EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0006(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2018/228 af 13. februar 2018 om ændring af afgørelse (EU) 2017/936 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om egnethed og hæderlighed (ECB/2018/6)

EUT L 43 af 16.2.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; stiltiende ophævelse ved 32020D1331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/228/oj

16.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/18


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/228

af 13. februar 2018

om ændring af afgørelse (EU) 2017/936 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om egnethed og hæderlighed (ECB/2018/6)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.6,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/933 af 16. november 2016 om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40) (1), navnlig artikel 4 og 5,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed og hæderlighed (ECB/2016/42) (2), særlig artikel 2,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (3), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/936 (ECB/2017/16) (4) vedtages delegerede afgørelser i henhold til artikel 2 i afgørelse (EU) 2017/935 (ECB/2016/42) af vicegeneraldirektøren for Generaldirektoratet Mikroprudentielt Tilsyn IV, som er ansvarlig for afgørelser om egnethed og hæderlighed, og af andre ledere af arbejdsenheder.

(2)

Den 1. februar 2018 fandt en organisationsændring i ECBs Banktilsyn sted, hvorved tre afdelinger, herunder afdelingen for Tilladelser, blev overført fra Generaldirektoratet Mikroprudentielt Tilsyn IV til Generaldirektoratet Sekretariat for Tilsynsrådet. Vicegeneraldirektøren for Generaldirektoratet Mikroprudentielt Tilsyn IV er herefter ikke længere ansvarlig for afgørelser om egnethed og hæderlighed.

(3)

Formanden for Tilsynsrådet er blevet hørt om de ledere af arbejdsenheder, som beføjelsen til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed, bør delegeres til.

(4)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/936 (ECB/2017/16) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed for at afspejle overførslen af ansvar for afgørelser om egnethed og hæderlighed til Generaldirektoratet Sekretariat for Tilsynsrådet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

Artikel 1 i afgørelse (EU) 2017/936 (ECB/2017/16) affattes således:

»Artikel 1

Delegerede afgørelser om egnethed og hæderlighed

Delegerede afgørelser i henhold til artikel 2 i afgørelse (EU) 2017/935 (ECB/2016/42) vedtages af generaldirektøren eller vicegeneraldirektøren for Generaldirektoratet Sekretariat for Tilsynsrådet, som er ansvarlig for afgørelser om egnethed og hæderlighed, eller hvis de er utilgængelige, lederen af afdelingen for Tilladelser, og en af følgende ledere af arbejdsenheder:

a)

Generaldirektøren for Generaldirektoratet Mikroprudentielt Tilsyn I, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet Mikroprudentielt Tilsyn I

b)

Generaldirektøren for Generaldirektoratet Mikroprudentielt Tilsyn II, hvis tilsynet med den pågældende enhed eller koncern under tilsyn udføres af Generaldirektoratet Mikroprudentielt Tilsyn II, eller

c)

hvis en generaldirektør er utilgængelig, dennes vicegeneraldirektør.«

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for sin offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 13. februar 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 141 af 1.6.2017, s. 14.

(2)  EUT L 141 af 1.6.2017, s. 21.

(3)  EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33.

(4)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/936 af 23. maj 2017 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om egnethed og hæderlighed (ECB/2017/16) (EUT L 141 af 1.6.2017, s. 26).


Top