EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:102:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 102, 23 april 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.102.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 102

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
23 april 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 331/2010 av den 22 april 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1580/2007 vad gäller tröskelvolymerna för tilläggstull för gurkor och körsbär utom surkörsbär

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 332/2010 av den 22 april 2010 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Israel i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden (1)

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 333/2010 av den 22 april 2010 om godkännande av ett nytt användningsområde för Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fodertillsats för avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: Calpis Co. Ltd Japan, som i EU företräds av Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (1)

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 334/2010 av den 22 april 2010 om ändring av förordning (EG) nr 721/2008 vad gäller fodertillsatsens sammansättning (1)

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 335/2010 av den 22 april 2010 om godkännande av zinkkelat av hydroxisubstituerat metionin som fodertillsats för alla djurarter (1)

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 336/2010 av den 21 april 2010 om klassificering av vissa varor i kombinerade nomenklaturen

25

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 337/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

27

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 338/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av exportbidrag för nötkött

29

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 339/2010 av den 22 april 2010 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

33

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 340/2010 av den 22 april 2010 om att inte bevilja exportbidrag för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

34

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 341/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av exportbidrag för ägg

35

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 342/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

37

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 343/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av exportbidrag för griskött

39

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 344/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

41

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 345/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

43

 

 

BESLUT

 

 

2010/227/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 19 april 2010 om den europeiska databasen för medicintekniska produkter (Eudamed) [delgivet med nr K(2010) 2363]  (1)

45

 

 

2010/228/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 21 april 2010 om tillstånd för utsläppande på marknaden av puré och koncentrat av frukterna av Morinda citrifolia som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2010) 2397]

49

 

 

2010/229/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 22 april 2010 om utkastet till dekret från Italien om krav på märkning av lagringsstabil mjölk, UHT-mjölk, mikrofiltrerad pastöriserad mjölk och högtemperaturpastöriserad mjölk samt mjölkprodukter [delgivet med nr K(2010) 2436]  (1)

52

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218 av den 13.8.2008)

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top