EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:102:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 102, 23 април 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.102.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 102

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
23 април 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 година за прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 331/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за краставици и за видовете череши, различни от вишни

8

 

*

Регламент (ЕС) № 332/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването на Израел в списъка на трети държави, територии, зони или подразделения (1)

10

 

*

Регламент (ЕС) № 333/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за разрешаване на нова употреба на Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка при отбити прасенца (притежател на разрешителното — Calpis Co. Ltd. Japan, представлявано в Европейския съюз от Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

19

 

*

Регламент (ЕС) № 334/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 721/2008 по отношение на състава на фуражната добавка (1)

21

 

*

Регламент (ЕС) № 335/2010 на Комисията от 22 април 2010 година относно разрешителното за цинков хелат от хидроксианалог на метионина като фуражна добавка при всички животински видове (1)

22

 

*

Регламент (ЕС) № 336/2010 на Комисията от 21 април 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

25

 

 

Регламент (ЕС) № 337/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

Регламент (ЕС) № 338/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

29

 

 

Регламент (ЕС) № 339/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

33

 

 

Регламент (ЕС) № 340/2010 на Комисията от 22 април 2010 година по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

34

 

 

Регламент (ЕС) № 341/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

35

 

 

Регламент (ЕС) № 342/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

37

 

 

Регламент (ЕС) № 343/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

39

 

 

Регламент (ЕС) № 344/2010 на Комисията от 22 април 2010 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

41

 

 

Регламент (ЕС) № 345/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

43

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/227/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 19 април 2010 година относно Европейската банка данни за медицинските изделия (Eudamed) (нотифицирано под номер C(2010) 2363)  (1)

45

 

 

2010/228/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 21 април 2010 година за разрешаване пускането на пазара на пюре и концентрат от плодове на Morinda citrifolia като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 2397)

49

 

 

2010/229/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 22 април 2010 година относно проектоуказ на Италия за определяне на стандарти за регулиране на етикетирането на дълготрайно стерилизирано мляко, мляко, произведено по технологията UHT, микрофилтрирано пастьоризирано мляко и пастьоризирано при висока температура мляко, както и на млечните продукти (нотифицирано под номер C(2010) 2436)  (1)

52

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top