EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0006(01)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/228 z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję (UE) 2017/936 powołującą kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji (EBC/2018/6)

OJ L 43, 16.2.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Uchylona w sposób domniemany przez 32020D1331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/228/oj

16.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/18


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2018/228

z dnia 13 lutego 2018 r.

zmieniająca decyzję (UE) 2017/936 powołującą kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji (EBC/2018/6)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CANTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 11.6,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40) (1), w szczególności art. 4 i 5,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/935 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji oraz oceny spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji (EBC/2016/42) (2), w szczególności art. 2,

uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (3), w szczególności art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/936 (EBC/2017/16) (4) decyzje delegowane, o których mowa w art. 2 decyzji (UE) 2017/935 (EBC/2016/42), przyjmowane są przez zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego IV, odpowiedzialnego za decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji oraz innych kierowników jednostek organizacyjnych.

(2)

W dniu 1 lutego 2018 r. doszło do zmiany organizacyjnej w ramach Nadzoru Bankowego EBC polegającej na przeniesieniu trzech działów, w tym Działu Zezwoleń, z Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego IV do Dyrekcji Generalnej Sekretariatu Rady ds. Nadzoru. Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego IV nie będzie już odpowiadał za decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji.

(3)

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru otrzymał wniosek o wydanie opinii w sprawie kierowników jednostek organizacyjnych, na których delegowane powinno zostać uprawnienie do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji.

(4)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/936 (EBC/2017/16) powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona w celu odzwierciedlenia przeniesienia odpowiedzialności za decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji na Dyrekcję Generalną Sekretariatu Rady ds. Nadzoru,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany

Artykuł 1 decyzji (UE) 2017/936 (EBC/2017/16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Decyzje delegowane w przedmiocie kompetencji i reputacji

Decyzje delegowane, o których mowa w art. 2 decyzji (UE) 2017/935 (EBC/2016/42), przyjmowane są przez Dyrektora Generalnego lub zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Sekretariatu Rady ds. Nadzoru odpowiedzialnego za decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji lub – pod ich nieobecność – przez kierownika Działu Zezwoleń wraz z jednym z poniższych kierowników jednostek organizacyjnych:

a)

Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I;

b)

Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II; lub

c)

pod nieobecność Dyrektora Generalnego, wraz z jego zastępcą.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 13 lutego 2018 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 141 z 1.6.2017, s. 14.

(2)  Dz.U. L 141 z 1.6.2017, s. 21.

(3)  Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33.

(4)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/936 z dnia 23 maja 2017 r. powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji (EBC/2017/16) (Dz.U. L 141 z 1.6.2017, s. 26).


Top