Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:144:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 144, 2009. gada 09. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.144.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 144

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 9. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 472/2009 (2009. gada 25. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 637/2008 attiecībā uz kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts programmām

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 473/2009 (2009. gada 25. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 474/2009 (2009. gada 8. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 475/2009 (2009. gada 5. jūnijs) par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 476/2009 (2009. gada 5. jūnijs) par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 477/2009 (2009. gada 5. jūnijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 478/2009 (2009. gada 8. jūnijs), ar kuru attiecībā uz monepantelu groza I un III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (1)

17

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/432/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 4. novembris) par to, lai parakstītu Protokolu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses

20

Protokols, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses

21

 

 

2009/433/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 5. maijs) par Kopienas pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 61 par vienotiem noteikumiem kravas automobiļu apstiprināšanai attiecībā uz to ārējiem izvirzījumiem uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa

24

 

 

2009/434/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 25. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2006/493/EK, ar ko nosaka Kopienas atbalsta apjomu lauku attīstībai no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, tā sadalījumu pa gadiem un minimālo apjomu, kas jākoncentrē reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi

25

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top