EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0333

Komisijas Regula (ES) Nr. 333/2010 ( 2010. gada 22. aprīlis ) par atļauju jaunā veidā izmantot Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), lai lietotu to kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs Calpis Co. Ltd ., Japāna, ko Eiropas Savienībā pārstāv Calpis Co. Ltd . Eiropas pārstāvniecības birojs) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 155 - 156

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2022; Atcelts ar 32022R0703

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/333/oj

23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/19


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 333/2010

(2010. gada 22. aprīlis)

par atļauju jaunā veidā izmantot Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), lai lietotu to kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs Calpis Co. Ltd., Japāna, ko Eiropas Savienībā pārstāv Calpis Co. Ltd. Eiropas pārstāvniecības birojs)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka dzīvnieku barības piedevu izmantošanai jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļaujas saņemšanu, lai jaunā veidā izmantotu preparātu Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem, un to klasificē barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1444/2006 (2) šo mikroorganismu preparātu atļāva izmantot gaļas cāļiem.

(5)

Iesniedza jaunus datus, lai pamatotu pieteikumu atļaujai lietot preparātu atšķirtiem sivēniem. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2009. gada 9. decembra atzinumā (3) secināja, ka Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) nav kaitīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka minētā preparāta lietošana var uzlabot dzīvnieku produktivitāti. Iestāde uzskata, ka nav vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(6)

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ preparātu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 271, 30.9.2006., 19. lpp.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1426.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg barības maisījuma ar 12 % mitruma saturu

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa – zarnu floras stabilizatori

4b1820

Calpis Co. Ltd., Japāna, ko Eiropas Savienībā pārstāv Calpis Co. Ltd. Eiropas pārstāvniecības birojs, Francija

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Piedevas sastāvs:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ar vismaz 1,0 × 1010 KVV/g

 

Aktīvās vielas raksturojums:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dzīvotspējīgas sporas (KVV)

 

Analīzes metode (1):

 

Skaitīšanas metode: visās mērķa matricās izmanto triptonsojas agaru un saskaita izvietojumu uz plāksnītes (EN 15874:2009)

 

Identifikācija: izmanto lauka gela elektroforēzi (PFGE)

Sivēni (atšķirti)

3 × 108

1.

Piedevas, premiksa un barības maisījuma lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, derīguma termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas

2.

Izmantošanai barībā, kas paredzēta atšķirtiem sivēniem līdz apmēram 35 kg

3.

Drošības apsvērumi: apstrādes laikā jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi

2020. gada 13. maijs


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm ir pieejama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


Top