EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:088:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 88, 2007m. kovas 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 88

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. kovo 29d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

1

 

 

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 330/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

12

 

 

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 331/2007, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

14

 

*

2007 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 332/2007 dėl techninės geležinkelio transporto statistinių duomenų perdavimo tvarkos (1)

16

 

*

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 333/2007, nustatantis mėginių ėmimo ir analizės metodus vykdant oficialią švino, kadmio, gyvsidabrio, neorganinio alavo, 3-MCPD ir benzo(a)pireno koncentracijos maisto produktuose kontrolę (1)

29

 

*

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 334/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą (1)

39

 

*

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 335/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003 dėl orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą įgyvendinančių taisyklių (1)

40

 

*

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 336/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003, nustatančio mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje II priedą dėl Rumunijai nustatyto referencinio riebalų kiekio

43

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/193/EB

 

*

2006 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas, skelbiantis koncentraciją suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu (Byla Nr. COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1695)

44

 

 

2007/194/EB

 

*

2006 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas, kuriuo koncentracija skelbiama suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu (Byla Nr. COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5419)

47

 

 

2007/195/EB

 

*

2007 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas, nustatantis kvotų paskirstymo hidrochlorofluoroangliavandenilių gamintojams ir importuotojams 2003–2009 m. mechanizmą, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2037/2000 (Pranešta dokumentu C(2007) 819_2)

51

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2007/196/EB

 

*

2007 m. kovo 28 d. Komisijos rekomendacija dėl furano koncentracijos maisto produktuose stebėsenos (1)

56

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2007/197/BUSP

 

*

Europos Sąjungos bendrasis karinės įrangos sąrašas (2007 m. kovo 19 d. priimtas Tarybos) (Europos Sąjungos elgesio kodekse ginklų eksporto srityje nurodyta įranga) (Atnaujinantis ir pakeičiantis Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą, Tarybos priimtą 2006 m. vasario 27 d.)

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top