EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0333

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 333/2010 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) pagal naują paskirtį kaip atjunkytų paršelių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Calpis Co. Ltd. Japan , kuriam Europos Sąjungoje atstovauja Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office ) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 155 - 156

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2022; panaikino 32022R0703 . Latest consolidated version: 24/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/333/oj

23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 333/2010

2010 m. balandžio 22 d.

dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) pagal naują paskirtį kaip atjunkytų paršelių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Calpis Co. Ltd. Japan, kuriam Europos Sąjungoje atstovauja Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti šio reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparatą naudoti pagal naują paskirtį kaip atjunkytų paršelių pašarų priedą, priskirtiną priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1444/2006 (2) šį mikroorganizmo preparatą leista naudoti mėsiniams viščiukams.

(5)

Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys prašymą leisti naudoti šį preparatą atjunkytiems paršeliams. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2009 m. gruodžio 9 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai ir kad naudojant šį preparatą gali pagerėti gyvūnų savybės. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patikrino pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(6)

Atlikus Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje išdėstytos sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 271, 2006 9 30, p. 19.

(3)  EMST leidinys (2010 m.), 8(1):1426.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo trukmė

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Kategorija „zootechniniai priedai“. Funkcinė grupė „žarnyno floros stabilizatoriai“

4b1820

Calpis Co. Ltd. Japan, kuriam Europos Sąjungoje atstovauja Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Priedo sudėtis:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), turintis bent 1,0 × 1010 KSV/g

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Gyvybingos Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sporos (CFU)

 

Analizės metodas (1):

 

Skaičiavimas: taikant paskleidimo ant plokštelės metodą, naudojant triptono sojos agarą visose tam tikslui naudojamose matricose (EN 15874:2009)

 

Identifikacija: pulsuojančio lauko gelio elektroforezė (PFGE).

Paršeliai (atjunkyti)

3 × 108

1.

Priedo, premikso ir kombinuotųjų pašarų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Naudoti atjunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg svorio.

3.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę, saugos akinius ir pirštines.

2020 m. gegužės 13 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


Top