EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:102:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 102, 23. huhtikuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.102.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 102

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
23. huhtikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 330/2010, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (1)

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 331/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 1580/2007 muuttamisesta niiden määrien osalta, joista alkaen kurkuista ja kirsikoista (muista kuin hapankirsikoista) kannetaan lisätullia

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 332/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Israelia koskevasta kohdasta luettelossa kolmansista maista ja niiden alueista, vyöhykkeistä tai erillisalueista (1)

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 333/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Calpis Co. Ltd. Japan, jota edustaa Euroopan unionissa Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

19

 

*

Komission asetus (EU) N:o 334/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 721/2008 muuttamisesta rehun lisäaineen koostumuksen osalta (1)

21

 

*

Komission asetus (EU) N:o 335/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, metioniinin hydroksianalogin sinkkikelaatin hyväksymisestä rehun lisäaineena kaikkien eläinlajien osalta (1)

22

 

*

Komission asetus (EU) N:o 336/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

25

 

 

Komission asetus (EU) N:o 337/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

27

 

 

Komission asetus (EU) N:o 338/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

29

 

 

Komission asetus (EU) N:o 339/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

33

 

 

Komission asetus (EU) N:o 340/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

34

 

 

Komission asetus (EU) N:o 341/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, muna-alan vientitukien vahvistamisesta

35

 

 

Komission asetus (EU) N:o 342/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

37

 

 

Komission asetus (EU) N:o 343/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta

39

 

 

Komission asetus (EU) N:o 344/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

41

 

 

Komission asetus (EU) N:o 345/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

43

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/227/EU

 

*

Komission päätös, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2010, eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden tietokannasta (Eudamed) (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2363)  (1)

45

 

 

2010/228/EU

 

*

Komission päätös, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, luvan antamisesta Morinda citrifolia -kasvin hedelmistä valmistettavan soseen ja tiivisteen saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2397)

49

 

 

2010/229/EU

 

*

Komission päätös, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, Italian asetusluonnoksesta, jossa asetetaan standardit kestomaidon, iskukuumennetun maidon, mikrosuodatetun pastöroidun maidon ja korkeassa lämpötilassa pastöroidun maidon sekä maitotuotteiden merkinnöille (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2436)  (1)

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top