Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:144:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 144, 09. červen 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.144.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 144

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
9. června 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 472/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2008, pokud jde o národní programy restrukturalizace odvětví bavlny

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 473/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 474/2009 ze dne 8. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 475/2009 ze dne 5. června 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 476/2009 ze dne 5. června 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 477/2009 ze dne 5. června 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 478/2009 ze dne 8. června 2009, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o monepantel (1)

17

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/432/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 4. listopadu 2008 o podpisu Protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé

20

Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé

21

 

 

2009/433/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 5. května 2009 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny

24

 

 

2009/434/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. května 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/493/ES, kterým se stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, její roční rozdělení a minimální částka, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle

25

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top