EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:186:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 186, 13. júla 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 186

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
13. júla 2022


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/1201 z 12. júla 2022 o poskytnutí výnimočnej makrofinančnej pomoci Ukrajine

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1202 zo 6. júla 2022, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia „Bouches-du-Rhône“ (CHZO)

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1203 z 12. júla 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 s cieľom aktualizovať zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1204 zo 16. júna 2022, ktorým sa zriaďuje Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru pre výskum mikrobiálnych zdrojov (MIRRI-ERIC) [oznámené pod číslom C(2022) 3894]  ( 1 )

14

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1205 z 12. júla 2022, ktorým sa povoľujú metódy na určovanie tried kvality na účely klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Dánsku a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/12/ES [oznámené pod číslom C(2022) 4784]

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top