EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:102:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 102, 23 april 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.102.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 102

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
23 april 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (1)

1

 

*

Verordening (EU) nr. 331/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1580/2007 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor komkommers en kersen, andere dan zure kersen

8

 

*

Verordening (EU) nr. 332/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor Israël in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten (1)

10

 

*

Verordening (EU) nr. 333/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot verlening van een vergunning voor het gebruik van Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor gespeende biggen (vergunninghouder Calpis Co. Ltd Japan, in de Europese Unie vertegenwoordigd door Calpis Co. Ltd Europe Representative Office (1)

19

 

*

Verordening (EU) nr. 334/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 721/2008 wat betreft de samenstelling van het toevoegingsmiddel voor diervoeding (1)

21

 

*

Verordening (EU) nr. 335/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot verlening van een vergunning voor zinkchelaat van het hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (1)

22

 

*

Verordening (EU) nr. 336/2010 van de Commissie van 21 april 2010 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

25

 

 

Verordening (EU) nr. 337/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

27

 

 

Verordening (EU) nr. 338/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

29

 

 

Verordening (EU) nr. 339/2010 van de Commissie van 22 april 2010 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor boter in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

33

 

 

Verordening (EU) nr. 340/2010 van de Commissie van 22 april 2010 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor mageremelkpoeder in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

34

 

 

Verordening (EU) nr. 341/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

35

 

 

Verordening (EU) nr. 342/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector vlees van pluimvee

37

 

 

Verordening (EU) nr. 343/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector varkensvlees

39

 

 

Verordening (EU) nr. 344/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

41

 

 

Verordening (EU) nr. 345/2010 van de Commissie van 22 april 2010 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

43

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/227/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 19 april 2010 over de Europese databank voor medische hulpmiddelen (Eudamed) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 2363)  (1)

45

 

 

2010/228/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 21 april 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van puree en concentraat van de vruchten van Morinda citrifolia als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 2397)

49

 

 

2010/229/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 22 april 2010 betreffende het ontwerpdecreet van Italië tot vaststelling van normen voor de etikettering van houdbare melk, UHT-melk, gemicrofiltreerde gepasteuriseerde melk en op hoge temperatuur gepasteuriseerde melk, alsook melkproducten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 2436)  (1)

52

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top