EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:088:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 88, 29. marts 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 88

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
29. marts 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 af 27. marts 2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 330/2007 af 28. marts 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 331/2007 af 28. marts 2007 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/07

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 332/2007 af 27. marts 2007 om tekniske regler for indberetning af statistikker over jernbanetransport (1)

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2007 af 28. marts 2007 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv, uorganisk tin, 3-MCPD og benzo(a)pyren i fødevarer (1)

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 af 28. marts 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (1)

39

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 335/2007 af 28. marts 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførelsesbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur (1)

40

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 336/2007 af 28. marts 2007 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter for så vidt angår referencefedtindholdet for Rumænien

43

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/193/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. april 2006 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/tele.ring) (meddelt under nummer K(2006) 1695)

44

 

 

2007/194/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 14. november 2006 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) (meddelt under nummer K(2006) 5419)

47

 

 

2007/195/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. marts 2007 om fastsættelse af en ordning for tildeling af kvoter til producenter og importører af hydrochlorfluorcarboner for perioden 2003 til 2009 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 (meddelt under nummer K(2007) 819_2)

51

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2007/196/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 28. marts 2007 om overvågning af forekomsten af furan i fødevarer (1)

56

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2007/197/FUSP

 

*

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i EU-traktaten Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (vedtaget af Rådet den 19. marts 2007) (udstyr omfattet af Den Europæiske Unions adfærdskodeks for våbeneksport) (ajourfører og erstatter Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, vedtaget af Rådet den 27. februar 2006)

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top