EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1203

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1203 (2022. gada 12. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141, lai atjauninātu sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai

C/2022/4773

OJ L 186, 13.7.2022, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1203/oj

13.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 186/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1203

(2022. gada 12. jūlijs),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141, lai atjauninātu sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 22. oktobris) par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (1) un jo īpaši tās 4. panta 1. un 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 (2) izveido sarakstu, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai (“Savienības saraksts”), un kuru pienākas pēc vajadzības atjaunināt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 4. panta 2. punktu.

(2)

Pamatodamās uz pieejamajiem pierādījumiem un riska novērtējumiem, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 5. panta 1. punktu, Komisija ir secinājusi, ka visi minētās regulas 4. panta 3. punkta kritēriji ir izpildīti attiecībā uz šādām invazīvajām svešzemju sugām: Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), Axis axis (Erxleben, 1777), Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823), Celastrus orbiculatus Thunb., Channa argus (Cantor, 1842), Faxonius rusticus (Girard, 1852), Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766), Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Gambusia holbrooki Girard, 1859, Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T. M. Schust. & Reveal, Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766), Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), Morone americana (Gmelin, 1789), Pistia stratiotes L., Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766), Rugulopteryx okamurae (E. Y. Dawson) I. K. Hwang, W. J. Lee & H. S. Kim, 2009, Solenopsis geminata (Fabricius, 1804), Solenopsis invicta Buren, 1972, Solenopsis richteri Forel, 1909, Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) and Xenopus laevis (Daudin, 1802).

(3)

Komisija ir secinājusi, ka visu šo invazīvo svešzemju sugu gadījumā ir pienācīgi ņemti vērā visi Regulas (ES) Nr. 1143/2014 4. panta 6. punktā nosauktie elementi.

(4)

Sugu Xenopus laevis (Daudin, 1802) un Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) dzīvniekus izmanto zinātniskajos pētījumos, kuru gaitu nevajadzētu traucēt. Lai dalībvalstīm dotu laiku sagatavoties Regulas (ES) Nr. 1143/2014 8. panta 1. punktā minēto atļauju izdošanai, pirms stājas spēkā šo sugu iekļāvums sarakstā, minēto sugu iekļaušana Savienības sarakstā būtu jāatliek.

(5)

Ņemot vērā Pistia stratiotes L. un Celastrus orbiculatus Thunb. audzētāju ilgtermiņa investīcijas dažās dalībvalstīs, šo sugu iekļaušanai Savienības sarakstā būtu jāpiemēro pārejas periods.

(6)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Invazīvo svešzemju sugu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1141 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pielikuma 2. punktu piemēro no 2024. gada 2. augusta.

Pielikuma 3. punktu piemēro no 2027. gada 2. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 (2016. gada 13. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai (OV L 189, 14.7.2016., 4. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1141 pielikumu groza šādi:

1)

tabulā alfabētiskā kārtībā iekļauj šādus ierakstus par sugām:

Suga

KN kods (dzīvi īpatņi)

KN kods (daļas, kas spēj vairoties)

Saistīto preču kategorijas

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)”

 

Axis axis (Erxleben, 1777)

ex 0106 19 00

—”

 

Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823)

ex 0106 19 00

—”

 

Channa argus (Cantor, 1842)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)”

 

Faxonius rusticus (Girard, 1852)

ex 0306 39 10

—”

 

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)

(4)”

Gambusia holbrooki Girard, 1859

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)

(4)”

Hakea sericea Schrad. & J. C. Wendl.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)”

 

Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T. M. Schust. & Reveal

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

(7)”

Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766)

ex 0106 20 00

(5)”

Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)

ex 0307 91 00

—”

 

Morone americana (Gmelin, 1789)

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)

(4)”

Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766)

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apaugļotas olas inkubācijai)”

 

Rugulopteryx okamurae (E. Y. Dawson) I. K. Hwang, W. J. Lee & H. S. Kim, 2009

ex 1212 29 00

(14), (15)”

Solenopsis geminata (Fabricius, 1804)

ex 0106 49 00

(5), (7)”

Solenopsis invicta Buren, 1972

ex 0106 49 00

(5), (7)”

Solenopsis richteri Forel, 1909

ex 0106 49 00

(5), (7)”

Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

ex 0106 49 00

(5), (7)”

2)

tabulā alfabētiskā kārtībā iekļauj šādus ierakstus par sugām:

Suga

KN kods (dzīvi īpatņi)

KN kods (daļas, kas spēj vairoties)

Saistīto preču kategorijas

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766)

ex 0301 11 00

ex 0301 19 00

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)

(4)”

Pistia stratiotes L.

ex 0602 90 50

—”

 

Xenopus laevis (Daudin, 1802)

ex 0106 90 00

—”

 

3)

tabulā iekļauj šādu sugu:

Suga

KN kods (dzīvi īpatņi)

KN kods (daļas, kas spēj vairoties)

Saistīto preču kategorijas

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Celastrus orbiculatus Thunb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)”

 

4)

piezīmēs par tabulas iv) aili pievieno šādus punktus:

“14)

ex 0307 11: dzīvas austeres;

15)

ex 0307 31: dzīvas ēdamgliemenes.”


Top