EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:088:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 88, 29. märts 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 88

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
29. märts 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 329/2007, 27. märts 2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 330/2007, 28. märts 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 331/2007, 28. märts 2007, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 332/2007, 27. märts 2007, raudteeveo statistiliste andmete edastamise tehnilise korra kohta (1)

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 333/2007, 28. märts 2007, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid plii, kaadmiumi, elavhõbeda, anorgaanilise tina, 3-MCPD ja benso(a)püreenisisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes (1)

29

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 334/2007, 28. märts 2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist (1)

39

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 335/2007, 28. märts 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1702/2003 seoses õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete keskkonnaohutuse sertifitseerimise rakenduseeskirjadega (1)

40

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 336/2007, 28. märts 2007, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris, II lisa seoses piima baasrasvasisaldusega Rumeenia puhul

43

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/193/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 26. aprill 2006, millega koondumine tunnistatakse ühisturu ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga kokkusobivaks (Juhtum nr COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1695 all)

44

 

 

2007/194/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 14. november 2006, koondumise kokkusobivuse kohta ühisturu ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (Juhtum nr COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5419 all)

47

 

 

2007/195/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. märts 2007, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2037/2000 määratakse kindlaks osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike tootjatele ja importijatele kvootide jaotamise mehhanism aastateks 2003–2009 (teatavaks tehtud numbri K(2007) 819_2 all)

51

 

 

SOOVITUSED

 

 

2007/196/EÜ

 

*

Komisjoni soovitus, 28. märts 2007, furaani esinemise seire kohta toiduainetes (1)

56

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2007/197/ÜVJP

 

*

Sõjaliste kaupade ühine Euroopa Liidu nimekiri (vastu võetud nõukogu poolt 19. märtsil 2007. aastal) (Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendis käsitletud varustus) (millega ajakohastatakse ja asendatakse 27. veebruaril 2006. aastal nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühine Euroopa Liidu nimekiri)

58

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top