EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:043:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 43, 2018 m. vasario 16 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 43

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. vasario 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2018 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/219 dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo sudarymo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. vasario 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/220 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

3

 

*

2018 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/221, kuriuo dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimo Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001 ir (EB) Nr. 882/2004 ( 1 )

6

 

*

2018 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/222, kuriuo dėl Europos Sąjungos etaloninės dvigeldžių moliuskų virusinio ir bakterinio užterštumo stebėjimo laboratorijos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas ( 1 )

8

 

*

2018 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/223, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei

10

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/224, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei

12

 

*

2018 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/225, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/346, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais įgaliojimų terminas

14

 

*

2018 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/226, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/389/BUSP dėl Europos Sąjungos pajėgumų stiprinimo Somalyje misijos (EUCAP Somalia)

15

 

*

2018 m. vasario 15 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2018/227, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei

16

 

*

2018 m. vasario 13 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/228, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo (ECB/2018/6)

18

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top