

P6_TA(2007)0341
Programm Statistiku Komunitarju 2008-2012 ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Programm Statistiku Komunitarju 2008-2012 (COM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

525

P6_TC1-COD(2006)0229
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2004/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Programm Statistiku Komunitarju 2008 sa 2012

525

P6_TA(2007)0342
Is-sitwazzjoni fid-Darfur
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar is-sitwazzjoni fid-Darfur

526

P6_TA(2007)0343
Lejn Politika Marittima ta' l-Unjoni għall-ġejjieni
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-12 ta' Lulju 2007 dwar Politika Marittima ta' l-Unjoni Ewropea għall-ġejjieni: Viżjoni Ewropea għall-Oċeani u l-Ibħra (2006/2299(INI))

531

P6_TA(2007)0344
L-ewwel pakkett ferrovjarju
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-12 ta' Lulju 2007 dwar l-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (2006/2213(INI))

551

P6_TA(2007)0345
Mobilità sostenibbli
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-12 ta' Lulju 2007 dwar Inżommu lill-Ewropa miexja — Ilmobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna (2006/2227(INI))

556

P6_TA(2007)0346
Mard kardjovaskulari
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar azzjoni biex jiġi miġġieled il-mard kardjovaskulari

561

P6_TA(2007)0347
Ftehim dwar PNR
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-ftehim PNR ma' l-Istati Uniti

564

P6_TA(2007)0348
Iz-zona ta' l-euro
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar ir-Rapport annwali għall-2007 dwar iz-zona ta' l-euro (2007/2143(INI))

569

P6_TA(2007)0349
Rapport annwali 2006 tal-Bank Ċentrali Ewropew
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar ir-rapport annwali 2006 tal-Bank Ċentrali Ewropew (2007/2142(INI))

574

P6_TA(2007)0350
Lvant Nofsani
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-Lvant Nofsani

579

P6_TA(2007)0351
Pakistan
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-Pakistan

583

P6_TA(2007)0352
Rapport ta' Progress dwar l-ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja ta' l-2006
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar ir-Rapport ta' Progress ta' l-2006 dwar l-ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja (2006/2289(INI))

586

P6_TA(2007)0353
Il-Ftehim TRIPS u l-aċċess għall-mediċini
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-Ftehim TRIPS u l-aċċess għall-mediċini

591

P6_TA(2007)0354
L-iskrutinju demokratiku rigward l-istrument ta' finanzjament għall-koperazzjoni għalliżvilupp (DCI)
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar l-iskrutinju demokratiku ta' l-implimentazzjoni ta' l-istrument ta' finanzjament għall-koperazzjoni għall-iżvilupp (DCI)

595

P6_TA(2007)0355
Mandat għal negozjati: ftehima msaħħa KE-Ukraina
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 lill-Kunsill dwar mandat għal negozjati għal ftehim ġdid u msaħħaħ bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ukraina min-naħa l-oħra (2007/2015(INI))

597

P6_TA(2007)0356
Tnaqqis tad-differenzi fl-iżvilupp fl-ifqar reġjuni ta' l-UE
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar l-irwol u l-effettività tal-politika ta' koeżjoni għat-tnaqqis tad-differenzi fl-iżvilupp fl-ifqar reġjuni ta' l-UE (2006/2176(INI))

603

P6_TA(2007)0357
Is-sitwazzjoni umanitarja tar-refuġjati Iraqini
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar Is-sitwazzjoni umanitarju tar-refuġjati Iraqin

609

P6_TA(2007)0358
Ksur tad-Drittijiet tal-Bniedem fir-Repubblika tal-Moldova
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fi Transnistia (Repubblika tal-Moldova)

613

P6_TA(2007)0359
Vjetnam
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam

615


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijiet

Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.

Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'- l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

ITS

Grupp Identità, Tradizzjoni, Sovranità

NI

Membri mhux Affiljati

MT

 

Top