EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0006(01)

2018 m. vasario 13 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/228, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo (ECB/2018/6)

OJ L 43, 16.2.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; netiesiogiai panaikino 32020D1331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/228/oj

16.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 43/18


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2018/228

2018 m. vasario 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo (ECB/2018/6)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 11 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40) (1), ypač į jo 4 ir 5 straipsnius,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/935 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo delegavimo bei kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimo (ECB/2016/42) (2), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (3), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/936 (ECB/2017/16) (4) numato, kad deleguotuosius sprendimus vadovaujantis Sprendimo (ES) 2017/935 (ECB/2016/42) 2 straipsniu priima Mikroprudencinės priežiūros IV generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo, ir kiti struktūrinių vienetų vadovai;

(2)

2018 m. vasario 1 d. pakeitus ECB Bankų priežiūros organizacinę struktūrą, trys skyriai, įskaitant Leidimų skyrių, buvo perkelti iš Mikroprudencinės priežiūros IV generalinio direktorato į Priežiūros valdybos sekretoriato generalinį direktoratą. Mikroprudencinės priežiūros IV generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas nebebus atsakingas už sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo;

(3)

su Priežiūros valdybos pirmininku buvo konsultuojamasi dėl struktūrinių vienetų vadovų, kuriems turėtų būti deleguojami įgaliojimai priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo;

(4)

dėl to reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/936 (ECB/2017/16), siekiant atspindėti atsakomybės už sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo perdavimą Priežiūros valdybos sekretoriato generaliniam direktoratui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Sprendimo (ES) 2017/936 (ECB/2017/16) 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Deleguotieji sprendimai dėl kompetencijos ir tinkamumo

Deleguotuosius sprendimus vadovaujantis Sprendimo (ES) 2017/935 (ECB/2016/42) 2 straipsniu priima Priežiūros valdybos sekretoriato generalinio direktorato generalinis direktorius arba generalinio direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo, o jų nesant – Leidimų skyriaus vadovas ir vienas iš šių struktūrinių vienetų vadovų:

a)

Mikroprudencinės priežiūros I generalinio direktorato generalinis direktorius, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas;

b)

Mikroprudencinės priežiūros II generalinio direktorato generalinis direktorius, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas, arba

c)

nesant generalinio direktoriaus – generalinio direktoriaus pavaduotojas.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. vasario 13 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 141, 2017 6 1, p. 14.

(2)  OL L 141, 2017 6 1, p. 21.

(3)  OL L 80, 2004 3 18, p. 33.

(4)  2017 m. gegužės 23 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo (ECB/2017/16) (OL L 141, 2017 6 1, p. 26).


Top