EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:088:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 88, 2007. gada 29. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 88

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 29. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 329/2007 (2007. gada 27. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 330/2007 (2007. gada 28. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 331/2007 (2007. gada 28. marts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 332/2007 (2007. gada 27. marts) par tehniskajiem pasākumiem dzelzceļa transporta statistikas nosūtīšanai (1)

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 333/2007 (2007. gada 28. marts), ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes svina, kadmija, dzīvsudraba, neorganiskās alvas, 3-MHPD un benzopirēna koncentrācijas oficiālajai kontrolei pārtikas produktos (1)

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 334/2007 (2007. gada 28. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (1)

39

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 335/2007 (2007. gada 28. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1702/2003 attiecībā uz īstenošanas noteikumiem par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču atbilstību vides aizsardzības prasībām (1)

40

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 336/2007 (2007. gada 28. marts), ar kuru groza II pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē, attiecībā uz Rumānijai noteikto references tauku saturu

43

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/193/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 26. aprīlis), ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta Nr. COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1695)

44

 

 

2007/194/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. novembris), ar kuru koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta Nr. COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5419)

47

 

 

2007/195/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 27. marts), ar ko nosaka mehānismu kvotu piešķiršanai hlorfluorogļūdeņražu ražotājiem un importētājiem 2003. līdz 2009. gadam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 819_2)

51

 

 

IETEIKUMI

 

 

2007/196/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2007. gada 28. marts) par uzraudzību attiecībā uz furāna sastopamību pārtikas produktos (1)

56

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

 

2007/197/KĀDP

 

*

Eiropas Savienības Kopējais militāro preču saraksts (ko Padome pieņēmusi 2007. gada 19. martā) (ekipējums, uz ko attiecas Eiropas Savienības Rīcības kodekss attiecībā uz ieroču eksportu) (ar ko atjaunina un aizvieto Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstu, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 27. februārī)

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top