EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:102:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 102, 2010. gada 23. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.102.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 102

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 23. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 330/2010 (2010. gada 20. aprīlis) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām (1)

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 331/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007 attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu gurķiem un ķiršiem (izņemot skābos ķiršus)

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 332/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Izraēlu trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā (1)

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 333/2010 (2010. gada 22. aprīlis) par atļauju jaunā veidā izmantot Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), lai lietotu to kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs Calpis Co. Ltd., Japāna, ko Eiropas Savienībā pārstāv Calpis Co. Ltd. Eiropas pārstāvniecības birojs) (1)

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 334/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 721/2008 attiecībā uz barības piedevas sastāvu (1)

21

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 335/2010 (2010. gada 22. aprīlis) par atļaujas piešķiršanu metionīna hidroksianaloga cinka helātam kā barības piedevai visām dzīvnieku sugām (1)

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 336/2010 (2010. gada 21. aprīlis) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

25

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 337/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 338/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

29

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 339/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensācijas par sviestu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kurš paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

33

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 340/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

34

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 341/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas olu nozarē

35

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 342/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas mājputnu gaļas nozarē

37

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 343/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē

39

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 344/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

41

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 345/2010 (2010. gada 22. aprīlis), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

43

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/227/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 19. aprīlis) par Eiropas Medicīnas ierīču datubanku (Eudamed) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2363)  (1)

45

 

 

2010/228/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 21. aprīlis), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū Morinda citrifolia augļu koncentrātu un biezeni kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2397)

49

 

 

2010/229/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 22. aprīlis) par projektu Itālijas izstrādātajam dekrētam, ar kuru nosaka standartus, lai reglamentētu ilgi glabājama piena, ultrasterilizēta piena, mikrofiltrēta pasterizēta piena un augstā temperatūrā pasterizēta piena, kā arī piena produktu marķēšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2436)  (1)

52

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2257/2003 (2003. gada 25. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā, lai pielāgotu apsekojuma mainīgos lielumus (OV L 336, 23.12.2003.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 5. nodaļa, 4. sējums, 396. lpp.)

54

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/98/EK (2003. gada 17. novembris) par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 345, 31.12.2003.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 13. nodaļa, 32. sējums, 701. lpp.)

55

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top