EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0333

A Bizottság 333/2010/EU rendelete ( 2010. április 22. ) a Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő új felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Calpis Co. Ltd. Japan; képviselője az Európai Unióban a Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 155 - 156

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2022; hatályon kívül helyezte: 32022R0703 . Latest consolidated version: 24/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/333/oj

23.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/19


A BIZOTTSÁG 333/2010/EU RENDELETE

(2010. április 22.)

a Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő új felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Calpis Co. Ltd. Japan; képviselője az Európai Unióban a Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának indokairól és eljárásairól.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban a Bizottsághoz kérelem érkezett az e rendelet mellékletében szereplő készítmény engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) készítmény elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő új felhasználásának engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az említett mikroorganizmus-készítmény használatát brojlercsirkék esetében az 1444/2006/EK bizottsági rendelet (2) engedélyezte.

(5)

A Bizottsághoz új adatokat nyújtottak be az elválasztott malacok esetében történő engedélyezés iránti kérelem alátámasztására. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2009. december 9-i véleményében (3) megállapította, hogy a Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) nincs káros hatással az állati vagy emberi egészségre, illetve a környezetre, és a készítmény javítja az állatok hozamát. A Hatóság szerint nem szükséges elrendelni a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat. Emellett ellenőrizte az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratóriumnak a takarmányban lévő adalékanyagok vizsgálatakor alkalmazott analitikai módszerrel kapcsolatban benyújtott jelentését is.

(6)

A Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. április 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 271., 2006.9.30., 19. o.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1426.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosítószáma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók

4b1820

Calpis Co. Ltd. Japan; az Európai Unióban a Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office (Franciaország) képviseli

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Az adalékanyag összetétele:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), legalább 1,0 × 1010 CFU/g

 

A hatóanyag jellemzése:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) csíraképes spórái (CFU)

 

Analitikai módszer (1):

 

Számlálás: valamennyi célmátrixban triprontartalmú szójaagart alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15874:2009)

 

Azonosítás: pulzáló erőterű gélelektroforézis (PFGE)

Elválasztott malacok

3 × 108

1.

Az adalékanyag, az előkeverék és az összetett takarmány használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatósági időtartamot és a pelletálási stabilitást.

2.

Legfeljebb kb. 35 kg-os elválasztott malacoknál történő felhasználásra.

3.

Biztonsági okokból használatkor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.

2020. május 13.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található meg: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


Top