EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0006(01)

Decizia (UE) 2018/228 a Băncii Centrale Europene din 13 februarie 2018 de modificare a Deciziei (UE) 2017/936 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competența și onorabilitatea (BCE/2018/6)

OJ L 43, 16.2.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/228/oj

16.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 43/18


DECIZIA (UE) 2018/228 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 13 februarie 2018

de modificare a Deciziei (UE) 2017/936 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competența și onorabilitatea (BCE/2018/6)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6,

având în vedere Decizia (UE) 2017/933 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40) (1), în special articolele 4 și 5,

având în vedere Decizia (EU) 2017/935 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind competența și onorabilitatea și privind evaluarea cerințelor de competență și onorabilitate (BCE/2016/42) (2), în special articolul 2,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (3), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2017/936 a Băncii Centrale Europene (BCE/2017/16) (4) prevede că deciziile delegate în conformitate cu articolul 2 din Decizia (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) trebuie să fie adoptate de directorul general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială IV responsabil pentru deciziile privind competența și onorabilitatea și de alți șefi de unități operative.

(2)

La 1 februarie 2018 s-a produs o schimbare în organizarea Supravegherii bancare a BCE care a inclus transferul a trei servicii, inclusiv Serviciul autorizare, din Direcția Generală Supraveghere Microprudențială IV în Direcția Generală Secretariatul Consiliului de supraveghere. Directorul general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială IV nu va mai fi responsabil pentru deciziile privind competența și onorabilitatea.

(3)

Președintele Consiliului de supraveghere a fost consultat cu privire la șefii de unități operative către care ar trebui delegată competența de a adopta decizii privind competența și onorabilitatea.

(4)

Prin urmare, Decizia (UE) 2017/936 a Băncii Centrale Europene (BCE/2017/16) ar trebui modificată în mod corespunzător pentru a reflecta transferul de responsabilitate pentru deciziile privind competența și onorabilitatea către Direcția Generală Secretariatul Consiliului de supraveghere,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări

Articolul 1 din Decizia (UE) 2017/936 (BCE/2017/16) se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Decizii delegate privind competența și onorabilitatea

Deciziile delegate în conformitate cu articolul 2 din Decizia (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sunt adoptate de directorul general sau de directorul general adjunct al Direcției Generale Secretariatul Consiliului de supraveghere responsabil pentru deciziile privind competența și onorabilitatea sau, în cazul în care acesta nu este disponibil, de șeful Serviciului Autorizare, și unul dintre următorii șefi de unități operative:

(a)

directorul general al Direcției Generale Supraveghere Microprudențială I, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția Generală Supraveghere Microprudențială I;

(b)

directorul general al Direcției Generale Supraveghere Microprudențială II, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția Generală Supraveghere Microprudențială II; sau

(c)

în cazul în care un director general nu este disponibil, directorul general adjunct al acestuia.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 13 februarie 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 141, 1.6.2017, p. 14.

(2)  JO L 141, 1.6.2017, p. 21.

(3)  JO L 80, 18.3.2004, p. 33.

(4)  Decizia (UE) 2017/936 a Băncii Centrale Europene din 23 mai 2017 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competența și onorabilitatea (BCE/2017/16) (JO L 141, 1.6.2017, p. 26).


Top