EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1203

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1203, 12. juuli 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/1141 liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekirja ajakohastamiseks

C/2022/4773

OJ L 186, 13.7.2022, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1203/oj

13.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 186/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1203,

12. juuli 2022,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/1141 liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekirja ajakohastamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõikeid 1 ja 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1141 (2) on kehtestatud liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekiri (edaspidi „liidu nimekiri“), mida tuleb vastavalt määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 4 lõikele 2 vajaduse korral ajakohastada.

(2)

Olemasolevate tõendite ja määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 5 lõike 1 kohaselt tehtud riskihindamiste alusel on komisjon jõudnud järeldusele, et kõigile kõnealuse määruse artikli 4 lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele vastavad järgmised invasiivsed võõrliigid: Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), Axis axis (Erxleben, 1777), Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823), Celastrus orbiculatus Thunb., Channa argus (Cantor, 1842), Faxonius rusticus (Girard, 1852), Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766), Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Gambusia holbrooki Girard, 1859, Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766), Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), Morone americana (Gmelin, 1789), Pistia stratiotes L., Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766), Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009, Solenopsis geminata (Fabricius, 1804), Solenopsis invicta Buren, 1972, Solenopsis richteri Forel, 1909, Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) ja Xenopus laevis (Daudin, 1802).

(3)

Komisjon on jõudnud järeldusele, et kõigi kõnealuste invasiivsete võõrliikide puhul on nõuetekohaselt arvesse võetud kõiki määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 4 lõikes 6 sätestatud aspekte.

(4)

Liike Xenopus laevis (Daudin, 1802) ja Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) kasutatakse teadusuuringutes, mida ei tohiks katkestada. Nende liikide kandmisega liidu nimekirja tuleks viivitada, et anda liikmesriikidele aega valmistuda määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 8 lõikes 1 osutatud lubade väljaandmiseks enne nende liikide nimekirja kandmise jõustumist.

(5)

Võttes arvesse pikaajalisi investeeringuid, mida liikide Pistia stratiotes L. ja Celastrus orbiculatus Thunb. kasvatajad mõnes liikmesriigis on teinud, tuleks nende liikide liidu nimekirja kandmise suhtes kohaldada üleminekuperioodi.

(6)

Rakendusmäärust (EL) 2016/1141 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas invasiivsete võõrliikide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2016/1141 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Lisa punkti 2 kohaldatakse alates 2. augustist 2024.

Lisa punkti 3 kohaldatakse alates 2. augustist 2027.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuli 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 4.11.2014, lk 35.

(2)  Komisjoni 13. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1141, millega võetakse vastu liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekiri vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1143/2014 (ELT L 189, 14.7.2016, lk 4).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2016/1141 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse lisatakse tähestikulises järjekorras järgmised liigid:

Liik

Elusisendite CN-koodid

Paljunemisvõimeliste osade CN-koodid

Seotud kaupade kategooriad

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (viljastatud kalamari inkubeerimiseks)“

 

Axis axis (Erxleben, 1777)

ex 0106 19 00

–“

 

Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823)

ex 0106 19 00

–“

 

Channa argus (Cantor, 1842)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (viljastatud kalamari inkubeerimiseks)“

 

Faxonius rusticus (Girard, 1852)

ex 0306 39 10

–“

 

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (viljastatud kalamari inkubeerimiseks)

(4)“

Gambusia holbrooki Girard, 1859

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (viljastatud kalamari inkubeerimiseks)

(4)“

Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)“

 

Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

(7)“

Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766)

ex 0106 20 00

(5)“

Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)

ex 0307 91 00

–“

 

Morone americana (Gmelin, 1789)

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (viljastatud kalamari inkubeerimiseks)

(4)“

Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766)

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (viljastatud munad inkubeerimiseks)“

 

Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009

ex 1212 29 00

(14), (15)“

Solenopsis geminata (Fabricius, 1804)

ex 0106 49 00

(5), (7)“

Solenopsis invicta Buren, 1972

ex 0106 49 00

(5), (7)“

Solenopsis richteri Forel, 1909

ex 0106 49 00

(5), (7)“

Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

ex 0106 49 00

(5), (7)“

2)

Tabelisse lisatakse tähestikulises järjekorras järgmised liigid:

Liik

Elusisendite CN-koodid

Paljunemisvõimeliste osade CN-koodid

Seotud kaupade kategooriad

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766)

ex 0301 11 00

ex 0301 19 00

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (viljastatud kalamari inkubeerimiseks)

(4)“

Pistia stratiotes L.

ex 0602 90 50

–“

 

Xenopus laevis (Daudin, 1802)

ex 0106 90 00

–“

 

3)

Tabelisse lisatakse järgmine liik:

Liik

Elusisendite CN-koodid

Paljunemisvõimeliste osade CN-koodid

Seotud kaupade kategooriad

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Celastrus orbiculatus Thunb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)“

 

4)

Tabeli märkustessse lisatakse iv veeru kohta järgmised punktid:

„(14)

ex 0307 11: elusad austrid

(15)

ex 0307 31: elusad rannakarplased“.


Top