Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:088:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 88, 29. maaliskuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 88

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
29. maaliskuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 329/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 330/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 331/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 332/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, teknisistä menettelyistä rautatieliikenteen tilastojen toimittamista varten (1)

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 333/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta varten (1)

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 334/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta (1)

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 335/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1702/2003 muuttamisesta ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden ympäristöhyväksyntää koskevien täytäntöönpanosääntöjen osalta (1)

40

 

*

Komission asetus (EY) N:o 336/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 liitteen II muuttamisesta Romaniaa koskevan viiterasvapitoisuuden osalta

43

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/193/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2006, yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1695)

44

 

 

2007/194/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä marraskuuta 2006, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5419)

47

 

 

2007/195/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, toimintatavasta osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöiden myöntämiseksi tuottajille ja maahantuojille vuosien 2003 ja 2009 väliseksi ajaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 819_2)

51

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2007/196/EY

 

*

Komission suositus, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, elintarvikkeissa esiintyvän furaanin seurannasta (1)

56

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2007/197/YUTP

 

*

Euroopan unionin yhteinen puolustustarvikeluettelo (hyväksytty neuvostossa 19 päivänä maaliskuuta 2007) (puolustustarvikkeiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen kattamat tarvikkeet) (päivittää ja korvaa neuvoston 27 päivänä helmikuuta 2006 hyväksymän Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon)

58

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top