EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:088:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 88, 29. březen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 88

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
29. března 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 330/2007 ze dne 28. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 331/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 332/2007 ze dne 27. března 2007 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku železniční dopravy (1)

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[a]pyrenu v potravinách (1)

29

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 334/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (1)

39

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 335/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o prováděcí pravidla ve vztahu k certifikaci ochrany životního prostředí pro letadla a související výrobky, letadlové části a zařízení (1)

40

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 336/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud jde o referenční obsah tuku pro Rumunsko

43

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/193/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (oznámeno pod číslem K(2006) 1695)

44

 

 

2007/194/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Smlouvy o EHP (Věc COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (oznámeno pod číslem K(2006) 5419)

47

 

 

2007/195/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007, kterým se určuje mechanismus přidělování kvót výrobcům a dovozcům hydrochlorfluoruhlovodíků pro roky 2003 až 2009 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2007) 819_2)

51

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2007/196/ES

 

*

Doporučení Komise ze dne 28. března 2007 o monitorování přítomnosti furanu v potravinách (1)

56

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2007/197/SZBP

 

*

Společný vojenský seznam Evropské unie (přijatý Radou dne 19. března 2007) (vybavení, na které se vztahuje Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní) (kterým se aktualizuje a nahrazuje Společný vojenský seznam Evropské unie přijatý Radou dne 27. února 2006)

58

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top