EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0006(01)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/228 ze dne 13. února 2018, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/936 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti (ECB/2018/6)

OJ L 43, 16.2.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/228/oj

16.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 43/18


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/228

ze dne 13. února 2018,

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/936 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti (ECB/2018/6)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.6 tohoto statutu,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/933 ze dne 16. listopadu 2016 o obecném rámci pro přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům týkajícím se úkolů v oblasti dohledu (ECB/2016/40) (1), a zejména na články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/935 ze dne 16. listopadu 2016 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti a o hodnocení splnění požadavků na způsobilost a bezúhonnost (ECB/2016/42) (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (3), a zejména na článek 10 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/936 (ECB/2017/16) (4) stanoví, že rozhodnutí v přenesené pravomoci podle článku 2 rozhodnutí (EU) 2017/935 (ECB/2016/42) musí přijmout zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled IV zodpovědný za rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti a jiní vedoucí pracovních útvarů.

(2)

Dne 1. února 2018 došlo k organizačním změnám v bankovním dohledu ECB, jejichž součástí byl převod tří odborů, včetně odboru pro udělování povolení k činnosti, z generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled IV do generálního ředitelství Sekretariát Rady dohledu. Zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled IV tak nadále nebude za rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti zodpovědný.

(3)

Předsedkyně Rady dohledu byla konzultována ohledně vedoucích pracovních útvarů, na které by měla být přenesena pravomoc přijímat rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti.

(4)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/936 (ECB/2017/16) je tedy třeba odpovídajícím způsobem změnit, tak aby byl zohledněn přechod odpovědnosti za rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti na generální ředitelství Sekretariát Rady dohledu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny

Článek 1 rozhodnutí (EU) 2017/936 (ECB/2017/16) se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti

Rozhodnutí v přenesené pravomoci podle článku 2 rozhodnutí (EU) 2017/935 (ECB/2016/42) přijímá generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Sekretariát Rady dohledu zodpovědný za rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti nebo vedoucí odboru pro udělování povolení k činnosti, není-li generální ředitel ani jeho zástupce přítomen, a jeden z těchto vedoucích pracovních útvarů:

a)

generální ředitel generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled I, pokud dohled nad příslušným dohlíženým subjektem nebo skupinou vykonává generální ředitelství Mikroobezřetnostní dohled I;

b)

generální ředitel generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled II, pokud dohled nad příslušným dohlíženým subjektem nebo skupinou vykonává generální ředitelství Mikroobezřetnostní dohled II, nebo

c)

zástupce generálního ředitele, není-li generální ředitel přítomen.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 13. února 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 141, 1.6.2017, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.

(4)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/936 ze dne 23. května 2017 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti (ECB/2017/16) (Úř. věst. L 141, 1.6.2017, s. 26).


Top