Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:144:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 144, 2009m. birželis 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.144.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 144

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. birželio 9d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 472/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 637/2008 nuostatas dėl medvilnės sektoriaus nacionalinių restruktūrizavimo programų

1

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 473/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai ir Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo

3

 

 

2009 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 474/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

9

 

*

2009 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 475/2009 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

11

 

*

2009 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 476/2009 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

13

 

*

2009 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 477/2009 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

15

 

*

2009 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 478/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I ir III priedų nuostatas dėl monepantelo (1)

17

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/432/EB

 

*

2008 m. lapkričio 4 d. Tarybos sprendimas dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, pasirašymo

20

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto

21

 

 

2009/433/EB

 

*

2009 m. gegužės 5 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos reglamento Nr. 61 dėl komercinių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų išorines iškyšas prieš galinę kabinos plokštę, suvienodintų nuostatų

24

 

 

2009/434/EB

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/493/EB, nustatantį Bendrijos paramos kaimo plėtrai sumą laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., jos metinį išskirstymą ir mažiausią sumą, skiriamą regionams, atitinkantiems reikalavimus pagal konvergencijos tikslą

25

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top